Počet oprávnění dle oborů činnosti - město Žďár n.S.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor obecní živnostenský úřad
Počty živností dle oborů na území města Žďár nad Sázavou
stav ke dni 15.8.2003

 Fyz. Prav. Celk.  Popis činnosti
-------------------------------------------------------------------------
  Řemesla

  2   1   3   Kovářství
 118  26  144   Zámečnictví
  5   3   8   Nástrojářství
 11  11   22   Kovoobráběčství
  0   3   3   Galvanizérství
  1   3   4   Slévárenství
  1   1   2   Modelářství
 46  12   58   Opravy silničních vozidel
  7   6   13   Opravy karoserií
  1   1   2   Opravy ostatních dopravních prostředků
  6   2   8   Opravy pracovních strojů
  1   0   1   Hodinářství
 33  18   51   Výroba, instalace a opravy elektrických strojů
 29  13   42   Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
  3   2   5   Broušení a leptání skla
 10   1   11   Zpracování kamene
 13   4   17   Řeznictví a uzenářství
  0   1   1   Pivovarnictví a sladovnictví
  5   3   8   Pekařství, cukrářství
  1   0   1   Cukrářství
  1   1   2   Barvení a chemická úprava textilií
  3   0   3   Zpracování kůží a kožešin
 79  16   95   Truhlářství
  1   0   1   Výroba stavebně truhlářská (obklady, okna, dve
  6   0   6   Zlatnictví a klenotnictví
 15   3   18   Polygrafická výroba
132   6  138   Zednictví
 19   0   19   Tesařství
 10   2   12   Pokrývačství
 23   2   25   Klempířství
  8   2   10   Podlahářství
 37   2   39   Vodoinstalatérství
 19   1   20   Izolatérství
  3   0   3   Kominictví
 11   1   12   Topenářství
 31   9   40   Vodoinstalatérství, topenářství
  0   1   1   Vodoinstalatérství
 19   0   19   Montáž suchých staveb
 23   1   24   Kosmetické služby
  8   1   9   Čištění textilu a oděvů
 51   1   52   Holičství, kadeřnictví
  1   0   1   Kadeřnictví
 13   2   15   Pedikura, manikura
  2   0   2   Pedikura
  1   0   1   Manikura
242  54  296   Hostinská činnost
 11   1   12   Fotografické služby

1066  217  1283   Celkem

   Vázané živnosti

  2   2   4   Výroba, montáž, opravy, revieze a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
  6   3   9   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
 19  10  29   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 56  17  73   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
  5   7  12   Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
  1   1   2   Výroba chemických látek a chemických přípravků
  0   1   1   Výroba a zpracování paliv a maziv
  4   6  10   Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetn
  1   1   2   Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovo
 58  12  70   Projektová činnost ve výstavbě
 35  29  64   Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  0   2   2   Pozemní stavby
  5   0   5   Provádění jednoduchých a drobných staveb, jeji
  2   0   2   Projektování jednoduchých a drobných staveb, j
  3   0   3   Provozování autoškoly
  8   2  10   Výkon zeměměřických činností
  2   1   3   Oční optika
  9   0   9   Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 21   0  21   Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovn
  3   1   4   Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  4   1   5   Psychologické poradenství a diagnostika
  0   1   1   Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, obje
 15   4  19   Poskytování tělovýchovných služeb
  7   7  14   Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 83  13  96   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  3   4   7   Zastupování v celním řízení
  3   0   3   Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 30   1  31   Masérské, rekondiční a regenerační služby
  5   2   7   Provozování solárií
  0   1   1   Restaurování děl z oboru výtvarných umění, kte
  2   0   2   Nákup a prodej kulturních památek nebo předmět
  5   0   5   Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a och
  4   0   4   Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 10   1  11   Provozování cestovní agentury
  2   1   3   Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  0   1   1   Měření znečišťujících a pachových látek, zprac
 413  132  545  Celkem

  Koncesované živnosti

  0   2   2   Nákup a prodej zbraní
  1   0   1   Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej,
  0   1   1   Nákup a prodej střeliva
  0   3   3   Provozování střelnic
  0   1   1   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a de
  0   1   1   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a de
  3   4   7   Poskytování telekomunikačních služeb
  2   0   2   Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných
  0   1   1   Výroba a dovoz chemických látek a chemických p
  0   2   2   Prodej chemických látek a chemických přípravků
  1   0   1   Provádění trhacích a ohňostrojných prací
  2   0   2   Provádění ohňostrojných prací
  2   0   2   Provozování pohřební služby
  1   1   2   Směnárenská činnost
 27   0  27   Taxislužba
  5   0   5   Služby soukromých detektivů
  7   2   9   Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
  2   2   4   Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými o
  1   0   1   Odstraňování nebezpečných odpadů (zneškodňován
  6   5  11   Silniční motorová doprava osobní
 71  27  98   Silniční motorová doprava nákladní
  8   6  14   Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostá
  0   3   3   Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
  7   8  15   Poskytování technických služeb k ochraně majet
  0   1   1   Kontrolní testování mechanizačních prostředků
  4   0   4   Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci
  1   0   1   Oceňování majetku pro věci movité
  2   0   2   Oceňování majetku pro věci nemovité
  1   4   5   Provozování cestovní kanceláře
  2   1   3   Nákup, skladování a prodej zdravotnických pros
 156  75  231  Celkem
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!