Soutěž o grafický návrh samolepky prodloužena do konce března

zveřejněno: 22. 1. 2016

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v listopadovém čísle Žďárského zpravodaje soutěž o grafický návrh samolepky na auto. Smyslem soutěže bylo vytvoření originální nálepky pro občany Žďáru nad Sázavou, kterou si označí svůj vůz a hrdě se tak přihlásí k místu svého bydliště.

Do soutěže se přihlásilo devět autorů, kteří zaslali originální návrhy nálepky. Všechny zaslané návrhy byly v průběhu prosince posouzeny Komisí pro marketing a komunikaci. Ta následně doporučila soutěž ještě prodloužit a zpřístupnit ji tak i lidem, kteří neovládají grafické programy. Nyní se totiž bude moci zapojit opravdu kdokoli.

Své návrhy a náměty můžete zasílat do 31. března 2016 na e-mailovou adresu samolepka@zdarns.cz. Návrh můžete vytvořit v libovolném programu nebo nakreslit na papír a obrázek naskenovat nebo vyfotografovat. Vaší kreativitě se meze nekladou. Můžete zaslat hotový návrh nebo jen námět, který bude následně profesionálním grafikem dopracován.

Všechny zaslané návrhy i náměty budou následně opět posouzeny Komisí pro marketing a komunikaci. Odměnou vítězi bude realizace a distribuce nové samolepky, „neutuchající sláva“ a dobrý pocit z toho, že svou nálepku budete vídat na autech svých spoluobčanů. Jako bonus dostane autor nejlepšího návrhu od města malý dárek a několik vyrobených samolepek. Jméno vítěze a vybraný návrh uveřejníme v dubnovém čísle Žďárského zpravodaje. Všem autorům prvního kola soutěže děkujeme za zaslané návrhy, které samozřejmě zůstávají v soutěži.

Zasláním návrhu do soutěže poskytuje autor výhradní, nepřenosnou licenci k užití díla městu Žďár nad Sázavou. Výběrová komise si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů.