Mláďata v přírodě

zveřejněno: 3. 6. 2015

Vážení spoluobčané,

měsíc červen je měsícem myslivosti a tento měsíc byl zvolen proto, že v něm se rodí nejvíce mláďat zvířat v přírodě. Obracíme se na Vás s žádostí, aby při venčení Vašich psích miláčků, pokud možno došlo k omezení volného pobíhání Vašich psů.
            Ve volné přírodě se v nízké vegetaci a na zemi v této době nachází hnízdící druhy ptactva a mláďat živočichů, z nichž většina před nebezpečím (lidé, psi, kočky aj.) neutíká, ale naopak se přitisknou k zemi či do krytu a vyčkávají pominutí nebezpečí.
            Všechna tato mláďata jsou ohrožena nejen tím, že by je Váš mazlíček (a věřte dokáží to i plemena do nichž byste to nikdy neřekli) přímo zabil, ale také tím, že od psa načichnou, poté co je například pes olíže a jejich matka je již nepřijme a oni uhynou.
            Dále bychom rádi upozornili na to, že mláďata v prvních dnech po narození nemají specifický pach svého druhu, jsou ve většině případů odložená tzn., že jejich matka není s nimi, ale to jen proto, aby mláďata od ní nenačichla a nestala se lehčí kořistí predátorů, ale vždy je někde nablízku a svá mláďata v určitých intervalech kojí. Proto Vás žádáme neodnášejte takto nalezená mláďata, ani na ně nesahejte, skutečně nejsou opuštěná, jen je to způsob jejich obrany před dravci. Pokud budete i tak mít podezření, že dané mládě je opuštěné, dříve než se ho dotknete, konzultujte tuto situaci s osobou znalou tohoto problému (např. náš odbor ŽP MěÚ Žďár n. S., či třeba Váš známý myslivec).
            Děkujeme Vám za pochopení naší výzvy a pevně věříme, že je zájmem nás všech ochrana přírody a zachování druhů v ní žijících.

 

Odbor životního prostředí MěÚ Žďár n. S.