Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Libušínská (č.j. OD/1496/17/LK) [442 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Hutařova (č.j. OD/1495/17/LK) [574 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Herálec (č.j. OD/1425/17/LK) [227 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [138 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Vladislav Havránek, Helena Havránková (č.j. SÚ/1102/17/Ba-7-Info) [87 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Agropodnik, a.s. Velké Meziříčí (č.j. SÚ/1358/17/Řeh-10-Info) [81 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - E.ON Distribuce, a.s. (č.j. SÚ/511/17/Skř-6-Info) [87 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bohumír Sýkora, Michaela Sýkorová (č.j. SÚ/135/17/So-7-Info) [59 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Zdeněk Novotný (č.j. SÚ/1255/17/Ba-6-Info) [84 kB]
Veřejná vyhláška - výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Znojmont, s.r.o. (č.j. SÚ/2222/12/Kle-86-Výzv) [237 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - rozšíření zpevněných ploch pro parkovací stání a pro pěší v ZR, ul. Pelikánova (č.j. SÚ/566/17/Skř-3-Rozh) [2352 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Martin Šabata, Petra Šabatová (č.j. SÚ/1411/17/Ka-2-Info) [93 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Pokojov k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/274/17/DF) [82 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. I územního plánu Hodíškov (č.j. RUP/105/17/DF) [101 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení úmyslné těžby ve smrkových a borových lesích [148 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 11.9.2017 [449 kB]
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 7.9.2017 [396 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Dražební vyhláška - Petr Jan (č.j. 179 EX 495/16-37) [201 kB]
Dražební vyhláška - Aleš Landa (č.j. 179 EX 492/16-32) [212 kB]
Usnesení - odročení dražby - Křesťan Bohumil (č.j. 095 EX 2199/13-476) [107 kB]
Usnesení o nařízení dražebního jednání - Jana Kejdová, Vladimír Kejda (č.j. 15 EXE 2087/2016-23) [330 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina [516 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemky v k. ú. Přibyslav (č.j. UZSVM/HHB/5665/2017-HHBM) [377 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín [53 kB]

Výluky v dopravě

Výluky a omezení provozu ČD - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov a zpět [174 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!