Změny vedení MHD v souvislosti s uzavírkou silnice I/19

zveřejněno: 22. 4. 2016
od 24. 4. 2016 do 1. 5. 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb informuje, že v důsledku reklamační opravy silnice I/19 v úseku od světelně řízené křižovatky u OC Convent po novou křižovatku u Mělkovic dojde k úplné uzavírce tohoto úseku v termínu 24. 4. 2016 do 1. 5. 2016 včetně a s tím i ke změnám ve vedení MHD.
Vzhledem k nejistému průběhu harmonogramu prací, složité dopravní situaci ve městě a dalším provozním okolnostem dochází ke zrušení níže uvedených zastávek. Žádáme především obyvatele sídliště Vodojem, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a připravili se na ni. Sídliště bude pro osobní automobily přístupné dle průběhu prací buď přes ulici Novoměstská ve směru od Conventu nebo ve směru od Mělkovic. V době pokládky povrchu v prostoru křižovatky ulice Jamborova a silnice I/19 dojde na dobu nezbytně nutnou k úplné uzavírce sídliště. Tuto skutečnost oznámí dodavatel stavby na vjezdu do sídliště.
Přesný průběh prací a s tím související dopravní obsluha závisí na dodavateli stavby a proto doporučujeme sledovat webové stránky města a vylepené informace na rušených zastávkách.

Vedení MHD: z důvodu uzavírky ulice Novoměstská v termínu 24. 4. - 1. 5. 2016 dojde k následujícím změnám ve vedení MHD, zrušeny budou zastávky:

Novoměstská – pro linky: 

1C, 3C – náhradní zastávka HORNÍ
3A, 3B, 6 – bez náhrady
4A, 4B – náhradní zastávka HORNÍ (strana u urnového háje)
4C – náhradní zastávka HORNÍ (strana u FITU) 

Neumannova – pro linky: 1C, 6 – bez náhrady

3C – náhradní zastávka HAVLÍČKOVO NÁM.
4A – náhr. zastávka HAVLÍČKOVO NÁM. (strana u České spořitelny)
4B – náhr. zastávka HAVLÍČKOVO NÁM. (strana u České spořitelny)
4C – náhr. zastávka HAVLÍČKOVO NÁM. (strana u Raiffeisen banky)

Jamborova – pro linky:

3A, 3B – nejbližší zastávka HORNÍ
4B – náhradní zastávka HORNÍ (strana u urnového háje)
6   – nejbližší zastávka STUDENTSKÁ

Havlíčkovo nám. – pro linku:   6   – nejbližší zastávka ŽIŽKOVA, STUDENTSKÁ

Horní – pro linku:   6   – nejbližší zastávka ŽIŽKOVA, STUDENTSKÁ