Kulturní a sportovní organizace ve městě

název organizace: Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou
IČ: 677 77 945
adresa organizace: Komenského 1
591 01 Žďár nad Sázavou 3
telefon: 566 625 575
e-mail: omszr@unet.cz
 
název organizace: ČOCHTAN KLUB ŽĎAS
IČ: 136 94 677
adresa organizace: Nerudova 12/39
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 602 482 164
www: http://www.cochtanklub.cz
e-mail: cochtanklub@email.cz
oddíl/soubor Tréninková základna mládeže
kontaktní osoba Martin Trnka
telefon 777 788 424
www http://www.cochtanklub.cz
e-mail: montam@seznam.cz
 
název organizace: Divadelní spolek Žďár, o.s.
IČ: 226 93 246
adresa organizace: Tyršova 480/1
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 602 565 304, 777 788 425
www: http://www.divadlozr.cz
e-mail: info@divadlozr.cz
 
název organizace: Duha Alternativní zóna
IČ: 670 24 629
adresa organizace: Neumannova 27/4
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 737 877 148
www: http://www.duha.cz/duzina/duha-alternativni-zona
e-mail: az@duha.cz
 
název organizace: FONS BMV
IČ: 270 23 427
adresa organizace: Farní úřad
Zámek 2/2
591 02 Žďár nad Sázavou 2
telefon: 737 741 393
www: http://www.fons.wz.cz
e-mail: zus.zdar@razdva.cz
 
název organizace: Hasičský sportovní klub Žďár nad Sázavou
IČ: 704 35 081
adresa organizace: Jamská 4
591 01 Žďár nad Sázavou
 
název organizace: Hifiklub Žďár nad Sázavou
IČ: 265 27 464
adresa organizace: Špálova 3
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 720 383 172, 723 755 152
www: http://www.zdarskytrpaslik.cz
e-mail: zdarsky.trpaslik@email.cz
 
název organizace: Hippos Žďár nad Sázavou
IČ: 702 89 743
adresa organizace: Vysocká 8
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 723 956 237
www: http://www.hipposzdar.cz
e-mail: hippos.zdar@gmail.com
 
název organizace: H.S.C.ŽĎÁR
IČ: 270 31 357
adresa organizace: Libušínská 2284/15
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 605 150 467
www: http://www.hsczr.bluefile.cz
e-mail: hcsvm@seznam.cz
 
název organizace: Junák - český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z. s.
IČ: 488 95 717
adresa organizace: 1.máje č.1
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 641 743
www: http://www.racek.skauting.cz
e-mail: petrbednar@tiscali.cz
 
název organizace: Leteckomodelářský klub ZEPHYR SMČR
IČ: 488 96 292
adresa organizace: Okružní 8/11
591 01 Žďár nad Sázavou 3
telefon: 604 936 977, 566 630 104
www: http://http://www.lmkzdar.cz
e-mail: jansteidl@seznam.cz
 
název organizace: Svaz českých filatelistů, Klub filatelistů 06-10
IČ: 004 42 976
adresa organizace: Nezvalova 2089/36
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 739 440 067
www: http://http://filateliezdar.webnode.cz
e-mail: ludvik.filipi@seznam.cz
 
název organizace: MSKS - Kynologický klub Žďár n/Sáz II
IČ: 488 97 710
adresa organizace: 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 604 648 501, 736 679 509
e-mail: vranapavel.rek@seznam.cz
oddíl/soubor Oddíl pro pokročilé psovody zaměřené na sportovní výcvik
kontaktní osoba Pavel Vrána, Dana Temlová
telefon 604 648 501, 736 679 509
e-mail: vranapavel.rek@seznam.cz
oddíl/soubor Oddíl pro začínající psovody a majitele štěnat
kontaktní osoba Jaroslava Sobotková
telefon 721 526 504
e-mail: colletka@seznam.cz
 
název organizace: MUSICA SARENSIS
IČ: 266 60 911
adresa organizace: Palachova 28
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 606 934 550
e-mail: radim.dvorak@email.cz
 
název organizace: Myslivecké sdružení Žďárské vrchy, o.s.
IČ: 433 83 009
adresa organizace: Bří Čapků 2066/14
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 737 342 286
 
název organizace: Orel jednota Žďár nad Sázavou
IČ: 488 97 540
adresa organizace: Libická 2295/1
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 607 194 984
www: http://www.orelzdar.cz
e-mail: info@orelzdar.cz
oddíl/soubor Fitness
kontaktní osoba Jakub Prášil
telefon 777 868 636
oddíl/soubor Florbal - žáci
telefon 605 783 544
oddíl/soubor Malá kopaná - sálová kopaná
kontaktní osoba Jaromír Dolanský
telefon 604 348 977
oddíl/soubor Zdravotní cvičení - ženy
kontaktní osoba Františka Šebelová
telefon 602 741 937
 
název organizace: Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou
IČ: 488 98 295
adresa organizace: Květná 6/15
591 01 Žďár nad Sázavou 5
telefon: 566 802 173, 724 636 752
www: http://www.svatopluk-zr.cz
e-mail: sbor@svatopluk-zr.cz
 
název organizace: RC Model Klub Žďár nad Sázavou
IČ: 750 38 897
adresa organizace: Kosinkova 4
591 01 Žďár nad Sázavou 7
telefon: 604 870 540
e-mail: trojanek.l@seznam.cz
 
název organizace: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
IČ: 488 98 813
adresa organizace: Zámek 2
591 02 Žďár nad Sázavou 2
telefon: 566 625 190, 607 736 851
www: http://www.zdarskefarnosti.cz
e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
 
název organizace: Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2
IČ: 433 78 927
adresa organizace: Zámek 6
591 02 Žďár nad Sázavou 2
telefon: 566 622 273, 607 906 287, 724 192 926
www: http://www.sdhzdar2.eu
e-mail: info@shdzdar2.eu
oddíl/soubor Mladí hasiči
telefon 607 906 285
www http://www.sdhzdar2.eu
e-mail: tomas.entlicher@sdhzdar2.eu
 
název organizace: Folklorní spolek Studánka
IČ: 708 82 916
adresa organizace: Švermova 2104/6
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 605 843 471, 561 116 099
www: http://www.folklorzr.cz
e-mail: hana.steidlova@seznam.cz
oddíl/soubor Bystřinka
kontaktní osoba Zdenek Koukola
telefon 604 690 883
e-mail: zdenekkoukola@seznam.cz
oddíl/soubor Rozmarýnek
kontaktní osoba Kateřina Zachová
telefon 724 055 153
oddíl/soubor Studánka
kontaktní osoba Hana Šteidlová
telefon 566 630 122, 561 116 099
e-mail: hana.steidlova@seznam.cz
 
název organizace: SK Axiom OrBiTt
IČ: 708 81 197
adresa organizace: Strojírenská 16
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 602 773 068
www: http://www.axiomorbitt.cz
e-mail: jan.havlicek@axiomtech.cz
 
název organizace: Spolek akvaristů Tetra, Žďár nad Sázavou
IČ: 712 06 558
adresa organizace: Polní 305/38
591 02 Žďár nad Sázavou 2
telefon: 602 324 500
e-mail: jar.dvorak@centrum.cz
 
název organizace: Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou
IČ: 48898384
adresa organizace: Štursova 2
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 602 305 341
www: http://www.smyk.cz
e-mail: j.mokris@o2active.cz
 
název organizace: Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou
IČ: 433 78 471
adresa organizace: Doležalovo náměstí 528/3
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 564 566 176, 737 989 750
e-mail: sokol.zdar@email.cz
oddíl/soubor Judo
kontaktní osoba Ing. Věra Pelantová
telefon 606 605 881
www http://www.judozdar.cz
e-mail: pelantova@czechjudo.cz
 
název organizace: TJ Žďár nad Sázavou z.s.
IČ: 005 47 492
adresa organizace: Jungmannova 1496/10
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 624 455, 604 600 898
www: http://www.tjzdarns.cz
e-mail: sekretariat@tjzdarns.cz, tajemnik@tjzdarns.cz
oddíl/soubor ASPV
kontaktní osoba Hana Kolářová
telefon 566 642 572
oddíl/soubor Atletika
kontaktní osoba RNDr. Petr Forman
telefon 603 381 636
e-mail: forman.petr@email.cz
oddíl/soubor Cyklistika
kontaktní osoba Jiří Štěpánek
telefon 776 880 491
oddíl/soubor Jachting
kontaktní osoba Aleš Koloc
telefon 721 697 009
www http://www.ycvelkedarko.wz.cz
e-mail: a.koloc@tiscali.cz
oddíl/soubor Lyžování
kontaktní osoba Jiří Bradáč
telefon 608 348 434
www http://www.ab-sport.cz
e-mail: jiri.bradac@absport.cz
oddíl/soubor Moderní gymnastika
kontaktní osoba Hana Svobodová
telefon 607 156 355
www http://www.mgzdar.wz.cz
e-mail: mgzdar@seznam.cz
oddíl/soubor Rychlobruslení
kontaktní osoba Patrik Němec
telefon 724 343 243
oddíl/soubor Short track
kontaktní osoba Zbyněk Svítil
telefon 603 105 043, 566 642 317
oddíl/soubor Stolní tenis
kontaktní osoba Ing. Jiří Malec
telefon 603 773 357
oddíl/soubor Šachy
kontaktní osoba Ing. Luboš Petr
telefon 605 298 199
www http://www.mujweb.cz/sport/zdarns/sachy.htm
oddíl/soubor Tenis
kontaktní osoba Oldřich Petroš
telefon 566 622 509, 731 949 325
e-mail: telovychovna.jednota@iex.cz
oddíl/soubor Turistika
kontaktní osoba Oldřich Růžička
telefon 739 970 078
oddíl/soubor Turistický oddíl mládeže Tuláci
kontaktní osoba Vladimír Sýkora
telefon 723 554 955
www http://www.tulaci.net
e-mail: aladin@tulaci.net
oddíl/soubor Volejbal
kontaktní osoba Mgr. Vladimír Maša
telefon 731 406 288
www http://www.volejbalzr.cz
 
název organizace: UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o.s.
IČ: 433 79 621
adresa organizace: Brněnská 23
591 20 Žďár nad Sázavou
telefon: 974 282 270, 724 186 337
www: http://www.unitopskp-zdar.wz.cz
e-mail: marec@sattnet.cz
oddíl/soubor Aikido
kontaktní osoba Ing. Radek Šípek
telefon 777 344 669
www http://www.aikidozdar.net
e-mail: radek.sipek@seznam.cz
oddíl/soubor ASPV
kontaktní osoba Mgr. Bohumil Šlapák
telefon 724 273 079
www http://www.aikidozdar.net
e-mail: radek.sipek@seznam.cz
oddíl/soubor Florbal
kontaktní osoba Tomáš Mahel
telefon 603 893 874
e-mail: tomasmahel@seznam.cz
oddíl/soubor Ju-jitsu
kontaktní osoba Mgr. Ludvík Vinopal
telefon 737 479 731
www http://www.ji-jitsu.zr.cz
e-mail: vinopal.ludvik@seznam.cz
oddíl/soubor Nohejbal - muži
kontaktní osoba Ing. Vladimír Sommer
telefon 602 579 785
www http://www.nohejbalzdarns.cz
e-mail: vladimir-sommer@tiscali.cz
oddíl/soubor Nohejbal - mládež
kontaktní osoba Soňa Jelínková
telefon 732 667 484
www http://www.nohejbalzdarns.cz
e-mail: jelinkovas@obchodskolazr.cz
oddíl/soubor Orientační běh
kontaktní osoba Alena Rosecká
telefon 737 060 379
www http://www.pzr.wz.cz/novy
e-mail: pzr@orientacnibeh.cz
oddíl/soubor Plavání
kontaktní osoba Mgr. Jaroslav Blažejovský
telefon 604 262 475
www http://www.plavcizr.cz
e-mail: plavcizr@plavcizr.cz
oddíl/soubor Volejbal
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ivo Marec
telefon 724 186 337
e-mail: marec@sattnet.cz
 
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!