Informace o plánované uzavírce silnice I/19

zveřejněno: 24. 3. 2017

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti dodavatele prací - společnosti Skanska a.s., IČ: 262 71 303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 povolil:

úplnou uzavírku silnice první třídy I/19 v km 166,810 – 166,860 v místě mostu ev.č. 19-073 v obci Hamry nad Sázavou

z důvodu provádění stavby „I/19 Hamry nad Sázavou most ev.č. 19-073“;

termín uzavírky: od 03. 04. 2017 do 13. 08. 2017

a nařídil objížďku:

Navržená trasa objížďky pro vozidla do 3,5 t:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od uzavřeného úseku v obci Hamry nad Sázavou po silnici I/19 přes obec Sázava, Nové Dvory, až na křižovatku silnice I/19 a II/350 ve městě Přibyslav, dále po silnici II/350 přes obce Malá Losenice, Vepřová, Račín, Polnička až na křižovatku silnice II/350 a I/37, dále po silnici I/37 až na křižovatku silnice I/37 a I/19 ve městě Žďár nad Sázavou, dále po silnici I/19 až k uzavřenému úseku v obci Hamry nad Sázavou.

Navržená trasa objížďky pro vozidla nad 3,5 t:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od uzavřeného úseku v obci Hamry nad Sázavou po silnici I/19 přes obec Sázava, Nové Dvory, město Přibyslav, obec Stříbrné Hory, Pohled až na křižovatku silnice I/19 a I/34, dále po silnici I/34 přes obce Krátká Ves až na křižovatku silnice II/34 a I/37 ve městě Ždírec nad Doubravou, dále po silnici I/37 přes městys Krucemburk, Vojnův Městec až na křižovatku silnice I/37 a I/19 ve městě Žďár nad Sázavou, dále po silnici I/19 až k uzavřenému úseku v obci Hamry nad Sázavou.

Navržená trasa objížďky pro veřejnou linkovou osobní dopravu:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně ze Žďáru nad Sázavou po silnici II/353 přes obec Budeč až do Nového Veselí dále po silnici III/3538 přes obec Matějov až na silnici II/352 v Sázavě a dále po silnici II/352 až na silnici I/19 – objízdná trasa nebude vyznačena dopravním značením.

V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

 

Dopravní obsluha dotčených zastávek bude po dobu uzavírky dočasně upravena:

  • Autobusové zastávky ve Žďáře nad Sázavou:

- Žďár n.Sáz.,,Strojírenská u Hajčmanů
- Žďár n.Sáz.,,Brodská lékárna
u linek č. 840106, 840115, 840116, 840321 budou přemístěny na zastávku Žďár n.Sáz.,,aut.nádr. ve Žďáře nad Sázavou.

  • Autobusové zastávky v Hamrech nad Sázavou:

- Hamry n.Sáz.,Horní
- Hamry n.Sáz.,Leskovice
u linek č. 840106, 840115, 840116, 840321 nebudou po celou dobu uzavírky obsluhovány.

  • U linky č. 840106 spoje 35 budou zastávky:

- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
- Sázava
- Sázava,,škola
přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9.

Zastávky:
- Újezd
- Rudolec,,u hájenky Blažkov
- Sirákov
nebudou po celou dobu obsluhovány (budou obsluhovány spojem č. 34 linky č. 840106 a do spoje č. 35 výlukového jízdního řádu linky č. 840106 bude vložena zastávka Sázava,,rozc.0.9).

  • U linky č. 840115 zastávky:

- Sázava,Česká Mez,rozc.2.0
bude přemístěna na zastávku Rosička.

Zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
budou přemístěny na zastávku Sázava (do výlukového jízdního řádu č. 840115 bude vložena zastávka Sázava,,škola).

  • U linky č. 840116 zastávky:

- Sázava,Česká Mez,rozc.2.0
- Sázava,Česká Mez
budou přemístěny na zastávku Rosička.

Zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava
- Sázava,,škola
budou přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9 (spoje č. 3, 4 na lince č. 840116 budou po celou dobu uzavírky zrušeny, budou vedeny na lince č. 840115).

  • U linky č. 840321 zastávky:

- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
- Sázava
- Sázava,,škola
budou přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9 (do výlukového jízdního řádu č. 840321 bude přidána zastávka Sázava,,rozc.0.9).

 

Žádáme občany o pochopení a o trpělivost.