Stezka pro cyklisty a chodce ul. Novoměstská

Kraj Vysočina
Projekt podpořil Kraj Vysočina z grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015 Fondu Vysočiny

Jedná se o novostavbu stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem v celkové délce 1431 m a šířce 3,5 m, vedoucí po levé straně ul. Novoměstská, oddělená od vozovky svodidlem se zábradlím. Novoměstská ulice je v současné době v majetku státu jako silnice I/19 a má být přibližně během roku předána města, kdy by se měla stát místní komunikací.

Slabé stránky projektu:
Termín majetkoprávního vypořádání se stávajícím majitelem (ŘSD ČR)

Projektant stavby: HaskoningDHV CR, Brno

 

Širší vztahy
Širší vztahy

 

Přehledná situace
Přehledná situace

 

Situace
Situace

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!