Podnájem bytu

Podnájem bytu řeší podrobně ustanovení § 2274 až § 2278 nového občanského zákoníku

Souhlas s podnájmem - nájemce a podnájemce uzavřou písemnou dohodu o podnájmu bytu – vzor dohody mohou obdržet u správce. Tuto dohodu ve 4 vyhotoveních předloží na majetkoprávní odbor Městského úřadu ve Žďáře n.S. Budou-li splněny podmínky pro souhlas s podnájmem, vystaví majetkoprávní odbor MÚ Žďár n.S. souhlas s podnájmem bytu.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!