Soutěž o grafický návrh samolepky

zveřejněno: 8. 12. 2015
prodlouženo do 15. 12. 2015

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje soutěž o grafický návrh samolepky na auto. Smyslem soutěže je vytvoření originální samolepky pro občany Žďáru nad Sázavou, kterou si označí svůj vůz a hrdě se tak přihlásí k místu svého bydliště.

Návrhy zasílejte do 15. prosince 2015 na adresu samolepka@zdarns.cz. Soubor musí být v tiskové kvalitě (300 dpi) o maximálních rozměrech 140 x 100 mm. Vaší kreativitě se meze nekladou.
Zaslané návrhy budou posouzeny Komisí marketingu a komunikace a odměnou vítězi bude realizace a distribuce nové samolepky. Jméno vítěze a vybraný návrh uveřejníme v lednovém čísle Žďárského zpravodaje.

Zasláním návrhu do soutěže poskytuje autor výhradní nepřenosnou licenci k užití díla městu Žďár nad Sázavou.
Výběrová komise si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů.

Logo města naleznete na webových stránkách volně ke stažení: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/graficky-manual-loga-mesta-zdaru-nad-sazavou

Znak města vám zašleme na vyžádání.