Registr vozidel a řidičů

Potřebné náležitosti a podklady pro vyřízení některých úkonů na odboru dopravy - od 1. 1. 2015

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem)
 • plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

 Ostatní doklady se předkládají vždy v originále

Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky, pokud je vystaven na jméno registrujícího – platnost evidenční kontroly 14 dnů.

REGISTRACE TOVÁRNĚ NOVÉHO VOZIDLA

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Zákonné pojištění (zelená karta)
 3. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla)
 4. Převozní RZ (papírová)
 5. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 6. Vyplněnou "Přihlášku k registraci vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

REGISTRACE VOZIDLA  EVIDOVANÉHO (OJETÉHO), JIŽ ODHLÁŠENÉHO NA NOVÉHO MAJITELE DO 31.12.2014
(v převodu před novelou – musí být provedeno do 30.6.2015)

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část II. (Velký technický průkaz) + Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 2. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Protokol o Evidenční kontrole na nového provozovatele - platnost 14 dní
 5. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 6. Vyplněnou "Přihlášku k registraci vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 7. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů
 • Neplní limity    10.000.- Kč
 • EURO I.          5.000,- Kč
 • EURO II.         3.000,- Kč
 • Euro III. a více  bez poplatku

REGISTRACE VOZIDLA  EVIDOVANÉHO (OJETÉHO) - od 1. 1. 2015

- ruší se  odhlášení

Registrace se provádí v místě trvalého bydliště stávajícího provozovatele (prodávajícího).
Dostavit se mohou buď jak prodávající, tak i kupující nebo se mohou jednotlivě nechat zastoupit osobou (osobami), a to s úředně ověřenou plnou mocí nebo uznávaným elektronickým podpisem

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část II. (Velký technický průkaz) + Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 2. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným     elektronickým podpisem ( jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla).
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Protokol o Evidenční kontrole na nového provozovatele – platnost 14 dní
 5. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 6. Vyplněnou "Přihlášku k registraci vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 7. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů
 • Neplní limity    10.000.- Kč
 • EURO I.          5.000,- Kč
 • EURO II.         3.000,- Kč
 • Euro III. a více  bez poplatku

ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA (dříve TRVALÉ VYŘAZENÍ)

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 4. Vyplněnou "Žádost zániku vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Doklad o ekologické likvidaci vozidla

VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 4. správní poplatek 200,- Kč + 50,- Kč
 5. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů) – poplatek 50,- Kč(při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč)
 6. Vyplněnou "Žádost o vyřazení vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

UKONČENÍ VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Zákonné pojištění (platná zelená karta)
 3. Platná technická prohlídka
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. správní poplatek 50,- Kč

ZAPSÁNÍ NEBO UKONČENÍ VLASTNÍKA SILNIČNÍHO VOZIDLA

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. – (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 800,- Kč
 4. Protokol o Evidenční kontrole – platnost 14 dní
 5. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 6. Zplnomocnění vlastníka k zapsání změny s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem

PŘESTĚHOVÁNÍ

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Zákonné pojištění (zelená karta)
 5. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

DĚDICTVÍ – registrace probíhá v místě trvalého bydliště zemřelého

Dědic předloží:

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci
 5. Protokol o evidenční kontrole vystaven na jméno registrujícího – platnost evidenční kontroly 14 dnů.
 6. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti nebo Přihlášku k registraci vozidla.
 7. Bez poplatku

ZÁPIS ZMĚNY BARVY

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I.(malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů"

HROMADNÁ PŘESTAVBA NA ALTERNATIVNÍ POHON

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Přílohu k technickému průkazu (vydá montážní pracoviště)

ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Typový list k tažnému zařízení s potvrzením montáže, případně protokol z STK po montáži tažného zařízení

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST II. (VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část. I (malý technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč + 50,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST I. (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část. II. (velký technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč + 50,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

VÝMĚNA TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (ODCIZENÍ, ZTRÁTA, POŠKOZENÍ...)

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 4. RZ (poškozené, zbylé)
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků

Při odcizení RZ vyžadujeme protokol od Policie ČR.

VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. Registrační značky
 4. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků

VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení při výdeji řidičského průkazu (úředně ověřená)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně
 1. platný průkaz totožnosti (OP, pas)
 2. řidičský průkaz
 3. 1ks průkazová fotografie
 4. pokud se jedná o výměnu ze zákona – bez poplatku, jinak 50,-Kč
 5. plná moc v zastoupení při výdeji řidičského průkazu (úředně ověřená) + stávající ŘP

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 1. platný průkaz totožnosti (OP, pas)
 2. řidičský průkaz
 3. 1ks průkazová fotografie
 4. poplatek 50,- Kč

MŘP nelze vystavit v zastoupení

PROFESNÍ PRŮKAZ

Od 19.1.2013 vydán řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesním způsobilosti harmonizačním kodem 95.

DIGITÁLNÍ KARTA řidiče

 1. Platný doklad totožnosti (OP, pas)
 2. řidičský průkaz
 3. 1ks průkazová fotografie
 4. 700,- Kč

Digitální karta vozidla

 1. Platný doklad totožnosti (OP, pas)
 2. originál živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 3. v případě zastoupení plnou moc
 4. 700,- Kč

 

 

NĚKTERÉ SPRÁVNÍ POPLATKY

(platba probíhá v hotovosti na přepážkovém pracovišti, lze platit i platební kartou na pokladně)

Zápis do registru vozidel, jde-li:

· o motocykl do 50 cm3 Kč 300,-

· o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500,-

· o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800,-

· o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč 500,-

· o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700,-

 

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

Kč 50,- (za každou změnu)

 

Vydání tabulky s registrační značkou vozidla (ztráta,poškození…)

Kč 200,- (za každou tabulku) + 50,- Kč

 

Vyřazení vozidla z provozu

Kč 200,- + 50,- Kč

 

Vydání řidičského průkazu a MŘP (i při ztrátě, poškození nebo odcizení)

Kč 50,-

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!