Bytová problematika

 1. Přidělení obecního bytu – viz. pravidla pro přidělení bytu – příloha č. 1
 2. Nový nájem bytu: podrobný návod zde
 3. Výměna bytů: Nový občanský zákoník výměnu bytů neřeší.
 4. Podnájem bytu: podrobný návod zde
  • dohoda, (obsahující veškeré právní náležitosti) o podnájmu bytu, kterou uzavře nájemce s podnájemcem (nevyhotovuje MěÚ) a předloží ve 4 vyhotoveních ke schválení OP MěÚ
  • k dohodě o podnájmu bytu je nutno doložit důkazní listiny dle uvedeného důvodu podnájmu (např. potvrzení lékaře, pracovní smlouva apod.)
 5. Přechod nájmu:  podrobný návod zde
  • tiskopis žádosti k přechodu nájmu bytu k dispozici na realitních kancelářích
  • pracovník realitní kanceláře zároveň ověří správnost uvedených údajů
  • tiskopis: Žádost o uznání práva
 6. Postup proti neplatičům

V návaznosti na novelizaci občanského zákoníku a Směrnici pro postup při vymáhání pohledávek za fyzickými a právnickými osobami zpřísní pronajímatel i postup při vymáhání dlužných pohledávek (dlužného nájemného).

 1. V případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za jeden měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena I. UPOMÍNKA

 2. V případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za druhý měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena II. UPOMÍNKA

 3. V zaslaných upomínkách upozorní pronajímatel nájemce na možnost řešit nezaplacení nájemného dohodou, zejména formou uhrazením pohledávky ve splátkách a dále bude nájemce upozorněn na řešení neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu formou podání návrhu na vydání platebního rozkazu, popřípadě podání výpovědi z nájmu bytu.

 4. V případě, že nájemce nezaplatil ani po zaslání I. nebo II. UPOMÍNKY, ale další nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu již platí, bude podán okresnímu soudu návrh na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné.

 5. Pokud nedojde k uspokojení dlužné pohledávky po výše uvedených krocích a nájemce nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ani třetí měsíc a výše pohledávky dosáhne trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná užívání bytu, popřípadě nájemce nedodrží splátkový kalendář, bude dlužná pohledávka vymáhána soudní cestou a zároveň bude pronajímatelem podána VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU a to v souladu s odst. 1 ( výpověď bez přivolení soudu).

 

V případě nespokojenosti žadatele se způsobem vyřízení své žádosti pracovníky OP MěÚ je možné obrátit se na tajemníka MěÚ nebo na městskou radu.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!