Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Oprava silnice II/343 Svratka (č.j. OD/1569/16/LK) [224 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - Lios Žďár, s.r.o. (č.j. SÚ/1667/16/Skř-2-Ozná) [217 kB]
Informace o podaném návrhu dohody k uzavřené veřejnoprávní smlouvě - Zeras a.s. (č.j. SÚ/1663/16/skř-2-Info) [98 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Valerie Pelikánová (č.j. SÚ/1184/16/Skř-6-Info) [117 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sklad brambor - Nové Dvory (č.j. SÚ/1649/16/Ka-2-Info) [88 kB]

Z městského úřadu - odbor sekretariát tajemníka a vn. věcí

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Štěpničková (č.j. ST/1195/16/LK/13/52/33) [55 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [94 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 19.9.2016 [483 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Veřejná vyhláška - o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy (č.j. KUJI 69990/2016) [117 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka mostu ev.č. 37-050 (č.j. KUJI 71788/2016) [285 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [57 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [54 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!