1/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

zveřejněno: 25. 12. 2005
Schváleno 22.9.2005, platí od 26.9.2005, účinnost od 1.11.2005

1/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

„Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních“

  

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou  se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.  3/2000 „Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních“.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2005

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka    starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!