Přerušení dodávky el. energie v železniční stanici Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 29. 5. 2017
12. a 15. 6. 2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v souladu s §25, odst.4, písm.c) 5., zákona č.458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie v železniční stanici Žďár nad Sázavou v těchto nočních termínech:

od 12.6.2017 23:00 hodin do 13.6.2017 02:00 hodin,
od 15.6.2017 23:00 hodin do 16.6.2017 01:00 hodin.

Případné bližší informace u p. Kotoučka z SEE, tel. 972 644 183.

Děkujeme Vám za pochopení.