Nabízíme nemohoucím občanům novou službu tzv. „Pojízdný úřad“

„Pojízdný úřad“ – je nabídka nadstandardních služeb nemohoucím občanům ve správním obvodu MěÚ Žďár nad Sázavou. Chceme občanům, kteří jsou ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů znevýhodněni, umožnit vyřízení některých úředních úkonů přímo doma.

Jaké služby pojízdný úřad nabízí (na základě telefonické objednávky):

  • Vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu
  • Doručení hotového občanského průkazu
  • Ověření podpisu (např. plná moc, smlouvy, přihláška k trvalému pobytu atd.)

Kontaktní telefony k objednávce služby:

  • Agenda občanských průkazů: 566 688 372, 566 588 374, 566 688 375
  • Agenda ohlašovny evidence obyvatel - trvalý pobyt: 566 688 125
  • Agenda ověření podpisu: 566 688 152, 566 688 124, 566 688 126