Sochařské sympozium

zveřejněno: 26. 8. 2016

Nenechte si ujít!
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ŽĎÁŘENÍ 2016

Město Žďár nad Sázavou se rozhodlo uspořádat sochařské sympozium, jehož název i náplň je inspirovaná původem vzniku názvu města Žďáru nad Sázavou. Sympozium probíhá od 22. srpna do 4. září 2016. Sochařky Kamila Housová, Mirka Špačková, Věra Vejsová tvoří v areálu SDH na ul. Dvorská. Sympozium je pro občany volně přístupné, děti si na místě mohou dokonce pod vedením autorek vyzkoušet práci s kamenem. Vernisáž se uskuteční 4. září 2016 od 16.00 hodin v areálu na ulici Dvorská.

„Jako naši předkové zde žďářili lesy za účelem získání zemědělské půdy, tak dnes my aktuálně potřebujeme hledat - žďářit místa, kde by se dařilo kvalitní estetice, která přispívá k hodnotnému prožívání života, vychovává mládež, zvyšuje úroveň vzdělanosti a kultivovanosti národa,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Blanka Lučková.

Zadání je vytvořit sochu z pískovce, která bude umístěna ve veřejném prostoru města. Sochaři vytvoří sochu na dané volné téma - Spojení. Toto téma má velice široký záběr možností zejména z hlediska umístění soch v těsné blízkosti cyklistické stezky vedoucí na hranici města a řeky. Téma Spojení může být chápáno v nejširších souvislostech např. dopravní spojení cyklostezkou, spojení města a přírody, spojení tradice mezinárodních sochařských sympozií dřevěné plastiky ve Žďáře nad Sázavou s nově vznikajícím sympoziem. „Spojit“ můžeme jednotlivé plastiky pomyslnou cestou od Zelené hory přes náměstí až k nádraží. Velikost pískovcového kamene je okolo 1m.

Definitivní instalace soch bude provedena závěrem sympozia na předem připravené ploše. Jelikož se jedná mimořádnou akci, která při své úspěšnosti by mohla i nadále pokračovat dalšími ročníky sochařských sympozií, bude pro tento rok 2016 maximální počet tvůrců stanoven na 3 účastníky - sochaře. Účastníky vybrala řádně zvolená výběrová komise složená ze zástupce města /pořadatele sympozia/, městského architekta, sochaře, malíře a nezávislého sochaře mimo region.

Umístění soch bude v rámci jednoho instalačního celku, který určuje pořadatel ve spolupráci s městským architektem a výběrovou komisí sympozia. Kompozici soch v daném prostředí, jejich ukotvení v terénu a úpravu plochy ve vztahu k okolí bude řešit městský architekt ve spolupráci se sochaři - účastníky. Sochy budou vzaty do vlastnictví města v rámci řádných písemných smluv.

Sochařské sympozium