Santiniho ulici omezí částečná uzavírka

zveřejněno: 5. 9. 2017
Termín uzavírky: 6. 9. 2017 - 31. 10 2017

Z důvodu výstavby autobusové zastávky a přechodu pro chodce bude v ulici Santiniho od středy 6. září 2017 částečně omezen provoz. Provoz na silnici 1/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Doprava bude řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Semafory budou v provozu pouze v době od 6.30 do 16.00 hodin, tak aby byl provoz omezen v co nejmenší míře. V době, kdy na komunikaci nebudou probíhat stavební práce, budou semafory rovněž vypnuty. O samotném umístění semaforů rozhodl Krajský úřad Kraje Vysočina, a to především z hlediska zvýšení bezpečnosti na stavbě. „S dodavatelem stavby se nám ale podařilo dojednat, že semafory budou v provozu pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy pouze v době, kdy se na stavbě budou pohybovat dělníci," sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. „Město řeší problematiku nevyhovujícího přechodu v Santiniho ulici již delší čas. Jedná se o úsek komunikace, který je velmi využívaný, a to jak školáky ze zdejší zámecké školy, tak turisty. Stavbou nové autobusové zastávky a přesunem přechodu pro chodce chceme docílit především zvýšení bezpečnosti dané lokality. Na stavbu se nám podařilo získat dotaci, a právě díky tomu začínáme stavět okamžitě, abychom stihli stavbu dokončit ještě v letošním roce," doplnil Zdeněk Navrátil.

Realizátorem stavby je Město Žďár nad Sázavou, dodavatelem stavby pak firma Staredo s. r. o. Cena stavby dosahuje částky 2 873 000 bez DPH. Město na realizaci stavby získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 85 % z uznatelných nákladů (přes dva miliony korun). Práce na stavbě budou zahájeny ve středu 6. září 2017 a dodavatel má na dokončení stavby dle smlouvy 88 dní. Doba realizace byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení, město se tak snažilo zkrátit dobu uzávěrky na minimum. Z důvodu realizace stavby dojde rovněž k přemístění autobusové zastávky Žďár nad Sázavou, Zámek na autobusovou zastávku Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily, na ulici Bezručova. Na místě budou umístěny informační cedule o dočasných změnách. Zastávka MHD Zámek pro směr do centra bude přesunuta o cca 50 metrů směrem k centru. Zastávka MHD Zámek pro směr Tokoz bude přesunuta o cca 200 metrů směrem k firmě Tokoz do prostoru vjezdu na „Rajč".

Zodpovědná osoba: za STAREDO – Ing. Vladimír Ostatek, tel. 773 056 561
Termín uzavírky: 6. 9. 2017 – 31. 10. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 v km 104,150 – 104,250 ul. Santiniho ve Žďáře n.S.
Objížďka: v jednom jízdním pruhu silnice I/37, ve kterém nebudou probíhat stavební práce; provoz bude řízen kyvadlově semafory

Přechodné dopravní značení

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!