5/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2004/2005

zveřejněno: 18. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platila od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004 do 31.12.2004

Zrušená vyhláška

5/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Vyhláška

č. 5/2003

 

o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře n.S.
pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2004/2005

 

 

Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou schvaluje pro zápis dětí do 1.tříd pro školní rok 2004/2005, v souladu s § 14 odst.1 zákona č.564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství, spádové obvody pro základní školy ve Žďáře nad Sázavou:

 

Základní škola

Komenského 2, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla,
ul.Okružní - od čísla 49 výše,
ul. Revoluční - čísla 1-28,
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
U Jezu, V Zahrádkách, 1.máje,

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39,
obce Lhotka, Počítky, Sklené a Vysoké

 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

ul. Brodská - lichá čísla
ul. Okružní - čísla 1- 45
ul. Revoluční - od čísla 29 výše
ul. Komenského, Žižkova, Dr. Drože, Klafárek

Žďár 1 - ulice Libušínská od čísla 40 výše

 

Základní škola Švermova 4, Žďár n.S.4

Žďár 2, Žďár 4 a Žďár 7
Stržanov a obec Jámy

 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Libušínská
Žďár 5 (Vysočany) a Žďár 6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko, obce Sazomína Vatín

 

Pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 bude zápis probíhat v Základní škole Žďár nad Sázavou, nám.Republiky 4 a v Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 35.

 

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.21/2001 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2002/2003 včetně dodatku.

 

 

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 18.12.2003 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. 1. 2004.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!