Nejhorší sucho za posledních deset let.

zveřejněno: 28. 7. 2015

Letos po extrémně suché a teplé zimě následovaly srážkově podprůměrné jarní a letní měsíce, vláhový deficit se projevuje v první řadě na vodních tocích a se zpožděním se projevuje také u podzemních vod. A tyto jsou nyní již také zasaženy.  

Doporučujeme tedy hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodní sítě. Upozorňujeme, že odběr podzemních i  povrchových vod pomocí technického zařízení (třeba za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů) je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. V případě pokračujícího sucha nevylučuje MěÚ Žďár nad Sázavou možnost přistoupit k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod. Vyzýváme  vás tedy k respektování pravidel:

  1. neodebírat nepovoleně povrchovou či podzemní vodu pro zbytné účely,
  2. omezit povolené odběry na nezbytnou míru,
  3. obecně šetřit s vodou

 

odbor ŽP, Městský úřad Žďár nad Sázavou