Čistá Vysočina 2017

zveřejněno: 6. 2. 2017

Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje IX. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem: ČISTÁ VYSOČINA.

Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině proběhne ve dnech 10. až 23. dubna 2017. Pytle na sbíraný odpad budou
k vyzvednutí stejně jako v loňském roce na odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou u pracovnice Hany Daďourkové.

 

Důležité termíny:
• Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 
1. 1. – 28. 2. 2017.
• Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni.
• Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
• V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. „Vítáme pomoc každého, škol, pracovníků
firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců,“ sdělil Oldřich Sklenář z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina.

Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.