2/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

zveřejněno: 25. 1. 2005
Schváleno 22.9.2005, platí od 23.9.2005, účinnost od 23.9.2005

2/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou  se na svém zasedání dne 22. září 2005 usnesením č. 19/05/OF/7 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pozemky

U stavebních pozemků v části obce Veselíčko, Stržanov, Mělkovice a Radonín se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

Čl. 2

Stavby

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona  č. 338/1992 Sb.,  v části obce Veselíčko, Stržanov, Mělkovice a Radonín se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

(2) U staveb, uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č.  338/1992 Sb.,  sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu; u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost se na území města a jeho částech stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška 1/1994/OF o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne 31. 7. 1994.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka    starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!