Pozemky pro rodinné domy – Klafar - pokračování

Celá lokalita nového obytného souboru Klafaru je rozdělena do několika částí. Tyto části na sebe navazují novými ulicemi a v nich vybudovanou technickou infrastrukturou.
V roce 2007 – 2008 dokončilo město Žďár nad Sázavou výstavbu ulice U Křížku, Uhlířská, nové části ulice Libická a Kupecká.  Na těchto ulicích bylo připraveno k prodeji 44 parcel pro rodinné domy a pozemky pro 3 bytové domy.
V roce 2009 dokončilo město výstavbu další ulice K Milířům s 13 pozemky pro rodinné domy.
V roce 2013 byly vybudovány přípojky pro 4 RD na ulici Vápenické, za garážemi a další 3 pozemky na ulici Sázavská. 

Na investice města v ulici K Milířům navázala svými záměry společnosti Výstavba Klafar spol. s r.o. Bližší informace o pozemcích v majetku společnosti Výstavba Klafar získáte u Ing. Milana Pelikána, tel. č. 566 620 139.

Prodej pozemků města Žďáru nad Sázavou ve výše uvedených ulicích se uskutečnil podle Zásad prodeje a Regulativů výstavby schválených zastupitelstvem města, v poslední etapě elektronickou aukcí. Základní cena pozemků stanovená zastupitelstvem pro zahájení aukce je 1.000,- Kč/m2. Při stavbě rodinného domu do 36 měsíců vrátí město stavebníkovi 200,- Kč/m2.

V září 2016 by měly být známy nové Zásady prodeje a Regulativy výstavby pro lokalitu Klafar III, nad ulicí Sázavskou.

 

Město Žďár nad Sázavou má v plánu pokračovat ve výstavbě dalších částí obytného souboru, proto probíhají výkupy pozemků a příprava výstavby ulice Hrnčířská.
Technickou přípravu zajišťuje odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Kontraktní osoba: Ing. Irena Škodová, tel.č. 736 510 472 nebo irena.skodova@zdarns.cz. Majetkoprávní kroky zajišťuje majetkoprávní odbor Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Kontaktní osoba: JUDr. Stanislava Prokopová, tel. č. 566 688 170 nebo stanislava.prokopova@zdarns.cz 

 

Rozpracované etapy:

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!