Dopravní omezení a změny v MHD v souvislosti s konáním žďárské pouti

zveřejněno: 9. 5. 2017

Městský úřad  Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb upozorňuje občany, že v době od  9. 5. 2017 do 15. 5. 2017 včetně budou z důvodu konání tradiční žďárské pouti uzavřena parkoviště u Sport–Baru a vedle nové komunikace na Klafar na ulici Libušínská. Žádáme občany, kteří využívají tato parkoviště, aby v uvedené době využili jiná parkoviště ve městě (zejména parkoviště u Domu kultury a centrální parkoviště). Umožněno bude i parkování na komunikaci z Libušína na Klafar, která bude v době pouti neprůjezdná (ale pro chodce průchozí zůstane).

Upozorňujeme  řidiče  automobilů,  využívajících   parkoviště u Sport-Baru, na nutnost vyklizení zmíněného prostoru do úterý 9. 5. 2017 do 7:30 hod.!

 

Dále v době od 9. 5. do 15. 5. 2017 bude zakázán vjezd nákladních vozidel do ulice Šípková a do částí ulic Libušínská a Studentská.

 

Současně po dobu od 9. 5. do 15. 5. 2017  včetně bude odkloněna MHD, vedoucí ulicí Libušínskou, na ulici Dolní. V době od 8. 5. 2017 od 20.15 hod. do 15. 5. 2017 včetně tak bude zrušena zastávka MHD   Libušínská. Jako náhradní zastávku pro linky č. 4A, 4B a 4C  za zrušenou zastávku MHD  Libušínská bude  možno  využít zastávky Wonkova nebo Žižkova, pro spoje č. 1, 7, 9, 11 a 21, 25, 29 linky č. 5 lze využít zastávku MHD Havlíčkovo náměstí.

 

Uzavírky místních komunikací od 9. 5. 2017 do 15. 5. 2017:

  • Ulice Libušínská v úseku od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u „forda“) po mostek přes tok Staviště (u č.or. 46) – délka uzavírky cca 150 m
  • Ulice Sázavská v úseku od křižovatky s ulicí Libušínská (v místě dřívějšího DDH) směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly – délka uzavírky cca 60 m
  • Ulice Jungmannova – místní komunikace v úseku od silnice I/37 k zimnímu stadionu – délka uzavírky cca 120 m.

Navržená trasa objížďky:
po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti.