Zimní údržba místních komunikací

zveřejněno: 16. 1. 2018

V roce 2018 se údržbě místních komunikací, stejně jako v předešlých letech, věnuje stejná firma a práce probíhají klasicky podle plánu zimní údržby pro období 2017 - 2018. V případě, že chcete nahlásit problémy s vývozem sněhu, zpoždění či jakýkoli jiný problém týkající se zimní údržby místních komunikací obraťte se prosím na pana Josefa Pitku, který je odpovědným pracovníkem pověřeným řízením zimní údržby místních komunikací - telefon: 566 622 740, 606 630 638. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti je možno hlásit též na služebnu městské policie (566 622 588), která závady předá pověřeným osobám.

 


Plán zimní údržby

 

 1. Spojení na dispečink správce MK v obvodu Města Žďáru nad Sázavou:
  • Pro město Žďár nad Sázavou:
   Ing. Josef Pitka
   Lesní 30
   591 01 Žďár nad Sázavou
   Telefon: 566 622 740 , 606 630 638
   Pracovník, pověřený řízením zimní údržby MK:
   Ing. Josef Pitka, Lesní 30, Žďár nad Sázavou, 591 01
  • Pro obce Veselíčko, Mělkovice, Radonín, Stržanov:
   Agroslužby, a.s.
   Veselíčko
   Telefon: 566 622 432 (p. Filipi)

 2. Spojení na pracovníky MÚ ve Žďáře nad Sázavou, pověřené výkonem státního dozoru na MK
  Odbor komunálních služeb:
  Vedoucí: Ing. Dana Wurzelová
  Tel.: 566 688 180
  Referent: Jiří Kasper
  Tel.: 566 688 181
  Referent: Ing. Miloslav Dvořák
  Tel.: 566 688 181

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti je možno hlásit též na služebnu městské policie (566 622 588), která závady předá pověřeným osobám.