Jak se chovat na jaře v lese

A zase je tu jaro, sluneční svit již má sílu, den se prodlužuje a většinu z nás to láká k procházkám přírodou či provozování různých forem sportů. I já patřím k těm co se (nejen na jaře) rád toulá přírodou. K tomu abychom se sami bezkonfliktně mohli věnovat výše uvedeným činnostem v krajině, měli bychom dodržovat určitá pravidla.

Jak si možná někteří z čtenářů Novin žďárské radnice všimli, proběhla zhruba před týdnem, ve velkém sále Hasičské vzájemné pojišťovny, chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Žďár nad Sázavou za rok 2012. Na konání této chovatelské přehlídky trofejí se spolupodílelo i město Žďár nad Sázavou. Účelem této chovatelské přehlídky trofejí je seznámit jak odbornou veřejnost (myslivce a lesníky), tak i ostatní občany se stavy, chovem a potažmo lovem zvěře v honitbách okresu. No a právě z výsledků lovu prasat divokých (černé zvěře, jak říkáme mi myslivci) je zřejmé, že i v oblasti Žďárska se začínají zvyšovat stavy prasat divokých a to i přesto, že lov těchto černých rytířů se oproti roku 2011 zvýšil o cca 60%. Stavy prasat divokých se zvyšují v celé naší republice již několik let, zároveň jako stavy prasat divokých v okolních státech.

Po předcházejícím odstavci, objasňujícím situaci v populaci prasat divokých se konečně dostávám k jádru věci a to doporučení, jak se v jarních měsících chovat v lese, aby zbytečně nedošlo ke střetům zvěře (prasat divokých) s člověkem. Jak je obecně známo bachyně (samice) prasete divokého dokáže svá mláďata (selata) urputně bránit a to i před člověkem, pokud cítí, že by selata mohla být ohrožena.

Pokud navštěvujeme les, ale i okolní krajinu měli by jsme se v jarních měsících (březen až červen), vyvarovat procházení mlazinami, plochami zarostlými hustou vegetací, ale např. i vysokými polními plodinami (žito apod.). Tyto vyjmenovaná místa si často vybírají bachyně prasete divokého jako místa porodu (myslivecky metání) selat. Bachyně si v takovémto krytu postaví ze staré trávy, mechu a drobných větví záleh (pelech), kde o selata pečuje, kojí je a ochraňuje je zhruba 14 dní, než selata dostatečně zesílí a začnou matku následovat. Právě v době, kdy bachyně nemůže v případě nebezpečí selata odvést, čelí takovému vyrušení (pro bachyni blízkost člověka znamená ohrožení bezpečnosti selat) minimálně zastrašovacím útokem, ale i napadením člověka.

Samozřejmě k napadení člověka dochází jen v některých případech, ale i fingovaný útok a zastrašování naježené bachyně není pro návštěvníka krajiny nic příjemného. Pokud k takové situaci již dojde, je nutné za stálého sledování bachyně a jejích reakcí, ustoupit zpět do bezpečného prostoru, kdy i bachyně o nás přestane jevit zájem a z takové lokality odejít, či ji velkým obloukem obejít.

Ještě agresivněji reaguje bachyně v takovýchto případech na vyrušení či napadení psem, zde mnohem pravděpodobněji dojde k ataku psa, který končí v lepším případě pohmožděním psa, v horším případě tržnou ranou a někdy i usmrcením psa. Psů se ostatně riziko napadení týká celoročně, jelikož jej prasata divoká vnímají jako predátora, který je ohrožuje, ale kterému jsou schopni se bránit a proto se také často psovi postaví, anebo rovnou sami zaútočí. Dovolil bych si kolegům pejskařům (sám mám tři psy) doporučit nevypouštění psů ve volné krajině, kde jsou krytové podmínky pro zvěř, nejen proto, že je to zakázané zákonem o myslivosti (viz. ust. § 10 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb. - povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků), ale hlavně proto, že by náš čtyřnohý kamarád mohl být zraněn či usmrcen právě vyrušeným, či napadeným prasetem divokým.

Jelikož možnost setkání návštěvníků volné krajiny s prasetem divokým stoupá, samozřejmě roste i možnost výše uvedených střetů a proto jsme se pokusili za náš odbor životního prostředí nastínit možnost jak se výše popisované situaci vyhnout.

Přeji Vám všem hodně krásných jarních zážitků v přírodě naší líbezné Vysočiny.

Ladislav Holeš, MěÚ Žďár n. S., OŽP