Sečení zelených ploch se oproti loňsku zpozdilo jen minimálně

zveřejněno: 2. 6. 2016

V roce 2015 se rada města rozhodla prověřit ceny u dlouhodobě uzavřených smluv v rámci zajištění  komunálních služeb. V prvním případě se jednalo o oblast údržby veřejné zeleně. Příprava  veřejné zakázky nebyla jednoduchá, především z důvodu oddělení sečení od ostatní údržby zeleně. Také změna způsobu úhrady z hodinových sazeb na sazby úkolové zapříčinily zpoždění vyhlášení veřejných zakázek. Z důvodu zákonných lhůt dojde tedy k otevírání obálek v úterý 7. 6. 2016. Po posouzení došlých nabídek proběhnou u obou zakázek elektronické aukce, ze kterých vzejdou konečné  ceny a  vítězné firmy. Ty pak budou zajišťovat údržbu veřejné zeleně ve městě.

Vzhledem k tomu, že údržba zeleně je téměř nepřetržitý proces, byly pro zajištění sečení do doby podepsání smlouvy s novými dodavateli poptány firmy v okolí a na základě poptávky s prověřením ceny formou elektronické aukce  vybrány firmy Zahrada Vysočina a.s. a firma Josef Řádek, které nyní zajišťují posečení města.  

Termíny sečení jsou v letošním roce obdobné jako v roce loňském. Nedošlo k žádnému zásadnímu zpoždění prací a v dnešních dnech je již Žďár v obydlených částech města posečen. Sečení začalo pouze o tři dny později, než bývá ve městě zvykem. V týdnu před poutí byly posečeny první intenzitní třídy údržby. To jsou plochy na náměstí Republiky a okolí kolem Kulturního domu. Téměř ve stejný čas bylo zahájeno také sečení druhé intenzitní třídy údržby. Zde se jedná o plochy  podél hlavních silnic protínajících město. Tradičně je posečen v tomto období i prostor poutě a bezprostředního okolí.

Po pouti začíná město vždy se sečením sídlišť. To jsou plochy tzv. 3. intenzitní třídy údržby. Jejich plocha je ve městě největší a posečení trvá většinou přibližně 10 dní.  V letošním roce došlo ke třídennímu zdržení zahájení sečení „trojek“ oproti loňskému roku. Důvodem bylo dobíhání lhůt poptávkového řízení.  Bohužel, vzhledem k suchému a teplému počasí, odkvetly velmi rychle všechny pampelišky a stav trávy působil dojmem zpoždění prací. Přesto bylo k 31. květnu 2016  ve městě posekáno 95 % všech městských travnatých ploch.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!