Odbor rozvoje a územního plánování

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Škodová Irena Ing. 566 688 190 736 510 472 irena.skodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru 4. patro,
kancelář č. 119
Fuksa Petr 566 688 193 736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucí, příprava a provádění staveb města, výběrová řízení zák. 137/2006 Sb. 4. patro,
kancelář č. 118
Faronová Darina Ing. 566 688 191 - darina.faronova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování, územní plán města Žďáru n.S. 4. patro,
kancelář č. 116
Ryška Zbyněk Ing. Arch. 566 688 --- 736 605 107 zbynek.ryska@zdarns.cz Žižkova 227/1
Poradenská a konzultační činnost
Konzultační hodiny každý pátek 9.00 – 14.30 hod.
3. patro krček,
kancelář č. 162
Sýkora Vladimír 566 688 166 - vladimir.sykora@zdarns.cz Žižkova 227/1
administrativa, statistika stavebního úřadu, souhlasy města se zkušebními vrty studní, rozbory vody studánek, monitoring skládky Stržanov 4. patro,
kancelář č. 126
Vostrejšová Zuzana Mgr. 566 688 199 - zuzana.vostrejsova@zdarns.cz Žižkova 227/1
ochrana památek a památková péče ve správním obvodu města 4. patro,
kancelář č. 116
Vráblová Ilona Ing. 566 688 175 605 852 984 ilona.vrablova@zdarns.cz Žižkova 227/1
dotační tituly, grantové programy z fondů EU, státu a kraje, strategické plánování a program obnovy venkova ve správním obvodu města, program podpory bydlení, TI a DPS 4. patro,
kancelář č. 117
Zástěrová Markéta 566 688 192 734 510 789 marketa.zasterova@zdarns.cz Žižkova 227/1
příprava staveb města a provozně technické práce 4. patro,
kancelář č. 117
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!