Pokácení dubu ve Žďáře n. S. II s využitím akustického tomografu

Počátkem července 2014 byl pokácen dub červený v zahradě s dětským hřištěm u mateřské školy ve Žďáru nad Sázavou II. Jednalo se o mohutný strom o výšce koruny 20 metrů a obvodu kmene téměř 4 metry. Dub červený není naší původní dřevinou, pochází z východní části Severní Ameriky, díky svému původu je velmi otužilý. V našich podmínkách je ceněn především jako strom okrasný, zejména pro intenzivně červené podzimní zbarvení listů. Je též dřevinou odolnou vůči znečištění ovzduší exhaláty.

Při rozhodování o povolení kácení řešil odbor životního prostředí, coby orgán ochrany přírody, zdánlivý rozpor mezi ochranou esteticky a krajinotvorně hodnotného stromu a vlastní provozní bezpečností stromu umocněnou blízkostí mateřské školy.

Orgán ochrany přírody zadal zpracování dendrologického posudku, provozní bezpečnost dubu byla prověřena měřením ve dvou vrstvách akustickým tomografem Fakopp 3D a získané údaje byly následně zpracovány propočtem programem ArboSonic 3D. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí používá v odůvodněných případech při zvažování o povolení kácení dřevin nejmodernější dostupnou diagnostickou techniku, která umožní neinvazivně nahlédnout do nitra stromu a která potvrdila špatný zdravotní stav dubu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto strom neprodleně pokácet.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!