Nejhorší sucho za posledních deset let.

zveřejněno: 28. 7. 2015

Letos po extrémně suché a teplé zimě následovaly srážkově podprůměrné jarní a letní měsíce, vláhový deficit se projevuje v první řadě na vodních tocích a se zpožděním se projevuje také u podzemních vod. A tyto jsou nyní již také zasaženy.  

Doporučujeme tedy hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodní sítě. Upozorňujeme, že odběr podzemních i  povrchových vod pomocí technického zařízení (třeba za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů) je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. V případě pokračujícího sucha nevylučuje MěÚ Žďár nad Sázavou možnost přistoupit k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod. Vyzýváme  vás tedy k respektování pravidel:

  1. neodebírat nepovoleně povrchovou či podzemní vodu pro zbytné účely,
  2. omezit povolené odběry na nezbytnou míru,
  3. obecně šetřit s vodou

 

odbor ŽP, Městský úřad Žďár nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!