Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Upozornění na uložení písemností [117 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místních komunikacích v ZR (č.j. OD/2092/17/LK) [252 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Žižkova [311 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - zóna Jamská (č.j. OD/1878/17/LK) [484 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Miriam Valková (č.j. MU/OŽ/2393/2017/Ve/3) [42 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - obec Obyčtov (č.j. SÚ/1904/17/Ku-2-Info) [75 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - lokalita "Na Šípech" Velká Losenice (č.j. SÚ/1548/17/Ka-3-Rozh) [528 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou (č.j. RUP/120/17/DF) [107 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o řízení návrhu změny č. II ÚP Pokojov (č.j. RUP/274/17/DF) [106 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného (č.j. 04525/ZV/17) [748 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Alexandr Dyškant (č.j. 203 Ex 44559/10-75) [311 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem [182 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitý majetek v k.ú. Přibyslav (č.j. UZSVN/HHB/7648/2017-HHBM) [376 kB]