Havarijní mobil odboru ŽP

Pro účely monitoringu havárií na vodách a následném řízení jejich likvidace dle vodního zákona je zřízena nepřetržitá havarijní služba na čísle: 605 013 227. Na toto číslo je možné podat informaci při zjištění úniku látek závadných vodám (např.: ropné látky, silážní šťávy) do okolního prostředí po reálném vyhodnocení rozsahu úniku.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!