2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o městské policii

zveřejněno: 25. 1. 2004
Schváleno 23.9.2004, platí od 24.9.2004, účinnost od 24.9.2004

2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
o městské policii

 č.  2/2004

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23.9.2004 se usneslo vydat podle ust. § 1 a §  7 zákona  č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s § 10, písm. d),  § 35, odst. 2  a § 84, odst. 2, písm. i) a písm.s)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto  obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

 

Čl. 1

Zastupitelstvo města zřídilo obecně závaznou vyhláškou ze dne 16.3.1992 Městskou policii města Žďáru nad Sázavou (dále jen městská policie).

 

Čl. 2

Městská policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Žďáru nad Sázavou prostřednictvím svých strážníků. Při výkonu své pravomoci strážník požívá ochrany veřejného činitele ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.

 

Čl. 3

1. Strážník v pracovní době vykonává svoji pravomoc ve stejnokroji městské policie. Stejnokroj strážníka městské policie města Žďáru nad Sázavou je v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb.

2. Stejnokroj městské policie se užívá ve dvou variantách

- stejnokroj letní
- stejnokroj zimní

Součástí letního i zimního stejnokroje je příslušenství, zvláštní, taktická výstroj a ochranné pomůcky.

3. Období nošení stejnokroje upravuje individuálně vedoucí městské policie, případně zástupce dle povětrnostních podmínek a způsobu nasazení strážníků.

4. Stejnokroj tvoří:

· bunda, plášť, sako tmavomodré či černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou

· košile, polokošile s krátkým i dlouhým rukávem bleděmodré barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou. Polokošile je opatřena  nápisem „městská policie“ na zadní části

· vesta pletená černé barvy s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou, svetr pletený černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou

· kalhoty tmavomodré barvy u  žen i sukně tmavomodrá, černé krátké cyklistické kalhoty s nápisem „městská policie“ z boční strany 

· kombinéza černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou a nápisy „městská policie“na přední a zadní části

· rexlefní vesta žluté barvy s  nápisem „městská policie“

· neprůstřelná vesta černé barvy s nápisem  „městská policie“

· pokrývka hlavy černé barvy

- brigadýrka látková, koženková, síťovaná osmihranná se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

-  baseballová čepice se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

- baret se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím / baret lze v letním období nosit nejen na hlavě, ale lze jej mít umístěn na levém rameni pod nárameníkem a to odznakem směrem dopředu, viditelně/

- čepice kožešinová s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

-  čepice pletená s nápisem „městská policie“

· cyklistická přilba černé barvy se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

· protiúderová přilba černé barvy se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím s nápisy „městská policie“

· kravata černé barvy

· obuv letní, zimní, sportovní

Městská policie používá pro svoji činnost i další výstrojní součásti, příslušenství a pomůcky, které jsou uvedeny ve výstrojním řádu Městské policie schváleným radou města Žďáru nad Sázavou. Výstrojní součásti /bunda, plášť, sako, košile, polokošile, kombinéza, svetr/ jsou vždy opatřeny na levém záloktí rukávu znakem „Městská policie Žďár nad Sázavou“ –  příloha č.1.

 

Čl. 4

Strážníci používají k plnění úkolů Městské policie, výkonu svých pravomocí a oprávnění podle zákona řádně označená služební motorová vozidla a jízdní kola.

 

Čl. 5

Touto vyhláškou se zrušuje a zcela nahrazuje vyhláška města Žďáru nad Sázavou ze dne 16.3.1992 O zřízení městské policie  města Ždáru nad Sázavou ve znění vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 1/2000 ze dne 17.4.2000.

 

Čl. 6

Tato  vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu v souladu s § 12  zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem vyvěšení.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!