Vyhodnocení provozu služby e-UtilityReport

Dne 29.6.2011 byla na webových stránkách města zprovozněna služba pro podání žádostí o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury prostřednictvím aplikace e-UtilityReport. Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Žďár nad Sázavou: seznam k.ú. a správců sítí.

Z níže uvedené statistiky je patrné využití této služby.

rok 2011
(od 29.6.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. - 3. Q
celkový počet žádostí 272 322 769 1777 2377 2494 2392
elektronické podání 73 128 458 1296 1968 2037 1919
% 26,8 39,8 59,6 72,9 82,8 81,7 80,2
písemné podání (PDF) 199 194 311 481 409 457 473
% 73,2 60,2 40,4 27,1 17,2 18,3 19,8

detailní report