5/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 14. 12. 2006
Schváleno 14.12.2006, platila od 16.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2008

Zrušená vyhláška

5/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006,

o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 14.12.2006 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

 

Čl. 1

 Čl. 2   Spádové obvody zní takto:

Spádové obvody

Základní škola
Komenského 2
Žďár n.S. 3
Žďár 3  - dolní část
ul. Brodská  - sudá čísla
ul. Okružní  - od čísla 49 výše
ul. Revoluční  - čísla 1-28
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje
Žďár 1  -  ul. Libušínská do čísla 39

 

Základní škola
Komenského 6
Žďár n.S. 3
Žďár 3 -  horní část
ul. Brodská  -  lichá čísla
ul. Okružní  -  čísla 1- 45
ul. Revoluční  - od čísla 29 výše
ul. Dr.Drože, Komenského, U Klavírku
ul. Libická, Trhová, Vápenická
Žďár 1 -  ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova
Žďár 5

 

Základní škola
Švermova 4
Žďár n.S. 4
Žďár 2
Žďár 4
Žďár 7
Stržanov

 

Základní škola
Palachova 2189/35
Žďár n. S. 6
Žďár 1 – mimo ulice Libušínská  a Žižkova
Žďár  6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v. r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!