Odpověď jednotlivá

15. 3. 2018
Předmět: Diskuze o opravách na Vodojemu ... doplnění
Dotaz: Dobrý den, koncem ledna jsem se ptal, jestli budete dávat videozáznam ze setkání s občany o opravách na Vodojemu na web. Tento záznam tam je, to je v pořádku. Ale v tomto záznamu se říká, že současně dáte na web i prezentaci, která byla promítána na tomto setkání s občany. Díval jsem se na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje, ale tam toto není. Můžete mi prosím poradit, kde na webu tuto prezentaci najdu? Děkuji předem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jaroslave,
prezentace je zveřejněna. Najdete ji na http://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/odbor-rozvoje-a-up/rekonstrukce-ZR7/rekonstukce-zr7.pdf

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 2. 2018
Předmět: Dopravní značky
Dotaz: Dobrý den,
včera se objevilo cca. 10ks dopravních značek v lesním úseku mezi obcí Jámy a Veselíčko vč. značky "Žďár nad Sázavou", "STOP" a "slepá ulice" - tak předpokládám, že někde v ZR chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění. Uvědomili jsme majetkového správce silnice, který dopravní značky v nejbližším možném termínu odstraní.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 3. 2018
Předmět: Znovu ke kontejneru na elektroodpad na Vysočanech
Dotaz: Vážená paní, vážený pane,

rád bych znovu upozornil na rozbitý kontejner na elektroodpad na Vysočanech v ulici na Úvoze (před "Kulturním domem"). Psal jsem Vám již 27. 1. a 29. 1. jste mi odpověděli, že "upozorníme provozovatele, aby kontejner co nejdříve opravil". Dosud se však nic nestalo. Kontejner má rozbitý vhozový otvor, je nepoužitelný, a kolem se vrší nepořádek. Podobně rozbitý je i nejbližší další kontejner na elektroodpad před obchodem v ulici Vnitřní / Žitná.

Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Děkujeme za upozornění - opakovaně jsme v této věci urgovali provozovatele.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: dlouhodobě špatné parkování na trávníku
Dotaz: Dobrý den, již několik měsíců parkuje auto na trávníku u domu v Brodské 29 (mezi domy 29 a 23). Zhoršuje tím parkovaní na veřejné parkoviště, stojí na trávníku. Nejedná se o vrak, má obě SPZ, je zamčené. Opravdu je možné zajistit si takto v našem městě parkování na celou zimu, aniž bych z toho měl nějaký postih, byl odtažen atp.???? Bude situace nějak řešena, když zde auto překáží již od podzimu nebo bude město čekat, až majitel auto jednoho jarního dne auto přeparkuje??
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tyto záležitosti ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní,
majitel vozidla přislíbil odstranění do konce tohoto týdne. V případě, že nebude v této lhůtě odstraněno, bude další kroky k nápravě činit město.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: nevhodné parkování auta u lékárny na Brodské ulici
Dotaz: Dobrý den, v souvislosti s dotazy na dlouhodobě nevhodné parkování auta na trávníku mezi domy Brodská 23 a 29 se chci zeptat - může každý z nás parkovat několik měsíců kde se mu zlíbí, nereagovat na vaše výzvy a na konci zimy (před plánovaný odtahem vraků, což toto auto ovšem není) odjet jinam bez většího postihu? Opravdu nelze po několika měsících zajistit, aby si majitel auto přeparkoval a nebránil vjezdu na veřejné parkoviště? Asi je to dobrý tip pro ostatní, jak získat parkovací místo...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
majitel vozidla přislíbil odstranění do konce tohoto týdne. V případě, že nebude v této lhůtě odstraněno, bude další kroky k nápravě činit město.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 3. 2018
Předmět: měření rychlosti na ulici Libická
Dotaz: Dobrý den,
všimla jsem si, že radar na ulici Libická poděkuje v případě jízdy vyšší rychlostí a následném snížení pod 50km/h. Pokud někdo již pod 50 jede, radar nepoděkuje. I proto řada řidičů schválně jede rychleji a následně zpomalí, aby se jim zobrazilo slovo "Děkujeme". Tento způsob je trochu demotivující. Dalo by se to nastavit tak, aby radar děkoval i v případě "správné" jízdy od začátku?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má místní komunikace ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní, prověříme možnost úpravy režimu ukazatele rychlosti a podle podmínek zvážíme úpravu funkce zařízení.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

5. 3. 2018
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: prosím, kdy bude opět zakázáno parkování na náměstí, stala jsem se svědkem, kdy řidič otevřel dveře do silnice a zároveň projížděl autobus a proti nákl. auto, řidič v autobuse, aby zabránil srážku s dveřmi, či vystupujícím šoférem prudce zabrzdil, takže cestující letěli dopředu. Dále vystupují lidé do silnice nebo do zeleně, břeh u starého měst.úřadu je celý pošlapán.Bude pozdě, až se stane neštěstí. Asi z nějakého důvodu bylo toto pokutováno. Velká plocha je u Lidlu nebo proti bazenu.
Odpověď (odbor dopravy):
Podle § 26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.“ Ve Vámi popisovaném případu tak řidič vystupující ze zaparkovaného vozidla nedodržel zákonem stanovenou povinnost.
Každé řešení má své výhody i nevýhody. O možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice. V současné době se o zrušení možnosti parkování podél silnice I/19 na náměstí Republiky neuvažuje.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

1. 3. 2018
Předmět: Odstavená auta
Dotaz: Dobrý den, na parkovišti u našeho domu jsou dlouhodobě odstavena dvě vozidla, která akorát zabírají stání. Jedno je již skoro dva roky bez technické a druhé pro změnu bez výfuku, takže obě auta jsou nepojízdná, ale mají SPZ. Lze s těmito vozy něco udělat nebo tím, že mají SPZ máme smůlu? Dodám, že s vlastníkem jednoho z nich není rozumná řeč a druhého neznáme. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problematika vraků není jednoduchá, ne každý vůz lze označit za vrak. Prosím obraťte se s konkrétním určením místa na tel.: 566 688 181, 736 510 451 případně e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 3. 2018
Předmět: Dotaz/námět k Mhd
Dotaz: Dobrý den,
protože už skoro čtvrt roku jezdí okružní linka proti směru hodinových ručiček jen jednou za hodinu, tak navrhuji vrátit původní stav, aby jezdily autobusy po půlhodině. Linka 4 jednou za hodinu je málo, linka 5 už jezdí jen přes náměstí. Dnešní stav je nevyhovující.
Děkuji předem za změnu, aby to bylo ku prospěchu cestujícím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na rozšíření rozsahu linky č. 4, kromě jiného, není v tuto chvíli finanční krytí. Váš požadavek předložím na jednání pracovní skupiny pro MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: Azylový dům
Dotaz: Nezačínejte zase s prosazováním stavby azylového domu na ul. Dvořákova, jasně dali občané najevo že jej tam nechtějí.Postavte si ho na Klafaru.V obytné zóně za Hypernovou je naprostý nesmysl,aby se tam pohybovali problémové lidé.Už tak je problém, že se tam povalují u Primy a kolem garáží, otravují občany a žebrají po nich peníze.V tomto ohledu spíš s nimi pracujte,aby to v našem městě nebylo.Sociální práce je slabá v našem městě pod vedením pana Krábka.Chce to nového člověka na tomto postu !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Práce s osobami bez domova je prováděna dlouhodobě pracovníky sociálního odboru, pracovníky azylového domu, asistenty prevence kriminality a strážníky městské policie. Osoby jsou pravidelně navštěvovány v místech jejich pobytu. Od tohoto měsíce začínají mimo jiné i v lokalitě za Hypernovou působit terénní pracovnice, které se podařilo zajistit díky financování z projektu.
Osoby bez přístřeší mají svá práva a je na nich, zda přijmou možnost bydlení v azylovém domě či v jiném pro ně vodném zařízení nebo zůstanou tzv. na ulici. Sociální pracovník může doporučovat řešení a nabízet doprovázení na jednotlivé instituce. Tito lidé jsou a nadále i budou součástí našeho města.
Umístění stavby Centra sociálních služeb na Dvořákově ulici bylo vyhodnoceno, jako jediné vhodné místo, na kterém může být objekt postaven. Na minulém setkání vedení města občanům slíbilo, že jakmile bude hotový projekt centra, seznámí s ním veřejnost, a to nyní plní. Stále platí, že většina ubytovaných osob v azylovém domě chodí do zaměstnání a podílí se na údržbě okolí domu a dalších objektů. Pracovníci azylového domu provádějí kontrolu nejen v budově, ale i v jejím okolí a tomu tak bude i nadále. Jak bylo zmíněno na setkání s občany, výstavba centra s sebou mj. do lokality přinese i nový bod městského kamerového systému a zvýšený pohyb sociálních pracovníků.
S vyjádřením, že sociální práce ve městě je slabá nemohu souhlasit a případnou odpověď musím nechat na vedení města.
Petr Krábek, sociální odbor

8. 3. 2018
Předmět: Platba za odpady
Dotaz: Dobrý den,
slyšela jsem že pokud dítě studuje mimo své trvalé bydliště je částečně osvobozeno od poplatku za komunální odpad.Jsem samozivitelka a syn studuje na VŠ,jezdí domů 1xza 14 dní.Je to pravda a nebo "jedna paní povídala ".A ještě kdy budou chodit složenky a bude mozne platbu přivést celou za celý rok nebo za každý půlrok?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Možnosti osvobození od poplatku za komunální odpad jsou uvedeny ve vyhlášce č. 3/2017 platné pro rok 2018. Pokud poplatník ohlásí a splní podmínky pro osvobození od poplatku, bývá pro konkrétní období od poplatku osvobozen zcela. V případě studia syna mimo území Žďáru nad Sázavou by se ho mohlo týkat osvobození dle čl. 6, odst. 2 písmeno d), pokud prokáže, že v místě kde studuje, za likvidaci odpadu platí základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-c.-3-2017-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

6. 3. 2018
Předmět: oprava nedostatků v lednových jízdních řádech MHD
Dotaz: Dobrý den, koncem roku 2017 jsem Vám psala, jaké jsou problémy díky lednovým jízdním řádům MHD, hlavně pro občany Průmyslovky, Vodojemu, Klafaru a Stalingradu. Psali jste mi, že po vyhodnocení připomínek budou provedeny opravy jízdních řádů. Už je březen, dotazovna je plná připomínek občanů k dnešním jízdním řádům a nikde ani zmínka, že by se něco chystalo. Jak to vypadá, kdy se dočkáme vyslyšení našich problémů? Už to trvá přes dva měsíce, kdy je to takto nevyhovující pro mnoho lidí ze Žďáru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
připomínky k provozu MHD budu znovu vyhodnocovány v druhé polovině měsíce března. Dopředu předjímat zda a jaké úpravy budou navrženy a následně realizovány nemůžeme. Případné úpravy budou zveřejněny nejméně na webu města a ve Žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 3. 2018
Předmět: jízda nákladních aut a kaminonu na spojovací cestě mezi Zelenou horou a obcí Vysoké.
Dotaz: Dobrý den
chtěla bych se zepltat jak je možné že na spojovací cestě obousměrně jezdí kamoiny i nákladní auta o osobních autech a dodávkách ani nemluvě.
Největší provoz začne v době když u stadionu kontroluji nákladní auta.
Nemáme kde venčit naše psy a prostor kolem Zelené hory a cesta k Vysokému je pro naše pejsky idealní.Mohou tam běhat bez vodítek i po polích a kudy se jim zamane a když nákladní auto tam jede máme strach že je tam přejede.
Odpověď (odbor dopravy):
Účelová komunikace Zelená Hora – Vysoké je ve správě Státního pozemkového úřadu Jihlava. U komunikace je osazeno dopravní značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo vlastníků pozemků a cyklistů“. Pokud po této komunikaci jede motorové vozidlo, jehož řidič není vlastníkem pozemku, dopouští se tak dopravního přestupku. K dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je kompetentní policie.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

8. 3. 2018
Předmět: Počítadlo chodců na stezce u Piláku
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem nahlásit, že to počítadlo chodců na cyklostezce do Polničky (v zatáčce za lvem a orlicí) je povalené. Asi někomu moc vadilo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění. počitadlo jsme odvezli za účelem opravy, opravené bude osazeno zpět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 2. 2018
Předmět: dohled
Dotaz: Dobrý den.Naše sousedka prý byla hospitalizovaná v psych.léčebně.Napadla několik lidí.Teď ji pustili.Na její psych.stav jsme Váš odbor už v minulosti upozorňovali.Soužití s ní je komplikované.Obtěžovala hlukem,vulgarismy.V léčebně ji určitě nasadili léky.Žije sama.Kdo bude dohlížet na to, aby léky brala a její stav se nezhoršil?Dopředu avizuji,že jak jsem dosud PČR ani RZ nevolala,odteď budu,pokud její chování bude takové, jako bylo.Kam to vede,víme všichni=Petr z obchodky,paní z TESCO v Pha
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, pokud dochází ve vašem domě k problematickému soužití a Vy se obáváte o své zdraví nebo život, volejte neprodleně tísňovou linku Policie ČR 150.
Můžete kontaktovat i mě osobně, abych se se situací seznámil a společně jsme se pokusili ji vyřešit.
Více nejsem schopen odpovědět, neboť nemám relevantní informace.
Přeji Vám vše dobré.

10. 3. 2018
Předmět: Další útok na vánoční strom
Dotaz: Na rohu křižovatky ulic Čapkova, Vančurova a Wolkerova stojí smrk viditelný ze všech směru. Snad proto je o vánocích rozsvěcován. Před několika léty byl pod ním zapálen kontejner. Přežil a úspěšně se zotavil. Teď se objevil v červené kružnici na plánu obnovy zeleně. Bude skutečně městem pokácen?
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětný smrk, na kterém je umístěno vánoční osvětlení a o vánocích je rozsvěcován, nebude pokácen, byl účelně z plánu na obnovu zeleně vyčleněn.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 3. 2018
Předmět: "Obnova" zelene
Dotaz: Dobry den. Jaky chytrak prosim nardil pokaceni zdravych stromu podel cesty z nadrazi ke zdasu? V lete se tu nebude absolutne dat jit. Nebude zadny stin. Myslel na to taky nekdo?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
zdravotní stav stromů byl posouzen odborníkem. K odstranění stromů dochází především ze zdravotních důvodu a z důvodu zajištění provozní bezpečnosti občanů. Stromy budou nahrazeny novou dlouhodobě perspektivní výsadbou, která v budoucnu opět bude tvořit stín. S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 3. 2018
Předmět: Žďárská pouť
Dotaz: Dobrý den, máme zájem se zůčastnit Ždárské poutě jako stánkový prodejce.
Prosím o zaslání obchodních podmínek.
Pokud to není váš obor můžete mě přesměrovat na kompetentní osobu. Děkuji.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Sedláčku,

zasílám kontakty na kompetentní osobu ve věci organizace poutě.
Šustrová Marie Ing.
odbor komunálních služeb 566 688 185 - marie.sustrova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 110

S pozdravem
Ing. Jan Prokop

9. 3. 2018
Předmět: vjíždění vozidel na chodník v průjezdu na ul. Dolní, vedle Pramenu
Dotaz: Je to chodník, silnice, parkoviště? Pravidelně tam vjíždějí vozidla majitele jedné z firem a dnes si tam na celou šířku zastavilo nákladní vozidlo 2E1 2589. Lidé i matky s kočárky ho s těží obcházeli po trávníku.
Odpověď (odbor dopravy):
Komunikace je vedena jako chodník a dle ust. § 53 zákona č. 316/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak“. K dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu jsou kompetentní policie. V případě opětovného stání vozidla na chodníku se svým podnětem obraťte na Městskou policii, popř. na Policii ČR.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

10. 3. 2018
Předmět: Odkoupení parkovacího stání
Dotaz: Dobrý den,v domě 2021/79 bydlím už bezmála 30let a pamatujisi velmi dobře, že se parkovací stání před naším domem dělalo na přání nás nájemníků.V současnosti zde ovšem nemohu zaparkovat,protože zde parkují dobyvatelé z jiných ulic.Zajímá mě,zda bych si já osobně nebo celé naše společenství vlastníků bytových jednotek, mohli toto stání odkoupit a nárokovat si tímto právo na přednostní zaparkování. Děkuji Malenovská
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
systém vyhrazených placených parkovacích stání byl před lety rozhodnutím rady města plošně zrušen. Nová vyhrazená místa v současné době není možno zřizovat.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 3. 2018
Předmět: Poplatek za odpady
Dotaz: Vyhláška mi není úplně srozumitelná. Uvítal bych její výklad s praktickými postupy.
Konkrétně prosím o vysvětlení postupu v tomto případě. Nájemce družstevního bytu má trvalý pobyt mimo město a v bytě bydlí podnájemce s přechodným pobytem.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, formulace všech ustanovení vyhlášky musejí být v souladu se zákonnou úpravou a všemi prováděcími předpisy. To má mnohdy bohužel vliv na její srozumitelnost pro občana. Samotné prováděcí předpisy vydané ministerstvem vnitra jsou velmi obsáhlé a životní situace poplatníků různorodé. Město samo nemůže vydávat výklady vyhlášek, není k tomu zákonem zmocněno. Má možnost prostřednictvím příslušného referenta odpovědět tazateli na konkrétní dotaz v konkrétní situaci, což ve vašem případě činíme:
Poplatníkem podle vyhlášky jsou osoby s trvalým pobytem, cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území města, vlastníci bytu, rodinného domu nebo rekreačního objektu, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Kdo není poplatníkem, poplatek neplatí.
Ve vašem případě nebude platit poplatek ani nájemce družstevního bytu ani jeho podnájemník, který v bytě bydlí, ale je k trvalému pobytu hlášen v jiné obci.
S pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

13. 3. 2018
Předmět: něco udělejte s letošními jízdní řády MHD
Dotaz: Můžete něco udělat s letošními jízdními řády MHD? Není to problém jen pro cestující, ale i pro autobusovou firmu, protože se kromě jinýho nestíhají i dojezdy a autobusy jezdí strašně opožděný, než tomu bylo do loňska. A hlavně abyste opravili ty letošní jízdní řády aspoň do loňského stavu, jak tady píšou i další lidi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sledujeme provoz MHD a situace je a bude průběžně vyhodnocována, případně přijata potřebná a možná opatření, která zlepší zjištěné nedostatky. Děkujeme za Váš zájem o MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2018
Předmět: přeplnění odpodkové koše(nedostatečný počet) na novém hřišti za halou
Dotaz: Ještě nezačala pořádně sezóna a odpadkové koše už přetékají. A budou v plné sezóně stačit? A kdy se otevřou WC?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Koše jsou v sezoně vyváženy častěji než v zimním období.
Z důvodu onemocnění řidiče je možné, že zastupující řidič mohl něco opomenout.
Máme zkušenost, že množství je při pravidelném vývozu dostačující.
WC u tržnice je v provozu celoročně a WC na náměstí se otevře od 3. dubna 2018.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 3. 2018
Předmět: Pokácení břízy
Dotaz: Dobrý den,
dnes dopoledne byla skácena bříza na ulici Haškova, se kterou nemělo být, dle revitalizačního plánu, cokoli děláno. Chtěl bych požádat o vysvětlení, z jakého důvodu byl tento strom poražen.

Děkuji za vyjádření
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
pokud se jedná o břízu, která se nacházela v blízkosti bytového domu v ulici Haškova č. 2154 a 2155, její odstranění bylo povoleno z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Kácení neprobíhalo v souvislosti z revitalizací zeleně ve Žďáře nad Sázavou, ale v rámci údržby zeleně ve městě. Pokud se Vám nejedná o tuto břízu, prosím obraťte se s podrobnějším popisem na správkyni městské zeleně, Ing. Evu Křesťanovou.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 3. 2018
Předmět: Park na nádraží
Dotaz: Dobrý den,
Rád bych se zeptal kdy bude uklizen park na nádraží, shrabáno listí, pozbírán nepořádek a větve po poslední vychřici před zimou? Dále bych se chtěl zeptat, kdy nám v horní části parku rozsvítíte konečně pouliční lampy aby se nám tam večer nescházeli vagabundi.
Děkuji: Benák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Park za ul. Haškova bude pracovník OPP uklízet v průběhu příštího týdne a dále zde budou ještě probíhat práce při kácení a ošetřování dřevin. Stožáry, svítidla i vedení veřejného osvětlení jsou bohužel ve stavu ke kompletní rekonstrukci a to i z hlediska umístění jednotlivých světel. Tato položka není v rozpočtu pro letošní rok zahrnuta.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 3. 2018
Předmět: stezka: Pilák-Polnička
Dotaz: Dobrý den, bylo by potřeba opravit před sezonou nebezpečná místa na stezce mezi Pilákem a Polničkou. Jedná se o cca 4 úseky. Na těchto úsecích je zvednutý povrch a tvoří nebezpečné situace pro cyklisty a bruslaře. Tento stav je od loňského jara. Díky za opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento stav je na tomto úseku objevil již dříve, bohužel se bude zhoršovat, protože není odstraněna příčina – tedy kořeny vzrostlých stromů. Jediný způsob opravy je odfrézování povrchu v celém úseku a položení nové asf. vrstvy. Pokusíme se tento úsek zařadit do některého dotačního programu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2018
Předmět: historical documents?
Dotaz: Hello, I wonder if you have historical birth/death records in your church or town office? My family left the area to come to USA in 1855 or 1867, and I am looking for whatever information I could find for family history.
Could you please help?
Odpověď (odbor sociální):
Dear Sir,
the records of births, marriages and deaths of persons are recorded in the registry books which are deposited at the registry offices according to the place where the corresponding event occurred. The register book of birth, marriage, and death is kept for each municipality separately.
In order to find the corresponding record, it is necessary to know exactly when and where the registry event occurred. If it was in Žďár nad Sázavou or its registry office, please contact us directly at jana.suska@zdarns.cz. After expiration of the archiving time to the registry offices, the books are handed over to the national archives. Most of the registry entries are stored at Zemský archiv in Brno, where you can search online on their website www.mza.cz.
Yours faithfully
Krčil Roman

26. 2. 2018
Předmět: Žádost o skácení stromu
Dotaz: Dobrý den, prosíme vás o skácení přerostlého stromů u domu č. 203/8 na ul. Nová. Stínící vadí nám tu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud máte zájem o pokácení stromu na pozemku města, prosím obraťte se na správkyni zeleně:
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz,
se kterou si upřesníte podklady, které je nutné k žádosti doložit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 2. 2018
Předmět: dva měsíce účinné jízdní řády městské hromadné dopravy
Dotaz: už dva týdny čekám na odpověď na poslanou stížnost na dva měsíce účinné jízdní řády městské hromadné dopravy protože jste mi doteď neodpověděli
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
proč jsem neopověděli na jediný nezodpovězený dotaz z období před 2 týdny jsme již zveřejnili v odpovědi: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6687
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2018
Předmět: Podnět na prodloužení územního řízení „Rekonstrukce ZR7“ do 10.3. 2017
Dotaz: Veřejné ústní jednání rekonstrukce ZR7 bylo presentováno jako pravidelné setkání s občany. Veřejnou vyhláškou nebylo sděleno, že se jedná o veřejné ústní jednání (i když vzhledem k počtu účastníků mělo být). Toto „setkání s občany“ proběhlo 2 dny před skončením územního řízení a občané se s ním tak nemohli řádně seznámit jako v jiných oblastech. Domnívám se, že tímto byli dotčení občané této oblasti zkráceni na svých právech a územní řízení by tedy mělo být prodlouženo o 30 dnů - do 10.3.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Moravcová,
počet účastníků řízení má vliv na způsob doručování ve správním řízení a nikoliv na stanovení ústního jednání. V daném případě sice stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou, ale vycházel ze znalosti místních poměrů, z úplnosti a dostatečnosti předložených podkladů. Proto v souladu se stavebním zákonem oznámil zahájení správního řízení a současně upustil od konání ústního jednání, od ohledání na místě samém a stanovil lhůtu pro podání námitek, přičemž posledním dnem lhůty bylo 9.2.2018. Zmíněné setkání s občany v termínu stanoveném samosprávou města proběhlo nezávisle na správním řízení. Dle dostupných informací mohou občané předmětné lokality své připomínky směřovat na investora, zastoupeného odborem rozvoje a územního plánování.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková.


28. 2. 2018
Předmět: Žďárská karta
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda město neplánuje zavést "Žďárskou kartu", tj. něco obdobného, co mají v Novém Městě n. M. nebo co nyní zavádějí v Bystřici n. P. Připadá mi to jako dobrý nápad, zaplacením karty se uhradí poplatek za popelnice, umožňuje cestovat místní MHD a také se na ni dají získat různé slevy v rámci městských organizací.
Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
jestli a jaká karta ve Žďáře bude v tuto chvíli nedokážu říci. Nicméně probíhají práce na analýze současných kartových systémů používaných městem a jeho organizacemi pro specifikaci zadání radou města.
Jan Havlík - tajemník MěU

27. 2. 2018
Předmět: Ridicsky Prukaz
Dotaz: Jake jsou podminky na ziskani ceskeho ridiskeho prukazu pro navstevu Ceske Republiky.
Mam platny australsky ridicsky prukaz a cesky z roku 1968. Mam ceske obcanstvi ale nemam obcansky prukaz.
Odpověď (odbor dopravy):
Vyměnit řidičský průkaz vydaný v Československu v roce 1968 lze, avšak pouze pokud máte platný trvalý pobyt na území České republiky. V tom případě pak musíte předložit platný doklad totožnosti, uvedený řidičský průkaz a jednu dokladovou fotografii. Výroba nového řidičského průkazu trvá 20 dní nebo lze za správní poplatek 500,- Kč zažádat o výrobu řidičského průkazu do 5 dnů.
Pokud nemáte na území České republiky trvalý pobyt, zažádejte si v Austrálii o vydání mezinárodního řidičského průkazu k Vašemu australskému průkazu, protože samotný australský řidičský průkaz v České republice neplatí.

Pavlína Jindrová
referent odbor dopravy

24. 2. 2018
Předmět: zaparkované auto
Dotaz: Můžete mi sdělit, jak dlouho ještě bude parkovat auto na Stalingradě naproti lékárně. Auto zde parkuje od listopadu na trávě a brání ve výjezdu z parkoviště za domem Brodsaká 23.To si může každý zaparkovat kde chce na trávě a nic se neděje.Proč auto již není odtažené.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
městská policie ve věci tohoto auta zveřejnila aktuální postup v odpovědi na dotaz: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/odpoved-jednotliva?id=7
Odbor komunálních služeb bude v jarních měsících připravovat odtah vozidel/vraků, bude-li to možné zařadíme do této vlny i Vámi zmiňovaný vůz.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 2. 2018
Předmět: Rychlobruslařský ovál
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se uvažuje o vytvoření ledové plochy na rychlobruslařském oválu, nebo se čeká na lepší podmínky?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že rychlobruslařské oddíly již nemají žádné požadavky na vytvoření ledové plochy na oválu, tak s tím pro letošní rok nepočítáme. V loňském roce stála příprava plochy 25.000,-Kč. Tyto finanční prostředky musíme šetřit na odvodnění celé plochy oválu, které plánujeme na letošní rok. Doporučujeme využití možnosti bruslení na zimním stadiónu (v 9. týdnu bude 7x) nebo na přírodních lokalitách.

S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel PO SPORTIS


23. 2. 2018
Předmět: Další nedoručený dotaz k lednovým jízdním řádům MHD
Dotaz: V pondělí jsem posílal dotaz k lednovým jízdním řádům MHD. Vyjmenoval jsem vzniklé problémy v jednotlivých čtvrtím města a ptal jsem se, kdy už tyto problémy odstraníte. Doteď nemám odpověď, přitom na včerejší připomínku k lednovým jízdním řádům MHD už má tazatelka odpověď. To vám doručování dotazů nefunguje nebo v čem je problém? Mám svůj dotaz zopakovat, protože po zkušenostech jiných tazatelů jsem si dotaz pro jistotu uložil?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na Váš předchozí dotaz nebudeme odpovídat, protože nesplňuje podmínky pro odpověď v dotazovně: "Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou."
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 2. 2018
Předmět: Jízdní řády Mhd v našem městě
Dotaz: Dobrý den, po přečtení připomínek mých spoluobčanů k jízdním řádům Mhd je vidět, že u změny k přelomu roku se mnohé podcenilo. To dobré, co se ve druhém loňském pololetí zlepšilo, už není, a místo toho se objevily nové problémy. Píšete, že připomínky budete řešit. Chci vědět, jestli to budou všechny připomínky kromě samozřejmě těch, co vám nedošly nebo jste nezveřejnili část z nich? Některé připomínky jsou častější, některé méně časté. Jak se dozvíme, jak jste jednotlivé připomínky posoudili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
posouzeny budou veškeré městu a dopravci doručené připomínky, které mají věcný obsah. Informace o případných změnách, předpokládám, že budou zveřejněny nejméně na webových stránkách města a ve Žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 2. 2018
Předmět: Žďárský zpravodaj - únor 2018
Dotaz: Dobrý den,
vážení, to jste se zase vyznamenali! S údivem jsem si přečetl, že čestné občanství města získala Jarmila Doležalová. Je smutné, když po tolika článcích se ani ti, kteří udělovali čestné občanství, tedy i Redakční rada: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos nepostarají o správné uvedení jména oceněné občanky! Smutné.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

došlo k chybě, které jsem se dopustil já. Omylem jsem zaměnil jméno Jaroslava za Jarmila. Veřejnou omluvu jsme již zveřejnili i na našich webových stránkách - http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zdarsky-zpravodaj-omluva

S pozdravem,
Jakub Axman,
tiskový mluvčí

19. 2. 2018
Předmět: nátěr konstrukce u DM
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šla do knihy u DM centra u bazénu a zhrozila jsem se, jak je ta konstrukce hrozně rezavá, kdybych měla foto, tak to nafotím, to je nutné očistit kartáčem a natřít. Kdyby to nebylo tak hrozné, tak bych o tom nepsala.Normálně jsem se bála vyjít po schodek ke knize.Tam je ten nátěr doslova nutný a za pět minut dvanáct, je to v hrozném stavu!! Oprava nátěrem aktuální !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
o nutnosti ošetření a nátěru konstrukce víme. Opravu provedeme v jarních měsících.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

16. 2. 2018
Předmět: provoz na cyklostezkách
Dotaz: dobrý den, na jaře minulého roku jsem se dotazovala na značení provozu na cyklostezkách / stopy značící směr pohybu chodců na těchto komunikacích /.
Bylo mi sděleno, že se sejde komise a situaci vyhodnotí. Uplynul skoro rok , značení stále schází, chodci se na cyklostezkách pohybují stále chaoticky , řídí se pravidlem chodce na chodníku. Jestli se někdo z radnice prošel pěšky po těchto cestách , určitě zažil nepříjemné chvilky - slovní útoky apod. Jde o bezpečnost chodců a cyklistů.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
na obdobný dotaz jsme zde již odpovídali: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6603. Z již zveřejněných důvodů o dalších značeních na cyklostezkách v současné době neuvažujeme.
Uživatelé společných stezek pro chodce a cyklisty by se podle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty měli na stezce zpravidla pohybovat vpravo, rychlejší by měli míjet pomalejší zleva.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

16. 2. 2018
Předmět: mhd
Dotaz: Chci jenom upozornit na to,že byly na ulici Libická a Sázavská za nemalé peníze zbudovány zastávky v obou směrech,a zrušením zajíždění linky č.5 na Stalingrad nejsou zastávky v jednom směru vůbec využívány.Trasování linky č.5 před letošní změnou podle mě dávalo největší smysl.Linka obsloužila všechna sídliště.Nyní linka č.5 při zpáteční cestě kopíruje z 1/3 trasu směrem tam.Dříve se vracela přes Stalingrad,což je kilometrově stejné a vzhledem k obslužnosti ZR výhodnější a logičtější.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš námět zařadíme do projednání možných změn MHD pracovní skupinou.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 2. 2018
Předmět: platba likvidace odpadů
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, podle čeho je určováno, na čí jméno přijde složenka za "likvidaci odpadu". Proč není zasílána každému, kdo má na dané adrese trvalý pobyt ale pouze jedné osobě, kdy částka je součtem za všechny osoby na dané adrese. Je možné toto nějak změnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulosti byla úhrada poplatku slučována dle požadavků občanů většinou pro rodinné příslušníky společně. Od tohoto roku bude pro každého poplatníka veden samostatný účet a bude mu samostatně zaslána složenka na úhradu pouze jeho poplatku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem

10. 2. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: ... Jak to bude se spojením k firmě HETTICH a do průmyslové zóny na Jamské ulici? Spojení je slabé, potřebujeme jezdit častěji, pracovní směny začínají a končí různě. Budete od nových jízdních řádů s tím něco dělat nebo to necháte nevyhovující jako dnes? A jak se budete dívat na ty lidi, kteří jezdili vlakem a teď prostě mají smůlu, protože mezi vlaky a MHD nejsou přípoje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pokud máte nějaké požadavky nad rámec současného spojení, tak prosím o konkrétní data, abychom případně mohli jednat. Dosud jsme pracovali s dostupnými daty pro klasický třísměnný provoz. Situací se spojením do zaměstnání se budeme zabývat na nejbližším jednání pracovní skupiny. Bohužel spojení od vlaků za současné situace nedokážeme řešit, kvůli 2 – 3 cestujícím vlaky není akceptovatelné, aby začátek směny nestíhal celý autobus. Proto došlo k posunům spojů mimo nástupní časy cestujících vlaky, bohužel vést další spoje jen s cestujícími od vlaků není za současné situace možné.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 2. 2018
Předmět: Zopakování mé připomínky k aktuálním jízdním řádům MHD
Dotaz: Když jste moji připomínku nedostali, tak ji zopakuji. Ptal jsem se na to, jak jste u aktuálních jízdních řádů vyhověli návrhům ...? Asi moc ne, protože si z Kláštera a Vysočan lidi taky stěžují. Hlavně na to spojení k vlakům, proškrtání linky 5 a další... Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jako podklad pro úpravy linek a jízdních řádů byly hodnoceny všechny připomínky doručené v příslušném období na MÚ i dopravci. Pracovní skupina je posuzovala bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na věcnost těchto připomínek. Některým připomínkám bylo vyhověno zčásti, některým zcela a některým vyhověno nebylo. Realizované úpravy k 1.1.2018 jsou shrnuty např.na webu města: http://www.mhdzdar.cz/aktuality/nove-vedeni-linek-mhd/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 2. 2018
Předmět: Opakovaný dotaz k MP
Dotaz: Dobrý den,
před 2 týdny jsem se vaší prostřednictvím dovolil zeptat pana starosty na to, zda ještě platí a bude naplňován Čl.III písmeno A a ČL. 4 Programového prohlášení RM? Případně je-li MP mimo něj? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,
vzhledem k rozsahu odpovědi Vám bylo zodpovězeno přímo na uvedený email.
Přeji pěkný den.
Ing. Jan Prokop

1. 2. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kolik město za současného vedení utratilo peněz za projekty, které nebyly dosud realizovány.Za ty myslím si velké peníze mohlo být v našem městě opraveno mnoho chodníků, cest a dalších nutných věcí, které naše město tak potřebuje, působí vše hodně zanedbaným dojmem a je nutná velká obnova naší infrastruktury v našem městě.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Malíku,
vyčíslit celkovou částku za projektovou dokumentaci dosud nerealizovaných projektů bez komentáře k jednotlivým záměrům města, může být zavádějící. Aby mohlo dojít k podání žádosti o dotaci, či zaplánování investic do rozpočtu města, je třeba znát finanční objem. Ten může vzniknout buď ze zpracované studie, nebo jiným kvalifikovaným odhadem. Vždy jde ale jen o prvotní odhad. Samotné upřesnění celkových nákladů přijde až se samotnou projektovou dokumentací. Pro některé typy projektových záměrů je třeba mít připravené v předstihu i projektové dokumentace, tak aby se stihl termín podání žádosti. Každý racionální rozpočet města musí s těmito náklady počítat. Kompetence schválení rozpočtu připadá na zastupitelstvo (minulé, současné či budoucí).

7. 2. 2018
Předmět: mapa města
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné, aby mapa města na webových stránkách : http://www.mapy.biz/mapy/zdarnadsazavou/ obsahovala kromě názvů ulic i čísla orientační ? Myslím, že je to logický požadavek. Podle čeho jinak vyhledat daný objekt, když budovy na mapě nemají žádná čísla - ani popisná, ani praktičtější orientační ? Pokud dotaz - připomínka - nepatří do gesce úseku tajemníka, prosím předejte na kompetentní místa. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v době služeb typu mapy.cz nebo mapy.google.cz již tato mapa postrádá smysl. Po diskuzi s oddělením informatiky a s ohledem na s tím spojené náklady uvedenou mapu v blízké budoucnosti úplně zrušíme. Děkujeme za námět.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 2. 2018
Předmět: Odpověď na připomínku k aktuálním jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odpověď na připomínku k aktuálním jízdním řádům MHD, protože už několik týdnů čekám na odpověď.
Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu, jsme prostřednictvím dotazovny neobdrželi na odbor komunálních služeb žádný jiný dotaz. Neumíme odpovědět na otázku, která nebyla položena.
Doporučuji Vám pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 2. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Taky se mi změny jízdních řádů MHD od Nového roku nelíbí. Dřív se dalo dostat z Kláštera a Vysočan do středu města před sedmou hodinou linkou 3, teď jste to zrušili. Sídliště Pod Zelenou horou už nemá přímé spojení k vlakům a od vlaků. Linka 5 nejezdí zkraje pracovních dnů, o víkendech už skoro vůbec. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i Vaše podněty budou projednány v rámci vyhodnocování provozu MHD a budou podkladem pro zvážení dalších případných úprav.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: termín zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude letos termín zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Kuchařová,
zápis dětí do 1. tříd základních škol se letos bude konat ve dnech 13. a 14. dubna 2018. Tyto informace budou mít všechny základní školy ve Žďáře nad Sázavou vyvěšeny na svých webových stránkách.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
odbor školství, kultury a sportu

5. 2. 2018
Předmět: MHD 4
Dotaz: Dobrý den,
v patek 2.2 18 jsem chtěla jet v 15:50 hod MHD c. 4 bohužel jela AZ v 16:20 vyptávala jsem se spolucestujících a bylo mi řečeno že je to každý čtvrtek a patek normální někdy jezdí i v pul 5.Muj dotaz zni nač je jizdni rad a má ho dopravce dodržovat a kdy se na něj cestující muzou spolehnout třeba k vlaku? ??? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, pro dopravu od a k vlakům primárně slouží linky č. 2 a 8. Nicméně případy zpožďování některých spojů linky č. 4 jsou časté a budeme se je snažit operativně řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 2. 2018
Předmět: Zmatky kolem rezervací v kině 1/2
Dotaz: Dobrý den, předem chci říct, že sezení v kině je skvělé! Tak je fajn bufet a sociální zařízení.Za to díky.
Bylo by však zřejmě potřeba poladit systém rezervací, protože "všude" je uváděno, že se musí vyzvednout 1/2 hodiny před začákem. Ovšem v potvrzovací zprávě při registraci je uvedeno, že stačí 10 min před začátkem. Pak se stane to, že ti, co si jdou koupit lístek bez rezervace jsou naštvaní, že např. 20 min před začátkem se pořád drží nevyzvednuté rezervace, ač je to v rozporu s řádem kina.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, ano, to je právě ten případ (jak jsem již psala), kdy jsme se snažili lidem s rezervacemi vyjít co nejvíce vstříc..minulý týden si jiný návštěvník stěžoval, že rezervace mizí brzy a nefungují...problém je stále ten stejný, ať rezervace zmizí půl hodiny před akcí nebo 10 minut, musíte dojít včas do kina, aby jste si stihli vstupenku zakoupit .... a pokud vás 15 minut před promítáním přijdou 200, pak to nelze technicky stihnout a doplácí na to ti, kteří si chtějí lístek zakoupit na místě...on-line předprodej slouží primárně k zakoupení vstupenky a jednosálová kina (o kterých víme, že dobře fungují) ho takto využívají...rezervace nemají povoleny... na základě vašich námětů a našich zkušeností a možností se vracíme k původní variantě...on-line předprodej bude fungovat i v den akce, rezervace ukončeny 2 dny před akcí a jejich platnost "zmizí" půl hodiny před promítáním... musíme myslet také na ty, kteří čtou provozní řád, přijdou včas a rádi by si zakoupili vstupenku na místě...a já jim za to děkuji...

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

2. 2. 2018
Předmět: Kino 2/2
Dotaz: To by tedy chtělo sjednodit.
Dále by bylo fajn jasně u pokladny uvést, zda lidé s rezervacemi mají stát ve frontě, nebo jít přednostně dopředu.
A nakonec: V rezervačním systému je velmi špatně rozlišitelné, které místa jsou jednotlivá, dvousedačky, čtyřsedačky. Lze to, ale špatně, spočítat z fotek co máte na webu kina. Prosím o jasné grafické zpracování v rezervačním systému, nebo o jasný grafický plánek na webu kina. Pak jsou totiž mnozí překvapení s kým sedí na dvosedačce a naopak. Díky!!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
nevím, zda je tento dotaz úplný. Zřejmě se týká rezervací míst v kině. V poslední době jsme se pokoušeli návštěvníkům co nejvíce vyjít vstříc co se týká předprodeje vstupenek v kině. Běžná praxe je u jednosálových kin je však následující. Žádné rezervace, pouze on-line předprodej nebo předprodej na pokladně, a pak na místě. Jednosálovky se od multiplexů liší počtem pokladen. Píšeme na www stránkách, v kině, v novinách - kdo má rezervaci, ať přijde včas. A má také přednost u pokladny. Pokladna je otevřena hodinu před promítáním. Sama jsem byla svědkem ve čtvrtek večer toho, že 15 min před filmem bylo ve vestibulu asi 30 osob. A 200 rezervací. Pokud dorazí 10 minut před promítáním 200 lidí, pokladní nemá šanci všechny včas obsloužit. Pozdní příchod je stejný i v divadle, kdy se 10 min před začátkem nahrne 300 lidí k šatně.
Pokud tedy lidi nebudou chodit včas, budeme muset přistoupit ke stejnému opatření, jako mají jiná jednosálová kina. Pokud dorazíte s již zakoupenou vstupenkou do kina, nebudete mít problém s frontou.
Co se týký plánku. Místa jsou barevně rozlišena, dvousedačky na střídačku zelená se žlutou, a boxy rovněž šedá a tmavě modrá, jednotlivá místa pak jednotnou barvou modrošedou. Jasný plánek je i na webu, a to ve dvoujím zobrazení - kino - provoz.

Zdraví Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

1. 2. 2018
Předmět: Webove stranky, kultura Zdar
Dotaz: Dobry den, muzete mi prosim rici, proc jsou webove stranky Kultura Zdar, tak nesmyslne slozite a neprehledne. Dnes jsem si skrz tento web poprve rezervoval listek do kina a musim rici, ze v porovnani s jinymi kiny(a to mam zkusenost s mnoha kiny v mnoha zemich), je tento system slozity a clovek se musi proklikat pres nekolik stranek, nez se dostane ke spravnemu odkazu. Opravdu se mi to zda jako spatne a zbytecne slozite.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

v ČR existují dva systémy, které pro svůj předprodej využívá kultura a kina. My používáme systém Colosseum. Tento systém používá např. Národní divadlo, Janáčkovo divadlo, Kulturní organizace Třebíč, Hlinsko, Hradec Králové... Systém má mimo jiné dobré zabezpečení a účetní výstupy. Druhý systém, který využívají pouze jednosálová kina, jsme konzultovali již dříve. Má však mnohé technické nedostatky a uživatelé s ním nejsou zcela spokojeni.

Zdraví Ing. Marcela Lorencová
ředitelka
PO Kultura Žďár

2. 2. 2018
Předmět: Rezidence Bílý lev
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně nové výstavby Bílého lva.
Na stránkách https://www.rezidencebilylev.cz/ se ohánějí termínem léto 2019.
Znamení to tedy, že uvedený návrh již byl schválen a na náměstí vyroste kopie protější rohové budovy? Většina lidí si naivně myslela, že zbořením původního objektu vznikne prostor pro výstavbu, která opticky zapadne vedle hotelu Veliš.
Předem děkuji za informace.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vomelo, děkujeme za Váš dotaz. V první řadě je třeba si uvědomit, že investorem Bílého lva není město, ale soukromý investor, který zde dlouhodobě disponuje stavebním povolením. Město tak může využít hlavně mechanismů, které mu dává pozice účastníka stavebního řízení. (Obecně musí realizace v tomto místě splňovat především limity stanovené územním plánem a stavebním zákonem.) Nad rámec těchto mechanismů se do diskuze s investorem o vzhledu objektu zapojili zástupci města, správy majetku města, orgánů územního plánování, orgánů památkové péče, a městský architekt. Město však může svůj názor na vzhled objektů formulovat pouze v rovině, které je „doporučením“ pro investora. Zvolené řešení jistě nemusí vyhovovat všem, v tuto chvíli ale odráží maximum možné dohody.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje

3. 2. 2018
Předmět: Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
Dotaz: Dobrý den, prosím, o sdělení kdo bude realizovat rekonstrukci ulic na Vysočanech? V zápisu z rady tato informace není uvedena. Dále bychom chtěli vědět, kdy začne a skončí. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Rada města dne 29.1.2018 schválila dodavatele stavby „Sdružení firem GREMIS a PORR – Vysočany“. V současné době běží 15-ti denní lhůta na odvolání ostatních uchazečů. V případě, že nikdo nepodá námitku budou práce zahájeny 1.3.2018, doba realizace 275 dnů.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

4. 2. 2018
Předmět: MHD a neježdění autobusů
Dotaz: Dobrý den, přidám se ke kritice změn jízdních řádů MHD od přelomu 2017-2018. Je to teď horší, jízdní řády z konce roku 2017 byly lepší. A co tady jiní nepsali, tak je to daleko větší zpoždění autobusů jak v roce 2017. Ukázkový případ je linka 4, co odjíždí v 14:50 z nádraží. Ta snad ještě nikdy včas nejela, i když je pravda, že tímto autobusem nejezdím denně. Ale co jsem chtěl jet, tak zpoždění desítky minut, nebo jsem šel pěšky. Co s tímto bude dělat, když se nejde vrátit do stavu z konce 2017?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za poznatek, protože je podobných případů více, budeme to muset operativně řešit, případně přijmout opatření na nejbližším jednání pracovní skupiny.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 2. 2018
Předmět: MHD Vodojem
Dotaz: Dobrý den, vím že připomínek k MHD vám chodí fůra. Děkuji (asi nejen za sebe) za přidání linek, jsem spokojená. Dříve to bylo horší jak na vesnici. Přesto bych ráda přidala další námět na případné malé úpravy. Bylo by moc fajn přidat linky z náměstí např.v 16, 17 a 18 hod - nejede nic (nebo alespoň ob hodinu, člověk se přizpůsobí). A možná posunout linku 8 třeba o 20-30 minut?? (linky 4 a 8 sem jedou současně, když se ještě točí č.6, je toho zbytečně moc a pak hodinu nic). Děkuji za projednání.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, bude projednán v rámci vyhodnocení provozu MHD a v rámci návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: Setkání s občany
Dotaz: Dobrý den,

kdy prosím bude to setkání?

“Setkání s občany
Co nás čeká:

Rekonstrukce povrchů ZR 7
ve středu 6. února 2018 v 18:00 hod., zasedací místnost zastupitelstva města”

6. Únor není středa
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Moravče,
setkání s občany na téma Rekonstrukce povrchů ZR 7 se uskuteční v ÚTERÝ 6. února od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města. Takto jsme občany informovali v aktuálním vydání Žďárského zpravodaje i v hlášení rozhlasu. Informaci o středě jste pravděpodobně našel na stránce Aktivně pro Žďár, omlouváme se za tuto chybu a děkujeme za upozornění.

za Oddělení projektů a marketingu
Hana Vykoukalová
Marketingový referent

1. 2. 2018
Předmět: stromky
Dotaz: Stále se válejí u popelnic vánoční stromky, proč je již neodvezli ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Stromky se již svážely několikrát po celém městě.
Ještě se příští týden pojedou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: podnikání v ZR
Dotaz: Dobrý den, podnikání v našem malém městě není vůbec jednoduché, chybí kupní síla obyvatelstva, jelikož tady nemáme takové platy jako v Praze.Mnoho lidí jezdí za prací do větších měst, kde mají větší výdělky.Nicméně podnikatelé, kvitují,že jim město nezvedlo nájmy v rámci inflace,myslím si, že mohu hovořit i za ostatní a sluší se za to poděkovat.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
o neuplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách rozhodla v pondělí 29.1.2018 rada města, proto vaše poděkování patří jejím členům. Myslím si, že vaše poděkování je potěší.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

1. 2. 2018
Předmět: Nepoměr v MHD
Dotaz: Dobrý den, je velký nepoměr v MHD. Lidi co jezdí občas a platí za jednotlivé cesty čipovou kartou, tak těm jste před měsícem zdražili jízdenky o korunu. Navíc se před měsícem v porovnání se stavem z druhého pololetí 2017 zhoršila nabídka, protože autobusy jezdí míň často a ne zrovna podle potřeb lidí. Podle mě při zdražení se měla aspoň rozšířit nabídka. Můžete mi vysvětlit důvody těchto kroků?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nabídka MHD v počtu kilometrů a počtu využívaných vozidel odpovídá stavu roku 2016 a první poloviny roku 2017. Cílem úprav bylo při zadaném stejném rozsahu kilometrů a počtu vozidel využívaných pro MHD uspokojit co nejvíce cestujících. Zdraženo bylo především jednotlivé jízdné placené v hotovosti, které kromě jiného prodlužuje dobu odbavení cestujících a tím i jízdní dobu vozidel, naopak zlevněny byly bezhotovostní platby formou dlouhodobějších předplatných kuponů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: Reakce na poslední uveřejněny maul
Dotaz: Dobrý den. Připojuji se k panu Blazickovi. Jsem už také starší, ale snažím se chodit pěšky a dopravu zatím využívám minimálně. Ať se udělá cokoliv, nikdy se nevyhoví všem. Myslím si, že v množství různých spojů si každý může vybrat. Děkuji městu a městskému úřadu za to, že se snaží naše problémy řešit. Milena Odvarkova
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Odvárková,
děkujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 1. 2018
Předmět: Velká spokojenost
Dotaz: Dobrý den - v záplavě dotazů/nedotazů na MHD (které už mě fakt nebaví a věřím, že už ani nikoho na MěÚ), bych chtěl poděkovat a pochválit pracovníky MěÚ ZR za jejich ochotu a vstřícnost. Dnes (31.1.) jsem během 15 min. vyřídil na doslova pár metrech veškeré záležitosti, které byly spojeny s evidencí obyvatel, výpisu na Czech pointu i při poplatku za psa. Vyřiďte prosím mé poděkování. Opravdu vše bylo profesionální, bez čekání a s úsměvem. Super! Občas napíšu kritiku, ale tentokrát palec nahoru!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Blažíčku,
jsem velmi rád a děkuji, že vedle kritiky věcí, které můžeme ovlivnit jen částečně, se daří správně dělat naši práci. Vaši spokojenost budu tlumočit příslušným zaměstnancům a věřím, že je potěší stejně jako mne. Přeji krásné dny a jen usměvavé lidi okolo.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

28. 1. 2018
Předmět: Diskuze o opravách na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, v úterý bohužel nemohu přijít na diskuzi s občany o opravách na Vodojemu. Budete dávat prezentace a videozáznam na webové stránky města? Děkuji moc předem, pokud ano.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jaroslave,
ano, záznam bude zveřejněn.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 1. 2018
Předmět: Mezinárodní řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz týkající se mezinárodního řidičského průkazu. Dělal jsem si pouze řidičský průkaz skupiny B, který však zahrnuje i skupinu AM. Zajímalo by mě, jestli v mezinárodním řidičském průkazu budou uvedeny obě tyto skupiny, tedy i slabé motorky, nebo pouze skupina B. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem David Nejedlý.
Odpověď (odbor dopravy):
V MŘP se skupina AM nevyznačuje. Budete mít vyznačenou jen skupinu B. ŘO udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T sice opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM, avšak jen na území ČR (§81 zák. 361/2000 Sb - tzv. rovnocennost řidičských oprávnění).

30. 1. 2018
Předmět: na odpolední směnu do Tokozu linka 7 městské dopravy
Dotaz: na odpolední směnu do Tokozu linka 7 městské dopravy co jede okolo půl druhé z nádraží ať jezdí i přes Vysočany díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2018
Předmět: MHD pro Vodojem
Dotaz: Někdo tady psal, že se zhoršuje bydlení na Stalingradě. Jenže po "optimalizaci" jízdních řádů MHD zkraje roku to je stejné i na Vodojemu. Obchod žádný, sloupy veřejného osvětlení nám pomalu spadnou, obyvatelstvo stárne. Teď jste nám zrušili linku 5 jedoucí po hodině, slabá náplast je linka 8 zajíždějící až na Vodojem. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město, tak není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2018
Předmět: Ranní spojení linky městské dopravy číslo 2
Dotaz: Proč jste na linku městské dopravy číslo 2 nedali spojení z nádraží v 5.40 a v 6.40, zpátky z Piláku v 6:00 a v 7:00?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2018
Předmět: Metropolitní opera v Kině Vysočina?
Dotaz: Dobrý den, pokud patří dotaz jinam, prosím o přeposlání. Nezapojí se Kino Vysočina do sítě kin v 70 zemích světa, kde se promítají přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku? Myslím tím to, co je podrobněji popsáno na www.metopera.cz. Když toto mohou mít v kinech v menších městech jako například Benešov, Chotěboř, Náchod, Semily nebo Žatec, tak by to snad nemusel být problém, aby toto mohlo být i ve Žďáru. Určitě by to bylo přínosné a byla by to i celosvětová reklama města Žďáru se zapojením
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
naše Kino opery přenáší. Ale vstupujeme do těch projektů, kde si můžeme vybrat. Do tohoto konkrétního projektu jsme zatím nevstoupili z důvodu, že musíme zakoupit celou sezonu, a to je cenově náročné. Ale s přenosy počítáme i letos.

Ing. Marcela Lorencová
Kultura Žďár

27. 1. 2018
Předmět: Rozbitý kontejner na elektroodpad na Vysočanech (Na Úvoze)
Dotaz: Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás upozornil na to, že červený kontejner na elektroodpad na Vysočanech v ulici Na Úvoze (na plácku u "kulturního domu") má rozbitý vhozový otvor a nelze jej proto používat. Takto kontejner vypadá již několik měsíců (od listopadu).

Prosím, mohli byste zařídit opravu?

Děkuji, s pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za podnět, upozorníme provozovatele, aby kontejner co nejdříve opravil.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 1. 2018
Předmět: městská doprava
Dotaz: Prosím,
udělejte něco pro Žďár 3,
aby městská doprava jezdila více,
jako před měsícem.
Tím myslím návrat linky 5 a linky 8 do původního stavu.
Díky a hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 1. 2018
Předmět: Znovu díra na křižovatce
Dotaz: Dobrý den, prosím znovu (a lépe) opravte díru uprostřed křižovatky mezi Penny a kinem, byla chvíli zalepená a v domnění, že stále je, jsem ji vymetla až mi málem upadlo kolo auta, v noci není vidět vůbec, takže těžko se jí vyhnout. Doufám, že se zase nečeká na lepší počasí. Stačí že si ničíme auta na ostatních silnicích v ZR. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, oprava je objednaná. Bohužel obalovna asfaltu je v zimě mimo provoz a balená směs za studena nemá dlouhou trvanlivost zejména na takto frekventovaném místě. Nelze zaručit, že se závada do jara znovu neprojeví.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 1. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, jestli nemůžete vrátit linku 5 aspoň z části jak jezdila?
Aby aspoň jezdila z nádraží přes Neumannovu místo přes náměstí?
Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2018
Předmět: MHD pro Stalingrad, co uděláte pro lepší žití?
Dotaz: Pořád se mluví o tom, že se ze Stalingradu stává ghetto, že to je ze Žďáru nejméně oblíbená lokalita. Nemáme už lékárnu, obchody živoří a podobně. Jako jiskřičku naděje jsem viděla ve změně jízdních řádů z druhé poloviny roku 2017. Ale od začátku roku 2018 ta jiskřička zhasla, co už přes Stalingrad nejezdí linky MHD 5 a linka MHD 8 jezdí omezeně. Chceme proto mít stejnou kvalitu života jako v jiných částech města. Když už konečně něco s tím uděláte a nebude jen slibovat, že se nad tím zamyslíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2018
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné zajistit odklizení sněhu z ulice Hrnčířská.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současnosti je ulice pro stavebníky průjezdná. Pokud se situace v příštím týdnu zhorší, vyhrnutí objednáme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 1. 2018
Předmět: Úprava zrušeného zákazu stání na ul. Palachova, úsek u tělocvičny 5.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
v 8/2017 byl zrušen zákaz stání na ul. Palachova směrem od tělocvičny 5.ZŠ.
Vyhodnotil někdo za MěÚ tento úkon s odstupem času?
Je totiž očividné, že řidiči (ze zvyku, časového presu atd.) odstavují auta u krajnice směrem k tělocvičně 5.ZŠ. Proto s prosbou žádám úpravu: Zrušit zákaz stání směrem k tělocvičně 5.ZŠ a obnovit zrušený zákaz stání směrem od tělocvičny 5.ZŠ (tzn. přemontovat značku z jedné strany ulice na druhou stranu, tj. cca 15 min. práce, nic víc). Předem děkuji. Mrkos
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Mrkosi,
povinností každého účastníka silničního provozu je mj. řídit se dopravními značkami. Mimochodem si Vám dovoluji připomenout, že k úpravě dopravního značení do stávajícího stavu došlo právě na základě Vašeho podnětu. Dopravní situaci v tomto úseku budeme intenzivněji monitorovat a po vyhodnocení situace přistoupíme k přijetí příslušných opatření. Jen pro úplnost, přemístění značky do stávající patky může být opravdu jen 15 minut práce, ale samotnému úkonu přemístění dopravní značky musí předcházet schvalovací proces daný zákonem.

S pozdravem
Ing. Luboš Koubek

22. 1. 2018
Předmět: Cestování MHD z Vodojemu na Stalingrad
Dotaz: Dobrý den, dříve se dalo jet z Vodojemu nebo z Neumannovy ulice na Stalingrad po půl hodině linkou 4 nebo linkou 5, předtím 4A a 4B . Teď po změnách už linka 5 k nám nejezdí, jen párkrát linka 6. A navíc když chceme jet na z Vodojemu na Stalingrad, tak linky 4 a 6 odjíždí současně a potom hodinu zase nic nejede. Takto je to nevyhovující. Lepší byl původní stav s linkami 4, 6 a vynikající linkou 5. Nemůžete s tím něco udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2018
Předmět: Ať k Nákupnímu parku zase jezdí linka městské dopravy 2
Dotaz: Je to proto,že se linka 5 moc zhoršila,málo jezdí,hlavně o víkendu.Klidně k Nákupnímu parku může jezdit jak linka 2 tak linka 5.Kdyby jste to mohli změnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Linka č. 2 je nyní určena i jako spojení od a k vlakům. Příjezdy linky č. 2 na nádraží jsou nyní na hranici přijatelných nástupních časů, proto ji za stávajících podmínek nelze vést ještě přes Nákupní park.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 1. 2018
Předmět: U jízdních řádů MHD se míchá stejný obsah guláše ve stejném hrnci
Dotaz: Dobrý den, u dnešního dotazu k jízdním řádům MHD výstižně píšete, že mícháte stejný obsah guláše ve stejném hrnci. Problém je v tom, aby ten guláš ještě byl poživatelný, hlavně kvůli těm změnám před třemi týdny. Že jsou změny jízdních řádů potřeba, o tom žádná, o tom asi nikdo nepochybuje. Proto se zeptám, jestli ještě funguje pracovní skupiny pro jízdní řády MHD, aby to mohla opravit, případně jestli to bude ještě do letních prázdnin, jako tomu bylo u prvních změn MHD k začátku července 2017?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se nyní neschází pravidelně, ale je svolávána dle potřeby. Další jednání ve věci vyhodnocení dosavadního provozu a k projednání připomínek je plánováno na březen. Rozhodnutí o změnách nelze dopředu určit, nepředpokládáme zásadní změny po několika měsících. Operativně budou zvažovány možné změny ve spojení do a ze zaměstnání.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 1. 2018
Předmět: MHD linka 7
Dotaz: Nemůže linka 7 jezdit častěj? Z Kláštera je horší spojení, když už jednosměrně na Stalingrad nejezdí linka 5. Linka 6 je panoramatická přes polikliniku, Vodojem a náměstí, to není na normální dojíždění. A mohla by linka 7 jezdit i o víkendech, protože lidi ze Stalingradu pracují v TOKOZ i o víkendech? Je to třeba celý překopat a zlepšit ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše připomínka bude projednána spolu s dalšími v pracovní skupině. Obecně se dá říci, že jsme na hraně možného, pro další rozšíření provozu by bylo nutné zvětšit rozsah MHD. Takto při projednávání a zavádění změn na základě připomínek obrazně řečeno stále „mícháme stejný obsah guláše ve stejném hrnci“.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2017
Předmět: jiná městská policie?
Dotaz: Dobrý den, po přečtení odpovědi k dotazům na MP bych se chtěl zeptat pana starosty. V čem se liší povinnosti MP od ostatních orgánů veřejné moci? Platí ještě Čl.III písmeno A a ČL. 4 programového prohlášení RM? Jak budete chránit osobní údaje, které dnes v dotazech nejsou a nově je minmálně MP požaduje? K čemu a komu budou požadované údaje sloužit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

děkuji za Váš opakovaný dotaz. Jak už jsem psal, městská policie se považuje z povahy zákona o Městské policii (MP), za „bezpečnostní složku“ a v případě přijetí podnětu by tedy měla tento podnět prověřit a v této věci jednat. Nejde tak pouze o klasický „dotaz či námět“. Proto dotazovna MP funguje mírně odlišně, a to už od počátku vzniku internetových stránek MP. Asi se shodneme, že pokud má dotazovna ve městě pomáhat, tak nejvíce pomáhají konkrétní věcné dotazy či náměty od konkrétních osob, nikoliv obecná anonymní kritika. Bohužel ne každý má odvahu se pod svůj příspěvek podepsat... Co se týká ochrany osobních údajů, tak ta je vždy zajištěna v souladu s aktuálně platným zákonem č. 101/2000 Sb. Od května bude platné nové nařízení na ochranu osobních údajů zvané GDPR. Obecně se toto nařízení vztahuje na všechny právnické osoby, na firmy, školy i obce, které zpracovávají osobní údaje nebo dokonce citlivé osobní údaje. Samozřejmě i náš úřad, MP a všechny organizace se budou tímto zákonem řídit. Na úřadě má tuto problematiku na starosti tajemník. Na něj Vám také doporučuji se osobně obrátit se žádostí o schůzku, pokud by jste potřeboval tuto složitou problematiku detailně vysvětlit. Pokud mi to kalendář umožní, rád se k takové schůzce připojím.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Zdeněk Navrátil, starosta

20. 1. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, jak to prosím bude letos s inflací ? Bude zase rada města letos rozhodovat o uplatňování, nebo neuplatňování inflace ? Pro ná drobné podnikatele je to dost zásadní, protože zvýšení nájmu v rámci inflace by pro většinu nás drobné podnikatele bylo likvidační. Taktak zaplatíme zaměstnance a chod firmy, ale unést ještě zvyšování nájmu, tak to bychom museli zanechat podnikání v našem městě a propouštět lidi.Věřím, že k tomu nedojde a město k tomu přistoupí zodpovědně.Děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
o tom, zda bude nájemné za užívání prostor sloužících podnikání zvýšeno v příslušném roce o výši inflace, rozhoduje rada města, které také bude předložen návrh k projednání a rozhodnutí.Váš podnět budeme radě města tlumočit.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

21. 1. 2018
Předmět: Svoz vánočních stromků
Dotaz: Dobrý den,
Nikde jsem se nedočetl zda a kdy budete svážet vánoční stromky. Stačí to nechat před domem?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vánoční stromky se již druhý týden průběžně sváží po celém městě.
Můžete je ukládat ke kontejnerům, které jsou na veřejném prostranství a kde jsou dobře vidět.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2018
Předmět: Informování o MHD na internetu ... očerňování dobrého vzoru
Dotaz: Přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6575. Takže místo toho, abyste se nad kritikou informování o MHD na internetu zamysleli, tak místo toho se snažíte obsahově výborné neoficiální internetové stránky www.mhd-zr.xf.cz očerňovat, že prý "vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí". Nemyslíte, že méně znalí cestující to ocení a podaří se je do MHD získat, když nebudou muset obtížně informace hledat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulé odpovědi v této věci jsme uvedli kromě jiného: "Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky."
Město nemá ambici konkurovat takto odborně pojatým stránkám, podává pouze základní informace potřebné pro cestující MHD. Kdo má hlubší zájem o MHD, může si další informace dohledat např. právě na uvedených stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 1. 2018
Předmět: Jízdní řád linky 6
Dotaz: Dobrý den, o potřebě změnit pár dní platné jízdní řády psali mí předchůdci, je to potřeba. Já navrhuji, aby linka 6 jezdila po celý týden, aby spojení nebyla jen v pracovní dny nebo jen o víkendech. Z nádraží by měla jezdit ještě každý den po hodině od 7.10 do aspoň 18.10, a to nejmíň na Zelenou horu. A proč ve svátky ráno končí autobus v 7.23 na Horní zastávce, když potom dál nikam nepokračuje? Prosím o jasnou odpověď, ne že musíte dodržet naježděné kilometry a dodržet počet autobusů. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Z TOKOZU NA STALINGRAD VE TŘI ODPOLEDNE MHD NEJEDE
Dotaz: DEJTE NA LINKU 7 NĚJAKÝ AUTOBUS, CO POJEDE VE TŘI ODPOLEDNE NA STALIGRAD. NA TOKOZ NA SEDMOU RÁNO LINKA 7 JEDE, ALE ZPĚT NE, LINKA 6 VE TŘIČTVRTĚ NA TŘI JE MOC BRZO A STEJNĚ JE TO VYHLÍDKA PŘES VODOJEM A NÁMĚSTÍ. DÍKY.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 1. 2018
Předmět: Sdělení
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová, souhlasím s pisatelkou, která se dotazovala na stínění a problému dvou stromů na Libušíně.Jedná se již o to, že v minulosti tam ty žádosti již byly, včetně fotografií, ,změřených stromů a dalších věcí, které jste chtěli a v tété věci nedošlo k kladnému rozhodnutí proč ?Je to nutno vidět i z pohledu občanů,kteří tam bydlí.Ty stromy mají přímo před okny a doslova jim stíní, nevidí z oken a pod.Nutno toto řešit zavčas,pokud jdou stromy odstranit a nahradit je jinými.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
městský správce zeleně podle situace na místě podává žádost o kácení stromu na odbor životního prostředí, který v takové věci rozhoduje, tj. buď ho skácet povolí nebo nepovolí. U každého stromu, pro který je podána žádost o kácení, povolující orgán velmi pečlivě zvažuje, zda škody nebo omezení, které takový strom způsobuje svému okolí, přesahují zájem na jeho zachování. Některé stromy v minulosti byly vysázeny nevhodně, to samotné ale jako důvod pro kácení nestačí. Správce zeleně města pro stromy v sídlištích zjišťuje i názor obyvatel okolních domů, jak si přejí se stromem naložit.
Nejedná-li se o havarijní situaci, pak dokud odbor životního prostředí nevydá příslušné povolení, správce zeleně není oprávněn strom pokácet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: veřejné bruslení
Dotaz: Dobrý den, tento víkend jsem s dětmi navštívila veřejné bruslení. Hrůza, hlava na hlavě, skoro se nedalo hnout. Slibovali jste zde 13.2.2016 pevné rozvrhy a do dnes nic. To myslíte na děti? Kde se mají naučit bruslit? Proč nepřidáte více hodit pro veřejnost, zvláště v takovéto mírné zimě? A proč vůbec na led pouštíte tolik lidí? Kapacita se snad dá stanovit. Děkuji Katka
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
děkuji Vám za Váš názor. Vzhledem k vytížení ledové plochy jsme rádi, že vůbec dokážeme každou sobotu a neděli dostat veřejné bruslení do rozvrhu. Snahou města bylo původně stanovit „pevné rozvrhy“ na veřejné bruslení každý víkend. Tato myšlenka však není realizovatelná vzhledem k rozpisu hokejových zápasů, které nevytváříme my jako provozovatel a musíme se jim také přizpůsobit. V současném teplém počasí chodí bruslit samozřejmě daleko více lidí (v sobotu jich bylo 330), ale v okamžiku stanovení max. počtu si budou stěžovat všichni ti, kteří se na bruslení vůbec nedostanou. Doporučuji využít času, který je v rozpisu uveden pod názvem „nábor“ a je pořádán místním hokejovým klubem. Tam se děti mohou naučit bruslit za vedení zkušených odborníků.
V. Kovařík, SPORTIS

18. 1. 2018
Předmět: Kurzy pro seniory
Dotaz: Dobrý den.
Dnes jsem si v televizi všimnul akce městkého úřadu v Praze. Umožňuje a finančně zajišťuje pravidelné vzdělávací, kulturně umělecké kurzy v lidové škole umění. Akce pro seniory. Akce se odbývaly v dopoledních hodinách v prostorách školy a lektory byli odborníci, učitelé. Sám bych měl zájem o výtvarnou činnost.
Neuvažujete o podobné aktivitě? Určitě by se líbila a byl by o ní ze strany žďárských seniorů velký zájem.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Hodrment,
s realizací počítáme někdy po roce 2018. Střediskem bude naše ZUŠ F. Drdly, vyučovat seniory budou učitelé školy a to v dopoledních hodinách, kdy nevyučují děti.
Takže s podobnou aktivitou pro seniory v budoucnu počítáme.

S přáním hezkého dne

Mgr. Dana FORALOVÁ
ředitelka ZUŠ F. Drdly
Žďár nad Sázavou

18. 1. 2018
Předmět: Nedá se dostat městskou dopravou na sedmou hodinu do práce
Dotaz: Když jste před půl měsícem změnili jízdní řády, tak se už nedá dostat ze Stalingradu na sedmou hodinu do Hettichu a na Jamskou. Předtím tam jezdil autobus linky 3, co ze Stalingradu odjížděl ve čtvrt na sedm. Můžete nám místo toho nabídnout něco jinýho?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, při zpracovávání připomínek a požadavků jsme neměli žádné poznatky o potřebách spojení mimo časy základního třísměnného provozu a proto jsme v rámci dodržení zadání o tomto spojení neuvažovali. Protože se obdobných požadavků objevilo několik, budou posouzeny s ostatními požadavky na úpravy MHD.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné pokácet dva přerostlé stromy a zasadit mladé, před vchodem na ulici Libušínská č.197/44. Stromy již hodně stíní, v létě se v nich drží nepříjemný hmyz, který létá do oken a nedá se větrat ! Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
žádosti o kácení stromů na městském pozemku řeší správkyně městské zeleně Ing. Eva Křesťanová. S ní je potřeba přesně specifikovat, o které stromy se jedná, zda převažuje zájem je zachovat nebo odstranit včetně posouzení jejich stavu a životaschopnosti v terénu. Následně správkyně zváží podání žádosti jménem města o jejich skácení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: Připomínky k jízdním řádům MHD s účinností od 1. ledna 2018.
Dotaz: Dobrý den, pečlivě čtu připomínky k jízdním řádům s účinností od 1. ledna 2018. Naprostá většina z nich je oprávněná a smysluplná. Někdo tady zmínil i setkání s občany k MHD, které nechcete. Co mne ale zaráží, tak je nemálo urgencí připomínek k jízdním řádům, na které odpovídáte prý kvůli jakýmsi pravidlům dotazovny nebo které nějak vůbec nemůžete najít. Logicky mě napadá, že mnoho připomínek k jízdním řádům MHD se tady vůbec neobjeví. Neměl by se dát připomínkám k jízdním řádům MHD jiný rámec?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
připomínky k MHD shromažďujeme a budou vyhodnocovány a podle jejich obsahu bude rozhodnuto o případných dalších úpravách MHD.
V rámci dotazovny odpovídáme na všechny dotazy, které jsou do ní řádně vloženy a odpovídají pravidlům dotazovny: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
Bohužel se v poslední době domáhají někteří občané odpovědí na dotazy, které vůbec nebyly do dotazovny vloženy nebo nebylyl zaslány na odbor komunálních služeb, mnohé dotazy obsahují pouze vlastní názor bez konkrétního problému apod., což je pak příčinou nezveřejnění odpovědi. I přesto za celý rok 2017 odbor komunálních služeb neodpověděl pouze na 5,7% jemu v dotazovně adresovaných dotazů, a to včetně dotazů v souvislosti s MHD.
Dotazy se zde neztrácejí ani není potřeba je hledat, protože každý řádně vložený a odeslaný dotaz je automaticky doručen i příslušnému vedoucímu odboru, na který je dotaz směrován.
Doporučuji Všem pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedli i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
Dotazy a náměty ohledně MHD lze zaslat např. na mail: mhd@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: MHD pětka
Dotaz: než aby MHD pětka jezdila tak málo jako teď od ledna tak by bylo lepší nechat ten jízdní řád do prosince/můžete přidat na linku 5 další autobusy?/hlavně o víkendech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
ke změnám na lince číslo 5 bylo již napsáno v dotazovně mnohé, v dohledné době a za stávajících zadávacích podmínek další změny neplánujeme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: Zvýšit počet parkovacích míst na Libušínské ulici
Dotaz: Dotaz byl vložen na lepsimisto.cz 5. 3. 2017, kde jste odpověděli, že musíte zpracovat projektovou dokumentaci. Tak se ptám, je již hotová projektová dokumentace a kdy se bude akce realizovat. Souhlas dotčených domů / Libušínská 19 - 25/ byl schválen na shromážděních vlastníků již vloni. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Město řeší - rozšiřuje, rekonstruuje a opravuje parkovací plochy na celém svém území. Postupně jsou realizovány jednotlivé akce a to i v návaznosti na výši rozpočtu města a do něj zařazené akce. V rozpočtu roku 2018 není zahrnuta příprava tj. projekt na parkoviště na ul. Libušínská. V rámci přípravy rozpočtu roku 2019 bude tento návrh znovu posouzen.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, prosím o kontrolu údržby chodníku od ulice Bří Čapků okolo mateřské školky až ke 4.ZŠ. Na chodníku je souvislá vrstva ledu a není posypaný.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Dnes při kontrole v 10,00 hod byl chodník posypaný.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: sněhová údržba
Dotaz: Dobrý den, vždy prohrnujete ulici V zahrádkách a také cyklostezku směrem od Penny do Hamrů, ale nikdy spojnici mezi těmito cestami kousek od Domova klidného stáří kolem garáží. Jde o cca 20 metrů a především starším lidem, kteří tudy chodí, by to velice pomohlo. Dalo by se s tímto úsekem něco dělat? Za seniory žijící v okolí mám moc poděkovat za ochotu se nad tím zamyslet a případně splnit.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
objednáme odklízení tohoto úseku tak, aby byl zahrnut do údržby přilehlé cyklostezky. Děkujeme za podnět.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: městská hromadná doprava linka 4
Dotaz: proč poslední večerní spojení linkou 4 jezdí jen v pracovních dnech? to máte zjištěno že by tím nikdo nejezdil? určitě by tam jezdilo víc lidí než v některých autobusech o víkendech
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadáním pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Neposypané chodníky
Dotaz: Dobrý den,

bohužel musím konstatovat, že stejně jako se sekáním trávy v létě město totálně selhává s posypem uklouzaných chodníků v zimě. Dnes jsem při cestě pro syna do školy třikrát upadla, což v mém těhotném stavu není ideální. Kolem školy je situace obzvláště tristní, stejně tak kolem nádraží, kde se pohybuje mnoho dětí a seniorů. Možná by město mělo zauvažovat o lepší údržbě svých chodníků, například schodiště vedoucí kolem bývalého Albertu u nádraží je v katastrofálním stavu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k charakteru počasí, kdy byly očekávány následné další 2 vlny sněžení, se prováděl pouze lokální posyp, protože stejně došlo k jeho odhrnutí se sněhem. Jakmile ustanou největší srážky, bude souvislejší posyp proveden. Schodiště u bývalého Alberta bylo dnes při kontrole odklizeno, ale je ve špatném stavebním stavu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: rekonstrukce Vodojemu - přechod Novoměstské
Dotaz: Dobrý den, při opravě prvních ulic Vodojemu parkovala většina obyvatel u garáží nad Novoměstskou. Pravděpodobně takhle bude denně parkovat a přebíhat silnici další tři roky minimálně půlka obyvatel Vodojemu. Bylo by možné udělat zde už ten dlouho odkládaný přechod? V minulosti to nešlo protože silnice byla státní (díky převodům u obchvatu už je města?) a poté se ještě čekalo na vyřízení reklamace po rekonstrukci. Teď by to už šlo? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Štěrbová,
nepodařilo se mi dohledat a zjistit, kdy a kdo v těchto místech v minulosti plánoval přechod pro chodce, a domnívám se, že mohlo jít o diskuzi u některého z řady projednávaných záměrů např. výstavby obchodního centra, kde byl přechod plánován, ale až za zástavbou. Zcela určitě nebyla připravována konkrétní stavba přechodu u garáží na ulici Novoměstská. Obávám se, že zde není splněn základní předpoklad a to, aby se pohyb chodců pohyboval kolem 2.000 za 24 h. Nicméně, pokud budeme řešit komunikační propojení ulic Brněnská x Jamská x Novoměstská, bude určitě prověřena i možnost vybudování např. místa pro přecházení.
Přechod, který je na ulici Novoměstská připravován v souvislosti s převodem celé ulice do majetku města, je přechod u hřbitova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 1. 2018
Předmět: Linka MHD číslo 1 po noční směně a na odpolední a večerní směnu
Dotaz: Neměla by jezdit linka 1 od firmy Hettich a pak od Žďasu i po noční směně? Nedá se pořádně dostat do celého Žďáru, třeba Dvorská ulice nemá vůbec nabídku. Myslím autobus, co by jel v 6.15 ze zastávky Hettich a 6.23 ze zastávky Žďas. Podobně by něco mělo jezdit na odpolední a večerní směnu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Ať linka MHD číslo 7 jezdí vždy přes Vysočany
Dotaz: Dobrý den, i já nejsem spokojený s tím, co jste před pár dny udělali s jízdními řády MHD. Ostatní stěžovatelé mi mluví z duše, skoro se vším souhlasím, stav koncem roku 2017 byl lepší. Chci proto dát námět, co dalšího by se v MHD mělo zlepšit a nebudu se opakovat s ostatními. Ať linka MHD číslo 7 jezdí vždy přes Vysočany, myslím tím spojení číslo 1, 3, 11 a 10. Když už tam něco jede, tak by to přes Vysočany mělo zajet, není to moc velká zajížďka. Spojení 16 před půlnocí může tak zůstat, jak je.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
chtěla bych Vám poděkovat za to, že po několik předešlých měsíců se bylo možné z autobusové zastávky na ulici Nádražní dostat pohodlně k odjezdům vlaků ve směru Praha i Brno spojem MHD č.5.
To však již nyní bohužel možné není, ani jeden za spojů MHD č.3 a 6 to dle nového jízdního řádu MHD neumožňuje !
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2018
Předmět: konstruktivní debata k MHD a pochvala za ohňostroj
Dotaz: Dobrý den,zvažuje město nějaké veřejné debaty k MHD, kde budou občané jednat s konkrétními lidmi o MHD, kde bude konečně vysvětleno proč je to tak a ne jinak, příp. probrány konkrétní návrhy k zapracování. Dotazy a náměty jsou touto problematikou zahlcené a asi to není ku prospěchu..

K dotazu připojuji pochvalu za Novoroční ohňostroj, letos zřejmě v režii jiného ohňostůjce, nepředcházela mu otravná Vodáčkova reklama a byl opravdu nádherný.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v nejbližším období veřejná projednávání plánovaná nejsou. Nicméně Odbor komunálních služeb i nadále sbírá připomínky a podněty na e-mailové adrese mhd@zdarns.cz a je možné s odpovědnými pracovníky osobně probrat i konkrétní připomínky. V případě, že se v budoucnosti bude přistupovat k projednávání dalších úprav v provozu MHD, bude se samozřejmě pracovat i s těmito připomínkami. O případných projednáváních změn v provozu MHD budeme občany informovat standardními cestami jako jsou Žďárský zpravodaj, webové stránky města nebo Facebook města.

za Oddělení projektů a marketingu
Mgr. Hana Vykoukalová

17. 1. 2018
Předmět: údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den, proč se v zimně neudržuje chodník na Vodojemu od přechodu od ul. Wolkerova celý, tj. až po ulici Jamborova? Vyhrnutý je vždy pouze v úseku pod garážemi po ulici Blažíčkova. Když taje, všude sucho, jen zde jsou obrovské louže, zmrazky, psí exkrementy, a to zde chodí opravdu velké množství lidí. Dle mapy je zařazen do 3.pořadí důležitosti, ne mezi neudržované. Předem děkuji za odpověď a nápravu!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jestli je myšlen úsek k točně autobusu, byl dnes při následné kontrole vyhrnutý. Váš poznatek jsme provádějící firmě předali.
Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Minulý týden jsem posílal připomínku k poslední verzi jízdních řádů MHD a nemám odpověď.
Dotaz: Připomínka byla napsaná slušně a určitě podle pravidel dotazovny. Proč jste mi neodpověděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny. Doporučuji Vám pro Vaši jistotu, že Vámi vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Nemám odpověď na moji připomínku k informování o MHD na internetu
Dotaz: Minulý týden jsem zde poslal připomínku, doteď nemám odpověď? V čem je problém?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD pro Nákupní park nestačí!!!
Dotaz: Ke smršti kritiky k novým jízdním řádům MHD dodám, že chybí protisměrný spojení z Nákupního parku k lince 8. Z města se k Nákupnímu parku dostaneme linkou 8, ale zpátky už přímé spojení nemáme. Neměla by v denních hodinách k Nákupnímu parku jezdit i linka 4? Na nádraží by pak dojela 19 minut po celé hodině, tak by lidi stihli přestoupit na rychlíky. Můžete to zařadit mezi ty stovky připomínek k poslední změně jízdních řádů MHD, abyste se tím mohli zabývat a aspoň se pokusit stav trochu zlepšit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Svobodárky
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli se budou letos a nebo vůbec někdy zateplovat svobodárny ve ZR 3. Děkuji za případnou odpověď
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
letos se bude zateplovat svobodárna č.3 a 7.

S pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

14. 1. 2018
Předmět: Rozlomení stromů u garáží na ul. Jihlavská /za Benzinou/. Třetí připomínka.
Dotaz: Dobrý den. Od moji poslední připomínky k rozlomeným stromům /17.12./ uplynul další měsíc a opět se nic nestalo. Vše je objednáno, ale ty tři stromy mají uhnilé kořeny a hrozí pádem. Jeden z nich, jak jsem již psal v první připomínce leží vyvrácený na zemi, druhý je již vyhnutý asi pod úhlem 45° do volného prostoru nad cestu mezi garážemi. Bude se čekat až to na někoho spadne, nebo snad ještě déle, jak píšete na kompletnější ošetření celé skupiny stromů v této lokalitě? S pozdravem Jiří Růžička.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je stále objednáno, přednostně řešíme odstraňování a úpravy stromů ve frekventovanějších lokalitách. Počítáme i se zásahem v této lokalitě.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Cestování MHD do Nákupního parku
Dotaz: Prosím vás, ty poslední změny jízdních řádů se vám moc nepovedly. Ke kritice jiných dodávám svoji zkušenost. Vždycky se dalo jezdit do Nákupního parku linkou 2, dalo se jezdit ve všední dny, víkendy a svátky. Teď linka 5 hlavně o víkendu skoro nejezdí. Dřív se dalo o víkendech pěkně dostat linkou 5 na Stalingrad, teď je to jen párkrát vyhlídková jízda linkou 6 přes celý město. Nemyslíte si, že to přeci jen nebude na nějaké větší změny jízdních řádů MHD než na ty prohlašované kosmetické změny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo v dotazovně v jiných odpovědích uvedeno, návrh případných zásadních změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den. V minulosti byl zde na dotazovně několikrát zmíněn pohyb chodců po cyklostezce. Řešilo se, jestli se má chodit vpravo, či vlevo. Jedním z návrhů bylo to, že by se na cyklostezku "nastříkaly" tzv. "stopy". Viděl jsem toto řešení v jiných městech a kupodivu většina chodců se pohybovala po té straně, které jim "stopy" určovaly. Uvažujete v nadcházející sezoně o nějakém podobném, či vůbec nějakém značení, nebo informování o tom, po jaké straně se mají chodci pohybovat? Díky za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, je mj. uvedeno:
- Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
...
Pro společné stezky pro chodce a cyklisty je v TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty uvedeno:
4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a)
4.9.6.1 Obecně
...
• uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva;
...

Při dodržení zákonných ustanovení a doporučení k pohybu uživatelů zpravidla vpravo, se jeví vyznačování „stop“ jako nadbytečné a v současnosti o tom neuvažujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Odvoz stromků
Dotaz: Dobrý den, jaký je harmonogram odvážení stromků ? Po víkendu se všude válí spousta stromků, vítr je odvál do silnic a člověk by předpokládal, že každé pondělí bude odvoz a ono ne !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Stromky se svážely již minulý týden a vozí se i dnes.
Určitě tak učiníme i příští týden.
Přesný harmonogram není – odvoz provádí pracovní skupina města a jejich práce je různorodá podle potřeb úřadu–( např. včera odváželi věci z volebních místností.)
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Kdo proboha vymyslel ty poslední změny jízdních řádů MHD?
Dotaz: Jak to tady čtu, tak je to kritika, kritika a zase jen kritika. S kritikou lidí souhlasím, od poslední změny jízdních řádů se hodně moc zhoršila MHD. Kromě toho, co už tady bylo napsaný, mám taky postřeh. Z polikliniky na Stalingrad se dalo jet dvakrát za hodinu. Teď občas k lince 4 můžeme použít i linku 6, ale obě linky odjíždí skoro současně a pak skoro hodinu nic na Stalingrad nejede. Zlaté původní linky 4 a 5, ty jezdily po půlhodině. Budete s tím něco dělat, aby nám to vyhovovalo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD a znovu budou vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Připomenutí chybějící odpovědi na připomínku k jízdním řádům MHD od prvního ledna
Dotaz: Přeji krásný den a také se připomenu kvůli chybějící odpovědi na moji připomínku k jízdním řádům MHD s účinností od prvního ledna. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ze stejného jména jako je uveden tento Váš dotaz jiný dotaz dotazovnou na odbor komunálních služeb nebyl doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Rekonstrukce kanalizace v ulicích Na Úvoze a V Lískách
Dotaz: Jaký bude rozsah a průběh připravované rekonstrukce kanalizace v těchto ulicích? Bude zároveň provedena i kabelizace sdělovacích sítí? Kdo bude tyto práce provádět? Bude uveřejněn harmonogram prací? Budou uveřejněna jména pracovníků zodpovědných za dodržení termínů? Bude se jednat o dlouhodobé omezení dopravní obslužnosti - viz rekonstrukce ve Smetanově ulici., která trvala prakticky rok a nedávná oprava několika desítek metrů kanalizace na horní části ulice Na úvoze trvala tři měsíce? Děkuji .
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Sobotko,
zatím je zřejmý jen rozsah rekonstrukce. Dodavatel stavby, průběh, harmonogram prací a kontaktní údaje na stavbyvedoucího budou známy po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládám tak v polovině února. Rozvody el. energie zůstanou stávající, na sloupech.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 1. 2018
Předmět: Koureni
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli preventisti můžou procházet i svobodárky,protože nezletilá mládež tam v balkónových a sklepních prostorách kouří i přes zákaz. Jedná se o romskou mládež.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, asistenti prevence kriminality samozřejmě procházejí i svobodárny, kde dohlížejí i na dodržování zákazu kouření ve společných prostorách. Bohužel uvedenou činnost provádějí nejen nezletilí, jak uvádíte. Situace se dle našeho vyhodnocení postupně zlepšuje, i když na jedné svobodárně není ještě zcela ideální. Z tohoto důvodu je zde i zvýšený dohled hlídkami MP. Pokud máte nějaké bližší informace, kontaktujte nás na emailu. mp@zdarns.cz, případně telefonicky. Děkuji.
Mgr. Martin Kunc
městská policie


15. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď k jízdním řádům MHD
Dotaz: Pane Dvořáku, kdy mi odpovíte na moji otázku k jízdním řádům MHD na Vodojem a Průmyslovku? Posílal jsem to minulé úterý, na novější dotazy už je dávno zodpovězeno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2018
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy v roce 2018 proběhne vítání občánků? Bydlím v Hamrech, ale TP mám na MÚ ve Žďáře, takže se mě týká vítáni tam. Mnohokrát děkuji za odpověď a omlouvám se, pokud jsem zvolila špatně, kam dotaz zaslat.

Jsem s pozdravem

Koníčková
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
vítání občánků bude probíhat několikrát. K zařazení do vítání je potřeba vyplnit souhlas na formuláři, který se zasílá rodičům na adresu. Pokud jste formulář neobdržela, zastavte se na pracoviště ohlašovna v 1. NP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, kde se formulář vyplní a budete zařazeni na další vítání občánků.

Lucie Kolbábková
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
ohlašovna

14. 1. 2018
Předmět: obchodní domy
Dotaz: Dobrý den, kdykoliv jdu do Kauflandu nebo jiných obchodních domů, tak je tam vždy plno, myslím si, že pro naše město to již nestačí.Chtělo by to přilákat investora na nový obchodní dům.Rozšiřuje se Klafar, myslím si, že by se v našem měst nový obchodnů dům uživil, neboť sem jezdí nakupovat i lidé z okolních vesnic.Pro rozvíjející se Žďár to bude nutností, uvažujte o tom.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pešku,
hodně záleží na tom, v kolik hodin do obchodního domu zajdete a zda právě neprobíhá některá z řady prodejních kampaní. Domnívám se, že developeři obchodních domů velmi dobře sledují kupní sílu občanů a stále mapují vhodné lokality.
Jinak v územním plánu města jsou určena místa pro komerční plochy, a pokud by některý obchodní řetězec měl zájem, může využít prázdný objekt na Nádražní ulici.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD --- kdy mi prosím odpovíte?
Dotaz: Kdy mi prosím odpovíte? Už skoro 2 týdny čekám na odpověď na mou kritickou připomínku k nově platným jízdním řádům MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Obrava schodů
Dotaz: Prosím o opravu schodů u bývalého dětského střediska, pochůzná část schodiště je uvolněná. Jedná se o několik dlaždic vedle sebe a hrozí úraz, sám jsem měl co dělat, abych to ustál :-)

Jedná se o toto schodiště: https://mapy.cz/s/2irhv

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
děkujeme Vám za upozornění. O problému víme, opakovaně zde dochází k poruchám. Zvážíme způsob další opravy.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2018
Předmět: Nové jízdní řády MHD
Dotaz: Co se bavím s lidma,tak všichni říkají,že jízdní řády do prosince byly lepší.Hlavně to bylo lepší pro Stalingrad a Klafar,líbila se i linka 5, jak do prosince jezdila.Když se mohly jízdní řády MHD za poslední půlrok změnit třikrát v červenci,v září a v prosinci,tak nechápu, proč do roka by se ještě podle připomínek lidí nemohla udělat nějaká korekce,která by asi někde vrátila ten stav do prosince,který vůbec nebyl špatný.Můžete mi napsat proč se bráníte korekci nedostatků MHD,vzniklých od ledna?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci zkušebního provozu upravené MHD od 1.7.2017 a jeho průběžného vyhodnocování proběhly následně od září do listopadu dílčí změny, které bylo možno provést beze změny tras linek. Takové úpravy, které je možno provést pouze se změnou tras linek, jsou zavedeny až od 1.1.2018, protože je k jejich realizaci nutné vydat licence na provoz nových/upravených linek v rámci správního řízení, což je proces náročnější na dobu pro jeho zajištění. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD a znovu budou vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

9. 1. 2018
Předmět: rekonstrukce Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, na kdy je plánovaná realizace jednotlivých etap rekonstrukce Vodojemu? Viz. zahájení územního a stavebního řízení na rekonstrukci Vodojemu, vyvěšené na webu města. Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Šerbová,
v letošním roce bude provedena rekonstrukce ulice Alšova. Podle finančních možností města by měla rekonstrukce pokračovat v roce 2019 oblastí od ulice Jamborova severně k Lískám, v roce 2020 od ulice Jamborova jižně ke Göttlerovu rybníku a chodníku pro pěší k ulici Wolkerova a v roce 2021 od tohoto chodníku ulicemi Blažíčkova, Slavíčkova, Jamborova.
Celý projekt včetně etap bude představen na hovorech s občany 6.2.2018
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 1. 2018
Předmět: redukce na lince MHD číslo 5
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, když se to nepodařilo hodnověrně vysvětlit u jiných dotazů, proč na lince 5 se redukovaly v pracovních dnech ranní a večerní spoje a o víkendu většina spojů? Takto je nabídka o hodně horší, předtím se dalo jezdit od nádraží po půlhodině celý týden, teď je to o dost slabší, hlavně o víkendu. Nebude se tady posilovat nabídka, jak se psalo v tom posledním článku v MF DNES?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. Zásadní změny linek v současné době nepředpokládáme. Je možné, že proběhnou dílčí úpravy jednotlivých spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2018
Předmět: Mhd
Dotaz: Už se tady na to ptali jiní, ale vaše odpověď není jasná. Jde mi o to neježdění linky 8 na zastávku Okružní-horní. Kilometricky je to kousek navíc, časově by to bylo 1-2 minuty navíc. Tak mi řekněte, co je za problém, aby linka 8 jezdila i tam. Hlavně když jste na Stalingradě zrušili linku 5 bez náhrady.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v tomto případě nejde o finance, ale o včasné dojetí spoje na autobusové nádraží, protože tato linka zajišťuje pro větší část ZR spojení na a od vlaků. Do trasy linky byla oprávněně zařazena obsluha zast. Brodská, obch. domy a Jamborova (Vodojem). V dopravních špičkách se může jednat právě o ty nicotné 1 – 2 minuty, kdy by pak cestující nestihli vlak, resp. řádný nástupní čas na něj. Pokud reálný provoz ukáže, že spoje dojíždí na AN bez většího zpoždění, tak plánujeme opětovné zařazení zastávky Okružní, horní do trasy linky. Při vycházení vstříc relevantním požadavkům za stávajících podmínek a zadání přeskupujeme předem daná vozidla, kilometry atd., takže pokud se někde přidá, musí se jinde ubrat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD pro průmyslovou zónu
Dotaz: Pro průmyslovou zónu se mi líbí, že konečně někoho napadlo, že by se mělo jezdit i přímo z nádraží pro pracovníky, kteří do Žďáru dojíždí hromadnou dopravou - vymyšlení linky 9 proto chválím. Bohužel kvůli dřívějšímu odjezdu z nádraží od prvního ledna už to není možné pro dojíždějící vlakem. Já se chci optat, jestli nemůžete doplnit další nová spojení do průmyslové zóny a zpět, protože lidi z nedělnických pracovních pozicí potřebují cestovat tam a zpět i v jiných časech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dokážeme reagovat na konkrétní doručené požadavky, tj. např. návrh časů směn a přepravních potřeb. I tak ale nelze bohužel pokrýt všechny individuální potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Další změny MHD
Dotaz: Dobrý den, celou dobu sleduji změny jízdních řádů MHD a mám hlavně k těm posledním změnám podobné výhrady jako ostatní. Rád by se zeptal na něco jiného. Mluvili jste, že kromě zastávek na Klafaru postavíte zastávku u policie i pro druhou stranu, potom zastávku na Dolní ulici, nakonec i spojku přes hráz rybníka mezi Vodojemem a Průmyslovkou. Jak je toto daleko, bude se z toho něco v dohledné době 10 let dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekční příprava běží na rekonstrukci zastávky MHD na ul. Jihlavská, Květná a Vnitřní. Nové zastávky MHD jsou projekčně připravovány na ul. Brněnská (policie) a Studentská a Dolní. Předpokládáme v roce 2018 realizaci zastávky Brněnská a pro další podle možností rozpočtu 2018 i následujících a podle postupu přípravy.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2018
Předmět: Kolize autobusů MHD na Vodojemu
Dotaz: Prosím Vás, nevím kdo vymyslel poslední verzi jízdních řádů, ale na Vodojemu vznikl zmatek. Okolo celé hodiny se na Vodojemu setkávají až tři autobusy linek 4, 6 a 8. Často jede linka 4 o pár minut opožděná a problém je na světě. Točna je malá, Jamborova ulice je úzká. Něco s tím prosím udělejte, autobusy pak mohou hodně blokovat provoz na Vodojemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace je široká tak, aby se autobusy mohly bezpečně minout. Za stávajících podmínek oběh vozidel nyní nelze změnit. Může to znamenat drobná zdržení i pro osobní vozidla. Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2018
Předmět: Spojení MHD na Stalingradě
Dotaz: Kdybych to měl shrnout, tak jste na Stalingradě zrušili linku 5 a linka 8 nejezdí přes celou Okružní ulici, trochu se navýšila linka 6. Stalingrad byl proto tímto poškozen. Rád bych se zeptal, kdy chcete vrátit nazpět některé linky, aby pro Stalingrad bylo tak dobré spojení jako dřív?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
doprava MHD je kompromisem v zadaných limitech, kde na jedné straně pokud přidáme, na jiné musíme ubrat. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Další změny jízdních řádů MHD pro opravu současných nedostatků
Dotaz: Dobrý den, na připomínky k jízdním řádům MHD od ledna univerzálně odpovídáte, že náměty zařadíte do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny. Chci se zeptat na hrubý časový odhad, kdy to asi bude, protože to kvůli velkýmu počtu připomínek bude potřeba jako sůl? Jde o to, že na podzim budou komunální volby a před nimi se většinou už nic neudělá. A lidi mají taky nějakou trpělivost a pomůže, když budou vědět, že se ty největší nedostatky opraví.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vítáme každý konkrétní dotaz. Máte-li o téma zájem, nabízíme Vám osobní schůzku na odboru KS, kde bychom věc prodiskutovali. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Praktické zkušenosti s jízdními řády MHD od 1. ledna
Dotaz: Tak jsem byl zvědavý na ty jízdní řády, jestli se mi zlepší cestování k vlakům a od vlaků. Bohužel je to horší. Za tento týden to mohu posoudit a beru to jak pro přijíždějící rychlíky od Brna nebo od Brodu. Kvůli tomu, že jste směr Průmyslovka a Vodojem posunuli odjezdy o 10 minut později, tak se to nevyplatí čekat a je rychlejší dojít pěšky. Protože rychlíky přijely vždy přesně nebo s minimálním zpožděním, tak bylo rychlejší jít pěšky, MHD dojelo později. Posuňte prosím odjezdy zpět z 50 na 40!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, znovu opakuji, že primárně pro obsluhu od vlaků a k vlakům jsou určeny linky č. 8 a nyní po změnách č. 2. To, že vlivem změn na oběh vozidel lze nyní využít i linku č. 4 je bonus navíc. Kterou konkrétní linku MHD pro dopravu využijete je zcela na Vašem uvážení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Teď už konečně snad můj dotaz k informování o MHD na internetu dostanete
Dotaz: Když už se nám zkomplikovalo cestování MHD kvůli změně jízdních řádů, tak by se mohlo aspoň zlepšit informování o MHD na internetu. Pokud pominu nepřehledné informace na straně www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd, tak by se aspoň měly zlepšit, rozšířit a zpřehlednit informace na www.mhdzdar.cz. Inspirovat se můžete například na neoficiálních stránkách na www.mhd-zr.xf.cz, proto když vyčerpávající a přehledné informace mohou být na nezávislých stránkách, tak mohou být i na oficiálních.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
naše městská podstránka k MHD je spíše jen informativní, není jejím účelem zahltit návštěvníka stránek velkým objemem dat.
Stránky www.mhdzdar.cz spravuje ZDAR, podklady jim pravidelně dodáváme ke zveřejnění. Je na nich ceník na hlavní stránce, aktuality atd. a hlášení o odjezdech.
Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky. Naším cílem je poskytování potřebných a přehledných informací, které běžný uživatel potřebuje k přepravě. Takhle vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí.
zásadní změny stránek města v tuto chvíli nepřipravujeme.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent
a
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Přeprava pro seniory a zdravotně postižené jako náhrada MHD
Dotaz: Dobrý den, žďárští senioři si stěžují, že pro ně není spojení MHD podle jejich představ. Nestálo by za to zavést něco podobného, jako mají třeba Kutné Hoře, Prachaticích, Liberci, Mostě a dalších městech, nazývané jako "Taxík Maxík"? Mnoho by se tím vyřešilo, senioři by byli spokojení a některé vyvážky pro seniory by tímto nemusely jezdit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za Váš námět. Spojení MHD je vždy kompromisem. Konkrétní věci je možné řešit konkrétními kroky. Dopravu je možná i formou taxi, jde však vždy o rozsah, poptávku a cenu takové služby. Prozatím o takové službě neuvažujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď na připomínku k jízdním řádům MHD
Dotaz: Před Silvestrem jsem posílal taky připomínku k jízdním řádům MHD a taky jako jiní nemám odpověď. Připomínka se řádně odeslala. Věřím, že mi odpovíte na připomínku a že mi neodepíšete, že "ze stejného jména jako uvádíte u tohoto dotazu nám na odbor komunálních služeb nebyl dotazovnou doručen jiný dotaz".
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: LInka 6 městské dopravy
Dotaz: Dobře že linka 6 jezdí i dopoledne, ale pár autobusů by se tam mohlo doplnit. Ale měla by jezdit i častěji odpoledne, takhle je to málo. Optimálně by měla jezdit po hodině od rána do večera. A neměla by jezdit zase jako dřív okolo Hypernovy, protože pro nakupující ze Zámku a z Vysočan není žádné jiné přímé spojení tam a zpět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i Váš námět zařadíme do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Další chybějící odpověď z oblasti MHD
Dotaz: Na Nový rok jsem zde posílal návrh na zlepšení informací na internetu o MHD. Připomínkoval jsem nesystematické informace MHD na webu města a obsahově chabé informace na oficiálním webu MHD, co má na starosti firma ZDAR. Navrhoval jsem, že byste se mohli inspirovat propracovanými a obsahově vyčerpavajícími "Nezávislými internetovými stránkami MHD Žďár nad Sázavou". To můj dotaz, proboha, taky nebyl doručen, jak to píšete ostatním? Nebo proč jste mi neodpověděli, když na novější dotazy odpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ze stejného jména jako uvádíte u tohoto dotazu nám na odbor komunálních služeb nebyl dotazovnou doručen jiný dotaz. Rádi odpovíme na všechny dotazy, které dodrží pravidla dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: "Sečení" trávy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat kdo odveze trávu na obchvatu na Jamské. Posečeno je jen ze strany od silnice druhá strana neposečená, je leden a je to nedosečené, neodvezené, nezhrabané. Některé sídliště - 3. seč neprovedena. Zajímalo by mě tedy jak probíhala vaše kontrola prací. Také by mě zajímalo kde se můžu dozvědět kolik tento kabaret sekání stál a kolik jste ušetřili za to že půlka Žďáru se neposekla? Fakt hnus, ostuda Žďáru, prosím o stručnou ale vystihující odpověď děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci, o neodklizené trávě na obchvatu víme. Odvezení trávy v loňském roce bylo objednáno, vzhledem ke klimatickým podmínkách práce ještě nebyly dokončeny. Třetí seč sídlišť byla dokončena v měsíci říjnu. Město nešetřilo na ploše a počtu sečí, bohužel dodavatel služby nebyl schopen séci ve větším rozsahu. Máte-li zájem o podrobnější informace k sečení, je možné dohodnout si osobní schůzku na odboru komunálních služeb.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Zavádějící informace o MHD
Dotaz: Dobrý den, když jsem se dívala do brožurky MHD na mapku linek, tak je tam zavádějící informace o vedení linky 4. Vypadá to, jako by linka 4 jezdila pokaždé ke ŽĎASU, lepší by to bylo vyznačit například přerušovanou čárou, jako jste to měli na jiných místech u předchozí mapky. Toto byste si měli opravit, že? A přimlouvám se za to, aby se něco udělalo s MHD na Stalingradě, aby MHD jezdilo stejně často jako do nedávné doby, protože teď se moc nikam nedostaneme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, při zpracování mapky bylo pracováno i s variantou přerušované čáry, ale takováto grafika byla v rámci celé mapy nepřehledná, proto je konečná verze taková jak máte k dispozici.
I Váš námět ohledně Stalingradu bude posouzen s ostatními - jako podklad pro případné další změny MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Spojení do firmy Žďas městskou dopravou na sedmou ranní
Dotaz: Dobrý den, nemělo by se doplnit nějaké spojení do firmy Žďas na sedmou hodinu ranní? A taky spojení na šestou ranní o víkendech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i Váš námět zařadíme do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Informace o jízdách nízkoprahových autobusů MHD
Dotaz: Dobrý den, sice jste psali, že informaci o jízdách nízkoprahových autobusů MHD získáme po zatelefonování na dispečink dopravce, ale to není moc efektivní. Nebylo by lepší, kdyby například v denním předstihu byly tyto informace na internetu, aby si každý našel, jestli mu pojede nebo nepojede nízkoprahový autobus? Takto z obavy o jízdě autobusu se schůdky někteří méně pohybliví MHD nevyužijí a snižuje se jim tak kvalita života, protože je hloupé pořád dokola se doprošovat u dispečinku o informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
MHD ve Žďáře zabezpečuje dopravce pomocí 5 vozidel v městském provedení –tj. jsou nízkopodlažní či částečně nízkopodlažní. V době dopravní špičky jim vypomáhají linková vozidla. Většina spojů je tedy přes celý den zajišťována nízkopodlažními vozidly. V případě náhlé poruchy vysílá dispečink operativně vozidla, které jsou momentálně k dispozici (většinou se jedná o linková vozidla, kde je preference poslat linkové nízkopodlažní vozidlo). Touto operativou snižuje dopravce náklady na MHD, kdy některé jiné dopravní podniky drží „záložního řidiče a autobus“, který vyjíždí hned jak je problém. Pro plánované opravy hlavních (kmenových) vozidel MHD je v záloze jedno vozidlo také v MHD provedení (starší Mercedes).
Automatické dávání informací na internet o obsazení jednotlivých spojů informační systém dopravce neumožňuje. V případě náhlé poruchy budou informace pro cestující vždy matoucí, i kdyby došlo k online aktualizaci (cestující se včera podívá, dneska je to pak jinak). Pokusíme se společně s dopravcem ještě prověřit další možnosti, jak podávat co nejaktuálnější informace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb4. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď na návrh změny jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, už je to několik týdnů co čekám na vaše vyjádření k mému návrhu, jak se dají celkem lehko napravit některé průšvihy u nových jízdních řádů MHD pro západní a východní část Žďáru. Můj návrh byl napsaný slušně, takže určitě splnil podmínky ke zveřejnění v dotazovně. To se vám můj návrh ztratil nebo proč mi neodpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: MHD na hřbitov pod Zelenou Horou
Dotaz: Mohli byste trochu posunout jízdy autobusů šestky, třeba jak to bylo doteď? Na hřbitově pod Zelenou Horou je málo času mezi příjezdy a odjezdy, návštěva hrobu je pak sprint.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: MHD do průmyslové zóny na Jamské ulici
Dotaz: Dobrý den, mohli byste doplnit spojení do průmyslové zóny na sedmou hodinu ranní? A taky i spojení od vlaků, kteří přijedou na žďárské vlakové nádraží a teď už nemají jako dřív přípoj na MHD? Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: chodník ul. Žižkova
Dotaz: Dobrý den paní Škodová, díky za odpověď na dotaz z 27.12.2017.
Z vyjádření mám bohužel pocit, že odkazujete někam do poměrně daleké budoucnosti. Mohla byste prosím termín konkretizovat?
Jen upřesním, že v únoru 2016 bylo vedoucím odboru komunálních služeb sděleno, že se chystá technická dokumentace a realizace se plánuje na rok 2016.
Kdo rozhoduje o stavbě? Na koho je vhodné se obrátit?
S díky Josef Soukal
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle mých informací probíhá sběr žádostí o dotace v lednu, vyhodnocení bychom mohli vědět cca v červenci. Ano, projektová dokumentace je hotova, v roce 2017 byl zpracován projekt navazující lávka na Farská humna a pojízdný chodník mezi ulicí Žižkova x 1.máje.
O realizaci staveb rozhoduje zastupitelstvo města v prosinci rámci rozpočtu města na následující rok, pokud jsou volné finanční prostředky tak v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 1. 2018
Předmět: MHD ... málo spojů na lince 5
Dotaz: přidejte nám nějaké další spoje na linku 5 ... ráno a večer ... o víkendu to má jezdit od rána do večera ... jinak musíme používat zastávku na státní silnici a to je kus cesty ... proč jste ... linku 5 porušili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Bude v MHD za více peněz méně muziky?
Dotaz: Dobrý den, ať počítám jak počítám, tak MHD od ledna jezdí méně, než tomu bylo do konce prosince. A menší nabídka je spojená se zdražením jednotlivě zakupovaného jízdného, ne každý využije měsíčenku. Nebude se v brzké době toto měnit do poměru kilometrů/ceny, jak to bylo do konce roku? Podle mne mnozí upozorňují na to, že v jednotlivých částech města to jezdí méně. Co s tím budete dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, MHD jezdí cca v rozsahu první poloviny roku 2017. V zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Když se někde přidá, jinde se musí ubrat. Výše jízdného byla upravena tak, aby byla zvýhodněna bezhotovostní úhrada ve vozidlech, což kromě jiného urychluje odbavení cestujících a snižuje dobu jízdy vozidel. Přestože náklady na provoz MHD stoupají, byly ceny jízdného vyjma hotovostních plateb sníženy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Zajíždění MHD k Nákupnímu parku Brněnská
Dotaz: Prosím o zajíždění MHD k Nákupnímu parku Brněnská i ranními a večerními autobusy spojů 5 a 8, protože je potřeba dojet například na začátky prodejních akcí. Linka 5 by měla navíc jezdit i večer a vždy i o víkendech. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: MHD od vlaků na Vodojem a Průmyslovku
Dotaz: Dobrý den, dosud se mohlo od vlaků na Vodojem a Průmyslovku jezdit ve 40. minutu linkou 5, dala se využít zastávka u hřbitova nebo u rybníčků. Teď místo toho jede linka 4, ale ta jede až v 50. minutu, takže aspoň trochu zdatní půjdou raději pěšky. Nemáte obavu, že kvůli tomu vám ubydou cestující? Nestálo by za to posunout odjezd linky 4 o 10 minut dříve? A co potom, když budou mít vlaky zpoždění? Teď se dalo jezdit buď ve 40. nebo 10. minutu, od včerejška už jenom v 50. minutu. Budete to řešit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: nepovedené jízdní řády MHD pro Zr 2
Dotaz: Nové jízdní řády MHD pro Zr 2 jsou nepovedené. Nejenže nemáme jako do konce minulého týdne návaznost na vlaky pro celou městskou část, ale jezdí to o hodně míň. Když s návazností na vlaky nic dělat nemůžete, tak aspoň ať linky 2 a 5 jezdí od brzkého rána do pozdního večera včetně víkendů, jak to bylo do konce minulého týdne. Takto jsme poškozeni, cestování se nám zhoršilo, je míň časté spojení. Snad vyslyšíte potřeby obyvatel města, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: Naučná stezka okolo Zelené Hory
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych požádat o vyřešení situace v části NS okolo ZH. V místě u hřbitova, tam kde je přístřešek https://mapy.cz/s/2i8NZ je dlouhodobě stezka pod vodou - mokro, bahno. Není to jen nyní, když je hodně mokro, ale víceméně již pořád. Toto místo o délce cca 30m nejde moc nikudy obejít.
Vím, že se má stezka rekonstruovat, ale tento problém je třeba řešit dříve. Toto místo celkový velmi dobrý dojem ze stezky hodně kazí. Já osobně si vážím vybudování této stezky! Díky za ni!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
průběžně provádíme během sezóny nejnutnější opravy povrchů stezky spočívající především ve výměně jednotlivých prken. Připravujeme celkovou rekonstrukci stezky, nejen dřevěných úseků, ale i Vámi zmiňované části, která by měla problém podmáčení vyřešit. V současné době je zpracován projekt, na jehož realizaci budeme žádat o dotaci. Do doby realizace rekonstrukce počítáme s dílčími úpravami i ve Vámi uvedeném místě.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících, město jde příkladem :-(
Dotaz: Dobrý den,
ještě si pamatuji, jak tady v Dotazovně se psalo, že cyklisté po chodnících jezdit nemají, že je Městská policie občas napomene. Když se ale podívám na fotogalerii článku ze Žďárského deníku (https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/zdarsti-cykliste-drzi-novorocni-tradici-pres-sedmdesat-let-20180101.html), tak asi na městě v čele s panem místostarostou demonstrujete, že vyvolení mohou, co ostatním je zakázáno - fotografie jsou důkazem. Zase se jen na cyklisty udělá ty ty ty, nebo ne?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Musile,
Akci cyklistické novoroční vyjížďky nepořádalo město, nýbrž oddíl cyklistiky TJ, který plánoval i trasu vyjížďky. Máte naprostou pravdu, že cyklisté se mají pohybovat na komunikaci, na které jezdit mohou. To že cyklisté TJ použili přístupovou komunikaci k úřadu není správné. Vaši připomínku přepošlu na oddíl cyklistiky, aby si příště zvolili legitimní cestu a takového pochybení se vyvarovali.

Josef Klement, místostarosta

2. 1. 2018
Předmět: Náprava nedopatření v MHD
Dotaz: Prosím o zjednání nápravy za opomenutí náhrady za přesunutou linku 5. Kvůli přesunu linky 5 na Náměstí Republiky vypadla typická šikovná dvojice linek dvakrát do hodiny, dříve 4A a 4B, do Silvestra pak 4 a 5, všem to vyhovovalo. Zřejmě nedopatřením se zapomnělo na to, že přesunem linky 5 se toto změní na spojení jednou do hodiny. Děkuji předem za nápravu a přeji úspěšný rok 2018.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
návrh MHD je kompromisem, kdy v zadaném rozsahu je cílem uspokojit potřeby co nejvíce cestujících z celého města. Připomínky k jízdním řádům včetně Vaší shromažďujeme a budou vyhodnocovány a případně budou navrženy a realizovány další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: TÝRANÍ PSI
Dotaz: Dobrý den, nevím kam přesně mám napsat tak to zkouším tu.Dnes při procházce jseme zjistili že na stalingradě za zahrádkami u pole mají bezdomovci udělaný přístřešek, kde u toho přístřešku jsou přivázaní minimálně tři psi. Tito psi jsou očividně zanedbaní a týráni hlady.Je možné aby s tímto někdo něco udělal? Psi tam neustále štěkají a vyjí,jsou opravdu hodně zanedbaní.Děkuji Tereza
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Terezo,
kompetentním orgánem k prošetření, zda dochází k týrání zvířat, je příslušná Krajská veterinární správa, u nás Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina. Tomuto orgánu Váš podnět postoupíme k šetření.

S pozdravem.

Bc. Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

2. 1. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k odpovídání na dotazy a připomínky k MHD ... ještě jednou
Dotaz: Dobrý den, v odpovědi http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6550 píšete, že jste mi odpověděla pod http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6461. Ale toto není můj dotaz, ale asi mého jmenovce!!! Prosím o odpověď na můj dotaz k vedení linek MHD!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k předchozí odpovědi není co dodat, jiný dotaz pod stejným nebo podobným jménem nám prostřednictvím dotazovny nebyl doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Objížďka MHD kvůli ohňostroji a nevyužití náhradních zastávek
Dotaz: Tak jsem měl dnes první možnost se prakticky setkat s jízdními řády MHD, co jste si vymysleli. Když už byla objížďka pro MHD mimo náměstí Neumannovou a Novoměstskou ulicí, to autobus nemohl zastavit na zastávkách na těchto ulicích, když tam jel? Protože mezi zastávkou u polikliniky a pak až za Enpekou je dost velká vzdálenost. Opatření k ohňostroji chápu, ale nechápu nevyužití náhradních zastávek. Snad nebude platit, jak na Nový rok, tak po celý rok, ale ze stížností v Dotazovně jsem pesimista.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
po dobu uzavírky měl autobus zatavovat i na Vámi uváděných náhradních zastávkách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Křižovatka u Orlovny
Dotaz: Dobrý den, nedávno byla rozkopána křižovatka na Okružní u Orlovny a postaveny zastávky mhd. Chci se zeptat, proč se řádně silnice zase nezasypala jak byla? Nyní přímo v silnici křižovatky vznikly 2 betonové pruhy plné děr a nerovností přes celou cestu (přímo u Orlovny). Před pracemi to bylo hezky rovné... doufám že to opravíte ;) protože ničit si na tom každý den auto je opravdu radost, silnice v zr jsou strašné a kde nebyly, tam díry nechali pracovníci...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v roce 2017 byly na křižovatce provedeny takové práce, u kterých to bylo v závěru roku z hlediska klimatických podmínek možné a smysluplné. Nebyly provedeny horní asfaltové vrstvy komunikací a na to navazující práce (vodorovné dopravní značení), protože by nemohly být s ohledem na nižší teploty provedeny kvalitně, trvanlivě a se zárukou. Tyto budou dokončeny na jaře 2018 až k tomu budou vhodné podmínky. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: Neodpovídání na dotazy k jízdním řádům MHD 2018
Dotaz: I já jsem podobně "postižený" jako jiní, kteří se nedočkali odpovědi na dotaz k jízdním řádům MHD 2018. Díval jsem se na podmínky pro uveřejnění odpovědí v dotazovně a mělo by to být v pořádku. Proč mi tedy neodpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na dotaz doručený pod stejným jménem bylo odpovězeno:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6520
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: Čipová karta na MHD
Dotaz: Dobrý den, ostatní mne předběhli s připomínkami k jízdním řádům, proto se zeptám na něco jiného. Protože se od 1. ledna budou zdražovat postupně zakupované jízdenky MHD a hlavně ty za hotové, tak uvažuji o koupi čipové karty. Někde jsem ale slyšel, že vůbec nemusí být jisté, že tyto čipové karty budou platit víc jak dva roky místo uvedených 10 let kvůli změně dopravce MHD. A prý za dva roky může být i jiný dopravce linkových autobusů. Co je na tom pravdy, abych pak nemusel čipovou kartu vyhodit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město má s dopravcem uzavřenu smlouvu na zajištění provozu MHD do konce roku 2019. Pro další období (2020-2029) město musí vybrat dopravce formou veřejné soutěže. Tímto může dojít se začátkem roku 2020 ke změně dopravce i podmínek odbavení cestujících včetně změny čipových karet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: MHD v sobotu ráno
Dotaz: Posílám ještě jednou dotaz, který se vám ztratil. Co jsem si přečetl ohlasy lidí, kteří se odpovědi nedočkali, jsem si naštěstí svůj dotaz uložil. ......Jak máme jezdit o víkendech ze ZR 2 na ranní směnu podniků, když se tam nedostaneme, protože nic nejezdí? A proč o víkendech bude proti dnešním jízdním řádům v novoročních jízdních řádech toho jezdit pro ZR 2 přibližně polovina? Copak lidi ze ZR 2 o víkendech MHD nejezdí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky zveřejnění v dotazovně. Prostřednictvím dotazovny byl na odbor komunálních služeb doručen pod stejným jménem jako je zaslán tento Váš dotaz pouze jeden předchozí dotaz, na který jsme již odpověděli:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6540
Návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


1. 1. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k odpovídání na dotazy a připomínky k MHD
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o novoročním předsevzetí, které by se týkalo odpovídání na dotazy a připomínky k MHD? Třeba já už asi měsíc stále čekám na odpověď na můj dotaz k vedení linek MHD co platí ode dneška.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
neodpovídáme pouze na minimum dotazů, které nesplní podmínky zveřejnění v dotazovně. Pod podobným jménem jako jste uvedl u tohoto dotazu, byl v prosinci 2017 na odbor komunálních služeb doručen pouze jeden dotaz a na ten byla zveřejněna odpověď:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6461
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: MHd
Dotaz: Kolik by ročně stálo, kdyby linka 8 jako dosud jezdila po celé Okružní ulici místo zkratkou po Brodské ulici? Čas problém není, protože linka 8 teď bude přijíždět na nádraží dřív jak dnes. Lidi okolo zastávky Okružní-horní jsou neuváženými změnami jízdních řádů postiženi nejvíce, když jim navíc od polikliniky na nádraží přes Stalingrad rušíte jednu celou linkou jedoucí po hodině.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh MHD je kompromis v zadaném rozsahu. Pokud se někde přidá, jinde je potřeba ubrat. Cestující z Okružní, horní mohou v docházkové vzdálenosti využít např. zastávku Libická. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: změny na lince 3 a lince 5 městské hromadné dopravy
Dotaz: Prosím pěkně z jakého důvodu nepojede na lince 3 spojení číslo 4 mezi Bezručovou a nádražím?Bylo to dobré spojení do centra a pošty a Penny na sedmou ranní pro lidi z Vysočan a ze Zámku.Teď nám tam ještě ani nepojede linka 5 která místo toho pojede duplicitně s linkou 2 přes náměstí.Máme nějakou jinou alternativu spojení místo těchto zrušených?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
Jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 12. 2017
Předmět: Návrh k jízdním řádům MHD
Dotaz: Připomínek k chystaným jízdním řádům MHD je víc než dost, nebudu to psát taky, s připomínkami souhlasím. Pořád v odpovědích píšete, že jste museli šetřit kilometry, tak zkusím dát návrh, co ještě můžete ušetřit, aby se dalo přidat jinde. Na lince 2 by kromě léta nemusela jezdit MHD mezi firmou TOKOZ a Pilskou nádrží, ale i v létě by to nemuselo jezdit každou hodinu. Potom na lince 5 nemusí nic jezdit o víkendech, podobně jako linka 5 o víkendech jezdila jen v pracovní dny. Bylo by tohleto možný?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD včetně tohoto Vašeho námětu nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budou připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


29. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD ... zhoršení spojení pro Klášter a Vysočany
Dotaz: nemělo by se zhoršovat spojení pro Klášter a Vysočany ... linka 1 by měla jezdit od TOKOZU v 5:23 i o víkendu, protože i o víkendu se pracuje ... linka 2 by měla jezdit z nádraží i v 5:40 a 6:40 ... linka 5 by měla jezdit v pracovních dnech z nádraží i v 5:20, 19:20 a 20:20 ... linka 5 by měla jezdit od rána do večera i v pracovních dnech jako dnes ... co brání tomu, aby se toto mohlo uvést do praxe?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 12. 2017
Předmět: jízda MHD ze zastávky Vejmluvova na hlavní poštu a z Vodojemu na Vejmluvovu
Dotaz: Poraďte mi, jak teď budu jezdit v dopoledních hodinách ze zastávky Vejmluvova na hlavní poštu. Teď se dalo jezdit linkou 5, ale ta teď bude jezdit přes náměstí stejně jako linka 2. Vždy jsem aspoň cestou na poštu jela přímo, každý ušetřený krok je ve vyšším věku dobrý. Jak teď budu jezdit, protože se nemohu v lednových jízdních řádech a v mapě linek vyznat? A je nějaké dobré spojení na zastávku Vejmluvova z Vodojemu, kde bydlí snacha? Též jsem jezdila linkou 5 a ta bohužel už pojede přes náměstí
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2017
Předmět: jak cestovat městskou hromadnou dopravu
Dotaz: Prosím o informaci, jak budeme cestovat po Žďáře, když jste dali linku 5 přes náměstí? Hlavně mi jde o spojení mezi Zámkem a Stalingradem, kde se dalo jezdit po hodině právě pěkně linkou 5.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2017
Předmět: Přání pro jízdní řády MHD v roce 2018
Dotaz: Dneškem končí jízdní řády MHD, které byly dobré pro Stalingrad, Klafar, Vodojem, Průmyslovku a další části města, jak už tady mnozí přede mnou napsali. Přeji MHD v našem městě, aby ještě v průběhu roku 2018 se jízdní řády opravily tak, aby pro výše uvedené části města byly minimálně stejně tak dobré, jako koncem roku 2017. A na závěr si dovolím otázku, jestli se v našem městě dočkáme brzo dalších moderních autobusů MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
autobusy MHD jsou ve vlastnictví dopravce. Město má s dopravcem uzavřenu smlouvu na provoz MHD do konce roku 2019. V přípravě je výběrové řízení na dopravce pro období 2020-2029. Podmínkou pro budoucí provoz MHD by mělo být i stáří a vybavení používaných autobusů pro toto další období, což znamená i obměnu vozidel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: Postrádám odpověď na návrh na změnu jízdních řádů MHD
Dotaz: Postrádám odpověď na návrh na změnu jízdních řádů MHD. Návrh jsem přes Dotazovnu dával asi před dvěma týdny. Mám návrh zopakovat, pokud to nemůžete najít?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky pro uveřejnění odpovědi v dotazovně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: výsledný jízdní řády Mhd jsou hrůza
Dotaz: Mhd se mělo zlepšit podle připomínek lidí. Výsledek je ale s prominutím hrůza!!! Kde se dalo dostat tak už to nepude!!! Je to normální že se ruší to co spoustě lidí vyhovuje??? Tak pěkně se dá ukončovanou linkou 5 jezdit!!! Nechejte to tak, jak to jezdí, ať na na náměstí jezdí hlavně linka 2 jak doteď!!! Kdo tohle vymyslel, že mají jezdit dvě linky přes náměstí ve skoro stejný stopě???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připomínky k linkám a jízdním řádům MHD jsou a budou i nadále shromažďovány. Vítáme věcné a konkrétní připomínky. Budou průběžně vyhodnocovány a podle jejich obsahu budou zváženy další případné změny. Návrh linek a jízdních řádů v rámci zadání zpracovala pracovní skupina, linkové vedení schválila rada města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: Taky nemám odpověď na připomínku k MHD
Dotaz: Dobrý den, taky nemám odpověď na připomínku k MHD z poloviny prosince. Připomínka se týkala linky 5 a zhoršení kvůli změně její trasy. Taky Vám toto nebylo doručeno jako předchozímu tazateli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky pro uveřejnění odpovědi v dotazovně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: Nemám odpověď na připomínku k omezení provozu MHD pro ZR 2 o víkendech
Dotaz: Dobrý den,
na Štědrý den jsem se ptal, proč bude pro ZR 2 asi poloviční nabídka MHD o víkendech proti končícímu roku. A že chybí spojení ze ZR 2 o víkendech ráno. Proč jste mi neodpověděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, všechny dotazy doručené na Štědrý den odboru komunálních služeb jsou zodpovězeny. Žádný dotaz od tazatele stejného jména jako uvádíte v tomto Vašem dotazu nám nebyl doručen ani na Štědrý den, ani v celém posledním měsíci.
V rámci zadaných limitů pro provoz MHD nelze řešit veškeré potřeby cestujících. Cílem změn bylo uspokojit co nejvíce cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: MHD na Klafaru ... připomenutí námětu z 16. června
Dotaz: Můj námět (http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=5836) jsem omylem místo na váš odbor poslal na odbor dopravy. A je vidět, že můj námět byl nadčasový, protože lidem škrtnutí linky 4 přes Klafar chybí. Jinde píšete, že zastávky na Sázavské jsou investice do budoucna. Co to je za nesmysl? Lidi chtějí jezdit teď, ne v budoucnu, to jinak zůstanou v autech. To je ekologie! To jsou kolony! A plné parkoviště! V jak vzdálené budoucnosti MHD bude jezdit víc přes Klafar?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD když někde přidáme, tak jinde musíme ubrat. Vzhledem k minimálnímu dosavadnímu využití zastávek na Sázavské byla jejich obsluha minimalizována. V docházkové vzdálenosti lze v případě potřeby a zájmu využít i zastávky Libická nebo Libušínská.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 12. 2017
Předmět: Rozpočet 2018
Dotaz: Dobrý den, po přečtení radních ve Zpravodaji a přečtení rozpočtu bych se chtěl zeptat, kde najdu slibované investice? Plánovaný 10% růst daňových příjmů a nižší investice než v roce rozpočtu 2014? Nižší kvalita veřejných služeb jako MHD, zeleň nebo doprava. Méně peněz na výkupy pozemků, když není kde stavět. Kde jsou ty priority za naplánovaných 20 milionů navíc? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den pane Švédo,

rozpočet roku 2018 bude podrobněji popsán v lednovém čísle Žďárského zpravodaje. Ale již nyní můžete nalézt v materiálu z prosincového zastupitelstva a na webu města schválený rozpočet po jednotlivých položkách, kde jsou popsány i investice za více jak 100 miliónů korun. To vše jen s minimálním vstupem do fondu správy finančních prostředků (FSFP) ve výši 20 miliónů. Srovnávat investice s lety 2013 a 2014 není namístě. V těchto letech totiž z FSFP bylo odčerpáno přes 200 miliónů nad rámec standardních příjmů. Bohužel takové možnosti dnes již nemáme.
Rozpočet na rok 2018 je připraven zodpovědně. Je snahou snížit provozní náklady ve prospěch investic. Další posílení investičních položek bude ještě v průběhu roku 2018 po vyúčtování roku 2017.

S pozdravem,
Josef Klement

19. 12. 2017
Předmět: Úvoz - pro paní Kozákovou a pana Fuksu
Dotaz: Paní Kozáková, dovolím si s Vámi nesouhlasit. Ta část úvozu, která byla upravovaná, je takřka v úrovni silnice Uhlířské ulice. Přes silnici je umístěn koš (starý slez do úvozu), nevím proč by nemohl být umístěn koš i u té lavičky, kde se lidé budou zdržovat. Nemyslíte, že to je opravdu nelogické co mi odpovídáte? žádná omezená dostupnost tu není!!! A spoléhat na to co člověk donese do přírody? To už jste tu zmiňovala několikrát. Tato část je v zástavbě rodinných domů a je zde velký pohyb lidí
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Místa kam umísťujeme koše řešíme kromě jiného po konzultaci s firmou a pracovníky vyvážející koše, neboť co nám se zdá jednoduché v praxi tak být nemusí. Vaši připomínku znovu prověříme na začátku nového roku a znovu zvážíme vhodné řešení.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Chaotické informace k uzavírce náměstí Republiky kvůli pořádání ohňostroje pro MHD
Dotaz: Pane Dvořák, 13. prosince jsem se ptal, zda bude náměstí Republiky na Nový rok večer kvůli ohňostroji uzavřeno i pro MHD. Napsal jste, že MHD normálně projede. Potom 22. prosince se na zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-linkoveho-vedeni-mhd-z-duvodu-konani-ohnostroje-1.-1.-2018 objevilo, že dva spoje linky 2 pojedou jinudy. U dnešního hlášení na zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-ze-dne-27.-12.-2017 jsou tam další dva spoje linky 2 a jeden linky 5. Jak tedy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace s průjezdy MHD přes nám. Republiky v době ohňostroje se vyvíjela, a to především v rámci bezpečnostních opatření. Aktuální stav byl kromě jiného zveřejněn na stránkách města - aktuality (http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-linkoveho-vedeni-mhd-z-duvodu-konani-ohnostroje-1.-1.-2018):
Odbor komunálních služeb informuje, že dochází ke změně v původně avizované informaci v důsledku uzavírky silnice I/37 v úseku od křižovatky u Komerční banky po křižovatku u Conventu z důvodu konání ohňostroje 1. ledna 2018 a souvisejících zvýšených bezpečnostních opatřeních v době od 17:15 hod. do 18:30 hod. Budou zrušeny zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí. Opatření se týká linky MHD č. 2 a jejích spojů č. 27 s odjezdem z autobusového nádraží 17:40 hod. a č. 28 s odjezdem z Pilské nádrže 18:00 hod. Spojů, které jsou touto trasou vedeny těsně před a nebo po uzavírce, se opatření již netýká. Jedná se především o spoje linky 2 č. 18 s odjezdem z Pilské nádrže 17:00 hod. a č. 19 s odjezdem z autobusového nádraží 18:40 hod., dále o linku č. 5, spoj 27 s odjezdem z autobusového nádraží 18:20 hod. a dále o linkový spoj 840117 Žďár nad Sázavou – Hamry, Šlakhamry s odjezdem z autobusového nádraží v 18.35 hod."

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: kontejnery na kov/plechovky
Dotaz: Dobrý den,
jsou někde ve Žďáře kontejnery na třídení kovového odpadu (víčka, plechovky atd.)? Pokud ne, plánují se jejich pořízení?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Kontejner na kovové odpady je v ulici Lučiny u separačních kontejnerů. Další pořízení se neplánuje. Kovy se odevzdávají do sběrného dvora či do výkupen – např. Kovošrot.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Chodník ulice Žižkova
Dotaz: Dobrý den,
měl jsem za to, že se podaří chodník vybudovat pod budovou Spektra v roce 2017. Je nějaký konkrétní plán, zda to bude a případně kdy, v roce 2018? A nevím, zda se uvažuje i o tom kousku od přechodu u městského úřadu do kopce k domu č.2 (tedy po levé straně směrem na Stalingrad). Díky!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Soukale,
domnívám se, že akce bude realizována až v souvislosti s některou s větších investic v této lokalitě, např. s propojením s ulicí 1.máje nebo s nově navrženou lávkou přes řeku Sázavu, a to včetně nového povrchu kolem RD na straně u řeky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 12. 2017
Předmět: MHD do Kláštera - korekce odpovědi
Dotaz: Pane Dvořáku, děkuji za odpověď, i když oba máme na věc jiný názor. Případně máte jiný názor oproti skupině obyvatel, která bydlí hlavně východně od větve Vejmluvova, kam jezdí linka 5. Ale s čím nesouhlasím a v čem se hrubě mýlíte, je Váš názor, že docházková vzdálenost z Vejmluvovy na Bezručovu není tak velká, jako z Dvorské na Sychrovu. To si protiřečíte, protože jinde píšete, že se změny snažíte dělat pro co nejvíce lidí. Kolik lidí bydlí na Dvorské proti východnímu Klášteru? Rozumíte tomu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
změny se děly na základě požadavků - podle jejich věcného obsahu a podle dopadu na větší množství lidí a nikoli jednotlivců a takto to bylo myšleno v našich odpovědích. Za stanoveného rozsahu je to vždy „něco za něco“. Pokud máte o věc zájem, rád se s Vámi sejdu a věci si můžeme objasnit a vyříkat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Linka MHD číslo 6 okolo pošty
Dotaz: Dobrý den, už asi 20 let jezdí linka MHD číslo 6 okolo Hajčmanů. Teď od 1. ledna ji trasujete okolo pošty. Uvědomili jste si při změnách, že linkou 6 jezdili lidi z celého Žďáru na nákupy do Hypernovy? A že okolo Hypernovy bydlí lidi, kteří se mohli dostat přímým spojením do celého města? Vyhověli jste energickému stěžovateli z Kláštera a kdy vyhovíte nám? Kdy toto vaše nepřijatelné opomenutí napravíte, protože touto nešťastnou změnou jste mnoha lidem znepříjemnili život? Pamatujte prosím na to!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při současné frekvenci linky č. 6 je velmi nepravděpodobné, že jí celý Žďár využívá k nákupům v Hypernově. To stále zajišťuje a bude zajišťovat linka č. 4, kterou pro tento účel povedeme „staronově“ i ulicí Libušínská, nazpět lze č. 8. ZR 2 a ZR 5 takto řešeny nebyly a zatím nebudou a kdo by přece jenom vyžadoval spojení k Hypernově, stačí od ledna z rozšířených spojů na č. 6 přestoupit na Studentské na č. 4 a kýženého nákupu se dočká. Přetrasováním linky č. 6 jsme naopak nově řešili spojení ZR 5 a ZR 7 na poštu, jejím rozšířením i dostupnost ZR 3 a ZR 7 s náměstím.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: změny jízdních řádů městské hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, celkem chápu, že chcete vyhovět připomínkám lidí z Klafaru, aby jim městská hromadná doprava jezdila častěji. Ale podobně jako tady píší lidi ze Stalingradu, že jim od změny jízdních řádů ubude velmi mnoho autobusů, tak toto máme podobně i u sídliště Pod Vodojemem a části sídliště U Průmyslové školy. Nám taky ubude autobusů, a to nikoliv zanedbatelně. Chci se přimluvit za to, aby to bylo jako doposud, že jezdily autobusy po půl hodině. Co pro nás by mohlo město udělat? Děkuji dopředu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
cílem změn v MHD je v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Průběžně jsou a budou shromažďovány připomínky, které budou i nadále vyhodnocovány a podle jejich obsahu budou zváženy další případné změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: jak má jezdit linka 9 městské dopravy
Dotaz: To co navrhujete je nepoužitelný pro lidi bydlící na Stalingradu a pracující v průmyslové zóně. Když by každý den při cestě do práce se muselo na nádraží asi 10 minut tvrdnout v autobusu, tak tím nikdo nepojede. Dnes to ještě jde, protože linka 4 jezdí později, ale od 1. ledna to nepůjde. Hlavně jak tady psali jiní jede později přímá linka 3. Ale abych jen nekritizoval, tak navrhuji řešení, které je dost reálné. Ať linka 9 jezdí v celé trase, takže i přes Stalingrad, jak jezdila do začátku září.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na vše ve Vašem dotazu již bylo odpovídáno dříve. Situací se budeme zabývat v rámci vyhodnocování úprav a relevantních připomínek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Cestování městskou dopravou na Jamskou na sedmou hodinu
Dotaz: Mohu se Vás zeptat, jak se budeme ze Stalingradu dostávat na Jamskou průmyslovou zonu na sedmou hodinu? To máme chodit až k poliklinice na linku 3? Každý nepracuje od 6:00, ale hlavně THP pracují od 7:00. Co je platný, že z Jamské odjíždí linka 3 po 15:00 po ukončení směny, ale jak se na tu směnu máme dostat ráno? Doteď jezdí linka 3, krásně se tam dalo ze Stalingradu dostat před 7:00, ale to jste zrušili. Doplňte aspoň linku 9, aby přijela na Jamskou před 7:00. Je třeba toto urychleně opravit!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, při přípravách změn se vycházelo i z frekvence nástupů a mohu konstatovat, že na ZR 3 byla mizivá. Celou situací se budeme nadále zaobírat při následném vyhodnocování úprav a došlých připomínek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den.
Rád bych vám všem, kteří, zdá se do nekonečna, musíte odpovídat na negativní připomínky ohledně žďárské MHD, popřál, aby už konečně všichni obyvatelé města pochopili, že celý ten systém opravdu nemůže v daném okamžiku vyhovovat všem a že to vždy bude kompromis mezi potřebným a možným.
Je to služba, kterou město nabízí svým občanům, a ti se mohou rozhodnout, jestli ji za daných podmínek využijí.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
souhlasím s Vámi, že MHD je službou města občanům, kteří ji za daných podmínek buď využijí nebo ne. Účelem změn bylo v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Jízdní řády MHD od Nového roku
Dotaz: Jízdní řády MHD od Nového roku mne moc zklamaly. Nejenomže to nebude jezdit moc podle potřeb lidí, ale kromě jiných připomínek lidí chci napsat, že padá výhoda možného přestupu mezi linkami na nádraží. Co s tím uděláte? Tři linky pojedou z nádraží skoro ve stejný čas okolo třičtvrtě, potom jede už jen jedna linka za půl hodinu. Dnes se dá pěkně přestupovat, protože jezdí linky dvě na dvě po půlhodině. Toto jste si při změnách neuvědomili, že padá tato výhoda? Prosím o konkrétní odpověď na dotaz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prováděné změny v MHD se vždy dějí toliko na základě relevantních požadavků a to nikoli jednotlivců. Pokud máte zadán rozsah, pak je to vždy „něco za něco“, což se, bohužel, projevilo v možnostech přestupů na AN.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 12. 2017
Předmět: MHD a "optimální" jízdní řády pro Stalingrad
Dotaz: Nějak tomu nerozumím. Lidi vám tady píší, že dnešní jízdní řády jsou pro Stalingrad vyhovující a že od ledna je tam spousta problémů. Odpovídáte, že se to už nedá změnit, že se reagovalo na došlé připomínky. Ale jak jste mohli reagovat na připomínky lidí ze Stalingradu, když žádné ke stávajícím jízdním řádům neměli? Kdybychom věděli, co připravujete, tak se určitě ozveme. Proč se to pro Stalingrad nemůže nechat v dnešním stavu a změnit to jen podle stěžovatelů z Kláštera? Můžete mi to vysvětlit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
není možné řešit nezávisle MHD pro jednotlivé lokality města. V zadaném rozsahu pokud někde něco přidáte, pak jinde musíte ubrat. Cílem změn bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. Připomínky nebyly vyhodnocovány podle toho kdo a z jaké lokality je podal, ale podle jejich věcnosti. I nadále jsou připomínky shromažďovány a budou podle jejich věcného obsahu vyhodnocovány, poté budou zvažovány případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 12. 2017
Předmět: MHd
Dotaz: Přečetl jsem si stížnosti na jízdní řády MHD. Většina z nich asi bude oprávněná, protože některé návrhy jízdních řádů lidem skutečně nepomohou, pokud to mám napsat slušně. Problém vidím v tom, že je to v zadání toho, co měla dělat pracovní skupina MHD. Když bylo dáno omezení, že se nesmí dát na MHD navíc ani koruna, ani kilometr navíc, nebo autobus navíc, tak se asi nedalo nic lepšího dělat. ZR ve srovnání s jinými městy je v tomto špatně, chudobinec. Nemělo by se toto pro příště přehodnotit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
vážený pane,
na obdobné dotazy v dotazovně již odpovídal pan starosta:
"Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města"

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Když jsem se kouknul do té vaší knížečky s jízdními řády Mhd, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Jak můžete lidem napsat, že důvodem změn jízdních řádů bylo uspokojit co nejvíce obyvatel, když je to podle mne naopak. S výjimkou Žďáru 2 a 5, i když i odsuď jsou připomínky. Daleko více lidí bydlí v ZR 3, ZR 4, ZR 7, na Klafaru a pod., tedy více jak v ZR 2 a 5. Končící jízdní řády jsou průměrně více vyhovující jak ty nastávající. Můžete citlivěji odpovídat na stížnosti občanů k Mhd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zdrojem pro provedení změn v MHD jsou připomínky doručené prostřednictvím např. dotazovny, dále pak z mailů, osobních nebo telefonických sdělení. Navržené řešení je v rámci zadaných limitů kompromisem, který nepokryje individuální potřeby všech cestujících. Cílem bylo v zadaném rozsahu bylo uspokojit co největší počet cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: Městská doprava
Dotaz: Už asi dva dny pořád slyším, jak lidi nadávají na nové jízdní řády, co došly ve Žďárském zpravodaji. Nadávali i dřív, ale teď to slyším častěji. V předvánočním shonu jsem se konečně mohl podívat do knížečky s novými jízdními řády městské dopravy. Buď špatně vidím, nebo to bude jezdit jinak než mnoho lidí potřebuje, takže to nadávání je na místě. Co teď jezdí pod našich potřeb, jezdit nebude nebo bude jezdit jinak. Můžete mi prosím napsat, kdo toto spáchal? Proč se jen nemohl zlepšit dnešní stav?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"zlepšení stávajícího stavu" je cílem prováděných změn. MHD neumí pokrýt všechny individuální potřeby cestujících a to ani v případě jejího zásadního rozšíření. V zadaném rozsahu bylo pracovní skupinou hledáno takové kompromisní řešení, které uspokojí co nejvíce potřeb cestujících z celého města. Na základě návrhu pracovní skupiny rada města schválila změny linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


26. 12. 2017
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý večer,
celé svátky nesvítí na ulicích Haškova a Chelčického veřejné osvětlení.
Prosíme o nápravu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za spolupráci, celé svátky s tímto problémem bojujeme, zatím bohužel s malými úspěchy.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 12. 2017
Předmět: MHD a bezbariérové autobusy
Dotaz: Dobrý den, nebudu se opakovat s připomínkami k novým jízdním řádům. Připomínky mám k neinformování o bezbariérových autobusech symboly v jízdních řádech. Nutíte starší a méně pohyblivé občany volat na dispečink dopravce na telefon, který není bezplatný. Každý nemá telefonní tarif jako "cool" mládež. Jak to bude třeba s informacemi o bezbariérových autobusech o víkendech, to taky dispečink dopravce funguje? Neměly by se tam ty symboly bezbariérových autobusů doplnit, jak to bylo vždy v minulosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na toto téma již bylo na dotazovně odpovídáno. Až bude jasné, že stav MHD bude na delší dobu neměnný, tak budou zmiňované informace i na jízdních řádech. Protože rozsah provozu je zatím pevně daný, jakékoli změny na základě připomínek se odehrávají se stávajícím počtem vozidel, takže vždy dojde ke změnám v oběhu vozidel a tím by garance bezbariérovosti nebyla garancí. Další k této problematice viz. odpověď dříve v dotazovně.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, budou moci v MHD dárci krve se zlatou plaketou nadále jezdit v MHD zadarmo jako dosud ? Budou jim platit ty stávající průkazky co mají nebo si budou muset vyřizovat nové, pokud bude úleva platit, dáke,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v tomto nedochází k žádným změnám.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Spojení městskou dopravou pro Klášter
Dotaz: Dobrý den, jak tak listuji jízdními řády, tak vidím, že jste nám pro Klášter hodně probrali autobusy. Hlavně o víkendech to bude jezdit výrazně míň. Když tady píšete, že jste vzali v úvahu připomínky lidí, proč tomu nebylo v případě Kláštera, protože lidi chtěli, aby to jezdilo častěji a vy jste to udělali naopak? A taky jste zhoršili přípoje mezi vlaky a MHD pro sousedy z východní části Klafaru, protože linka 5 už nebude k vlakům přípojná. Jak to vyřešíte s četností autobusů a přípoji k vlakům?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, mnoho změn bylo provedeno na základě připomínek právě „Klášteráků“ a institucí z té to oblasti. Obsluhu Klafaru ve vztahu k vlakům bude tak jako dosud zajišťovat osmička. O omezení spojů na pětce již bylo na dotazovně odpovídáno.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: Odpovědi na připomínky k novým jízdním řádům
Dotaz: Dobrý den, nemusím ani dlouho listovat kvantem připomínek občanů k jízdním řádům od ledna a hlavně odpověďmi Odboru komunálních služeb. Závěr z toho mám, že jsou nespokojeni lidé z celé části Žďáru jižně od potoka Staviště včetně Klafaru a k tomu i část lidí z východního Kláštera. Odpovědi jsou univerzální, že se s tím nedá nic dělat, že se muselo vyhovět připomínkám hlavně lidí z Klafaru, aby oni byli spokojení. Nemyslíte si přeci jen, že je čas začít chystat další etapu změn jízdních řádů MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
změny MHD se dotýkají mnoha občanů z celého města. Připomínky a změny pracovní supina řešila bez ohledu na to, kdo a z které část města je podal, ale podle jejich věcného obsahu. Cílem změn bylo a je, aby MHD v zadaném rozsahu pokryla co nejvíce potřeb cestujících ze všech částí města. Jedná se o kompromis v daných limitech. Změny k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Připomínky k MHD i nadále shromažďujeme, budou vyhodnocovány a následně podle jejich věcného obsahu budou zvažovány změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD do Kláštera
Dotaz: Můžete mi prosím vysvětlit tu redukci autobusů MHD do Kláštera? Dnes linky 2 a 5 jezdí celotýdenně o rána do večera. Po Novém roce linka 5 bude ráno a večer redukována, o víkendu bude jezdit minimálně. A proč pro vlaky jezdí linka 2 na Pilák, vždyť tolik lidí vůči vlaků na Piláku nebývá. A pro TOKOZ jezdí vyvážky 1 a 7. Snad by pro vlaky měla být ježděna větev přes ulici Vejmluvova. Můžete mi vysvětlit, co vás vedlo k tomuto zhoršení, protože ať se na to dívám ze všech stran, tak je to špatné?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, překlopení časů mezi linkami č. 2 a 5 mělo své důvody (např. zámecká škola, ul. Dvorská, atd.). Tím, že linka č. 5 přestala být prioritně určena pro spojení od a na vlaky, došlo k redukci jednoho ranního a dvou večerních spojů, což není žádná tragédie. Protože dosavadní víkendové využívání pětky v oblasti ZR 2 a ZR 5 bylo minimální, na což poukazovali i mnozí občané z těchto lokalit, přistoupili jsme k redukci víkendových spojů, čímž jsme ušetřili nějaké kilometry potřebné jinde. Docházková vzdálenost z ulice Vejmluvova na Bezručovu není zas tak velká, jako má nyní např. ul. Dvorská na Sychrovu. Nechtěli jsme upřednostňovat jen určité ulice, ale snažíme se, aby MHD obsloužila co největší území města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD na Průmyslovou zónu - návrh
Dotaz: Dobrý den, už to tady někdo psal, že kvůli tomu, že teď budou autobusy linky 4 jezdit ze Stalingradu o 10-15 minut dříve, tak spousta lidí pojede raději o 10-15 minut později linkou 3, protože na Průmyslovou zónu přijedou skoro nastejno. Na lince 9 kvůli posunutí nebudou jezdit ani lidi od vlaků, protože to nestihnou. Linka 3 proto bude ještě více přecpaná než dnes. Když na lince 3 nebudou jezdit dva autobusy současně, nemohl by tam jezdit aspoň kloubový autobus, pokud takový vůbec ve Žďáru je?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jen zopakuji, co bylo napsáno již dříve, ranní „dělnická“ čtyřka bude prakticky beze změny, odpolední a večerní budou uspíšeny s tím, že by se mělo tímto posunem zamezit nestíhání začátků směn na pracovištích. Je jen na cestujících ze ZR 3, zda budou cestovat o něco dříve a bez mačkání a nebo budou zahušťovat trojku. V tom případě, pokud to bude neúnosné, se to budeme snažit řešit např. posilovým spojem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: MHD k vlakům, od vlaků
Dotaz: Pěkný předvánoční den vám přeji. Protože se v chystaných jízdních řádech MHD moc nevyznám, tak prosím o informaci. Jak se mám dostávat na zastávku Vejmluvova od vlaků a ze zastávky Vejmluvova k vlakům, když linka 5 je posunutá? Budu muset teď jezdit k vlakům o dost dříve a od vlaků o dost později, protože na Bezručovu k lince 2 je to daleko. O víkendech ani nemluvě, tam linka 5 skoro vůbec nejezdí. Taky se mi nelíbí, že jste na Klafaru postavili nové zastávky a teď tam toho bude jezdit moc málo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, máte dvě možnosti, obě jsou pro Vás méně komfortní, ale za daných okolností to prozatím nešlo jinak řešit. Buď zvolíte cestování linkou č. 5 s časovou ztrátou a nebo využijete linku č. 2 s docházkou od či na zastávku. Linka č. 5 byla o víkendech v oblasti ZR 2 a 5 využívána minimálně, bylo na to mnohokrát poukazováno i samotnými občany, proto se její provoz o víkendech omezil. Čas zastávek na Klafaru teprve přijde.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD jako "dárek" pod stromeček
Dotaz: Vážené město, když jsme dostali v radničním zpravodaji přílohou knížečku s jízdními řády, tak se nám to líbilo, že je to prakticky do kapsy. Tím ale naše spokojenost skončila, protože jsme začali knížečkou listovat a srovnávat dnešní jízdní řády s těmi lednovými. Zlepšení jsme tam pro nás nenašli žádné, jen se toho dost zrušilo a nebo to jezdí jinak, než je potřeba. Bydlíme na Stalingradě, s dnešním stavem jsme spokojeni, ale s tím budoucím ne. Proč jste se předem nezeptali lidí na Stalingradě?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
návrh MHD k 1.1.2018 je kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu MHD bylo a je cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Připomínky k MHD byly,jsou a budou i nadále shromažďovány (např. na e-mailu: mhd@zdarns.cz) následně může být rozhodnuto o dalších změnách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Protestuji proti nedobrým změnám jízdních řádů MHD na Stalingradě. Žádám o zachování stávajícího stavu, který nám vyhovuje. Nové jízdní řády nás poškozují. Navraťte jednu linku jedoucí po hodině za zrušenou linku 5, když linku 5 musíte honit přes náměstí. A pro méně pohyblivé občany nechejte jízdu linky 8 Okružní ulicí stejně jako teď. Stalingrad stárne, lidi potřebují jezdit MHD, stejně nemáme kde parkovat auta. Bude to možné navrátit dříve, než skončí platnost jízdních řádů o Silvestra 2018?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jízdní řády a linky MHD k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Návrh MHD k 1.1.2018 je kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu MHD bylo a je cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Stárne nejen Stalingrad, ale i jiné části města. Zásadní změny MHD v nejbližší době neočekáváme. Připomínky k MHD jsou a budou i nadále shromažďovány a vyhodnocovány a následně může být rozhodnuto o dalších změnách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: Od 1. ledna spouštíme definitivní provoz MHD, potvrdil starosta
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetla článek ze Žďárského deníku, kde se píše o změnách jízdních řádů a jízdenek MHD, tak jsem jen kroutila nevěřícně hlavou. Snad je to novinářkou zkreslené, protože kdyby to o definitivním provozu bylo myšleno vážně, tak je to pro většinu uživatelů MHD průšvih. Kam se podívám, tak všichni si stěžují na lednové změny a chtějí ponechat dnešní stav. To už se opravdu nikdy jízdní řády MHD měnit nebudou, když je to definitivní? Vždyť se musí opravit chyby, co se chystají!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
změny k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Připomínky k MHD lez i nadále zasílat např. na mail: mhd@zdarns.cz. Připomínky budou následně vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou zváženy případné další změny.
Vítáme všechny věcné a konkrétní připomínky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: místní hromadná doprava
Dotaz: Dobrý den, to co dáváte na vědomí lidem Žďáru k mHd, to snad nemůžete myslet vážně! Fandil jsem vám, protože stávající jízdní řády jsou o dost lepší než ty platící do poloviny roku. Jenže teď se to začíná vracet zpátky k těm starým jízdním řádům. Lidem odpovídáte, že je třeba myslet i na ostatní cestující. Takže hlavně na ty z Kláštera, kteří hartusili. Jak k tomu přijde Stalingrad, který jste fest seškrtali? Proč to pro Stalingrad ale i další části jako Vodojem a jiné nemohlo zůstat tak jak je?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Návrh MHD je kompromisem v zadaném rozsahu (kilometry, počet vozidel, ... ). Cílem je uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. V zadaném rámci nelze uspokojit všechny potřeby všech cestujících, některým se komfort přepravy sníží a některým zvýší. Nebylo a není cílem změny upřednostňovat jakoukoliv část města před jinými.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2017
Předmět: drazsi jizdenky v mhd a horsi jizdni rady
Dotaz: kdyz ste zdrazili mhd tak jsem cekal ze to bude aspon lip jezdit protoze treba dnes nam to na stalingrade jezdi celkem dobre ale mohlo to jezdit jeste lip dalo by se dostat lip do celeho zr ale vy ste to cely rozhodili ted nam to na stalingrade bude jezdit o dost min a hlavne kdyz tady bydli sami stary lidi co se potrebujou nekam dostat nechte nam to jak to jezdi doted s tim jsme spokojeny muzete nam vysvetlit jak se ted mame dostavat treba do mesta kdyz k nam 8 nejezdi a opacne jede polovina?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cena bezhotovostních jízdenek byla snížena, zvýšila se jen pro hotovostní platby. Město preferuje bezhotovostní platbu jízdného, protože tím kromě jiného dochází k urychlení odbavení cestujících při nástupu do vozu, zkracuje se doba jízdy, ...
proto město zvýhodňuje tento způsob platby i formou nižšího jízdného. Návrh MHD je kompromisem v zadaném rozsahu (kilometry, počet vozidel, ... ). Cílem je uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. Z uvedeného je odvozena i doba mezi jednotlivými spoji. V zadaném rámci nelze uspokojit všechny potřeby všech cestujících, některým se komfort přepravy sníží a některým zvýší. Konkrétní spoje doporučuji dohledat např. na stránkách města: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
V nejbližších dnech budou nové jízdní řády zveřejněny i na web stránkách IDOSu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 12. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Budete mít na Vašem úřadu od nového roku sick days ? Je to již dnes běžné u hodně firem.Pokud jsem se dočetla, tak jste nejlepší úřad v republice a tento benefit by u Vás měl být samozřejmostí. Pro nic za nic nejste nejlepší. Máte jej, nebo budete jej mít od nového roku ? Pokud ne, tak je problém někde uvnitř Vašeho úřadu,ale to je Vaše věc, pro veřejnost to působí ale divně ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkuji za váš dotaz. Ano, indispoziční volno navrhla a vyjednala Rada zaměstnanců MěÚ a bude od 1.1.2018 podobně jako v ostatních úřadech jedním z benefitů pro zaměstnance Městského úřadu, Městské policie a organizační složky Regionální muzeum a Technická správa budov. Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou v poslední době získal několik významných ocenění. která zohledňují komplexní přístup Městského úřadu jak ke klientům, tak i k zaměstnancům.

S pozdravem,
Jakub Axman

20. 12. 2017
Předmět: MHD ze Stalingradu na polikliniku a zpět v roce 2018
Dotaz: Má matka pravidelně musí navštěvovat ze zdravotních důvodů polikliniku. Je vyššího věku a hůř pohyblivá, ale cestovat MHD ještě zvládá, chce být soběstačná a nezatěžovat ostatní kvůli pomoci s cestováním. Bydlí na Okružní ulici u garáží SATT. Vždy jela linkou na polikliniku, zpět podle potřeby mohla jet po půlhodině. Teď jste linku 8 na Stalingradě omezili, musela by kus cesty dojít. Z polikliniky může jet už jen jednou za hodinu. Uvědomujete si, že jste tímto mnohým lidem zkomplikovali život?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v zadaném rozsahu MHD (kilometry, počet vozů atd.) není možné vést linku s periodou půl hodiny. Je potřeba myslet i na jiné cestující i z jiných částí města.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 12. 2017
Předmět: porucha veřejného osvetlení
Dotaz: Na Vysočanech na ulici Luční je porucha na sloupu veřejného osvětlení.Světlo stále zháší a opět se rozsvěcuje.Je to sloup s číslem 930.Děkuji za vyřízení a přeji pěkné svátky a hodně zdraví v roce 2018.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
jakmile to bude možné zajistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2017
Předmět: MHD Vysočany
Dotaz: Dobrý den, od 1.1.2018 se u linky č.2 zrušila zastávka Nákupní park. Linkou č.5 se dostanu zpět na Vysočany, ale žádná linka nejede tam. Je možné tam tuto zastávku vrátit ?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
i pro cestu z Vysočan do nákupního parku slouží linka č. 5.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 12. 2017
Předmět: Doprava
Dotaz: Dobrý den, je mi 85 let a bydlím na ZR 3 Okružní horní a jsem zcela závislá na MHD.Podle "výborného" nového jízdního řádu se na polikliniku dostanu linkou 6. v 8.14 a 9.14 a zpět 9.57. 10.57 a potom až 14.57. To si děláte legraci !! Sotva chodím a jsem ráda, že mám zastávku před barákem a u polikliniky, ale jak se budu dostávat domů teď netuším.Abych jela od polikliniky 4. na nádraží a tam čekala na nějaký spoj 8, který jede jen k obchodním domům, to je tedy super. Vraťte nám autobus jak byl!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
k dopravě ze ZR 3 na polikliniku slouží primárně linka č. 8, u které dochází k vynechání zastávky Okružní,horní naopak je do trasy linky zařazena zastávka Brodská, obch. domy, která je spádová pro velkou část ZR 3. Docházková vzdálenost z Okružní, horní na okolní zastávky není tak velká jako vzdálenost z Brodské na Libickou. Je třeba myslet i na ostatní cestující. Mimoto lze cestovat linkou č. 6. Pro cestu zpět je možné využít opět linku č. 6 a periodickou linku č. 4.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 12. 2017
Předmět: Vančurova potřetí
Dotaz: Dobrý den
píšu potřetí a doufám naposledy. Udělejte již konečně něco s vyvráceným kořenem po bříze na ulici Vančurova. Pokácet stromy ve školce hned vedle možné bylo ale tady se nic udělat nedalo? Výmluvy a výmluvy. Každý den vidím z okna několik dětí které na kořen lezou a je opravdu otázkou času ne jestli se něco stane ale kdy se to stane. Skoro dva měsíce po vichřici!!!!!!! 1. místo v ČR jako přívětivý úřad možná, ale dbát na bezpečí svých občanů (hlavně těch nejmenších)??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
i přes nepříznivé terénní podmínky byl pařez v předmětné lokalitě již odstraněn.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 12. 2017
Předmět: Rozlomení stromů na ul. Jihlavská.
Dotaz: Před měsícem 15.11.2017 jsem oznamoval rozlomení stromů na ul. Jihlavská /za Benzinou/ v důsledku silných větrů. Do dnešního dne nebylo provedeno jejich odstranění. Pád stromu hrozí nadále.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je objednáno, přednostně bylo řešeno odstraňování následků vichřice ve frekventovanějších lokalitách. Nicméně odstranění proběhne i v návaznosti z komplexnějším ošetřením celé skupiny stromů, která se v této lokalitě nachází.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 12. 2017
Předmět: MHD a SARDINKY-EXPRES linky 3 do průmyslové zóny Jamská
Dotaz: Prosím vás, nevím, kdo vymyslel nové jízdní řády MHD do průmyslové zóny Jamská. Dnes jezdí linka 4 s návaznou linkou 9 ze Stalingradu stejně jako linka 3, s tím, že většina lidí jede linkou 3 a na Vysočanech se do busu nedá přistoupit. Teď bude jezdit linka 4 s linkou 9 ze Stalingradu o 10-15 minut dříve jak linka 3, takže autobusy linky 3 budou o to více narvané, každý pojede raději pozdějším busem. Chci se proto zeptat, jestli na linku 3 budete vždy dávat po dvou busech, aby se tam lidi vešli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o problému víme, uspíšení linky č. 4 a následně pokračování linkou č. 9 na vybraných spojích by mělo zajistit včasný příjezd pracovníků do podniků. Doporučujeme cestujícím ze ZR 3 aby přednostně využívali toto spojení, čímž dojde k odlehčení na lince č. 3. Situaci i nadále budeme sledovat. Pokud by problém na lince č. 3 přetrvával, zvážíme přidání posilového spoje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2017
Předmět: Připomínky k MHD
Dotaz: Už mě nebaví číst stále stejné dotazy a připomínky k MHD (a zřejmě od stále stejných pisatelů). Jsou nekonkrétní, silně subjektivní a nic nového nepřináší, jen web zanáší balastem a vás také zbytečně vytěžují. Nebylo by vhodné je přímo přesměrovávat tam, kde se problém řeší (pravděpodobně mhd@zdarns.cz)? Věřím, že při sestavování jízdních řádů se přihlíží k vytíženosti linek a jiným získaným statistickým a sociologickým údajům.
Přeji hezký den!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při zpracování změn v MHD se kromě jiného vycházelo i ze sčítání cestujících ve vozidlech, úpravy jízdních řádů probíhaly i podle údajů poskytnutých dopravcem ohledně využívání jednotlivých zastávek apod.
Neuvažujeme o přesměrování dotazů z dotazovny jinam, a to dotazů jakéhokoliv tématu. V dotazovně neodpovídáme pouze na dotazy, které nesplní její podmínky pro uveřejnění.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 12. 2017
Předmět: Proč pro městskou policii platí jiná pravidla než pro zbytek samosprávy?
Dotaz: Na webu města v sekci Městské policie je uvedeno, že Dotazy a náměty pro městskou policii jsou určeny pro:
obecné dotazy v oblasti městské policie a
podněty a návrhy ke zkvalitnění činnosti městské policie.
Prosím o vysvětlení, jak může být dotazem nebo podnětem či návrhem spáchán trestný čin či přestupek. A proč jsme nuceni uvádět při snaze o zkvalitnění této služby občanům své osobní údaje, které nejsou relevantní.
Platíme si městskou policii pro službu občanům ne jejich kontrolu a omezování.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Webové stránky městské policie jsou nově začleněny pod stránky města Žďáru nad Sázavou. Při tvorbě těchto stránek jsme se rozhodli zachovat pro občany možnost zasílat dotazy na městskou policii. Na městskou policii však nelze formou dotazovny zasílat dotazy, které ve skutečnosti dotazy nejsou. Jedná se např. o oznamování různých skutků či podnětu na konkrétní osoby. Městská policie se totiž jako „bezpečnostní složka“ řídí trochu jinými pravidly a v případě přijetí podnětu by měla jednat. Z těchto důvodů jsou stanoveny tato pravidla, která musejí být odlišná od pravidel „městské“ dotazovny. Mimochodem, dotazovna městské policie takto funguje již dlouhá léta, městskou dotazovnu toto opatření čeká zřejmě v blízké době. A to v souvislosti s nároky, které na města klade nová legislativa týkající se ochrany osobních údajů.


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
tel.: 566 688 100, 778 538 311
e-mail: zdenek.navratil@zdarns.cz

18. 12. 2017
Předmět: dotazy k MHD
Dotaz: Dobrý den, když čtu jednotlivé dotazy k MHD, tak asi všichni vzájemně mluvíme jiným jazykem. Lidi tady připomínají, že jste změnili jízdní řády hlavně podle připomínek lidi z Klafaru. Ale když jste změnu navrhli, tak se o tom nikdo předem nedozvěděl. Teď se ozývají lidi, kterým dnešní stav vyhovuje, proto žádné připomínky k dnešnímu stavu neměli. Ale budoucí stav jim nevyhovuje, ale už se na ně nebude dbát tak, jako na připomínky lidí z Kláštera. Už tomu rozumíte, v čem je problém v komunikaci?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i v současnosti a nadále jsou a budou shromažďovány připomínky k MHD a následně vyhodnocovány. Není podstatné kdo a z které části města připomínky podává, je podstatný jejich věcný obsah a ten je následně posuzován. Každý systém MHD je a vždy bude jen kompromisem a někomu bude a někomu nebude vyhovovat. Cílem je v zadaném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2017
Předmět: Úvoz
Dotaz: Dobrý den, asi před týdnem jste dokončili novou úpravu chodníku do úvozu na Uhlířské ulici. Udělala se tam i pěkná lavička z gabionu. Jen by mne zajímalo, proč k té lavičce nebyl hned instalován odpadkový koš. Umíte si představit, jaký tam zase bude hned nepořádek? A samotné dno úvozu by chtělo pod těmi chodníky trochu vysypat, aby tam nebyl takový schod. K tomu nepořádku,, stačí se denně projít kolem studánky Klafárek. Pro město velký problém s koši a úklidem...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
součástí projektové dokumentace „Naučná stezka Klafar – navazující chodníky, část SO 102 komunikace – vstup do úvozu“ nebyl požadován mobiliář. Terénní úpravy jsou zahrnuty v závadách nebránících užívání v protokolu o předání stavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou dokončeny do 05/2018. Pokud bude nutné koš doplnit může se tak stát při dokončovacích pracích.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Dobrý den,
odpadkové koše umísťujeme především tam, kde je možné je řádně obsluhovat, nehrozí jejich časté ničení a jsou v místech vyšší koncentrace pohybu osob s potřebou odkládání odpadků. V prostorách blízkých přírodě toto nenavrhujeme, jednak mnohdy z provozních důvodů - tj. zhoršená dostupnost a obslužnost, zvýšené náklady na provoz, zvýšené riziko poškození apod. a jednak předpokládáme, že co si občan s sebou do přírody přinesl, to si také odnese (např. obaly z potravin, nápojů apod.)
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb


16. 12. 2017
Předmět: popelnice na bioodpad
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je ještě možnost, zažádat o popelnici na bio odpad.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
o biopopelnici lze zažádat, předpokládaný termín dodání je jaro 2018. V současnosti máme k dispozici ještě cca 5 ks. Další bude město nakupovat pouze v případě získání dotace na jejich pořízení.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 12. 2017
Předmět: krádeže na hřbitovech
Dotaz: dobrý den , nevím jestli sem píšu správně ..chtěla jsem se zeptat ...máme na urnovým háku ve městě syna . a snažíme se aby měl na hrobečku něco hezkýho , aby tam měl květiny svíčky a třeba i sošku andílka ...ale už po několikáté nám tyto věci někdo ukradl ...dneska to byla elektrická svíčka , jindy vázy s květinama , na dušičky věnečky dá se s tím něco dělat? vím že lidi jsou zlí , ale mrzí nás , že kradou i na hrobech a co víc i na hrobě malýho dítěte....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, nelze než s Vámi souhlasit, že lidi jsou zlí, bohužel. S popisovanou situací se mnoho dělat nedá, hřbitovy jsou veřejně přístupným místem, kde nejde zabránit podobným věcem. V dušičkovém období má městská policie zvýšený dohled na těchto místech, ale pokud se některé věci ztrácí i v jiném období, tak je to, vzhledem k velmi nízké ceně, pro důkladnější dohled či pátrání prakticky nemožné s tím něco udělat. Samozřejmě máte možnost podat na Policii ČR trestní oznámení, ale … Podle informací, které mám, je na našich hřbitovech ještě relativní klid, na rozdíl od jiných měst. Nezbývá doufat, že tomu bude i nadále.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 12. 2017
Předmět: dotaz s názvem: zpětná vazba od občanů k jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si dotaz žďárského občana s uvedeným názvem. I když občan to napsal trochu nejednoznačně, tak po chvilce zamyšlení je jasné, co bylo myšleno. Tedy snad skoro všem jasné. Častá kritika kterou tady můžeme číst má svou podstatu v tom, že se udělají změny jízdních řádů po kritice určité části cestujících. Jde ale o to, jestli se tím neublíží daleko většímu počtu cestujících, dnes spokojených cestujících, kteří by se jinak ozvali. Opravdu trváte na tom, že je to konečná změna?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, změny jízdních řádů MHD k 1.1.2018 jsou uzavřeny.
Žádný systém MHD není dlouhodobě neměnný. Stejně tak jako dosud i nadále shromažďujeme připomínky k MHD např. na mailu: mhd@zdarns.cz. Připomínky budou i v budoucnu vyhodnocovány a je na zvážení a rozhodnutí vedení města, zda a kdy případně budou následovat další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: co jste to pro Stalingrad vymysleli? ... vraťte nám autobusy linky 5, který jste přesunuli na náměstí!!! ... ať linka 8 jezdí i přes horní Okružní ... přes Klafar bude proti dnešku jezdit jen půlka autobusů ... proč jste nedali návrhy změn jízdních řádů lidem na vyjádření? ... určitě by vám to lidi ze Stalingradu a Klafaru vysvětlili, že to je špatně ... dnešní jízdní řády jsou dobré a ty příští budou pro nás daleko horší ... Žďár nejsou jen lidi bydlící na Klášteře ... kdy nám to zase opravíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
změny jízdních řádů MHD k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Po celou dobu úprav bylo a je možné připomínkovat návrhy linek i jízdních řádů. Pracovní skupina hledala v zadaném rozsahu (kilometry a počet vozidel) takový systém, kdy bude uspokojeno co nejvíce cestujících a to ze všech lokalit města. Konečný návrh je a i každý budoucí vždy bude kompromisem v zadaném rozsahu. Připomínky jsou i nadále shromažďovány např. na mailu: mhd@zdarns.cz. Připomínky budou i v budoucnu vyhodnocovány a je na zvážení a rozhodnutí vedení města, zda a kdy případně budou následovat další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 12. 2017
Předmět: Koruna Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, rád bych se optal, zda lze zveřejnit rozpočet destinace Koruna Vysočiny, kam naše město přispívá nemalou částku. Děkuji Roman
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkuji za Váš podnět. Dovolím si na něj v tuto chvíli odpovědět jako zástupce města v destinační společnosti. Stanovy spolku Destinační společnost Koruna Vysočiny, který se skládá z měst, obcí a soukromých subjektů fungujících v oblasti cestovního ruchu (např. hotely, rekreační areály, apod.) v tuto chvíli tuto problematiku žádným způsobem neřeší. V rámci jednání orgánu tohoto spolku mohu tento bod navrhnout k projednání. Případná změna stanov v tomto smyslu vyžaduje souhlas výše uvedených - schválení na valné hromadě. Město přispívá do rozpočtu ročně částkou 150 tisíc korun. Hlavním cílem destinační společnosti je společná propagace území bývalého okresu Žďár n.S., Nedvědicka a Tišnovska jako místa, které stojí za návštěvu a kde stojí za to strávit vícedenní dovolenou http://www.korunavysociny.cz/
Děkuji a přeji pěkný den

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
tel.: 566 688 100, 778 538 311
e-mail: zdenek.navratil@zdarns.cz

14. 12. 2017
Předmět: zpětná vazba od občanů k jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den, jak čtu jednotlivé připomínky k jízdním řádům MHD účinným od 1. ledna, tak mi z toho vychází, že nefunguje zpětná vazba. Podle mne se teď uskuteční změny, ze kterých je spousta lidí nemile překvapena, protože neměla tušení, co se bude dít za změny. Připomínek je tolik, že se to takto nemůže nechat. Podle mne by se to lepší z končícího stavu jako jízdní řád linky 5 a další mohlo dát dohromady s tím lepším chystaným jako linka 6 i dopoledne. Neplánujete nějakou zpětnou vazbu od občanů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jako zpětná vazba nám slouží dotazovna, e-maily, telefonáty, písemná i ústní sdělení a i připomínky na webech. Všechny připomínky se shromažďují a posléze vyhodnocují. Připomínky lze stále posílat kromě jiného např. na mail: mhd@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 12. 2017
Předmět: změny jízdních řádů městské hromadné dopravy jako dárek pod stromeček
Dotaz: Tak jste nám dali pěkný dárek pod stromeček. Myslím tím ty jízdní řády městské hromadné dopravy co budete měnit. Můžete mi prosím vysvětlit proč je to teď celý rozhozený? A ať počítám jak počítám tak to bude jezdit míň než doteď, je to tak? Podívejte se pečlivě na připomínky občanů kterých není málo a snažte se při nejbližší možné příležitosti s tím něco udělat. Jaký máte teď harmonogram dalších změn? Do kdy budete zase sbírat připomínky ke změnám jízdních řádů jako v minulosti? Díky za zprávu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh MHD je vždy kompromisem v zadaných limitech. Připomínky jsou shromažďovány průběžně a průběžně i vyhodnocovány. Návrh linek k 1.1.2018 včetně jízdních řádů je zpracován - uveřejněno např. na web stránkách města: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
Další změny v současné chvíli naplánovány nejsou. Připomínky shromažďujeme průběžně např. na mailu: mhd@zdarns.cz Následně budou vyhodnoceny a bude rozhodnuto o dalším postupu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 12. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, nechci se opakovat s ostatními, protože mám taky problém s novým jízdním řádem linky 5, co teď bude platit, ten dnešní mám za lepší. Ale chci se zeptat na jinou věc. Ví se už, jestli stejně jako loni bude na Nový rok ve večerních hodinách uzavřen průtah náměstím kvůli ohňostroji i pro MHD? Loni tam podle mé paměti MHD jet nesměla, v minulých letech jet směla. Jak to bude teď? Které linky projedou a které už ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci uzavírky silnice I/37 z důvodu konání ohňostroje 1. 1. 2018, rozhodnutí bude vydáno patrně v nejbližších dnech. Níže je stanovisko odboru komunálních služeb jako dopravního úřadu ve věci MHD, které bylo na krajský úřad zasláno.

Vedení linkové dopravy:
Autobusům MHD linky 845002 - spojům č. 18, 27 a 28 a linky 845005 – spojům č. 25 a 27 bude umožněn průjezd se zachováním všech zastávek. Nedojde k přemístění autobusových zastávek.
Od 1. 1. 2018 budou v platnosti nové jízdní řády, dojde-li ke změnám ve vedení MHD, bude všem spojům vedeným přes nám. Republiky umožněn průjezd a nedojde k přemístění autobusových zastávek.
Dále konstatujeme, že nám není známo, že by uzavírkou měly být dotčeny linky jiných dopravců. Případným spojům linkové autobusové dopravy bude uzavírkou umožněn průjezd.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 12. 2017
Předmět: důsledky petice z Kláštera k MHD
Dotaz: Dobrý den, jak čtu velké množství připomínek k jízdním řádům MHD od roku 2018, tak mám dojem, že kritika je silnější, než to bylo u změn od poloviny tohoto roku. A to ještě jízdní řády nezačaly platit. Připomínky jsou nejčastěji k tomu, že se opustí dnešní linka 5, která ani podle mne není špatný nápad, naopak s linkou 2 se pěkně doplňuje. Budete připomínky občanů dále vyhodnocovat, takže není vyloučeno, že se linka 5 nebo nějaká jiná vrátí do dnešní podoby? Takto jinak spíše nevyhovíte většině.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za Váš názor. Vyhodnocovat situaci kolem MHD jenom podle dotazovny je zavádějící. Připomínky se k nám dostávají mnoha informačními kanály a vše bylo bráno v potaz. To, že se provedly změny na dvojce a pětce je důsledek opravdu mnoha poznatků a za daného zadání to bylo nejlepší řešení. Samozřejmě změny přinesly i ohlasy negativní, protože si na nový režim mnozí cestující již zvykli, ale snažíme se vyhovět většině. Další připomínky budeme samozřejmě shromažďovat, budou vyhodnocovány a v budoucnu může dojít k dalším změnám.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 12. 2017
Předmět: psí exkrementy
Dotaz: Dobrý den. Na sáčku na psí exkrementy je napsáno, že použitý sáček se má vhodit do nejbližšího odpadkového koše, nebo odpadové nádoby. Může mě majitel (pokud to není město) takovéto odpadové nádoby, nebo koše říci, ať mu do jeho popelnice, nádoby, koše atd. sáček nehážu, protože za její vyvážení neplatím poplatek? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Sáčky se psími exkrementy patří do nádoby na komunální odpad.
Samozřejmě pokud se jedná o kontejner u bytového domu, či koš na veřejném prostranství nikomu to zřejmě nevadí.
Pokud se jedná o soukromou popelnici ve vlastnictví majitele, může Vám říci, abyste mu to tam neukládal.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 12. 2017
Předmět: posyp chodníkú
Dotaz: Pane Dvořáku, na stížnosti ohledně neposypaných chodníků odpovídáte , že stěžovatelé nejsou konkrétní. Tak tedy na celém Stalingradě nebylo posypáno nic.
Tak tuto situaci jsem ještě nezažila. Stále se jenom trapně vymlouváte, a skutek utek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
posyp ve městě je vidět a to i na Stalingradě. Určitě je ho někde více a někde méně, což plyne z pořadí důležitosti dle plánu zimní údržby a s tím souvisí i lhůty pro zmírnění závad ve schůdnosti.
Dle GPS vozidel údržby je zaznamenán pohyb sypače v prostoru Stalingradu- konkrétně v ulicích Revoluční, Brodská, Okružní, Komenského v průběhu víkendu každý den, tj. 8.12. v časech cca od 3:30 do 10:00 hod, 9.12. od 3:15 hod do 6:50 hod, 10.12. od 3:30 do 8:00 hod.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 12. 2017
Předmět: úklid Dvorské ulice
Dotaz: Na podzim nebyla uklizená Dvorská ulice, sběrače kanálů jsou též plné.Existuje snad časový plán čištění a údržby komunikací!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má problematiku místních komunikací ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Časový harmonogram strojního a blokového čištění se stanovuje pro jarní období. Podzimní úklid se sestává převážně z úklidu listí směrem od středu města a v sídlištích, kde je velké množství spadaného listí. Dnes bude úklid listí na základě Vašeho upozornění na ul. Dvorské proveden. Liniové uliční vpusti byly na ul. Dvorské dle seznamu čištěny, konkrétně v měsíci září.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 12. 2017
Předmět: budoucí jízdní řád městské autobusové linky 6
Dotaz: Proč jste při změnách jízdního řádu linky 6 neuvažovali podle potřeb lidí? Dnes když jedu linkou 6 na hrob na hřbitov pod Zelenou Horou, tak mezi autobusy číslo 1 a 4 je 55 minut. Je to hodně, ale je to v toleranci. Stačilo by méně, stíhalo by se to. Po novému ale bude ještě o dalších skoro 20 minut více. Co tam těch 20 minut navíc budeme dělat? U jiných možností je mezi příjezdy a odjezdy 13 nebo 23 minut, ale to se nestíhá dojít na hrob a zpět. Kdo to prosím vymyslel, vždyť je to nepoužitelný?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
rozšířením linky č. 6 se původně řešilo v první řadě spojení pošta – ZR 3 – náměstí – Vodojem a opačný směr. Dále bylo požadováno rozšíření spojení na Zelenou horu, přidávané spoje byly tedy prodlouženy až na hřbitov, čímž se i rozšířily možnosti spojení Vodojem – ZR 2 a ZR 5. To ale bylo možné jen v navrhovaných časech, jinak by nám nevyšel oběh vozidel a nebylo by toto rozšíření na hřbitov realizováno. Proto tento kompromis, navíc se těžko odhaduje, jak kdo stíhá návštěvu hřbitova. Předpoklad byl, že se dojede jedním spojem a zpět se pojede až tím dalším.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 12. 2017
Předmět: odjezdy linky 3 od Hettichu po směnách
Dotaz: Pane Dvořáku, asi někdo z mých spolupracovníků se v dotazu http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6402 ptal na posun odjezdů od Hettichu na později, aby to nebylo 6 minut po konci směny. Odpovídal jste, že od ledna to tak bude. Ale ono to vůbec nebude po žádné směně, protože to bude odjíždět v 6:06, 14:06 a 22:06. Proč jste v minulé odpovědi tvrdil něco o opoždění odjezdů, když to není pravda? Co si pak máme myslet o odpovědích na připomínky jiných stěžovatelů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ona se chybička může vyskytnout kdekoli v lidském konání, nicméně se tak nestalo v tomto případě. Nevím, kde jste načerpal tento poznatek, ale není to pravda, dokonce se nám povedlo ještě minutu přidat k dobru. Odjezdy od Hettichu linkou č. 3 jsou v jízdních řádech v časech X:11. Aktuální jízdní řády od 1.1.2018 jsou uvedeny ne stránkách města: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 12. 2017
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
na nádraží bylo u budovy zřízeno parkoviště. Prosím, vjezd je pouze na povolení, můžete mi sdělit, jakého povolení se tento vjezd týká? Parkovacích míst na nádraží je pro cestující a doprovod opravdu málo.
Děkuji Pražáková
Odpověď (odbor dopravy):
Vlastníkem parkoviště u budovy ČD je Správa železniční dopravní cesty, která si stanovila režim parkování pro své potřeby.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

11. 12. 2017
Předmět: MHD Klafar
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč bylo tolik eliminováno spojení MHD na sídliště Klafar? Jeho obyvatelé nejsou plnohodnotní a nemohou MHD cestovat? Opravdu je rentabilní výstavba zastávek, když zde jede minimum spojů? Stav, který byl nastaven nyní byl vyhovující. Ne všichni vlastníme x vozů a můžeme vždy jezdit do práce autem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
využití zastávek Sázavská bylo dosud minimální, zastávky jsou budovány především s ohledem na další rozvoj území a v budoucnu jistě dojde i k posílení spojení. To si ale vyžádá zásahy do systému, resp. jeho rozšíření. Takový krok v nejbližší době neočekáváme.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2017
Předmět: doplnění dotazu - proč škrtáte autobusy MHD pro Vodojem a Průmyslovku?
Dotaz: Pane Dvořáku, špatně jste si přečetl můj dotaz. Nemluvil jsem jenom o Vodojemu, ale i zastávkách na Novoměstské a Neumannově a právě přes tyto dvě zastávky linka 5 ještě pár dní bude jezdit, bohužel jen pár dní. Nechápu to, jak píšete, že nelze rozšiřovat stávající spojení, asi myslíte navržené spojení od ledna. Ale když to jde dnes pravidelnými linkami 4+5+8, tak by to mělo jít i dále. Vodojem i Průmyslovka stárnou, lidi se bez MHD neobejdou. Co pro nás plánujete udělat, když jste 5 přeložili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud pracujete s jasnými mantinely a musíte vykrýt co největší procento relevantních podnětů a to vše tak, aby to bylo realizovatelné z hlediska oběhu vozidel, bezpečnostních přestávek apod., tak je jasné, že když se musí někde přidat, jinde se zákonitě ubere. Nelze to vidět tak, že Vodojem, Novoměstská a Neumannova vše a ostatní části města nic. Stárne většina městských částí, takže se musí udělat jakýsi kompromis.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

12. 12. 2017
Předmět: cestování městskou dopravou na Jamskou a k Hettichu od ledna
Dotaz: Dobrý den, proč jste nechali velkou pauzu mezi příjezdy linky 4 a odjezdy linky 9 na nádraží? To je pak daleko horší jak teď, protože musíme vyjíždět o dost dříve a na nádraží zbytečně dlouho čekat. Nemáte obavu, že vám kvůli tomu budou utíkat cestující z autobusů? Dnešní rezerva mezi linkami 4 a 9 v minutách na prstech jedné ruky je vyhovující. Neměla by linka 9 vždycky udělat kolečko přes Stalingrad, jako to bylo do začátku září?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odjezdy linky č. 9 z AN jsme po mnoha připomínkách nastavovali tak, aby spoje ještě stihli cestující z linkových spojů a současně aby spoje dopravily pracující do zaměstnání tak, aby včas stihli být na pracovištích. „Kolečko“ devítky jsme zrušili proto, že prakticky hned po ní jela stejnou trasou čtyřka a kapacitně to zvládne, takže jsme ušetřili kilometry, které se mohly použít jinde. Pauza mezi ranními spoji bude zanedbatelná, u dvou zbývajících je to dáno tím, že v tuto dobu již čtyřka jede dle periodických časů. Proto těch pár minut čekání.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2017
Předmět: Linky MHD: dotaz bez odpovědi.
Dotaz: Asi před týdny jsem posílala přes Dotazovnu dotaz k MHD a jejím novým jízdním řádům. Dotazovala jsem se na nové nevyhovující jízdní řády linek 2 a 5, hlavně na trasování jen přes náměstí. Proč mi nechcete odpovědět, nebo i moji otázku "postihla redukce"? Mohu dotaz zopakovat, raději jsem si ho uložila.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
již 2x jsme Vám odpovídali na obdobné dotazy (zaslané pod stejným jménem): "proč mi taky neodpovídáte na mou kritiku MHD" a "Taky jste mi neodpověděli na připomínku k MHD".
Na odbor komunálních služeb nebyl prostřednictvím dotazovny doručen v posledním měsíci Vámi zmiňovaný původní dotaz s Vaším jménem ohledně linek 2 a 5.
Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 12. 2017
Předmět: Ledový chodník na Dvorské ulici od pátku,neposypáno!!!
Dotaz: Ledový chodník na Dvorské ulici od pátku neposypáno!
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, prověříme situaci, zajistíme potřebné.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 12. 2017
Předmět: proč škrtáte autobusy MHD pro Vodojem a Průmyslovku?
Dotaz: Dobrý den,
když jsem se díval na měněné jízdní řády, tak to je problematický pro obyvatele Vodojemu a Průmyslovky. Jde mi o zastávky na Vodojemu, na Novoměstské a na Neumannově. Na Vodojem sice bude jezdit linka 8, ale místo jinudy jedoucí linky 5 tam dáváte na prstech jedné ruky spočítatelných pár autobusů linky 6. Copak nevíte, že tady bydlí spousta starých lidí, kteří MHD cestují? Co uděláte pro to, aby se problematické měněné jízdní řády pro naši část města co nejdříve opravily? Co odpovíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
linka č. 5 nikdy na Vodojem nejezdila a nejezdí. Naopak zavedením linky č. 8 a rozšířením linky č. 6 došlo k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti Vodojemu. Za stávajícího celkového rozsahu MHD pro celé město nelze v dané lokalitě rozšiřovat stávající spojení, mělo by to negativní dopad v jiných částech města.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 12. 2017
Předmět: zima vás opět nepřekvapila?
Dotaz: ... píšete ve Žďárském zpravodaji, že vás sníh nepřekvapí.
Ve městě byla v týdnu ledovatka, že se někde vůbec nedalo jít po chodníku. Proč nebylo alespoň na kritických místech posypáno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ledovka v minulém týdnu přišla a vždy přichází plošně. Následky takového zimního počasí nedokážeme ihned odstranit, jeho následky "pouze" zmírňujeme, a to tak, že nejprve jsou ošetřeny komunikace nejvyššího významu a postupně i ostatní. Lokálně byly řešeny i jednotlivé závady ve schůdnosti.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 12. 2017
Předmět: přesměrování linky 5 co plánujete
Dotaz: Dobrý den,
s dnešní linkou 5 jsem spokojený, protože se lépe dostanu po městě. A jak zjišťuji z okolí, tak nás není málo, co jim přesměrování linky 5 nově přes náměstí vadí. Chci se zeptat, jestli budeme mít nějakou alternativu za zhoršení nabídky pro nás? Myslím nějakou linku jedoucí po hodině, protože párkrát jedoucí linka 6 to neřeší.
Růžička
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
změnami na lince č. 5 bylo reagováno na mnoho stížností občanů, že stávající linka č. 5 jim nevyhovuje. Jízdní řády s platností od 1.1.2018 jsou uveřejněny na webu: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
Další úpravy MHD v současné chvíli nejsou v plánu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


8. 12. 2017
Předmět: úraz
Dotaz: Na neposypaném chodníku jsem si ve městě způsobila úraz, budu po Vás požadovat odškodné. Napište mi prosím kam a co vše je potřeba.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v případě úrazu na komunikaci města se prosím obracejte na p. Jiřího Kaspera, e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz, který Vám sdělí vše potřebné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 12. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Dobrý den.
Nerozumím změnám jízdních řádů MHD co jste připravili.
Proč u Zámku je všechno trasovaný přes náměstí?
Přece lidi ze Zámku a Vysočan se potřebujou dostat i jinam,
Těch párkrát ježděných linek jako šestka nebo sedmička nepomůže a to hlavně přes víkend.
Proč nemohla zůstat pětka tak jak jí jezdíme dnes?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za zadaného rozsahu kilometrů a vozidel a mnoha potřebách cestujících ze Zámku a Vysočan nebylo možné ponechat linku č.5 beze změny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 12. 2017
Předmět: posyp chodníků
Dotaz: Proč nejsou vůbec nikde po Žďáře posypané chodníky ??? Co za nestandardní situaci máme tentokrát, že se nemůže sypat ? Od pondělí nechumelilo, přesto nejsou chodníky ošetřené a kloužou. ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
náledí bylo v pátek ráno v celém městě a jeho odstraňování probíhalo postupně dle důležitosti komunikací. Zjištěné závady ve schůdnosti byly i lokálního charakteru a i tyto byly v průběhu dne řešeny. Na takto nekonkrétní dotaz je jen velmi složité konkrétně odpovědět.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 12. 2017
Předmět: nezodpovězený dotaz k jízdním řádům MHD
Dotaz: Proč jste mi dodneška neodpověděli? Vždyť v dotazu nebylo nic "závadného". Ptal jsem se, kdy se plánuje další změna jízdních řádů, aby se odstranily nedostatky, které nastanou. Žádám o vyjádření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na odbor komunálních služeb nebyl dotazovnou doručen za poslední měsíc žádný dotaz se stejným jménem, které je uvedeno u tohoto dotazu.
Jediná změna jízdních řádů je v současnosti připravena k 1.1.2018 - viz web: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf. další prozatím v plánu nejsou, připomínky i nadále shromažďujeme např. na mailu: mhd@zdarns.cz. Teprve podle obsahu a závažnosti připomínek mohou být dále plánovány a připravovány další změny. ¨
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 12. 2017
Předmět: Kritika MHD
Dotaz: Dobrý den, když sleduji Dotazovnu a vidím neustálou kritiku na nové jízdní řády MHD (mj. i na sečení trávy), nemáte pocit, že je něco opravdu špatně? S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
konkrétní odpověď umíme dát jen na konkrétní otázku.
Osobní postoje a pocity do dotazovny nepatří.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 12. 2017
Předmět: Při dnešních penězích nejde v MHD nic dělat
Dotaz: Když čtu připomínky lidí, tak je z toho závěr, že když chcete někomu pomoct, tak na druhou stranu někoho poškodíte. Ale stále se argumentuje tím, že když se mají dodržet peníze na MHD, ujetý kilometry a počty autobusů, tak se víc dělat nedá. Takže když se toto nezvýší, tak není v MHD co měnit, protože se to vždy zhorší pro hodně lidí. Kolik peněz, kilometrů a autobusů navíc by pomohlo, aby většina lidí byla spokojená a MHD by jezdilo více lidí, kterým by větší nabídka vyhovovala, než chystané?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

6. 12. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Musí mít moje fenka ... v MHD košík i když už nemá zuby? Dnes jsem byl vykázán z MHD, myslím že neprávem.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
přepravní řád nerozlišuje, zda pes má nebo nemá zuby. Podmínky přepravy psů v MHD jsou uvedeny v Přepravních podmínkách na webu dopravce: http://www.mhdzdar.cz/prepravni-podminky/ .
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb6. 12. 2017
Předmět: Stížnost na chystané jízdní řády MHD
Dotaz: Dobrý den, skoro se obávám sem něco napsat, když jak čtu, se dotazy mažou nebo proškrtávají, aby to nebyla snaha o zlepšení služeb města. Tak to zkusím. Bydlím na Okružní ulici a byl jsem požádán, abych hromadně za sousedy napsal stížnost na chystané jízdní řády. Nebude jezdit linka 5 a v části ulice ani linka 4, přidá se jen pár autobusů linky 6. Pokud tento problém nebude rozumně a v dohledné době řešen, tak se sousedy asi dáme dohromady petici. Jinak prosím o informaci k náležitostem petice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
lokalita Okružní bude nadále obsluhována 2 z celkem 4 periodických linek. bohužel v rozsahu daných kilometrů a vozidel při zajištění obslužnosti i pro jiné části města není mnoho jiných řešení.
Vámi požadované informace o peticích jsou uvedeny níže.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, odbor komunálních služeb

Náležitosti petice upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění. Doporučujeme se seznámit s celým obsahem zákona. K náležitostem petice uvádíme následující:
občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

6. 12. 2017
Předmět: Pokus o odpověď na dotaz k MHD
Dotaz: MHD na Stalingradě bude mít mínusy kvůli jízdě linky 5 mimo Stalingrad a kvůli jízdě linky 4 jen dolní Okružní ulice a kvůli vynechání Brodské linkou 3.Plus bude jen v sedmi autobusů linky 6.Není to hrozný?Co s tím dělat?Jezdit na Stalingradě přes zastávky více nebo aspoň stejně jako teď.Už tady jiní psali že by linka 4 měla jezdit dvakrát za hodinu ale to nechcete.Tak zkuste vymyslet něco co lidem na Stalingradě pomůže aby byli s městskou dopravou spokojený jako teď. Stalingraďák Petr zdraví :)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Stalingrad je obsluhován zhruba v rozsahu jako ostatní městské části. Navíc byla snaha vyhovět připomínkám a byla zařazena široká oblast Brodské. obch. domy do tras periodických linek. Aktuální jízdní řády najdete na webu: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 12. 2017
Předmět: městská hromadná doprava a dnešní linka 5
Dotaz: Dobrý den, ostatní už tady něco podobného psali, ale já se zeptám trochu jinak. Až se zase budou měnit jízdní řády, nemohla by být vzniknout nějaká linka v trase dnešní linky 5? Nepopírám potřebu lidí ze Zámku na větší frekvenci jízd přes náměstí, ale myslím, že je škoda, že toto se ruší bez náhrady. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkuji za věcný námět. V současnosti za stávajícího rozsahu MHD a asi i vždy v budoucnu bude doprava řešena s ohledem na potřeby co největšího počtu cestujících z celého města. Je to tak trochu "něco za něco". V tuto chvíli není v plánu ani rozšíření počtu linek ani zásadní změny jízdních řádů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD o víkendech
Dotaz: Dobrý den, při srovnání jízdních řádů současných i těch za měsíc fungujících je vidět, že o víkendu to bude jezdit míň. Lidi se budou dostávat špatně na směny do práce, třeba z Kláštera určitě nebudeme chodit na Wonkovu a ranní linku 4. I linka 5 je o víkendech dost probraná, moc tam toho nezůstalo. O tom, že se z části Kláštera budeme proti dnešku hůř dostávat k vlakům a od vlaků už tady psali jiní. Jak mluvíte o těch kosmetických změnách, budou se řešit hlavně víkendy nebo něco jiného? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
celkový rozsah MHD byl dán počtem kilometrů a vozidel pro celé město. Doprava z Kláštera pro zaměstnance i na vlaky je zajišťována kromě jiného i linkami 2,7. V rámci úprav byly měněny i ranní spoje do zaměstnání.
Jízdní řády připravené k 1.1.2018 jsou již zveřejněny na webu města:
http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 12. 2017
Předmět: autobusy po městě budou jezdit míň jak dnes
Dotaz: Když si lidi ve Žďáru 2 a 5 stěžovali že jim autobusy MHD jezdí míň než potřebují tak jim teď jejich počet ještě snížíte.Stačí se podívat na linku 5 tam to je nejvíc vidět.A není to věc asi jenom u nás ale stěžují si na malou četnost autobusů i z ostatních čtvrtí města.Kam se ty autobusy ztratily?A taky se mi nelíbí budoucí linka 5 protože všechno vede přes náměstí takže když chce jet jinam tak musíme přestupovat.Teď se dá aspoň v jednom směru na lince 5 dostat jinam po Silvestru budem mít smůlu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
do stávajících linek bylo nutné zapracovat potřeby i ostatních cestujících z celého města a rámec pro rozsah dopravy byl dán celkovým počte kilometrů a vozidel.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

5. 12. 2017
Předmět: kam se ztratily kilometry autobusů MHD?
Dotaz: Teď jsem se zrovna podíval na internetové stránky města a navržené jízdní řády MHD. Nechápu vaši komunikaci s panem Heroldem a jiným obyvateli čtvrtí Žďár 2 a Žďár 5. Chtěli jsme četnější nabídku, ale v navržených jízdních řádech se na lince 5 všechno redukuje, kromě rána a večeru v pracovních dnech docela zásadně víkendy. A obyvatelé jiných částí města si taky stěžují na redukci jízdních řádů. Kam se tedy ty kilometry autobusů ztratily, když všude podle ohlasů obyvatel se ztrácejí? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
do stávajících linek bylo nutné zapracovat potřeby i ostatních cestujících z celého města a rámec pro rozsah dopravy byl dán celkovým počte kilometrů a vozidel. Nelze dlouhodobě provozovat nevytížené spoje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

5. 12. 2017
Předmět: Linka číslo 6 v neděli ráno
Dotaz: Dobrý den, nechci se opakovat s připomínkami ostatních k chystaným jízdním řádům, kdy se mění dnes v některých ohledech celkem uspokojivý stav jízdních řádů. Když jsem si porovnával to, co bude s tím, co projednávali radní města, tak v neděle ráno měl jezdit na lince 6 autobus na Vodojem a zpět na nádraží. Místo toho je tam jen jeden autobus z nádraží na zastávku na Horní ulici. Můžete mi vysvětlit, z jakého důvodu v neděli ráno končí autobus na Horní? Albert akce od neděle nemá. Kam potom jede?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
spoj linky č. 6 byl zřizován především jako obsluha cestujících ZR 3 a ZR 6 na mši u Sv. Prokopa. Zpětný spoj z Vodojemu by již neřešil cestování na mši (lze využít linku č. 4). Proto byl tento spoj ukončen již u hotelu FIT. Autobus je dále využit v rámci oběhu vozidel a kilometry jsou využity na jiných spojích.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: honění autobusů MHD a vítr v autobusech MHD
Dotaz: Pane Dvořák, pročetl jsem si podrobně Vaše odpovědi na připomínky občanů k lednovým jízdním řádům. Redukci spojení ve Žďáru 4, na Klafaru a na Stalingradě zdůvodňujete doslova tím, že "nebudeme vozit v autobusech vítr" a že "nemůžeme honit autobusy s několika cestujícími každou půlhodinu". Proč to od ledna nepůjde, když to doteď šlo, jezdily linky 4+5 a dříve linky 4A+4B dohromady dvakrát za hodinu? To opravdu nechce město do budoucna vyjít občanům vstříc a do rozpočtu pro MHD něco víc přisypat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
do stávajících linek bylo nutné zapracovat potřeby i ostatních cestujících z celého města a rámec pro rozsah dopravy byl dán celkovým počte kilometrů a vozidel. Nelze dlouhodobě provozovat nevytížené spoje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

9. 12. 2017
Předmět: proč se neodpovídá na námitky k jízdním řádům MHD?
Dotaz: už skoro 3 týdny čekám na odpověď ... byla to ta námitka k novýmu jízdnímu řádu na lince 5 ... ptal jsem se jak teď se bude dát jezdit protože jako dnes už to nepude ... proč nemám odpověď? ... co se zase tady na mé námitce nelíbilo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pod stejným jménem nebyl odboru komunálních služeb v době před třemi týdny doručen dotaz, na který bychom neodpověděli. Neodpovídáme pouze na minimum dotazů, které nesplní podmínky dotazovny: "Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. ..."
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 11. 2017
Předmět: Obnova hřiště 200 m od stávajícího - výherce participativního rozpočtu
Dotaz: Může město budovat a provozovat neoplocená pískoviště těsně vedle potoka ? a má to cenu když v dosahu 100 a 200 m jsou dvě nová reavitalizovaná a dokonce i jedno oplocené dle EU, které by už pomalu potřebovalo opravit ? Je hodně využívané a pomalu se projevuje zub času.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkuji za dotaz. Město žádné nové hřiště v rámci participativního rozpočtu nebuduje ani nebude budovat. Vítězný projekt v participativním rozpočtu žádal město, aby opravilo a zbezpečnilo dětské hřiště.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

6. 12. 2017
Předmět: další nezodpovězený dotaz k novým jízdním řádům městské dopravy
Dotaz: V odpovědi na dotaz http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6453 píšete že všechny dotazy směrované v dotazovně na odbor KS o víkendu 25. až 26.11.2017 byly zodpovězeny.Já jsem asi omylem toto poslal na odbor dopravy.Dotaz se týkal nového řešení ježdění autobusů městské dopravy po Stalingradu který bude hrozný.Můžete mi odpovědět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
dotaz ohledně MHD pod jménem "Stalingraďák", které používáte v nynějším dotazu, byl na odbor KS prostřednictvím dotazovny doručen dne 1.12.2017. Odpověď na něj nebyla a nebude zveřejňována, protože nedodržel pravidla dotazovny - osobní postoje a stanoviska ... zveřejněny nebudou. Zašlete-li nám konkrétní dotaz v rámci pravidel dotazovny, rádi na něj veřejně odpovíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: Rozvoz stravy pro důchodce.
Dotaz: Dobrý den.
Zajímalo by mě, jaké jsou možnosti zajistit dovoz stravy pro seniora ve Žďáře nad Sázavou.
Děkuji
Petr Hodrment
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
dovážku obědů lze objednat u pečovatelské služby sociálních služeb města na tel. 566 624 900, kde je však v současné době plná kapacita. Stejně je na tom i pečovatelská služba oblastní charity. Jedinou možností, která je nám známa, je dovážka obědů do domu prostřednictvím společností Losenka s.r.o., která obědy dle výběru ze 4 teplých a 2 studených jídel doveze do domu za 70 Kč po Žďáře nad Sázavou. Kontaktujte je na telefonu 569 641 001 nebo 720 998 531. Jídelní lístek naleznete na webových stránkách: losenka.cz
Přeji Vám vše dobré.

5. 12. 2017
Předmět: Vyvrácený kořen Vančurova podruhé
Dotaz: Dobrý den
již před nějakým časem jsem psala dotaz ohledně vyvráceného kořenu který zbyl po bříze kterou shodila vichřice 28.10. vedle cesty na ulici Vančurova. Kořen je těsně vedle frekventované cesty po které chodí denně do školy velké množství dětí. Podruhé žádám o jeho zabezpečení než se něco stane.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odstranění vyvráceného pařezu bylo a je stále objednáno. Práce budou zahájeny až klimatické podmínky dovolí (vzhledem k rozměklému terénu). Pařez bude do té doby označen výstražnou páskou.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: Budoucí stav jízdních řádů v MHD a znění připomínek občanů v Dotazovně
Dotaz: Dobrý den, když se někdo podívá na Dotazovnu, tak mu musí být jasné, že budoucí jízdní řády MHD jsou mezistupněm. Připomínky podle mého dojmu jsou na nové věci v jízdních řádech, které dosud nebyly a proto si na ně nikdo nestěžoval. Tvrdit, že budoucí jízdní řády jsou dogma s možností jen kosmetických změn, je asi neodpovídající realitě. Zeptám se na některé dotazy, které jsou uprostřed vytečkovány a kde text nedává smysl - to byla vždy odstraněna "nevhodná" část dotazu, nebo je to něco jiného?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
MHD není neměnný systém. Aktuální stav je takový, že v tomto roce proběhly a ještě probíhají významné úpravy linek i jízdních řádů podle návrhu pracovní skupiny, která měla zadání - upravit MHD tak, aby pokryla potřeby co největšího počtu cestujících v zadaném počtu naježděných kilometrů a při neměnném počtu vozidel MHD. Další zásadní změny v nejbližší době nejsou očekávány.
Tečky v dotazech mohou znamenat kromě jiného i odstranění části dotazu, která nesplňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: Taky jste mi neodpověděli na připomínku k MHD
Dotaz: Kdy mi odpovíte na mou připomínku k připraveným jízdním řádům, kterou jsem poslala předminulý víkend? Týkalo se to nešťastné změny jízdních řádů dvojky a pětky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
všechny dotazy směrované v dotazovně na odbor KS o víkendu 25. až 26.11.2017 byly zodpovězeny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: proč mi taky neodpovídáte na mou kritiku MHD
Dotaz: Minulý týden jsem posílala kritický ohlas na to, co chystáte v jízdních řádech MHD. Srovnávala jsem dnešní stav linek 2 a 5 s tím, co se chystá, protože se budeme moct dostat jen na náměstí a to není mnoho. Jestli se Vám můj ohlas "ztratil" nebo byl "omylem" zrušen, tak jsem ochotná všechno poslat ještě jednou, protože po zkušenostech ostatních tazatelů jsem si otázku nakopírovala. To potom tato stránka "Dotazy a náměty" ztrácí význam, když se dotazy občanů neobjeví!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dotazy se v dotazovně "neztrácí" ani nejsou "omylem" rušeny. Odpověď není zveřejněna jen na minimum dotazů, které nesplní uvedené podmínky zveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
Není předmětem dotazovny rozebírat osobní postoje a stanoviska, zveřejňovat vulgarity apod.
Vítáme každý dotaz či námět, který respektuje pravidla dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 12. 2017
Předmět: neodpovídání na dotazy občanů města
Dotaz: Vážený pane tajemníku, jak jsem si pročetl poslední stránky dotazovny, tak jsem zjistil, že přestává plnit svoji úlohu a že uvádíte některé občany v omyl, kteří čekají, že se jejich dotazem bude někdo věnovat a že se dočkají odpovědi. Můžete mi prosím napsat, abych měl lepší představu, kolik dotazů se například v posledních 2-3 týdnech "zrušilo", abych použit to označení paní Wurzelové? Obecně se tvrdí, že se občané nezajímají o veřejné dění, což u "zrušení" dotazů je kontraproduktivní. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Vančuro,
stále považuji dotazovnu za efektivní a účinný nástroj pro komunikaci a zpětnou vazbu s dlouhou tradicí a dobrými výsledky. Před několika lety byla dokonce oceněna v rámci soutěže Otevřeno x zavřeno jako nástroj pro rychlou a otevřenou komunikaci s občany. Proto by mne velmi mrzelo pokud by ztrácela smysl nebo svoji úlohu. Protože máme data od roku 2010, tak jsem provedl jejich analýzu, která potvrdila, že zrušené dotazy (tedy dotazy mimo pravidla Dotazovny)činily v minulém volebním období 6,15% a nyní (10/2014 až 12/2017)činí 6,5%, což nepokládám za významný rozdíl. Za měsíc listopad 2017 dosáhl poměr pak 15,27%, což souvisí se změnami v MHD a potřebou některých tazatelů vyjádřit svůj osobní názor, někdy i za hranou slušnosti a tedy i pravidel. Významně narostl i počet dotazů, který v případě odboru komunálních služeb vzrostl o 51%. Vážím si kritických názorů, nicméně nesmí překročit meze slušnosti. Takových dotazů je velká většina, proto budu dělat vše pro zachování Dotazovny i v budoucnu.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

5. 12. 2017
Předmět: MHD a Vodojem
Dotaz: Zdravím,když jsem ve druhý půlce letních prázdnin psal,že linka 5 nezajíždí na Vodojem,tak jste to vyřešili.Linku 5 jste z Neumannovy vyhnali a hodili ji přes náměstí.Psal jsem,že by to k nám mohlo jezdit častějc,jenže po odklonu linky 5 je to přesně naopak.Z výhledových jízdních řádů vidím,že je tam luxusní spojení z Kláštera na náměstí a zpět,zbytek města byl ale postiženej.A jak čtu,tak nejsem sám,komu se to nelíbí.Je to práce,ale ještě s tím něco udělejte.Nepožádáte občany o zpětnou vazbu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
koncept MHD je v zadaném rámci vždy věcí kompromisu, jako je již zmíněno v předchozích odpovědích na dotazy ohledně MHD. Trasy linek i jízdní řády k 1.1.2018 jsou aktuálně uzavřeny, sledujte prosím web města, zpravodaj, ... kde budou aktuální informace zveřejňovány.
Podněty od občanů i institucí město přijímá a vyhodnocuje neustále, pro konkrétní dotazy lze využít např. mail: mhd@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: busy nádraží - ZR 4 - poliklinika - ZR 3 - nádraží dvakrát za hodinu
Dotaz: Žádám o zachování půlhodinové jízdy busů nádraží - ZR 4 - poliklinika - ZR 3 - nádraží. Není třeba rušit něco, co je dobré, linky 4 a 5 jezdí dobře. S argumenty, že autobusy mají jezdit maximálně jednou za hodinu nesouhlasím. I v jiných podobně velkých městech jezdí busy častěji jak jednou za hodinu. Až budou ubývat lidi z busů, tak se budete divit. ... Kdy zase budete jízdní řády měnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
koncept MHD je věcí kompromisu, kdy v zadaném rozsahu MHD (kilometry, počty vozidel) bylo cílem pracovní skupiny uspokojit co nejvíce cestujících. V nejbližší době nepředpokládáme zásadní změny jízdních řádů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: oznámené jízdní řády MHD - podpora MHD nebo aut?
Dotaz: Dobrý den, ... Poraďte občanům města, co mají dnes kladný vztah k MHD, aby i do budoucna dále jezdili MHD. Oznámené jízdní řády jsou ten problém. Co máme pro zlepšení MHD dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jako před a po celou dobu zkušebního provozu MHD a také nyní přijímáme konkrétní podněty od občanů a institucí, jakou přepravní potřebu mají. Záměrem úprav bylo a je v zadaném rámci (kilometry a počet vozidel MHD) uspokojit co nejvíce cestujících. V tomto rámci je a vždy bude výsledný návrh kompromisním řešením. I nadále je možné se s konkrétními podněty obracet na město např. prostřednictvím mailu: mhd@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: Nevyhovující nový jízdní řád MHD linek 2 a 5
Dotaz: Nevyhovuje mi nový jízdní řád linek 2 a 5, ten stávající mi plně vyhovoval. Dalo se dostat i jinam než na náměstí, kvůli zajímavé trase linky 5. Nerozumím těmto ... změnám. ... Budete pořádat nějaké setkání s občany právě k novým jízdním řádům? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požadavky občanů ze ZR 2 a 5 vyhodnotila pracovní skupina jako velmi relevantní. Byla určující věcnost podnětů a desítky dalších připomínek na stejné či podobné téma došlých jinými informačními cestami. Záměrem úprav bylo vyhovět co největšímu počtu cestujících v zadaném rozsahu MHD, nehledali jsme zajímavé trasy, ale hlavní přepravní potřeby.
Setkání s občany organizuje oddělení projektů a marketingu, termíny jsou zveřejněny na stránkách města v "kalendáři akcí", nejbližší hovory s občany jsou ve středu 6.12.2017.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: K odpovědi pana Dvořáka na dotaz s názvem "MHD ponovu"
Dotaz: Pane Dvořáku, předně děkuji, že jste mi odepsal. ... přesunutím linky 5 na náměstí přijdeme na Neumannově o 112 autobusů týdně, na lince 6 nám místo toho přidáte týdně jen 10 autobusů jedním směrem a 10 autobusů druhým směrem. Je to velký počet. A že by ty autobusy po půlhodině byly málo využívané, to vím, že to není pravda. Zopakuji otázku, jestli za této jasně pojmenované špatné situace se něco na Neumannovu nepřidá?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, hodinový interval na velikost našeho města není špatný, uvidíme, jak se bude odvíjet ekonomika provozu, obsazenost vozů atd. Pokud nedostaneme další zadání a rozšířený rozpočet, tak další změny neplánujeme. Dvě okružní linky plus šestka Vás dopraví prakticky ke všem důležitým cílům. Pětka nám primárně od ledna bude doplňovat obsluhu území ZR 2 a ZR 5, pokud nebudete chtít využít zastávku Studentská nebo spojení šestkou, lze se, ovšem s časovými ztrátami, dopravit na AN a počkat na přestup. Komunální odbor nemá pokyn rozšiřovat nabídku MHD nad rámec, který byl radou města zadán pracovní skupině.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2017
Předmět: odstavený vrak automobilu
Dotaz: Dobrý den, ze dne 2.12. na 3.12.2017 byl na ulici Okružní hned za garážemi v zatáčce k SAT a.s. odstaven vrak automobil s SPZ 4J9 3974 zn. Peugeot. Prosíme Vás, aby byl vyhledán majitel a tento vrak odstraněn. Prostor za garážemi slouží jako odvodňovací část s kamennou drenáží, a ne jako prostor k odstavování vraků. V zimě se tam odhrnuje sníh z nepřehledné zatáčky. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za informaci. Situaci prověřím a dle výsledku šetření budou přijata opatření. Jen předesílám, že otázka vraků je poměrně složitá a pokud vozidlo netvoří překážku silničního provozu, tak se celý proces se všemi zákonnými postupy může značně protáhnout.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: očekávané změny MHD na Stalingradě
Dotaz: Obecně jsme z očekávaných změn MHD na Stalingradě nešťastní. Co jsme byli zvyklí, tak jezdit nebude. Z polikliniky a na nádraží jsme vždy mohli jezdit dvakrát za hodinu, teď už to nebude. Nejvíc postižení změnou budou lidi na zastávce na Okružní, kousek od "věžičky". Tvrdíte, že jste se vypořádali s připomínkami. Jenže těmito změnami vznikají další závažné připomínky, které už nechcete řešit. To máme dát dohromady nějakou petici, jako to nedávno udělali Klášteráci, aby mohli jezdit na náměstí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ve veřejné dopravě a při daném omezujícím zadání je to vždy o velkém kompromisu s přihlédnutím k většině. Vypořádání připomínek neznamená, že se všem připomínkám vyhoví a každá změna má většinou dopad na jiný spoj nebo linku MHD.
Ing. Miloslav Dvořák, Ing. Wurzelová
odbor komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: lednová "optimalizace" MHD
Dotaz: Dobrý den, věřil jsem, že se od ledna MHD zlepší, ale po několika zlepšeních se současně objeví v jízdních řádech nové problémy, kterým se bude potřeba věnovat. Názor, že už je hotovo a že už budou změny jen kosmetické, neberu. Kdyby lidi věděli dříve, co se od ledna chystá, tak by se ozvali, ale takto jste je postavili před hotovou, problémovou věc. Když pominu snad brzy hotové zastávky na Klafaru, tak se chci zeptat, jak to vypadá s tou druhou stranou zastávky na Brněnské u policie a na Dolní?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Čas na připomínkování jízdních řádů platných od července byl do října. K tomuto účelu byla zřízena adresa mhd@zdarns.cz, případně jste mohl přijít osobně na Městský úřad. O změnách bylo informováno ve Žďárském zpravodaji, na tiskových konferencích města, na setkání občanů, na webu i facebooku, na setkání zájmových skupin. Následně veškeré připomínky byly shrnuty a předány pracovní skupině. Analyzovány byly všechny připomínky všech občanů, a výstupem těchto připomínek jsou finální jízdní řády platné od 1. ledna 2018.
S přátelským pozdravem
Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor

Vážený pane, děkujeme všem občanům a institucím, které zaslali/předali své konkrétní připomínky k MHD, a to v průběhu celého zkušebního provozu. Se všemi podněty pracovní skupina pracovala a výsledný koncept MHD je dán zadaným rámcem rozsahu MHD a snahou uspokojit co nejvíce cestujících v daných limitech. Zastávka na Brněnské je v projekční přípravě, zastávka na Dolní prozatím není připravována. Příprava a realizace zastávek je závislá i na finančním krytí těchto akcí v městském rozpočtu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: Kdy odpovíte na můj příspěvek k MHD?
Dotaz: Před dvěma týdny jsem posílala příspěvek s dotazem k připravovaným jízdním řádům MHD, doteď nemám odpověď. Příspěvek se týkal zrušení spojů na lince 5 ráno a večer v pracovních dnech a hlavně zrušení dvou třetin spojů o víkendech. Taky jsem psala, že budeme muset chodit kus cesty na zastávku a ze zastávky u BauSpezi Kinský. Navrhovala jsem změnit toto. Proč nemám odpověď? To jsou občané, kterým se odpovídá a občané, kterým se neodpovídá? Žádám proto o odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď nemáte, protože Váš předchozí dotaz nedodržel pravidla dotazovny, ve kterých si vyhrazujeme právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Tomu minimu tazatelů, kteří uvedená pravidla nedodrží, neodpovídáme.
Koncepce linek MHD je věcí kompromisu s cílem vyhovět co největšímu počtu cestujících. Pracovní skupina měla zadán rozsah dopravy - tj. cca počet kilometrů a počet vozidel, v tomto rámci bylo nutné vyřešit dopravu pro celé město.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 12. 2017
Předmět: připomínka k novým jízdním řádům MHD
Dotaz: Vážení, předně doufám, že se nemusím bát, že byste se moji připomínkou nezabývali a že na ni neodpovíte. Také jsem velmi nespokojený s tím, co se chystá v MHD poté, co jste vyhověli Klášterákům. S dnešním stavem MHD jsem spokojený, škoda těch změn. Můžete mi prosím odpovědět, jak budeme cestovat ze Stalingradu na nádraží k autobusům, když MHD pojede pouze jednou za hodinu? Není potřeba doplnit nějaké autobusy za zrušenou linku 5, kterou v dnešní podobě chválím? Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, bohužel nelze vyhovět všem, celé MHD je jakési kompromisní řešení, které má vyhovět většině. Jen pro upřesnění, změnami na dvojce a pětce se vyhovuje celému území ZR 2 a ZR 5, což je nezanedbatelná část města. Protože jinak nejste konkrétní, nejvhodnější spojení na linkové autobusy si lehce najdete na IDOSu, kde budou nové jízdní řády zveřejněny, ale až po dokončení legislativních procesů, patrně až ve druhé polovině měsíce. Jinak čtyřka Vám bude jezdit prakticky ve stejný čas jako nyní pětka.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 12. 2017
Předmět: návrh na řešení nových problémů v MHD ve Žďáru 3
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, proč jste nám sebrali jednu celou linku jezdící po hodině a nedali nám nějakou náhradu místo toho? Myslím linku 5, co teď místo přes Žďár 3 pojede přes náměstí. Chápu, že jste chtěli vyhovět kritice ze Zámku, ale tímto jste nás ve Žďáru 3 poškodili. Zeptám se konkrétně, jestli neuvažujete o řešení, že se do budoucna zvýší peníze na MHD a tím se budou moct přidat kilometry? Prosím o odpověď na můj konkrétní a snad srozumitelný dotaz. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nelze vést všechny linky přes Stalingrad. Stále tam máte dvě periodické linky, čtyřka Vás doveze na nádraží prakticky ve stejném čase jako nyní pětka, k hlavní poště (za pětku) Vás dopraví od ledna šestka. Jediné co je jiné je četnost dopravy, ale alespoň nebudeme vozit v autobusech vítr. Případné rozšíření dopravy a navýšení financí a případně i počtu vozidel MHD je vhodné posoudit i s vědomím, že by po Okružní jezdily co dvacet minut autobusy.
V současné době nemáme zadání pracovat s navýšením naježděných kilometrů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 12. 2017
Předmět: jak se dostanu na zastávku Sázavská
Dotaz: Dobrý den, jsem velmi ráda za dnešní spojení mezi Žďárem 4 a zastávkou Sázavská. Jezdím na Klafar hlídat dceři děti a spojení po hodině linkou 4 tam a spojení po hodině linkou 8 zpět mi plně vyhovuje. S lítostí jsem zjistila, že už linka 4 přes Klafar jezdit nebude. Můžete mi poradit, jak mám jezdit ze Žďáru 4 na zastávku Sázavská, protože se v těch připravovaných jízdních řádech nevyznám? Je nějaké normální spojení, abych se rozumně dostala autobusem na zastávku Sázavská. Děkuji za Vaši ochotu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, hromadnou dopravu nelze stavět na potřebě jednotlivce. Zastávka Sázavská je zřízena hlavně jako dostupná zastávka pro další rozvoj lokality. Vzhledem k minimálnímu současnému využití a nutným změnám ve vedení MHD bude v nejbližším období trochu „upozaděna“. Od ledna „normální“ spojení na ni ze ZR 4 nebude, lze jet čtyřkou na Libickou a zbytek dojít a nebo jet až na nádraží a přestoupit na osmičku, ale to je časově náročnější.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: MHD - neodpovídání na dotaz
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu jste mi neodpověděli na můj dotaz s připomínkou k MHD, co jsem zde poslala koncem předminulého týdne? Dotaz se týkal kritiky redukce spojení MHD okolo Vodojemu, co připravujete za několik týdnů. Psala jsem tam, co by se s tím dalo dělat. Můžete mi tedy odpovědět nebo jak jinak se mám ozvat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
neodpovídáme jen na minimum dotazů, které nerespektují pravidla dotazovny: "Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou." Postačí, pokud nám zašlete dotaz, který je v souladu s uvedenými pravidly dotazovny.
Každé řešení MHD je kompromisem mezi různými požadavky a potřebami. Cílem pracovní skupiny bylo najít v zadaném rámci (počet kilometrů a počet vozidel pro celé město)takový koncept, který uspokojí potřeby co největšího počtu cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


2. 12. 2017
Předmět: lednové jízdní řády MHD
Dotaz: Prosím Vás, když jsem se díval na lednové jízdní řády, tak s tím mám velký problém. A to nejenom já. Mnoho z toho, co nám teď vyhovuje, dáváte do pryč. Není to jenom otázka najíždění na směny na Jamské od vlaků, Stalingrad a Vodojem bez linky 5, ale i další věci. Bude nějaká možnost, kde se budou shromažďovat připomínky občanů a dojíždějících do města k lednovým jízdním řádům, protože forma Dotazovny asi není nejvhodnější, hlavně když některé dotazy jsou rušeny? Děkuji za konstruktivní odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připomínky shromažďuje odbor komunálních služeb, mail kontakt např.: mhd@zdarns.cz. Zdrojem připomínek jsou kromě dotazovny i písemná podání, mailové náměty na adresy konkrétních úředníků nebo vedení města nebo telefonické či ústní žádosti a návrhy. Dotazy jsou a budou i nadále shromažďovány a vyhodnocovány.
Během příštího roku by ke změnám mělo docházet jen výjimečně.
V dotazovně neodpovídáme jen na minimum dotazů, které překročí pravidla pro uveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: vyznačení autobusů bez schůdků a nové jízdní řády MHD
Dotaz: Dobrý den, přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz k chybějícímu vyznačení autobusů bez schůdků v jízdních řádech MHD. Řešení, že si budou muset občané pokaždé telefonovat na dispečink, jaký pojede autobus, je nevyhovující, jak pro občany, tak to bude zdržovat i pracovníky dispečinku. Nebylo by lepší u další změny jízdních řádů to zase uvádět? A jen na doplnění, že taky nejsem spokojený s nově připravenými jízdními řády MHD, ale to bych se opakoval s jinými občany a jejich dotazy. Děkuji za zprávu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak jsem uvedl, většina spojů periodických linek je zajišťována nízkopodlažními autobusy. Až bude jasné, že je provoz ustálený a konečný na delší dobu, tak označení spojů doplníme, aby garance byla opravdu garancí.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD od 1. ledna a cesta z nádraží na Neumannovu
Dotaz: Pěkný den přeji, když jsem se díval na jízdní řády MHD od 1. ledna, tak nerozumím, proč se některé stávající dobré věci ukončily, jako například stávající linka 5. MHD používám pro jízdu na vlak nebo od vlaku, hlavně když je špatné počasí. Třeba u dnešní linky 5 jsem byl ochoten počkat do 40. minuty, to je tak na hranici. Ale teď dalších 10 minut na linku 4 asi čekat nebudu, půjdu pěšky, na Neumannovu dojdu. Chybí mi tady prostě 2 linky za hodinu. Je šance do budoucna na nápravu tohoto problému?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, změnami se pracovní skupina snažila vyhovět co největšímu počtu relevantních připomínek, proto se udály i ty změny, které byly „vynuceny“ změnami jinými. Takže stále platí, že pro spojení k a od vlaků je primárně určena osmička a nyní místo pětky dvojka. Z těch změn pak vyplynula možnost využít od ledna i čtyřku. Věřte, že za daných podmínek je to vždy kompromisní řešení. Pokud tedy nejste ochoten čekat na čtyřku, máte možnost využít osmičku, na Neumannovu dojedete sice ve stejný čas, ale zato budete v teple. Samozřejmě lze využít i dvojku a ze Studentské dojít, záleží kde na Neumannové bydlíte.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2017
Předmět: Nespokojenost s novoroční změnou městské dopravy
Dotaz: Připojuji s k nespokojenosti s novoroční změnou městské dopravy. Podobně jako jiným občanům mi vadí, že po přesunutí linky 5 na náměstí jste nedali nějakou náhradu za tuto linku. Někdo zde navrhoval linku 4 po půl hodině s tím, že by jednou jela okolo městského úřadu a jednou přes Klafar, co považuji za výborný nápad. Chtěla bych proto požádat o hrubý odhad toho, kolik by to ročně stálo městský rozpočet. Byly by to asi desítky tisíc korun, ale pomohlo by to. Děkuji za ostatní občany a za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, kouzlo periodických linek, a mezi ty patří právě čtyřka, je, že po celou dobu provozu během dne jezdí stále stejnou trasou a nejlépe ve stejné časy. Není doporučován delší takt než je jedna hodina. Pokud by se Vaší či podobné myšlence vyhovělo, byla by nutnost zřízení další linky, byl by potřeba další autobus s řidičem navíc a to už se nebavíme o desítkách tisíc, ale řádově o statisících.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2017
Předmět: MHD na Klafaru a na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, tak nám s novými jízdními řády nepřinášíte dobré zprávy. Dnes na Stalingradě a na Klafaru jezdí autobusy MHD velmi dobře. Za měsíc se to ale změní a nabídku budeme mít o dost řidší. Takže jen doufáme, že to je pouze dočasné a že se to ještě zlepší tak brzo, jak jen to bude možné. Já se chci zeptat související věc. Přes Klafar jezdí MHD od července a stále nejsou dokončené zastávky, nemohou tam autobusy zajíždět kvůli nedoasfaltování. Kdy toto podle vás bude hotovo, zastávky v provozu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, i přes změny, ke kterým dojde, dopravní spojení ZR 3 není špatné. Není možné upřednostnit Stalingrad na úkor ostatních částí města. Nějaká řešení ještě jsou, vše se bude odvíjet od toho, jak nám to bude vycházet v „reálu“.
Územní a stavební řízení má své zákonitosti a přes veškerou snahu jsme to více urychlit nedokázali, zastávky na Klafaru jsou prakticky hotové, chybí jen vodorovné značení a položení obrusné asfaltové vrstvy v zálivech. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a problematické záruce na tyto práce v současném klimatu jsme se s dodavatelem stavby dohodli na rozdělení zakázky na 2 etapy, zbývající práce budou dokončeny na jaře 2018. Na zastávkách bude přijat provizorní režim.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 12. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: Ráno v 5hod.o víkednu a svátcích se nemám,jak dostát do zaměstnání ze Studentské na Žďas,lidi do nemocnice,do marketů!!!Dřív jezdila 4.Když přijedu z Prahy nebo Brna ve 21.30hod.tak jak se má dostát na Studentskou,když nic nejede???
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, od ledna 2018 bude linka č. 4 jezdit i o víkendech a svátcích (4.55 z AN). Večerní spoj z AN od vlaků nebyl z především ekonomických důvodů a absenci poptávky po takovém spoji zaváděn, tento problém budeme sledovat, případná změna během příští roku je možná.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

1. 12. 2017
Předmět: rozdíl mezi jízdními řády MHD schválenými radními a skutečností
Dotaz: Dobrý den, můžete mi vysvětlit, proč je rozdíl mezi jízdními řády schválenými Radou města a jízdními řády skutečně platnými od ledna? Mám na mysli linku 6, kde je těch odlišností více. Například nepojede ta dvojice ranních nedělních autobusů na Vodojem a nazpět. Ani z Vodojemu nemohou jezdit občané do kostela? Já jsem myslel, že když to Rada města schválí, tak už to tak zůstane nebo jen s nějakými kosmetickými změnami. Doufám, že na moji otázku odpovíte, protože už nevím, na co jiného odpovídat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
materiál předkládaný radě města sloužil pro informaci o změnách trasování, rada města rozhodovala o trasách, jízdní řády dále dopracovávala pracovní skupina. Časové údaje v jízdních řádech byly orientační a takto to bylo i prezentováno veřejnosti.
Neodpovídáme jen na minimum dotazů, které překročí pravidla pro uveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 12. 2017
Předmět: dopilování lidmi připomínkovaných nedostatků v MHD
Dotaz: Dobrý den, v posledním čísle Žďárských novin se doslova píše, že "po letním zavedení změn v linkovém vedení a jízdních řádech MHD město dopilovává lidmi připomínkované nedostatky". Já se chci zeptat, kdy město začne a ukončí dopilování nedostatků po zimních změnách v jízdních řádech zkraje ledna? Jde o to, že vznikly změnami další nedostatky v MHD, jak je patrné i z této stránky. Věřím, že městu jde o spokojenost obyvatel s MHD. Děkuji, že se tomu budete věnovat a současně také za Vaši odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nikdy nejde, a v osobní dopravě zvlášť, vyhovět všem, vždy bude někdo „nespokojený" buď doopravdy a nebo jenom s „určitým cílem“. Dopracovávané změny respektují relevantní a hlavně většinové požadavky. Pracovní skupina dostala určité zadání, v rámci něhož je to kompromisní maximum, co jde realizovat. Během příštího roku by ke změnám mělo docházet jen výjimečně.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 12. 2017
Předmět: cestování od vlaků na průmyslovou zónu
Dotaz: Prosím, v odpovědích mým spolupracovníkům píšete, že jste prakticky rezignovali u MHD s přípoji od vlaků na MHD pro odvoz na jednotlivé směny v průmyslové zóně. Nerozumím tomu, že když to teď jde, tak za měsíc to nepůjde pod heslem, cestující choďte pěšky nebo jezděte jen autem. To je opravdu takový problém to nějak udělat, aby jezdily jako dnes autobusy linky 9 po příjezdu vlaků? Kolik by to město stálo z rozpočtu, kdyby na MHD přispělo? A taky chybí spojení od vlaků pro THP, to ani teď není.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, obdrželi jsme mnoho připomínek, že pracující z průmyslové zóny Jamská nestíhají být včas na pracovištích, nepomohly ani minutové korekce. Navíc dle statistiky odbavení se jedná o 1 – 2 cestujících od vlaků na spoji, proto jsme se rozhodli pro uspíšení spojů, ty počkají jen na autobusové přípoje. Dle našeho názoru není správné, aby kvůli 1 – 2 cestujícím od vlaků přicházel pozdě do práce celý autobus. Jinak to, bohužel, za daných podmínek neumíme vyřešit. Přípoj linkového vedení při ranní směně jsem popsal již dříve, u ostatních směn zatím není jiná možnost. Byla by tu možnost vedení posilového spoje, ale to jsou finance navíc nebo omezení jiných linek a spojů. Potřeby spojení pro zaměstnance byly řešeny na základě požadavků dodaných podniky a následně dle připomínek k úpravám MHD. Všem požadavkům bohužel nelze vyhovět a bohužel, některé potřeby ani nebyly známy.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 12. 2017
Předmět: Bikesharing
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete po vlně kritiky provázející změny v MHD o doplnění možností dopravy po městě o další alternativy? Například zřízení služby sdílených kol (bikesharing) by mohlo uspokojit minoritní požadavky jako je doprava od zpožděných vlaků, od vlaků na směny, noční dopravu atd., kde vedení pravidelných linek je příliš nákladné? Mohlo by město přivést průzkum u bikesharingových společností, minimálně aby se prověřili náklady?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš námět jsme předali k zodpovězení oddělení projektů a marketingu.

Dobrý den,
děkuji za dotaz. O zřízení bikesharingu v současné chvíli neuvažujeme. Již dříve se město zabývalo možnostmi, jak tento alternativní způsob dopravy využít i u nás ve Žďáře, ovšem po oslovení několika společností, které se bikesharingem zabývají, jsme dospěli k názoru, že v současné chvíli probíhá testování v městech s cca 50 tisíci obyvateli. Pokud se ukáže, že to v těchto městech funguje, nevylučujeme nějakou podporu zavedení tohoto systému i ve Žďáře. Pokud by se taková iniciativa objevila mezi obyvateli, město je připraveno s nimi vést dialog a případně je v jejich úsilí podpořit.
S pozdravem,
Jakub Axman, oPM
1. 12. 2017
Předmět: Osvětlení cyklistické stezky na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, z jakého důvodu není osvětlený úsek cyklistické stezky na Stalingradě, který začíná u Penny marketu a pokračuje dál směrem na Hamry.
Před pár dny jsem tudy chtěla jít venčit psa a bohužel tam nebylo vidět na krok.
To samé se mi stalo na ulici Jihlavská (naproti ZDARU), ale to byla možná výjimka.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, většina cyklistických stezek ve městě nebyla plánována s osvětlením, nepřijde nám to jako účelně vynaložené peníze. Doporučuji Vám venčit zvíře někde, kde veřejné osvětlení je.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 12. 2017
Předmět: vyznačení autobusů MHD bez schůdků v jízdních řádech od ledna 2018
Dotaz: Dobrý den, v polovině června jste mi na moji otázku k vyznačení autobusů bez schůdků značkou vozíčkáře v jízdních řádech odpověděli, že to budete řešit od ledna 2018. Ale v jízdních řádech, co se teď chystá a co projednávala rada města toto není. Proč jste tam toto nedoplnili? To se neví, kdy pojede který autobus nebo to jezdí každý den jiný autobus? Můj dotaz z června je na http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=5822. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, materiál předkládaný radě města sloužil pro informaci o změnách trasování, časové údaje v jízdních řádech nebyly konečné, tyto jízdní řády obsahovaly i jiné nesrovnalosti, které v konečné oficiální verzi nebudou. Po konzultacích jsme se rozhodli zatím označování autobusů neprovádět. Provoz MHD zabezpečují nízkopodlažní vozidla, bezbariérově je provozována většina spojů na páteřních linkách. Případné informace o konkrétním spoji poskytne dispečink dopravce.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních

30. 11. 2017
Předmět: Odpověď pana Dvořáka na dotaz s názvem "MHD ponovu"
Dotaz: Dobrý den, tak jsem zvědav, jestli taky můj dotaz neskončí v koši. Přečetl jsem si odpověď pana Dvořáka na dotaz "MHD ponovu". Přiznám se, že odpovědi nerozumím. Dnes Neumannovou projíždí tři periodické linky č. 4, 5, 8, potom i linky č. 3 a 6. Dotyčný občan si stěžuje na zrušení linky 5 pro Neumannovu. Vy mu odpovídáte, že místo toho tam budou linky 3, 4, 6 a 8. Ale vždyť je to stejné! Neuvažuje se o tom, že od nějaké pozdější změny jízdních řádů přes Neumannovu nebude jezdit jiná další linka?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v odpovědi je konstatováno, co bude jezdit ulicí Neumannova a je tím myšleno, že tato obsluha by měla být dostatečná a není důvod tam vést další linky a upřednostňovat ji na úkor jiných lokalit. Ono za daných podmínek nejde zajišťovat dopravu z určité zastávky všemi směry a v požadované časy. Co se týká intervalů, hodinový takt by měl být dostatečný, za daných podmínek nemůžeme honit autobusy s několika cestujícími každou půlhodinu. Přetrasování linky č. 5 bylo provedeno tzv. v zájmu celku a ne na požadavek jednotlivce.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2017
Předmět: neodpovídání na dotaz k MHD
Dotaz: můžete mi prosím vysvětlit,proč jste dali můj dotaz do skupiny dotazů,na který neodpovídáte?protože byl kritický k připravovaným změnám jízdních řádů MHD?kritizoval jsem přípoje městské dopravy od vlaků na Vodojem a Průmyslovku,že to bude jezdit jen jednou za hodinu a že když bude mít vlak zpoždění,tak místo půlhodiny budeme čekat hodinu na další autobus.tak snad na můj dotaz odpovíte,určitě je košer k vašim regulím pro dotazy.jenom poznámka,že když nebudete odpovídat,tak lidi ještě víc naštvete
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz za dne 23.11. byl adresován na Odbor dopravy, který není příslušný (MHD má na starost Odbor komunálních služeb).
Podle pravidel Dotazovny jsem ho nicméně přeposlal na zmíněný odbor k zodpovězení. Vedoucí odboru KS dotaz vyhodnotila tak, že je v něm víc osobních dojmů než konkrétního dotazování a nechala ho tedy v souladu s pravidly Dotazovny zrušit.

Doporučuji příště komunikovat v otázkách MHD přímo s odborem KS a při tom dodržovat důsledně pravidla Dotazovny - "Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou."

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

27. 11. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: prosím vás, nechejte linku 5 jak je. chystaná změna je horší, bude se dát míň cestovat. ztrácí se nám na zastávce autobusy, kterými teď můžem jezdit. ještě to neměňte. změnami Mhd nám zkomplikujete život
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Návrh úprav MHD je kompromisním řešením, kdy bohužel nelze vyhovět všem. Trasy linek k 1.1.2018 již nebudou měněny.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: MHD v zR
Dotaz: Dobrý den,
sleduji komunikaci změn v MHD a zajímalo by mne, zda publikované odpovědi jsou v souladu s názory vedení města a pracovní skupiny, tedy tvůrců změny nebo jen zoufalou obranou úředníků? Rád bych také znal odpověď na to, zda výsledek je odpovídající nákladům, které vzrostly na 9 mil.Kč z původních 6,5?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkuji za dotaz. Článek publikovaný ve Zpravodaji je výsledkem práce redakce a pracovní skupiny, lze tedy předpokládat, že prezentuje i názor vedení města. Přechod na nové linkové vedení samozřejmě nese své připomínky, ale postupně se je snažíme řešit. Vámi zveřejňované zvýšené náklady nejsou výsledkem probíhajících úprav MHD, nýbrž především reagují na nařízení vlády č. 336 a 337/2016Sb. o minimální mzdě, které nařizuje od roku 2017 zvýšit platy řidičům MHD. Tato změna platů město vyjde téměř na 2 miliony korun ročně, oproti stavu z roku 2016, z čehož samozřejmě město velkou radost nemá. Žďár nad Sázavou tak musí ze svého hradit závazky, které dal někdo jiný (v tomto případě Vlada ČR). Proti tomuto postupu jsme vznesli stížnost prostřednictvím Svazu města a obcí ČR. Nicméně nyní nám nezbývá než se se zvýšenými náklady popasovat.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

28. 11. 2017
Předmět: Vyčištění kanálu
Dotaz: Dobrý den, prosím o důkladné vyčištění kanálu,je úplně plný jehličí a ostatního hrubého odpadu.Voda do něj vůbec neodtéká.Je to kanál u výjezdu před druhou řadou garáží u Primy z boku.Nutno vyčistit než nastanou mrazy a potom obleva,voda potom stéká k Primě,kde couvají zásobovací kamiony,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, věc prověříme na místě a navážeme s dalšími potřebnými kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 11. 2017
Předmět: MHD na Okružní ulici
Dotaz: Celkově jsme z navržených změn MHD zděšení. Jak se teď budem dostávat k nám na Okružní, když tam skoro nic nepojede? Odpovídali jste, že linka 8 nemůže jet přes celou Okružní, že je to moc kilometrů. Ale takhle je to jen čtvrt kilometru na jeden autobus. Že k nám bude jezdit o linku míň ještě kvůli změnám na lince 5 ani nemluvím. Prosím, předělejte to nebo nechejte tak jak je to teď. Staří lidi u nás budou sedět doma, protože se nikam nedostanou. Nechápete, že nám tímto komplikujete život?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
trasy linek k 1.1.2018 jsou již stanoveny a nebudou měněny. Obsluha Stalingradu v lokalitě Okružní, horní, je zajištěna i ze zastávek: Okružní, rozc. Hamry a Libická. Navíc dochází k rozšíření spojů linky č. 6 - sledujte prosím webové stránky města a zpravodaj, kde budou zveřejněny aktuální informace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: Námět k MHD, snad mi odpovíte, snad námět nesmažete
Dotaz: Dobrý den, posílám námět k MHD, snad mi odpovíte, když je podle všech regulí, není vulgární, atd. Po přesunu linky 5 na náměstí bych doporučovala nahradit výpadky na zastávkách. Mohla by jezdit linka 4 dvakrát za hodinu, z toho jednou by jela přes Klafar. Tak byste vyřešili připomínky obyvatel z Neumannovy ulice, ze Stalingradu a z Klafaru. A kdyby linka 8 jezdila jako postaru přes horní Okružní, tak by byly stížnosti minimální. Pokud můj námět nesmažete, tak prosím o vyjádření. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Neodpovídáme pouze na minimum dotazů, které již jsou za hranou podmínek dotazovny, což je myslím i zřetelné ze zveřejněných odpovědí.
Vést linku č. 4 nelze po půlhodině vzhledem k zadanému celkovému rozsahu kilometrů MHD. Bylo cílem úprav MHD kromě jiného zpřehlednit linková vedení a tedy neměnit trasu jedné linky (především u periodických linek)různě v průběhu dne. Výsledný návrh je kompromisem v zadaných limitech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: připomenutí se odpovědi na dotaz k dojíždění na Jamskou městskou dopravou
Dotaz: Dobrý den, bylo mi doporučeno se připomenout s mým dotazem bez odpovědi. Ptal jsem se jak budu teď jezdit od vlaků na druhou a třetí směnu na Jamské, když budete dávat linku 9 dříve a nebude se to stíhat přestoupit. Můžete mi odpovědět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na Váš předchozí dotaz už je zpracována, bohužel Vašemu požadavku neumíme v současné době v zadaném rámci MHD vyhovět.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Dobrý den, mhd 3 které jede od Hettichu v 6,06...14,06...18,06...22,06 se špatně stíhá když vemete v uvahu,že končíme v celou a jdeme se převleknout a musime přejít celou továrnu než se dostaneme ven...nešlo by to posunout aspoň o 5 min ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
posun je aktuálně navržen na 06:10,14:10, ... tj. o 4 minuty. Více není možné s ohledem na další cestující.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 11. 2017
Předmět: Ždárský zpravodaj, změny v MDH a "iniciativa" zastupitele Herolda
Dotaz: Dobrý den, když jsem si pročetl zpravodaj, tak mám z toho špatný pocit. Hlavně o "iniciativě zastupitela Herolda", protože jste nám díky tomu omezili cestování, bude to teď na draka. Linka 5 už k nám jezdit nebude, taková dobrá linka to je. Nelíbí se mi to. A linku 6 už vůbec nechápu, jak to píšete. Tak bude jezdit na Okružní horní a na Brodskou nebo nebude? A jak to je s Vodojemem, kde dnes už jezdí a vždy jezdila? A pro příště si vyměňte na titulní straně fotku linkového autobusu za městský.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ve zpravodaji došlo k chybnému popisu č. linky - u poslední linky bylo chybně uveřejněno č. 6 místo č. 8, za tuto chybu se omlouváme. Veškeré připomínky a náměty občanů i institucí v rámci změn MHD byly pracovní skupinou posuzovány podle jejich věcného obsahu a ne podle osoby, která je podala nebo doručila městu. Děkujeme všem, kteří svůj konkrétní podnět doručili, aby bylo možné s ním pracovat. Sledujte prosím webové stránky města a zpravodaj, kde budou zveřejněny aktuální informace o linkách i jízdních řádech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 11. 2017
Předmět: kde je to chystané zlepšení MHD?
Dotaz: Tak jsem si myslel,že když s velkou slávou jste oznámili vypořádání připomínek lidí k MHD,že nám vyhovíte.Povídali jste, že jste pro Klášter dopravu zlepšili,ale není to tak úplně pravda.Zkuste se dostat o víkendu ráno do práce,nic nejede.Vlastně víkendy se hodně zhoršily,teď jezdí po hodině dvě linky,potom bude jen linka 2 a občas párkrát linka 5.Kde je to slibovaný zlepšení?Nadávají lidi z Vodojemu,ze Stalingradu s Klafarem,všichni.Proč to nemohlo zůstat tak, jak to jezdí dnes,to má logiku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Krejčí,
pracovní skupina na zadání rady města zpracovávala návrh úprav MHD tak, aby bylo uspokojeno za zadaných podmínek (počet najetých kilometrů, počet užívaných vozidel, ...) co nejvíce cestujících. kromě jiného postupně klesal zájem cestujících o stávající MHD. Výsledný návrh je v zadaných podmínkách kompromisem, který nemůže (a ani neměl takovou ambici) vyhovět všem. Obecné stížnosti neumíme vyřešit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 11. 2017
Předmět: ulámané větve
Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení důvodu, proč ještě stále nejsou odstraněny ulámané větve na Stalingradě po nedávné vichřici. Dřívější firma automaticky po kalamitě projížděla město a větve odstranila. Předpokládám, že vybraná firma by se měla o zeleň starat kompletně a ne soustavně na něco poukazovat. Co to máte proboha za smlouvu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Vrbková,
děkujeme za upozornění, stav známe, práce na odstranění jsou zadány a již byly zahájeny.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 11. 2017
Předmět: linka č.4
Dotaz: V minulosti byl požadavek několikrát vrátit linku č.4, tak jak to bylo dříve, všem to vyhovovalo a bylo to fajn. Předpokládám, že komise rozhodne o tom, že tuto linku nechá při starém,jinak bychom se připojili k chystané petici, protože co se děje v ZR s linkamu MHD je ostuda.Vypadá too jako záměr,aby to nešlo jinak si to neumím vysvětlit.Proč se ruší dobré věci nemá to logiku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
změny MHD se dotkly nejen linky č. 4 ale i všech ostatních linek. Jedná se o kompromisní řešení v rámci zadaných mantinelů. Změny linek k 1.1.2018 již nejsou možné. Nelze vyhovět všem požadavkům cestujících.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 11. 2017
Předmět: Informace k připravovaným změnám jízdních řádů městské dopravy v radničním zpravodaji
Dotaz: Dobrý den,
v posledním čísle radničního zpravodaje jsem vůbec nepochopil některé změny na lince 6. Píšete, že linka 6 povede přes Stalingrad včetně Okružní horní. O pár řádků píšete, povede nově přes Brodskou, nynechá Okružní horní a zajede na Vodojem. Tak mi tedy vysvětlete, jestli na Okružní horní pojede nebo ne? Přes Brodskou a přes Vodojem linka 6 už dlouho jezdí nebo se mýlím? Připadá mi to nějaký divný, já bych ten dnešní stav jízdních řádů neměnil, vyhovuje to a je k tomu menší kritika.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Hromádko,
ve zpravodaji došlo k chybě zveřejnění čísel linek, poslední linka měla být správně označena č. 8 místo uvedeného čísla 6. Za tuto situaci se omlouváme. Prosím sledujte webové stránky města a zpravodaj, kde budou konečné trasy linek i upravené jízdní řády zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 11. 2017
Předmět: MHD ponovu
Dotaz: Vážení a milý, koukl jsem na vymyšlené změny ponovu v MHD a je mi smutno. Dnešní jízdní řády, které mi a mým sousedům vyhovovali, jdou do pryč. ... Co nám na Neumannovu dáte místo linky 5, abychom nebyli v ...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na Neumannovu ulici budou jezdit 2 ze 4 periodických linek (č. 4 a č. 8), dále je obsluhována linkou č. 3 a č. 6, jejíž jízdní řád se ještě upravuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 11. 2017
Předmět: Strom na naučné stezce
Dotaz: Dobrý den,
na stezce kolem rybníku Konvent je spadlý strom (vzadu u mostku přes Stržský potok). Stezka je neprůchodná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme stav a zjistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 11. 2017
Předmět: MHD na hřbitov … doplnění
Dotaz: Vážený pane Dvořáku, děkuji za Vaše vysvětlení, ale toto nepomůže. Cestovat mezi Vysočany či Klášterem a hřbitovem na Novoměstské nemohu linkou č. 6, protože ta dopoledne k nám nejezdí. Odpoledne potřebuje snacha pohlídat děti, tak musím jet dopoledne. A zastávka Horní je moc daleko, to pro nás staré nejde, až budete v mém věku, tak to pochopíte. Ale pokud by linka 6 jezdila po celý den mezi nádražím a zelenohorským hřbitovem, tak by to bylo dobré. Je to to spojení, o čem se uvažuje, jak píšete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Veselá,
vést MHD podle potřeb jednotlivců není možné. Nicméně situace pro Vás je příznivá v tom, že linka č. 6 bude rozšířena o 2 páry spojů v dopoledních hodinách.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 11. 2017
Předmět: dojíždění na Jamskou I a II ještě jednou
Dotaz: Dobrý den, i když pojedu na první směnu linkovým autobusem, tak pořád ještě nemám spojení od vlaků na druhou a třetí směnu. Když dáváte přednost Žďárským, tak pamatujte i na mimožďárské. Z našich mezd jdou městu daně a za tohle bychom se chtěli aspoň dostat do práce. Prosím o slib, že se to v co nejbližší době vyřeší. Děkuji za tento slib dopředu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Machu,
linky k 1.1.2018 jsou schváleny, nebudou již měněny. Nástupy cestujících na autobusovém nádraží jsou minimální, proto dostal přednost návrh, který umožní většině cestujících dorazit do zaměstnání včas. Bohužel v tuto chvíli Váš požadavek v rámci MHD nemáme možnost vyřešit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: Oplocení firmy Holoubek v průmyslové zóně
Dotaz: Dobrý den, někdy v minulosti již o tom byla řeč,že firma Holoubek se nějak roztahuje i v rámci svého oplocení areálu v blízkosti kruháče.To co má provizorně oploceno je jeho ? Nebylo slibováno, že výhledově tam povede po Brněnské ulici od trafostanice ke Grejdám chodník ? Nebo je to jenom jeho provizorium a město tam skutečně zrealizuje chodník.Připadá mi, že zabral víc prostoru, nebo je to jenom optický klam ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Macháčku,
jedná se o oplocení stavby. Chodník se projekčně připravuje.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 11. 2017
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: O víkendu jsem šla průmyslovou zónou a před Vodaservisem ty travnaté chodníky katastrofa.Vedle Vodaservisu je nahrnutá hromada hlíny, zřejmě jak rozšiřovali parkovací stání. Je to tam hnusné.Komu to tam patří, že tem není terén pěkně srovnán a posečen ? Vypadá to tam hrozně, hromady hlíny neupraveno a td. To jsou pozemky města v takovém hrozném stavu, nebo pozemky firem ?Neměli by to mít v řádném stavu, nebo to město nezajímá ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Burešová,
jedná se o pozemky v majetku firem. Zjistíme, zda se jedná o probíhající stavby nebo mezideponie.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 11. 2017
Předmět: Plesy středních škol alkohol u nezletilých
Dotaz: Dobrý den, jak plánuje město hlídat plesy středních škol? Kdy velké množství nezletilých osob popíjí ve velkém alkohol na plese? Plánujete nějaké kontroly kdy budou prováděny dechové zkoušky? Nějaké omezení hluku mládeže , která chodí kouřit před KD a je velmi hlučná a popíjí alkohol? Prosíme o častější kontroly, v jiných městěch české republiky to funguje proč by nemohlo i u nás?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
na základě Vašeho podnětu jsem informovala provozovatele Domu kultury, který bude úzce spolupracovat s pořadateli plesů a Městskou policií. V této věci jsou již nyní činěny kroky, které by měly vést k udržení klidu, pořádku a kontrole podávání alkoholických nápojů nezletilým osobám nejen na plesech středních škol.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

S

28. 11. 2017
Předmět: parkování Brodská
Dotaz: Dobrý den,

podle dotazu na parkování místa v ulici Palachova (kde mimo jiné před pár lety parkoviště vzniklo), neplánuje se rozšíření parkovacích míst v ulici Brodská nebo v jejím okolí? Bylo by to více než vhodné. Už kvůli obchodům, kinu atd nemají místní opravdu kde parkovat. Bylo by také možné naznačit parkovací místa před obchodem Qanto. Bylo by tam možné získat také o pár míst víc, protože takto řidiči zajedou jak chtějí a je jim jedno, že se už tam nikdo kromě nich nevejde.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
V současné době je objednáno vypracování projektové dokumentace na zvýšení počtu parkovacích stání u domu Brodská č.or. 14-20. Vyznačení parkovacích stání před obchodem Qanto vodorovným dopravním značením samozřejmě lze.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 11. 2017
Předmět: Parkování
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď pane Koubku, pro Vaši informaci uvádím, že dne 25.11.2017 se u Zimního stadionu konala akce "Krampus čerti", kterou dle Deníku navštívilo přes 2000 lidí. Vzhledem k tomu, že vstupenky se prodávaly v předprodeji, měl pořadatel akce přehled o předpokládaném počtu potřebných parkovacích míst pro své návštěvníky a ve spolupráci s MÚ vyčlenit záchytné parkoviště.
Odpověď (odbor dopravy):
Tuto akci město Žďár nad Sázavou neorganizovalo a ani o ní nebylo informováno, dle našich informací ji organizoval občan města, který tuto akci propagoval a organizoval dle vlastního uvážení.
Děkujeme za podnět a informace předáme i městským příspěvkovým organizacím, u kterých tyto akce probíhají.
Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

28. 11. 2017
Předmět: spadlý strom
Dotaz: Dobrý den,přes naučnou stezku kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou u zadní lávky přes potok leží spadlý,velký smrk,nedá se tam projít. Díky za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme stav a zajistíme nápravu.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 11. 2017
Předmět: přechod pro chodce
Dotaz: Dobrý den, tak bych chtěl jako každý rok připomenout slibovaný přechod pro chodce na křížení ul. Veselská a Husova. Situace je zde především v době dopravní špičky čím dál kritičtější a je otázkou času, kdy zde dojde k nějaké nehodě projíždějících automobilů s přecházejícími chodci. Minule jste mi odpověděli, že je vše na dobré cestě, o čemž po těch letech začínám pochybovat. Dočkáme se?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má místní komunikace ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane, přechod na Husově je v přípravě. Řeší se kromě technické přípravy i majetkové vztahy. Předpokládáme dokončení přípravy v roce 2018, realizace bude možná pokud bude zajištěno i finanční krytí akce.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 11. 2017
Předmět: nelze směřovat na starostu
Dotaz: Dobrý den, protože nelze dotaz směřovat na starostu města (nechápu proč), píšu vám. Chtěl bych vědět o jakou policii se jednalo v tomto případě. https://zdarsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zenu-ze-zdaru-pronasledoval-muz-a-vyhrozoval-ji-zabitim-20171121.html A zda se věc nějak řeší.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
Děkujeme za Váš zájem. Zasahující složkou v tomto případě byla hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Žďár nad Sázavou, což je zřejmé z Vámi přiloženého odkazu. V případě potřeby dalších informací doporučujeme kontaktovat policejní mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina JUDr. Danu Čírtkovou. Dotazy na pana starostu je možno směřovat prostřednictvím emailu, jak je uvedeno výše v pravidlech.
S pozdravem

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
tel.: 566 688 100, 778 538 311
e-mail: zdenek.navratil@zdarns.cz

26. 11. 2017
Předmět: Koruna Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se optala, jaký má smysl zapojení našeho města do projektu Koruna Vysočiny. Logický smysl znám, ale zajímalo by mě, proč zde město setrvává ,když destinace očividně nefunguje a šeptá se o tom až na Czechtourismu.
Nebylo by lepší, kdyby město peníze určené pro destinaci vynaložilo na svůj vlastní marketing? Vkládat 200 000 za několik informací v novinách destinace a do nefunkční webové prezentace mi přijde zbytečné.
Děkuji za informaci.
Lenka Nováková
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den paní Nováková.

Děkujeme za Váš zájem. Nejsme při nejlepší vůli schopni jakkoli zhodnotit co „se šeptá na Czechtourism“. Promiňte, ale taková informace není k ničemu.
Roční příspěvek města Žďáru do destinační společnosti Koruna Vysočiny uvádíte chybně - činí pouze 150 000 Kč, přičemž část svých nákladů si DS Koruna Vysočina uhrazuje svými příjmy.
V destinační společnosti se sešlo pět měst ze žďárského okresu a Tišnov spolu s Nedvědicí. Města vědí, že potřebují společnou propagaci, a to hlavně kvůli tomu, aby zde turista strávil delší dobu než jednodenní fakultativní výlet. Destinační společnost Koruna Vysočiny funguje standardně, byl schválen komunikační plán na rok 2018, který by měl prezentaci našeho regionu opět posunout. Společná webová prezentace a turistické noviny jsou, vedle účasti na veletrzích, koordinaci informačních center, propagaci u novinářů, tvorbě společných propagačních materiálů, jednání s incomingovými cestovními kanceláři, skutečně jedněmi z výstupů činnosti. Z tohoto pohledu se jeví příspěvek jako přiměřený. V rámci kraje Vysočina patří Koruna Vysočiny k prvním vlaštovkám společné propagace, v rámci České republiky je však řada destinačních společností, které fungují i déle než deset let, a kde je možno hledat inspiraci k dalšímu rozvoji.
Pokud máte nějaké konkrétní připomínky k fungování webové prezentace, prosím zašlete je na mail hana.vykoukalova@zdarns.cz.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

27. 11. 2017
Předmět: Parkování
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Libušínská. Dlouhodobě jsou zde problémy s parkováním při konání hokejových zápasů, pouti apod. V sobotu 25.11.2017 to dosáhlo svého vrcholu. Pořadatelé akce absolutně nezvládli zajistit parkování svých návštěvníků. MP ani PČR nikde k vidění. Přes třicet minut jsem hledala místo k zaparkování. Možná by Město mělo od pořadatelů vyžadovat i vlastní zajištění parkovacích míst pro své návštěvníky.
Odpověď (odbor dopravy):
Parkování na velkých sídlištích bývá problematické, ale každý, i občan jiného města, má ze zákona v rámci obecného užívání právo použít k zaparkování vozidla jakékoli veřejně přístupné parkoviště. Není mi známo, co v této lokalitě dne 25.11. mohlo být za akci se značným počtem zaparkovaných vozidel, ale hokejové utkání to nebylo, neboť naši hokejisté hráli v sobotu v Táboře (kde naši vyhráli 6:2).

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

27. 11. 2017
Předmět: nemám odpověď na dotaz k jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den,skoro před 2 týdny jsem měla připomínky k jízdním řádům že to bude jezdit špatně pro nás. Doteďka ste mi neodpověděli. To na kritiku neodpovídáte? Má potom tato stránka vůbec smysl protože jinak děláte z občanů hlupáky.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
podstatou dotazovny je odpovídat na konkrétní a věcné dotazy a náměty. Do pravidel dotazovny patří kromě jiného:
„Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.“
Pokud je v nezveřejňovaném dotazu obsažena i konkrétní připomínka, tak se jí zabýváme a věc řešíme. Na obecné názory typu, tohle mi nevyhovuje, neodpovídáme, protože na takové stanovisko/otázku odpovědět neumíme. V současné době neevidujeme dotaz, který by byl v souladu s pravidly dotazovny a na který bychom nereagovali tak dlouho, jak uvádíte.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 11. 2017
Předmět: zpomalováky
Dotaz: Dobrý den.Ráda bych se zeptala, jestli je možné, aby se v ulici Nezvalova umístilo něco na zpomalení rychle jedoucích řidičů. Situace je zde nebezpečná. Řidiči se vyhýbají v místech popelnic, kde se pohybují lidé a je zde nebezpečné i vyjíždění od spodních vchodů. Ulice je úzká, hodně oblíbená zkratka ke Conventu. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Každé řešení má svá pozitiva i negativa. K negativům zpomalovacích pruhů patří zvýšení hladiny hluku, zdroj vibrací, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklistickou dopravu a zvýšení hladiny exhalací. Právě s ohledem na negativa (zejm. zvýšení hladiny hluku) příčné prahy ve Žďáře umísťujeme pouze v blízkosti školních zařízení, nikoli v obytných oblastech.
Navíc podle § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu) platí, že „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

30. 10. 2017
Předmět: veřejné osvětlení Jihlavská ulice
Dotaz: Dobrý den, mám jednoduchou, i když opakovaně už mnohaletou otázku : bude do konce roku 2017 vybudovano chybějící veřejné osvětlení v Jihlavské ulici v úseku od kruhového objezdu po čerpací stanici u ZDARu, na které je už konečně pamatováno i v rozpočtu města a realizace byla slibována k podzimu 2017 několikrát ve sdělovacích prostředcích, anebo se akce opětovně odsouvá ze stálé stejných důvodů ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, akce se odsouvá na rok 2018 z následujících důvodů: Původní zpracovatel projektu nebyl schopen na něm pokračovat, bylo nutné jej nahradit jinou osobou. Pouhé vybudování nového osvětlení jsme rozšířili o nutnou úpravu chodníku (rozšíření)a současně přidáváme i vybudování nového zálivu pro zastávku autobusů MHD. Připravujeme tedy projekčně i povolením rozsáhlejší akci, tj. vybudování chybějícího VO, posunutí/rozšíření chodníku a vybudování zálivu zastávky. Jako bonus je informace, že by se příští rok měla opravovat i krajská silnice v tomto úseku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 11. 2017
Předmět: rekonstrukce chodníků ul. Vysocká
Dotaz: Dobrý den, je v plánu rekonstrukce chodníků na ulici Vysocká od MŠ Vysočánek po křižovatku s ulicemi Studentská a Wonkova? Chodníky jsou v tomto úseku hrbolaté, rozbité a nemají bezbariérovou úpravu. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v příštím roce bude opravena část chodníku v rámci realizace miniokružní křižovatky. Navazující úsek prozatím v plánu nemáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 11. 2017
Předmět: "super" jízdní řády městské dopravy
Dotaz: tak budem mít "super" jízdní řády .....linka 5 pěkně nahradila linku 2B a to teď rušíte..jak mají jezdit lidi ze ZR 3 po městě?..taky ZR 3 potřebuje mít spojení do ZR 2 a ZR 5..přece jsou v ZR 3 školy kam se jezdí nebo nejsou?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, výsledné úpravy MHD jsou kompromisem mezi potřebami občanů a institucí a možnostmi provozu (finance, rozsah, oběh vozidel a další). Vnímáme absenci spojení ZR 3 – ZR 5 a 2. Kdo nebude chtít využít spojení neperiodickými (tzv. dělnickými) linkami či možnosti přestupu na nádraží, může využít nově rozšířenou linku č. 6, bude to cestování delší, ale bude ve vztahu k přestupům časově podobné. Možnosti dopravy do škol jsou popsány již v předchozích odpovědích na obdobné dotazy.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 11. 2017
Předmět: parkovací místa ulice Palachova
Dotaz: Ráda bych prosím věděla, kdy se začnou řešit parkovací místa v ulici Palachova. Večer je problém domů odjet nemožné zaparkovat!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má problematiku místních komunikací ve své kompetenci. Zde je odpověď:

V příštím roce proběhne nejméně příprava úpravy parkovacích stání v této lokalitě, vlastní realizace se odvine i od výše schváleného rozpočtu města na úpravy parkovišť.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 11. 2017
Předmět: Skatepark starý a nový
Dotaz: (Omluva v případě, že dotaz směřuji na špatný odbor)
Dobrý den, předně velmi děkuji současnému vedení města za realizaci nového skateparku. Pro lidi, kteří na něj čekali třeba i 10 let a více, je to malý zázrak a skvělé zadostiučinění, že se přeci jen celou dobu nesnažili nadarmo.
Jaký je plán města se starými překážkami za oválem? Pokud budou odstraněny, kdy? Někteří z nás tam strávili dětství, rád bych se tam před případným koncem onoho místa naposledy symbolicky setkal s kamarády. :) Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Poule,
Vaši zprávu jsem vedení města předala a k Vašim dotazům zjistila následující, vedení města plánuje slavnostní zahájení provozu nového skateparku na jaro 2018 a v té době zároveň odbor komunálních služeb plánuje odstranění starých překážek z autocvičiště.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 11. 2017
Předmět: Doprava Mhd
Dotaz: Dobrý den,chci si ztěžovat na Mhd, na koho se obrátit? Vím, že Vy jste jen pracovníci, ale zajímalo by mě kdo přímo tyto úpravy schvaluje a na koho se obrátit-osobně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
návrh úprav MHD zpracovala pracovní skupina, schválila rada města. Stížnost lze podat odboru komunálních služeb nebo radě města nebo zastupitelstvu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 11. 2017
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych upozornit na skládku odpadků za zídkou za fotbalovým stadionem vedle cyklostezky u řeky,hned za bývalou saunou. Nějaké ..... tam vysypalo hromadu plechovek od piva a jiný odpad. Díky za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění. Prověříme, necháme uklidit.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: pracuju ve firmě na Jamské na směny a jezdím vlakem do práce a z práce
Dotaz: teď se ale nedostanu na směny protože spoje 9 jezdí dřív než na stanici přijedou vlaky...při cestě ze směny problém není tam se vlak stíhá...udělejte to nějak tak aby se dalo přestupovat doprava by měla být i pro nežďáráky...třeba to nechejte tak jak to je teď to se stíhá přestoupit
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Důvodem posunu linky 9 je řada stížností pracujících z průmyslové zóny, že nestíhají být včas na svém pracovišti. Pokud by se čekalo na cestující vlakem, nestihnou dorazit včas. O problému víme, v současné době nemáme v rámci MHD řešení. Jako alternativu doporučujeme využít linku 840114 ZR-Pikárec, kdy spoj č. 1 odjíždí z AN 5.37 a v průmyslové zóně je v 5.40 resp. 5.41.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 11. 2017
Předmět: dnešní MHd jezdí pro nás líp než to co se chystá
Dotaz: dobrý den chceme jezdit tak jak doteď protože máme přestupovost mezi vlakem přijíždějícím do Žďáru a MHD na průmyslovou zonu Jamská prosíme ponechat tak jak to je teď
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Důvodem posunu linky 9 je řada stížností pracujících z průmyslové zóny, že nestíhají být včas na svém pracovišti. Pokud by se čekalo na cestující vlakem, nestihnou dorazit včas. O problému víme, v současné době nemáme v rámci MHD vhodné řešení. Jako alternativu doporučujeme využít linku 840114 ZR-Pikárec, kdy spoj č. 1 odjíždí z AN v 5.37 a v průmyslové zóně je v 5.40 resp. 5.41.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 11. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: prosím vás od ledna se budem těžko dostávat do práce do firem v průmyslové zóně protože Mhd 9 bude vlakům ujíždět, něco s tím zkuste udělat, jinak budem muset jezdit autem
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Důvodem posunu linky 9 je řada stížností pracujících z průmyslové zóny, že nestíhají být včas na svém pracovišti. Pokud by se čekalo na cestující vlakem, nestihnou dorazit včas. O problému víme, v současné době nemáme v rámci NHD řešení. Jako alternativu doporučujeme využít linku 840114 ZR-Pikárec, kdy spoj č. 1 odjíždí z AN 5.37 a v průmyslové zóně je v 5.40 resp. 5.41.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 11. 2017
Předmět: Víkendové autobusy
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč o víkendu nejezdí žádná linka MHD brzy ráno. Dříve nám jel aspoň jeden autobus , kterým jsme se dostali na 5:30 hodin na nádraží. Myslíte si, že lidé o víkendech nepracují. Naopak, spousta nás chodí do práce a myslím, že by takový spoj uvítali.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

O problému víme, doposud nebyl dořešen.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 11. 2017
Předmět: linka 5
Dotaz: Dobrý den.jsem pro zachování linky 5 v nynější podobě. Spoj je hodně využívaný a pokud sledujete počty cestujících jistě víte jak je obsazena. Nevidím spoj z nakupniho centra do ZR3...mohla by tam zajizdet 4.Jinak celkově mi přijde, že nynější verze byla mnohem lepší než ta plánovaná. .hezký den
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Linku č. 4 z časových a oběhových důvodů nelze vést přes nákupní park. V docházkové vzdálenosti je zastávka Brněnská, policie, která je obsluhována právě linkou č. 4. Přepravních potřeb, které se váží na linku č. 5 je mnoho. Konečný návrh její trasy a spojů je kompromisním řešením.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 11. 2017
Předmět: Likvidace MHD v ZR3
Dotaz: Dobrý den, proč se při plánovaných změnách MHD nezohlednily potřeby poměrně lidnatého sídliště ZR3? Navrhovanými změnami se de facto vrací původní nevyhovující stav, kdy ZR3 nemá spojení se středem města (pošta, náměstí), ani se Zámkem. Navíc Klafar bude opět odříznut, jen jednosměrné spojení linkou 8 je neatraktivní.

Nešlo by linku 5 nebo 2 trasovat přes Klafar a Brodskou? ZR3 a Klafar by získal spojení se středem města a zároveň by se tím vyřešilo spojení ZR5 a ZR2 do a ze škol
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny. ZR 3 obsluhují 2 (č. 4 a č. 8) ze 4 periodických linek ve městě. Dále je lokalita obsluhována linkou č. 1, 3, 6, 7 a 9. Jedná se o kompromisní návrh v zadaném rozsahu. Je v přípravě spojení ZR 3 s náměstím na lince č. 6.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 11. 2017
Předmět: od dojíždějících zaměstnanců do Žďáru
Dotaz: My se teď ponovu nebudeme moct od osobních vlaků dostat autobusy číslo 9 do firmy Cooper, autobusy nám pár minutami ujíždí. Opožděte prosím odjezdy autobusů číslo 9, abychom to stíhali.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
důvodem posunu linky 9 je řada stížností pracujících z průmyslové zóny, že nestíhají být včas na svém pracovišti. Pokud by se čekalo na cestující vlakem, nestihnou dorazit včas. O problému víme, v současné době nemáme v rámci MHD řešení. Jako alternativu doporučujeme využít linku 840114 ZR-Pikárec, kdy spoj č. 1 odjíždí z AN v 5.37 a v průmyslové zóně je v 5.40 resp. 5.41.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: dojíždění na Jamskou I a II
Dotaz: Dobrý den, jako každodenní dojíždějící za prací na zastávky na jamské ulici budu mít problém. Dneska mohu přijet osobním vlakem, hned mi jede autobus města na Jamskou. Od roku 2018 to nepůjde, protože ste autobusy dali na dříve. Koupil jsem si kvůli tomu In-Kartu a časovou traťovou jízdenku. Jak k tomu přijdu, když to budu moct použít jen na cesty z práce? Kdo mi to zaplatí? Proč jste nemysleli i na to, že autobusy města nepoužívá i někdo jiný jak občani? Máte nějaké řešení?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
důvodem posunu linky 9 je řada stížností pracujících z průmyslové zóny, že nestíhají být včas na svém pracovišti. Pokud by se čekalo na cestující vlakem, nestihnou dorazit včas. O problému víme, v současné době nemáme v rámci NHD řešení. Jako alternativu doporučujeme využít linku 840114 ZR-Pikárec, kdy spoj č. 1 odjíždí z AN 5.37 a v průmyslové zóně je v 5.40 resp. 5.41.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, kromě toho co tady psali jiní, tak si myslím, že jsou jízdní řády celkově nedopracovaný. Nesouhlasí název linky v záhlaví s tím, kudma linka jede. Máte tam napsaný, kdy linka nepojede v roce 2017, ale jízdní řád je pro rok 2018. Nejsou tam značky u autobusů, které jsou bez schůdků.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jízdní řády, které projednávala rada města jsou pouze informační, na jejich konečné podobě se ještě pracuje. Sledujte prosím webové stránky města a zpravodaj, kde budou upravené jízdní řády k 1.1.2018 teprve zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: nebyla "obětovaná" zastávka Neumannova, ale celá linka 5
Dotaz: Koncem prázdnin jsem sem psala, abyste "neobětovali" zastávku Neumannova na lince 8, že tady jezdí spousta starých lidí. Dobře, nechali jste to být. Ale místo toho jste vyhodili linku 5, takže z kopce dolů Neumannovou ulicí už bude jezdit jen linka 4. To je hrůza, to je do nebe volající. Když už jste chtěli zastupitelu Heroldovi udělat radost pětkou přes náměstí, tak jste nás neměli obětovat. Co já pamatuji, tak z kopce dolů Neumannovou ulicí jezdily vždycky dva autobusy po hodině. Je to hrůza.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
S kopce bude jezdit Neumannovou ulicí linka č. 4 v hodinovém taktu celý den i o víkendech. Zastávka bude obsluhována i linkou č. 6. Sledujte zpravodaj a webové stránky města, kde budou zveřejněny aktuální jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: MHD na hřbitov
Dotaz: Krásný den vám, asi před čtvrt rokem jsem chválila, že jste vyslyšeli občany Kláštera a Vysočan, kteří potřebují navštívit hroby na hřbitově u Novoměstské ulice. A že jste je vyslyšeli ale jenom napůl, protože se mohou dostat spojem č. 5 jen od hřbitova. Cestou na hřbitov přímé spoje není. Na hřbitov jezdíme už jen hůř pohyblivé, proto spoj č. 5 nám pomáhá. A teď nejenže jste nedali spoje č. 5 v opačném směru, ale rušíte i směr normální. Jsme zoufalé, bude nás muset někdo vozit autem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Z Kláštera a Vysočan je možné jet linkou č. 6 na Novoměstskou. Zpět je možné využít linku č. 2 nebo 5 ze zastávky Horní. O dalším případném spojení se ještě uvažuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: řády neřády MHD od ledna
Dotaz: Na konci letních prázdnin jsem psal sem do dotazovny o jízdních řádech linky 9 do průmyslové zóny. Teď jsem se díval, že to máte celý posunutý, na nádraží je velká prodleva. Nedáte zase zpátky to, aby linka 9 na směny jezdila už přes Stalingrad a nemuselo se pak na nádraží čekat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny. Prodleva mezi linkami č. 4 a 9 souvisí s čekáním na další spoje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 11. 2017
Předmět: tráva
Dotaz: Někde dříve jsem četla dotaz o nechané trávě v průmyslové zóně kolem valu a na valu.Nechápu, proč to ještě není uklizeno, ta tráva tam je stále neuklizená, je jí tam dost a je tam v několika řadách.Doufám, že již za to nemají dávno zaplaceno ? Jak probíhá kontrola z Vaší strany, když je to tam více jak měsíc neuklizeno, ...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s úklidem trávy počítáme, její likvidace nebyla sekáčům uhrazena.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 11. 2017
Předmět: stížnost obyvatel okolo zastávky Okružní horní na chystané změny MHD
Dotaz: Chtěli bychom jako obyvatelé okolo zastávky Okružní horní vyjádřit velkou nespokojenost s navrhovanými změnami jízdních řádů po Silvestru. Likvidujete nám dopravu, na zastávku nám nebude skoro nic jezdit. Dnes v pracovní den tam jede 58 busů, za víkend 94 busů, týdně to vychází na 384 busů. Po Silvestru bude v pracovní den 32 busů, za víkend 40 busů, týdně je to 200 busů. Znamená to, že dnes jezdí skoro dvojnásobek toho, co bude po Silvestru. Proč nám to ubíráte a panu Heroldovi to dáváte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
MHD obsluhuje nejen ZR 3 a ZR 2, ale i ostatní části města. Návrh změn je věcí kompromisu v zadaném rozsahu MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: Rozlomení stromů u garáží na ul. Jihlavská, ZR.
Dotaz: U garáží na ul. Jihlavská, ZR poslední řada na levé straně /za Benzinou/, došlo při posledním silném větru k rozlomení stromů. Jeden kmen leží na zemi, druhý je nahnutý do prostoru a hrozí pád a tím možnost úrazu, případně poškození vozidla. Stromy jsou na konci řady u plotu firmy ZDAR. Děkuji za kladné vyřízení této záležitosti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, prověříme na místě a zajistíme potřebné kroky.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: Jak jeden zastupitel optimalizoval městskou dopravu ... doplnění
Dotaz: Paní Wurzelová, děkuji za odpověď, ale asi oba na věc máme rozdílný názor. Vy hájíte zájmy města, já potřebuji cestovat. Nerozumím ale Vaší odpovědi k neježdění linky 8 přes horní Okružní. Píšete, že z časových důvodů nemůže být tato zastávka na lince. Ale vždyť linka 8 bude přijíždět na nádraží od ledna o několik minut dříve jak přijíždí dnes. A těch pár metrů jízdy navíc není rozhodující. Měli byste se na to ještě podívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zájmem města je vyhovět co nejvíce cestujícím v zadaném rozsahu MHD. To vyžaduje kompromisní řešení, které hledala pracovní skupina a na základě jejího návrhu schválila rada města trasy linek s platností od 1.1.2018. V současné době jsou ještě dílčím způsobem upravovány jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 11. 2017
Předmět: přestupní jízdenka mhd
Dotaz: Dobrý den,
dočetla jsem se, že jízdenka mhd platí na přestup jen při placení EP? Proč to nejde i při placení hotově?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kontrola koupě jízdenky za hotové při nástupu do jiného spoje by kromě jiného působila časové ztráty při odbavení cestujících. Odbavení bezhotovostní (kartou) je rychlejší. Město má zájem podpořit bezhotovostní platby místo manipulací s hotovými penězi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 11. 2017
Předmět: Odhrnování sněhu
Dotaz: Pondělní cesta do práce byla většinou v pohodě, protože poprašek lehce přimrznul a chodníky neklouzaly. U Enpeky a Primy bylo ale odhrnuto, ale neposypáno a tak to tam klouzalo jako mrcha. Řekněte prosím firmě, co odhrnuje sníh, že když sníh z chodníku odstraní, ať jej posype, nebo posolí, jinak vznikají ledové plochy. Nebo budete mít na úřadě každý den hlášeno několik pádů a lidé se budou dožadovat odškodnění. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp inertními materiály se již neprováděl s ohledem na další předpověď počasí, posyp solí pouze na některých úsecích. Jinak ale určitě po stažení sněhu za standardní situace má následovat posyp.
Děkujeme za Váš zájem.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 11. 2017
Předmět: Parkovací kotouč
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem zjistila, že pro parkování podél hlavní silnice na Náměstí Republiky je třeba použít parkovací kotouč. Kde se taková věc dá koupit, kolik stojí a jak se má správně použít? Snažila jsem se tuto informaci zjistit na webových stránkách města, ale neuspěla jsem. Děkuji předem za Vaši odpověď!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
parkovací kotouče jsou k dostání např. na recepci městského úřadu a stojí 20 Kč. Dopravní značka č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: čtu zde spílání a zlobu některých občanu na úpravu MHD pro část Ždáru 2..at se laskavě podívaji jak jezdi pro tyto občany doprava ze zámku ted po úpravě ..první doprava v 6:04(č 7) a pak až v pul 8..(č .2) ..když jste objednán na vyšetření na 7 hodinu ...nezbývá vám jít ze Dvorské-což je až za zámkem ..bud pěšky nebo jet v 6 a hodinu čekat..dřív jezdila v pul 7 aspon č5 na náměstí a na středisko už to nebylo tak daleko..proč se tady lidé zlobí , že ,,zámečákum´´ upraví spoje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
je to jak uvádíte, buď na ráno od Zámku na polikliniku pojedete v 6.02 linkou č. 7 nebo později 7.22 linkou č. 2.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: Vejmluvova zastávka nově
Dotaz: Posuňte linku 5 zpátky, abysme měli z Vejmluvovy zastávky spojení na nádraží a zpět. Teď to bude odjíždět v 34 od nás, ve stejný čas jede z nádraží i rychlík, takže budu muset jet o hodinu dřív. Rychlík na nádraží dojede v 28, ale linka 5 bude jezdit z nádraží o 8 minut dříve. Jestli to nechápete, tak to se nedá použít, protože se to nestíhá, zeptejte se třeba naší Natálky z prvního stupně ZŠ, která to chápe. Když jste vyhověli panu Heroldovi, tak vyhověte i nám a nechejte linku 5 tak, jak je.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z Vejmluvovy lze na nádraží jet s přestupem, tj. využít linku č. 5 na Libušínskou a dále linkou č. 8 nebo místo odjezdu z Vejmluvovy přejít na zastávku linky č. 2 např. Bezručova, U pily.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: MHD na Zelenou Horu a pohádka o jednom zastupiteli
Dotaz: Dobrý den, neměla by linka 6 jezdit na Zelenou Horu častěji? Nic jste nezměnili, jezdí to pořád stejně, stejně málo. Petici zastupitele Herolda vyhovíte a nám ne. Celkem se mi líbila připomínka občana v podobě pohádky o jednom zastupiteli. Jenže pohádky mají šťastný konec, takže doufám, že šťastný konec budou mít i jízdní řády MHD, což rozhodně není to, co se chystá od ledna.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za připomínku, tento problém je nám znám a ještě zvažujeme jak ho vyřešit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Taky mám něco k MHD a HEROLDGATE
Dotaz: Omluvám se někomu, kdo označení HEROLDGATE použil, ale líbí se mi to, je to výstižné. Zrovna jsem se koukal na obměněné jízdní řády MHD. Linka 5 teď skoro nejezdí, v pracovních dnech nejezdí ráno a večer, o víkendech nejezdí skoro vůbec. Pokud to je kvůli aktivitám pana Herolda, tak to „pěkně“ děkuji, to se mu „povedlo“. Proč nemůže jezdit linka 5 jako dosud, když to bylo podle potřeb lidí? A netvrďte mi, že linku 5 dnes nikdo nevyužívá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
linka č. 5 jezdí v periodě 1 hodina, o víkendu 5 spojů ze 13, které jedou v pracovních dnech. Pro danou oblast je alternativou i linka č. 2.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: městskou dopravou na Jamskou
Dotaz: Dobrý den. Proč u MHD už nejezdí linka 3 přes Brodskou, bylo to přímé spojení do podniků a z podniků na Jamské? Teď nás nutíte jezdit linkou 4 na nádraží, tam si asi 10 minut odpočinout a pak jet linkou 9. Nechci vstávat zbytečně brzo a pak sedět 10 minut v autobusu na nádraží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
linka č. 3 byla přetížená, proto je zavedena i alternativa linka č. 9 v kombinaci s linkou č. 4.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: autobusem na vlaky o víkendech ráno
Dotaz: Milé město, o víkendech se dá ráno jet na vlaky linkou 5 z celého města, teď linka 7 nepojede přes Okružní. Vůbec se o víkendech nebude dát dostat odnikud na vlaky v půl osmé, napravte to.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
k vlakům i o víkendu na půl osmou lze použít linku č. 4 nebo 8, která nejede pře Okružní Horní je nutno využít zastávku Libická nebo Okružní, rozc. Hamry.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Ještě jednou k MHD
Dotaz: Pane Dvořák, to jste vážně přehnal. Takže kromě toho, že na Vodojem seškrtáte, co se dá, máte takovou nehoráznou odpověď!!! Na Vodojem máme jezdit od vlaků vyhlídkovou jízdou přes Zahradu Vysočiny na Stalingradě, Klafar a Libušín? Takže máme brát jako bonus, že k nám od nádraží jezdí už jenom linka 4? Nedělejte si z nás legraci!!! Od vlaků teď jezdí na Vodojem linka 5, ale vy rušíte, co funguje. Dvě zajetí linky 6 to neřeší, mezi nádražím a Vodojemem jde o vyhlídkovou jízdu. Je mi z toho zle!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, linka č. 5 nikdy na Vodojem nejezdila a nejezdí. Oproti původnímu stavu, kdy Vodojem spojení s vlakem neměl, bylo doplněno nov=é spojení linkou č. 8.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Změny v místní dopravě
Dotaz: Co ste nám to udělali u místní dopravy od Nového roku? Nejenže nám hlavně o víkendech redukujete linku 5, ale to zkrácení večerního spojení od fy HETTICH na lince 1, to se nepovedlo. I v Klášteře bydlí pracovníci, ale procházka přes půl kilometru navíc nočním Žďárem asi není to správný. Asi vám jde o pokračování fyzické aktivity po zaměstnání pod heslem buď fit. Zlatá situace v jízdních řádech teď do Silvestra.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k nevyužívanému spojení a problémy s otáčením vozidla MHD u Pily by spoj linky č. 1 zkrácen ke Stadionu. Pro dopravu od Hettichu lze využít i linku č. 3 spoj v 22.06, který projíždí ZR 5 a 2.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: návrh pro změnu změny jízdních řádů MHD
Dotaz: mrknul jsem na návrhy jízdních řádů. ať jezdí linka 8 v 7.40 z nádraží po Brodské hned na Libickou, protože příjezd v 7.52 na Libickou je kvůli školám na Klafárku pozdě. dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
pro dopravu do školy lze využít školní spoj linky č. 4, který na Libickou přijíždí v 7:47. Linka č. 8 není primárně určena pro dopravu do škol, musí zajistit i rozvoz od vlaků a dopravu na polikliniku atd.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Školáci v MHD versus penzista Herold
Dotaz: Dobrý den, tak jste opět zapomenuli na naše školáky, co chtějí jezdit autobusy ze Žďáru 5 a 2 do základních a středních škol v ZR 3. Asi vám už nestačily kilometry, když jste všechno podle penzisty Herolda natrasovali přes náměstí. Nerozčilovali jste se náhodou nedávno, že rodiče vozí děti až ke škole? A co jste udělali pro to, aby mohli jezdit autobusy? NIC, jen jste si poplácali po zádech s penzistou Heroldem, jací jste kabrňáci. Jaká je ještě šance na změnu, aby se pamatovalo i na ty školáky?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Pro dopravu studentů ze ZR 2 a 5 do škol v ZR 3 je možné využít dopravy „školními spoji“ - tj. linkou č. 2 v 7.20 od TOKOZu a přestoupit na Studentské na linku č. 4.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: Klafar a hromadná doprava
Dotaz: Zachovejte linku č.4,aby jezdila přes Klafar,nebo ve stejném směru pošlete přes Klafar jinou linku,co jezdí po hodině.Nechali jste nám tam jen jednosměrnou linku č.8,v opačným směru jste to škrtli.Dívali jste se,že si do MHD lidi z Klafaru začínají nacházet cestu a vy jim to takto nesmyslně a necitlivě po půl roce zase škrtnete?To mi hlava nebere,to je snad možný jen ve Žďáře. :-(( :-(( :-((
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
utlumení linek na zastávce Sázavská bylo provedeno především pro malé aktuální využití, kdy tyto zastávky jsou především investicí do budoucna k rozšíření této lokality. Pro dopravu z této lokality je možné využít např. zastávek Libická, případně Libušínskou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: přestupy mezi vlaky a městskými autobusy na Jamskou
Dotaz: Nejsme občané Žďáru … dojíždějící vlakem na nádraží a pak MDH do Cooperu a jiných firem na Jamské mají smůlu, protože jste odjezdy linky 9 dali o 12 minut dříve na 25. minutu … rychlíky dojíždí v 29 a 33, osobní vlaky ve 25 a 26 … nebo to nevíte, že lidi jezdí do Žďáru i vlakem … když se nedostanu ráno do práce, tak nebudu jezdit MHD ani z práce a utíkají vám cestující.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Díky za připomínku, o tomto problému víme, prozatím nemáme vhodné řešení, budeme se tímto i nadále zabývat.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: Městská doprava na Stržanov a jiné místní části
Dotaz: Dobrý den, já se připojím ke kritice chystaných jízdních řádů k 1. lednu. Připomínky lidí chápu, ale taky jste zapomenuli na spojení do Stržanova a jiných místních částí. Nebo to není Žďár? Linkové autobusy situaci neřeší. Kdyby v takovém místní části bydlel zastupitel Herold, tak by to asi šlo.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Dobrý den, s rozšířením MHD do místních částí v tuto chvíli není uvažováno.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 11. 2017
Předmět: žeby taky za spojení na HETTICH mohl ten Herold?
Dotaz: tak jsem si zase početl.na HETTICH linka 9 z nádraží jezdit nemusí protože když tam budu po lince 4 čekat v autobusu 8 minut tak to zatím na HETTICH dojdu.proč všechno jede tak brzo, když do práce mi stačilo dojet tak, jako to jezdilo doteď.to i v tomto má prsty ten Herold?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Linkač. 9 neobsluhuje jen Hettich, čeká na přípoje linkových autobusů a zajišťuje i spojení dále do průmyslové zóny. V současnosti neuvažujeme o jejím časovém posunu. Nelze hromadnou dopravou řešit pouze individuální požadavky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: MHD od vlaků na Vodojem a Průmyslovku o víkendech večer
Dotaz: Taky jsem nespokojená s chystanou MHD. To máme chodit od večerních víkendových vlaků na Vodojem a sídliště Průmyslovka pěšky, když poslední čtyřka o víkendech nejezdí? Podívejte se do vlakových jízdních řádů, protože tam přijíždí vlaky z různých směrů. Ze zastávky u Hotelu Fit je to daleko, to už rovnou můžeme chodit pěšky z nádraží. Chtělo by to někdy vzít ohled na potřeby lidí a bezmyšlenkově neškrtat. Doteď jsme pětkou jet z nádraží mohli!!! A proč jste nám vlastně pětku sebrali?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Pro dopravu na Vodojem a Průmyslovku k vlakům od vlaků je možné využít linku č. 8 , která jede z AN o víkendu ve 20:40.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 11. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy přijde na řadu výměna ředitelů základních škol ? Chovají se arogantně, zřejmě si myslí, že funkci mají do důchodu.Obměna ředitelů po určitých letech je opravdu nutná, neboť po určitých letech tu práci vykonávají jen ze zvyku, stereptypně a nutnosti.Taková je bohužel pravda,kdy se s tím setkávám poměrně často.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Ředitele školských zařízení upravuje zákon 561/2004 Sb., který v paragrafu 166 říká, že „… V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období….“

V příštím roce se konec šestiletého období týká ředitele Ptáčka a Kadlece.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

15. 11. 2017
Předmět: linka 5 místní hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, pan Herold nám slíbil, že prosadí linku 5 pro rychlé spojení přes náměstí. Proč jste mu nevyhověli, když linka bude jezdit přes Vysočany? A proč ve všední dny nejezdí ráno a večer? A proč o víkendech má linka jízdní řád jak noty na buben, protože jede jen pětkrát?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
připomínky byly řešeny podle jejich věcného obsahu. Pracovní skupina hledala kompromis, aby za daných podmínek (rozsahu dopravy v kilometrech, oběhu vozidel, ...) byl uspokojen co největší počet cestujících. Trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny, dílčí úpravy probíhají u jízdních řádů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: HEROLDGATE
Dotaz: Já se vůbec divím, že nikomu z pracovní skupiny pro MHD nedochází, že pan Herold z opozice chce MHD rozorat, aby potom jako spasitel po některých obecních volbách s velkou slávou dával všechno dohromady. Proč se nesnažil dříve, když byl ve vládnoucí koalici? To neslyšel na kritiku cestujících MHD a teď najednou slyší? Podívejte se prosím na všechno ještě jednou a za každou cenu všechno neměňte.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Připomínky pracovní skupina řešila bez ohledu na to, kdo je podal, ale podle jejich věcného obsahu. Hledala kompromis, jak uspokojit potřeby přepravy co největšího počtu cestujících v daném rámci. Trasy linek k 1.1.2018 jsou stanoveny, Dílčí úpravy probíhají v rámci jízdních řádů.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: hodil vidle do MHD
Dotaz: přeji dobrý den! tak jsem si říkal že naše čtvrť asi nemá žádného takového Herolda který by prosazoval místní zájmy nad zájmy ostatních a taky si chystal půdu do příštích komunálních voleb///teď lidi ze zámku budou pěkně jezdit do úplného zblbnutí mezi zámkem a náměstím ale lidi z ostatních částí města budou naštvaní/// když ten Herold do MHD hodil vidle a vy jste mu na to skočili tak to doufám co nejdříve spravíte/// nebo toho chceme moc?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Návrh MHD je kompromisním řešením pro uspokojení různých potřeb různých osob v rámci hromadné městské přepravy. Konkrétními připomínkami a náměty se i nadále bude město zabývat, nicméně v současné době jsou trasy linek k 1.1.2018 schváleny a běží příslušná správní řízení. Dílčí úpravy k 1.1.2018 ještě proběhnou na úrovni jízdních řádů. Při daném celkovém počtu naježděných kilometrů a počtu autobusů bylo a je nutné najít kompromisní návrh, který uspokojí co největší počet cestujících, ale nelze vyhovět všem požadavkům.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: zastávka Sázavská a spoje číslo 4
Dotaz: Vážení a ctění, můžete mi prosím vysvětlit, jak se teď budeme dostávat na Klafar, když to máme nejblíž na zastávku Sázavská? Spoj číslo 4 už jezdit nebude!!!!!!!!! To si snad děláte srandu, že bude muset nejprve jet na nádraží a odtud spojem číslo 8 na Klafar!!!!! To se máme vozit autem a ničit životní prostředí? K čemu jste potom nové zastávky stavěli?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Na zastávce Sázavská byla snížena obsluha, a to především s ohledem na její stávající malé využití. Její význam poroste do budoucna s dalším rozvojem této lokality. Pro dopravu do této části města lze využít např. zastávky u Orlovny.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Jak jeden zastupitel optimalizoval městskou dopravu
Dotaz: Na Klafaru jste postavili hezké zastávky, jenže pak přišel jeden nejmenovaný zastupitel města, udělal bu bu bu, město se leklo a přes Klafar bude jezdit polovina autobusů v porovnání s dneškem. To si jako máme dát dohromady taky nějakou petici, abychom dosáhli toho, na co máme zákonný nárok, abychom se mohli někam dostat? A prosím dejte zpátky linku 5 přes Stalingrad a aby linka 8 jezdila celou Okružní ulicí, díky. Nemusíte se hrbit před panem Heroldem a jeho tzv. návrhy, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny radou města a již nebudou měněny. Na zastávce Sázavská je aktuálně snížena obsluha, a to i s ohledem na v současnosti malé využití cestujícími, kdy význam této zastávky poroste především s rozvojem této části města. Zastávky u Orlovny jsou významným a linkami MHD využívaným místem. Okružní Horní v současném návrhu z časových důvodů nelze zařadit do linky č. 8.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 11. 2017
Předmět: participativní rozpočet
Dotaz: Dobrý den, kdy budou prosím zveřejněny výsledky hlasování v participativním rozpočtu? Zveřejníte také finanční náročnost jednotlivých projektů?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Výsledky Participativního rozpočtu 2017 jsou již veřejné. Podrobnosti najdete na webu města nebo městském Facebooku.

Celkově je na projekty vyčleněno 600 tisíc korun. V současné chvíli nedokážeme říct, kolik jednotlivé projekty budou stát.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

14. 11. 2017
Předmět: Pro odborníky Odboru MHD
Dotaz: Vážení odborníci Odboru, když jsem se díval na novinky v MHd k přelomu roku, tak jsem nevěděl, jestli mám se smát nebo brečet. Vždyť vy jste v mnoha případech vrátili to, co bylo dříve nevyhovující a co lidi kritizovali! Dělali jste si analýzu toho, co bylo dříve nevyhovující a co bylo cestujícími bráno jako problém? Asi ne, protože jinak byste některé špeky zase nevrátili zpět. Nemáte snad MHD dělat pro všechny lidi a ne jen pro některé? Akorát občany stresujete a vytváříte zmatky. Nashle.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravy MHD zpracovala pracovní skupina, poradní orgán rady města. Výsledný návrh je věcí kompromisu, jak již je uvedeno v odpovědích na obdobné dotazy v dotazovně. Bohužel nelze současně při daném rozsahu služby vyhovět všem požadavkům a individuálním potřebám cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Už žádné petice a návrhy pana Herolda v MHD
Dotaz: Prosím o soucit se všemi, kterých se chystané změny v MHD dotknou. Hlavně tím myslím ZR 3, 4, 7 a Klafar. Udělejte něco pro ně, aby nebyli těmito „novinkami“ tak ničeni. A udělejte to prosím rychle. Zeptejte se cestujících v těchto částech města a hlavně už nechtějte žádné petice, žádné návrhy pana Herolda. Udělejte to ku prospěchu všem. Vždyť dnešní jízdní řády pro nás nejsou vůbec špatné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovní skupina se zabývala i možnostmi dopravní obslužností ZR 3, 4, 7 a Klafar. Jak už je uvedeno v odpovědích na obdobné dotazy, trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny radou města, jízdní řády se ještě upřesňují. Další zásadní změny k 1.1.2018 již nejsou možné. MHD je obecně "živý organismus", který v čase reaguje na potřeby a změny města, tj. i nadále budou sledovány a vyhodnocovány připomínky a v případě potřeby mohou být řešeny další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: mhd 2 a 5
Dotaz: Dobrý den, domluvte se s panem zastupitelem města Mgr. Heroldem, jak on to chtěl, aby linky 2 a 5 jezdily, protože takto linka 5 jezdí trochu jinak a hlavně v sobotu a neděli moc málo. Asi jste ho nepochopili, on vám to vysvětlí. Pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Mgr. Herold jako i jiní občané a instituce města podal připomínky k MHD, v jeho případě i jménem dalších občanů. I s těmito připomínkami se pracovní skupina zabývala stejně jako se všemi ostatními, tedy bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na věcnost těchto připomínek. Některým připomínkám bylo vyhověno zčásti, některým zcela některým vyhověno nebylo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: Největší znalec MHD ze Žďáru
Dotaz: Tak se nám pan Herold podíval na MHD. Nebudu to komentovat, to už tady udělali jiní. Ale slyšel jsem, že on připomínkoval odstranění písmen z číslic linek, že na to lidi byli zvyklí. Co je na tom pravdy? To abychom potom neměli jen linku číslo 1 a k tomu vždy nějaké písmeno. Aby potom za číslem 1 nebyly písmena B F L M P S V Z nebo A E I O U Y. Komisí a pracovních skupin na městě je přes 10, tak se bojím, co on ještě vymyslí, když se v penzi nudí. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pan Herold podal na město žádost o konkrétní úpravy linek a spojů MHD, podepsané občany z Vysočan a Kláštera. Připomínky se netýkaly písmenných označení linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: MHD jako náhrada za chůzi na pivo
Dotaz: Celkem by mě zajímalo, jaká je na náměstí dobrá hospoda, že zastupitel Mgr. Karel Herold potřebuje mít z domu na náměstí a zpět spojení po půlhodině. Díky tomuto vtělenému dobru se teď z částí města, východně a západně od náměstí, začala stávat periferie. Hlavně že někdo na pivo a z piva může jet po chvilce. Proč nemyslíte na celé město stejně? Proč rušíte něco, co funguje ke spokojenosti obyvatel východně a západně od náměstí? Co je moc, to je moc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravy MHD byly prováděny bez ohledu na to, kdo podal jakou připomínku, ale podle věcnosti jejího obsahu. Rozsah a možnosti změn jsou dány počtem naježděných kilometrů a počtem využívaných autobusů, nelze vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících a bylo a je nutné v zadaném rámci najít kompromisní řešení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2017
Předmět: HEROLDGATE ... stačí pár nespokojenců a rejpalů ...
Dotaz: Prosím vás, to opravdu ty jízdní řády k 1. 1. 2018 chcete používat? Mám na mysli ten několikrát přeposlaný internetový odkaz na podklady Rady města, co mi kamarád na můj mail přeposlal. Ptali jste se lidí, co MHD jezdí, jak jsou s tím spokojeni? Nebo jste dali na pár nespokojenců a rejpalů, kterým se nezavděčíte? Měli jste si všímat nejen nespokojenců, ale hlavně těch spokojených, jestli je tímto nedáte mezi nespokojené. To se ani nedivím, že se to lidem nelíbí, myslím podle došlých stížností.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
trasy linek k 1.1.2018 rada města schválila na svém jednání 6.11.2017. Jízdní řády jsou ještě drobně upravovány. Pokud máte konkrétní připomínky, bude se s nimi pracovní skupina a odbor komunálních služeb zabývat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 11. 2017
Předmět: seřezání keřů
Dotaz: Někde jsem četla již dříve, že na Libušíně budete zařezávat přerostlé keře, jejich tam dost, bude to ještě letos před zimou ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pravidelná údržba dřevin se bohužel opozdila z důvodu odstraňování následků kalamity. S první částí údržby keřů na Libušíně počítáme ještě v tomto roce.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Vyvalený kořen Vančurova
Dotaz: Dobrý den
Od vychřice z konce října zůstává na ulici Vančurova vyvalený kořen po bříze. Protože je hned vedle cesty kudy chodí velké množství dětí do školy čekala jsem že bude nějakým způsobem zlikvidován nebo alespoň zabezpečen. Stále se nic neděje proto vás žádám o konání, než se něco stane. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
věc řešíme, děkujeme za upozornění.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 11. 2017
Předmět: spadlý strom
Dotaz: Dobrý den, prosím o odstranění spadlého stromu na ulici Brodská 1914 a pokácení sousedního , co přežil vichřici jen zázrakem. Jedná se o místo v těsné blízkosti parkoviště. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odstranění spadlé dřeviny již bylo objednáno. Pokácení zbylého kmene je rovněž objednáno.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 11. 2017
Předmět: tráva
Dotaz: Dobrý den, je sice posečená tráva v průmyslové zóně na Jamské na valu a kolem něho, ale je tam všechna nechána a neuklizena.Nechápu jejich pracovní činnost, posečou a neuklídí, to se nedá pochopit.To čekají až to zakryje sníh a potom to zhnije ? Stále dokola přimomínky o kvalitě a práci této firmy.Když to jednou snad posečou, tak to hned mají snad uklidit ? Ten systém jejich práce je opravdu špatný !! Velmi špatný výběr této firmy !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, kontrola provedených prací probíhá, navštívíme i toto místo.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Zrušení výborné trasy linky 5
Dotaz: Vážené město, jak teď budeme dopravou jezdit dopoledne z Vysočan a Zámku na poštu, když pětku táhnete přes náměstí? Do konce tohoto roku je výborné spojení linkou 5, v příštím roce nebude dopoledne nic. Místo návrhu na novou protisměrnou linku 5 rušíte i tu výbornou stávající linku 5. Až budete staří, tak si na má slova vzpomenete, že je každý krok navíc námahou. Příště myslet na všechny, prosím, nejen na přesuny Zámeckých na náměstí. Příště myslet.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při návrhu MHD se vždy jedná o kompromis, bohužel všem požadavkům nelze vyhovět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Kauza Herold neboli HEROLDGATE
Dotaz: Vážení, někteří občané mne v dotazovně již předběhli s kritikou chystaných změn jízdních řádů MHD. Nebudu se opakovat, koukám na to podobně. Co se mi ale hlavně nelíbí, tak je to ustupování zájmovým skupinám obyvatel na úkor jiných občanů. Ať si MHD jezdí z Kláštera na náměstí a nazpět třeba desetkrát za hodinu, ale při tomto byste neměli omezovat a znepříjemňovat život jinde bydlícím Žďárákům, že? Kdo o chystaných změnách jízdních řádů MHD ví, tak to kritizuje. Neptal jsem se ale pana Herolda.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
připomínky nebyly řešeny podle toho, kdo je podal, ale jaký byl jejich obsah. Cílem bylo a je najít kompromisní řešení, které uspokojí co nejvíce cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: dobrý den ,čtu tady stížnosti lidí ze stalingradu na jízdní řády ,které budou jezdit od ledna..uvědomuji si ty lidi , že ve dáře není jen Stalingrad a že i v zámku bydlí staří lidé ,kteří potřebuji lepší spoj a to i na náměstí? Oni jsou ted spokojení , protože jim jezdí na stalingrad skoro všechny spoje..a od zámku to po úpravě byla katastrofa? Vyhovět se opravdu nedá všem ,ale 2 a 5 patřila celý roky jako jediný spoj zámku...a všem spoje i časově vyhovovaly jak byly před úpravou MHD
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že vyhovět všem požadavkům v rámci MHD není možné. Úpravy se týkají ve větší nebo menší míře všech linek. V rámci příslušného zadání bylo a je nutné hledat kompromisní řešení, které uspokojí co největší část cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 10. 2017
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, v Říjnu se nám narodil syn a chtela jsem se zeptat na vítání občánků. Jestli nějaký ještě bývá ? Předem díky moc za odpověď
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den.
K vítání občánků na Staré radnici město Žďár nad Sázavou zve rodiče narozených dětí vždy starších tří měsíců. Rodiče jsou včas písemně pozváni. Pozvánku tedy obdržíte na nejbližší vítání občánků po dovršení 3 měsíců Vašeho syna.
Přeji Vám a Vašemu synovi vše dobré.

13. 11. 2017
Předmět: MHD na sídliště u Zelené hory
Dotaz: Proč se přehodily časy linek MHD číslo 5 a 2? K vlakům a od vlaků chceme jezdit i ze sídliště u Zelené Hory. Zastávky Nová, Vejmluvova a Sychrova máme blíže, ne jak o dalších 500-1000 metrů daleko od zastávky u stadionu nebo zastávky u OD Kinský. To jsou ty služby pro občany? Hlavně že se dá jezdit k vlakům a od vlaků z Pilské nádrže, to je naprosto geniální, to je možný jen ve Žďáře. :-( Kdo vymyslel takový nesmysl? Co nám vyhovuje, to rušíte a měníte. Kdy nám to vrátíte zpět, jak to jezdí teď?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážení Němcovi, k „přehození“ časů odjezdů linek 2 a 5 dochází z mnoha relevantních důvodů, v podstatě se navracíme do poloh před prvními změnami MHD, tedy do doby, kdy jsme žádné připomínky k MHD neměli (mimo provozní důvody) a tedy to byl pro všechny vyhovující stav. Přehozením časů jsme řešili problémy se spojením pro žáky na 4. ZŠ vč. jejich bezpečnosti a docházkové vzdálenosti k I/37 a kapacity linky č. 2 v ranní špičce, dopravu žáků ze Zámecké školy na informatiku, problémy se stíháním spojů po vyučování v Zámecké škole, vylepšilo se spojení ZR 2 a ZR 5 s náměstím, dořešily se některé připomínky Tokozu. Pokud nehodláte při cestování na nádraží dojít na zastávky linky č. 2, můžete cestovat pětkou a na Libušínskou přestoupit v rámci jedné jízdenky (mimo placení jízdného v hotovosti) na osmičku, ta Vás doveze na vlakové spojení, těch 13 minut čekání na ni je v obvyklé normové přestupní lhůtě.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Heroldovina v MHD
Dotaz: Moc jste mne zklamali. :- ( Tak pěkně teď MHD jezdí a pak přijde nějaký Herold a je to zase tam, kde to bývalo. A odpovědnost nebude na jakémsi Heroldovi, ale na vedení města, že se jím dalo zastrašit. Jak je možný, že nějaký Herold může si diktovat, co se mu zlíbí? Co to máme za banánovou republiku, kdy jsme si všichni rovni a někteří rovnější? V našem městě je asi normální, že když se lidem něco moc zlepší, tak se jim to musí zhoršit, aby se dalo zase všechno zlepšovat. To není vůbec normální.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
připomínek k MHD přišlo více než 180, z toho pan zastupitel Herold jich podal cca 15. Se všemi připomínkami se pracovalo stejně, tj. podle jejich věcnosti a ne podle toho, kdo je podal. Bohužel všem individuálním potřebám v MHD nelze vyhovět a zadání pro pracovní skupinu bylo takovéto - udržet počet najetých kilometrů, počet používaných autobusů a uspokojit co nejvíce cestujících, tedy i těch, kteří doposud neměli možnost MHD využívat. To vyžadovalo a vyžaduje hledat kompromisní řešení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Od bývalé spokojené uživatelky MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, jak čtu Vaše odpovědi na kritiku občanů k MHD, tak odpovídáte, že nelze vyhovět připomínkám všech občanů. To chápu. Ale třeba spousta lidí připomínky neměla, protože byla s dnešním řešením MHD spokojena. A město teď tímto vyrábí z lidí spokojených lidi nespokojené. To jste si to nezjišťovali, kdo je s čím spokojený, abyste to těmto lidem nepokazili? Asi ne, když jste to pokazili. Jsme jen běžní občané, platíme daně, nemáme takovou moc jako pan Herold, neporučíme větru a dešti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovní skupina si je vědoma toho, že spokojení občané se většinou neozvou, protože k tomu nemají důvod. I proto řešila připomínky a náměty v jednotlivých okruzích, ne podle toho kdo je podal, ale podle toho, jakého problému se týkají. Jednotlivá řešení pak byla posuzována i v té souvislosti, aby nezpůsobila zásadní problém na jiných linkách a spojích. Náměty a připomínky, které podal pan zastupitel Herold byly řešeny úplně stejným způsobem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 11. 2017
Předmět: sdělení
Dotaz: vy jste nespokojeni, ale my pod vodojemem nemáme nic,doprava nám jede k nádraží, což je do kauflandu, ale kdybychom chtěli do primy nebo do peny stála by nás jízdenka troj násobek, jsme zde již staří, či jak se dnes říká přestárlí a nic se pro nás nedělá, kdyby aspoň doprava byla kolem dokola, ale nesmyslně udělat konečné na nádraží a na vodojemu nás stojí moc peněz
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Dobrý den, protože z dotazu není úplně jasné, jaké požadavky máte a pravděpodobně i že dochází k nepochopení situace, prosím, na níže uvedený email zašlete své telefonní číslo a já Vám zavolám a vysvětlím vše potřebné. Od 1. 1. 2018 dojde ke změnám v MHD ve prospěch Vodojemu.

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Dobrý den, bydlíme kousek nad prodejnou Flop v Klášteře, jízda do Nákupního Parku Žďár o víkendech, ať jezdí linka 5 o víkendech od rána do večera nebo ať tam aspoň jezdí linka 2. Celkově jste nám autobusy na lince 5 oškubali, teďkonc to jezdí víc. Tak to nemůže zůstat, do konce prosince se to ještě dá stihnout opravit. Díky.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane, při úpravách vedení MHD jsme řešili vážnější připomínky a problémy oblasti ZR 2 a 5 než je cesta do Nákupního parku. Linka č. 2 nyní bude zajišťovat pro tuto oblast i spojení od a k vlakům, proto aby to vše stíhala, museli jsme Nákupní park „přehodit“ na pětku a tam se víkendový provoz omezil s ohledem na limit najetých kilometrů a i vzhledem k vytíženosti. 11 spojů je vedeno do Nákupního parku v jeho provozní době v pracovní dny a 5 spojů o víkendech.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1288-17-OKS.pdf
Dotaz: Jsem rozčílen k chystaným změnám v MHD. Od vlaků na Vodojem budeme muset čekat zbytečně o 10 minut dýl, proč čtyřka nemůže jezdit už ve 40, když linka 5 jezdit mohla? A taky nám vraťte linku 5, vždycky se na Vodojem mohlo jezdit napřímo z nádraží dvakrát za hodinu!!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, MHD neslouží jenom jedné osobě, ale širokému okruhu cestujících. Primárně na spojení od a k vlakům slouží linka č. 8 a od nového roku místo linky č. 5 to bude linka č. 2. Naší snahou bylo zavést jednu tuto linku na Vodojem a zlepšit tím spojení z této části na nádraží. Jako nejpříhodnější se jevila právě linka č. 8, která zajistí i dopravu především od polikliniky na Vodojem. To, že se změnou časových poloh linky č. 4 dá rovněž cestovat od a k vlakům je takový bonus, který z úprav vyplynul, ale nebyl to hlavní důvod změn u linky č. 4. Pro lepší dopravní obslužnost Vodojemu ve vztahu ke spojení na náměstí a k poště zavádíme rozšíření spojů na lince č. 6. Více úprav za daných podmínek není možných.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: poplatek za psa
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak tomu bude v roce 2018. babička je ve starobním důchodu již má jednoho pejska, ale chtěla by si pořídit druhého. Jaká bude cena za druhého psa? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní,
Vaše babička, jako poživatelka starobního důchodu (bez dalšího příjmu), uhradí za prvního psa roční poplatek 200 Kč a za druhého drženého psa 300 Kč, celkem tedy zaplatí za oba psy 500 Kč ročně. Místní poplatek ze psů a jeho výši upravuje Obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích, ve znění dodatku č. 2/2012 a 5/2017, kterou najdete webových stránkách města.
S pozdravem Miroslava Zachová, odbor finanční

13. 11. 2017
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Hezký dobrý den, v jízdních řádech MHD platných od 1.1.2018 máte chyby. Na lince 8 jste vynechali omylem na Stalingradě zastávku u garáží vedle SATT, napravte to prosím. A nedali jste náhradu za zrušenou linku 5, co už přes Stalingrad nebude jezdit, napravte to prosím. A v jízdních řádech chybí značky, které autobusy na linkách budou nízkoprahové, napravte to prosím. Jinak si myslím, že ty změny jsou zbytečné, protože nám dnešní stav vyhovuje, přes Stalingrad to pěkně jezdí. Děkuji za opravu těc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jízdní řády jsou ještě v rozpracovaném stavu a ještě zde dojde k drobným úpravám a i k označení linek, které budou převážně obsazeny nízkopodlažními autobusy... Trasy linek schválila rada města 6.11.2017, ty takto budou bez dalších změn zprovozněny k 1.1.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Můžete mi vysvětlit, proč bude od nádraží jezdit autobus směrem na Neumannovu jen jednou za hodinu místo dvakrát za hodinu? Jsem pamětník, takže vím, že už zhruba od 70. let jezdil autobus taky v průměru dvakrát za hodinu, i když nepravidelně ve srovnání s dneškem, kdy jezdí po hodině linky 4 a 5, předtím 4A a 4B. Toto si nedovolili ani komunisti! Žádám proto o jízdy dvakrát za hodinu! A mimochodem, kdyby pan Herold sepsal petici, ať skočíte z okna, tak byste z něho taky skočili? Vše pro občany.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Pracovní skupina pracovala se zadáním dodržet rozsah najetých kilometrů a počet využívaných autobusů a uspokojit co největší počet cestujících. Bohužel všem požadavkům nelze vyhovět. Připomínky k MHD nebyly řešeny podle osoby, která připomínky podala, ale podle jejich věcného obsahu. I po 1.1.2018 budou připomínky k MHD sledovány a vyhodnocovány. K dalšímu obsahu Vašeho dotazu si dovolím se nevyjadřovat.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

12. 11. 2017
Předmět: jízdní řády MHD od ledna
Dotaz: Dobrý den, jsme velmi nespokojeni s tím, co chystáte s jízdními řády MHD od ledna. Když jste chtěli vyhovět lidem ze Zámku v čele s Mgr. Heroldem, tak jste to měli udělat tak, abyste nepoškodili ostatní. Dosud jsme vám fandili, nová MHD měla hlavu a patu, vyhovovala nám. Proč jste si neudělali zjištění u lidí ve městě, kteří byli s novou MHD spokojeni, jestli nebudou po nějakých necitlivých změnách poškozeni? Věříme, že se tím budete zabývat a uděláte vše pro spokojenost dnes spokojených občanů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
MHD není schopna uspokojit veškeré individuální požadavky na přepravu cestujících. Pracovní skupina pracovala se všemi připomínkami a snažila se v zadaném rámci (dodržet počet naježděných kilometrů a počet používaných autobusů) uspokojit potřeby a požadavky co největšího počtu cestujících. Úprava tras linek k 1.1.2018 byla schválena radou města na jednání 6.11.2017, v současnosti ještě probíhají menší úpravy jízdních řádů.
Připomínkami k MHD se i nadále bude město zabývat, rozhodnutí o podstatných změnách je pak v kompetenci rady města.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 11. 2017
Předmět: Pohádka o jednom zastupiteli a překopání MHD jako "dárku" do stromeček
Dotaz: Bylo jedno město, které po letech ignorování svých obyvatel přeci jen zlepšilo svoji městskou dopravu. Ale pak se objevili lidé, kteří když byli ve vedení města, s MHD nic nedělali. A tak si ti lidé řekli, že to tak nenechají, protože by se pak o nich mluvilo, že nic nedělali. A tak začali něco vymýšlet, jak by se MHD dala překopat, aby jim to bylo k prospěchu. Měli rádi ježdění na náměstí, tak si to vydupali. Ostatním občanům pak zbyly oči pro pláč. ... Nechci pohádku, ale dobrou MHD! Co s tím?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pracovní skupina města Žďáru nad Sázavou navrhla změny MHD s tím, že následně v rámci zkušebního provozu od 1.7.2017 budou vyhodnocovány provedené změny včetně připomínek cestujících a následně po vyhodnocení dojde k úpravám MHD dle potřeb cestujících. Děkujeme všem občanům i institucím, které zaslaly věcné a konkrétní připomínky, se kterými pak bylo možné dále pracovat.Již k 3.9.2017 proběhly první potřebné změny, které bylo možné provést bez změny licencí linek MHD. Další změny jsou připravovány k 1.1.2018, a to tak, že připomínky jsou zpracovávány bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na jejich věcnost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 11. 2017
Předmět: MHD pana Herolda od Nového roku
Dotaz: Tak se to panu Heroldovi povedlo. Tak dlouho se rozčiloval, až bude mít z domu špičkové autobusové spojení na náměstí a zpět. Já mu to přeji, ale poškodili jste tím obyvatele jiných částí města. Třeba u Vodojemu a Průmyslovky bylo vždycky z nádraží spojení po půl hodině, teď dokonce proti stavu z prvního pololetí po celý týden od rána do večera. Jak to lidem kompenzujete? A proč jste zrušili spojení od nás i na Vysočany a do Zámku, když i takto lidi jezdí? Žádáme vás proto o brzkou kompenzaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovní skupina pracovala s připomínkami a náměty k MHD bez ohledu na to, kdo je podal a se zřetelem k tomu, aby uspokojila co nejvíce cestujících v rámci zadaného rámce - tj. při dodržení celkového počtu kilometrů a počtu využívaných autobusů. Všem individuálním potřebám bohužel nelze vyhovět. Trasy linek jak budou upraveny k 1.1.2018 rada města schválila na svém jednání 6.11.2017. Nyní jsou ještě upřesňovány jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 11. 2017
Předmět: Chystaná tragedie v MHD pro Stalingrad, zastupitel Karel Herold se směje
Dotaz: Paní Wurzelová, jsem se dozvěděl, že chcete od ledna zásadně seškrtat MHD na Stalingradě. Snad že přes Stalingrad nebude jezdit linka 5, linka 8 bude jezdit jen přes část sídliště a další "novinky". Co jsme my na Stalingradě městu udělali, že nás tak trestáte? Hlavně že jste srazili paty před zastupitelem Karlem Heroldem a uděláte mu radost neustálým ježděním mezi Zámkem a náměstím. To když byli lidi ze Stalingradu doteď s MHD spokojení, tak si musí spokojenost zase vybojovat peticí? Kde to sme?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovní skupina pracovala s připomínkami a náměty k MHD bez ohledu na to, kdo je podal a se zřetelem k tomu, aby uspokojila co nejvíce cestujících v rámci zadaného rámce - tj. při dodržení celkového počtu kilometrů a počtu využívaných autobusů. Připomínky byly rozděleny do jednotlivých tematických okruhů a takto s nimi bylo dále pracováno. Na Stalingrad např. nově bude zajíždět linka č. 6.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 11. 2017
Předmět: Městská doprava č. 2 a 5
Dotaz: V současné době nejsme spokojeni s linkami č. 2 a 5 městské dopravy. Bydlíme ve Žďáru n. S. 2 a tyto linky se ve stejném směru od sebe liší pár minutami. Na Vejmluvově ulici odjíždí linka 5 vždy za 5 minut celá hodina a linky 2 z zastávky Bezručova u pily za 9 minut celá. Dříve byla mezi těmito linkami asi 47 minutová rezerva tak se v případě ujetí linky č. 5 dala stihnout linka č. 2. Dřívější řešení linky č. 2 a 5 bylo mnohem účelnější a mělo zůstat stejné, jen rozšířit lin. č. 5 na celý den.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Rada města schválila na svém pondělním jednání úpravu linek MHD a s tím je spojena i změna jízdních řádů na příslušných linkách, na jejichž konečné verzi k 1.1.2018 se ještě pracuje. Změny se dotknou i linky 2 a 5. Prosím sledujte webové stránky města a zpravodaj, kde budou aktuální informace uveřejněny.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

7. 11. 2017
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se dotázat na opravu chodníku před pramenem na ulici dolní,je tam propadlý kanál docela dost,ale nikdo to neřeší až si tam někdo způsobí úraz a bude žádat odškodné tak jsem zvědavá jestli město zaplatí,o chodnících na náměstí ani nemluvě.Jsme hezké město ,které by si zasloužilo ,aby vypadalo hezky .
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
oprava uliční vpusti je již objednaná, stav se zhoršuje najížděním vozů, vyvážejících v místě odpad. Chodník na náměstí před obchodními domy si zaslouží celkovou rekonstrukci dle projektu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 10. 2017
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Prosím o posečení trávy na ulici Uhlířská - Okružní směrem k Sattu - zatáčka u garáží před vzorovým domem. Nechápu proč v této lokalitě je stále problém se sečením.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
plocha byla posečena společně s okolními plochami.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 11. 2017
Předmět: ulomená větev a její odstranění
Dotaz: Na dětském hřišti v ul. Chelčického-Haškova,přímo nad tenisovým stolem je na smrku ulomená velká větev,která leží volně na spodních větvích. Při větším poryvu větru hrozí její spadnutí a možnosti zranění. Prosím o odstranění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, s odstraněním počítáme, větev již byla ořezána, bude ještě odklizeno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 10. 2017
Předmět: Postřeh z článku Zpravodaje
Dotaz: Nevím, jestli se mi to nezdá, ale článek starosty města mi připadal trochu zvláštní ve vyjádření přidání platů úředníkům.Připadá mi,jakoby se separoval od úředníků, přičemž pracuje na radnici a měl by spíše bojovat za své úředníky, ale z jeho článku to na mě tak nepůsobí.Přičemž vláda starostům také přidala slušné peníze.Mám takový dojem, že vedení města si moc nesedlo se svými zaměstnanci.Panují u Vás zvláštní vztahy, nebo je to jen můj dojem ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkuji za Vaši připomínku. Jedná se, jak správně uvádíte, o mylný dojem. Neznám příčinu Vašeho dojmu, že vedení města si s zaměstnanci úřadu nesedlo. Naopak si myslím, že zaměstnancům vedení města naslouchá a snažíme se tvořit dobrý tým. V tom článku je to napsáno poměrně jasně. Úvodník se netýkal ani tak úředníků, jako zdravotnického personálu na žďárské poliklinice. Jak v úvodníku píši, tak rozhodně přeji všem dobrý plat, problém však nastává ve chvíli, kdy někdo třetí (vláda) rozhodne o navýšení platů a městu, které to má zařídit, na to nepošle peníze. Je to jako by jste rozhodla, že Vaše sousedka si zaslouží nové auto, ale povinností koupit, zaplatit, zabalit a předat jej zavážete souseda. Správně píšete, že zákonem bylo navýšeno rovněž ohodnocení uvolněných zastupitelů. Také zde platí, co píši výše. S náklady na toto zákonné zvýšení se bude muset vyrovnat město.
Ještě jednou díky za Váš podnět.

S pozdravem,
Zdeněk Navrátil, starosta

24. 10. 2017
Předmět: článek ve Zpravodaji od pana starosty
Dotaz: Dobrý den, z příspěvku ve Zpravodaji od pana starosty jsem pochopila, že úředníkům bylo vládou přidáno a že to bude platit město.Nebylo to náhodou současné vedení, které přibralo nové zaměstnance, ne určitě za malou mzdu ?Těm taky bude přidáno a o těch se nezmiňoval v nárustu rozpočtu.Nezmínil také sebe, že dostal přidáno a ne málo ? Také tedy z rozpočtu města ? Pokud vím, tak psal, že každému přeje lepší mzdu, nebo jsem to špatně četla ? !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
celková zaměstnanost srovnání měst obdobné velikosti a jeho úkonům je ve Žďáře dlouhodobě pod průměrem. Což je zajisté dobře vzhledem k úředním místům, ale rovněž nebezpečné v okamžiku, kdy na úřad spadají další kompetence. Je jasné, že pokud se některé agendě chcete poctivě věnovat, potřebujete k tomu schopné lidi. Celkový počet nově příchozích zaměstnanců v samosprávě od roku 2014 je tři osoby. Z toho jedna přešla pod sociální odbor, kde řeší kromě projektů i komunitní plán sociálních služeb (dříve řešeno jinou pracovnicí sociálního odboru). K dalším dvěma již bylo napsáno mnohé (komunitní koordinátor a marketingový referent). Obě pozice řeší ve své náplní také činnosti z komunálního odboru a odboru školství. Jejich mzda je na 80% průměrné mzdy na Vysočině. Další dvě nové pracovnice jsou financovány z projektu MŠMT, náklady tedy město nehradí.
Postesknutí nebylo vedeno v tom smyslu, že lidem nepřejeme dobré platy, ale že by si měl stát uvědomit, že za slovy by měly následovat činy. To znamená pokud zákonem navyšuje mzdy, měl by k tomu poslat do rozpočtu měst peníze v odpovídající výši. Správně píšete, že zákonem bylo navýšeno rovněž ohodnocení zastupitelů. Také zde platí, co píši výše. S náklady na toto zákonné zvýšení se bude muset vyrovnat město.
Ještě jednou děkuji za Váš podnět
S pozdravem Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

5. 11. 2017
Předmět: Poděkování
Dotaz: Chtěla bych poděkovat Vašemu zaměstnanci, se kterým jsem se telefonicky domluvila na prohlídce radniční restaurace.Tento mě ochotně provedl těmito prostorami v mimopracovní době v sobotu, za což jsem mu vděčná, protože jsem jindy neměla čas.Byla jsem zklamaná zaostalostí těchto prostor,vše staré,silně opotřebené, zatuchlé,rozvody elektřiny,vody,odpady,plynu zastaralé.Nutné opravy za velké peníze.V této fázi bych do toho nikdy nešla,chce to velkou investici do rekonstrukce.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vašeho poděkování si vážím a rád jej předám příslušnému pracovníkovi. Stav Radniční restaurace bohužel odpovídá prostorám, které jsou již několik let bez provozu, což je vždy znát. Město si je vědomo nutných investic, proto poskytne případným zájemcům příspěvek 600 tis. Kč na tyto náklady a na 3 měsíce snížený nájem na polovinu.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

17. 10. 2017
Předmět: otevírání dveří zš
Dotaz: Dobrý den, co je to prosím za nesmysl, že žáci ve žďárských zš musí mít jakýsi čip, bez kterého se ani nedostanou ven z budovy. Vy neznáte předpisy ohledně požární bezpečnosti? U veřejných budov musí jít dveře v únikové cestě bez dalšího kdykoli otevřít z vnitřní strany! Žádám okamžitou nápravu! Díky! Je to zase další nesmyslný opatření. Pojďme se řídit zdravým rozumem!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Trčko,
na základě Vašeho podnětu jsme provedli šetření na školách zřizovaných městem Žďár nad Sázavou. Systém elektronických čipů pro žáky škol vznikl především na podnět rodičů, kteří chtěli co nejvíce posílit bezpečnost dětí na školách a mít možnost kontroly, zda žáci v pořádku přišli do školy. Ředitelé škol jsou s Vašim podnětem seznámeni a vzhledem k tomu, že tato opatření jsou v kompetenci ředitele školy, je v současné době realizováno takové opatření, aby tam, kde byly nalezeny nedostatky, bylo dáno vše do souladu s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti na školách a na pracovištích.
Za Váš podnět děkujeme.

S pozdravem

1. 11. 2017
Předmět: Nádraží
Dotaz: Dobrý den mám takový dotaz.. Nevím zda to zrovna patří k vám do vašeho oboru.. Ale zajímalo by mě jakto že nikdo neřeší ty bezdomovce na nádraží.. Nejde mi o zápach.. Jde mi o to že poškozují čas od času nadraží.. zachranáři mají zbytečné výjezdy kvůli ožraleckým potyčkám a některé moje kamarádky se dosti bojí.. Neříkám třeba nemají proč.. Ale bezdomovci tam zimou budou přibývat a určitě i budou agresivnější..Zajímalo by mě váš názor.. Než se něco stane..
Odpověď (technická správa budov města):
Bezdomovci ve Žďáře nad Sázavou jsou pravidelně monitorováni Městskou policií i sociálním odborem města a jsou jim nabízeny sociální služby. Vzhledem k tomu, že to jsou dospělí a svéprávní lidé, je pouze na nich, jestli nabídku využijí. Nelze pomoci někomu, kdo pomoc odmítá. Například na azylové ubytovně jsou volné ubytovací kapacity, a přesto někteří bezdomovci preferují život na ulici jako životní styl nevázaný pravidly sociálních služeb. V některých případech se nám povedlo je přesunout z míst, kde to bylo nejméně vhodné, ale jde pouze o změnu místa, tedy se objevují jinde. Univerzální recept na řešení bezdomovectví neexistuje.
V případě poškozování majetku a páchání trestné činnosti jsou plně odpovědní za své činy, jako všichni ostatní. Nádražní budova a její prostor byla v minulosti již několikrát projednávána. Jedná se o veřejně přístupný objekt, po dohodě s ČD byl upraven provozní řád. Prostor nádraží hlídají ČD ve své režii, dále Policie ČR a Městská policie při dohledu na veřejný pořádek. Zde je aktuálně reagováno na bezpečnostní situaci ve městě. Vandalství či případné obtěžování ze strany bezdomovců je třeba oznámit na Policii ČR.
V plánu města je mimo jiné zřízení noclehárny, které je vázáno na projekty. Doufáme, že se nám povede negativní projevy bezdomovectví eliminovat s vědomím, že tuto problematiku nelze úplně vyřešit.


Bc. Denisa Bencová
odbor sociální
tel.: 566 688 332
e-mail: denisa.bencova@zdarns.cz

31. 10. 2017
Předmět: Papírové sáčky na psí exkr.
Dotaz: Dobrý den, nevím na koho se obrátit a zda-li můj návrh má zde místo.
Mám psa,k uklízení exkrementů používám igelitové pytlíky a děsí mě ta hora igelitu,kterou tu vyprodukujeme.Vím, to vše jsem měla zvážit než jsem psa do města pořídila. Už se stalo a tak mě napadá myšlenka,jestli by bylo možné ve městě zřídit papírové sáčky(v přírodě odbouratelné),popřípadě i po městě nechat zbudovat pár stojanů s těmito sáčky,některá města to mají.
Děkuji a příjemný čas přeji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. Již jsme se tímto tématem v minulosti opakovaně zabývali, prozatím nebylo rozhodnuto o nákupu násobně dražších odbouratelných sáčků. Toto téma budeme sledovat i do budoucna a budou-li příhodné podmínky, a to i finanční, znovu zvážíme změnu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 10. 2017
Předmět: Linka č.3-měli jste zavést rozlišení
Dotaz: Vaše odpověď:
Odpověď: (19. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Rozlišení jsme zavedli, bohužel v autobusech nejsou stejné zobrazovací panely a u některých došlo k technickým problémům. Do doby, než se toto vyřeší, přistoupí dopravce k identifikaci spoje textovým označením .

Dotaz je, proč nedošlo doposud k identifikaci spoje? Nemám zájem na tom, aby toto bylo posláno skupině, která se tím zabývá, ale aby se to urychleně vyřešilo, jak jste ostatně už 2x písemně slíbili.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za upozornění. Dopravci jsme tento poznatek předali a bylo přislíbeno, že sjednají nápravu. Textové označení za čelní sklo řidiči mají, jen by ho měli používat.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 10. 2017
Předmět: Hromady hlíny
Dotaz: Dobrý den, do průKrál myslové zóny na jamské se stále na jedno místo dováží hlína, odkud není známo,jsou tam hromady, místy trochu rozhrnuté, proč se to tam naváží ? Co tam bude nějaká stavba ? Pokud tam nic nebude tak by to tam mělo být pěkně rozhrnuto a uklizeno.Mezi jednotlivými firmami je tam neskutečný nepořádek, oni to mají pěkné po své hranice a dále je to nezajímá.Celoplošně je to škaredé.Bude to město nějak upravovat ? Nebo to bude neupravená část a země nikoho ? Je to tam hodně škaredé
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Králi,
domnívám se, že popisujete situaci na pozemcích, které byly určeny k zastavění na základě vydaných rozhodnutí a to pro novostavbu skladovací haly s administrativou, jejíž součástí jsou i terénní úpravy s nimiž již bylo započato. Dále rozhodnutí pro realizaci změny stávajícího objektu, která bude spočívat v její přístavbě a nástavbě. Po dokončení staveb budou nezastavěné pozemky, ale i pozemky dotčené stavební činností urovnány.
S pozdravem.
Libuše Pitková, stavební odbor

27. 10. 2017
Předmět: Jednosměrka
Dotaz: Dobrý den, dnes proti mě v ulici mezi Penny a kinem z jednosměrky za poslední týden už potřetí vyjelo auto v protisměru a málem došlo ke srážce. Nevím, jestli jsou lidi slepý, ale projíždí tam v zakázaném směru často. Nešlo by tam dát výrazněji označené značky zákazu vjezdu z druhého směru? Nejlépe ze všech směrů (od hlavní pod kinem, od odbočky mezi domy a i od cesty od Penny). Věřím, že najdete řešení. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění. Po kontrole na místě samém konstatujeme, že „jednosměrný provoz“ je ze všech směrů řádně a jednoznačně označen. Navíc tato jednosměrka zde funguje dlouhou řadu let, tedy žádné nové opatření. Snad jediným možným vysvětlením jízdy vozidel v protisměru je hrubé a vědomé porušení pravidel silničního provozu, kdy takovým řidičům případné zdůraznění či zopakování dopravního značení nemůže zabránit jízdě v protisměru. Nicméně situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

28. 10. 2017
Předmět: nesvítí stále lampa
Dotaz: Na křižovatce ulic Veselská a Barákova nesvítí již několik dní lampa č. 745. Můžete zařídit opravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, díky za upozornění, oprava je objednána.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 10. 2017
Předmět: Nefunkční štěrbinové žlaby
Dotaz: Dne 18.9. jsem psal dotaz na nefunkční žlaby, 21.9. mi p. Kasper odpověděl, že budou čištěny. Stále není provedeno a při dnešním dešti stála na ulici voda.
Kam mám poslat foto, aby se toto řešilo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
věc řešíme. Dnes probíhá mechanické vyčištění a následovat bude dočištění tlakovou vodou.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 10. 2017
Předmět: nesvítí světlo
Dotaz: Na ulici Veselská nesvítí lampa č. 745. Můžete ji opravit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za upozornění, oprava je objednána.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 10. 2017
Předmět: Sekáči
Dotaz: Když jsem z okna ve čtvrtek viděla práci sekáčů trávy na Libušíně a když jsem viděla, jak seče tu sešikmenou plochu, tráva mu lítala až k jednotlivým vchodům, kterou samozřejmě nesmetl a vůbec neshrabal posekanou trávu, hrozný stav této firmy.Kdy budou prosím seřezány keře na Libušíně, jsou již poměrně přerostlé, úprava je nutná, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po sekáčích žádáme okamžitou nápravu. Údržba dřevin ve Vaší lokalitě byla plánována na tento týden, vzhledem k proběhlé kalamitní situaci bude posunuta až do doby po odstranění škod z kalamity.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 10. 2017
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se dozvěděl z jakého důvodu při sekání trávy vynechávají pracovníci místa kde je popadané listí. Vznikají tak velké ostrůvky neposečené trávy, které nyní zakrývá listí, ale zafouká vítr a hezky se vše ukáže. Sekačka může posbírat i listí spolu s trávou a bylo by vše krásně uklizeno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, souhlasíme s Vámi, plochy po sečení při převzetí kontrolujeme, aby nezůstaly neposečené úlohy s vysokou trávou.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 10. 2017
Předmět: vývoz biopopelnic
Dotaz: Dobrý den, máme dotaz, jak se budou vyvážet biopopelnice letošní zimu, tj. od listopadu 2017 do března 2017?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Biopopelnice se do konce listopadu vyváží pravidelně každý týden – úterý či středa.
V prosinci to je 1x 14 dní : 5.12. a 19.12.2017
V období leden až březen - 1x měsíčně: 16.1., 13.2. ,13.3.2018.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 10. 2017
Předmět: Také mám něco k petici pana zastupitele Herolda
Dotaz: Kdy se dozvíme, jestli bude MHD jezdit podle potřeb pana Herolda, nebo se vyhoví stejnou měrou i návrhům ostatních "běžných" občanů? Hlavně ať se nemění linka 5, ta je dobře navržená a pěkně se doplňuje s dalšími linkami. Když už linka 5 nejezdí oběma směry, tak ať aspoň jezdí tak, jak to je teď. Pamatujte, že potřeby jsou různé, nelze vyhovět všem, ale není možno zvýhodňovat potřebu jednoho občana jen proto, že to je zastupitel města. Jinak počítejte s tím, že vás občané za to budou kritizovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za Váš námět. Připomínky a požadavky na MHD jsou vyhodnocovány a posuzovány podle věcného obsahu. Souhlasím s Vámi, že potřeby cestujících v MHD jsou různé a nelze ve všem vyhovět všem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2017
Předmět: IDS-JMK - vzor Bystřicko
Dotaz: Dobrý den,
píšete, že napojení na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje není možný bez vzniku IDS Vysočiny. Ale v Bystřici nad Pernštějnem se to podařilo bez čekání na Jraj Vysočina. Součástí IDS-JMK je jak bystřická městská MHD, tak vlakové spojení do Jihomoravského kraje. Nebylo by možné získat zkušenosti od bystřického městského úřadu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji Vám za Váš námět. Bystřice nad Pernštejnem je zčásti tarifně napojena na IDS JmK, a to dočasně do doby zavedení VDV. Jedná se o tarifní propojení MHD a pouze části vlakového spojení na Brno do IDS JmK. Jednání o podmínkách, způsobu a rozsahu jimi v současnosti provozovaného tarifního propojení trvalo cca 3 roky. Napojení Žďáru na IDS JmK není věcí pouze města Žďár nad Sázavou, je nezbytné najít dohodu na řešení napojení alespoň tarifů nejméně s Jihomoravským krajem, provozovateli státní železniční dopravy a linkové autobusové dopravy, přičemž Žďár samostatně rozhoduje a hradí pouze svou MHD. V současné době proto preferujeme zajištění napojení na IDS JmK prostřednictvím VDV, která by měla být navázána nejen na JmK, ale jedná se i o návaznosti na Pardubický kraj, ... Máte-li zájem věc prodiskutovat podrobněji, jsme připraveni se Vám věnovat i na osobní schůzce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 10. 2017
Předmět: MHD linka č.5
Dotaz: Dobrý den, pošlete prosím, od 1.1.2018 linku č. 5 přes náměstí ( přes náměstí jede jenom linka č.2 a to je málo). Moc děkuji, když budete při změnách od 1.1. 2018 myslet na Vysočany a Zámek . H. Faltová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět, bude posouzen v rámci úprav MHD k 1.1.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 10. 2017
Předmět: sauna
Dotaz: Dobrý den, bylo by možno udělat saunování pro děti? Ideálně o víkendu, třeba dvě hodiny, kdy by sauna byla nahřátá na menší teplotu a dalo by se tam jít i s menšími dětmi?Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za podnět. Návrh byl předán příspěvkové organizaci Sportis, která provozuje Relaxační centrum.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

29. 10. 2017
Předmět: Bezpečná Vysočina
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda akce Bezpečná Vysočina probíhala už vloni, protože už jsem si jednou vyzvedávala reflexní pásku na ruku a tak nevím, jestli letos si můžu přijít zase, nebo ne. Děkuji
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Akce Bezpečná Vysočina běží již od loňského roku, jedná se stále o tu samou kampaň. Nárok na reflexní pásky má každý občan Žďáru nad Sázavou pouze jednou, tzn. pokud jste si je brali již vloni, letos je bohužel nedostanete.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

19. 10. 2017
Předmět: Dopravní situace na Jamské
Dotaz: Ve všední dny na Jamské je velký problém zaparkovat. Je tam velké množství aut, parkujících, kde chtějí, absolutně nedodržují dopravní značky, parkují v protisměru a pod.Je to tam hrozné dělejte s tím, neco.Snad to vyřeší rozšíření parkoviště, které tam snad firma dělá, ale jinak hrůza. Spousta osobních vozidel hádky řidičů a do toho ještě parkování kamionů.Počítali jste s nárustem vozidel zaměstnanců ? Asi ne, když nemají kde parkovat, řešte to !!
Odpověď (odbor dopravy):
V průmyslové zóně je spousta firem, ve kterých pracuje mnoho lidí, což je dobře, že lidé mají práci. Problémem je nedostatek parkovacích míst. Nejlepším řešením se jeví to, aby si firmy na svých pozemcích vybudovaly pro vozidla svých zaměstnanců dostatečně kapacitní parkoviště. MěÚ samozřejmě nemůže firmám nařizovat vybudování parkovišť. Bylo by dobré, aby zaměstnanci v tomto směru na vedení firem vyvíjeli tlak. Každý účastník silničního provozu je povinen se řídit zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

27. 10. 2017
Předmět: Váha připomínek k MHD od pana Herolda a od běžných občanů
Dotaz: Vážení, v zápisu z poslední Rady města z tohoto pondělí se píše, že Rada projednala a bere na vědomí připomínky pana Herolda a že chce, aby se tím zabývalo město. Proto se ptám, jestli jeho připomínky mají větší váhu, protože je zastupitel, než ostatních občanů, že se jimi bude zabývat po Radě i Zastupitelstvo? Aby potom se změny podle pana Herolda neudělaly podle jeho přání a další důležité návrhy občanů padly pod stůl. Já jsem s novou MHD vcelku spokojený, takže se bojím, aby se to nezhoršilo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, jak už je uvedeno v odpovědi na obdobný dotazu, připomínky k MHD projednává pracovní skupina podle jejich obsahu - dle jednotlivých řešených okruhů a jejich věcnosti. Zcela vyhovět všem požadavkům není možné. Výstupem z pracovní skupiny by měl být návrh, který při daném rozsahu MHD pokryje maximum potřeb cestujících.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 10. 2017
Předmět: "Petice" k MHD pana Herolda, zastupitele města
Dotaz: Dobrý den, nebudu se hádat, jestli ten návrh pana Herolda je nebo není petice, hlavní je obsah. S dnešní podobou linek MHD jsem daleko spokojenější, než byl stav do června. Myslím si, že na náměstí jede linka 2 každou hodinu celý den, že to pro Klášteráky stačí. To by pak za chvíli někdo mohl chtít, aby na náměstí to jezdilo co čtvrt hodiny a psal na to petici. Aby pak to nebylo kvůli pár lidem horší jak teď, protože stačí maximálně udělat kosmetické úpravy. Pojede fakt linka 5 přes náměstí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, připomínky k MHD projednává pracovní skupina podle jejich obsahu - dle jednotlivých řešených okruhů a jejich věcnosti. Samozřejmě úpravy na jedné lince většinou mají dopad i na jiné linky a spoje. Zcela vyhovět všem požadavkům není možné. Výstupem z pracovní skupiny by měl být návrh, který při daném rozsahu MHD pokryje maximum potřeb cestujících. Návrh pracovní skupiny je v současné době rozpracován, bude předložen k projednání radě města na jednání 6.11.2017.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 10. 2017
Předmět: MHD linka č.2
Dotaz: Dobrý den, žádám o úpravu odjezdů linky č. 2 z aut. nádraží. Zohledněte, prosím, odjezdy linky č. 2 z nádraží vzhledem k příjezdu vlaků do Žďáru. Vlaky od Brna přijíždí 26 nebo 33 minut po celé hodině, MHD linka č. 2 odjíždí 20 minut po celé hodině. Vlaky od Prahy přijíždí 28 minut po celé hodině, MHD linka č. 2 odjíždí 20 minut po celé hodině. Nehodnotím, žádám o rozumnou úpravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za námět, bude projednán pracovní skupinou v rámci přípravy změn MHD k 1.1.2018.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


26. 10. 2017
Předmět: Petice nepetice zastupitele Herolda
Dotaz: Se zájmem jsem si přečetl dotaz o snaze zastupitele Herolda, aby on se svými blízkými mohl jezdit z domu na náměstí a z náměstí domů dvakrát do hodiny. Věřím, že se to neprojeví například na spojích okolo Vodojemu nebo přes Stalingrad, protože by se pak lidi těžko dostávali na vlak a od vlaků, taky by mohli jezdit míň často. Když tedy 2 a 5 bude jezdit jen přes náměstí, bude nějaká náhrada pro Vodojem, Průmyslovku, Stalingrad a Klafar za linku 5? Aby pak nebyl spokojený jen zastupitel Herold!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, připomínky k MHD projednává pracovní skupina podle jejich obsahu - dle jednotlivých řešených okruhů a jejich věcnosti. Samozřejmě úpravy na jedné lince většinou mají dopad i na jiné linky a spoje. Zcela vyhovět všem požadavkům není možné. Výstupem z pracovní skupiny by měl být návrh, který při daném rozsahu MHD pokryje maximum potřeb cestujících.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 10. 2017
Předmět: ničení plotu
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych upozornit na úmyslné ničení nového plotu kolem rychlobruslařského oválu u zimního stadionu neznámým vandalem. Poničen je podél hlavní silnice kolem malé vstupní branky naproti odbočce na Vysočany. Plot je ničen od začátku tohoto týdne,chodím kolem denně. Nebylo by vhodné umístit kameru v těchto místech? Děkuji za info.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Zničenou část plotu opravíme a na branku dáme upozornění. S pozdravem V. Kovařík

25. 10. 2017
Předmět: Kritika
Dotaz: Několik let vnucujete pronájem radniční hospody s finanční podporou.Přičemž starosta uvádí, jak musíte šetřit, no zřejmě to není taková pravda,když k pronájmu nabízíte tak velké peníze. Kdy již konečně pochopíte, že není nutná další hospoda v našem městě, kterých je tu až přebytek.Ty nabízené peníze vložte do nového chodníku, či jiných nutných oprav, které jsou ve městě důležité,nebo do smysluplného projektu a ne do hospody.Z prostor vytvořte pěkné kulturní místo vhodné krásné staré radnice !
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Opravy chodníků a místních komunikací jsou pro město velmi důležité. V letošním roce jsme zahájili kompletní rekonstrukci sídliště Vodojem, ve které budeme v příštím roce pokračovat. Zároveň nás příští rok čeká další velká investice v ulicích V Lískách a Na Úvoze, kde dojde rovněž ke kompletní rekonstrukci ulic. Průběžně jsou prováděny drobné úpravy a údržba i v jiných lokalitách.

Aby město mělo prostředky nejen na tyto investice, musí vhodně využívat svůj majetek. Objekt Radniční restaurace je v dnešní podobě zkolaudována jako restaurace a město má stále zájem ji jako restauraci pronajmout. Cílem samozřejmě není „další hospoda“, ale snaha vrátit na Starou radnici reprezentativní restauraci, která se zde nacházela již v minulosti a má v tomto místě dlouholetou tradici.
Problém tohoto objektu je v tom, že se dlouhodobě do něj neinvestovalo a v tuto chvíli nedisponuje žádnou kuchyní – nejsme schopni ji tedy pronajmout jako plně zařízenou. Město tedy nechce investovat do vybavení, aniž by mělo vážného zájemce o pronájem. Pokud nájemce nenajdeme, nebudou peníze investovány. A samozřejmě budeme zvažovat další možnosti využití tohoto reprezentativního prostoru.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

25. 10. 2017
Předmět: Poničené keře
Dotaz: Dobrý den, čím budou nahrazeny střihem poničené keře na ul. Vančurova? Rostly několik dlouhých let a při úpravě minulý týden byly uřezány těsně nad zemí, tzn. přišli jsme na několik let dopředu o optickou, protiprachovou z části i protihlukovou bariéru. Keře nerostly do chodníku, ani sušáku apod. Na jiných ulicích takto razantní střih (resp. řez v tomto případě) přitom na stejných keřích proveden nebyl. Ráda bych Vám předala fotodokumentaci stavu, s kým si mohu prosím sjednat schůzku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
údržbu veřejné zeleně můžete konzultovat s referentkou veřejné zeleně Ing. Evou Křesťanovou (odbor komunálních služeb). Termín schůzky lze domluvit na tel: 566 688 184, 777 454 791. Děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 10. 2017
Předmět: Petice zastupitele Herolda
Dotaz: Dobrý den, na internetu jsem se právě dočetl, že zastupitel Herold dal se svými blízkými dokupy petici, co pak poslal na radnici. Chtěl v ní dvě věci. Nejdřív aby linka 2 jezdila od rána do večera. A taky aby linka 5 jezdila ponovu oběma směry přes náměstí. Kromě toho se prý pořád snažil dostat na jednání pracovní skupiny pro MHD, až se mu to podařilo. Můžete mi prosím potvrdit existenci petice zastupitele Herolda a jeho účast na jednání pracovní skupiny pro MHD? Prosím Vás o stručnou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den. Panem zastupitelem byly podány dvě žádosti o úpravy či doplnění nového vedení MHD, nejedná se o petice. Poznatky se týkaly více linek, především linky 2 a 5. Pracovní skupina pro MHD veškeré podněty od všech občanů a institucí včetně těch z uvedených dvou žádostí rozdělila do okruhů k řešení bez ohledu na žadatele, podle jejich věcného obsahu a takto s nimi pracuje. Část návrhů/požadavků skupina zpracovala ve změnách k 3. září a další, resp. jejich okruhy, jsou předmětem v současné době intenzivně projednávaných úprav, výsledkem by měly být změny k 1. 1. 2018. Pan Herold byl přizván a zúčastnil se na části jednoho z jednání pracovní skupiny.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 10. 2017
Předmět: Pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
podél chodníku mezi ul. Palachova a Brněnská (ulička ke kurtům U Rybníčku) nesvítí 2 lampy. Chtěla bych poprosit o nápravu.
Děkuji. Hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, oprava je objednána.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 10. 2017
Předmět: Uměle navýšená cena SKATEPARKU
Dotaz: Dobrý den,
dle sdělení MěÚ ZR zaplatíme za skatepark navíc přes 160 tisíc korun z důvodu navážky v místě jeho stavby. Je fajn, že se ví, že tato navážka pochází z výstavby Libušínu, ale to, že tam je, se před zahájením stavby nevědělo. Zajímavé. Těsně vedle této stavby nedávno proběhla výstavba mostu na Klafar, při které bylo podloží prozkoumáno velmi dobře. Proč město ochotně přistupuje k proplácení víceprací, které jsou uměle vytvořené. Je to neřest u mnoha veřejných zakázek vypsaných městem.
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Odpověď na dotaz poskytl odbor rozvoje a územního plánování:

Dobrý den.
po dohodě investora, dodavatele , autorského dozoru a projektanta stavby byly odsouhlaseny práce nad rámec smlouvy v tomto rozsahu :
1/ navýšení dodávky betonových schodnic
2/odvoz výkopku na skládku včetně uložení a poplatku – navýšení stavební sutě dle předpokladu PD
3/ odvoz asfaltových ker na skládku
4/chránička kabelu VO
5/požadavek na vybavení kontejneru
6/ dodávka pojistkové skříně

Z výše uvedené vyplývá, že se nejednalo pouze o odvoz stavební sutě, ale že to byl soubor prací nad rámec smlouvy o dílo, které vyplynuly v průběhu výstavby. Celková hodnota prací nad rámec SOD byla 163 521,- Kč. Tato částka byla schválena RM č. 73 dne 25.9.2017, pod č.j. 1224/2017/ORÚP


S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

22. 10. 2017
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Kde sekali sakáči,když bylo pěkné počasí, že je nebylo vidět ? Libušín a okolí je nutno posekat, myslím si, že i ostatní lokality potřebují dosekat ! Proč nenasadili víc techniky a lidí,když bylo slunečno a dalo se sekat od rána do večera.Dobrý organizátor by to tak udělal, ale tato firma to obecmě nezvládá, jak organizaci práce, tak kvalitu !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v minulém týdnu byla sečena tráva v lokalitě sídliště U Průmyslovky. V tomto týdnu bude sečení zahájeno na sídlišti Libušín. Děkujeme Vám za připomínky.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 10. 2017
Předmět: Ostříhání keřů v ulici Dolní
Dotaz: Dobrý den, prosíme o ostříhání keřů v ulici Dolní 26. Keře zde bývali pravidelně sestřihovány a letos tomu tak bohužel nebylo ani jednou. Keře v této ulici, konkrétně u panelového domu (vchod č. 26) zasahují už dosti nepříjemně do chodníku.

Děkujeme za zastřihnutí ještě v letošním roce.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
údržba keřů probíhá postupně dle jednotlivých lokalit ve městě, v současné době je prováděna údržba zeleně na sídlišti U Průmyslovky a následně bude zahájena údržba keřů na sídlišti Libušín a tudíž i na ulici Dolní. Děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 10. 2017
Předmět: poničený travní porost
Dotaz: Dobrý den, u domu na ul. Dolní 192/32 byla prováděna modernizace, ale byl při této příležitosti výrazně poškozen trávník, který je u tohoto domu. Prosím dohlédněte na řádnou opravu všech míst. Těžké vozidlo jízdou v trávě vytvoří koleje. V bahně tam jsou igelitové sáčky a reklamní letáky. Díky!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
předmětné místo prověříme a následně bude provedena případná náprava nedostatků. Děkujeme za Váš podnět

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 10. 2017
Předmět: Sekání travx
Dotaz: Dobrý den. Na sídlišti Přednadrazi se ještě nesekala tráva (tvrdili jste, že se bude sekat podle smlouvy 3x) a už aby se uklízelo listí. Dojde k tomu ještě letos?
.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, sečení sídliště Přednádraží je objednáno do konce měsíce října. Termín sečení je však v této chvíli závislý i na klimatických podmínkách.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 10. 2017
Předmět: Ostříhání keřů v ulici Dolní
Dotaz: Dobrý den, prosíme o ostříhání keřů v ulici Dolní 26. Keře zde bývali pravidelně sestřihovány a letos tomu tak bohužel nebylo ani jednou. Keře v této ulici, konkrétně u panelového domu (vchod č. 26) zasahují už dosti nepříjemně do chodníku.

Děkujeme za zastřihnutí ještě v letošním roce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
údržba keřů probíhá postupně dle jednotlivých lokalit ve městě, v současné době je prováděna údržba zeleně na sídlišti U Průmyslovky a následně bude zahájena údržba keřů na sídlišti Libušín a tudíž i na ulici Dolní. Děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 10. 2017
Předmět: tráva
Dotaz: Když už sekáči sečou v průmyslové zóně pod valem, tak tu posekanou trávu snad uklidí, proč neposekali i za valem a val, když už tam sekali, nechápu.Je to posečeno kousek podál silnice, potom zbytky trávy neuklizené a potom již neposečeno.Nepochopitelný systém firmy provádějící sekání pro naše město !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. S dosečením valu naproti průmyslové zóně je počítáno.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 10. 2017
Předmět: Rušení nočního klidu stavební firmou provádějící výstavbu Street parku na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že stavební firma provádějící výstavbu street parku na Libušíně nedodržuje noční klid? Včera, tj. 17.10.2017 v odpoledních hodinách několik pracovníků začalo brousit beton a pokračovali v tom skoro až do 23 hod. Byl to neuvěřitelný hukot, trvající několik hodin, který byl slyšet i za zavřenými okny. Po 21 hod. se přidalo na plné pecky zapnuté rádio, nejspíš ho některý z pracovníků i přes hluk, který dělali, chtěl slyšet. Doufám, že se to již nebude opakovat. Děkuji
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
práce po desáté hodině večerní nebyly generálním dodavatelem stavby investorovi tj. Městu ZR prostřednictvím odboru RÚP nahlášeny. Tato skutečnost byla generálnímu dodavateli vytknuta . Ze strany dodavatele jsme byly ubezpečeni, že se to nebude opakovat. Omlouváme se za rušení nočního klidu.

S pozdravem
Petr Fuksa, ORUP

19. 10. 2017
Předmět: Světla
Dotaz: Dobrý den, nesvítí za kulturním domem pouliční lampy č.369 a 371. U jedné z těch lamp jsou dokonce na zemi poházené světelné koule, jestli od vandalů ? Hrozný stav !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Ano, máte pravdu, je to hrozný stav, myslím tím vandalismus. Děkujeme za informaci, uklidíme a opravíme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 10. 2017
Předmět: linka č.4
Dotaz: Dobrý den, vrácení linky č.4 k původní verzi je nutné. My stařé lidé potřebujeme jezdit dopravou do obchodůna nákupy a zpět. Zdravotní stav nám nedovoluje se moc pohybovat pěšky. Linka č.4 byla výborná, jezdila každých 20 minut, byli jsme s ní velmi spokojeni.Nutnost navrácení této linky, jak to bylo dříve. Linka č.5 je k tomuto účelu naprosto nevyhovující, navíc jezdí v dlouhých intervalech ! Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji Vám za Váš námět, je posuzován pracovní skupinou spolu s ostatními připomínkami k MHD v rámci přípravy změn k 1.1.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 10. 2017
Předmět: Zámek
Dotaz: Dobrý den, byli jste se někdo z města včera nebo dneska podívat v zámku jak se dostávají děti do školy a ze školy? Stavaři dělají všechno naráz, zastávku, rozbagrovali chodníky na 2.straně… a nikoho nezajímá, že děti nemají jak a kudy přecházet do školy a jak se dostat k bráně....co s tím hodláte dělat, vždyť to je pro děti tak strašně nebezpečné.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

dnes proběhl kontrolní den. Stavba probíhá dle plánu, což znamená, že do pátku probíhají výkopové práce na straně blíže k zámku. Městská policie bude v ranních a odpoledních hodinách, kdy zde chodí děti do školy, dohlížet a pomáhat s přecházením. Zároveň vyzýváme občany, aby dodržovali dopravní značení a chodili po vyznačených cestách.

V pátek a sobotu bude zajištěn bezpečný příchod do volebních místností.

Všechny stavební práce v této oblasti probíhají z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Předpokládané dokončení stavebních prací je do konce listopadu.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

16. 10. 2017
Předmět: zijeme zdarem
Dotaz: Zdravím. Bydlím v ZR 16 let. Proč ste za tu dobu neudělali chodnik u kulturáku?? Co je to za nesmyslný ankety, jestli bude chodník, nebo hřiště. Neumíte se samy rozhodnout? A proč všechno v ZR tak dlouho trvá? Inspirujte se taky nekdy jinde!
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
na realizaci chodníku u kulturního domu v trase vyšlapané stezky je v současné době připravována projektová dokumentace, pak bude následovat povolovacím řízení a teprve potom může být rozhodnuto o termínu realizace, a to i v souvislosti s finančními možnostmi města a prioritou oprav a budování chodníků a dalších zpevněných ploch i v jiných lokalitách města. Nebylo rozhodnuto o celkové koncepční revitalizaci prostor před kulturním domem, je tedy v přípravě dílčí úprava vyšlapané stezky.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

Hlasování je v rámci Participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. Bližší informace: www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet.
S pozdravem
Radka Remarová, komunitní koordinátorka


15. 10. 2017
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, v dubnu se nám narodil syn, ale pozvánka na vítání nám ještě nedošla, i když bylo vítání 30. září, musíme si jako obyvatelé Počítek o to přímo zažádat? Předem díky za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
vítání občánků v našem městě je pouze pro děti s trvalým pobytem ve Žďáru nad Sázavou. Zkuste se zeptat na obecním úřadě v Počítkách, zda se vítání občánků koná i tam.
Přeji Vám i Vašemu synovi vše dobré.

12. 10. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: Dobry den, prosim kde najdu vyuctovani za zpracovani projektu zmen v MHD. A prosim jake byly za prvni 3 mesice fungovani ztraty? Bydlim v ulici kde projizdi autobusy a prijdou mi casto temer prazdne.dekuji K.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Návrh změny MHD zpracovávala pracovní skupina MHD v rámci své činnosti pro město, a to bez nároku na zvláštní odměnu. Ztráta ve výběru jízdného proti loňskému roku za měsíc červenec činí 47 tis. Kč, za srpen 50 tis. Kč a za září předběžně 36 tis. Kč.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

12. 10. 2017
Předmět: Žďár a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Dotaz: Paní Wurzelová, mne a dalších lidí se taky týká slib vedení města o připojení Žďáru k tarifu Jihomoravského kraje. Myslel jsem si, že se dočkám toho, co mohou pěkně používat v sousedním kraji. Vámi zmíněný VDV je pro nás nepoužitelný, protože do Jihlavy nejezdíme a jezdit nebudeme. Takže zopakuji dotaz občana, na který jste neodpověděla. Co se do této doby udělalo město ve věci připojení Žďáru k tarifu IDS Jihomoravského kraje a s jakým výsledkem? Informaci o VDV nepotřebuji, je zbytečná. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jak je uvedeno již v odpovědích na obdobné dotazy v dotazovně, přímé napojení na IDS Jihomoravského kraje je možné pouze ve spolupráci s krajem Vysočina, tedy prostřednictvím VDV, protože se jedná především o spoje, které zajišťuje kraj Vysočina.
Požadavek města Žďáru vůči kraji v rámci přípravy VDV je, aby byla VDV napojena na IDS Jihomoravského kraje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 10. 2017
Předmět: rezidenční parkování
Dotaz: Dobrý den,
souhlasím s dotazy na rezidenční parkování. Jediný, kdo tu pořád křičí kvůli parkování jsou lidé z Neumanovy ulice kvůli bazénu. Chtějí zřidit rezidenční parkování. Nejsou ale jediní ve městě. Když je hokej nebo jiný program na Bouch., nemají místní kde parkovat na Libušíně. Když je nějaký program v kině, nemají obyvatelé Brodské a okolí kde parkovat. To by se mělo uvědomit a nedělat ústupky jen liden u bazénu. Mají kousek centrální parkoviště,v jiných částech města je to mnohem horší
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, jak již bylo uvedeno v odpovědích na obdobné dotazy v dotazovně, město postupně rozšiřuje parkovací stání dle potřeb města - jeho občanů, technických a finančních možností ...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 10. 2017
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny versus IDS Jihomoravského kraje
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, vůbec jsem se neptal na Veřejnou dopravu Vysočiny, ta mi může být ukradená. Mě zajímá IDS Jihomoravského kraje, do roku 2020 čekat nechci. Jezdíme tam za prací, protože v Brně jsou pořádná pracovní místa, ne nějaké montovny za pár korun, jako na Žďársku. A vysokoškoláci taky jezdí hodně do Brna, protože v okolí je jen jakási "vejška" v Jihlavě. Co brání mi odpovědět na to, co jsem se ptal? Nebo nerozumíte otázce? Potom stačí předat dotaz někomu jinému, kdo mi odpoví. Musil
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Musile,
znovu opakuji, že Kraj Vysočina prvotně řeší veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) jako integrovaný dopravní systém kraje a požadavek města Žďáru vůči kraji v rámci přípravy VDV je, aby byla VDV napojena na IDS Jihomoravského kraje. Na IDS Jihomoravského kraje je potřeba napojit především spoje, které jsou spravovány krajem Vysočina a město nemá pravomoc toto zajistit bez spolupráce s Krajem Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 10. 2017
Předmět: Novostavby Klafar
Dotaz: Dobrý den, jsem zvědavá jak se bude líbit lidem bydlení v těch doslova namačkaných domech na Klafaru (vypadá to jak králikárny) vedle sebe jen aby se tam vešlo co nejvíce lidí, vůbec to není hezké,(žádné soukromí).Lidé prostě nemají v současnosti kde bydlet tak berou jako z nouze ctnost.Malé parcely malé obytné části, ale zato drahé.Kolik se tam vejde aut,když bude mít rodina 1-2 auta, to tam bude strašné ! To se Vám nepovedlo,bude kolem toho ještě hodně rušno !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Kvapilová,
řadová zástavba má své výhody a nevýhody, je na rozhodnutí stavebníka, jakou pro něj mají váhu a zda se pro ni rozhodne a to včetně ceny za m2. Z mého pohledu je pozitivní, že parcely u připravovaných řadovek mají šířku 12,5 a 14 m, což je dvounásobně víc než u zástavby na ulici Vejmluvova nebo i ve Žďáře n.S. 7.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

9. 10. 2017
Předmět: Pokračování k Rezidenčnímu parkování
Dotaz: -zrušte Rezidenční parkování,všichni jsme si rovni nechte místa invalidům a zásobování.Naše Studentská ulice je přetížená,tak budem žádat o omezení parkování a jen pro ty s trvalým bydlištěm a do nějakých určitých hodin jak to má třeba poliklinika.Příklad-šla jsem směrem ke kostelu,mezi tou restaurací u Kočky..z vrchu proti mě vyrazilo auto,chodník žádný,auto jede z vrchu podél zdi restaurace a optiky jezdí tam oběma směry,je tohle normální?To nemůžou ty bydlící dojít k domu dole z parkoviště?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
k rezidenčnímu parkování jsou informace uvedeny v odpovědi na předchozí dotaz/námět. Bohužel v historické zástavbě je jen velmi málo možností jak zkombinovat dopravu pěších a obsluhu nemovitostí vozy. Jde především o vzájemnou ohleduplnost. Požádáme městskou policii, aby se zaměřila na kontrolu dodržování dopravních předpisů ve Vámi uváděné této lokalitě.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2017
Předmět: rezidenční parkování
Dotaz: Dobrý den,čím si kdo zaslouží rezidenční parkování,všichni jsme si rovni,stěžuje si tady pán z Neumannovi ulice,jak jsou lidi líní a bezohlední k bydlícím v jejich ulici,že nemají kde parkovat a oni nejsou líní?Mají obrovské veřejné parkoviště kousek od domu,takže my,co bydlíme ve Studenstké ulici se domluvíme a sepíšeme žádost na Rezidenční parkování,Katastrofální je to tady- od rána nám tady parkují lidé co jezdí na polikliniku,objíždí to dokola a hledají místo až do doby dokud fungují lékaři.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
parkování v hustě obydlených lokalitách - sídlištích ve městě je problematické. Stav na ulici Studentská lze označit za horší než na ulici Neumannova. Město postupně dle technických a finančních možností rozšiřuje parkovací plochy ve vytipovaných problematických místech, letos např. na ul. Haškova a Okružní dolní. V současné době odbor komunálních služeb neuvažuje o plošném zavádění rezidenčního parkování. Při rezidenčním systému parkování by byl stanoven poplatek za užití "zón", měli bychom mít vyřešeno parkování pro nerezidenty - jen posouvá problém s rozsahem parkovacích míst jinam, s tím jde i výběr poplatku a nutná zvýšená kontrola rezidenčních parkovacích ploch, ... což znamená nejen příjmy, ale i náklady na zřízení a provoz a údržbu takového systému. Zřízení rezidenčního parkování v jakékoli lokalitě ve Žďáře je nutné velmi pečlivě zvážit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2017
Předmět: kontejner na oblečení-Brodská
Dotaz: Dobrý den,chci upozornit na vykrádání kontejneru na oblečení pro charitu. Já sama pravidelně odkládám oblečení z pocitem, že někomu opravdu pomůže a byla jsem několikrát svědkem, že nepřízpusobiví občané na Stalingradě kontejnery vyhrabují.
Je to podle mě sprostá krádež,oni si tam chodí jako do obchoďáků. Odnášejí spoustu oblečení a nejsou za tuto opakovanou krádež postižitelní, nebojí se vybírat velké množství ani za bílého dne.
Prosím, abyste mě při zveřejnění odpovědi neoslovala jménem. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Diakonie Broumov (vlastník a provozovatel kontejnerů na textil)vybírání kontejnerů neukázněnými občany neřeší jako krádež svého majetku. Městská policie může na místě řešit přestupek - tj. znečišťování veřejného prostranství. Město kontroluje provoz kontejnerů a urguje vlastníka, aby je pravidelně vyvážel a v takových intervalech, aby nedocházelo ke znečišťování okolí.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2017
Předmět: MHD a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Dotaz: Dobrý den, když už jste udělali krok A, že jste zlepšili MHD, tak byste měli udělat i krok B, který jste jako město občanům slibovali. To je připojení MHD k tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Do Brna jezdí ze Žďáru spousta lidí, v opačném směru taky hodně. Bylo by to dost využitelný, to je neoddiskutovatelné. Takže žádám o naplnění slibu a v tuto chvíli napsání toho, co se do této doby v tomto udělalo a s jakým výsledkem. Děkuji za nás všechny. Musil
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
obdobný dotaz/námět se v dotazovně již několikrát opakoval. Znovu tedy potvrzuji, že napojení na IDS Jižní Moravy je záměrem města. Nejde pouze o napojení MHD města Žďár na IDS JM kraje, ale nejprve o zapojení žďárské MHD do krajem Vysočina připravovaného integrovaného systému vysočiny (VDV) a následně napojení krajských integrovaných systémů na sebe - tj. je nutné řešit věc ve spolupráci s krajem Vysočina, v návaznosti na jím připravovanou VDV. Máte-li zájem o bližší informace o postupu kraje v přípravě VDV prosím obraťte se na odbor dopravy kraje Vysočina. Město průběžně připomínkuje krajem poskytnuté podklady ohledně VDV, a krajem poskytnuté podklady zveřejňuje na webových stránkách města. Předpoklad zahájení provozu VDV je od roku 2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2017
Předmět: Kritika
Dotaz: Dobrý den, včera mě zklamala ta ponižující úroveň MěÚ o stavební parcely na Klafar. Už od rána se na MěÚ srocovalo dost lidí, byly vymysleny lístečky, jak za dob komunismu, přičemž někdo měl třeba dva lístečky na jednu parcelu. Byl v tom chaos, katastrofálně zorganizované,kdy jsem tam viděla i jednoho radního, který tento celodenní maraton také absolvoval.Celý den jsme tam ztrávili, no hrůza, jaký bude výsledek ? V dnešní době to mohlo být uděláno elektronicky, no velká ostuda a kritika !!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
naprosto nesouhlasíme s vaším hodnocením. Musím vyvrátit, že by v den konání rezervace pozemků byl na Městském úřadě jakýkoli chaos nebo nepořádek. Naopak všichni zájemci v poklidu a disciplinovaně čekali ve vestibulu úřadu. Zájemci si mezi sebou vytvořili seznam dle příchodu na úřad a dle něj si poté brali rezervační lístečky. I díky tomuto způsobu prodeje se začali mezi novými sousedy tvořit přátelské sousedské vazby. Projevený zájem jasně dokazuje, že prodej pozemků pro řadovou výstavbu i zvolený způsob prodeje byl správný, neboť při něm mají všichni stejnou šanci. Mezi dalšími formami prodeje, kde však šance na nákup pozemku mohou zájemci méně ovlivnit, mohu zmínit losování zájemců (zcela náhodné), elektronická rezervace (závislé na rychlosti připojení), elektronická aukce (méně dostupná cena).

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

9. 10. 2017
Předmět: Osvětlení přechodu Jamská
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poprosit o řádné osvětlení přechodu na Jamské ulici, naproti firmě Cooper. Momentálně je zde viditelnost, přehlednost a bezpečnost naprosto nulová.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pro příští rok připravuje odbor rozvoje a územního plnování zřízení zastávek linkových autobusů na ulici Jamská a součástí této stavby bude i úprava přechodu pro chodce včetně jeho nasvícení.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 10. 2017
Předmět: Plány na příští rok
Dotaz: Dle Vašeho vyjádření hodně akcí plánujete na příští rok, jen aby jste to všechno stihli ve Vašem pomalu končícím volebním období ? Zima pokud bude dlouhá, tak se toho moc dělat nedá a od příštího jara do podziku máte co dělat. Jsem na Vaše sliby zvědav, bude to mít velký vliv na volby v příštím roce. Myslím si, že voliči budou chtít velkou změnu a hlavně nové tváře, ve vedení města,planými sliby se již nenechají ovlivnit, budou chtít opravdové skutky, pro rozvoj našeho města.Přeji Vám úspěch.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Vedení města neuvažuje o rozvoji města ve čtyřletých volebních období. Domnívá se, že rozvoj města by se měl dělat dlouhodobě a koncepčně. I z toho důvodu vznikla Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou 2016 – 2028. Jednou z hlavních věcí, na které se zaměřujeme, je rozvoj bydlení a to jak příprava nových lokalit (Klafar), tak rekonstrukce stávajících čtvrtí (Vysočany, Vodojem, úprava zeleně…). Další oblastí, která je příští rok na pořadu dne, je zlepšení dopravní infrastruktury - podpora MHD, nové cyklostezky a bezpečnost peších především u škol. Z ostatních důležitých témat bych rád zmínil investice do kulturních zařízení, zázemí fotbalového stadionu a tenisových kurtů nebo pokračování v zavádění chytrých technologií (Smart City) do města (nové inteligentní křižovatky, pořízení elektromobilu nebo energetický managment). Podrobnosti najdete na webu města - http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-rozvoje-mesta/

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

9. 10. 2017
Předmět: Anketa Stržanov
Dotaz: Dobrý den, žádám o zveřejnění výsledkové listiny páteční ankety týkající se návrhů na kandidáty do osadního výboru. Výsledky ankety nás samozřejmě všechny ve vsi zajímají a nevidím důvod, proč by měly neměly být zveřejněny.

Děkuji Vám.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

v současné době probíhá oslovování navržených obyvatel s nejvyšším počtem hlasů. Jakmile budeme podepsán souhlas s nominací na člena do osadního výboru, zveřejníme.

S pozdaravem,
Jakub Axman, oPM

8. 10. 2017
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: Dobrý den, opět se dnes a denně potvrzuje to, že mlátové cesty, které tak vehementně prosazujeta a obhajujete nesplňují svůj účel. Současné počasí tomuto opět napovídá, že když po nich jdete, tak se tam na nich drží pernamentně voda a jste špinaví. Kromě toho, že jejich realizace vyjde levně zásadně nesplňují svůj efektivní účel !! Viz Farčata a další prostory, kde máte mlátové cesty např. u Ivana ve spodní části.(voda se tym vymýlá,tvoří se díry a je to k ničemu.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. V případě Farských humen byla jediná možnost udělat přírodní cesty - z důvodu regulačního plánu. Jako nejlepší volba mezi přírodními cestami byla vybrána mlatová cesta, která zachová přírodní charakter parku. Pokud však prší a nepřijde vám vhodné jít napříč, můžete samozřejmě využít i asfaltový chodník, který vede po okraji parku.
S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

3. 10. 2017
Předmět: Hlasování v participativním rozpočtu
Dotaz: Dobrý den, ze Žďárského zpravodaje jsem se dozvěděla o participativním rozpočtu. Chtěla jsem hlasovat on-line na tomto webu, ale nedokázala jsem se k potřebné stránce proklikat. Nakonec jsem ji našla pomocí vyhledávače Google. Myslím, že když byla vytvořena přímo stránka hlasovani.zdarns.cz tak mohl být ve zpravodaji odkaz rovnou na ni. Nebýt zpravodaje, tak se z webu ani facebooku městského úřadu o právě probíhajícím hlasování ani nedozvím. Participativní rozpočet se mi líbí. Přeji pěkný den.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za zpěvnou vazbu i zájem o participativní rozpočet. Od minulého týdne je velký banner na úvodní stránce webu města, na facebooku se participativní rozpočet objevil a ještě objeví. Pro příští rok zvážíme zařazení konkrétního odkazu i do článku ve zpravodaji.
S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

5. 10. 2017
Předmět: Parkování Neumannova ulice
Dotaz: Dobrý den. Dnes jsem měl konflikt s pánem,který se byl umýt v bazénu a jeho lenost a bezohlednost k okolí a lidem bydlícím na ulici Neumannova mne překvapila. Kousek od bazénu je obrovské veřejné parkoviště, místní nemají kde parkovat. Denně tam jsou konflikty s návštěvníky bazénu, každou chvíli tam řeší policie parkování. Už s tím něco prosím udělejte, nevím třeba rezidentní stání. ,,Nelze s tím nic dělat" - to není řešení. Pokud by to měla být Vaše odpověď, tak prosím na můj dotaz nereagujte.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Růžičko,
Městský úřad, odbor komunálních služeb, jako správce komunikací a veřejné zeleně, preferuje důsledné a nekompromisní kontroly parkování Městskou policií tak, aby nedocházelo k parkování mimo vyhrazená parkovací stání. Zřízením referenčních stání bude problém přesunut do ulic, které k němu nebudou vyčleněny.
Odbor dopravy doporučuje rozšíření parkovacích míst v souvislosti s připravovanou výstavbou a omezení formou zákazových značek.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 10. 2017
Předmět: Obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, plánuje naše město nějaký obchodní dům, který by v našem městě mohl být, neboť současné obchodní domy praskají ve švech při nájezdu kupujících. Zdá se, že to již kapacitně přestává stačit.Pro rozvoj našeho města by rozšíření sítě obchodních domů bylo dobré i pro zaměstnanost a dostupnost pro okolní vesnice.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Vávrová,
město není investorem obchodních domů a proto ani neplánuje žádnou jeho výstavbu.
Plochy pro výstavbu komerčních objektů jsou určeny v územním plánu města a záleží na zájmu obchodních řetězců, zda na nich obchodní dům vybudují. O takové přípravě nemáme v současné době žádné informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 9. 2017
Předmět: Parkování na Jamské
Dotaz: V průmyslové zóně na Jamské ve všední dny si tam dělají řidiči, co chtějí, zejména kamiony tam parkují v protisměru, včetně osobních vozidel. Je to tam chaotické a ten nepořádek po řidičích z kamionu hrůza.Také tam parkují občas vozidla Aqasysu i když mají svůj areál, buď je to špatně řešeno dopravními značkami, nebo si řidiči dělají co chtějí a MP a státní policie to přehlíží,nabízí se otázka na co je máme.
Odpověď (odbor dopravy):
V průmyslové zóně je spousta firem, ve kterých pracuje mnoho lidí, což je dobře, že lidé mají práci. Základní problém je nedostatek parkovacích míst. Nejlepším řešením se jeví to, aby si firmy na svých pozemcích vybudovaly pro svá vozidla a pro své zaměstnance dostatečně kapacitní parkoviště. MěÚ samozřejmě nemůže firmám nařizovat vybudování parkovišť. Každý účastník silničního provozu je povinen se řídit zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V případě podezření z porušování tohoto zákona se obraťte na Policii ČR či Městskou policii.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

28. 9. 2017
Předmět: Nový dům pro problémové lidi
Dotaz: Předpokládám, že se stavět nebude ten nový dům pro problémové lidi za Primou, máme tam jako bydlící již dost problémů s bezdomovci, kteří bydlí v některých garážích.Nepochopím, kdo jim to tam pronajímá.Věčný nepořádek a křik, zfetovaných lidí.Petici chystáme, pokud by jste to mysleli vážně tam ten dům postavit.Již tak je tam frekvence lidí z Primy a ještě ty problémové, ani náhodou.Kategoricky s tím nesouhlasíme !!!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkuji za dotaz. Máte pravdu, že v oblasti mezi Hypermarketem Albert a vlakovými kolejemi město neplánuje stavě dům pro problémové lidi. Současná azylová ubytovna pro muže, která se nachází na Brodské ulici již kapacitně nestačí, a proto město uvažuje o vybudování modulárního domu, který by nahradil současnou ubytovnu. Je důležité připomenout, že nárok na pobyt v ubytovně není samozřejmý pro všechny a žadatelé musí splnit přísné požadavky (např. nulová tolerance ke konzumaci alkoholu…). Zároveň město do stavby modulárního domu půjde pouze v případě, že bude podpořen i z dotace. O vývoji okolo plánové stavby budeme informovat, jakmile se situace posune a bude vypsána dotační výzva, následně proběhne i další kolo setkání s veřejností.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

3. 10. 2017
Předmět: Kontroly kouření
Dotaz: Dobrý den, když už se kontroluje kouření v restauracích, proč se toto neděje na zastávkách a nádražích, kde je kouření zakázáno už několik let? Vesele se vykuřuje pod tabulkami a nápisy "ZÁKAZ KOUŘENÍ" a nikomu to nevadí.
S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Zákaz kouření v nástupištích, přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy je oprávněna kontrolovat Policie ČR a obecní policie. S tímto dotazem se můžete obrátit na dotazovnu městské policie na webové stránce http://www.horacko.com/mpzr/dotazy.asp
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

2. 10. 2017
Předmět: Knihobudka
Dotaz: Dnes jsem se šla podívat do knihobudky že bych si půjčila knihu a napsala něco do deníčku co zde je. A ejhle deníček má vytrhané stránky, ale úplně všechny. Bylo by fajn to napravit..:)
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Přidáme nový deníček.
S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

26. 9. 2017
Předmět: Farčata
Dotaz: Dobrý den, plánujete na podzim dosadbu stromů na Farčatech, kolem cest, aby to tam tvořilo příjemný stínový kolorit ? V létě je tam na padnutí, není se kde schovat pod stromem ve stínu s kočárkem, myslím, že by to tam bylo i hezčí. O těch nepovedených cestách se nezmiňuji, herních prvků pro děti je tam málo, za to tam přibývá psích exkrementů, kdy neukáznění pejskaři po svých psech neuklízí, přitom sáčky mají zadarmo !!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. V současné době se neplánuje žádná nová výsadba ani rozšíření dětského hřiště. Pro rok 2018 je plánováno dokončení asfaltové cesty podél řeky k parkovišti u bývalé vodárny a náhrada stávajícího chodníku z kamenných kvádrů za mlatovou cestu. V příštím roce by na Farských humnech měl, díky iniciativě organizace Mládež v kraji, vzniknout nový slackline park.
S pozdravem
Jakub Axman, oPM

1. 10. 2017
Předmět: sečení
Dotaz: Ksy se bude před zimou sekat Libušín ? Je to zase dosti vysové ta tráva a vypadá to hrozně. To nemluvím o ostatních částech města, kde vlastně sekáči jsou, že je není vidět ? Kdy to bude posekáno ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sekáči jsou nyní na Stalingradě, na Zelené hoře a dalších ruderálních plochách, ... 3. seč Libušína je v plánu na konci října 2017.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 9. 2017
Předmět: SEČENÍ
Dotaz: 13.9. jste tady někomu odpovídali na dotas sečení ....ten den měli být na Vysočanech a Klafaru .... ,.....ptám se , kdy bude posečená Purkyňova ulice ? Posečou ji ještě letos , nebo už to nechaji na jaro .....?..to samý keře .celý rok tady na ně nikdo nesáhl ......je to tady jako v džungli .....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, městské pozemky zařazené do veřejné zeleně na ulici Purkyňova byly v tomto roce sečeny 2x, počítáme s 3. sečí do konce října. Údržba keřů probíhá postupně po lokalitách, s Purkyňovou ulicí počítáme v ještě tomto roce také.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zdali tvůrce paskvilu v podobě jízdního řádu MHD se při jeho tvorbě zamýšlel nad návazností na další autobusové a vlakové spoje? Buď tvrdnu půl hodiny na nádraží jak "Y", nebo mi přípoj pár minutami ujede. Nač vymýšlet vymyšlené, vše fungovalo, občané byli spokojeni, stačily pouze malé dílčí úpravy. Z nádraží k obchodním domům na Brodské jedu půl hodiny, objedu celý Žďár a ještě strávím spoustu času čekáním na spoj. To raději jít pěšky. S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Pro obsluhu k vlakovým spojům a od nich jsou určeny primárně linky 5 a 8. Dalšími konkrétními připomínkami se bude zabývat pracovní skupina, která doporučí radě města případné úpravy stávajících linek a jízdních řádů.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2017
Předmět: Dotaz a připomínka
Dotaz: Proč není úsek Městské policie ZR zařazen do dotazovny Městského úřadu ZR, když "Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou". Veškeré dotazy týkající se většinou "ZÁKONU O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH", které jsou v dotazovně , jsou odpáleny s vyjádřením na Městskou policii. Když někdo zašle dotaz na adresu MP ostatní se nedozví jak bylo odpovězeno. Je to divné jako by
MP nebyla součásti MÚ.Zákon 361/2000 S.b. MP přehlíží.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že MP není součástí MěÚ, byly webové stránky MP historicky zřízeny jako samostatné mimo web města. Nicméně v současné době probíhá "migrace" na web města, která by měla být dokončena do 31.10.2017. Předpokládám, že současně bude MP zařazena i do dotazovny.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

27. 9. 2017
Předmět: MHD ... změna jízdního řádu sedmičky
Dotaz: Dobrý den, stejně jako někteří jiní připomínkuji informování o MHD. Od minulého pondělí je nový jízdní řád sedmičky. Ale na oficiálních stránkách http://www.mhdzdar.cz/ke-stazeni je pořád jízdní řád sedmičky, co už neplatí. Naštěstí jsou aktuální jízdní řády na Idosu a na neoficiálních stránkách http://www.mhd-zr.xf.cz. Žádám o zajištění nápravy v informovanosti i v tomto případě. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
došlo ke změněn času odjezdu jednoho spoje, děkujeme za upozornění, zajistíme nápravu.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2017
Předmět: Parkoviště u hotelu Jehla
Dotaz: Co to je za nekonečnou stavbu u toho hotelu Jehla, nikdo tam nepracuje a když tak ukrajinci a potom ta kvalita tak vypadá.Pouliční světlo vystrčené v chodníku, místo aby bylo v řadě již původních světel, technicky moc zvláštní a ještě vyvýšené,prostě nepochopitelné.To jak vše dlouho trvá se snad nedá pochopit.Pořád se tam něco spravuje a dodělává.To je snad možné jenom u nás, velký údiv nad pracovní morálkou v ČR-nepochopitelné.
Odpověď (odbor stavební):
Pane Ryšánek, dobrý den.
Ke stavbě u hotelu Jehla jsem se již opakovaně vyjadřovala jednak v průběhu letošního roku a jednak i v roce 2016. Ve stavební činnosti na části stavby lze pokračovat nejdříve po právní moci vydaného dodatečného povolení změn této stavby, tj. ode dne 13.10.2017, které spočívají v úpravě výškového osazení nivelety parkoviště, vč. odvodnění a změny povrhu obslužné komunikace. Pokud se jedná o zmíněné osvětlení, tak toto je postaveno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby. Nepřísluší se mi vyjadřovat k uváděné pracovní morálce dodavatele.. Stavební činností jsou dotčené také nemovitosti ve vlastnictví města, a proto se k danému vyjádřila taktéž Ing. Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb: „Jedná se o stavbu soukromého investora. Organizace stavebních prací je jeho věcí. Město u této stavby stanovilo a kontroluje podmínky napojení na komunikace města, rozšíření veřejného osvětlení, zásahu do veřejné zeleně apod. … „

Ing. Libuše Pitková Libuše, stavební úřad

25. 9. 2017
Předmět: Vitani obcanku
Dotaz: Dobry den,chtela jsem se zeptak kdy bude dalsi vitani obcanku a zda je mozne zaslat jeste pozadavek..bohuzel jsem zapomela odeslat zadost.Mali se narodil 5.5.2017 dekuji moc za odpoved
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, do slavnostního vítání občánků Vás můžeme zařadit na základě podepsaného souhlasu, který Vám přišel poštou spolu bryndáčkem. Pokud tento dotazník již nemáte, je nutné se dostavit na pracoviště ohlašovna a dotazník vyplnit zde. Jakmile bude vyplněn souhlas, zařadíme Vás do nejbližšího vítání.
S pozdravem
Lucie Kolbábková,odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

27. 9. 2017
Předmět: Na Vysočanech prý nejsou chodníky...
Dotaz: Dobrý den, opakovaně jsem se ze strany města setkal s tvrzením, že dle pasportizace např. na Vysočanech neexistují chodníky. Rád bych město odkázal na článek http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/78116-zapeklita-kauza-co-je-to-chodnik-nejvyssi-spravni-soud-rozhodl/ Chodník tedy v zákoně není přesně definován, nicméně si myslím, že pasportizace není pro záležitost dopravy rozhodující, důležité je zejména dopravní značení. Pokud tedy něco jako chodník vypadá, neměla byt tam jezdit a stát auta a kola.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme, vaší informaci jsem předal Městské policii (dohlíží na dodržování pravidel provozu) a Odboru komunálních služeb (má v kompetenci pasport pozemních komunikací)

Ing. Jaroslav Miklík, Odbor dopravy

1. 10. 2017
Předmět: Dřevěné klestí
Dotaz: Dobrý den, již se o tom někdo zmiňoval, ale musím připomenout, že klacky a klestí je od řeky kolem studánky směrem na Klafar v horní části ! Ve spodní části to bylo již uklizeno, ale v horní čísti nad studánkou zůstaly ještě dvě hromádky klestí.Dnes jsem tam šla a zase byl nepořádek kolem studánky, plasty odpadky a podobně.Lidé jsou opravdu čuňata, jinak se to nazvat nedá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Máte pravdu.
Necháme opět uklidit.
S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 9. 2017
Předmět: Kolejové úpravy v žst Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den, na úřední desce MěÚ byl vyvěšen materiál "Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 66828/2017) [175 kB]" . Můžete sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ stavební práce v železniční stanici Žďár n.S. půjde ? V dostupných materiálech na webu jsou pouze smlouvy o provedení různých přípravných prací, ani na EIA není nic podrobnějšího uvedeno. Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
rozsah připravovaného záměru „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ dalece převyšuje možnosti této dotazovny.
Podrobně se s ním můžete seznámit na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS908) nebo můžete nahlédnout do papírové formy přímo na úřadu. Ideálně v pondělí a středy od 8:00 do 17:00, v jiné dny po domluvě na tel. čísle 566 688 343, Tereza Dejmalová, kancelář 158.
Obě tyto možnosti jsou ve zveřejněném záměru uvedeny.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

26. 9. 2017
Předmět: Kontroly
Dotaz: V mnoha restauracích v ZR se nalévá mladistvým a kouří se tam, plánujete také kontroly v těchto objektech ? Chtělo by to omezit to požívání alkoholu mladistvých v restauracích a hlavně, aby se tam nenalévalo, protože jak se potom chovají na náměstí mladiství to je hrůza. O nečinnosti MP se raději zmiňovat nebudu v noční době.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
živnostenský úřad a Městská policie ve spolupráci s Policií ČR pravidelně provádějí kontroly dodržování povinností provozovatelů hostinských zařízení, mimo jiné i na úseku podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a zákazu kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích zařízení. Pokud máte poznatky z konkrétních provozoven, že zde dochází k Vámi zmiňovanému protiprávnímu jednání, je nutné tyto skutečnosti výše uvedeným orgánům oznámit.

S pozdravem

Mgr. Magdaléna Hanychová
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

27. 9. 2017
Předmět: Pozor, cyklobožstvo jede po chodníku!
Dotaz: Neskutečně mě rozčilují cyklisté jezdící jako blázni po chodnících. „Nejlepší“ jsou velocipedisté brázdící chodníky a okřikující i třeba seniory, to nevidíte, že tu jedu? Nebezpečí cyklistů bez zvonků, nacpaných do přiléhavých trikotů přijíždějících zezadu po chodnících stoupá s tím, že většinou nejsou do poslední chvíle slyšet. Jakmile policista spatří špatně zaparkované auto, šup sem s pokutou, u cyklisty zpravidla udělá je ty ty. Co s tím město udělá, aby byl chodec na chodnících v bezpečí?
Odpověď (odbor dopravy):
Na obdobný dotaz odpovídal již vedoucí strážník MP. Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

22. 9. 2017
Předmět: Cyklisti na chodnících
Dotaz: Zajímalo by mě, jestli někdo kontroluje a pokutuje cyklisty, kteří jezdí po chodnících. Přede Vesnou potkám třeba 4. Až začneme jezdit s autama po chodnících, tak to bude taky v pořádku? Nic se neřeší , dikud se nestane nějaká nehoda.
Odpověď (odbor dopravy):
Odbor dopravy nedohlíží nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích, k tomu je oprávněna pouze PČR nebo MP Váš podnět jsme předali Městské policii a zde je její odpověď:

Uvedené přestupkové jednání kontroluje městská policie a Policie ČR. Je však třeba rozlišovat mezi chodníky, komunikacemi a jinými dopravními prostory. Jejich rozdělení je vedeno v dopravním pasportu města, který zpracovává odbor komunálních služeb MěÚ. Např. část komunikace v okolí vámi zmiňované provozovny není chodníkem. Na této předmětné komunikaci je osazena DZ zákaz vjezdu, která však je již v nevyhovujícím stavu. Na tyto skutečnosti jsme správce upozornili s žádostí o sjednání okamžité nápravy. Jízdou cyklistů se město intenzivně zabývá a do budoucna uvažujeme i o zpřístupnění některých komunikací či jejich částí právě pro cyklisty. V případě potřeby sdělení dalších poznatků či skutečností mě kontaktujte přímo na emailu mp@zdarns.cz. Děkuji.

Mgr. Martin KUNC
vedouci MP Žďár nad Sázavou

21. 9. 2017
Předmět: informace k MHD, už zase
Dotaz: 7. září jste psali, že upozorníte provozovatele, aby vyvěsil aktuální informace o MHD na nástěnky na nádraží, co se měnily 3. září. Dnes je 21. září a pořád nic. To je taková práce to vyměnit? Když máte problém mít informace aktuální, tak raději žádné informace nedávejte, je to pak zmatek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jak jsme avizovali, tak jsme obratem po Vašem prvním upozornění požádali provozovatel o nápravu. Provedli jme kontrolu zveřejněných informací, tyto jsou aktuální.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 9. 2017
Předmět: Návrhy participativního rozpočtu
Dotaz: Když jsem četla v novinách návrhy participativního rozpočtu, tak jsem se rozzlobila u návrhu č.4 - Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23. Není to Palachova 11-23, ale už 9-23, my tam bydlíme také a je to i náš dvůr ! Navrhovatel je zřejmě muž s odrostlými dětmi, jinak by takovou blbost nemohl navrhnout ! Písek byl konečně letos na moji žádost vyměněn a je hodně využíván, protože tam krásně svítí sluníčko a asfaltový plácek slouží dětem ke hraní, kreslení křídou, běhání atd. - pokrač. v dalším
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaši připomínku, námět. Tento návrh řeší pouze část, vnitrobloku na ulici Palachova, jeho úpravu. Návrhy jsou omezeny částkou 300 000 Kč a proto navrhovatel nemohl podat návrh komplexnější. Pokud tento návrh zvítězí a bude v roce 2018 realizován, budeme samozřejmě pamatovat i na děti, prostor ke hraní. Ten bychom však chtěli zařadit v rámci Aktivně pro Žďár. Financovat ho z jiné rozpočtové položky. V rámci tohoto projektu se nám podařilo již některá hřiště, volnočasové plochy zrealizovat, upravit. Informace naleznete na: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste

S pozdravem a přáním pěkného dne


Radka Remarová, oPM

26. 9. 2017
Předmět: Návrhy participativního rozpočtu 2.
Dotaz: Nevešlo se mi to do jednoho dotazu.

Lavičky tam jsou příjemné a na konstrukcích si děti hrají také, šplhají a skáčou na ně. Jako obyvatele a majitele bytu mě zajímá, pokud by tento "prima" návrh prošel, jestli budou všichni obyvatele 9-23 obeslány a s tímto seznámeni, abychom mohli vyjádřit svůj nesouhlas ! Ostatní návrhy se nedotýkají majitelů bytů, tak jako tento a opravdu se mi nelíbí, aby tu někdo jednal o revitalizaci bez nás !
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, odpověď poskytla komunitní koordinátorka Radka Remarová v první části Vašeho dotazu.
Vámi zmiňovaný návrh byl projednán odborníky MěÚ i městským architektem.

V průběhu října se můžete zapojit do hlasování o jednotlivých projektech. Každý občan má dva pozitivní a jeden negativní hlas, který může jednotlivým projektům udělit. Více informací o participativním rozpočtu naleznete zde: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/

S pozdravem

Nikola Adlerová, oPM

25. 9. 2017
Předmět: Linka 1 na zastávce Wonkova ... připomenutí
Dotaz: Dobrý den, před více jak 2 týdny jsem upozornil, že na zastávce Wonkova máte přehozené mezi zastávkovými sloupky číslo linky 1 a vlastní jízdní řád linky 1, dále tam jsou v jízdním řádu nadbytečné zastávky. Psali jste, že prověříte stav a zajistíte nápravu. Kdy bude to prověřování stavu hotovo, protože pořád je to chybně?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za připomenutí, dopravce provedl kontrolu, chyba byla ve výlepovém jízdním řádu (opravili jsme to s dodavatelem systému), dnes bude proveden opravný výlep.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 9. 2017
Předmět: Světla u Primy
Dotaz: Dobrý den, chodím do práce kolem Primy a potom cestou ke Žďasu a je to velmi nepříjemné, protože parkoviště Primy z žádné strany nesvítí. Veřejné osvětlení tam není a kolem silnice chodit nebudu. Nelze s tím něco udělat ??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
V současné době lze jít od ulice Nádražní ke Žďasu po osvětleném chodníku buď ulicí Strojírenská a nebo po chodníku od nádraží. Lze zvolit i neosvětlenou cestu mezi těmito dvěma trasami. Řešení veřejného osvětlení v předmětném prostoru je nutné pojmout komplexně, tedy i s komunikací či chodníkem a přilehlým okolím, což není primárně úkolem odboru komunálních služeb. Za tento odbor s výstavbou veřejného osvětlení samostatně v tomto prostoru nepočítáme. Pokud se bude v prostoru za Primou realizovat výstavba azylového domu, tak jsme nárokovali i veřejné osvětlení v tomto prostoru.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 9. 2017
Předmět: Pouliční světla
Dotaz: Dobrý den za KD nesvítí pouliční lampa č.370 a polovina světel nesvítí u pouliční lampy 369.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, oprava je zadána.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 9. 2017
Předmět: připomínky k MHD
Dotaz: Doporučila bych zástupcům města, aby se ráno projeli MHD linkou č.2 -spoj č.2 v 7,20 od Tokozu spolu s těmi desítkami malých školáků s baťohy na zádech... moc pěkný zážitek...nastupuje jich tolik, že je autobus pravidelně hezky našlapaný už na Bezručové a nabírá zpoždění a plní se a plní...divím se, že to děti do školy vůbec stíhají. ...tento spoj nestačí !!!
Předem děkuji za Vaši obvyklou odpověď, že připomínky předáte a budou se případně řešit k 1.1. 2018... to je až za 3 měsíce !!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Dobrý den, co jiného mi zbývá než Vám odpovědět „obvyklou“ odpovědí. Nemyslete si, že o problémech nevíme, ale mandát k řešení je právě v pracovní skupině a vedené města. Rozhodnutí se odvine kromě jiného od finanční náročnosti a oběhu vozů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2017
Předmět: Stav města
Dotaz: Než byla radnice převzata novým vedením, tak město bylo v dobrém finančním stavu, protože z prodeje bytů bylo hodně peněz,myslím si, že to bylo cca kolem 300 mil.korun.Z pohledu dneška nevidím, že by se toho moc změnilo pro blaho občanů.Bytová politika, špatná, (nedostatek bytů), úbytek obyvatel, kteří odcházejí za lepším.Co ta radnice těm mladým může nabídnout, aby neodcházeli pryč ?To je jeden z mála problémů, kterých je mnohem více a neřeší se.Těším se na nové volby a hlavně změny.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane,
děkujeme za Váš podnět. Omlouváme se, ale Vaše informace v této záležitosti jsou zkreslené. Pokusíme se je uvést na pravou míru.
Rádi bychom upřesnili údaje, které uvádíte. Stav Fondu správy finančních prostředků města (tedy finančního „polštáře“, který město získalo z privatizace městských bytů v předešlých letech) byl k 1.1. 2011 ve výši 352 mil. Kč, k 1.1. 2015 98 mil., předpoklad k 1.1.2018 je 81 mil.. Z toho vyplývá, že většina fondu byla investována mezi lety 2010 a 2014. Z toho je zřejmé, kdy a případně kým byly Vámi zmiňované prostředky utráceny. Všechny údaje o stavu rozpočtu i městských rezerv jsou veřejně dostupné na webu města - http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta

Ohledně bydlení s Vámi lze souhlasit, že v minulých obdobích této problematice nebylo věnováno dostatek pozornosti. Před privatizací město vlastnilo přes 3 600 bytů, v roce 2014 pak kolem 400 bytů. Město se nyní soustředí na vznik nového bydlení v oblasti Klafar, kde je připraveno přes 40 parcel pro individuální výstavbu a 9 parcel pro výstavbu bytových domů, kde by mělo vyrůst až 180 nových bytů. Město se rovněž zabývá i výstavbou městského bytového domu.

Pomalý úbytek obyvatel není pro naše město dobrou zprávou. Jedná se o celorepublikový trend v městech podobné velikosti. Na základě výše uvedeného si současné vedení stanovilo jako jednu z priorit právě oblast bydlení.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

22. 9. 2017
Předmět: opravy vpustek a děr na silnicích extravilánu města
Dotaz: Před přechodem u vstupu do budovy státního gymnázia se vytvořila propadlina na silnici; už je to dost znát. Totéž směrem od kláštera do centra; po pravé straně vozovky nejméně dvě díry- jedna před mostem u kláštera, další na Bezručově ulici. Pokud by to při dnešní akci mohli asfaltéři zahrnout do oprav, bylo by dobře.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
propad vozovky před budovou gymnázia je součástí soupisu reklamačních závad, které již byly na zhotoviteli uplatněny. Závady na silnici I/37 byly z naší strany hlášeny na ŘSD dne 30.8. 2017.
Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 9. 2017
Předmět: Santiniho barokní slavnosti
Dotaz: Milý pane starosto! 8.- 9.9. jsem se účastnil Santiniho slavností ve Žďáře. Dovolte, abych Vám poděkoval za nádherný umělecký i odborný zážitek. Vím, kolik práce si taková akce vyžádá. Něco tak úžasného jsem nezažil dlouhá desetiletí. Srovnat mohu snad jen se sérií akcí před lety v německých muzeích k výročí 1000 let svatby císaře s byzantskou princeznou. Tam ovšem nebyly takové vychytávky jako noční koncert na rybníku nebo dech beroucí koncert B. Willi při svíčkách. Moc děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kloudo,
velmi mne těší Vaše poděkování. Santiniho barokní slavnosti byly projektem, který byl připravován v průběhu celého roku v rámci roku českého baroka. Organizace celovíkendových slavností byla velmi náročná. Dramaturgii celé akce připravil spolek Putování za Santinim. V roli spolupořadatele se na akci podíleli: odbor školství, kultury a sportu a oddělení marketingu MěÚ Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár nad Sázavou, Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou, příspěvková organizace Active – středisko volného času a další dobrovolníci.
Jsem velmi rád, že mohu reagovat na Vaše slova díků a tím zároveň ještě jednou poděkovat všem za velmi dobře odvedenou práci.

Starosta města
Mgr. Zdeněk Navrátil


22. 9. 2017
Předmět: Participativní rozpočet - chyba ve zpravodaji
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych upozornit na drobnou chybku ve Žďárském zpravodaji, kde je na straně 8 u projektu č. 5 - Výstavba chodníku u Domu kultury chybně uvedeno, že tento uvažovaný chodník má vést od Kulturního domu k přechodu přes ulici Neumannova. Ve skutečnosti jde o Žižkovu ulici. Viz mapa:

https://mapy.cz/s/24jd1

Věřím však, že občané i přesto pochopí, o co se jedná.

S pozdravem,
Joshua Janů
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
omlouváme se, drobná chyba se nám do článku vloudila. Věříme, že, jak sám píšete, občané pochopí záměr projektu. Podrobnosti o všech projektech jsou na webu města a zde je již vše uvedeno správně. http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

20. 9. 2017
Předmět: Dotaz pro p. Koubka
Dotaz: Děkuji za odpověď, ale ta je pro nás naprosto nedostačující a nic neřešící.
Rozumím tomu tak, že donesu-li petici podepsanou spoluobčany z ulice Luční, kde budeme žádat o umístění zpomalovacího retardéru, bude toto řešeno, stejně jako byla řešena rychlost na ulici Smetanova na základě žádosti občanů žijících v této ulici? Bude toto stejně tak předneseno na zastupitelstvu? Předpokládám, že všechny ulice mají u nás ve Žďáře stejná práva.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
rozhodnutí o tom, zda o případné petici má jednat zastupitelstvo města, do kompetence odboru dopravy nepatří.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

20. 9. 2017
Předmět: Rychlost v ulici Luční
Dotaz: Odpověď p. Koubka je dokonalá v tom, že ji můžeme použít jako odpověď na jakýkoliv problém, spojený s bezpečností silničního provozu. Chápu to tak, že jakýkoliv umístěný retardér je zbytečnost?
Proč tedy jsou používány? A že jich je v jiných městech a vesnicích spousty?
Proč je instalovali, když každý účastník silničního provozu zná své povinnosti, jak odpověděl p.Koubek? Že by snad šlo jinde opravdu o bezpečnost spoluobčanů?
Odpověď (odbor dopravy):
Žádná odpověď zde na dotazovně nemůže být plně vyčerpávající. Problematika zpomalovacích prahů je opravdu složitá a je to téma na delší diskuzi, ovšem ne zde na dotazovně, protože Každé řešení má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou užití zpomalovacích prahů je snížení rychlosti vozidel a tím zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a snížení následků případných dopravních nehod. K nevýhodám zpomalovacích prahů patří: zvýšení hladiny hluku, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklistickou dopravu, překážka pro pěší (s ohledem na „bezbariérovou“ vyhlášku č. 398/2009 Sb., v platném znění). O umístění příčného prahu nerozhoduje pouze odbor dopravy, ale tato záležitost byla konzultována s odborem komunálních služeb i s Policií ČR.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

19. 9. 2017
Předmět: Projekt revitalizace zeleně
Dotaz: Dobrý den, byla jsem na veřejné schůzce ohledně projektu revitalizace zeleně, kde jsme mohli připomínkovat návrhy. Neměla jsem ale prostor zajít na představení konečné podoby plánů pro osazení, které bylo dne 12.9.17. Kde bych prosím mohla nahlédnout konečnou podobu plánu / výkres pro sídliště Neumannova. Nebo ji ev. dostat jen pro privátní účel do mailu?
Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
podklady k Revitalizaci jsou zveřejněny na stránkách města v rubrice Setkání s občany: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/
a jsou aktualizovány podle postupu projektu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 9. 2017
Předmět: Dotaz pro pana J.Kasper
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat,když nechcete se mnou mluvit jinou formou ó zákazu stání na Veselíčku,kde jsem stála na cestě 10let u baráku,kde mi sousedé auto záměrně poškozovali.Vedle auta je 3m průjezdný pruh,kde v zimně projede traktor s pluhem,popeláři do cesty nevjizdi,tak jaký měl smysl malovat zákaz stani? udělejte tedy veřejné parkoviště,teď budu stát na hlavní silnici,bude to tedy ok?Jak toto řešíte v Zr,kde jsou užší ulice?malujete zakazy také.Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Vyznačením vodorovné dopravní značky č. V 12d „Zákaz stání“ došlo pouze ke zdůraznění již existujícího zákazu stání daným obecnou úpravou dle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, kdy hodláte vrátit spoj původní linky 5 zpět? Ráno v 6,19h a v 6,21h jedou dvě linky č.3, potkají se na ulici Bezručova stad. a násled. zastávky v ulici Nová, Vejmluvova, Sychrova, Bezručova u pily, Beručova stad., chudáci řidiči neznají ulice v ZR a neustále odpovídají na dotazy kam pokračují. Pan starosta na TVV hovořil o kamarádce, že se nevyzná místních MHD. Nyní se v nich nevyzná nikdo a rady, že někam dojedu a mohu přestoupit a jet jiným spojem, opravdu rada nad zlato!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji za Vaše připomínky,předložím je k projednání v pracovní skupině MHD. Případné změny by se uskutečnily k 1. 1. 2018.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: ostuda města
Dotaz: Dobrý den, je Vaší velkou ostudou města květinová výzdoba a hlavně škaredé strávené obrubníky před kulturním domem. To je Vaše vizitka, když neumíte dát do pořádku tuto přední část výzdoby před KD, kde chodí mnoho lidí. To snad není až tak velká investice, oproti jiným zbytečným Vaším investicím.To nemluvím o té doslova škaredé zkratce u KD, přes trávník.Schází tam i odpadkový koš !
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
u kulturního domu bohužel opakovaně dochází k vykrádání sazenic ze záhonu. Další úprava tohoto prostoru je již zadána. Celková koncepční úprava prostoru před kulturním domem není městem prozatím připravována. V přípravě je zpevnění vychozeného chodníku „zkratky“.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová, oks

18. 9. 2017
Předmět: Nefunkční kanály
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz zda se budou letos čistit odtokové štěrbinové kanály (žlaby).
Na ulici Luční, hlavně před domem č.p.20, jsou úplně plné a zarostlé trávou, tudíž nefunkční. Hlavně po zimě bude s tímto problém. A bylo by i dobré, kdyby se po čištění provedla kontrola provedené práce. Když se v minulosti čistilo, nebyly práce provedeny důkladně, a žlaby se během krátké chvíle rychle zanesly. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění liniových vpustí v současnosti ve městě probíhá, objednány jsou i tyto štěrbinové žlaby.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 9. 2017
Předmět: Třicítka na Smetanové II
Dotaz: Jestliže přijmeme Váš argument, že třicítka na ulici Smetanova je pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tak proč není třicítka také na Studentské, Nádražní, Husové, Veselské, Sychrově, Okružní atd. Na uvedených komunikacích je daleko větší pohyb chodců a více přechodů pro chodce než na ulici Smetanova. Třicítka na Smetanové je prostě omyl a tento omyl je třeba napravit.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
„třicítka“ v ulici Smetanova byla požadována zástupci občanů žijících v této ulici a následně k tomu zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém 15. zasedání konaném dne 23. 6. 2016 přijalo toto usnesení Usn.15/2016/ORUP/15:
„Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h.“

Váš námět jsem předala na odbor dopravy i vedení města.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

18. 9. 2017
Předmět: Nedodržování rychlosti
Dotaz: Dobrý den, po uvedení do provozu světelné křižovatky u restaurace Ford se několikanásobně zvýšil provoz na kdysi poklidnéulici Luční, hlavně v dopravní špičce. To by nebyl takový problém, kdyby většina řidičů nepřekračovala rychlost.
Nedal by se umístit na silnici zpomalovací retardér (knoflíky) tak jak to je v jiných městech běžné ve všech obytných zónách. Na rohu ulice je mateřská školka a pohyb dětí je dost velký
Odpověď (odbor dopravy):
Povinností každého účastníka silničního provozu je mj. chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek, své chování je povinen přizpůsobit zejm. stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a svých schopnostem.
Realizaci plošně zklidňujících opatření v ulici Luční z hlediska uspořádání předmětného prostoru nepovažujeme za koncepční a účelnou.
K systému zklidňování dopravy je třeba přistupovat s komplexní vazbou na celkový urbanistický a územně-plánovací návrh zástavby území. Řešení nemá být pouze čistě technické, inženýrské, ale má být výsledkem úsilí o řešení celého okolí komunikace (TP132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích). Děti navštěvující mateřskou školu se po ulici pohybují vždy v doprovodu způsobilé osoby, která je za ně zodpovědná.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

19. 9. 2017
Předmět: kácení stomu Veselíčko
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat proč se kácí stromy v době kdy je vegetační klid. Kácení je povoleno od 1.10.-31.3. V obci Veselíčko byl pokácen javor, který nikoho bezprostředně neohrožoval !! Je to již druhý případ zbytečného kácení.
A jestli někomu vadí lupení, tak to není důvod ke kácení vzrostlých stromů.
U KB je suchý modřín a ten nikomu nevadí !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v obci Veselíčko byl pokácen javor klen z důvodu napadení dřevokaznou houbou. Tato houba napadá především kořenový systém stromu. Vzhledem k agresivnosti hniloby způsobené touto houbou bylo nezbytné strom pokácet i mimo dobu vegetačního klidu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti okolí dřeviny.
Co se týče suchého modřínu u KB, nenachází se na městských pozemcích, jeho případné odstranění je věcí majitele pozemku.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 9. 2017
Předmět: MHD Žďár n.S.-především linka č. 4 a č.2
Dotaz: Dobrý den,
máme připomínky k časovým změnám jízd výše uvedených linek MHD. Vše co fungovalo jste tímto rozbourali. Linkou č. 2 jezdily děti do školy a školky do zámku, nyní to vůbec nenavazuje, odpoledne babičky musí chodit pěšky, jelikož by čekali na spoj 3/4 hodiny. A linka č.4. to je to samé, odpoledne to pěkně navazovalo.Lidi v práci končí ve 14 h nebo 15 h a doprava jela pěkně 2,10 nebo 3,10 na Studentské a dnes by člověk musel utéct z práce dřív, aby stihl dopravu, která teď jede13,45 ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji za Vaše připomínky,předložím je k projednání v pracovní skupině MHD. Případné změny by se uskutečnily k 1. 1. 2018.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2017
Předmět: MHD-linka č.3
Dotaz: Linka č. 3:

v oblasti zastávky Bezručova, u pily se sjíždí dva spoje linky, pro rozlišení trasy spojů bude na LED panelu rozlišení „jede přes …“

Dobrý den, toto je uvedeno ve změnách MHD. Žádné rozlišení ale na LED panelu není. ???
Děkuji Pivničková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Rozlišení jsme zavedli, bohužel v autobusech nejsou stejné zobrazovací panely a u některých došlo k technickým problémům. Do doby, než se toto vyřeší, přistoupí dopravce k identifikaci spoje textovým označením umístěným za čelním sklem autobusu. Děkujeme za pochopení.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: znova skolaci
Dotaz: Dobry den, je jasne ze u Ceske posty Zr2 nelze bourat,ale coz situaci upravit dopravnimi znackami napr. Pozor chodci, snizeni rychlosti a zrcadlo aby od prechodu bylo videt auta jedouci od Zel.hory? Stejne zoufala situace je na ulici studnicni,tam je pozemek mesta na kterem kdosi vysadil trnite kere a neda se projit bez vstupu na silnici.
Odpověď (odbor dopravy):
Povinností každého účastníka silničního provozu je mj. chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek, své chování je povinen přizpůsobit zejm. stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a svých schopnostem. V tomto prostoru, kde se pohybují téměř pouze řidiči místně znalí, se případné umístění dopravních značek „Pozor chodci“ či snížení nejvyšší dovolené rychlosti při splnění výše uvedených povinností každého účastníka provozu jeví jako nadbytečné. Odrazové zrcadlo sice slouží ke zlepšení rozhledových poměrů na nepřehledných místech pozemních komunikací, avšak toto poskytuje výhled pouze na omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz je v odrazovém zrcadle stranově obrácen vůči skutečnosti. Právě tyto negativní vlastnosti činí užití zrcadla v optickém vztahu „vozidlo – chodec“ značně problematickým.
Situaci na ulici Studniční prověříme.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

18. 9. 2017
Předmět: Parkování Vančurova
Dotaz: Dobrý den
prosím o pravidelné kontroly parkování u domu Vančurova 1-5 a označení žlutou barvou obrubníků kde se nesmí parkovat. Auta pravidelně parkují až téměř u křižovatky s Nezvalovou (často i na chodníku) a dost často se řidiči ani nemohou vidět a dochází k problémům při míjení a někteří najíždějí i na chodník a ohrožují chodce. Minulý týden dokonce došlo ke srážce dvou aut (bez asistence policie). Vím že je parkovacích míst málo ale tak jak se parkuje zde již překračuje meze.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Odbor dopravy nedohlíží nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích, k tomu je oprávněna pouze PČR nebo MP Váš podnět jsme předali Městské policii

18. 9. 2017
Předmět: semafory Klášter
Dotaz: Dobrý den, firma co buduje zastávku v Zámku má na práci 90 dní. Dobře, bylo by možné aby začínala až v 8 hodin kdy je dopravní špička v tomto místě už mimo a děti jsou ve škole ? Navíc se mi zdá, že doba již nazrála tomu pracovat v sobotu a neděli - to je o 12 dní možný kratší termín. Víte kolik hodin prostojíte v té frontě za oněch 90 dní ? A kolik je to peněz. Zájem je zcela jistě společný a to je co nejrychleji dílo dokončit a nevytvářet kolony. V tom se určitě shodneme.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
s dodavatelem stavby byly všechny Vámi zmiňované varianty diskutovány při předání staveniště. Vybráno bylo probíhající řešení, společně s vedením města jsme byli ubezpečeni, že smlouva o dílo, která zní na 88 dnů, bude dodržena. Na práce o so + ne dle sdělení dodavatele stavby nejsou v současné době kapacity.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

16. 9. 2017
Předmět: linka č.4
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že k lince č.4 již bylo řečeno hodně.Byla to linka velice vytížená a oblíbená.Současně jí využívalo mnoho starších lidí na nákupy a pod.Nekašlete na staré lidi, i Vy jednou zestárnete a bude Vám městská doprava dobrá.Stále nebudete zdraví, jako nyní.Mimochodem jsou to také voliči a tito lidé si pamatují také mnoho, co pro ně město dělá, nebo nedělá.Linka č.4 je nutné, aby jezdila, jako dříve.Jak bylo řečeno v minulosti, neměňte dobře zavedené a fungující věci !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Váš názor spolu s ostatními (na toto téma jich eviduji více) budu prezentovat na jednání pracovní skupiny, v případě reflektování těchto požadavků by se případné změny ve vedení MHD uskutečnily k 1. 1. 2018.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 9. 2017
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Při kritice jízdy cyklistů na chodnících je nutno brát v potaz i to, že cyklistům vlastně nic jiného nezbývá. Minulé vedení města mimo spousty řečí cyklodopravu naprosto ignorovalo. Ulice Novoměstská, Strojírenská, Nádražní, Dolní jsou dost široké na to, aby se vedle chodníku vešel i pruh pro cyklisty. Rekonstrukce náměstí nebo most na Klafar bez řešení cyklodopravy jsou tragické chyby minulého vedení. V současné době nezbývá nic jiného, než cyklisty na chodnících tolerovat.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, rozvoj nemotorové dopravy je ovlivněn především tou motorovou. Ta zaznamenala dramatický růst až po výstavbě většiny ulic a sídlišť ve městě ve druhé polovině 20. století. Zájmem města dnes je, aby se řešily z pohledu cyklodopravy možnosti přepravy jak ve stávající zástavbě, tak také v nově vznikajících sídlištích. Například před týdnem byla podána žádost o dotaci na rozvoj cyklodopravy ve městě přes operační program IROP a to konkrétně na 3 nové části cyklostezek (Stržanov – Pilská nádrž, lávka vedle mostu na Klafar s napojením na cyklostezku, propojení cyklostezky končící na ul. 1. máje s Farskými humny). V projektu byly také zařazeny nové bezpečnostní piktogramové koridory např. od nádraží k cyklostezce na ul. 1. máje. Zda žádost bude úspěšná, nemůžeme předjímat. Rozhodne se až příští rok na jaře. Další cyklostezky jsou ve fázích projektových, či majetkoprávních.
Diskuze také probíhají nad zákonnými možnostmi zařadit pruhy pro cyklisty na Vámi zmiňované chodníky, jenž jsou k tomu šířkově uzpůsobeny a lze předpokládat vyšší pohyb cyklistů.
Děkujeme za Váš názor.
S pozdravem
Jan Prokop, oPM

14. 9. 2017
Předmět: křižovatka Brodská
Dotaz: Dobrý den, podle statistik pojišťovny (viz článek na Žďárském deníku) je křižovatka Brodská nejnebezpečnější na Vysočině. Budete konečně tuto nebezpečnou křižovatku konečně řešit, aby s stala bezpečnější pro chodce, ale hlavně pro řidiče.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Sobotková,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, řešení křižovatky na ulici Brodská souvisí se zrušením 17 parkovacích míst před bytovými domy, ve kterých je navíc v přízemí řada provozoven. Pokud by mělo dojít k úpravám křižovatky, musí současně s nimi být vybudována náhradní parkovací místa. To je, pokud znáte Žďár 3, obtížné a bez komplexního řešení celého sídliště, nemožné.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 9. 2017
Předmět: Chybí dopravní značka
Dotaz: Na ulici Bratří Čapků v blízkosti domu 6+8 se nachází jedno vyhrazené místo pro zdravotně postižené. Vodorovná dopravní značka je vyznačena. Ze svislé dopravní značky zůstal pouze sloupek. Značku někdo odstranil, neznámo proč. Děkuji za prošetření a nápravu.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Na základě podnětu občanů bylo provedeno dlouhodobé sledování využívanosti vyhrazeného místa a vzhledem k jeho nevyužívání bylo toto místo dočasně zneplatněno. Pokud je zájem o obnovení původního vyhrazeného parkování, dostavte se na odbor komunálních služeb k registraci s OP a průkazem tělesně postiženého.

Ing. Miloslav Dvořák
Odbor komunálních služeb

15. 9. 2017
Předmět: Třicítka na Smetanové
Dotaz: Dobrý den, po rekonstrukci byla na ulici Smetanova omezena rychlost na 30 km/hod. Praxe ale ukazuje, že omezení rychlosti nebylo šťastné řešení, rychlostí limit je dodržován jen zlomkem řidičů, a tito jsou často předjížděni řidiči jedoucími rychlostmi i přes 60 km/hod (stačí chvíli pozorovat radar). Není na čase omezení rychlosti zrušit? Nehledě na to, že omezení rychlosti prodlužuje dobu jízdy ulicí a tím pádem dochází i ke většímu znečištění ovzduší výfukovými zplodinami.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
každé řešení má své výhody i nevýhody. S Vámi uváděnými negativy lze souhlasit. Na druhou stranu snížení maximální povolené rychlosti může vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
S pozdravem,

Luboš Koubek,
odbor dopravy

12. 9. 2017
Předmět: Brodská - nejrizikovější silnice v kraji
Dotaz: Dobrý den,
jistě jste zaregistrovali tento článek:
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/nejrizikovejsi-silnice-v-kraji-je-ve-zdare-na-stalingrade-20170912.html
Tak co, už s Brodskou něco uděláte, když je to nejrizikovější silnice v kraji nebo si tam necháte ještě "udělat" pár nehod?
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o silnici I. třídy, kdy příslušnými k řešení jsou Policie ČR a ŘSD ČR. O vašem podnětu je budeme informovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

11. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, proc jste alespoň linku 2 nenechali ráno pro školáky jak jezdila? Tvrdíte, že deti jsou na Horní zastávce v 7:33. To jste tím autobusem jeli? Nejspíš ne, protože to není pravda. Vlastně vůbec nechápu proc jste měnili něco, co bylo zaběhnuté. Dekuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

V rámci vedení linek a jízdních řádů bohužel nelze vyhovět všem požadavkům a je nutné hledat kompromisní a i ekonomicky udržitelná řešení. Připomínky a podněty k jízdním řádům a linkám MHD shromažďujeme, jsou a budou projednány pracovní skupinou a následně rada města rozhodne o případných úpravách MHD. I Váš podnět bude projednán v rámci pracovní supiny a bude s ním dále pracováno.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 9. 2017
Předmět: Odstranění rámu na prádelní šnůry
Dotaz: Dobrý den,

prosím o odstranění ráMu na prádelní šnůry u pískoviště mezi domy na Okružní Dolní 1916/120-je blízko u lavičky a je nakloněn tak,že by mohl hrozit úraz.Děkujeme PeZI
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme, zajistíme nápravu.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, od změn v jízdních řádech jsme očekávali, že se v nich objeví spoj, který odveze školáky z Vysočan ráno včas do školy na 3.ZŠ a po vyučování ze školy. Vysočany jsou spádovou oblastí pro 3. ZŠ, ovšem doprava je koncipována pro žáky 4.ZŠ. Ráno jede auttobus z Vysočan cca v 7:50 a u Obchodních domů v ZR3 je krátce po osmé. To asi nebude spoj pro školáky. Myslí také někdo na ty co dodržují spádovost škol?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Změny jízdních řádů ke 3. 9. 2017 byly tzv. operativní, kdy po odsouhlasení změn se upravovaly jen jízdní řády. Pokud by se vyhovělo Vašemu požadavku, musí dojít k závažnějším změnám ve vedení linek a to obnáší i změnu licencí, což je legislativní proces, který se nevyřeší během 2 – 3 týdnů, dále je tu otázka financí a možnostech oběhu vozidel. Tyto výraznější změny se budou uskutečňovat k 1. 1. 2018. Váš požadavek předložím k projednání.
Pokud jde o dopravu na BiGy a ostatní školy v okolí, tak cestující mohou využít spoje č. 2 linky 2, s tím, že na Studentské přestoupí v 7:40 na linku 4 a u BiGy budou v 7:45 (Libická) - do 1. 7. 2017 přímé spojení také neexistovalo.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: Linka 1 na zastávce Wonkova
Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem děkoval za to, že se vyhovělo mému návrhu na zastavování linky 1 na nádraží na ulici Wonkova při jízdě směrem k firmě Hettich. Má to ale je jednu vadu na kráse. Jízdní řád a číslo linky jste nevylepili na zastávkový sloupek u domů, ale na zastávkový sloupek u potoka, takže na opačné straně. V jízdním řádu máte taky i zastávky, kam ten ranní autobus nejede, jako například Studentská. Myslím, že to nebude problém opravit a pak už to snad bude všechno bezvadné. Děkuji všem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, prověříme stav a zajistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, nikde jsem se nedočetla o lince č.4, zda-li jste jí zachovali tak jak byla původně, obzváště výhodná pro staré lidi, kteří si mohli jezdit na nákupy do Primy a Kaflandu a posléze počkat na další dopravu a a s nákupem si zase zajet až na Libušín. Pochopitelné zdravotní problémy.Pro staré lidí ideální linka.Tady se zase projevila nesmyslnost v novátorských akcích.Staré zavedené věci vždy fungovaly dobře. Po Vašem zásahu je opak pravdou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
aktuální jízdní řády MHD si můžete dohledat např. na internetu: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
Připomínky a podněty k jízdním řádům a linkám MHD shromažďujeme, jsou a budou projednány pracovní skupinou a následně rada města rozhodne o případných úpravách MHD. V rámci vedení linek a jízdních řádů bohužel nelze vyhovět všem požadavkům a je nutné hledat kompromisní a i ekonomicky udržitelná řešení. I Váš podnět bude projednán v rámci pracovní supiny a bude s ním dále pracováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, kdy zase začně sečení před zimou, začáná zase Žďár v mnoha místeh hodně zarůstat a sekáči, mají zřejmě nějakou nepochopitelnou pauzu.Ploch na sečení mají přece dosti ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení probíhá trvale, v současné době jsou např. dokončovány Vysočany, práce probíhají na Klafaru, na průjezdních úsecích, ...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: Větve
Dotaz: Dobrý den, po cestě od Libušína za mostem a dále forhauzem kolem studánky směrem k Mamalasovi je poházeno při krajích velké množství pořezaných větví a neuklizeno, toto nutno uklidit.Proč to firma,která toto řezala hned neuklidila, to nemáte nad těmi firmami svůj dohled ? Jak jim to potom bez kontroly proplácíte ? Ať tedy na odvedenou práci jednotlivých firem dohlíží nějaký Váš koordinátor, máte jich tam dost !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Odklizení větví zajistíme.
Firmám nehradíme práce, které nebyly provedeny. Kontrolu provedených prací má na starost správkyně zeleně na odboru komunálních služeb, na kterou se můžete obrátit s konkrétními připomínkami, za což Vám děkuji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 9. 2017
Předmět: Sečení
Dotaz: Ve Žďáře se sekalo draho? JIHLAVA - 170ha jedna seč. Na trávu vyhrazeno 18.000.000,- Žďár 120ha jedna seč firma vyhrála za 2.500.000. Není to trochu divné? Je to vůbec realizovatelné? Co jste čekali? Že to za tu cenu posečou? Vždyť jeden profi traktor stojí 500 tisíc. Nafta 30 KČ za litr. Ale nakonec, zkuste si to spočítat sami. Vždyť je to absolutně nereálné. To z vás nikoho nenapadlo? A to jste ještě vzali práci 30 místním lidem kteří to 20 let dělali. Prosím stručnou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ceny sečení na 1 m2 stávajícího dodavatele se pohybují v rozmezí 30-50% ceny předchozího dodavatele. Obdobné ceny jako stávající dodavatel ve výběrovém řízení nabídli i další 2 uchazeči, kteří měli ceny vyšší o 4 a o 8% proti cenově nejvýhodnější nabídce stávajícího dodavatele. Takovouto nabídku nebylo možné považovat za nabídku s nepřiměřeně nízkou cenou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 9. 2017
Předmět: Teplo
Dotaz: Můžu se zeptat proc se topí ráno a ne v noci kdy je největší zima? Dekuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
bez uvedení adresy objektu neumíme bohužel odpovědět.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

11. 9. 2017
Předmět: setkání Klafar
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na důvod nepřítomnosti starosty a mistostarosty na setkání? Chtěl jsem jsem se jich zeptat na cenu pozemků na ŘD a jejich názor. Bohužel. Poděkoval bych úředníkům za jejich odpovědi, vyjma toho architekta, který jen mlžil, vše připustil a na nic konkrétně neodpověděl.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
došlo k souběhu více akcí. Vedení města v tu samou dobu zahajovalo Santiniho barokní slavnosti s účastí zahraničních velvyslanců. Pokud byste ještě měl jakékoli dotazy, neváhejte se na pana starostu, případně pana místostarostu obrátit přímo na jejich e-mail. Rádi Vám odpoví.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

31. 8. 2017
Předmět: stezka kolem Konventskeho rybniku
Dotaz: Dobry den, prosim kdo je zodpovedny za spravu stezky kolem Konventskeho rybniku, jeji stav je velmi spatny, pro vozickare absolutne nevhodny a doporucila bych ho uzavrit i pro pesi, v chodnicich chybi prkna, ze zabradli odpadavaji kulanky, ve dvou mistech je chodnik utrzen zcela. Nektera nedrzi, je to havarijni stav... Dekuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
stezka kolem rybníka Konvent je průběžně opakovaně opravována. Její stav se horší, proto město připravuje projekt revitalizace a bude žádat o dotaci na jeho realizaci. Stav stezky pravidelně kontrolujeme a zadáváme dílčí opravy.

S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 9. 2017
Předmět: vyznačení parkovacích míst
Dotaz: Dobrý den, letos jste na Purkyňově ulici malovali na bočním parkovišti u domu č. 15 parkovací pruhy- velmi chválím... ale nechystáte je také domalovat i před tímto domem pro usnadnění parkování ? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento návrh jsme řešili se zástupcem samosprávy domu. Kolmé stání se tam nevejde, norma to nepřipouští. Jsou tedy jen 2 možnosti. Buď stání šikmé s nekomfortním couváním a najížděním nebo tam žádné nevyznačovat. Byla tedy zvolena druhá varianta.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 9. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Opraví se do zimy ta doslova hnusná silnice od kruháče u Ivana směrem k Primě ? To je tankodrom a vlny na vozovce, no hrůza.Tato vozovka spadá městu, nebo ne ? To si opravdu zaslouží opravu ! Vynakládejte peníze smysluplně a pro blaho našich občanů a ne do nějakých architektů !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že stav vozovky Strojírenské ulice je nevyhovující. Jedná se o městskou komunikaci. V nejbližší době se nepřipravuje komplexní rekonstrukce, proto je v přípravě oprava povrchu komunikace v prvním úseku od kruhového objezdu k fin. úřadu - předpokládaný termín opravy je v prvním pololetí 2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 9. 2017
Předmět: Odvoz a třídění bioodpadu
Dotaz: Dobrý den, často čteme v novinách, jak lidé ve Žďáře špatně třídí bioodpad. Jenže k tomu přispívá i provozovatel. Proč vzájemně přehodí zelený kontejner na směsný odpad a hnědý na bioodpad (ul. Libušínská)? Pak má třídění k něčemu vypadat, když 2 tvarově shodné kontejnery, které si lze splést i za bílého dne, jsou zaměněny. Ostatně, zelená evokuje bioodpad a hnědá nádobu na popel. Zastupitelé za KDU předloni považovali za zbytečné zabývat se takovými podrobnostmi. Výsledek vidíme. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
do hnědé nádoby, jak správně píšete, patří pouze bioodpad. Aby byly nádoby na bio lépe odlišitelné od ostatních odpadových nádob, měly by být polepeny samolepkou – prověříme, zda tomu tak je.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 9. 2017
Předmět: myslete!
Dotaz: Dobrý den, mám jeden dotaz. Jak se podle Vás mají dostat děti z ulice Dvorská do školy do zámku? A můžete mi vysvětlit, proč se to neudělalo o prázdninách a co se to vlastně dělá? Mám opravdu pocit a v lokalitě ZR 2 nejsem sama, že všechno pro turisty (Kinské), ale nic pro nás, kteří tam léta žijeme. Je to amaterismus nebo naprostá ignorace ze strany vedení města? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Hano,
Váš názor předáme vedení města. Jedná se o rozšíření stávající autobusové zastávky a řešení přechodu pro chodce tak, aby splňoval platnou legislativu. Stavba bude trvat 90 dnů a byla na ni poskytnuta dotace městu. Mimo turistickou sezónu je prováděna, protože provoz automobilů je obecně v létě větší než v ostatních částech roku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

9. 9. 2017
Předmět: Domky
Dotaz: Dobrý den, nemohu se zbavit dojmu, že prodej nových pozemků je drahá záležitost a rozlohy 4OO m2, za tak tak draho a naskládané blízko sebe no to je hrůza. Kdo si koupí pozemek u domu,kde plánujete ubytovat problémové klienty, tam to bude samý problém v okolí, to ještě kolem toho bude mnoho dohadů.Plánujete tam konečně i nějaké obchody ? Nikde v plánech nevidím ty sociální aspekty pro obyvatele ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Vávro,
děkujeme za názor, který předáme vedení města.
V územním plánu je počítáno s plochami pro smíšenou obytnou funkci i pro občanské vybavení - komerční zařízení. Bude záležet na zájmu provozovatelů, zda možnost výstavby využijí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 9. 2017
Předmět: Prodloužená cyklostezka přes Farčata
Dotaz: Dobrý den, bude ještě letos zrealizováno prodložení cyklostezky přes Farčata,jak jste to měli v plánu ? Nebo je to odloženo na další roky ?Nebo zůstane jenom u slibů ? Začíná být hodně módní mnoho velikášských slibů a skutky nikde . Nebo jsou to jenom veliká slova před blížícími se volbami ?Jak to tedy bude ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Kvapile,
tato akce je v návrhu rozpočtu na rok 2018. O zařazení rozhodne na základě priorit zastupitelstvo města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 9. 2017
Předmět: informace k MHD
Dotaz: Protože Odbor projektů a marketingu na mou kritickou připomínku z minulýho týdne asi neodpoví, tak aspoň něco napíšu na váš odbor. Na nádraží jsou 2 zasklený nástěnky s informacemi o MHD, ale mnoho informací už je neplatných, protože jejich platnost skončila víkendovou změnou jízdních řádů. Snad moji připomínku taky nehodíte do koše a informace spravíte, aby odpovídaly dnešku. Nemám nic proti proběhlým změnám jízdních řádů, to mi vyhovuje, vadí mi jen stav infomovanosti o nich.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
upozorníme provozovatele, aby vyvěsil aktuální informace. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 9. 2017
Předmět: Linka č.4
Dotaz: Dobrý den, nikde jsem se nedočetla, zda-li jste vrátili Linku č.4 zpět, tak jak jezdila původně, aby to bylo vhodné pro staré lidi a občany z Libušína, kteří jezdí nakupovat do Hypernovy a Kauflandu a potom se s nákupem svezou zpět na Libušín. Doufám, že rozum zvítězil !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
aktuální jízdní řády jsou dostupné např. na stránkách: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/. Bohužel v rámci jízdních řádů MHD nelze plně vyhovět všem. Konkrétní připomínky a podněty shromažďujeme, jsou vyhodnocovány pracovní skupinou a poté město rozhoduje o případných úpravách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 9. 2017
Předmět: QR platba u platby za svoz komunálního odpadu
Dotaz: Dobrý den chtěl bych Vás upozornit na nefunkčnost QR kódu na Vašich složenkách za svoz komunálního odpadu.Kód mi hlásí chybu.
Neuškodilo by, kdyby byl větší ( myslím si ,že minulí rok byl formát kódu větší).
Předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Děkujeme za Váš podnět. QR kódy jsou na našich složenkách v letošním roce poprvé. Dosud jsme použití QR kódů v tak velkém množství uživatelů nevyzkoušeli. Zatím jste první, kdo se na nás v této záležitosti obrátil. Z osobních zkušeností kolegů vím, že u některých bankovních aplikací QR kód fungoval, u některých se jej načíst nepodařilo. Prověříme možnosti řešení.
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2017
Předmět: skolaci
Dotaz: Dobry den, proc neni v miste ceske posty zdar 2 zajistena vetsi bezpecnost chodcu, je to cesta do skoly pro skolaky z okoli Zelene hory, ale ani na jedne strane silnice neni chodnik a to tam jeste zastavuje autobus, zakaznici posty parkuji na chodniku a i prechod pro chodce je castecne nebezpecny nebot neni videt auta jedouci od zel.hory. Dekuji
Odpověď (odbor dopravy):
Souhlasím s vámi, že stávající uspořádání tohoto prostoru není optimální, ale bez stavebních úprav, tj. projektu, nelze větší bezpečnost zajistit. Limitujícím omezením jsou vlastnické vztahy okolních pozemků. Ti, kteří parkují na chodníku, porušují pravidla silničního provozu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

7. 9. 2017
Předmět: práce na silnici
Dotaz: Dobrý den,prosím vás,můžete mi říct,koho je zodpovědnost ta rozkopaná silnice před zámkem?A ví ten dotyčný,že je tam škola?Dnes ráno ani policajti,děti se báli přes autobusy,nákladní auta a stojící auta vkročit do silnice a i pro mě jako řidiče teda nic moc.Je mi líto,že ti to říkám,ale Žďár jde opravdu jako město do kytek (tím nemyslím,že zarůstá zelení),ale že se tady snad přestalo přemýšlet.S pozdravem Dobiáš
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Dobiáši,
důvodem omezení provozu v tomto úseku je rozšíření zastávky autobusu a úprava přechodu pro chodce, které mají proběhnout během 90 dnů. Je dost těžké najít vhodný termín stavby, která nemůže probíhat v zimních měsících a přitom splnit požadavek, aby nebyla prováděna v letní turistické sezóně. Žádost o zajištění přítomnosti strážníků u stávajícího přechodu pro chodce jsem předala veliteli Městské policie a ví o něm i Policie ČR – dopravní inspektorát.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 8. 2017
Předmět: Květinová výzdoba kolem KD
Dotaz: Kolem kulturního domu je to katastrofální květinová výzdova, no kdo toto má na starosti to je hrůza, obrubníky doslova hnusné, když to tak musím napsat a to zanedbané torzo jakýchci květin,což se za květiny již ani nazvat nedá. Dříve se o to starala firma daleko lépe jak nyní, je to katastrofa a zrovna před KD, kde chodí hodně lidí, to je vizitka našeho města.Velká kritika.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, v minulosti zde byl problém s mezerovitostí výsadeb rostlin. Firma, co zajišťuje údržbu zeleně (Purum s.r.o.) průběžně odstraňuje při pletí odumřelé rostliny a bohužel nedosazovala nové náhradní rostliny. Upozornili jsme firmu na to, aby pravidelně doplňovala výsadby rostlin a průběžně kontrolovala a řešila toto území komplexně. Minulý týden proběhla výsadba jak u Kulturního domu, tak i v nádobách na náměstí a záhonu u Vesny.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

22. 7. 2017
Předmět: Koordinátor - názor
Dotaz: Dobrý den, jeden z těch Vašich koordinátorů by měl mít na starosti problémy obecné povahy, které ve městě nastávají a lidé je často oznamují. Měl by se pohybovat více v problémových a jiných lokalitách, všechny tyto nedostatky a problémy monitorovat a hlavně je rychle a operativně řešit.Je trapné, když se některým věcěm dá preventivně předejít, než aby občané museli stále na problémy upozorňovat.To by pak tato funkce měla význam a smysl ! V opačném případě je funkce koordinátora nesmyslná.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
tuto oblast má na starosti komunitní koordinátorka Radka Remarová. Do gesce komunitní koordinátorky mimo jiné spadá setkání s občany i spolupráce s organizacemi napojenými na město. Je zároveň kontaktní osobou pro občany města, například při řešení problémů a požadavků.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

7. 9. 2017
Předmět: ulice Dvorská
Dotaz: Uvažovalo se někdy,že by tato ulice sloužila i jako cyklistická stezka,která by pokračovala kolem Starého dvora,kolem sochy Mamlase a pokračovala po polní cestě směr most u Hamrů?.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Klímová,
ano, uvažovalo. V trase je však hodně pozemků v majetku soukromých vlastníků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 9. 2017
Předmět: Obrubníky u garáží u Primy -informace pro p.Kaspera
Dotaz: Dle Stavebního povolení z roku 1983 (stále platného), v bodi 11 je jasně psáno, že příjezdová cesta ke garážím povede kolem bývalého ZZN,komunikační větve k jednotlivým skupinám garáží budou napojeny na tuto příjezdovou komunikaci.Na druhé straně budou zaslepeny umístěnou zábranou a značkou zákaz vjezdu v obou směrech,dále včetně bodu 17.Což se neděje a je to v rozporu se stavebním povolením.Stačí to nastudovat a zrealizovat tak jak to má být.(čili neprůjezdnost, přes obrubníky, které tam byly.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
určitě nezpochybňuji stavební povolení z r. 1983. Není mi známo, že by Město v této lokalitě provedlo uvedené stavební úpravy. Tuto úpravu pravděpodobně provedli majitelé garáží a je jimi již dlouhodobě využívána. Pokud se majitelé garáží dohodnou, že chtějí prostor znovu zneprůjezdnit, je to možné. Bez dohody dotčených komunální odbor v tomto místě nebude provádět další úpravy.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 8. 2017
Předmět: Workout Farčata
Dotaz: Dobrý den, nemá město-sport v plánu rozšířit Farčata o workoutové prvky, příp. další prvky i pro děti?
Na piláku je kráné hřiště, avšak mimo sezonu(prazdniny) je to mimo město a stejně jako zbytek areálu téměř bez využití.
Věřím, že by si i farčata zasloužila i pár prvků pro posílení těla, mezitím co si děti hrají se skromným vybyvením pro ně určeným. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

zatím s workoutovými prvky v areálu Farských humen nepočítáme. Nový WORKPARK je plánu vedle budovaného SKATEPARKU u řeky Sázavy.

S pozdravem
Ing. Irena Škodová
odbor rozvoje a územního plánování

5. 9. 2017
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a IDS Jižní Moravy
Dotaz: Paní Wurzelová, ve vší úctě, jaké máte povědomí o zaváděném systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV)? Co znám odezvu od lidí z obcí, kteří se návrh dívali, tak jsou slušně řečeno naštvaní, co se to za hrůzu chystá. Když lidi kritizovali změny v MHD, tak budou v šoku z VDV. Úmyslně prý kraj VDV zatajuje. My potřebujeme IDS Jižní Moravy, když jezdíme mnozí do Brna, ne nějaký hrozný VDV. A co ten kočkopes, až IDS budou chtít navázat na VDV? Napojení Žďáru na IDS Jižní Moravy nám vedení města slíbilo!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
máte-li zájem o bližší informace o připravované VDV, můžete se obrátit na krajský úřad, aby Vám poskytl ty nejaktuálnější informace (http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi). Většinou se při jakýchkoliv změnách ozývají lidé s kritikou, protože Ti, kterých se změna nedotkne nebo je nějakým způsobem neomezí, tak nemají důvod se k takovým věcem vyjadřovat a pak se vždy ozve taková skupina lidí, která si chce pouze postěžovat, ... Vítáme každou věcnou a konkrétní připomínku, se kterou můžeme dále pracovat. Jen nekonkrétní nářky nás nikam neposunou. Napojení na IDS Jižní Moravy je záměrem města, příslušné spoje jsou krajské nebo celostátní, není tedy možné bez spolupráce s krajem , tedy i v návaznosti na jím připravovanou VDV, řešit napojení na IDS.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 9. 2017
Předmět: Postřehy
Dotaz: Dobrý den, je zajímavé, jak za nového vedení Vám přibývá nových zaměstnanců, poměrně za solidní peníze, kdy tito lidé takříkajíc bez praxe a zkušeností mají u Vás pěkné peníze a mnohdy finančně předčí penězi i starší Vaše zaměstnance,zejména platovými třídami ?Dříve u Vás byl trend spíše snižovat množství úředníků a referentů a kumulovat funkce, proč je v současnosti trend opačný ? Ocenění a vynikající vysledky jste získali převážně za účasti původního stavu pracovníků. Proč ty změny ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
schvalování organizačního řádu a tedy i struktury a počtu zaměstnanců patří do vyhrazené pravomoci rady města podle § 102 odst.2 zákona o obcích. Z toho je zřejmé, že jde o politické rozhodnutí a nástroj k dosahování politických cílů a volebních programů vítězných koalic.
Všichni zaměstnanci jsou zařazováni podle nejnáročnější vykonávané práce a katalogu prací ve veřejných službách a správě uvedeném v nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Pokud jsem neodpověděl na všechny vaše otázky, tak je to protože odpovědi bohužel neznám.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 9. 2017
Předmět: Uvedení terénu pozemku do původního stavu - oprava plotu
Dotaz: Na pozemku p. č. 1149, jehož je vlatníkem je Město Žďár n. S., byl vystavěn zapuštěný bazén. Zemina z bazénu byla navezena k sousedním plotům, kde se výška terénu zvýšila asi o 50 cm. Teď je bazén zrušený a zůstala po něm jen veliká díra. Je třeba uvést pozemek do původního stavu tím, že se zemina nahrne zpět do díry, abychom mohli opravit navážkou poničené ploty.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Pozemek je přenechán fyzické osobě do užívání s tím, že po skončení smluvního užívání bude pozemek vrácen městu v původním stavu.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

3. 9. 2017
Předmět: zase ten marketing MHD
Dotaz: Vůbec jste se nepoučili!!! Ode dneška jsou nový jízdní řády, ale moc to nevešlo ve známost. A to jsem zkraje června psal, že podceňujete marketing. Informace není ani v denících, Žďárský deník nevyjímaje. Na nádraží máte pro MHD dvě zasklené nástěnky, tam je taky většina informací platných do včerejška. To si neuvědomujete, že takto se to nedá dělat? Marketing MHD je o něčem jiném, než to, co předvádíte za parodii na marketing. Až se budou lidi rozčilovat, že o změnách MHD neví, tak ...
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. S vaším hodnocením si dovolíme nesouhlasit. Informace o úpravách jízdních řádů od 3. 9. je od minulého týdne uvedena na webu města včetně vysvětlení jednotlivých změn u každé linky, zároveň úpravu provozu opakovaně uveřejňujeme na FB profilu města. Na tiskové konferenci, které se mimo jiné účastnil i zástupce redakce Žďárského deníku, byly tyto změny novinářům také představeny. Je však jen na rozhodnuté redakce, jestli a které informace uveřejní. Rozsáhlý článek o MHD ŽĎÁR a přehled změn je uveden například hned na první straně Žďárských novin. Na označnících přímo na zastávkách byly nové jízdní řády, podle informací od dopravce, uvedeny již od pátku 1. září. Na recepci MěÚ jsou k dispozici také upravené jízdní řády na vyžádání i v tištěné podobě. Nástěnky na nádraží, které zmiňujete, jsou ve správě dopravce. Celý proces úpravy jízdních řádů a zapracování změn zabral značné množství času, proto v tomto případě není možné informovat občany například měsíc dopředu, což by byl ideální stav. Mohu Vás ale ujistit, že informace jsme uveřejnili ihned, jak to bylo možné.

S pozdravem
Hana Vykoukalová, oPM

5. 9. 2017
Předmět: balíky slámy na Farčatech
Dotaz: Dobrý den,
balíky slámy dobrý nápad, ale zajímalo by mě, kolik nás to bude stát? Polovina balíků je zničena a odvoz, úklid taky něco stojí. Rád bych o přesné vyčíslení nákladů této krátkodobé zábavy. Nebylo by špatné něco v tomto duchu postavit, ale aby to bylo trvalé. Díky
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme moc za pochvalu, podobné reakce převládají. Jedná se o doprovodnou akci ke Slavnostem jeřabin, z jejichž zdrojů byla realizována. Současné náklady jsou za 60 balíků slámy (á 250 Kč). Ještě nemáme vyčíslené náklady za dopravu, ale celkové náklady by neměly přesáhnout 25 tisíc korun.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

25. 8. 2017
Předmět: participativní rozpočet
Dotaz: Dobrý den, navrhuji, aby v průběhu voleb do PS PČR mohli občané města odevzdat svůj hlas pro příslušný projekt participativního rozpočtu také u všech volebních místností. Jistě se tím zvýší počet hlasujících. Nebo minimálně dát poblíž těchto prostor leták s informací o možnosti hlasovat přes internet.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Bohužel jej již do letošního hlasování nestihneme zapracovat, ale pro příští rok a podzimní volby jej zvážíme a pokud nebudou zákonné/procesní překážky, tak jej zavedeme.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

3. 9. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Proč není posekaná tráva v průmyslové zóně na Jamské mezi firmami.Před firmami si tu trávu sečou firmy, dále už však není nikde posekaná a je to opravdu hnusné.Protihlukový val u silnice také není posekán na průmyslové zóně, proč ?Vznikne z toho nekontrolovaná džungle.To nemluvím o dalších oblastech města. Je to prostě kakastrova s tím sečením, respaktive s tou firmou co to má na starosti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předpokládáme posečení těchto ploch do konce měsíce září.
Děkujeme za upozornění.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 9. 2017
Předmět: sekáči
Dotaz: Proč spodek u Ivana není měsíc dosečený, jeho spodní část asi třetina není dosečená a je to tam už asi půl metru zarostlé.Co tohle je za systém, to nemá obdoby. Když se seče nějaká lokalita, tak by se měla doséct a ne, že to nechají nedosečené a přesunou se jinam. Takových míst je mnoho ve Žďáře. Opravdu ostuda sekáčům, nic se nezměnilo !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v této části parku je založena květnatá louka, která není účelně posekána. Sečení tohoto parku se řeší individuálně a nezajišťuje ho firma, která seče ostatní zelené plochy ve městě. Děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň ve městě.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

5. 9. 2017
Předmět: Pořádek u kontejnerů na tříděný odpad.
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpověď. Přestože jsem již řadu let v důchodu a na kontejnery vidím z okna, žádné vozidlo a pracovníka, který by prováděl úklid u kontejnerů jsem zde ještě neviděl. Prosím upozorněte svozovou firmu na toto stanoviště, aby ho zařadila do úklidového plánu.
Děkuji
Zítka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zítko.
Vaše upozornění prověříme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 8. 2017
Předmět: Sláma na Farčatech
Dotaz: Sláma na Farčatech dobrý, ale v pátek již má pršet a do té doby by bylo vhodné jí uklidit, potom tam po ní zbyde nepořádek,všude bude rozbahněno a o kvalitě trávy pod slámou ani nemluvě.V pěkném počasí pro děti dobré, ale blíží se deštivé počasí, tak je to třeba zavčas uklidit, ať to tam je zase pěkné. Je tam velice málo herních prvků pro děti. Měla by to bát hrací oáza pro naše děti,zatím je to ubohé.Nešetřete na dětech !!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět. Sláma bude v nejbližších dnech uklizena a místo uvedeno do původního stavu. Příští rok by Farská humna měl oživit (díky aktivitě Mládež v kraji a podpoře města) nový Slackline park.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

20. 8. 2017
Předmět: Sláma na Farčatech
Dotaz: Sláma na Farčatech=čí to byl nápad ? Jednak je z toho mnoho nepořádku,mládež po tom skáče do doby než se něco stane, po rozfoukání to bude všude.Jak dloho to tam bude? Tráva pod tím bude zničena, tak to tam již začínalo být pěkné a teď tohle.Nehledě na to, že se tam večer válí bezdomovci, jedna cigareta a bude neštěstí veliké ! Jsem pro rychlé a kalitní odklizení a hlavně dobře shrabaná sláma, aby tam byla zase pěkná tráva.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, sláma byla na Farských humnech nainstalována jako pozvánka na Slavnosti jeřabin. V nejbližších dnech bude odklizena a místo uvedeno do původního stavu. Dětští návštěvníci si toto letní zpestření v parku náležitě užili.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

12. 5. 2017
Předmět: pískoviště
Dotaz: Dobrý den, již vloni jsem žádala o výměnu písku ze2 pískovišť, ne pouze o přidání nového písku, ale kompletní výměnu, protože za posledních minimálně 10 let se toto nestalo. Vloni se mi dostalo z Vašeho úřadu ujištění, že to proběhne a pořád se nic neděje. Jedná se o pískoviště v ulici Palachova 9 - 1 pískoviště směrem k silnici u parkoviště a 2 je z druhé strany ve "dvoře". Také u posledního vysokého věžáku zmizel písek a zbyla tam jen betonová jáma, která je podle mého názoru nebezpečná a
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Váš námět jsem předala na odbor komunálních služeb.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

3. 9. 2017
Předmět: Sláma na Farčatech
Dotaz: Sláma na Farčatech už přestává mít význam obzvláště v tomoto deštivém počasí, bylo by ji nutné uklidit, již neslouží svému účelu.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, sláma bude v nejbližších dnech odstraněna. Děkujeme za Váš námět.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

31. 8. 2017
Předmět: Dotaz k vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy bude v nejbližší době vítání občánků? Syn je narozený duben 2017.Dekuji za odpověď
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den.
Vítání občánků je naplánované na 30.9.2017. O prázdninách se kvůli dovoleným a prázdninám vítání občánků nekoná.
Na toto vítání Vám poštou přijde pozvánka s datem a hodinou konání vítání.
Ať Vám syn roste k radosti.

4. 9. 2017
Předmět: svoz odpadů a hluk v technickém dvoře
Dotaz: Dobrý den,připojuji se k nespokojenosti s odvozem odpadu.Bydlím na Husově ul. a již 3 roky každý všední den startují svozová auta již kolem páté hodiny. Dnes mezi 4:48 a 5:13. Nejedná se tedy o čin nového řidiče. Je to soustavné porušování nočního klidu. Stejně se však chová řidič traktoru parkujícího ve dvoře, dnes startoval v 5:27 a odjel v 5:44.Město je majitelem dvora na Veseslké, žádám tedy o zajištění dodržování nočního klidu. Tento teror už trvá dlouho,do 6:00 má být klid! Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Vaši informaci předám. Situaci zkontrolujeme i na místě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 9. 2017
Předmět: Pořádek u kontejnerů na tříděný odpad.
Dotaz: Dobrý den, stále nás trápí nepořádek u kontejnerů na ul. Lesní na silnici mezi domy o.č. 26,28,31 a 33. Občané a to zvláště mladá generace obalový materiál (kartony, krabice) položí do boxu ke kontejneru na papír (asi do papíru nepatří?). Při odvozu obsluha kontejner s papírem vysype a veškeré kartony vyhrne z boxu a nechá ležet před ostatními kontejnery na ulici. Zajímalo by mě, jestli má odvozce papíru v povinnostech tyto poházené papíry uklidit nebo jak je zajištěn odvoz a úklid.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zítko.
Na tento dotaz jsem zde již několikrát odpovídala.
Karton patří do papíru.
Krabice, které se otvorem nevejdou se musí roztrhat a to se některým lidem nechce.
Řidič, který vyváží papír kontejner zvedne a když ho vrací na místo- stane se co popisujete. Řidič ale nemá časovou kapacitu uklízet vše co popadalo.
To dělá 2x týdně jiné auto, které uklízí právě nepořádek okolo kontejnerů.
Již mnohokrát se psalo v novinách, vyšel informační leták – bohužel bez viditelného výsledku…
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 9. 2017
Předmět: železniční zastávka Grejdy
Dotaz: Dobrý den, v minulosti se hodně informovalo o vybudování železniční zastávky Žďár-průmyslová zóna, jeden jízdní řád byla dokonce zastávka už uvedena v jízdním řádu ČD...uplynulo několik let, zastávka není, takže jaká je současná situace, upustilo město i SŽDC definitivně od tohoto projektu ? Prosím o konkrétní informace.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Korábku,
dopisem pana starosty požádalo město Žďár n.S. SŽDC o zajištění výběru stanoviště případně investičního záměru na tuto akci. Vzhledem k záměru cyklo trasy na Jamské ulici vedoucí směrem na Veselíčko musí být vyřešeno, zda bude zastávka v úseku mezi ulicí Brněnskou a Jamskou nebo ulicí Jamskou a městskou částí Mělkovice.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 9. 2017
Předmět: Odvoz odpadů do třetice
Dotaz: Dobrý den
musím souhlasit s těmi co zde píší o odvozu odpadů před šestou hodinou. Chodím do práce na šestou hodinu a pravidelně při cestě do práce potkávám popelářské auto jak vyváží u 4.ZŠ (u mateřské školy), u Vesny a dnes konkrétně u Compasu. Nejedná se o ojedinělé případy. Takže pokud opravdu platí zákaz vývozu před šestou hodinou tak jednoznačně není dodržován (opakovaně a pravidelně).
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkuji Vám – Vaši informaci předám na firmu.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2017
Předmět: MHD 8 a "obětovaná" zastávka Neumannova
Dotaz: S hrůzou jsem si přečetla, že se uvažuje s "obětováním" zastávky Neumannova pro linku 8. Protože tam bydlí má matka a spousta starších lidí, tak si neumím představit, že je chcete "obětovat", aby místo toho chodili do kopce a daleko na Novoměstskou zastávku u hřbitova nebo ještě více dalekou Studentskou zastávku u Vodárenské. Ty dvě okružní linky 4 a 5 jezdí v jednom směru, ale v opačném směru to chcete "obětovat". Jak lidi budou jezdit? To jako nevíte, že na Neumannově ulici bydlí staří lidi?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
V současné době se linkou č. 8 ze zastávky Neumannova cestuje převážně na nádraží, a jen určitá část cestujících jezdí do Nákupního parku. Na nádraží Vás dovezou i linky 4 a 5. Pokud by se přijala tato varianta, obyvatelům Neumannovy ulice a okolí to nepřinese výrazné zhoršení obslužnosti. Ale jak jsem napsal, je to jen jedna z uvažovaných variant a třeba to bude vše jinak, ...

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 9. 2017
Předmět: MHD Neumannova a linka 8
Dotaz: Prosím nerušte nám zastávku Neumannova pro linku 8!!! Používá ji hodně lidí, byl by to krok zpátky. Moc tam toho nejezdí, potom by místo tří linek tam byly jen dvě a žádná na nádraží a do Kauflandu. Vyvážky 3 a 6 jezdí občas, to nepočítám. Zastavte všechny úvahy o rušení zastávky Neumannova pro linku 8!!!! Na nádraží bychom potom místo 7 minut museli jezdit linkou 5 přes Klášter půl hodiny. Nerušte něco, co je vyhovující!!! Dnešní stav je už dobrý, po úpravě už vyhovuje, tak už to nechejte být!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
V současné době se linkou č. 8 ze zastávky Neumannova cestuje převážně na nádraží, a jen určitá část cestujících jezdí do Nákupního parku. Na nádraží Vás dovezou i linky 4 a 5. Pokud by se přijala tato varianta, obyvatelům Neumannovy ulice a okolí to nepřinese výrazné zhoršení obslužnosti. Ale jak jsem napsal, je to jen jedna z uvažovaných variant ...
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: MHD už nechejte být jak je. Už to je optimální. Další změny nejsou potřeba. Možná nějaký kosmetický. A vynechávat na lince 8 zastávku Neumannova kvůli jízdě na náměstí je nesmysl, protože lidi ze Stalingradu na náměstí můžou dojet linkou 5 k poště. Od pošty to mají na náměstí po rovině, Když je středem náměstí morový sloup, tak je k němu od dolní kašny, od pošty a od Fitu podobně daleko. Raději udělejte to, co jste slibovali. Že se až do Brna bude moc jet na jízdenku IDS Jižní Moravy. Nebo ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět.
Pokud se týká integrovaného systému, tak prvním krokem je zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) - připravuje Kraj Vysočina - předpokládané zprovoznění od roku 2020. Tento systém by měl navazovat na IDS Jižní Moravy ...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 9. 2017
Předmět: recepce
Dotaz: Můžete mi říct, co to tam ta mladá slečna v recepci předvádí? Její chování ke starším lidem to je vrchol!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
z vašeho sdělení "předvádí" bohužel nemohu identifikovat čeho se "mladá slečna" dopustila. Pokud mi sdělíte konkrétnější informace, tak udělám vše pro nápravu. Děkuji za podnět.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

30. 8. 2017
Předmět: Odvoz odpadů
Dotaz: Dobrý den, kolegyně z Ave zřejmě nemá správné informace z GPS, i u nás na Sadové ul. vyváželi dnes za tmy, tedy předpokládám, že před 6. Navíc jeden kontejner ze dvou před domem zůstal ráno nevyvezený, přesto jsem na AVE dostal informaci, že se dnes ve Žďáru nevyváželo, že se od rána jezdí v Polné...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Pohle.
Máte pravdu, informace nebyly správné – dnes bylo zjištěno, že opravdu před 6 hod. ranní bylo na ul. Sadová vyváženo.
Jedná se o nového řidiče, který je u firmy zaměstnán týden.
O zákazu vývozu před 6 hodinou ranní bude ihned poučen.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 8. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Zajimalo by mě,proč se posunul odjezd mhd č 7 s odjezdem z nadraží dríve 5,21 na 5 ,27?Je to jediná doprava,která jede na ranni směnu přes Stalingrad?Dříve jezdily dopravy dvě a bylo to v pohodě,teď jezdila jen jedna a byla u Tokozu po pul šesté.Teď,když pojede ze Stalingradu 5,30 se nebude stíhat,jsem zvědavá,když to nestihnu,kdo to za mě bude nadělávat.To máme za trest,že jsme ze Stalingradu?V Tokoze se začíná v 5,45 ne jako v ostatních závodech ve Žďáře.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Zmiňovaná úprava jízdního řádu zajistí lepší návaznost od linkových autobusů a vlaku z HB pro zaměstnance Tokozu (linkové autobusy na AN přijíždí v rozmezí 5:10 - 5:21, vlak od HB v 5:24), dojíždějící při zpoždění nestíhali přestup na MHD. Příjezd k Tokozu by měl být 5.37, což by mělo být dostatečné. Pokud nastanou dopravní komplikace, tak ty neovlivní ani řidič, ani my a vypravovat spoj o dost dříve by bylo nelogické, když ho může využít spousta dalších potřebných. Pokud by se nestíhalo soustavně, prosím o reakci a muselo by se to řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 8. 2017
Předmět: Odvoz odpadků
Dotaz: Dobrý den. Nějak jsem nepochopila Vaší včerejší odpověď na můj dotaz ohledně vyvážení odpadků. Vážně jste mi chtěla odepsat, že se podle GPS nevyváželo ?? Jako že jsem to auto vlastně ani ráno nepotkala ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková.
Netvrdím, že jste to auto nepotkala – mohlo se stát, že např. pouze projíždělo…
Dnes jsem to opět řešila s firmou a zjistilo se, že se jedná o nového řidiče, který je u firmy zaměstnán týden a bude poučen o zákazu vývozu před 6 hodinu ranní.
Pracuji s informacemi, které dostanu, jelikož se ve firmě nyní objevili noví zaměstnanci, je možné, že některé věci neví.
S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 8. 2017
Předmět: MHD 8 prý nepojede na zastávky Neumannova a Okružní horní
Dotaz: Doufám, že to je jen poplašná zpráva, jinak nevím. Říká se, že od ledna chcete zrušit na lince 8 zastávky Neumannova a Okružní horní. To si snad děláte legraci. Běžte se podívat, kolik tam nastupuje a vystupuje lidí. Třeba na Neumannově ulici si řidiči stěžují, že musí dlouho stát za autobusem, než všichni nastoupí a vystoupí. Na ostatní zastávky je to daleko, nejde jen o nějaké desítky metrů. Takže doufám, že takovýto nesmysl nikoho nenapadne. Či chcete jenom znechutit lidi, aby MHD nejezdili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nové vedení MHD mělo své zadání a dostupné informace, nikdy se vše nepodaří ke spokojenosti všech, proto se nyní ve zkušebním provozu snažíme o vylepšení dle získaných relevantních připomínek. Vámi zmiňovaný záměr, je jen jednou z variant. V této variantě uvažujeme o možnosti spojení z celého ZR 3 na náměstí a zavedení obsluhy ZR 7 z hlediska cesty na a od vlaků. Ze stávající kostry tras je pro tento záměr nejpříhodnější linka č. 8, která má však svůj daný oběh, takže nejde vykrýt všechny zastávky. Chtěl bych do této trasy zařadit obsluhu Brodské, místo Okružní horní, kde je v docházkové vzdálenosti zastávka Libická či Okružní, rozc. Hamry, samozřejmě při cestě přes náměstí by se musela „obětovat“ i Neumannova. Tato zastávka by nadále byla obsluhována dvěmi okružnímu pravidelnými linkami (4 a 5), takže by lokalita neměla trpět nedostatkem obsluhy, jen by se cestující na vlaky trochu více svezli. Ale znovu opakuji, je to jen jedna z možných úvah, vše se bude teprve projednávat a třeba vše bude nakonec jinak.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 8. 2017
Předmět: MHD od Piláku v 18 hodin
Dotaz: Dobrý den, přečetl jsem si dotaz někoho ke kupování dvou jízdenek při cestě do práce na Jamskou. Stejný problém je i v 18 hodin od Piláku, kdy linka 2 jede jen k Tokozu a tam jede hned jako linka 7 na nádraží. Nešlo by to udělat podobně nějakým příkazem, aby si lidi v hotovosti nemuseli kupovat 2 jízdenky nebo nemuseli chodit na zastávku u Tokozu? Je to zrovna čas, kdy od Piláku asi bude jezdit dost lidí a jízda linky 2 po dvou hodinách je moc. Vzniká tam dvouhodinová díra. Šlo by to udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za věcnou připomínku, tak samozřejmě to co platí mimořádně u linky č. 9 bude praktikováno i zde. Cestující z Pilské nádrže bude platit, i při platbě v hotovosti, jen jednou, změna je akorát v tom, že spoj od Tokozu (18.03) pojede jako linka č. 7. Dvouhodinová „díra“ tam není, pouze je posunut odjezd směr autobusové nádraží o 16 minut a samozřejmě změna trasy.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 8. 2017
Předmět: Obrubníky u garáží
Dotaz: U druhého vjezdu ke garážím u Primy byly obrubníky, a nejezdily tam nákladní auta dodávky a podobně.Dnes jsou ubrubníky vyvalené, nevím proč to tak je, ale garáže slouží lidem co tam mají garáže na vyjetí a zajetí autem a ne aby tam projížděla těžká auta a ničila to tam. Dejte tem zábranu, nebo opravte obrubníky co tam byly původně, aby tam firemní těžká auta nejezdila a nezkracovala si to tam tudy, nemají tam co projíždět. Práší se tam, je tam hluk a ničí to tam,proto jsou tam vyježděné díry
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při šetření na místě samém jsem žádné vyvalené obrubníky nenašel. Město v minulých letech žádné stavební úpravy v této lokalitě nezadávalo a neprovádělo. Zřejmě tento vjezd či výjezd používají i někteří majitelé garáží, nepovažujeme toto místo za vhodné pro osazení pevné zábrany.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 8. 2017
Předmět: Odvoz odpadků
Dotaz: Dobré ráno, jak je možné, že firma na odvoz odpadků AVE nedodržuje noční klid a vyváží odpadky před 6 hodinou ranní ? Dnes jsem je zase potkala po půl 6 na ulici Palachova při cestě do práce a už několikrát mě ráno probudili, když jsem měla dovolenou jak bouchali popelnicemi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Na firmě jsem prověřovala Vaši stížnost.
Všichni řidiči jsou poučeni a neměli by před 6 hodinou ranní vyvážet.
Kolegyně z AVE se dívala do GPS a opravdu na ulici Palachova dnes ráno před 6 hod. ranní nebylo vyváženo.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 8. 2017
Předmět: řády neřády MHD od září
Dotaz: Vážení!!! Koukal jsem na měněné jízdní řády a něco mi tam není jasný. Píšete že po škrtnutí lichých spojů 9 na Stalingradě budou moct jet lidi do průmyslový zóny bez přestupu. Na nádraží pojedou čtyřkou a z nádraží devítkou. Ale v jízdním řádu devítky je napsaný, že čtyřka může mít zpoždění jen 2 minuty jinak ujede a pojede to asi jiný autobus. To ale lidi nestihnou dojet do práce ani na Hettich ani do průmyslový zóny. Není lepší tu devítku nechat, aby lidi ze Stalingradu stíhali dojet do práce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pokusím se problém objasnit. Liché spoje linky č. 9 byly zrušeny, protože tím ušetříme nějakou korunu a km, cestující posbírá po stejné trase o čtyři minuty dříve linka č. 4, kapacitně by to mělo být v pořádku. Tyto spoje č. 5, 23 a 39 linky č. 4 po příjezdu na autobusové nádraží pokračují dále jako linka č. 9 (spoje 1, 3 a 5), cestující pokračující dále nemusí vystupovat a ani platit další jízdné (týká se to mimořádně i platby jízdného v hotovosti). Vysvětlivky u linky č. 9 jsou trochu zavádějící, ale jinou možnost při generování jízdního řádu v celostátním informačním systému nemáme. Na výlepových jízdních řádech již máme lepší možnosti, takže tam jsou již vysvětlivky jasnější. Pro cestujícího ze ZR 3 do práce to znamená jediné, chodit o čtyři minuty dříve na linku č. 4, navíc touto operací se snažíme napravit pozdní příjezdy spojů do průmyslové zóny Jamská.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 8. 2017
Předmět: MHD a protěžování firmy TOKOZ,ZR 2 a Vysočan
Dotaz: Zdravím...když už protěžujete firmu TOKOZ a cpete tam jeden autobus za druhým,tak byste taky mohli přicpat něco pro zónu Jamská...v 6:37 by mohla na linku 4 nebo vlaky pokračovat linka 9,aby se na sedmou dostali do práce THP...a po třetí hodině zase zpátky z Jamské po lince 9...to platí i pro jiný časy...v zóně Jamská dělá víc lidu jak na TOKOZE ..... a místo protěžování ZR 2 a Vysočan byste mohli víc protěžovat jiný části města...buďte spravedlivý
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za poznatek, tohoto druhu první. Předložím k projednání, případné změny by se uskutečnily k 1. 1. 2018.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 8. 2017
Předmět: MHD - poděkování
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poděkovat, že jste vyhověli mému návrhu, co jsem vám přes dotazovnu posílal v polovině června. Chtěl jsem doplnit zastavování linky 1 na nádraží na ulici Wonkova. Teď už je vše v pořádku a všechny jízdní řády chválím, MHD se o několik úrovní zlepšila. Děkuji. A nedělejte si nic z pár kritických ohlasů, protože nikdy nemůžete beze zbytku vyhovět úplně všem, ve všem, přesně podle jejich představ.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za poděkování, ráda jej předám zúčastněným osobám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 8. 2017
Předmět: MHD 2
Dotaz: už se vám celkem povedlo spojení na sever města zlepšit ... proč jste ale ještě ráno nedoplnili jednu dvojici autobusů na lince 2? ... je to z nádraží v 6:20 a z Piláku v 6:46 ... nebo to chystáte až na další změnu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
V tuto chvíli o dalším rozšíření vedení linky č. 2 neuvažujeme, vše je to především o financích, linka je doplňována linkami č. 7 a 5, v určité časy je možné využít i linkovou dopravu. Pokud ovšem bude po rozšíření poptávka, kterou nebude možné vyřešit jinak, budeme projednávat.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 8. 2017
Předmět: MHD na Jamskou za dvě jízdenky
Dotaz: Nemám problém se škrtnutím jízd devítky na Staningradě pro dojíždění do práce na Jamskou.Jezdím občas platím v hotovosti.To si teď budu muset na nádraží při změně čtyřky na devítku kupovat znovu jízdenku takže mě místo 11 bude stát cesta 22 korun?To pak raději pojedu autem. :-( Byla by to škoda protože devítka se vám celkem podařila je to dobrý spoj.Celkově se teď dá v MHD vyznat o hodně víc proti minulosti jen kdyby se nemuselo platit za jednu cestu dvakrát.Při cestě zpět tento problém není.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Při přípravě této změny se počítá s tím, a bude na to vydán příkaz, že cestující, kteří chtějí z linky č. 4 na linku 9 pokračovat bez přestupu, mohou takto pokračovat bez zaplacení dalšího jízdného (i při platbě v hotovosti, což za normálních okolností není možné). Jedná se pouze o tuto relaci lichých spojů linky 9, které navazují na spoje linky 4.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 8. 2017
Předmět: MHD 5 a 8 na Vodojem
Dotaz: Zdravím,nějak jste zapomenuli s tím ježděním MHD 5 a 8 na Vodojem. Nebo to bude až od ledna ? Nejvíc bolavá je ta MHD 5,protože se od vlaků musí jít z Neumannovy do kopce na Vodojem. Bude to aspoň od ledna ? Do Žďáru 2 a Žďáru 5 to teď jezdí luxusně,aji na náměstí to jde. Ale co Vodojem ? A taky by autobusy mohly jet častěj na Zelenou Horu na hřbitov,teď to je málo. Tak na MHD 5 na Vodojem pamatujte aspoň k začátku roku. A myslete i na Novoměstskou a Neumannovu, tam by to mohlo jet častěj.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, se zavedením dopravy v rámci úprav nového vedené MHD jsme na Vodojem nezapomněli, protože zde ale bude nutná změna licencí a jsou ještě nějaké další záměry, tak se tyto změny uskuteční až k 1. 1. 2018. Rozhodně v této chvíli neplánujeme vedení obou linek (5 a 8) přes Vodojem, reálně uvažujeme o osmičce. V současné chvíli tři ze čtyř okružních linek jsou vedeny ulicí Neumannova a Novoměstská, takže určitě neuvažujeme o dalším rozšíření, spíše se něco ubere, ale to jsou plány na celkové vylepšení a vše se teprve během podzimu bude projednávat. Vzhledem k objemu financí a absenci poptávky v současné době neuvažujeme ani o rozšíření linky č. 6. Spojení z Vodojemu na náměstí budu předkládat k řešení během příštích jednání.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 8. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dnes jsem se bavil s více lidmi z Vysočan a Kláštera o zářijových změnách MHD. Už to bude o dost lepší, už se mnoho problémů odstranilo, už jsou lidi spokojenější. Škoda že se to neudělalo hned zkraje července. Jeden problém se ale objevil. Na lince 7 rušíte autobus od fy TOKOZ v 7.30. Škoda. To bylo dobré pro školáky z Vysočan a Kláštera pro cesty na ZŠ Komenského a na střední školy na Klafárku. Proč se ten autobus zrušil a nahradil dvojkou, která nejede na Stalingrad? Asi toho chceme mnoho.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Nové vedení MHD od 1. 7. 2017 bylo omezeno rozsahem ujetých km a financí, takže výsledný návrh se co nejvíce snažil přiblížit výsledným dopravním proudům, které vzešly ze získaných zdrojů. Co se týká spoje č. 2 linky 7, tak tento spoj byl zařazen k tomu, aby dopravil děti od zámku a z Vysočan do škol - na 4. ZŠ se však dostanou posunutým spojem č. 2 linky 2, po kterém byla velká poptávka. Pokud jde o dopravu na BiGy a ostatní školy v oklí, tak mohou využít také spoje č. 2 linky 2, s tím, že na Studentské přestoupí v 7:40 na linku 4 a u BiGy budou v 7:45 (Libická) - do 1. 7. 2017 přímé spojení také neexistovalo.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 8. 2017
Předmět: rozbitá houpačka
Dotaz: Dobrý den,jak už bylo upozroněno dne 15.7. jiným všímavým rodičem,tak nyní už je týden rozbitá houpačka,chudák ten kdo z houpačky spadl.

Dotaz ze dne 15.7. dobrý den,
na dětském hříšti na Dolní ulici (za obchodem Pramen), je zničené pískoviště- rozpadlá kláda a nalomená houpačka. prosíme o opravu ať nedojde k úrazu.
děkujeme
Odpověď: (17. 7. 2017 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
děkujeme Vám za informaci, předám ji na příslušný odbor k odstranění závady.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, oprava je v řešení, děkujeme za podnět.
Ing. Eva Křesťanová
Odbor komunálních služeb

17. 8. 2017
Předmět: Habrový plot
Dotaz: Minulý rok byly vysázeny habry na živý plot u Mš Vláček,na ul.Haškova v Zr, směr ke hřišti 5.Zš. Tento rok máme obavy, zda ho nevytěsní neposekaná, přerostlá zeleň, prorůstající přes plot z veřejné komunikace.Žádám tímto o posekání této plochy,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, stav jsme prověřili na místě, sečení zde již bylo provedeno.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 8. 2017
Předmět: ZMĚNA V MHD LINKA Č.2
Dotaz: Dobrý den,nelíbí se mi změna v provozu MHD-linka č.2.Mám dítě, které chodí do zámecké školy.Většina z těchto dětí odjíždí po škole do města do kroužků.Děti měly zastávku přímo pod školou a většina mohla vystoupit na náměstí nebo u Fitu a nemusela přecházet silnici.Tyto spoje jsou nyní zrušeny (12:03,13:03,14:03),děti buď musí k poště na Sychrově ulici nebo čekat 40 minut u Zámku.Do vedlejší mateřské školy chodí dalších 40 dětí,vyzvedávají je i prarodiče a potřebují se dostat do města.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. První změny MHD dle projednání pracovní skupinou města, a to i na základě připomínek občanů, jsou připraveny k zavedení od 3.9.2017, další předpokládáme od 1.1.2018. O změnách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, ve zpravodaji apod.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 8. 2017
Předmět: MHD-I.
Dotaz: Dobrý den, žádám o navrácení spojů linka č.2 a č.5 platné do 30.6.2017, Mgr. Navrátil, Ing. Klement, p. Drdla a někteří zastupitelé, stále si pochvalují nové jízdní řády, nyní linky č. 3 a č. 5 krouží Žďárem většinou prázdné, nebo si užívá 1 cestující sám autobus, to je opravdu výhodné. Nebylo by vhodnější investovat do oprav chodníků, domova důchodců-pečovatelského domu, mimo školního zařízení pro děti. Ví vedení města, že jsou na náměstí také lékaři, lékárny a jiné služby.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. První změny MHD dle projednání pracovní skupinou města, a to i na základě připomínek občanů, jsou připraveny k zavedení od 3.9.2017, další předpokládáme od 1.1.2018. O změnách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, ve zpravodaji apod.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 8. 2017
Předmět: MHD-II.
Dotaz: Původní linky využívaly děti do školy, co tam nyní budou dělat po 7h?, je zajištěná bezpečnost když budou čekat před školou (,,zapomínáte na čin Barbory Orlové?").Děti také využívaly MHD ze školy v ZR II. kdy dojížděly do specializovaných učeben do 4.Z, spoje navazovaly na vyuč.hodiny. Nehledě občané pracující na Náměstí a okolí, nyní zbytečně cestují po ZR cca 20 min, místo původních 7 min. Dobíhat po práci s nákupem k poliklinice je opravdu k nezaplacení!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. První změny MHD dle projednání pracovní skupinou města, a to i na základě připomínek občanů, jsou připraveny k zavedení od 3.9.2017, další předpokládáme od 1.1.2018. O změnách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, ve zpravodaji apod.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 8. 2017
Předmět: Bříza
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli by bylo možné skácet břízu na ulici Libušínská před vchodem 175/14, parkuji na vozíčkáři mám těžce tělesně postiženou dceru 3stupně,při velkém větru a bouřce se bříza naklání směrem nad mé auto a mám obavy že se jednoho dne zlomí a spadne přímo na mé auto a to by byla katastrofa,auto potřebuji každy den k přepravě dcery. Pojistku proti živelným pohromám nemám z finančního důvodů.Kdo my v případě poškození auta uhradí opravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kácet stromy nelze, pokud k tomu nejsou vážné důvody - zdravotní stav apod. Vámi popsaný strom na místě prověříme, pokud to bude nutné, podáme žádost o skácení.
S pozdravem¨
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 8. 2017
Předmět: Jízdné v MHD
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je platnost občanské jízdenky v MHD, pokud například budu muset použít k dopravě více linek. Zaslechla jsem informaci ( v Televizi Vysočina v souvislosti se změnou linek MHD), že jízdenka je přestupní a její platnost je 1 hodina. Děkuji za odpověď, případně odkaz, kde mohu potřebné informace získat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
veškeré informaci o platnosti jízdenek je možné získat u dopravce - společnost ZDAR a.s. - kontakty jsou uvedeny na jejích webových stránkách: http://www.zdar.cz/kontakty
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 8. 2017
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den-mám dotaz-v Jihlavě na hřbitově a na jiných místech vysazují luční květiny,konkrétně já jsem to viděla na hřbitově,to je nádhera,těch druhů barevných květin, nemohla jsem se vynadívat,když jsem to viděla poprvé i jsem se dočetla o výhodách tohoto vysazování a představovala jsem si je od pravé spodní části náměstí jak je ta suchá/okrasná/ tráva i někde jinde,není to možné i tady ve Ždáře někdy vysadit?Ale nevím kdo to má na starost, byla by to nádherná podívaná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za Váš námět, i tato forma okrasné výsadby je při údržbě zeleně ve Žďáře zvažována. Květná louka se nachází v části parku u pomníku vojákům Rudé armády. I do budoucna budeme takovou formu výsadby zvažovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 8. 2017
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Po velké kritice ohledně sečení trávy po městě (letos),musím vyslovit pochvalu na posečení Palachovy ulice v okolí tělocvičny, hřiště a celý konec této lokality.Určitě to nebyla firma,která s tím měla po celý rok velký problém.Sekáčům to odsýpalo a za nedlouho bylo hotovo:)) a kvalitně.Ještě jednou děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji Vám za pochvalu, předám ji ráda zúčastněným osobám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 8. 2017
Předmět: nepořádek a tráva v Zámku Žďár
Dotaz: Dobrý den, že údržba zeleně v ZR je tristní, to víme všichni. Ale prosím Vás, přesto si myslím, že byste mohli lépe udržovat zeleň před zámkem kolem parkoviště a u všech tří mostů. Ta tráva tam je opravdu otřesná, přerostlá, seschlá. A toho štěrku kolem patníků jak po zimě. Ve všech městech mají kolem takových historických památek uklizeno, vyšperkováno okrasnými květinami atd., jen u nás je to jako v pralese. Přitom jde o nejkrásnější část Žďáru a péče o jeho okolí je opravdu ubohá!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za připomínku. Ve Vámi uvedené lokalitě jsou jen zčásti pozemky města. Město za veřejné prostředky nemůže pečovat o cizí majetek. Město postupně kontaktuje jiné vlastníky s prosbou, aby frekventované veřejné prostory intenzivněji udržovali.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 8. 2017
Předmět: Linka č.4
Dotaz: Dobrý den,v minulosti jsem četla požadavek lidí vrátit linku č.4, která jezdila přes Libušín k Peny a Albertu a potom na nádraží. Toto byla výborná linka a Vy jste ji samozřejmě nesmyslně zrušili.Vy chcete zřejmě poslat petici za starší občany, aby to s Vámi pohnulo ? Proč nesmyslně rušíte dobře zavedené a fungující spoje.Již kvůli starším lidem by jste jí měli opět obnovit.Poslední dobou se v našem městě ruší dobré věci a zavádí se nesmyslné novoty, které nejsou k ničemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. První změny MHD dle projednání pracovní skupinou města, a to i na základě připomínek občanů, jsou připraveny k zavedení od 3.9.2017, další předpokládáme od 1.1.2018. O změnách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, ve zpravodaji apod.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 8. 2017
Předmět: oprava puskovistě,dodatek
Dotaz: Děkuji za odpověď k dotazu na opravu pískoviště na ulici Purkyňova 5.Až budete upravovat písek u druhého domu (jistě to bude již brzy),prosím přidejte tam ještě jednu lavičku a bylo by vhodné zajistit tam i stín,toto piskoviste není možná proto využívané jako to naše,kam chodí maminky z okolních domů.Oplocené hřiště u domu č.13 neni tak velké a jeho stav už také není nic moc!Není nad to zeptat se lidi,co vlastně chtějí,pak to stejně vyřešíte po svém,že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zatím jsme žádné kroky nepodnikli – právě proto, že komunikace s občany z Vaší lokality ohledně pískovišť ještě stále probíhá – jen jsem se Vám pokusila vysvětlit naše stanovisko.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: Dobrý den, prosím o zamyšlení se nad novým jízdním řádem, takový paskvil, když chce člověk do práce na jamskou a musí zajíždět k hettichu snad vymyslel nějaký vtipálek. Dobrý spoj, který jezdil k pečovateláku jste zrušili. O stalingradu ani nemluvě. Nejsem sama, komu nová situace vadí. Do práce se přijíždí docela pozdě a to nechci vidět v zimě, až nebudou vyhrnuté silnice. Prosíme o nápravu, děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, každá věc či opatření má své pro a proti, zvláště, je-li to opatření nové po mnoha zavedených letech provozu a navíc za určeného zadání. Proto je první půlrok provozu nového vedení MHD brán jako zkušební pro sběr informací, které se všechny vyhodnotí a ty relevantní se zapracují do vedení MHD, záležet bude především na možnostech oběhu vozidel a finančních možnostech rozpočtu města. První úpravy jízdních řádů přicházejí k 3. 9,. 2017, vše ostatní se bude řešit během podzimu tak, aby změny k 1. 1. 2018 byly konečné. Ze zbytku dotazu není jasný konkrétní problém, proto budu rád, když se mně ozvete na níže uvedené kontakty, já se Vám ozvu, abych získal konkrétní poznatky.

Děkuji za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

24. 8. 2017
Předmět: mezinárodní řidičák
Dotaz: Dobrý den,
mám prosbu. Nikde se nemohu dopátrat, zda je na Island nutné mít mezinárodní řidičský průkaz. Auto si budu půjčovat v autopůjčovně.
Děkuji za odpověď, přeji krásný den
Odpověď (odbor dopravy):
Český řidičský průkaz lze využít na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (článek 217 Smlouvy o fungování Evropské unie) také pro cesty do Norska, Lichtenštejnska a na Island.
Dle zkušeností klientů, kteří si v zahraničí půjčují auto v půjčovně je lepší mít s sebou i mezinárodní řidičský průkaz (typ ŽENEVA – platnost 1 rok). O mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) si můžete zažádat pouze v místě svého trvalého pobytu na obecním úřadě s rozšířenou působností. Platnost MŘP je jeden rok od data vydaní a vystavíme Vám ho na počkání.
Na základě plné moci MŘP nelze vydat, protože zákon 361/2000 Sb. dle §111 odst. 6 to neumožňuje ( Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností).
S sebou si přineste:

1. platný průkaz totožnosti (OP, pas)
2. řidičský průkaz
3. 1 průkazová fotografie (3.5 x 4.5 cm)
4. poplatek 50,- Kč

Pavlína Jindrová, odbor dopravy

23. 8. 2017
Předmět: Silnice k dennímu stacionáři
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli by bylo možně opravit příjezdovou cestu k dennímu stacionáři je v hrozném stavu samá díra a na některých místech je vidět i makadam,jezdím tam každý den se svou dcerou je vozíčkář.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ano tento úsek je ve velmi špatném stavu a s opravou počítáme cca koncem září. Děkujeme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 8. 2017
Předmět: naučná stezka
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych upozornit na dvě prasklá místa na dřevěných lávkách na naučné stezce kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou. Jedno místo se nachází u prvního odpočívadla,kde je prasklé celé příchozí dřevěné rameno a hrozí jeho celé ulomení a druhé místo je na opačném konci,také hrozí prolomení celé části lávky. Také by to chtělo některé úseky prořezat od keřů maliníku,někde to už přerůstá přes větší část lávek. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravení prken bylo objednáno. Prořezání keřů objednáme po prověření nutného rozsahu prací.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 8. 2017
Předmět: Kavánova ulice
Dotaz: Dobrý den,
V informačním letáku ke stavbě „REKONSTRUKCE ULIC KAVÁNOVA A MÁNESOVA“ se dočítám, že po celou dobu realizace stavby budou tyto ulice uzavřeny. Tato informace je jiná než bylo domluveno. Vjezdy do nemovitostí měly být dle domluvy zajištěné každý den. Automobil potřebuji já i moji rodiče každý den a chci od Vás vědět, kde parkovat (parkoviště u Alberta mě taky napadlo, tak jiné).
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
předání staveniště proběhlo 21.8.2017 za účasti TDI, generálního dodavatele a investora stavby. Na předání bylo dohodnuto zpracování harmonogram prací s tím, že vjezdy a vchody k jednotlivým nemovitostem budou v co největší míře zpřístupněny majitelův v návaznosti na stavební práce. Umožnění příjezdu hasičů a záchranné služby je samozřejmostí. Jednotlivosti bude nutné domlouvat přímo na stavbě se stavbyvedoucím. Parkování osobních aut rezidentů bude muset být v docházkové vzdálenosti. A předpokládá se využití pozemků v majetku města u řadových garáží na ulici Novoměstská.
Stavební práce mají určitý proces a neobejdou se bez hluku, prašnosti a omezení v pohybu osob a vozidel. Je nutné, aby všechny zúčastněné strany projevily co největší míru tolerance. Společným cílem je, aby v termínu 92 dnů proběhla celková oprava cca 40 let staré komunikace.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

20. 8. 2017
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, jak probíhají jednání o obchvatu z Brněnské ulice na Jihlavskou ? Není to u ledu, nebo v tomto město podniká intenzivní kroky, aby se to co nejdříve rozjelo.Dosti by to ulevilo již tak komplikované dopravě kolem kruháče u nákupního centra.Kdy bude realizace tohoto obchvatu ? Dělá pro to město maximum ? Proč v určitých věcech nám nepomůže paní poslankyně Němcová v rámci lobinku a pomoci našemu městu ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Vaverko,
podle informací z Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem této stavby, se pracuje na připravě dokumentace na posouzení vlivu stavby na ŽP, což je další krok k přípravě projektu k územnímu rozhodnutí, následně stavebnímu povolení a pak samotné stavbě.
Vedení města je, v kontaktu jak s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic, tak přímo s Ministerstvem dopravy.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 8. 2017
Předmět: Rozpínání stavby
Dotaz: Dobrý den
Nešlo by něco udělat s rozpínajícím se plotem u stavby na Brněnské vedle trafostanice? Pravidelně zde chodím a tento plot se již několikrát posunul směrem k silnici a teď už se skoro nedá projít. To ani nepřipomínám kolikrát již bylo přislíbeno že zde bude chodník pro chodce.
Pavel
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Pavle,
stavebník zde posunul oplocení staveniště, aby mohl provést zpevněné komunikace, ozelenění a oplocení. Po ukončení stavby bude toto mobilní oplocení odstraněno.
Chodník na pozemcích města je ve fázi projektové přípravy.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 8. 2017
Předmět: SLÁMA na Farčatech
Dotaz: Díky, díky, díky..
Ukázka kreativity za pár korun. Tolik nejen dětských úsměvů jsem na Farských humnech dlouho neviděl.. Pecka, kdo za to může? Jen tak dál!!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za slova chvály. Sláma byla na Farská humna nainstalována jako pozvánka na Slavnosti jeřabin, které v našem městě začínají již tento čtvrtek 24. srpna 2017 od 16.00 hodin v prostoru před Starou radnicí. Jedná se o takzvaný Land art neboli krajinné umění.

S instalací pomohl a aktivně se zapojil sochař a zastupitel města pan Michal Olšiak ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu.

Největším potěšením a zpestřením konce prázdnin je instalace pro děti, což nás velmi těší.

S pozdravem

Nikola Adlerová, oPM

22. 8. 2017
Předmět: nové doklady
Dotaz: Dobrý den, jak často vozí z Prahy nové řidičské průkazy?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Řidičské průkazy zasílá Státní tiskárna cenin prostřednictvím České pošty jednou týdně. Státní tiskárna cenin má ze zákona na vyřízení žádosti 20 dní. Pokud se jedná o zrychlenou formu řidičského průkazu (správní poplatek 500,- Kč), má na ni 5 pracovních dnů. Z našich zkušeností se vyrobené řidičské průkazy vrací i dříve (9-12 dní).

Pavlína Jindrová
odbor dopravy

22. 8. 2017
Předmět: Oprava
Dotaz: Dobrý den, na Grejdách prosíme o opravu silnice kolem kolejí, zase jsou tam místama již velké díry a to před chatou č.3 a pokračuje to nepravidelně dále. Toto pokud se neopraví pořádně tak se to bude neustále opakovat, protože tam jezdí nákladní auta zemědělská technika a další vozidla. Potom se v těch dírách drží voda a je to hrozné, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s opravou počítáme na podzim. Děkujeme za pochopení.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 8. 2017
Předmět: radniční restaurace
Dotaz: Dobrý den, také samozřejmě nejsem příznivcem další hospody a obzvláště ne v důstojných prostorách staré radnice.Tam je nutné opravdu dát rozum dohromady a z této části vytvořit důstojné prostory pro radnici jako takovou.Je to historická dominanta města a jako taková by měla být využita pro kulturní činnost města, k reprezentativním účelům.Hospod v našem městě máme dost.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět. Předala jsem vedení města a příslušnému odboru.

s pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

17. 8. 2017
Předmět: výměna písku v pískovišti Libušínská 19 - 25 ZR
Dotaz: Dobrý den, už několik let se neměnil písek v pískovišti ve dvoře domů Libušínská 19 - 25 ZR, prosím o jeho výměnu. V září /16. 9. 2016/ jste slíbili výměnu písku v květnu. V květnové odpovědi /25. 5./ jste napsali, že písek objednáte. 9. srpna jste napsali "omlouváme se za opožděnou úpravu pískoviště, zapříčiněnou problémem v komunikaci s dodavatelem. Tento týden by měl být písek v předmětném pískovišti vyměněn".Již končí další týden a písek vyměněn opět není.Dočkají se písku děti ještě letos?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
písek v předmětném pískovišti byl vyměněn dne 21. 8. 2017. Ještě jednou se omlouváme za zdržení.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2017
Předmět: oprava pískoviště - výměna písku
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,zda by bylo možné opravit pískoviště na ulici Purkyňova u domu č.5? Obvodové trámky pískoviště jsou prohnilé jakou si houbou a rozpadají se. Pokud by to šlo,mohl by se po X letech vyměnit i písek. Prý už o to některá z maminek žádala a stále se nic neděje. Děkujeme za lepší místo na hraní pro naše děti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci jsme již řešili s komunitní koordinátorkou p. Remarovou. Dle našeho názoru by bylo vhodnější věnovat se pískovišti, které se nachází v bezprostředním sousedství Vámi uváděného pískoviště. Toto druhé pískoviště je v lepším stavu, oprava prvního pískoviště by byla mnohem nákladnější a z našeho hlediska nehospodárná, i s ohledem na blízké dětské hřiště s dalším pískovištěm, které se nachází ve vzdálenosti 130 m od Vašeho pískoviště za domem č. 13.


Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

21. 8. 2017
Předmět: bazen
Dotaz: Dobrý den při návštěvě žďáru jsme zavítáli s rodinou do vašého bazénu .Nechápu proč nemáte levnější vstupné za ležení na trávníku .Stačil by turniket při vstupu k bazenum který by odečítal čas strávený ve vodě .a druhý dotaz. zdála se mě tam celkem zima .proč musí být otevřený okna .pěkně tam z venku táhla zima.děkuji
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den, Relaxační centrum je provozováno v souladu s provozním a návštěvním řádem a technickými možnostmi areálu. Venkovní část je pouze doplňkem vnitřní části v případě pěkného počasí. V nejbližší době nepředpokládáme žádné změny v provozu.
S pozdravem V. Kovařík


18. 8. 2017
Předmět: Reklamni auto na parkovisti u zamku 2
Dotaz: Dobrý den, jedna věc je odstavené auto, ale zajímalo by mě zda firma platí městu za zábor pozemku pro umístění slunečníku, stolku a židle. Sedí tam každý den a svojí přítomností navíc mystifikují řidiče, protože to na první pohled vypadá placený parking, zbytečně pak při vjezdu přibrzďují aby si nakonec přečetli, že parkoviště je zdarma.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, o víkendu bylo místo zkontrolováno, popsaný vůz tam nestál. Požádali jsem o spolupráci městskou policii, aby zasáhla, pokud bude na parkovišti neoprávněný zábor.
Děkujeme za upozornění.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

20. 8. 2017
Předmět: chodníky v našem městě
Dotaz: Dobrý den, chodníky v našem městě jsou v dosti dezolátním stavu, zejména od Peny ke Žďasu a samozřemě na více místech našeho města. Jaký je plán oprav nových chodníků ještě v letošním roce ? Kde ještě budou chodníky opraveny letos,popř. další roky děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
letos se již opravovaly chodníky na ul. Haškova, Nádražní (dvory), Okružní před DKS. V plánu je ještě např. chodník U Malého lesa, nová část u 2. ZŠ, ul. Komenského a některý vybraný úsek v lokalitě Husova, 1. Máje nebo Strojírenská. V příštím roce bychom rádi začali s opravou chodníku na ulici Brněnské a části Jihlavské.
Každoroční rozsah oprav chodníků je dán především výší rozpočtovaných částek pro daný rok.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 8. 2017
Předmět: Oprava dlažby
Dotaz: Dlažba z betonových dlaždic přímo proti vchodu do Vesny je v ploše cca 3-4 m2 uvolněná (při chůzi poskakuje). Prosím, zda by byla možná oprava. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme, opravu objednáme v nejbližší době.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 8. 2017
Předmět: dotaz
Dotaz: Nedávno někdo poukazoval na nepřehlednost v zatáčce u sklárny, že je tam zrcadlo zarostlé zelení.Je to nebezpečné,aby se tam cyklisté nesrazli.To se musí u Vás několikrát stále upozorňovat na některé věci, které lze odstranit během deseti minut ?Za takovouto dobu je to odstranitelné při sestřihnutí zarůstající zeleně u zrcadla.Bylo by možné pro příště takovéto věci řešit operativněji a co nejrychleji ? Vždyť to mohou setstřihnot pracovníci od pana Kovaříka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zeleň, co bránila ve výhledu do zrcadla již byla ostříhána přibližně před dvěma týdny. Nejedná se o veřejnou zeleň v majetku města, ale o zeleň na soukromém pozemku. Takovou zeleň město nemůže jen na základě svého rozhodnutí ihned odstranit, a proto se tento problém nemohl řešit operativně.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 8. 2017
Předmět: Výkup pozemků
Dotaz: Dobrý den, v jakém stádiu je výkup pozemků pro přístupovou novou komunikaci od hasičské zbrojnice k nákupnímu centrumu, z ulice Jamské ? Bude toto realizováno ještě letos ? Z Vysočan, když mám objíždět velkou část města do nákupního centra se mi zdá opravdu zbytečné. Touto novou zkratkou by bylo mnohé vyřešeno.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
v současné době jednáme s vlastníkem pozemku, který město ještě nemá ve vlastnictví pro realizaci komunikace propojující ulice Brněnská a Jamská. Do konce tohoto roku předpokládáme získání všech pozemků, dotčených výstavbou této komunikace. Realizaci stavby v letošním roce nepředpokládáme.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

14. 8. 2017
Předmět: Reklamni auto na parkovisti u zamku
Dotaz: Dobry den,
proc stoji na opravenem parkovisti u zamku neustale na jednom miste reklamni auto nove restaurace Grand Poppet? Reklama je dulezita, ale parkoviste by melo byt urceno pro navstevniky zamku, muzea a ne pro stani reklamnich aut. Reklama se da delat i jinak!
Odpověď (odbor dopravy):
Pokud vozidlo parkuje na parkovišti, které je určené pro tento druh vozidel, tak i když je vozidlo polepené reklamou, na takovém parkovišti parkovat může. Prioritně se totiž jedná o obecné užívání komunikace, kterému nelze bránit. Druhou věcí je svědomí provozovatele takového vozidla, který tímto způsobem "propaguje" své podnikání a tím brání návštěvníkům zámku využívat plně parkovací plochu.

14. 8. 2017
Předmět: plná ulice aut
Dotaz: Dobrý den,bydlím v ulici Hálkova na proti Ossz a problém je takový,že díky sociálce máme věčně plnou ulici aut(i auta zaměstnanců) a nedá se z ní ani pořádně vyjet, jelikož auta stojí kolikrát až do hl.silnice a už se mi i stalo,že mi auto stálo před mým vjezdem.Policie jede kolikrát kolem a nic se neděje i když vidí, že stojí 1 m od hl.silnice.Bylo by možná dobrý popřemýšlet o přesunutí Ossz na jiné místo s velkým parkovištěm.Vždycky tu bylo krásné bydlení,ale poslední roky je to hrozný. díky
Odpověď (odbor dopravy):
Přemístění úřadu OSSZ není v kompetenci města. V případě zaparkovaného vozidla bránícího vjezdu či výjezdu, tedy v případě porušení ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se obraťte na Městskou policii.

14. 8. 2017
Předmět: radniční vinárna
Dotaz: Líbil se mi názor radních ohledně radniční vinárny, že již by tam neměla být.Také jsem si jí byl prohlédnout letos a když jsem viděl ty prostory v hrozném stavu zejména katastrofální sociální zázemí pro zaměstnance a další prostory, tak jsem se zhrozil. Rekonstrukce těchto prostor by si asi vyžádala minimálně kolem 2 mil. korun.Je to v špatném stavu,Chybí bezbarierový přístup a další věci.Ani za korunu bych to nechtěl.Tyto prostory využijte opravdu pro galerii, nebo něco kulturního,hospodu ne
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Váš námět jsem předala vedení města i příslušnému odboru MěÚ.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

14. 8. 2017
Předmět: Farčata
Dotaz: Dobrý den, na Farčatech by to chtělo pro děti více hracích prvků, prolézečky,skluzavku, pískoviště, houpačky a další. Je to moc strohé a je toho málo. Hlavně opravte tu hnusnou mlátovou cestu, neprosto nevyhovující.Za deště je šlověk jako čuně a za sucha je zase zaprášen, no hrůza. Kdo to vymyslel tak to byl člověk, který tam nestrávil mnoho času, aby se přesvědčil na místě o praktičnosti.Dělejte už věci pořádně a hlavně naslouchejte občanům, ti to myslí dobře.Vyměňte tu hnusnou kůru.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět. Jak již bylo mnohokrát řečeno, mlatové cesty v parku na Farčatech jsou řešeny v přírodním charakteru, který navazuje na okolí řeky Sázavy. Součástí parku je ale i asfaltový chodník, po kterém se dá pohodlně projít. Názory občanů na použité a Vámi zmiňované mlatové cesty se různí, nepřevažuje ale požadavek na jejich zrušení, nebo náhradu za asfaltové nebo betonové cesty. V současné době je odborem rozvoje a územního plánování připravováno dokončení (zokruhování) asfaltové komunikace podél řeky k parkovišti a náhrada kamenného chodníku „klavíru“ za mlatový povrch. Odbor komunálních služeb plánuje výměnu kůry pod herními prvky na jaro příštího roku.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

13. 8. 2017
Předmět: Zápis ze 70.schůze rady města
Dotaz: Dobrý den. Nevím jestli jsem dobře pochopil v přehledu usnesení ze 70. schůze bod 5e, že je město připraveno investovat 600 tis. kč do kuchyně v Radniční restauraci a snížit 3 měsíce nájemné na polovinu. Za jak dlouho se v nájemném tato částka městu vrátí, zda se tedy vůbec někdy vrátí. Je nutné Investovat 600 tis. kč do další hospody za peníze města? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, rada města se dlouhodobě snaží najít do prostor na Staré radnici nájemce, který by splňoval vyhlášený záměr a navázal by tak na službu poskytovanou minulým nájemcem. Budova Staré radnice má pro Žďár reprezentativní a symbolický význam a v tomto směru je žádoucí, aby v těchto prostorách byl provoz odpovídající úrovně. Tato snaha je tak podpořena motivací, týkající se právě zařízení kuchyně a slevy na nájmu po dobu 3 měsíců. Protože v centru našeho města se nájemné v místě a čase obvyklém pohybuje mezi 600 – 1200 Kč/m2/rok, návratnost takové investice by se pohybovala přibližně mezi 2,5 až 4,5 roku (pro úplnost, plocha pronajímaných prostor je cca 225 m2). Proto rada města záměr ještě jednohlasně prodloužila, ale uvědomuje si, že to byl jeden z posledních pokusů.

S pozdravem

Nikola Adlerová, oPM

9. 8. 2017
Předmět: Dětské hřiště Okružní Dolní
Dotaz: Dobrý den,
již před delším časem jsme psali,zda by šlo opravit(natřít)či raději vyměnit(novější typ,kdy je pod sedadlem pryž) železnou houpačku pro dva na dětském hřišti-Okružní Dolní mezi domy 1916....
Pokud by šlo,tak bychom byli moc rádi.

D
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v tuto chvíli zajistíme opravu předmětné houpačky a do budoucna budeme uvažovat o instalaci modernější houpačky na toto dětské hřiště s přihlédnutím k finančním možnostem města.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová, odbor komunálních služeb

10. 8. 2017
Předmět: lampa, ze které je schozen kryt a koukají kabely.
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Palachova u posledního vysokého paneláku je lampa, kde je dole schozen kryt a koukají tam dráty. Mohou tam šahat například děti.
Prosím o co nejrychlejší nápravu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za informaci, operativně jsem objednal opravu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

2. 8. 2017
Předmět: částečné změny MHD
Dotaz: Dobrý den, teď ve zpravodaji byla poznámka, že zkraje září se budou částečně měnit jízdní řády MHD, zbytek pak koncem roku. Bude už teď v září jezdit linka 5 na Vodojem? Je to potřeba, protože od vlaků se na Vodojem musí chodit do kopce od Neumannovy ulice. Když už se správně posunuly odjezdy z nádraží o deset minut z 30. minuty na 40. minutu, tak by se tohle mohlo dotáhnout. Potom už by to bylo bezvadné. A kdyby ještě navíc linka 8 taky jezdila na Vodojem, tak už by byla maximální spokojenost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za námět, bude posouzen s ostatními náměty na téma MHD. První změny jsou připravovány k 3.9.2017, další úpravy předpokládáme k 1.1.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 7. 2017
Předmět: Linka č.4
Dotaz: Dobrý den, zachovejte linku č.4, aby jezdila jako dříve z Libušína kolem Peny a Hypermarketu a dále ke Kauflandu. Byl to výborný spoj na nákupy, nejen pro starší seniory z Libušína, ale i pro ostatní.Vždy býval spoj plný lidí.Nerušte dobře a účelně zavedenou linku.Opravdový nesmysl je, když nyní jezdí na Dagmarky a potom nesmyslně dále.Je to neúčelný spoj.Z Dagmarek jít pěšky na nákup k Hypermarketu a zpět na Libušín, katastrofa,zkuste si to, přemýšlejte a pracujte racionálně !.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš námět. Bude posouzen pracovní skupinou s ostatními náměty na téma MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 7. 2017
Předmět: Bejby kino
Dotaz: Dobrý den,
Bejby kino pro maminky pro maminky s dětmi. Film Oklamaný. Popis: zraněný nepřátelský voják může v prostředí tvořeném pouze ženami zapůsobit jako odjištěný granát.
Můžete mi vysvětlit, co je na tom bejby kino? Předpokládám, že spousta maminek si toto drama s dětmi velice užije....
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

Bejby kino je určeno maminkám na mateřské dovolené, které nemají možnost jít například do kina večer. Nejedná se v o dětské či rodinné filmy.
Vybíráme zde filmy převážně s ženskou tématikou, či ženským obsazením v hlavních rolích. Filmy jsou promítány s částečným osvětlením a sníženou hladinou zvuku, aby se děti do tří let mohly volně pohybovat po sále.
Jedná se tedy o filmy pro dospělé, kde kino slouží převážně jako zázemí pro kojence a batolata maminek na mateřské dovolené.

S pozdravem
Ing. M. Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

8. 8. 2017
Předmět: Vývoz popelnic
Dotaz: Zdravím, již několikrát nám nevyvezli popelnici na Santiniho ulici, ostatní popelnice které stály vedle ano. Je to k vzteku ��. Bára.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Z Vašeho dotazu nelze poznat zda se jedná o popelnici na komunální odpad nebo na bioodpad.
Pokud jste ji měla přistavenou brzy ráno, neměl by být důvod, proč by zrovna Vaši neměli již několikrát vyvézt, dotážeme se zda toto pochybení registrují.
Můžete kontaktovat přímo firmu AVE na telefon 566 624 301.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2017
Předmět: Potkani
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych nahlásit množící se potkany v ZR, osobně jsem je viděla na ZR 4 - Průmyslovce. Zarážející na tom bylo, že se vůbec nebáli lidí a v klidu si šli po chodníku proti několika lidem až zalezli pod popelnice. Možná by město mělo zvážit deratizaci, než se ještě více rozmnoží. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plošná deratizace města, která probíhá ve spolupráci s VAS, SATT a správci bytových domů, bude provedena na přelomu října a listopadu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

10. 8. 2017
Předmět: Partička v parku U Ivana
Dotaz: V parku U Ivana se permanentně pohybuje parta mladých hochů, evidentně pod vlivem alkoholu či drog, napadají slovně i fyzicky ostatní teenagery, MP je nemůže kontrovat či vykázat? Strach tudy jít...
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den, Váš dotaz jsme postoupili městské policii a současně připojujeme její odpověď.
Uvedenou skupinku osob jsme již několikrát kontrolovali. Při našich kontrolách jsme nezjistili žádné porušení zákona. V případě, že budete svědkem nějakého protiprávního jednání, okamžitě nás kontaktujte na lince 156. Děkujeme.8. 8. 2017
Předmět: Cyklostezka 1.máje - Žižkova
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, koho napadlo stavět cyklostezku v tomto úseku? Nešly by finance, když už jsou určeny na cyklostezky použít trochu duchaplněji? Například na propojení místních částí? Mělkovice, Stržanov a další
1. na jakou komunikaci naváže stezka na ulici Žižkova? Na hlavní silnici?
2. víte, že přes Sázavu, v parku na Farčatech už cyklostezka vede cca 100m vzdušnou čarou a je dost slušně napojena na páteřní stezku na Pilák?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Kabelko,
trasa je navržena podle ÚP města a navazuje na úsek v ZR III směrem k Hamrům n.S. Jde o pojízdný chodník, který je umístěný v místě stávající vyšlapané pěšiny.
Propojení na místí části Mělkovice a Stržanov se také připravují.

ad.1 Ano, cyklista bude moci vyjet na státní silnici a chodci vyjít na chodníky podél této státní silnice. Není to sice ideální řešení, ale není ojedinělé a je zatím jediné možné. Stavba bude realizována v případě získání dotace;
ad.2 Ano, víme. Realizovali jsme ji po tom, co se nám podařila jednání s majiteli původních pozemků. I přes existující stezku na Farských humnech, část chodců a dokonce i cyklistů, využívá zkratku na této straně řeky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 8. 2017
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,dnes jsem si přečetla v deníku Vysočina o Netínském hřbitově,že je on-line,nešlo by něco podobného ve Ždáře? Co jsem se dočetla,tak je to dobrý a užitečný nápad a vlastně na www.ceskehrbitovy.cz můžu vyhledat důležité informace,což jsem ani nevěděla až díky tomuto článku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za Váš námět. Jedná se o jeden z druhů pasportů městských nebo městem spravovaných majetků, který je zpřístupněn občanům. V současné době město Žďár spustilo digitální pasport zeleně, připravuje pasport veřejného osvětlení, digitalizaci pasportu komunikací. Následovat může digitalizace dat i dalších objektů, např. právě hřbitovů. Prioritou jsou však pro nás v tuto chvíli výše uvedené pasporty. Váš námět i nadále povedeme v patrnosti, jako jeden z možných budoucích kroků.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 8. 2017
Předmět: výměna písku v pískovišti Libušínská 19 - 25 ZR
Dotaz: Dobrý den, už několik let se neměnil písek v pískovišti ve dvoře domů Libušínská 19 - 25 ZR, prosím o jeho výměnu. V září /16. 9. 2016/ jste slíbili výměnu písku v květnu. V květnové odpovědi /25. 5./ jste napsali, že písek objednáte. Nyní je 1. srpna a stále není písek vyměněn. Dočkají se písku děti ještě letos v létě nebo mi za měsíc napíšete, že vyměníte až na jaře v příšttím roce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou úpravu pískoviště, zapříčiněnou problémem v komunikaci s dodavatelem. Tento týden by měl být písek v předmětném pískovišti vyměněn. Děkujeme za pochopení.


Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

8. 8. 2017
Předmět: přechody pro chodce na náměstí
Dotaz: Dobrý den.
Na obou přechodech pro chodce opatřenými semaforem na náměstí nefunguje "cvakání", důležité pro nevidomé a u přechodu naproti drogerii Teta nesvítí ani zelený panáček. Asi špatná žárovka. Toto již trvá alespoň dva týdny. Šlo by prosím toto napravit? Děkuji a přeji pěkný den. Padalíková.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, dva týdny jsme chodili na základě poznatků odstraňovat závady a nic jsme nenašli, vždy vše fungovalo. Porucha se zcela nahodile „klubala“ a nyní se projevila, bohužel je vážnější, proto jsme objednali co nejrychlejší zásah servisní organizace, snad se závada podaří odstranit co nejdříve. Děkuji za spolupráci.
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

8. 8. 2017
Předmět: Svoz bioodpadu - znečištění
Dotaz: Při dnešním svozu bioodpadu v ulici V Zahrádkách došlo k velkému znečištění ulice silně zapáchajícím odpadem, vytékajícím ve velkém množství z vozu. Prosíme o úklid vozovky kropicím vozem. Doufáme, že se situace již nebude opakovat. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Vaši připomínku předávám na firmu vyvážející bioodpad. Děkuji za upozornění
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 8. 2017
Předmět: SEČENÍ TRÁVY
Dotaz: Chcete hledat lepší místa k životu ve městě....mně by docela letos stačilo, kdyby byla posečená tráva a ne všude, kam se podívám, plevel, kopřivy , prostě je to velmi ošklivé, neuklizené....vypadá to jako za totáče. Nějak nechápu, když to léta fungovalo, proč jste vyměnili dobré za příšerné. U nás...Barákova ulice...se sekalo letos jednou.....už máme všude opět trávu a kopřivy a plevel.... a alergii.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
o důvodech změny předchozího dodavatele údržby zeleně toho již bylo sděleno mnoho, stejně tak k nevyhovujícímu stavu se sečením trávy, toto si tedy dovoluji nechat bez dalšího komentáře. Další seč na Barákově ulici by měla proběhnout do konce měsíce srpna.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 8. 2017
Předmět: pro vedení města
Dotaz: Vážení, opravdu mě pobavil příspěvek radní Ludmily Řezníčkové, která se vyjadřuje k sečení trávy. Vzhledem k její provázanosti s firmou, která se stará o zeleň ve městě, bych rád upozornil, že by se měla věnovat jí, protože zeleň ve městě je na tom jen o trochu lépe než sečení. Nebo taky firma PURUM neví, co všechno má udržovat, protože je nová? Je to k smíchu, s pozdravem Mach
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
váš názor jsem předal vedení města dle vašeho přání.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

5. 8. 2017
Předmět: dílčí změny jízdních řádů městské dopravy
Dotaz: Zdravím,v posledním čísle radničního zpravodaje píšete,že od září něco trochu změníte v jízdních řádech městské dopravy. Myslíte na pracující a staré lidi na Vodojemu ? Aby se dostali spojem 5 na Jamborovu ? Aby se dostali spojem 8 na Jamborovu ? Že spoje 5 a 8 na jamborovu pomohou Vodojemákům jezdit k vlakům a od vlaků ? A proč bagatelizuje starostlivou otázku starší paní ke spoji 5 pro cestu na hroby na hřbitov na Novoměstské ulici ? To byste nemohli posílit zastávku na Novoměstské ulici ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Milane, absenci širšího spojení na sídliště Vodojem si uvědomujeme, máme i představu, jak to řešit. Návrhy nyní zpracovává dopravce, zda to bude možné z hlediska oběhu vozidel a kolik to bude stát. Asi nebude možné tam ihned zavést linky č. 5 i 8, ale o osmičce zcela vážně uvažujeme. Co se týká dotazu k lince č. 5 ve vztahu k obsluze zastávky Novoměstská, tak jsem jenom paní vysvětlil, jaké je řešení. Ono nejde se dostat jednou linkou na všechny zastávky, nehledě na to, že s daným vedením počítá celá soustava MHD, na jednotlivé linky jsou vydané licence, atd. Tak jak je určeno pro linku č. 6 „vymést“ co nejvíce zastávek po městě a dopravit cestující na hřbitov pod Zelenou horou, tak ji lze využít i opačným směrem a dopravit se ze ZR 2 a 5 na Novoměstskou, navštívit hřbitov a linkou č. 5 se vrátit domů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 8. 2017
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,dovoluji si poslat dotaz(během posledních asi 8 let opakovaně) ohledně dobudování chybějícího VO v ulici Jihlavská,v úseku od křiž Chelčického x Jihlavská po Enpeku. Podle vašich dřívějších sdělení se mělo letos (2017) začít budovat, ovšem byla to zase jen slova.Jinak ještě malá připomínka- proč už několik měsíců nesvítí jedna z lamp na Havlíčkově náměstí (u kašny,u park.stání-číslo lampy nevím) ? Jinak se už těšíme na nové VO v Mánesově ul.,škoda,že z druhé strany zůstane "skanzen".
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dobudování veřejného osvětlení na ulici Jihlavská je, bohužel, takový náš evergreen. Vězte, že k plánované realizaci nedošlo vždy z objektivních důvodů. Pro letošní rok jsme připraveni to opravdu dotáhnout do konce, ale došlo k selhání projektanta a nakonec jsme nutnou úpravu projektové dokumentace museli svěřit někomu jinému, takže teď je snaha to vše stihnou doprojektovat a povolit, aby se ještě stihla realizace. Na Havlíčkově náměstí je porucha na kabelovém vedení, tato porucha je reklamována a než dojde k lokalizaci a odstranění, tak jsme udělali dílčí zásahy, aby toho nesvítilo co nejméně, výsledkem tohoto našeho snažení je jen to jediné nesvítící svítidlo. Po Mánesově a Kavánově ulici by mělo postupně plynule dojít i na zbytek „skanzenu“.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 8. 2017
Předmět: Semafor + webkamera
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem upozornit, že nefunguje zvuk pro nevidomé na přechodu od radnice k bazénu a přestala nějak snímat webkamera města.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Děkujeme za upozornění. Závada nefunkčního zařízení pro nevidomé byla nahlášena správci, který závadu odstraní.
Při kontrole funkčnosti webkamery nebyla shledána závada.

6. 8. 2017
Předmět: Názor
Dotaz: Dobrý den líbí se názory některých radních, které publikovali v zpravodaji, že v radničních prostorách by již neměla být hospoda. Ztotožňuji se s jejich názorem, že by měly být vytvořeny v těchto částech budovy reprezenttivní prostory,ať již buď jako galerie, nebo opravdu něco pěkného, co se k této historické budově na náměstí hodí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za váš názor, který rada města již zvažovala a jistě ještě bude projednávat. Až budeme znát rozhodnutí o budoucím využití, tak o něm budeme informovat a realizovat jej.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

1. 8. 2017
Předmět: Zdarsky zpravodaj
Dotaz: Dobry den,
jiz podruhe po sobe jsme na Dolni nedostali Zdarsky zpravodaj.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za informaci. Roznosové službě jsem tuto skutečnost nahlásila. Věřím, že se to již nebude opakovat. Příští zpravodaj vyjde až 18. září 2017. Ve všech schránkách by měl být do 21. 9. 2017.

V případě nedoručení zpravodaje se prosím obracejte přímo na mě - nikola.adlerova@zdarns.cz

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

4. 8. 2017
Předmět: Rekonstrukce ulic
Dotaz: Dobrý den,

Červenec nám již uplynul a práce na rekonstrukci ulic Kavánova, Mánesova stále neprobíhají. Myslíte si, že je správné tyto ulice rozkopat na podzim respektive na zimu. Z doslechu jsem se dozvěděl, že se nebude jednat jen o opravu povrchu komunikace a veřejného osvětlení, ale také dalších inženýrských sítí (kanalizace, plyn, …). Tyto práce se jistě nestihnou do zimních měsíců, když i samotné přípravy na ně neprobíhají zrovna nejrychleji.

Spozdravem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Košťále,
7.8.2017 má rada města projednat výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby, takže přibližně kolem 15.8. by mohla být akce zahájena.
Stavba by měla trvat 3 měsíce.
Majitelé a provozovatelé inženýrských sítí byli o přípravě stavby včas informováni a písemně se k přípravě vyjádřili. Konkrétně právě majitelé a provozovatelé kanalizace a plynu v těchto ulicích rekonstrukce svých sítí provádět nechtějí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 7. 2017
Předmět: Kritika
Dotaz: Dobrý den, na Farčaatech kolem herních prvků je to nekvalitní, protože se tam kolem drží po dešti voda, kůra je opotřebovaná, vymyslete tam jiný podkladový materiál, tento je silně nevyhovující. Je tam těch prvků málo, když se tam sejdou matky s dětmi, tak si některé nemají kde hrát.O škaredé nepraktické mlátové cestě se raději zmiňovat nebudu,zlatá asfaltová cesta kolem, ta je perfektní.Jinak opilci a nepřizpůsobiví lidé se tam stále válejí po těch herních prvcích.Ostuda !!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za námět. Předala jsem kompetentním osobám.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

13. 7. 2017
Předmět: Farčata
Dotaz: Dobrý den, na Farčatech v těch hracích prvcích pro děti se válejí bezdomovci a problémová mládež, když je MP vykáže, tak jsou tam za chvíli zase, co s tím ? Ničí to tam, je to potom pro děti nehygienické, no hrůza.Měla by to být klidná herní zóna pro matky s dětmi, opak je pravdou ! Stejně tam schází více herních prvků. To není park pro psy, kde je nechají páníčci vyvenčit a ani to po nich neuklidí, no a zase chudáci děti, které si v tom hrají !!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
kontroly v prostoru Farských humen provádějí hlídky MP namátkově, a to nejméně 3x během služby, jak v denní, tak i v noční době. Pokud strážníci zjistí, že dochází k porušování veřejného pořádku včetně vyhlášek města, např. se jedná o zákaz konzumace alkoholických nápojů, pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích apod., věc ihned na místě řeší. Osoba, která se dopouští protiprávního jednání může být z místa vykázána, uloženo napomenutí nebo bloková pokuta, případně předána k projednání správnímu orgánu. Žádáme proto občany, pokud zjistí, že zde dochází k protiprávnímu jednání konkrétních osob, mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku MP č.156 což je služebna MP, věc oznámit a na místo bude vyslána hlídka MP. Případně se lze obrátit i na telefonní linku Policie ČR - 158.
S pozdravem
Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou


3. 8. 2017
Předmět: Postřeh
Dotaz: Dobrý den, ve Žďárském zpravodaji jsem si přečetla názory radních i zastupitelů na různé věci.Souhlasím s některými radními, že prostory bývalé radniční vinárny je nutno využít smysluplněji. Našemu městu stačí cca. 80 hospod, na co více nalejváren.Radnice má být dominantou města ne s hospodou, ale např.s nějakou galerií, nebo jinak kvalitně využitými prostorami místo bývalé radniční.Nabídka 600.000,-Kč,jen aby jste tyto prostory pronajaly, za každou cenu jsou vyhozené peníze,tyto využijte jinak.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Váš postřeh jsem předala vedení města.

S pozdravem

Nikola Adlerová, oPM

1. 8. 2017
Předmět: Přechod pro chodce
Dotaz: Nemohl by být mezi centrálním parkovištěm a Lidlem a Poliklinikou přechod pro chodce. Cesta je hodně frekventovaná. Dnes tam vběhl chodec před 2 auta
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za námět a protože v tomto prostoru jsou tři místa, kde si chodci na vlastní nebezpečí zkracují cestu přes ulici Neumannova, nejsou zatím další úpravy v plánu. V této lokalitě by ale měla být zpracována v průběhu dvou let územní studie a ta by měla stávající pěší trasy vyhodnotit a navrhnout koncepční řešení.

30. 7. 2017
Předmět: Označení výluky na zastávkách MHD
Dotaz: Dobrý den,

Na zastávkách MHD chybí informace o změně vedení linky č. 4 v průběhu prací na křižovatce "u Orlovny".
U jízdního řádu nejsou informace o vynechání zastávek (Libická, Sázavská a i Okružní horní)! Stejnětak není poznačeno na Brodské obch. domy, že tam linka č. 4 nyní zastavuje a kam pokračuje (vynechána Okružní horní...)
Také je škoda, že když už linka jede takto zkráceně, tak neobslouží zastávku Libušínská (jako linka 4 starého jízdního řádu).

Zaměřte se na to, prosím. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Informace o změnách MHD jsou umístěny na webech města a MHD, jsou vysílány v rozhlase a informace jsou vylepeny na dotčených zastávkách. Na vylepování informací na zastávkách po trase není kapacita, tento způsob informací je již delší dobu zavedený. Spoje jedou po objízdné trase od poslední obsluhované zastávky k další, zajíždění u č. 4 na Libušínskou není možné z důvodu licence na danou linku.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

26. 7. 2017
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: V případě cylistů i přes opakované odpovědi jak MP "koná" se bohužel vůbec nic nezměnilo. Proč na konkrétní otázky odpovídáte nekonkrétně? Z těch neurčitých odpovědí a skutečné každodenní reality na místních chodnících mám dojem, že Městská policie "chytala" cyklisty celé jedno dopoledne, chytila jich jedenáct, z toho na devět udělala "ty, ty, ty, to se nedělá" a dva dostali pokutu 100,- korun českých. Toto už splňuje Vámi uváděné odpovědi na níže položené dotazy a lze se jimi chlubit celý rok.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na obdobný dotaz jsme již odpovídali 3.7. a 19.7. 2017. MP pokračuje v kontrolní činnosti, bohužel chování některých cyklistů se nezmění ze dne na den.

30. 7. 2017
Předmět: MHD na hřbitov
Dotaz: Krásný den vám, za prvé je v pořádku, že jste vyslyšeli občany Kláštera a Vysočan, kteří potřebují navštívit hroby na hřbitově u Novoměstské ulice. Vyslyšeli jste je ale jenom napůl, protože se mohou dostat spojem č. 5 jen od hřbitova. Cestou na hřbitov přímé spoje nemají, nebo musí přestupovat na nádraží. Na hřbitov jezdíme už jen hůř pohyblivé, proto spoj č. 5 nám pomáhá. Přestup na nádraží je námaha pro nás. Nešlo by něco jezdit napřímo i opačným směrem? Ostatní z nového MHD je celkem dobré.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Linka č. 5 je tzv. okružní a primárně je určena pro svoz a odvoz cestujících od a k vlakům. Vést ji i opačným směrem v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. Nové vedení linek je koncipováno na využití přestupů, takže nejlepší pro návštěvníky hřbitova na Jamské ze ZR 2 a 5 je jet dvojkou a pokud to zdravotní stav dovolí, tak vystoupit na zastávce Horní a dojít a nebo jet na nádraží a přestoupit na linku č. 4.
Nebo jet linkou odpoledne č. 6 na hřbitov a zpět linkou č. 5.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

27. 7. 2017
Předmět: zrcadlo u sklárny
Dotaz: Vedle zrcadla umístěného v uličce do parku Farská humna vyrůstají větve, které zasahují do zorného úhlu zrcadla a omezují výhled.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, věc prověříme a zajistíme nápravu.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: U průmyslovky máme posečeno. Ti mladí kluci to posekli perfektně. Nepletl jsem se jim pod kola a tak mě neohrožovali. A ty slečny, co tam hrabaly, také nebyly marné. Že, vy stále si stěžující dědci!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování předávám zhotoviteli i správkyním zeleně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2017
Předmět: Dopravní značení na Dvorskou ulici
Dotaz: Na sloupu na křižovatce na Dvorskou ulici je značka cyklostezky i směrovka Dvorská ulice otočená jiným směrem. Již delší dobu. Prosíme o nápravu. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu objednáme. Děkujeme za upozornění.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 7. 2017
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den.
Proč pokračuje nesmyslné kácení stromů v urnovém háji? To nestačí, že tam už nejméně polovina stromů zmizela?
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předmětné smrky pichlavé byly již dříve odborníky vyhodnoceny jako nevhodné pro tuto lokalitu (vzhled, perspektiva, zdravotní stav, škody na zařízení, ohrožení zdraví a majetku na provozně exponovaném místě). Bylo dohodnuto že budou postupně odstraněny a nahrazeny jinou výsadbou. Protože se po prudké bouři 22. 6. 2017 nacházely ve stavu akutního zhoršení provozní bezpečnosti, bylo přistoupeno k jejich pokácení, samozřejmě tomu předcházelo několik jednání a kácení bylo orgánem ochrany přírody povoleno. Na tuto lokalitu se připravuje revitalizace zeleně, která by měla vycházet z již dříve připraveného návrhu úprav na urnovém háji.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 7. 2017
Předmět: Oprava hřiště
Dotaz: Dobrý den, v ulici Pelikánova bylo opraveno hřiště, bohužel je tam v současnosti rozbitá brána. Jen upozorňuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava již byla objednána, děkujeme za upozornění.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

23. 7. 2017
Předmět: parkoviště vedle nádražní haly
Dotaz: Dobrý den,
parkoviště v těsné blízkosti nádražní haly směrem ke Kauflandu bylo vždy přístupné veřejnosti. Nyní bylo nově opraveno a je tam vjezd pouze na povolení. Chápal bych to, pokud je to soukromý pozemek a oprava byla provedena ze soukromých peněz, nikoli za podpory státu, obce, EU. Můžete mi to prosím objasnit?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Předmětné parkoviště je na pozemku, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. Způsob financování opravy parkoviště nám není znám. Obecně však platí, že EU přispívá i na ryze soukromé stavby (např. nejrůznější školící střediska), kde také není volný přístup veřejnosti.

24. 7. 2017
Předmět: lampa č. 804
Dotaz: Dobrý den, na lampě veřejného osvětlení č. 804 na rohu ulic Sadová a Binkova visí z lampy kryt elektrokabeláže a do lampy tak prší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, oprava proběhne co nejdříve.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: centrální parkoviště
Dotaz: Je dobré, že jste nechali na hlavním parkovišti za prodejnou nábytku vyznačit stání bílými čarami. Jenom nechápu, proč se tak nestalo po celé ploše parkoviště. Na straně k centru města by bylo dobrých 20 až 30 dalších parkovacích míst. Také byste konečně mohli označit toto parkoviště za "centrální" a navést k němu auta prostřednictvím dopravního značení s dodatkem parkování zdarma. Určitě by se trochu ulevilo parkovišti na náměstí. Dojde k tomu někdy?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
část prostoru byla myšlena jako rezerva pro tržnici. Pokud tento prodej bude nadále v útlumu a nedojde k jinému celkovému koncepčnímu řešení prostoru, bude zváženo doplnění vodorovného dopravního značení i v těchto místech. Zvážíme i doplnění směrovek k centrálnímu parkovišti.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

24. 7. 2017
Předmět: Sečení
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
Zajímalo by mě, kdo poseče za garážemi na novoměstské, bývalá školní zahrada na novoměstské, parčík před Stržanovem, březoví háj na jamské naproti hasičům, ulice jamská posečena z 60%. A takových ploch vám napíšu ještě několik, ale pokud nevíte co a pokud se správně seče, zeptejte se paní Šustrové, ona vám poradí. Já vím že jste tam nová, pokud chcete vědět další plochy, rád vám je napíšu, ale už se mi to tam nevejde, díky za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
- za garážemi na Novoměstské jej již posečeno
- bývalou školní zahradu na novoměstské město neseče užívá ji Flamberg, upozorníme je, aby pozemek udržovali posečený
- parčík před Stržanovem - pozemek mimo obec, není zařazeno jako veřejná zeleň a proto takto již delší dobu není udržováno
- háj na Jamské - nejedná se o veřejný trávník, ale o háj, který se neseče
- ulice Jamská - pokud se jedná o pozemek mezi silnicí a chodníkem na straně k hasičům, ten je posečen, toto jsou pozemky města, pozemky od chodníku dále již nejsou městské a tedy nejsou sečeny na náklady města
Máte-li dotaz k dalším konkrétním plochám, rádi Vám je zodpovíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 7. 2017
Předmět: Opět tráva ...
Dotaz: Dobrý den, může mi někdo říct kdy se konečně poseče cyklostezka od piláku do Polničky naposled ji sekla Zahrada Vysočina, od té doby to nikdo neposekl. Víte vůbec pokud se ta cyklostezka seče? Jestli jo tak je tam pošlete. No a ta cyklostezky na Radomín? Projeto jenom traktůrkem křoviňákem nešáhnuto. Posečeno 20% z celkové plochy. Byl tam z vás někdo? Děkuji za stručnou a výstižnou odpověď. Díky Koudelka F.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
část cyklostezky na Polničku je městská a bude jako bývala i dříve posečena minimálně 1 x za rok. Kolem cyklostezky na Radonín jsou sečeny pouze pásy těsně u stezky, ostatní buď není v majetku města nebo není zařazeno do městem pravidelně udržované veřejné zeleně, proto není posečeno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


25. 7. 2017
Předmět: TRÁVA PO--X-té
Dotaz: chcete vědět - bližší upřesnění lokality.? přijedte se podívat na Purkynovu ulici-je to tady strašný .měli jsme náštěvu z anglie ..prý tohle ještě neviděli ...tráva a bodláky skoro po kolena...a plno klíštat ,.malý dítě se v ní schová..ptám se kdy?, stihne se ještě letos posíct Ždár 2? a nepište mi že se seče jinde ...nikde nejsou ti vaši sekáči vidět . kromě před 14dny na stalingradě u bývalé Sázavy ....ted sice 2 dny prší , ale to kdysi fa.Vysočina měla už za ty dny hotový celý Ždár,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
lokalita Purkyňova kromě svahu k řece byla již jednou posečena, druhá seč je připravována na příští týden, pokud to umožní klimatické podmínky. Svah k řece je zařazen do ruderálních ploch, které se sečou cca 2 x ročně, první seč proběhne společně s druhou sečí ostatních ploch v této lokalitě, tj. předpoklad v příštím týdnu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 7. 2017
Předmět: Tráva, lavičky
Dotaz: Při procházce 20. 7. jsme šli kolem neposečených ploch plných vzrostlého plevele za sport, halami a u vodár, zařízení na Libušíně, břeh kolem fotbal. stadionu proti restauracím (dř. sauna), břehu u barokního mostu u zámku jsou samý vysoký plevel místo trávy (kritizováno návštěvníky na parkovišti), nové lavičky na cyklostezce jsou sice hezké, je jich málo, nejsou u nich odpad. koše a je tam pořádný nepořádek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
za sport. halami a v okolí bylo sečení zahájeno, u barokního mostu nejsou posečeny pozemky, které nejsou ve vlastnictví města a město je na své náklady tedy neseče, pořádek kolem laviček u cyklostezky prověříme zvážíme další kroky v této věci, děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 7. 2017
Předmět: Vyšlapaný trávník na náměstí
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda by šlo na roh pěší zony a náměstí umístit nějakou "překážku" (např.informační tabulku, odpadkový koš, vysadit strom nebo keř, lavičku) zkrátka cokoliv, co by zabránilo chodit přes trávník v místě kde býval přechod k Morovému sloupu. Jelikož zvyk je železná košile a mnoho lidí ještě nepochopilo nebo nezaznamenalo, že přejít z pěší zony na náměstí lze přímou cestou. Nevypadá to hezky a je to naše vizitka.
Děkuji za odpověď.
S přáním hezkého dne
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
věc projednáme s městským architektem, následně zvážíme možnost úpravy.
Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 7. 2017
Předmět: tráva
Dotaz: Dobrý den,předešlá firma,která měla na starosti údržbu zeleně byla asi dražší,ale město bylo krásné,ted je to k pláči.Není to dobrá vizitka pro naše město.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sekání trávy je v tomto roce neuspokojivé. Pokud máte připomínky k údržbě zeleně, prosím sdělte nám nejlépe konkrétní připomínky, na takové jsme schopni reagovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 7. 2017
Předmět: Odpadkové koše
Dotaz: Na cyklostezce od stadionu dál, kde nejsou u laviček odpadkové koše, tak tam se válí odpad. Vychovanost lidí se někam vytrácí, mladí místo aby seděli na lavičkách, tak sedí na těch opěradlech s nohama na sedící ploše no strašné. Obecně laviček a odpadkových košů by mohlo být více.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úklid jsme objednali, požadavek na zvýšení počtu košů zvážíme s kolegyní po jejím návratu za dovolené. Děkujeme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 7. 2017
Předmět: Parkování na náměstí
Dotaz: Kdo vymyslel parkování na náměstí ? Parkování je za KB a to by pro projíždějící mělo stačit, dále je pod MěÚ parkoviště. Proč blokovat náměstí. Ve všední den je to jedna hrůza ! Posezení na lavičce na náměstí ve všední den nepřichází v úvahu pro nepředstavitelný hluh a škodliviny z výfuků vozidel z projíždějících a parkovacích vozidel. Kdo to vymyslel, toho bych tam na půl hodiny posadil, toho chytrého pána.Náměstí jako takové není vůbec klidné náměstí, ale je to změt hluku a chaosu !!
Odpověď (odbor dopravy):
Každé řešení má své výhody i nevýhody. O možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice.

22. 7. 2017
Předmět: nepořádek
Dotaz: Dobrý den, je neskutečný nepořádek u kontejnerů na oděvy, mnoho věcí vytahaných a poházených před kontejnery na hlavním parkovišti za spořitelnou.Jak je možné, že to z těch kontejnerů jde vytahat, to neexistuje lepší zabezpečení ? Oslovte firmu ať si to zajistí, aby se to nedalo pro příště vytahovat. Neskutečný nepořádek !! Copak se musejí takové nepořádky stále opakovat ? Vemme si již vzor např. ze SRN tam je čisto a pořádek !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, prověříme, zajistíme úklid.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 7. 2017
Předmět: čistota chodníků
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poděkovat za úklid chodníků vedoucích podél ul. Neumannova - po červnové bouřce byly plné větví a různého materiálu ze stromů. Stejně tak byla uklizena silnice v této ulici. Mohly by být uklizeny i další místa v našem městě? Např.ulice Nádražní a Chelčického by si určitě zasloužily podobný úklid. Stejně tak silnice v ulici Jihlavské má stále okraje plné hlíny a zarostlé trávou, kromě toho tam téměř není vidět vodorovné značení.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úklid Vámi zmíněných ulic jsme objednali spolu s dalšími. Požadavek na úklid ulice Jihlavská a obnovu vodorovného značení opětovně postoupíme na správu a údržbu silnic.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Neustále jediný co se tu člověk dozví je,že jednáte v souladu podle smlouvy,kroky nečiníte žadné,opatření žadné,termíny už raději neuvadíte,pač by musela dostat už davno třetí za neplnění....jste všem pro smích.To je vedení na úrovni opravdu. Paní Wurzelová jednu odpověd jako druhou,jen aby to bylo odbyté...haha.Přišla neví jak to tu chodilo,proč asi,už není v NMNM teď to odsere Žďár,ten vypadá děkujem Vám velice je směšné...chci znát termín dodělání IV ploch které měly být před měsícem díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Máte právo na svůj názor, a já využiji svého práva jej z větší části nekomentovat.
Termín pro sečení které konkrétní plochy Vás zajímá? Na konkrétní dotaz ráda sdělím konkrétní odpověď. (Jen upřesňuji, že i plochy IV. int. třídy požadujeme séci v různých termínech, proto je vhodné bližší upřesnění lokality.)
Máte-li zájem o řešení nedobrého stavu sečení trávy ve městě, ráda se s Vámi osobně setkám, abychom si ujasnili, kdo a co v této věci může konat a koná.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


19. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Paní Wurzelová, vaše odpovědi jsou neadekvatní k dotazům, čímž myslím odpovědi psané přes kopírák, jsou směšné typu kroky které město činí jsou popsány kdesi, na dotaz má být odpověd nebo vám to činí problém???každý dotaz je zaměřený na něco jiného a konkrétní odpověd nato neni, to vám moc děkujem...ještě že platy Vám jdou z občanů... takže pohoda klídek tabáček neboť to už se jinak ani brát nejde s vašim přístupem ohledně sečení jak to necháváte dojít do extrémů a kroky k nápravě v nedohlednu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kroky prováděné odborem komunálních služeb v rámci nekvalitní a pomalé seče trávy probíhají v rámci platné smlouvy o dílo, která byla uzavřena v minulém roce. Jinou možnost nemáme. Rozhodnutí o případném odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy je v kompetenci rady města.
Odbor komunálních služeb např. kontroluje prováděné práce, dává pokyn k úhradě skutečně provedených prací, dává pokyn k vyúčtování sankcí (pokud zhotovitel v následných termínech neodstraní zjištěné vady). V této chvíli jsou vyúčtovány sankce v hodnotě 30 tis. Kč.
Řešení stávajícího stavu v sečení trávy pro nás např. znamená vynaložení velkého úsilí a mnoho času stráveného např. právě při opakovaných kontrolách nekvalitně nebo pozdě provedených prací. Doposud se touto cestou nedaří posunout výkony zhotovitele tam, aby nebylo nutné sankcionovat a práce probíhaly řádně a v termínech dle potřeb města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Chci se zeptat zda má někdo v kompetenci odbornost sekáčů.... tím myslím zda mají oprávnění s tím dělat aniž by někoho ohrozily. Dřív to byly osoby tmavší pleti.... pochybuji teď opět mladí kluci podle mě školou poviní tak pochybuji, že by měli školení a odbornou způsobilost. Není to na trestní oznámení??? Podle mého ano. Mohl yto někdo prověřit? Nehodlám na ně narážet a chodit obloukem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na základě platné smlouvy na sečení trávy za odbornost svých pracovníků odpovídá zhotovitel prací, tedy firma GFP service s.r.o. Firma ručí i za škody, které případně vzniknou při její činnosti. Firma musí proškolit své pracovníky a případně i řešit, pokud způsobí škodu, jestli jí ji pojišťovna uhradí, pokud by práci neprovedli dostatečně kvalifikované osoby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 7. 2017
Předmět: Vyčištění uličních vpustí 2
Dotaz: Dne 15.6. jsem upozorňoval na zcela zanesené uliční vpusti v ulici Bří Čapků a dalších ulicích v ZR 4. Bylo mě poděkováno za upozornění, avšak za více jak měsíc se nestalo vůbec nic. Při bouřkách voda teče po ulicích, místo toho, aby odtékala dešťovou kanalizací. Když o naše upozorňování nestojíte, tak tuto rubriku zrušte. Ušetříme si vzájemně čas. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z kapacitních důvodů se plošné čištění vpustí rozběhne až v půli příštího týdne. Prozatím byly čištěny jen jednotlivé vpusti tam, kde hrozily škody na majetku. Za zasílání poznatků samozřejmě dále děkujeme a za zpoždění prací se omlouváme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 7. 2017
Předmět: Uzavírky na Klafaru a MHD
Dotaz: Dobrý den, za chvíli bude uzavřená a rozkopaná Libická a Revoluční ulice. Bude zavřená i pro MHD, nebo autobusy budou moct projet? Na webu města jsem o autobusech MHD informaci nenašel, jen informaci pro omezení pro auta. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ke změnám v MHD v souvislosti s uzavírkou předmětné křižovatky dojde, informace budou zveřejněny na webu města během pátku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 7. 2017
Předmět: Šachy MěÚ lavička
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu letos není před budovou MěÚ lavička na šachy?
Na jaře jsem byl s dětmi na úřadě a byli jsme ujištěni, že až bude počasí, lavička bude.
Bude lavička nebo ne?? Děkuji za info...
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
šachová lavička byla vlivem počasí poškozená. Z důvodu bezpečnosti a také vzhledu je nutné provést její opravu. Po dohodě s p. starostou a p. ředitelem Ptáčkem byla lavička odvezena na 4.ZŠ (tam ji vyráběli) k opravě a zatím se nevrátila.

19. 7. 2017
Předmět: cyklisté na chodnících a přechodech pro chodce
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli město nějak toleruje jízdu cyklistů po chodnících a po přechodech pro chodce? V posledních týdnech nebo už měsících je toho čím dál více. Cyklisté jsou navíc po připomínkách hrubí a arogantní, nebo neteční. Běžte se třeba podívat na křižovatku u Conventu, tam jezdí cyklisté pořád. Městskou policii nemá cenu volat, cyklisté ujedou. Provádí město ve spolupráci s Městskou policií kontroly a kolik cyklistů bylo třeba loni pokutováno? Je potřeba s tím něco dělat.
Odpověď (odbor dopravy):
Na stejný dotaz bylo odpovídáno Městskou policií dne 3.7. takto:

Děkujeme za Váš poznatek ohledně jízdy cyklistů po chodnících. Samozřejmě, že se hlídky MP při své činnosti mimo jiné zaměřují též na dodržování zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích , konkrétně se jedná o dodržování ustanovení § 57 a § 58 „Jízda na jízdním kole“ kde jsou jasně daná pravidla, jak by se měl cyklista chovat k účastníkům silničního, tak aby je svoji jízdou neohrožoval. Zákon také pamatuje na určité vyjímky, kdy mohou cyklisté používat k jízdě chodníku.

Ve Vámi dotazovaném období řešili strážníci desítky případů porušování silničního zákona jízdou po chodnících a nedodržení stanovených pravidel. Ve většině byly tyto prohřešky řešeny domluvou, ale za některé vážnější přestupky byly nezodpovědní cyklisté řešení na místě uložením pokuty v blokovém řízení.

13. 7. 2017
Předmět: Propojka z Jamské k obchodnímu centru a propojení obchvatu z Brněněké k Jihlavské
Dotaz: Dobrý den, kdy už konečně budou realizovány ty propojky z Jihlavské k obchodnímu centru a pokračování obchvatu z Brněnské k Jihlavské ? Pořád je slyšet jen, že to stojí na výkupech pozemků. Vše jde snad urychlit,proč to v našem městě vše tak trvá, kde je ta slibovaná flexibilita, máte mnoho nových přijatých lidí do nového oddělení projektů a nikde nejsou výsledky. Volby se blíží a občané jsou hodně zklamáni současným vedením.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Boháčku,
Váš email jsem předala vedení města. Bohužel, nemám bližší informace o termínech realizace Vámi zmiňovaných akcí, pouze o tom, že se na jejich přípravách pracuje a v jakých jsou stupních přípravy.
Nové oddělení projektů a marketingu nemá v pracovní náplni přípravu a realizaci staveb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 7. 2017
Předmět: Obrubníky
Dotaz: Dobrý den, počítá se letos s opravou obrubníků před kulturním domem ? Jsou tam sice zasázené kytky, nic moc upravené, zasypané jehličím, ale ty hnusné staré rozbité obrubníky, to je něco otřesného.Je to Vaše vizitka, jak se město stará.Investice mají jít do rozvoje a zkrášlování města a ne do věcí, které zůstanou jen na papíře.A to nemluvím o těch vyšlapaných škaredých zkratkách, co s tím budete dělat např. u Kulturního domu ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Loucká,
Váš námět jsem předala vedení města a kolegům na odbor komunálních služeb.
V současné době finančně náročnější investice města, ke kterým celková revitalizace území kolem Domu kultury patří, směřují do rekonstrukce povrchů sídliště Žďár n.S. 7 a 5, do výstavbu inženýrských sítí nově připravovaných ulic obytného souboru Klafar III, a do rekonstrukce povrchů ulice Nádražní. Lze tedy počítat pouze s dílčími, méně finančně náročnými opravami.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 7. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, jsem zaměstnancem firmy TOKOZ a nevidím žádný přínos ve změnách MHD, konkrétně u linky č. 2. Tato linka jezdí s hodinovými intervaly (vždy v XX:43) stejně jako ta předchozí (XX:03), což není žádný přínos, navíc pak musím na nádraží čekat na navazující spoje. Tento čas čekání jsem v minulosti lépe využil časem stráveným v práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, i když je zaměření linky č. 2 jiné než doprava na směny fi. Tokoz, existují zde určité možnosti. Vaši připomínku předložím k projednání v pracovní skupině, prosím o zaslání informace, jaké jsou časové vazby při přestupu na nádraží.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, co se bude dít prosím po bývalém Bílém Lvu,na náměstí? Je ticho po pěšině a prázdné torzo tam stále hyzdí náměstí, zřejmě si s tím neporadí ani nové vedení našeho města ?Byly velké plány na realizaci ve volném prostoru pod zdravotní školou, proč je toto místo mrtvé a pro město nějaká lukrativní stavba se tam nestaví ? Nevím, co vše již bylo v předvolebních slibech našeho vedení města,ale zatím se jim toho moc nepodařilo.Velké zklamání. Tato chyba se v příštích volbách nemůže opakovat
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Křepinský,
Váš email jsem předala vedení města. Za odbor rozvoje a ÚP mohu sdělit pouze, že pro objekt na pozemku po bývalém hotelu Bílý lev je vydáno stavební povolení a je na investorovi stavby a jeho finančních možnostech, kdy stavbu zahájí. Pokud mám správné informace, je vedení města s investorem v kontaktu.
U objektu u zdravotní školy odstoupil zájemce od svého záměru na odkoupení pozemku a výstavbu polyfunkčního objektu. Pozemek je možné zastavět objektem občanského vybavení. V Akčním plánu města na rok 2017 – 2020 město nemá zatím zařazený záměr, který by na tomto pozemku realizovalo.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 7. 2017
Předmět: Kašna na náměstí
Dotaz: Rošt u kašny na který dopadá voda z trysek po obvodu kamenné mísy by bylo dobré nejméně o 10 cm snížit aby se voda nerozstřikovala až na kostky kolem kašny. Zároveň by bylo vhodné pár trysek(i polovinu) zaslepit.Určitě by nedocházelo ke zbytečným ztrátám vody.Zajímalo by mně kolik vody se tak zbytečně rozplyne do okolí kašny.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, rošt nelze snížit, protože by vznikla na veřejně přístupném místě velká nerovnost a hrozil by úraz, zvláště pak v době, kdy by byla kašna mimo provoz. Rozstřik vody okolo kašny byl záměrem projektanta, jeho zdůvodnění bylo v minulosti v dotazovně uveřejněno. Město, aby zabránilo nadměrným ztrátám vody, nechalo po zprovoznění kašny přespárovat dlažbu v místech dopadu vody nepropustnou mazaninou, takže voda z velké části stéká po takto ošetřené dlažbě do štěrbinového sběrače a jím se vrací zpět do systému. Je třeba si uvědomit, že největší ztráty z kašen, dle jednotlivých typů, je odparem a činností větru. My jsme ke snížení ztrát vody v systému kašny provedli několik opatření, při běžném průběhu počasí je denní spotřeba vody cca 1,5 m3.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 7. 2017
Předmět: Reference sekáčů 4
Dotaz: Pokud pan Kadlec prověřil reference firmy ( "dokonce" i subdodavatele!!! ) před výběrovým řízením, mohou občané vědět, jaké informace získal? Jak byly subjekty spokojené s kvalitou provedených prací?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odpovědi byly shodné s tím, co bylo uvedeno v nabídce. Tedy plnění řádně a v termínu. Reference subdodavatele jsem prověřoval především proto, že subdodávka činila 50% celého plnění. V jeho případě bylo potvrzeno, že se jedná o velmi solidní firmu, která plní řádně, včas a profesionálně.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

8. 7. 2017
Předmět: MHD zastávky
Dotaz: Dobrý den, neustále v různých článcích píšete jak jste pečlivě dva roky připravovali nové linky MHD. Nemáte dojem, že zodpovědní pracovníci Městského úřadu svoji práci nezvládají, jestliže za tyto dva roky nebyli schopni zajistit vybudování důstojných autobusových zastávek Libická a Sázavská? Jediné co zvládli bylo postavit hnusný rezatý starý označení zastávek. Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
jsem pracovníkem městského úřadu mající ve své náplni mj. i MHD. Co kdo napsal či poskytl do médií je věcí redaktorů či poskytovatelů informací, já to nebyl a ani to nechci komentovat. Veškeré činnosti související se zavedením nového vedení MHD, mimo rámec dopravního úřadu, který rovněž zastávám, jsou úkoly z pracovní skupiny, jejíž jsem členem a plním úkoly vzešlé z jednání této skupiny bez ohledu na můj názor. Přesně před rokem jsem oznamoval vítěznému projektantovi, že byl vybrán ke zhotovení zjišťovací studie proveditelnosti umístění a výstavby nových zastávek MHD a nejednalo se jenom o Klafar. Koncem r. 2016 se teprve začínalo pracovat na dokumentaci pro územní a následně pro stavební řízení a to nyní již běží. Protože jsme zastávky potřebovali mít v určitém místě a ne jinde, tak se musely řešit mnohé problémy, k urychlení řešení jsme se mnohdy angažovali i mimo rámec telefonicky, aby projektant měl rychleji potřebné věci, takže si vůbec nemyslím, že jsem něco nezvládal, spíše mám nyní problém kvůli MHD stíhat ostatní svoji náplň. Z vašeho dotazu je vidět, že nemáte ani potuchy co všechno obnáší podobné řízení, protože byste pak mluvila jinak, váš názor si beru osobně a jako urážku všech poctivých úředníků.

Čest vašemu konání

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

19. 7. 2017
Předmět: údržba
Dotaz: Dobrý den, jen by mě zajímalo, vy nemáte nikoho, kdo by se občas po Žďáře prošel, zkontroloval proběhlé práce (sečení, vývoz odpadků, atd.) a popřípadě nahlásil závady? Pokud na jeden vrchovatý koš musí občané volat odvoz co 14 dní, pokud se seče tráva vysoká 40cm, pak je něco špatně. Opravdu by to tu nemohlo fungovat automaticky bez stálých připomínek občanů? Stále mluvíte o akci "do práce na kole". Projeďte se tedy někdy po městě a po stezce. Bez pravidelné údržby to nepůjde.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
naši pracovníci kontrolují průběh a stav údržby městského majetku v průběhu celého roku, podle potřeby a aktuální situace. V rozsahu služeb jsme někdy omezeni třeba i rozpočtem města. Záměrem města je trvalá a průběžná údržba městského majetku. Nejsme kapacitně schopni mít zcela aktuální přehled o celém městě, a proto vítáme konkrétní připomínky od občanů, které nám pomáhají napravit nedostatky. Bohužel v tomto roce je situace právě se sečením trávy velmi problematická. Činíme kroky, které by měly situaci zlepšit – viz. předchozí odpovědi v dotazovně k tomuto tématu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 7. 2017
Předmět: MHD a taxislužba
Dotaz: Dobrý den, nemám připomínky k jízdním řádům MHD. Chci se ale zeptat, jestli ty nalepené reklamy na taxislužbu na všech nebo na většině zastávek vedle jízdních řádů MHD jsou nějak domluvené? Je to nějaká dohoda s městem, že tyto taxíky jsou levnější, když zrovna nejede MHD? Nebo je to zakázaný výlep? Pokud je to zakázaný, budete pokutovat tu taxislužbu za zakázanou reklamu na veřejném místě? Podle mě by se obecně prospěšné práce měly věnovat zvelebování města a ne odstraňování zakázaných reklam.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Tyto a všechny podobné výlepy jsou samozřejmě zakázané, naše činnost je spíše směřována do jejich odstraňování, protože se sankcemi je to poněkud složitější, resp. s celým dokazovacím postupem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 7. 2017
Předmět: křižovatka ulic Vysocká, Vonkova, Studentská
Dotaz: Uprostřed křižovatky je nebezpečná prohlubeň po špatně umístěné mříži .na kanálu. Je třeba toto místo oranžově označit nebo tam postavit kužel, ale nejlépe toto místo co nejdřív opravit.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
místo necháme označit a opravu objednáme.
Děkujeme

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: Jste super
Dotaz: Jste super! Nenechte se otrávit dotazy občanů na téma sečení. Vaše odpovědi jsou naprosto skvělé. Výběr toho nejlepšího:"..práce byly zahájeny,.práce probíhají,..zhotovitel neplní termíny,..situaci aktivně řešíme,..nemusíme si všimnout všech problematických věcí,..zjištěné vady plnění jsou s firmami řešeny..,děkujeme za upozornění,..kroky, které město činí v rámci sečení trávy, jsou popsány v předchozích odpovědích." Nádhera:-) Kandidujete na titul "Megafór 2017". Budou prosím i další odpovědi?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na dotazy odpovídáme podle jejich obsahu a aktuálního stavu dotazované věci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: "Kvalitni" poseceni
Dotaz: Dobry den. KONECNE nekoho napadlo "posekat" u pomniku obetem 1.svet.valky. Na lavickach se tam ani sednout nedalo, byly zarostle. Na druhou stranu je to posecene katastrofalne. Za 1.je spatne poseceno za 2.po odvezeni kontejneru neposekli pod nim a za 3. to je ten kdo sece krovinakem takovej trotl ze nevidi tu dlouhou travu podel patniku?! To nemuze udelat hned aby se tam nemuseli vracet?! Chodim zde casto a uz me nebavi na ten hnus driv zarostlej a ted blbe posecenej koukat!!!!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kvalitu prováděných prací před jejich převzetím kontrolujeme. Hradíme až dokončené práce. S plněním termínů má dodavatel opakovaně problémy. I v této lokalitě bude postup obdobný. Děkuji za Váš názor.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: Reference firmy GFP service s.r.o.
Dotaz: Dobrý den,

zajímalo by mě, zda někdo ověřil reference firmy GFP service s.r.o.. Tím myslím, zda někdo odpovědný za výběrové řízení např. zvedl telefon a skutečně reference prověřil. Odpověď ve smyslu, že firma vyhověla všem podmínkám výběrového řízení i platné legislativy jsme už slyšeli několikrát. Jak se říká papír snese všechno. Tím chci říct, že mě zajímá jasná odpověď (ano prověřil/ ne neprověřil).

Přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Eva Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověřil. Dokonce jsem telefonicky zjišťoval reference na subdodavatele – firmu Svobodné zahrady Klus.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

17. 7. 2017
Předmět: MHD 2 přes Stalingrad
Dotaz: Nešlo by v době, co budete upravovat MHD, udělat něco s linkou 2? Teď jezdí v trase původní linky 2A, lepší by bylo, kdyby jezdila v trase původní linky 2B a pomohla tak lidem na Stalingradě. Na náměstí a z náměstí stejně moc lidí nejezdí, případně můžou užít zastávky u Městského úřadu, u polikliniky, u pošty nebo i u hřbitova na Novoměstské. Jezdit přes náměstí je zbytečný luxus. Zamyslete se nad tím, lidem ze Stalingradu by to bylo ku prospěchu. Další návrhy na změny nemám, vyhovuje mi to.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, je třeba si uvědomit, že Žďár není jen Stalingrad a že MHD má sloužit všem. Stalingrad je nyní obsluhován docela luxusně, vyjma zastávky Brodská, a i to by se dle připomínek mělo řešit. Přál bych vám ty dotazy a telefonáty obyvatel ZR 2 a 5, kteří nejsou spokojeni se stávajícím novým stavem, natož pak, kdyby došlo na váš návrh.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 7. 2017
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: plochy ll tříd měly být už třikrát a nejsou plochy lll tříd už po druhe a nejsou a plochy IV tříd už měly být hotové a nejsou.... Není nic tak jak by mělo být jediný co umíte je že jednáte v souladu s firmou ale za jakých podmínek s prominutím hrůza!!! Lokality nejsou dotaženy a k čemu to vypadá??? Je Vám jedno. Kvalita je taky hrůza místa nedodělaná... je odbornost k smíchu jako vedení... Děkuji za odpověd ikdyž firma co od začátku nemá kompetence měla byt vyhozena a najatá co to dokáže že??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kroky, které město činí v rámci sečení trávy, jsou popsány v předchozích odpovědích na toto téma.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 7. 2017
Předmět: Dosečení ploch IV tříd
Dotaz: Děkuji za odpověd ale kdy bude náprava to měmůžete zdělit? Do kdy budou plochy kolem garaží cyklostezka a Zelená hora dodělány? Přijde Vám normální že plochy jsou z půlky hotové a zato dostaly zaplaceno? Krom jiného těch ploch je daleko více a to víme .... přece mě nechcete zdělit že to bude doděláno v září jejich tempem.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kroky, které město činí v rámci sečení trávy, jsou popsány v předchozích odpovědích na toto téma.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: Zelený odpad
Dotaz: Dobrý den, na Grejdách je stále nevyvezena upozorňovaná již několikráte ta hromada zeleného odpadu, co se to stále děje, že se musí několikráte pořád něco urgovat, proč to nejde odvést hned a pořádně ? Se službami nejsem vůbec spokojena.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Dnes je vše odvezeno. Osobně jsem zkontrolovala.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 7. 2017
Předmět: Stížnost
Dotaz: Tvrdíte, že dáváte hlavní prioritu na termíny sečení, kvalitu a hlavně taky, jak vše kontrolujete. Podle mého,z toho neděláte vůbec nic.Na problémy lokalit pouze po upozornění občanů,jinak by se s tím nedělo nic.Termíny už raději neuvádíte??? Naposledy do července a od té doby už jako stíhají??? Kvalita,to okusování svahů,mista,která jsou vynechaná a místa kde ani nebyly je dostačující??? Němělo by město koněčně vypovědět smlouvu firmě která nemá lidi ani kapacitu??Omluvy jsou už trapné ne??Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kroky, které město činí v rámci sečení trávy, jsou popsány v předchozích odpovědích na toto téma.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 7. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, bude se letos opravovat ta otřesná silnice od kruhového objezdu u Ivana směrem k Primě a dále, včetně nových chodníků ? To naní silnice to začíná být tankodrom, samý hrbol, no strašné.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
celková rekonstrukce této ulice není v plánu pro letošní rok zahrnuta. Jinak s hodnocením stavu této komunikace souhlasíme a nejhorší úsek vozovky u kruhového objezdu bychom rádi v tomto roce nechali opravit.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: V novinách jsem četla, že Váš úřad již dal slavné firmě co seče naše město druhou pokutu. To je k ničemu, když není posekaná plocha v našem městě, tak jak má.Připomínky občanů jsou oprávněné, kvalita špatná a třetina není posekaná.Již dávno měla být s touto firmou ukončena smlouva.Jak mohla vyhrát výběrové řízení je nepochopitelné.Myslím si, že vedení města by za to mělo nést odpovědnost vůči svým voličům, alespoň sebekriticky přiznat chybu ve špatném výměru, nebo odstoupit z funkcí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, firma neplní dle platné smlouvy, je postupováno v souladu s možnostmi danými smlouvou, tj. probíhají průběžné kontroly a pokud vady nejsou odstraněny v termínech je sankcionováno.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 7. 2017
Předmět: kanály 2
Dotaz: Dobrý den
na ul.Nezvalova u chodníku k ul. Bří Čapků se opět propadla zemina o půl metru.Prosím o nápravu. Dle odpovědí z 18.5-žádný správce sítí nehlásí problémy.Za 2 měsíce zase díra-kam se ta hlína ztrácí?Pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
znovu se pokusíme zjistit důvod, opravíme propadlá místa. Děkujeme Vám za upozornění.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 7. 2017
Předmět: Polámané větve
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na spadlé neuklizené větve na Libušíně v areálu parku za pečovatelským domem, konkrétně vedle domu čp. 210. Velké kusy polámaných větví tam leží od bouřky již dva týdny. Dále podél cyklistické stezky na Pilák to vypadá podobně, spoustu polámaných větví a sekat tráva se tam asi už letos taky nebude, pokud se tedy nebere za posekání těch pár sem tam vysekaných pruhů trávy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úklid větví probíhá průběžně. V den podání Vašeho dotazu bylo odklizení větví objednáno, stav sečení byl zkontrolován a firma upozorněna na nutnost lokalitu doséci. Děkujeme Vám za zájem o údržbu zeleně.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 7. 2017
Předmět: Trava
Dotaz: Chci se zeptat kdy budou dodelany 4. plochy trid intenzity seceni jako jsou oblasti garazi ktere se vzdy sekali a nejsou, cyklostezka kolem pilaku kraje se vzdy sekly cele a ted tam neni brano kolem garazi plochy rovnez ne. jenom projety mista jeden pruh a tot vse. Letos to bude jinak? Nez tomu bylo doposud? a zelena hora se sect bude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dne 10. 7. a 11. 7. 2017 byla provedena kontrola Vámi zmíněných lokalit a na jejich stav jsme firmu upozornili. K napravení by mělo dojít během tohoto týdne. Děkuji Vám za upozornění.
S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 7. 2017
Předmět: seceni travy
Dotaz: Chci se zeptat jake jsou dalsi kroky v oblasti seceińi? Nejenom ze dana fira ma smlouvu ale nestiha a problmatika trva dlouho jake je vase dalsi opatreni? Prodloueni terminu? Sankce? Nejenom ze nestiha ale i kvalita vazne neni takova jaka by mela byt. Neni oblast kde by nebylo neco dostrunovano atd atd ale to je vsem jedno hlavne ze je lacina.... oblasti ktere mely byt pred mesicem a budou po mesici mozna dodelany vam prijde jako normalni? Je podtatne ze frekvence seceni je polovicni=uspora diky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době postupujeme dle smlouvy a za nedostatky firmě vyúčtováváme sankce. V žádném případě nechceme šetřit tím, že snížíme frekvence sečení. Záměrem města je, aby stávající dodavatel byl schopen plnit řádně dle platné smlouvy.
S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 7. 2017
Předmět: Tráva jinak
Dotaz: Dobrý den
Jsem obyvatel Vodojemu pracující v průmyslové zóně. Myslím si že budu mluvit za všechny kteří odcházíme pěšky do práce přes "neoficiální" cestu přes hráz rybníku Velký Posměch (nad hasičárnou). Nebylo by možné zařídit, případně domluvit s majitelem, posekání trávy na této hrázi? Tráva je přes metr vysoká. Děkuji Martin
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posečení trávy v této lokalitě bude objednáno.

S přáním hezkého dne


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 7. 2017
Předmět: Opakovaně sečení!
Dotaz: Dobrý den.11.10.17
Rád by jsem se zeptal jestli někdo z nynějšího "vedení města" chodí nebo projíždí ulicí Neumannova. U autobusové zastávky Neumannova, ze směru od Polikliniky, jsou v její těsné blízkosti tak přerostlé bodláky, že dosahují výšky tříletého dítěte! Jinak Haškova se opakovaně stává pralesem stejně jako celé město.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
během tohoto týdne bude objednáno sečení trávy v této lokalitě.

S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 7. 2017
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem procházela po Vašich vychvalovaných mlátových cestách a hrůza.Od spadu od mateřské školky Sluníčko, nahoru směrem k Ivanovi, je část vykostkovaná, to je vpořádku, ale potom nesmyslně pokračují mlátové cesty, které jsou od vody vymleté, jsou tam díry, no strašné. Opět se šetřilo na nesprávném místě.V létě jste špinaví a zaprášení, po dešti jsou tyto cesty vymleté a děravé !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vymleté úseky necháme opravit. Nadále připravujeme opatření k lepšímu odvedení srážkových vod tak, aby k vyplavování těchto úseků cest v takové míře nedocházelo.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 7. 2017
Předmět: stiznost
Dotaz: By me zajimalo, proc na stiznosti ohledne seceni odpovidate cca po dvou tydneh??? Me prijde celkem neadekvatni k vasim povinostem. Budou plochy 4 tridy doseceny tak jak byvaly nebo se plochy zmenily? kontroluje to nekdo? Mam jako obcan pravo k nahlednuti k pozadavkum seceni? Nebudu prehlizet nedostatky kdyz to delate vy. dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení trávy kontrolujeme pravidelně, o nedostatcích v sečení trávy samozřejmě víme a postupujeme v souladu se smlouvou. Plochy IV. intenzitních tříd jsou u firmy objednány a určitě budou sečeny dvakrát do roka jako každý rok s tím rozdílem, že termíny budou opožděny.


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 7. 2017
Předmět: MHD rozsah kilometrů
Dotaz: Dobrý den, už se tady na to dříve někdo trochu ptal. Já se zeptám jinak. Kolik by stálo, kdyby MHD jezdila o polovinu více kilometrů jako dnes? Bylo by to více o polovinu roční dotace města na MHD nebo jinak? Více kilometrů navíc by bylo pro město prospěšné, i když s tím málem kilometrů teď jezdí MHD podle nových jízdních řádů o hodně lépe jak v minulosti. Jen ty nehotové zastávky na Klafaru to kazí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, to nejde brát paušálně, záleží na mnoha okolnostech, oběhu vozidel, které linky by ujely více kilometrů atd. Je hodně připomínek, určitě k nějaké úpravě dojde, vše je otázka financí a možností oběhu vozidel. Zastávky na Klafaru jdou v jiném režimu než spuštění nového vedení MHD, i když jsme se celý průběh přípravy a realizace zastávek snažili co nejvíce urychlit, tak předpokládáme, že výstavba proběhne v září. Mohli jsme nechat autobusy zatím jen projíždět, ale zvolili jsme cestu pro občany snad přijatelnější, ač není zcela plnohodnotná.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 7. 2017
Předmět: MHD na Okružní ulici
Dotaz: Vážení, od července jezdí přes Okružní ulici trochu víc autobusů MHD jak předtím. Dobrá je i ta zastávka na Libické. Ale pořád ještě dost jich jede jen přes zastávku na Brodské a přes Okružní nejedou. Nešlo by, aby autobusy nejezdily jen přes Brodskou, ale přes všechny zastávky na Okružní? Na Okružní bydlí spousta starých lidí a pro ně chodit stovky metrů na Brodskou je námaha. Taky budete jednou staří!
Odpověď (odbor dopravy):
Pane Doležale přeji dobrý den, u MHD nelze zajistit, aby všechny autobusy obsluhovaly všechny zastávky, to bychom se nedoplatili, cestující by měli cestu neúměrně dlouhou a je tu i nějaký oběh vozidel. Zastávky na Okružní ulici jsou obsluhovány dostatečně, spíše bude naše snaha zakomponovat do oběhu Brodskou, která je nyní hodně „vynechaná“. Vaši připomínku předložím k projednání.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

15. 7. 2017
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: dobrý den,
na dětském hříšti na Dolní ulici (za obchodem Pramen), je zničené pískoviště- rozpadlá kláda a nalomená houpačka. prosíme o opravu ať nedojde k úrazu.
děkujeme
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
děkujeme Vám za informaci, předám ji na příslušný odbor k odstranění závady.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

15. 7. 2017
Předmět: Dopravní značky
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že dopravní značky by měli dodržovat všichni bez rozdílu! Proč před MěÚ před hlavním vchodem stále parkují řidiči, kteří porušují dopravní značení. Buďto odstraňte ty značky, nebo se postarejte o nápravu, aby si tam neparkovali řidiči kdy chtějí a jak chtějí bez jakéhokoliv postihu. To tam ty značky potom máte zbytečně ! Nikomu neupadnou nohy, když si dojde k Vám z hlavního parkoviště.
Odpověď (odbor dopravy):
Na obdobný dotaz jsme již odpovídali 23.6. Podle informace od Městské policie je zde pravidelně prováděna kontrolní činnost, která bude i nadále pokračovat. Pokud byste byl svědkem protiprávního jednání, volejte bezplatnou linku 156.

15. 7. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den pane Dvořáku ,myslím si, že zrušení linky č.4, která zastavovala na Libušíně a pokračovala přes Stalingrad a kolem Peny a Primy je velká chyba a požadujeme tuto linku aby jezdila tak jak jezdila v minulosti pro občany z domu DPS a další občany Libušína, kteří jezdí nakupovat do Peny a Primy je to nutnost.Nezasahujte do zavedených spojů, na co byli lidé zvyklí ! Předpokládám, že MHD je pro lidi a ne pro nesmyslné rušení těchto spojů !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, u linky č. 4 došlo k přetrasování, nicméně podobných připomínek jako je Vaše eviduji více a předložím je na jednání pracovní skupiny. Nejideálnější by bylo vložit do trasy stávající nové čtyřky ještě zastávku Libušínská, ale je to o financích a především o možnostech oběhu vozidel.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 7. 2017
Předmět: Poplatek za svoz odpadů
Dotaz: z dnešních novin jsem se dozvěděla, že dáváte ke schválení zastupitelům vyhlášku č.3/2017, kde se bude platit za odpad i v rod. domě, nebo bytě, kde není k pobytu přihlášena žádná osoba. Tuto vyhlášku jste v roce 2015 zrušili, tak by mě zajímalo, proč ji chcete znovu prosadit. Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
město Žďár nad Sázavou zpoplatňuje likvidaci komunálního odpadu místním poplatkem na základě Obecně závazné vyhlášky, která vychází z ustanovení § 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Pro rok 2017 je platná Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, jejíž plné znění můžete nalézt na webových stránkách města pod odkazem: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/4-2016.
Dle odst. 1) písm. b) § 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Od tohoto poplatku jsou vyhláškou osvobozeni vlastníci s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou. Novou vyhláškou je pouze navržen nárůst tohoto poplatku těm, kteří jsou povinni jej hradit.

S pozdravem

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

15. 7. 2017
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Dobrý den paní Kozáková, ten zelený odpad na Grejdách, který Vám byl avizován stále nebyl odvezen, proč a z jakého důvodu, již je to tam přes týden a stále se nic neděje,kde je problém ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Krnášová
došlo ke skluzu v likvidaci z provozních důvodů, dnes by mělo být odklizeno.
Děkuji za pochopení.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 7. 2017
Předmět: Koše
Dotaz: Dobrý den, koše kolem cyklostezky směrem od zimního stadionu dál jsou přeplněné, nutno vyvést, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkuji za informaci a vývoz obratem zařídím.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 7. 2017
Předmět: Firma PURUM vs radní
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,

mám dotaz ohledně firmy PURUM zabezpečující údržbu zeleně v našem městě. Již několikrát jsem si všiml firemního auta firmy PURUM jak jezdí po městě, což není nic překvapivého. Překvapením pro mě bylo zjištění, že ve vozidle jezdí radní paní Řezníčková.
Chápu to správně, že na údržbu zeleně vybralo město firmu, ve které je zaměstnaná paní radní Řezníčková?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předávám odpověď od paní radní Mgr. Ludmily Řezníčkové:

Mgr. Řezníčková pracuje pro firmu Purum, ovšem v jiném oboru. Tato firma má široké spektrum působnosti, např. stavební firma Profistav je také součástí holdingu Purum. Paní Řezníčková zastává ve firmě funkci ekologického poradce pro odpadové hospodářství. Bydlí ve Žďáru a kancelář jí firma zřídila také ve Žďáru. Svoje vozidlo může používat i k soukromým účelům proto jí můžete vídat. S ošetřováním městské zeleně nemá nic společného.

13. 7. 2017
Předmět: Koše
Dotaz: Dobrý den, koše kolem cyklostezky směrem od zimního stadionu dál jsou přeplněné, nutno vyvést, děkuji.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za informaci. Předala jsem na odbor komunálních služeb.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

11. 7. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Nové MHD mnoha lidem pomohlo, ale jsou tady ještě maličkosti na vylepšení. Určitě by mělo jezdit více autobusů ke hřbitovu pod Zelenou Horou, více přes Klafar a další. A jedna věc se mohla podařit s velkým efektem, tedy hodně muziky za málo peněz. Naprosto jste podcenili propagaci změn, nechali jste lidi, ať se změnami sami prokoušou. Pak se nesmíte divit, že se spousta lidí ptá na věci, které při dobré propagaci byly jasné. Co bylo důvodem té katastrofální propagace nové MHD? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Informace o připravovaných změnách MHD byly kromě jiného komunikované na setkáních s občany, na setkání se seniory v Klubu důchodců, od března opakovaně ve článcích ve Zpravodaji, články v dalších tiskovinách, televizní debata i s dopravcem, informace na facebookových stránkách města, rozeslání informací školám a okolním obcím a příspěvkovým organizacím, spolkům....
Před spuštěním reálného provozu a vyzkoušením změněného linkového provozu není pochopitelně možné zprostředkovat občanům všechny potřebné informace a zodpovědět všechny dotazy. Mnoho otázek vyplyne právě až z praxe, tedy z užívání MHD. Pro tyto účely je zřízená e-mailová adresa mhd@zdarns.cz a pracovníci odboru komunálních služeb i pracovníci informační kanceláře dopravce, firmy ZDAR, jsou připraveni tyto dotazy zodpovídat. Vítáme relevantní připomínky občanů a jsme připraveni je zohlednit do finálních úprav provozu MHD.
Ohledně konkrétních otázek propagace se prosím obraťte přímo na marketingovou referentku Mgr. Hanu Vykoukalovou – hana.vykoukalova@zdarns.cz, tel. 770 125 568.
Děkuji
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent
a
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


12. 7. 2017
Předmět: hřiště Okružní,Dolní
Dotaz: Dobrý den,prosím, kdo odemyká hřiště na Okružní ,Dolní (mš Kamarád)? Zámek je umístěn tak, že nejdou vrátka zavřít. Tedy dítě může vběhnout na silnici nebo může na hřiště vběhnout pes! Prosím, provádějte zde kontroly, schází se tu děti bez rodičů. Dělají nepořádek a vyjádřují se vulgárně. Děkuji Renáta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Zámek je letos úplně nový, zatím bez připomínek asistentů, že by nefungoval. Stav prověříme, pokud bude potřeba opravíme. Děkujeme za upozornění.
Otevírání, zavírání provádějí bezpečnostní asistenti, kontrola je zajištěna i během dne. Provozní řády máme na obou hřištích – jak na dětském tak i na dopravním: za děti si zodpovídají rodiče, osoby starší 18 let.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

7. 7. 2017
Předmět: Výstavba "U Vápenné cesty"
Dotaz: Dobrý den,

na úřední desce města je nyní vyvěšen záměr k prodeji parcel pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě "U Vápenné cesty" a dle plánku budou do budoucna k dispozici parcely větší rozlohy pro samostatné rodinné domy. Pro ně jsem záměr k prodeji nenašla a ani se mi nepodařilo najít informaci o tom, kdy by měly jít k prodeji. Zajímalo by mě proto, kdy je prodej těchto stavebních parcel v plánu, popř. na koho se mám obrátit.

Děkuji, s přáním pěkného dne
Mazáčová
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Mazáčová,
jak jsem již odpovídala v jednom z předešlých dotazů, prodej pozemků pro samostatně stojící rodinné domy a dvojdomy připravuje město po prodeji pozemků pro řadové rodinné domy. Datum ani cena nejsou známy.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 7. 2017
Předmět: Pozemky - bydleni
Dotaz: Dobrý den,
plánuje město prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů (nemyslím dům řadový)? Pokud ano, za jakou cenu a k jakému datu se prodej plánuje.
Rád bych se ještě zeptal na základě jakých hodnot vzniká výpočet pro cenu pozemku za m2. Cena 2000,- za pozemek na Klafaru pro řadový dům mě celkem překvapila.
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Dospěle,
ano, v nově připravovaných ulicích Barvířská a K Milířům je připraveno 9 pozemků pro samostatně stojící rodinné domy a 2 pro dvojdomy, v majetku města. Jejich prodej proběhne po prodeji pozemků pro řadové rodinné domy. Datum ani cena nejsou zatím známy. Cenu stanovuje zastupitelstvo města na návrh rady města.
Odbor rozvoje a ÚP v současné době disponuje pouze cenou z projektu stavby. Z ní vychází předpokládaná cena pozemku z projektu stavby: 2.571,- Kč/m2, bez DPH. Do toho nejsou započteny vyvolané investice typu archeologický výzkum, vynětí a inženýrský činnost. Očekáváme ale, že se cena stavby sníží výběrovým řízením na dodavatele stavby
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 2. 2017
Předmět: Městské sportoviště
Dotaz: Dobrý den, dočetl jsem se v Žďárských novinách o městském sportovišti na Bouchalkách.To je ohromná investice i když etapová, je otázka, kde na to město vezme peníze ?Proč se třeba neopraví stávající objekty u fotbalového hřiště (šatny,sprchy a pod.), vyšlo by to na podstatně méně peněz ? To se ty stávající zbourají ? Vše se bude stavět nové ? Představa dobrá, ale moc drahá ! Sám jsem sportovec , ale je to moc drahé a zadlužovat naše město se mi moc nelíbí.Děkuji, je to můj osobní názor.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
pravděpodobně jste četl o původním záměru stavby sociálního zázemí fotbalového stadionu. 22.6. 2017 ale zastupitelstvo města schválilo, že revitalizace sportovišť bude směřovat právě na stávající objekty: na výměnu stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště, opravy stávajícího zázemí fotbalového stadionu, na objekt zázemí u tenisových kurtů (pro tenis a fotbal) a na umístění nové nafukovací haly na části tenisových kurtů. Zastupitelstvo města schválilo také podání žádosti o dotaci z MŠMT na tuto akci, její předfinancování z rozpočtu města v odhadované výši 35 mil. Kč vč. DPH.

Více se dočtete přímo v materiálu ze zastupitelstva města http://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2017/ZM2017-22/22-17-ORUP-8.pdf

S pozdravem
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

5. 7. 2017
Předmět: Správa města
Dotaz: Jak je to vlastně s vedením města? Vztahy mezi městským úřadem a samosprávou. Je starosta zodpovědný za město a práci úřadů? Mohla byste prosím stručně popsat jak to má fungovat?
Přeji hezký den.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
odpovědi na Vaše otázky nejlépe zodpoví zákon o obcích - Zákon č. 128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení).

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Další informace naleznete například zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

3. 7. 2017
Předmět: Poplatek za psa
Dotaz: Dobrý den, byl jsem dnes v konfrontaci s hlídkou MP že nemám zaplacen poplatek za psa. Dle vyhlášky jsem povinen platit poplatek za psa, ale já vlastním pouze fenku Bobinku, tudíž jsem přesvědčen že se na mě tato vyhláška nevztahuje. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Zatloukale,
místní poplatek ze psů platí držitel psa v místě svého trvalého pobytu. Pokud máte trvalý pobyt ve Žďáře n. S. (nebo místní části města) a jste držitelem psa, měl byste svého psa zaregistrovat do 15 dnů od jeho nabytí.
Vyhláška o místních poplatcích vychází ze zákona o místních poplatcích kde je předmětem poplatku pes, bez ohledu na pohlaví zvířete. K zaregistrování psa se můžete dostavit v úředních hodinách do kanceláře č. 35 (1. patro MěÚ), kde Vám rádi poskytneme bližší informace.
S pozdravem
Miroslava Zachová
odbor finanční

3. 7. 2017
Předmět: Reference firmy GFP service s.r.o.
Dotaz: Dobrý den,
můžete mě říci, jak jste zjišťovali před výběrovém řízení reference firmy GFP service s.r.o.? Když z dostupných zdrojů je známo, že tato bývalá šumperská firma s exekucí se pouze transformovala a jednatel zůstal stejný. Proč už nedělá údržbu v Šumperku? Zjistili jste také, že musela skončit v Poličce? Skončila zde pro absolutní neschopnost provádět zahradnické práce. A není veřejným tajemstvím, že nezaplatila svému subdodavateli na pelhřimovsku za 3 aleje kolem čvrt miliónu korun.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
firma vyhověla všem podmínkám výběrového řízení i platné legislativy.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 7. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den, do 30. 6. mělo být posečeno celé město, ale ulice Dvorská stále posekaná není.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
o těchto nedosečených plochách trávníku víme a již jsme informovali firmu GFP, aby provedla nápravu.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 7. 2017
Předmět: Seceni
Dotaz: Dobry den. Je 1.7. vecer a u Zdasu neni poseceno. Nebyl termin 30.6.?! Kdy zde bude tedy poseceno?! V mistech 150 cm dlouha trava.Doufam ze na odpoved "nezapomenete" jako prec cca 3 tydnama.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
informaci předáváme firmě, která provádí sečení trávy.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 7. 2017
Předmět: údržba zeleně Vysočany
Dotaz: Hřiště pro malé děti za kulturním domem Vysočany - povalují se zde stále ještě větve po bouřce z předminulého týdne (ostaně jako po sídlišti Libušín i jinde). Pruh trávy na ulici V Lískách (podél plotu kolem přehrady Staviště) ještě letos nikdo nesekl,je tam skoro metrová tráva. Navíc od jara tam má někdo složená stará prkna plná hřebíků, to teď zarůstá trávou, bylo by vážně nepříjemné, kdyby tam spadlo malé dítě. Mohlo by se to nějak vyřešit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odklízení spadených větví po bouřce stále probíhá postupně na celém území města Žďáru nad Sázavou, prosím o trpělivost, určitě dojde v nejbližší době k nápravě. Co se týče nedosečených ploch, firmu která provádí sečení na to upozorníme a v následujícím týdnu provedeme místní šetření ohledně prken v předmětné lokalitě.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 7. 2017
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
toto už je do nebe volající co tady předvádíte se sečením trávy. Památka UNESCO je totálně zarostlá. Celý Žďár si neustále stěžuje a vy s tím nic neděláte. Co nedosečené cyklostezky, okousané a ještě posečené z poloviny než se sekalo dříve. Proč neustále hájíte firmu GFP. Vždyť nemá ani lidi, ale to vy asi nevíte. Kdy už je konečně vyhodíte.
Prosím odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení na Zelené hoře započalo 4. 7. 2017 a v následujících dnech bude pokračovat. S firmou GFP jednáme v souladu s platnou smlouvou.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 7. 2017
Předmět: stížnost
Dotaz: Hezký den,
tak včera bylo 30.6. a měl být Žďár už po několikáté dosečený, ale není posečené vůbec nic. Polovina Žďáru totálně zarostlá. Ulice Brněnská nedosečená, Jamská, u ŽĎASU, Brodská neposečená vůbec, a co cyklostezky, Zelená hora, u Kauflandu, u Penny, u polikliniky hrozná džungle. Kolik jim ještě dáte termínů, Dejte jim to rovnou do Vánoc a možná to jednou bude. Všechny obce a města v okolí se vám smějí a vy s tím nic neděláte.
Prosím odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době bylo započato sečení cyklostezky i Zelené hory. V době státních svátků, ve kterých je dle nové městské vyhlášky zakázáno sečení trávy, nebylo možné v této činnosti pokračovat. O ostatních nedosečených plochách firmu pravidelně informujeme a požadujeme nápravu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 6. 2017
Předmět: Dolní hřbitov
Dotaz: Dobrý den,
na webu archiweb.cz jsem se dočetl, že přes prázdniny bude (s průvodcem) přístupný Dolní hřbitov. Chtěl jsem se zeptat, zda-li je to pravda a případně požádat o nějaké informace.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
hřbitov je klášterská farnost zpřístupnila zdarma po dobu prázdnin každou sobotu a neděli od 10:00 h do 16:00 h. Hřbitov bude přístupný také v sobotu 2. a 9. září 2017.
Více na www.zdarskefarnosti.cz/souborclanekklaster/1201.pdf
Jan Havlík-tajemník Měú

3. 7. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,píšu vám už po 3,ale dosud jsem nedostala odpověd,stejně tak moje kamarádka je bez odpovědi tak se ptám znovu proč jste tak ořezali spoje č.2 ,pokud vím je zde více starších lidi a když budou chtít jet okolo 8 hodiny ráno k lékaři jsou bez šance,stejně tak k FITU , všecho jste odklonili na klafar a staling. ,ale i vZR 2 a vysočanech bydlime a potřebujeme se dostat k lékaři., nebo k FITU a hřbituvku.. takhle tady jezdilo málo linek a ted jste nám je ještě vzali a svedli na stalingrad
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, “ořezání“ linky č. 2 bylo důsledkem zadání při tvorbě nového vedení MHD. K lékaři se však před osmou hodinou dostanete, jedním spojem i na náměstí. Připomínek ze Žďáru 2 a 5 máme více, všechny budou projednány a budeme se snažit problémy vyřešit, vše je odvislé od výše rozpočtu a na možnostech oběhu vozidel.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 7. 2017
Předmět: Prosba
Dotaz: Dobrý den paní Kozáková, nevím, jestli byl dne 1.7.2017 jako každý měsíc přistaven na křižovatce od Brněnské silnice kontejner na odpad pro chataře na Grejdách, ale kolem 13:00 hodin jsem si všimla, že je tam u křižovatky na starých Grejdách, kde vždy bývá přistaven kontejner hromada bioodpadu, tak zhruba na půl kontejneru.Buď to tam někdo vysypal po odjezdu kontejneru, nebo nebyla tato hromada odvezena, prosíme o odvoz této hramady odpadové zeleně.Pro příště by tam ten kontejner mohl být déle.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Kontejnery do chatové oblasti jsou přistavovány pravidelně každou první sobotu v měsíci v období duben – říjen ( příp. listopad).
V sobotu 1.7.2017tomu tak nebylo z technických důvodů.
Náhradní termín měl být v sobotu 8.7.2017.
Prověřím, zda byl tento odpad odvezen.
Kontejnery jsou přistavovány na určitou dobu, protože s kontejnerem bez dohledu máme velmi špatné zkušenosti .
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 7. 2017
Předmět: Pokuta
Dotaz: Dobrý den!
Opravdu si myslíte, že pokuta 10 000 kč firmě, které platíte několik milionů za sečení trávy ve Ždáře je dostačující na to, aby začala plnit své povinnosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokuty ukládáme v souladu se smlouvou - celkem doposud vyúčtováno 20 tis. Kč. Provedené práce jsou hrazeny dle ceníku ze smlouvy podle posečených výměr, celkem doposud uhrazeno v tomto roce necelých 600 tis. Kč.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 6. 2017
Předmět: Trava
Dotaz: S prominutim, se pridam k panu Řádkovi. Za dvacet let tu nikdy nebyla takova trava jako je letos. Vy s tim nic nedelate at nema kapacity neomlouva, jen cekate a posunujete terminy, jak trapne, pro obcany des!! S prominutim letos neni poseceno ani jednou a vubec zda bude? nebude. Touhle dobou uz bylo mesto komplet podruhe takze me muzete odpovedet naco cekate??? Jdete sami proti sobe. Budete cekat jak dlouho nez neco udelate pro opravdove zlepseni krom blbych reci?? Dekuji za odpoved
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nevyhovující sečení trávy řešíme v souladu se smlouvou se zhotovitelem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 6. 2017
Předmět: Dětská hřiště
Dotaz: Dobrý den,na seznamu hřišť ve Žďáře chybí nějaké hřiště na Vodojemu, je s tím někdy počítáno nebo mají maminky obcházet Žďár? Přece není problém v každé části Žďáru mít alespoň jedno hřiště. Nemáme domy se zahradou a dětské hřiště je pro děti dobré využití. Ano, na Vodojemu žijí starší občané, ale taky se rozrůstá o mladé rodiny s dětmi v bytech
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět, doporučujeme Vám toto navrhnout do participativního rozpočtu - bližší informace Vám v této věci sdělí na oddělení projektů a marketingu MěÚ paní Remarová tel.: 566 688 396.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 7. 2017
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Na ulici Povoznická stále nesvítí lampa č.1494. Sice přijel opravář s plošinou, ale lampa stále nesvítí. Děkuji za opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, bohužel se projevila porucha na dalším komponentu, dnes opraveno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 7. 2017
Předmět: Prosba
Dotaz: Dobrý den, nevím, zda-li již to někdo avizoval, ale na starých Grejdách na křižovatce od Brněnské je hromada neodvezeného odpadu, trávy,listí a pod.Nevím, kdy to tam vzniklo,ale za chvíli by to hnilo a je toho tam poměrně dost.Vypadá to, že to tam někdo od někud dovezl a lidi postupně přihazují, vše zřejmě rychleji roste,proto tolik odpadu.Bylo by to potřeba odvést, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji Vám za informaci
Již nám to bylo nahlášeno – necháme co nejdříve odvézt.
Bohužel opět nezodpovědnost občanů.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 7. 2017
Předmět: opět zeleň
Dotaz: Vážení,před časem jsem Vám psala o soukromé louce na sídlišti Vodojem,odpověď zněla je to,,soukromé,, přesto si dovolím napsat že louka je soukromá už mnoho let a přesto byla posečená,je to ostuda že 20metrů od paneláků je tráva vysoká 150 cm hlavně že na náměstí oslavujeme město Žďár,to tu za žádného pana starosty nebylo je vidět jak se stará,vede tu modrá turistická značka přála bych Vám vidět to zděšení turistů kam že se to dostali...........bydlící z Vodojemu.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Rozumím lidsky vašemu pocitu ohledně neudržované louky. Nicméně musím v celém rozsahu odkázat na naši odpověď z 9.6.2017. Pokud nerostou v lokalitě invazní druhy rostlin, nedisponujeme zákonnou pravomocí takový stav řešit.

S pozdravem a poděkováním, že se zajímáte o stav životního prostředí - Jaroslav Doubek, odbor ŽP

28. 6. 2017
Předmět: Nesouhlas
Dotaz: Vyloženě nesouhlasím s Vaší odpovědí pane Dvořáku, že linka č.4 jede přes Dagmarky, kde lze vystoupit a dojít pěšky k Peny nebo Primě. Asi jste dosud neměl zdravotní problémy nohou, jinak by jste takto arogantně neodpověděl.Až se dostanete k věku 70 let a více, tak takovou hloupou odpověď by jste nikdy nenapsal a byl by jste rád,kdyby Vás doprava zavezla co nejblíže k obchodu.Nerušte dobře zavedené spoje, se kterými byli lidé spokojeni !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nikde jsem nenapsal, že linka č. 4 jede přes Dagmarky. Napsal jsem, že se jedná o linku č. 5, která obsluhuje mj. zastávku Libušínská a pak je odkloněna ze Strojírenské ulice na Dagmarky. Myslím si, že na mé odpovědi nebylo nic arogantního, naopak ke starším lidem chovám úctu a pokoru. Jen jsem nastínil varianty, jak se dostat do Penny, ať už na Strojírenské nebo na Brněnské ulici. Jinak všechny připomínky budou projednány, ty opravdu oprávněné by měly být řešeny.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 6. 2017
Předmět: Názor
Dotaz: Dobrý den, pokud budou ve vedení příspěvkových organizací stále pokračovat staří ředitelé, včetně ředitelů škol, tak zásadně nedojde k posunu a vylepšení řízení těchto organizací, kdy je již opravdu nutné na tyto pozice dosazovat produktivní lidi středního věku, ambiciózní a především se snahou zlepšit tuto činnost a posunout jí dopředu. U starých ředitelů to tak není, ti již nic kreativního nedělají a pouzze se vezou s časem doby.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, všichni ředitelé jsou vybíráni řádným výběrovým řízením. Věk rozhodně není hodnotícím kritériem.

Níže přikládám PRAVIDLA VÝKONU FUNKCE ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ NEŠKOLSKÝCH ŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH HODNOCENÍ:
http://www.zdarns.cz/media/files/po-ucetni-uzaverky/pravidla-reditele.pdf

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

28. 4. 2017
Předmět: Kritika
Dotaz: Dobrý den, Ve Vašem Zpravodaji jsou fotografie bývalé radniční restaurace, které v současnosti neodpovídají realitě. Dnes jsou to zatuchlé, nevábné prázdné prostory, kterými by ani vaše investice nepomohla,to by si vyžádalo daleko větší peníze v rámci rekonstrukce, aby to bylo funkčí a odpovídalo to dnešní době.Navíc hospod máme v ZR už dost. V rámci staré radnice by z toho bylo lepší udělat nějaké příjemné kulturní středisko, které by se hodilo ke staré radnici.Peníze využijte raději jinde.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět. Problematikou pronájmu Vámi zmiňovaných prostor se zabývají jak zastupitelé města, tak i odbor majetkoprávní.
S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

2. 7. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, všude píšete, že před změnami MHD, se dělaly průzkumy a počítali se cestující. Pokud je to pravda, tak nechápu zrušení bývalé linky 2A s odjezdem od zámku v 8 a 9 hod. Tento autobus byl vždycky plný. Nyní musíme při cestě na polikliniku v tomto čase využít linku 5 a vystoupit na zastávce Žižkova (což je podle Vás docházková vzdálenost na polikliniku). Mysleli jste vůbec na důchodce a invalidní spoluobčany, kteří byli rádi, že vystoupili přímo u polikliniky a nyní musí jít takový kus?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pro tvorbu nového vedení MHD byla stanovena kritéria, takže tvůrce se musel vejít do určitých mantinelů. Vzápětí po zjištění problémů kolem linky č. 2 se připomínky řešily a ještě před schválením konečné verze se podařilo alespoň částečně eliminovat vzniklé problémy. Nyní se ranní doprava k poliklinice nabízí jedním spojem na lince č. 2 a jedním na lince č. 7. Pro ty pohyblivější cestující se nabízí využít i linku č. 5 a dojít ze zastávky Žižkova, stejně jako např. všichni mimožďárští návštěvníci polikliniky, které linkový autobus přiveze také na zastávku Žižkova.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 7. 2017
Předmět: MHD málo jezdí
Dotaz: Dobrý den, slyšel jsem, že u nových linek MHD se musel dodržet limit ročních kilometrů. Chci se proto zeptat, jestli by nestálo za to limit zvýšit, bylo by to pro lidi přínosem? Nové linky MHD jsou sice lepší jak ty původní do června, ale s větším limitem kilometrů by to bylo ještě lepší.
Odpověď (odbor dopravy):
V zadání pro nové vedení MHD byl cca stejný objem ujetých kilometrů za rok a cenově v objemu rozpočtu r. 2016. Samozřejmě to bylo limitující, ale nikde není psáno, že se to nedá vylepšit či rozšířit. Po spuštění nového vedení bereme první měsíce jako „zkušební“, došlé připomínky a podněty budou projednány a ty relevantní se budeme snažit zapracovat do vedení MHD, vše se bude odvíjet od možností rozpočtu a možnostech oběhu vozidel. Jasné však je, že nikdy nelze vyhovět všem.
Ing. Miloslav Dvořák

4. 7. 2017
Předmět: ředitelé organizací ve městě
Dotaz: Dobrý den,velmi jsem se zklamal ve vedení města již dříve, ale nezlobte se na mě, potom co jste vyštvali dle mého soudu velmi schopného ředitele polikliniky, jste znovu jmenovali někoho, kdo o věci jím spravované nemá vůbec zájem, je zklamání ve vaší kompetentnost veliké. S úctou Kratochvíl
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
Vaše zklamání, pocity a subjektivní hodnocení jsou Vaše soukromé záležitosti a na webu Dotazovna města je nebudeme komentovat, ani hodnotit Vaši kompetenci a objektivní znalost problematiky.

Předešlý ředitel odešel na vlastní žádost a Ing. Komínková byla vybrána v řádném výběrovém řízení. Za krátký čas v řídící funkci projevila solidní schopnost řešení krizových situací. Mimo to již dokázala zefektivnit řízení polikliniky. Zreorganizovala provoz střediska administrativy, protože její ekonomická erudice oproti minulému řediteli umožnila nepřijímat dalšího zaměstnance na uvolněné místo ekonomky, a tím ušetřila nemalé provozní náklady. Vaše konstatování, že nemá „vůbec zájem“ je tedy zcela neobjektivní.

S pozdravem
Zdeněk Navrátil, starosta města

3. 7. 2017
Předmět: komín jako černá stavba ?
Dotaz: Jde o následující situaci: Krb a od něj vedoucí komín nebyl v původní projektové dokumentaci, ale objektivně byl součástí řadového RD v době vydání kolaudačního rozhodnutí.Rád bych se informoval,jaké šance na úspěch by měl soused, který tuto část mého RD označuje jako černou stavbu v případě, kdyby opravdu podal podnět k zahájení správního řízení o odstranění stavby.Krb i příslušný kouřovod přiléhají ke společné stěně.
Odpověď (odbor stavební):
Pane Roštoku,
podnět k zahájení řízení z moci úřední může podat kdokoliv, tedy i ten, o jehož právech či povinnostech by nebylo v řízení jednáno a jichž by se výsledné rozhodnutí správního orgánu nijak nedotklo. Správnímu orgánu je uložena povinnost podnět v zákonné lhůtě vyřídit a podatele o tom informovat. Nelze z něj však vyvodit právo na vyhovění podnětu a zahájení správního řízení z moci úřední, které neslouží k realizaci individuálních subjektivních práv jednotlivých osob. Vzhledem k uvedenému je stavební úřad povinen podaný podnět (dosud se tak nestalo) prošetřit a přezkoumat zda se opravdu jedná o tzv. „černou stavbu“. V kladném případě je povinností stavebního úřadu zahájit řízení o odstranění stavby. Zda by měl nebo neměl soused šance na úspěch nelze na základě informací uvedených v dotazu najisto stanovit.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu


3. 7. 2017
Předmět: Dobrý úřad-2
Dotaz: Dovolím si nesouhlasit s odpovědí,před volbami se strany předháněly ve slovech směřujícím k úřadu jako takovému,ale i k zaměstnancům,vedení.Jinak přívětivý úřad není úspěch starosty a místostarosty,ale tajemníka a pracovníků úřadu
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Váš námět jsem předala vedení města.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

4. 7. 2017
Předmět: informace
Dotaz: Dobrý den, rád bych se podělil s Vámi o náš dnešní zážitek. Po poledni jsme byli svědky neuvěřitelného chování jednoho turisty, a to před Vesnou. Tento turista nejen že zaparkoval na zákazu v ulici před Vesnou, ale aby tomu dal ještě důraz, přivázal ke stromu a při tom pošlapal květina kolem něho přímo u zmíněné Vesny-fotografie obojího mohu zaslat.
Současně bych rád poděkoval Vašim příslušníkům MP, kteří na mé zavolání přijeli a vše na místě řešili. Chraňme si naše krásné město před vandali.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkuji za vaši všímavost a rád předám poděkování městské policii.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

3. 7. 2017
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Dobrý den, po chodnících v obci se každodenně pohybují desítky cyklistů. Nikdy jsem neviděl strážníky MP toto řešit, proč? Domnívám se, že je to mnohdy nebezpečné pro chodce. V případě, že se pletu a MP to řeší, tak prosím o odpověď, kolika cyklistů z cca 700 pokutovaných přestupků v dopravě za loňský rok se to týkalo? Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,

děkujeme za Váš poznatek ohledně jízdy cyklistů po chodnících. Samozřejmě, že se hlídky MP při své činnosti mimo jiné zaměřují též na dodržování zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích , konkrétně se jedná o dodržování ustanovení § 57 a § 58 „Jízda na jízdním kole“ kde jsou jasně daná pravidla, jak by se měl cyklista chovat k účastníkům silničního, tak aby je svoji jízdou neohrožoval. Zákon také pamatuje na určité vyjímky, kdy mohou cyklisté používat k jízdě chodníku.

Ve Vámi dotazovaném období řešili strážníci desítky případů porušování silničního zákona jízdou po chodnících a nedodržení stanovených pravidel. Ve většině byly tyto prohřešky řešeny domluvou, ale za některé vážnější přestupky byly nezodpovědní cyklisté řešení na místě uložením pokuty v blokovém řízení.
Luboš Skřivánek - zástupce vedoucího strážníka

3. 7. 2017
Předmět: MHD, jak se dopravit z ul. Žižkova na ul. Neumannova
Dotaz: Dobrý den, kdo prosím přišel s nápadem, že nebude možné dostat se z ulice (zastávky) Žižkova na ulici (zastávku) Neumannova jinak než okruhem kolem celého města s přestupem na nádraží, dvojnásobnou cenou a časem 45 minut? Do konce června bylo možné jezdit čtyřkou za jednu cenu a pár minut. Tato linka byla hojně využívána cestujícími např. na polikliniku tak, že si často nebylo ani kam sednout. Teď není jiná možnost než cestovat přes nádraží, dvakrát zaplatit a "kochat" se 3/4 hodiny. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, nové vedení MHD je výsledkem zjištěných dopravních proudů, které vzešly z průzkumů, sčítání a poskytnutých informací. Váš poznatek spolu s ostatními předložím k projednání, ty opravdu relevantní požadavky se budeme snažit zapracovat. Vše je o možnostech rozpočtu a oběhu vozidel, za stávajícího stavu nelze vyhovět všem.

30. 6. 2017
Předmět: Anthény nad sousedovovou střechou
Dotaz: Bydlím v řadovce a můj soused má sice nosný sloup pro anthény na svém domě, přesněji na své straně společné zdi, ale ráhna s anthénami josu zcela nebo z větší části nad mojí střechou. Rovněž pro údržbu anthén (vzhledem k výškovému rozdílu cca 70 cm mezi našimi střechami) by pro něj bylo výhodnější přelézt na moji střechu a údržbu provádět odsud. Samozřejmě oficiálně deklaruje, že tak nebude činit, ale já mám jiný názor. Chci se proto zeptat, zda pro můj případ existuje nějaké řešení.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
živnostenskému úřadu tato oblast nepřísluší, zajistili jsme proto odborné vyjádření stavebního úřadu: Projednání dle stavebního zákona vyžadují antény včetně nosných konstrukcí vyšší než 8 m, což není pravděpodobně tento případ. Antény pro individuální zdroje příjmu signálu nepodléhají předpisům veřejného práva, tedy stavebnímu zákonu. Řešení je třeba hledat v předpisech občanského práva a to zejména v části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ve svém ustanovení § 1013-1023 upravuje sousedské vztahy.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu

3. 7. 2017
Předmět: jízdní řády MHD na internetu
Dotaz: Na internetu máte neaktuální jízdní řády. Tímto je myšleno http://www.mhdzdar.cz/ke-stazeni/. Opravte si to, mate to lidi. Naštěstí ale existují IDOS a nezávislé stránky http://www.mhd-zr.xf.cz, kde jsou jízdní řády nové. Nashle.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění, zmiňované stránky provozuje dopravce, kterého jsme na tuto skutečnost upozornili. Přesto se i na těchto stránkách dají nové jízdní řády dohledat (http://www.mhdzdar.cz/2017/05/25/nove-vedeni-linek-mhd/)

21. 6. 2017
Předmět: Dobrý úřad
Dotaz: Je trapné,že se starosta s místostarostou fotí při lepení nálepky za ocenění úřadu (viz zpravodaj),když je to ten úřad,který tak kritizovali. Akorát rozbíjejí fungující. Měli by se zamyslet.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
v otázce kritiky nemáte pravdu. Kritika, která byla vyslovena před volbami, nesměřovala k úřadu a jeho zaměstnancům, ale ke konkrétním akcím města. (Prodej I. ZŠ za cenu pozemku, absence architektonického dohledu, problémy některých městských investic, problematika hazardu.)

V roce 2016 obsadilo naše město v soutěži Přívětivý úřad třetí místo, v roce letošním pak místo první. Je zde tedy zcela patrný posun kladným směrem a ten v žádném případě nelze hodnotit negativně. Úspěch úřadu je úspěchem města a naopak. My si stojíme jak za svými rozhodnutími jako zastupitelé, tak za fungováním úřadu jako celku. Tuto zodpovědnost neseme hrdě a vlastním jménem. Ocenění Přívětivý úřad si jak vedení města, tak i ostatní zaměstnanci Městského úřadu cenní a jsou na něj hrdí.
Přesto Vám děkujeme za Váš příspěvek a rádi se s Vámi na toto téma potkáme osobně, abychom vysvětlili detaily.
S pozdravem
Zdeněk Navrátil, starosta města Žďáru nad Sázavou

27. 6. 2017
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, zvolila rada města včera nového vedoucího Sportisu ? Předpokládám, že se jím stal mladý průbojný a dynamický člověk, který má městu v rámci svého duševního potenciálu a vize co nabídnout.Sportovních aktivit a zázemí pro mladou generaci pro naše město není nikdy dost.Je toho celkem dost, čím by mohl mládež a sportovní veřejnost zaujmout, včetně vytvoření podmínek pro sport.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
na základě výběrového řízení radní schválili jmenování ředitele příspěvkové organizace PO SPORTIS na svém zasedání 26. června 2017. Ředitelem se na dobu šesti let stal opět pan Vladimír Kovařík. V letním (červenec/srpen) čísle Žďárského zpravodaje se dozvíte více o dalších vizích a strategii PO SPORTIS.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

28. 6. 2017
Předmět: Výběrové řízení
Dotaz: Slyšela jsem, že staronový ředitel Sportisu obhájil svůj post.Není to ani k zamyšlení, to je bez komentáře, ať si o tom udělá každý svůj úsudek ???!!
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
21. června 2017 proběhlo řádné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele PO SPORTIS. Na základě tohoto výběrového řízení byl z přihlášených zájemců vybrán jako nejvhodnější kandidát dosavadní ředitel příspěvkové organizace SPORTIS pan Vladimír Kovařík. Jmenování pana Kovaříka do funkce na dobu šesti let schválila 26. června 2017 Rada města Žďáru nad Sázavou.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

3. 7. 2017
Předmět: zpravodaj
Dotaz: Dobrý den,
opět nám na Dolní ulici nepřišel Žďárský zpravodaj. Obzvlášť ted, když je tam příloha k novým jízdním řádům. Dá se někde alespoň vyzvednout?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Žďárský zpravodaj je pravidelně k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu, v knihovně, na poliklinice i v Relaxačním centru. Nedoručení zpravodaje na ulici Dolní jsem právě reklamovala. Děkujeme za informaci.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

27. 6. 2017
Předmět: Činnost Domu kultury
Dotaz: Dobrý den, dovolte mi, abych se vyjádřila ke kulturnímu dění v našem městě,
protože kulturní akce jsou něco, na co může být naše město opravdu hrdé. Divadelní představení v rámci předplatného nám závidí i mí přátelé z Jihlavy. Užili jsme si komorní koncerty v Kavárně u tety Hany, vrchol sezony Stromboli a dokonale zorganizovaný Fler trh jako pověstnou třešničku na dortu......Chtěla bych všem organizátorům poděkovat za jejich vždy usměvavé tváře a radost, kterou nám přináší.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
děkujeme Vaše vyjádření a milá slova, velmi ráda předám vedení příspěvkové organizace Kultura Žďár, Ing. M. Lorencové.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

26. 6. 2017
Předmět: Pilák-šlapadla a pádla
Dotaz: Dobrý den,
úvodem chci poděkovat za volnočasový areál na Piláku, je radost tam s dětmi jezdit. Mám jen jednu prosbu: bylo by možné dokoupit pádla k půjčovaným loďkám a opravit šlapadla (předpokládám, že to byl ten důvod, proč jsme si je nemohli zapůjčit). Velice těžko se dětem na molu vysvětluje, že ani loďka ani šapadlo, které se tam pohupuje na vlnách, si nemůžeme půjčit. Jinak opravdu chválím (i za údržbu celého areálu).
Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
váš dotaz se pravděpodobně vztahuje k víkendu, kdy vandalové poškodili v průběhu víkendu 2 šlapadla a 2 loďky. Proběhla oprava a již jsou všechna šlapadla a loďky plně k dispozici. Děkujeme za ostatní slova chvály.

V. Kovařík
PO Sportis

18. 6. 2017
Předmět: Povolení k akcím se zábavnou pyrotechnikou
Dotaz: Dobrý den,
rád bych věděl, jestli se někde dá zjistit, kdy jsou zastupitelstvem povolené akce se zábavnou pyrotechnikou (vyjma dnů, které povoluje městská vyhláška). V poslední době je jich opravdu hodně a mnohdy i po 22. hodině. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
záležitosti ohledně veřejného pořádku jsou specifikovány ve vyhlášce Obecně závazné vyhlášce města Žďár nad Sázavou č. 2/2017, kterou naleznete na této adrese:
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/. Co se týká mimořádných akcí se zábavnou pyrotechnikou - pokud zájemce pořádá takovou akci, uvědomí o tom sdělením město Žďár nad Sázavou. Pokud se taková akce koná na soukromém pozemku do 22.00 hodin, nedostátá se pořadatel do rozporu s Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 2/2017, mimořádné akce schvaluje na základě žádosti rada města (viz článek č. 8 citované vyhlášky).

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
odbor školství, kultury a sportu30. 6. 2017
Předmět: Koše?
Dotaz: Paní Kozáková,
děkuji za Vaši odpověď, chápu Vaše argumenty. Bohužel Vám ale nedokážu říct kdo ten nepořádek dělá (kosti od masa, pomlázky, sáčky s exkrementy, plechovky od piva, atd.) tu pořád přibývá. Ale ačkoliv jsem tam často nikdy jsem neviděla nikoho odhazovat odpadky, chápete doufám, že tam nemůžu stát celý den a hlídat.
Osobně si myslím, že by lidé z rodinných domů více uvítali koše než odpadky poházené na trávě před barák. Ale možná by byl na místě třeba udělat průzkum, aby se vědělo.?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji za Váš názor.
Je nám jasné, že odhalit viníka je problematické.
My se tím dále budeme zabývat.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 6. 2017
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Za 20 let kdy prováděla sečení Zahrada Vysočina, nebyl žádný velký problém ( vždy se nějaký najde ) Ale až do příchodu příchodu nového vedení na radnici ten problém vznikl. Starou firmu pustili do sečení až když v Novém Městě N. M. měli 1x posečeno... Ale lidi nadávají na firmu, né na nové vedení. I když firma Zahrada Vysočina všechno dohnala, tak byla nejhorší a nejdražší. Teď tady máme pana Kotzmanna, nová firma a ten to jistě poseče levněji ale možná jenom 2x, a ty peníze určitě ušetříte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
se sečením trávy v tomto roce nejsme spokojeni. Firma není schopna plnit termíny v potřebné kvalitě sečení. Jsou účtovány sankce za neplnění povinností ze smlouvy. Rada města je o stavu sečení průběžně informována, opakovaně zvažovala a bude zvažovat další kroky k nápravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den, to, co jsem si poslechl ze záznamů tiskové konference,která je umístěna na webu, mně už opravdu nepřišlo fér. Pan starosta komentoval situaci sečení trávy slovy,že problémy s dodavatelem trávy byly vždy, přičemž zmiňoval zejména posledniho dodavatele, můžete blíže specifikovat, jaké problémy srovnatelné se současným dodavatelem to byly?Protože tohle prohlášení už zavání poškozováním dobrého jména firmy. Jednotlivé terminy seče bývalé firmě zadávalo město,to je dohledatelné v médiích.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Váš dotaz byl předán starostovi města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 6. 2017
Předmět: tráva kolem cylostezky
Dotaz: Dobrý den. Nechci se tady vracet ke spoustě článků napsaných přede mnou,tam již bylo vše řečeno o katastrofální kvalitě,co se týká sečení trávy. Dnes měla ona slavná "firma" posekat krom jiného i cyklostezku na Pilák. Procházel jsem ji a kvalita poseku je tak hrozná,že je to fakt děs!!! Má ta firma vůbec potřebnou techniku? Ta tráva je místy spíše zválená,než posekaná a kolem košů,zdí,laviček to zůstalo zarostlé! Slyšeli ti "pracanti" o ručním dosekání kolem těchto míst? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce ještě nebyly dokončeny a přebrány. Přebereme až řádně provedené práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 6. 2017
Předmět: Zákaz vjezdu Veselská/Náměstí + Sadová/Nádražní
Dotaz: Dobrý den
také se pravidelně setkávám s tím, že "řidiči" tyto zákazy projíždějí a občas i troubí na procházející chodce. Nebylo by možné instalovat do těchto míst kameru se záznamem poznávacích značek a posílat těmto "řidičům" pokuty? Myslím si, že by si tato kamera na sebe velice rychle vydělala.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, o instalaci kamer umožňujících snímání RZ s následnou dokumentací dopravních přestupků v současné době neuvažujeme. Každopádně v uvedených místech zvýšíme kontrolní dohled a o situaci budu informovat i Policii ČR. Děkuji.

28. 6. 2017
Předmět: MHD a zastávky na nádraží - 2
Dotaz: Paní inženýrko, díval jsem se na tom internetu, jak jste psala, na čísla zastávek, odkud budou jezdit linky MHD od soboty. Ale je to zmatečný, protože linky 1 až 4 tam vůbec nejsou, linky 5 a 6 jsou tam ty stávající a linky 7 až 9 jsou psaný na zastávku 4, odkud jezdí linkové autobusy. Můžete mi tedy prosím napsat konkrétně, jak to bude jezdit? Myslím to, že ze zastávky 1 budou odjíždět linky ..., ze zastávky 2 linky ... a ze zastávky 3 linky ... Sobota už je za chvíli, určitě to už víte. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, omlouváme se, ale definitivní rozhodnutí padlo až ve čtvrtek ráno. Stanoviště 1 – linky č. 1, 2, 5, 7. Stanoviště 2 – linky č. 3, 9. Stanoviště 3 – linky č. 4, 6, 8.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 6. 2017
Předmět: Naučná stezka kolem Vetelské soustavy
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je opravdu nutné budování nové naučné stezky kolem Vetelské soustavy? Znala sem území Louky u Černého lesa před vybudováním povalu. Bylo tam na co koukat, vždycky jsem potkala nějaké vzácnější zvíře. Dnes je tam zalidněno, klid snad jen brzy ráno a když je ošklivo. Chápu, že je občas třeba něco obětovat, nejsme ale i schopní ustoupit? Tiše hledat přírodu blátivými stezičkami bez spousty cedulí, kde bývají zvířata spíš jen na obrázku, než ve skutečnosti?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Váš dotaz je opravdu na místě. Těmito otázkami jsme se také zabývali. Nicméně zvítězila potřeba environmentální výchovy spojená s nápadem obnovit zaniklou historickou polní cestu v lokalitě mezi Peršlíkem a tratí k Vatínu. Takový počin je našim příspěvkem v oblasti společenské odpovědnosti k životnímu prostředí. Obnova krajinných struktur (polní cesty, meze, remízky, rozptýlená zeleň) je prvním krokem k návratu ke zdravé krajině a k odpovědnému hospodaření v ní - bez nadměrné eroze či epizod sucha či naopak záplav. Obnova funkčnosti zemědělské krajiny a její vodohospodářské a retenční funkce začíná právě zde a my k ni chceme tímto drobným krokem přispět. Snad budou našeho příkladu ostatní následovat.

S pozdravem Jaroslav Doubek, ŽP

27. 6. 2017
Předmět: Pár dotazů
Dotaz: Dobrý den, musím pochválit, že na připomínku se u pošty objevilo zrcadlo, je fajn vidět za roh:) Chci upozornit na dlouho stojící auto na ul. Barákova na parkovišti - zarůstá už trávou, šlo by odklidit?V té samé ulici u veteriny je ulomený kus stromu od bouřky, šla by odklidit?A poslední dotaz,na Klafaru kousek před radarem celý den(každý) stojí modrá Multipla, bloklující údajně naschvál projíždění aut (prý rychlé), hned vedle je poloprázdné parkoviště, nemohla by tato osoba stát tam? Děkuji:-)
Odpověď (odbor životního prostředí):
Společná odpověď odboru komunálních služeb a od. dopravy:
Dobrý den.
Děkujeme za pochvalu za zrcadlo, v této době se to moc „nenosí“, ale každopádně to potěší a posílí. Vozidlo jeví znaky vraku, jako takové bylo řešeno a mohlo by již být zlikvidováno. Protože ale byly problematické majetkové skutečnosti a vozidlo vyloženě nehyzdí okolí a parkovacích míst je v této lokalitě dostatek, přistoupili jsme k posečkání s případnou likvidací. Jakmile se situace v některém ohledu změní, budeme rychle reagovat. O ulomeném stromu víme, je objednáno jeho zpracování. Dopravní situaci na Klafaru budeme podrobně monitorovat zejm. s ohledem na zavedení MHD. Pokud od července bude situace s parkováním vozidel na Libické neúnosná, dojde na řešení dopravními značkami. Vedlejší parkoviště bylo budováno a je provozováno ve vyhrazeném režimu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
a
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 6. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Dobrý den, předně děkuji za to, že jste si dali práci v tom, že jste MHD přeorganizovali, aby byla lepší a přehlednější. Jak ale čtu některé stížnosti v Dotazovně, tak většina z nich je taková, že se tazatelé do jízdních řádů moc nepodívali nebo se neumí orientovat. Nestálo by za to udělat na internetových stránkách města nějakou tabulku, kde by byly možnosti cest mezi různými částmi města? Tabulka by se mohla zvětšovat, jak by chodily dotazy. Někdo prostě v jízdních řádech hledat neumí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na internetových stránkách již v současné době naleznete v systému IDOS i nové jízdní řády MHD platné po 1.7.2017. Zde je např. možné zadat názvy zastávek a program sám vyhledá možnosti spojení i případných přestupů: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
S konkrétními dotazy pak jsou připraveni poradit jednak v kanceláři - dispečinku dopravce ZDAR a.s., jednak na odboru komunálních služeb.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 6. 2017
Předmět: Koše
Dotaz: Paní Kozáková, běžte se tedy projít po Vysočanech mezi rodinnými domy a řekněte mi kde tam najdu kontejner na komunální odpad? Pokud tedy po nás nechcete abychom lidem lezli do zahrad a dvorů a házeli sáčky tam?
Na ulici Šeříková a Vnitřní jsou dva koše (na sídlišti!!, kde jsou k dispozici kontejnery). Ale přijde Vám zbytečné dát koše např na ulici Vysockou nebo v Úvoze, kde kontejnery nejsou? A ta vaše logika je kde?
A hodláte udělat něco s bordelem u tříděného odpadu na ulici Vysocká?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Každý týden odpadky vyvážíme, uklízíme, ….
Uvítali bychom upozornění, kdo nepořádek vytváří.
Koše k rodinným domům rozmisťovat nebudeme – důvod jsem psala minule, navíc málokdo strpí veřejný koš nebo kontejner před svým rodinným domem.
Na ulici Vysocká by byl např. v případě umístění košů další problém z hlediska obsluhy – v zimě v kopci ….
Je potřeba odpad, a to např. i po svém psovi donést dál nebo až třeba domů do své popelnice.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 6. 2017
Předmět: "Sečení" trávy
Dotaz: Dobrý den přečetl jsem si článek v MF dnes 28.6.2017 a je mi z toho zle, co ten pan Kotzmann (jednatel firmy GFP servis) předvádí za komedii. Vždy se seklo okolo začátku května v tom problém není, bývalá firma měla cca 25 zkušených lidí. Tahle jich má 6 a z toho 3 nezkušené. 120 ha které obsahuje jedna seč ve Žďáře, se v 6 lidech síct nedá. To jste asi pochopili a proto jim dáváte lidi z vlastních řad. A stále je to málo! Jaký na to máte názor vy odbore komunálních služeb? Prosím odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
"nedáváme lidi" firmě GFP service, naši lidé pracují pro město. Dle mého názoru firma neměla a doposud i přes mnohé přísliby nápravy nemá dostatečnou kapacitu především v počtu pracovníků na ruční sečení křovinořezy a nemá dobrou organizaci a řízení práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 6. 2017
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den.Nemůžu nereagovat na neustálé osočování od pana Kocmana ohledně sečení trávy.Džungli ze Žďáru dělá on a né že přebral město v zanedbaném stavu.Nyní neexistuje žádný systém seční.Žádné plochy č.1,2,3,4.Teď jsou pouze č.4.Zeptejte se občanů co bylo lepeší.Co je teď nebo co bylo dříve.Měli by jste s tím už něco dělat.Sekali jsme tu dvacet let a vše bylo v pořádku.Co tím radnice sleduje, že firmu stále hájí a omlouvá. S pozdravem p.Řádek
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Řádku,
město není spokojeno se sečením trávy v tomto roce. Některé argumenty, jakými se zástupci stávajícího zhotovitele pokoušejí omlouvat svou neschopnost séci v potřebné kvalitě a termínech, lze považovat za velmi nekorektní a každý si na ně můžeme udělat svůj názor. Na druhou stranu ani v minulosti nebyla údržba zeleně bez chyb a připomínek. Rozhodnutí o dalších krocích ohledně sečení je v kompetenci rady města, která se touto problematikou v poslední době zabývá na každém svém jednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 6. 2017
Předmět: Tráva u ŽĎASu
Dotaz: Dobrý den, tak tráva u ŽĎASu a směrem ke Kauflandu letos nebyla ještě posekána. Místy jsou tam i metrové rostlinky. Toto bude kde posekáno ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tráva u Žďasu a směrem ke Kauflandu by měla být posečena do 30. 6. 2017.


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
jsem nemile překvapen, že po dvaceti letech se okrajové městské části nedočkaly vůbec žádného napojení MHD. Do Stržanova, který je vzdálen pouhý cca 1,5 km od Tokozu, nezajíždí po změnách žádný autobus MHD? Ani ten, který jezdí k Tokozu nebo na Pilskou nádrž a vyčkává zde? Můžu znát důvody, proč tomu tak je?

Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Již dříve se uskutečnilo zajíždění některých spojů do Stržanova, ale nebylo využíváno. Vzhledem k současné dostatečné dopravní obslužnosti, nejen Stržanova, se vůbec ze začleněním místních částí do MHD neuvažovalo.

28. 6. 2017
Předmět: Jihlavská - Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne, v jaké fázi je připravované propojení křižovatky v Jihlavské ulici (u nádraží) s kruhovým objezdem v ulici Brněnská ("obchvat").

Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Boguaji,
město má připravené pozemky a Ředitelství silnic a dálnic technickou studii. Podle našich informací byla technická studie vč. ekonomického posouzení předložena k rozhodnutí o pokračování v projektové přípravě stavby.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 6. 2017
Předmět: Neoprávněné úžívání pozemku?
Dotaz: Zajímá mne, zda neustálé navážení materiálu na parcelu 4669/66 a přilehlou část patřící městu (sídliště Vodojem) a vytváření a postupné zvětšování terasy je oprávněné, nebo zda se jedná o pokus o tiché vydržení pozemku. Navážení trvá již rok a je zřejmé že s touto terasou se počítalo již při rekonstrukci bývalé kotelny (izolace na zdi, úprava omítky).
Odpověď (odbor stavební):
Vážená tazatelko, vážený tazateli,
vlastník objektu bývalé kotelny je totožný s vlastníkem pozemku p.č. 4669/66 v kat. území Město Žďár a je pouze na jeho uvážení k jakému účelu bude zmíněný pozemek využívat. Stavební úřad rozhoduje o záměru na základě podané žádosti a nepřísluší mu předjímat úvahy vlastníka. K danému dotazu se vyjádřila vedoucí právního odboru s tím, že na část pozemku p.č. 4669/1 ve výměře 121 m2, přiléhající k pozemku p.č. 4669/66, byla uzavřena smlouva o nájmu pozemku. Nájemce je oprávněn v souladu s uvedenou smlouvou užívat tento pozemek s tím, že na pozemku nebudou umísťovány zahradní stavby trvalého ani přechodného charakteru vyjma možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování a nebudou zde vysazovány trvalé porosty bez souhlasu města. K dotazu se vyjádřila i vedoucí odboru komunálních služeb, která v současné době nemá žádné připomínky, poněvadž se nejedná o trvalé úpravy na pozemku města.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková

28. 6. 2017
Předmět: Vysilani mestskeho rozhlasu
Dotaz: Rada bych upozornila na nefunkcni amplion na rozhrani ulic vysocka a vnitrni dekujii
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážená paní,
děkujeme Vám za upozornění. Předal jsem ho k řešení kompetentnímu pracovníkovi odboru komunálních služeb, závada bude odstraněna v nejkratším možném termínu.

27. 6. 2017
Předmět: Neustálé projíždění aut zákazem 2
Dotaz: Dobrý den, značka zákaz vězdu nic neřeší, takže děkuji za informaci, která také nic neřeší. Hlavně že tudy může jezdit policie, aby pak vybírala pokuty u Albertu od řidičů, co nezastaví na značku STOP a další řidiči ohrožující chodce a obyvatele domu.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Máte pravdu v tom, že Policie patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému, ale nejenom Policie, nýbrž i Hasičský záchranný sbor České republiky a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.

27. 6. 2017
Předmět: "Sečení" trávy
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě proč vy na vlastní pomáháte řešit problémy firmě GFP servis a dáváte jim své vlastní lidi. Je toto normální? Nezajímá mě, že firma nemá potřebné kapacity jak vy pořád říkáte. A kam jste jim zase proboha posunuli termíny pro sečení po té vaší schůzi 26.6.2017 Díky za stručnou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
firmě GFP service nedáváme vlastní pracovníky, naši pracovníci pracují pro město. Termíny firmě nebyly posunuty.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 6. 2017
Předmět: Na ulici Povoznícká nesvítí veřejné osvětlení lampa č.1494 Děkuji za opravu.
Dotaz: Oprava světla č.1494 ulice Povoznická
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, oprava byla zadána
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2017
Předmět: MHD a zastávky na nádraží
Dotaz: Dobrý den, protože mi ani po připomenutí nebyli schopni lidi z neoficiálních internetových stránek MHD doteď odpovědět a psali, že se musí zeptat oficiálně, tak se proto ptám oficiálně sám. Od července se bude dát na nádraží hodně přestupovat mezi linkami MHD. Asi to bude tak, že z každý zastávky budou odjíždět tři linky, aby to bylo stejný. Chci se zeptat, jaká čísla linek budou odjíždět z jednotlivých zastávek na nádraží? Nechci to potom zbytečně hledat. Věřím, že aspoň vy mi odpovíte. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stanoviště autobusů jsou mimo jiné uvedena u jednotlivých spojů v jízdních řádech MHD Žďáru platných po 1.7.2017 zveřejněných na IDOS:
http://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/
kde je možné i vyhledat jednotlivá spojení...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: neodpovídání na dotaz - 2
Dotaz: Dobrý den, jak čtu, tak nejsem sám, kdo nemá odpověď na dotaz. Jak jste dnes někomu odpovídala, tak já taky jsem minulý pondělí posílal jednoduchý dotaz. A taky nemám dodnes odpověď. Nebo snad nepřítomný úředník měl celý týden dovolenou či co? Pořád čekám a čekám ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
omlouváme se Vám za zpoždění odpovědi, které vzniklo zčásti dovolenou a zčásti pracovním vytížením.
Děkuji za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2017
Předmět: změny MHD jsou pozdě
Dotaz: Už o tom v dotazu někdo psal. MHD se podařilo konečně zlepšit, vyslyšely se mnohaleté připomínky obyvatel. A já se proto zeptám, proč se tak dlouho se změnami čekalo? Proč to nebylo dříve? Neuvědomujete si, že kvůli tomu z MHD odešlo spousta lidí a to do aut? To pak se nesmíme divit, že město je tak ucpaný. Každé auto navíc je problém!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, v minulosti se podařilo uskutečnit mnohé úpravy MHD, ale byly to změny dílčí, nebo se týkaly jen jednotlivých linek. Současné vedení města se rozhodlo pro razantnější změnu, se zadáním aby se jednalo o zhruba stejný objem financí a ujetých km. I když jsou připomínky, lze si po podrobném prostudování jízdních řádů nalézt to „svoje“ spojení, navíc mnoho z relevantních připomínek bude dále posouzeno. Věříme, že nové vedení MHD přinese cestujícím lepší spojení, došlé připomínky budou projednány a dle možností rozpočtu a oběhu vozidel se zapracují.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 6. 2017
Předmět: mhd
Dotaz: prosím jak se máme dostat z Vodojemu na náměstí a zpět v dopoledních hodinách.Jsme tu z větší části již staří, dříve jezdil autobus kolem 9 a bylo to málo vždy zpět bylo nutno jít do kopce pěšky. Podle nového řádu jsem žádné spojení nenašla.To by byla katastrofa, chtěli jsme ještě spoj nazpět z nákupu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, doporučuji Vám vhodné spojení vyhledat na IDOS, kde již jsou k dispozici i spojení s jízdními řády MHD platnými ve Žďáru po 1.7.2017: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
Připomínky k dopravní obslužnosti Vodojemu budou dále projednávány v rámci "zkušebního provozu".
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: MHD v Klášteře, MHD na Vodojemu
Dotaz: Z jakého důvodu protěžujete lidi bydlící okolo zastávek Vejmluvova a Nová? Dnes linka 5 tam týdně jezdí 67 krát, za dva týdny už tam budou linky 3 a 5 jezdit 157 krát týdně!!! A budou mít přímé spojení k vlakům a od vlaků po celý týden!!! To tam bydlí nějaký radní nebo nějaký potentát? Třeba u nás na Vodojemu to zůstalo stejné, jako je to teď. Akorát se linka 4B změnila na linku 4. To by na Vodojem nemohly jezdit i linky 5 a 8? Kolik by to bylo kilometrů navíc? Nebo jezdit přes hráz rybníka?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, možnost vést MHD přes hráz rybníka by o mnoho zlepšila obslužnost ZR 7 a město by nemělo provozní náklady navíc, v současné době to bohužel není reálné. Linkou 5 neprotěžujeme ZR 2, ale tato linka primárně slouží pro dopravu od a k vlakům a využili jsme ji jako páteřní pro obsluhu ZR 2 a ZR 5. Připomínky k obsluze ZR 7 vedu a předložím je k projednání. Vše záleží na možnostech financí a oběhu vozidel.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 6. 2017
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den, proč jste U MHD č.4 vypustili Libušín ? Máte ji nyní u MHD 5, kdy sice zastavuje na Libušíně, ale nejede k Peny a k Primě ? Proč tak hloupé změny ? Jsme na to zvyklí, nohy nám neslouží a potřebujeme dovést do těchto obchodů ? Vše děláte obráceně. Zavedené dobré spoje rušíte, nebo jezdí jinudy proč ? U MHD č.5 to jede sice z Libušína, ale jede to přes Dagmarky na nádraží,místo k Peny a k Primě proč ?Vraťte to jak to bylo, jak to jezdilo kolem Peny a Primy a dál na nádraží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, vše má své plusy a mínusy. Linku č. 5 jsme nasměrovali přes Dagmarky pro lepší a pravidelnou dostupnost hlavní pošty + po pěší zóně náměstí. Lze vystoupit na Dagmarách a do Penny dojít, nebo lze jet linkou č. 8 z Libušínské na Nákupní park a využít tamního Penny, nebo jet osmičkou na nádraží a přestoupit. Kombinace spojení lze vyhledat na webu: portal.idos.cz


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 6. 2017
Předmět: MHD od rychlíků na Vodojem
Dotaz: Je dobře, že se odjezd MHD z nádraží na Vodojem posunul o deset minut později, teď už se dá spíše stihnout přestoupit od rychlíků, o půl to bylo brzo. A nešlo by, aby v další fázi jízdních řádů jezdila čtyřka přímo na Vodojem a ne jen na Neumannovu? Z Neumannovy je to do kopce. Ostatní připomínky k novému MHD nemám, to mi vyhovuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, linka č. 4 na Vodojem zajíždět bude (nyní 4B), zřejmě máte na mysli zajíždění na Vodojem linkou č. 8 (obdoba nynější 4C), tyto připomínky již eviduji a předložím je k dalšímu projednání.

Zdraví

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 6. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Mam dotaz,proč se dělala změna jizdních řádů MHD bez konzultace z TOKOZEM?Bydlim na Stalingradě a nemíním jezdit do práce na odpoledne přes třičtvrtě ŽĎáru abych se dostala do práce.Když budu jezdit 13,30 tak nebudu stíhat ,když musim být 13,45 na pracovišti a 13,40 projit vrátnicí.Na noc užnebudu stíhat vůbec.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
příjezd spoje 11 linky č. 7 k Tokozu by měl být 13.37, takže za normálních okolností byste směnu měla stihnout, samozřejmě existuje alternativa trochu se „povozit“ a využít spoj 5 linky 6.
Na noční je to opět s příjezdem 21.37. Vaši připomínku předložím na projednání připomínek s eventuální možností časového posunu spojů. I Tokoz byl v době přípravy změn jízdních řádů osloven dopisem k získání dat včetně směnnosti tak, jako všichni významní zaměstnavatelé ve městě a jeho požadavky byly do návrhu zapracovány.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 6. 2017
Předmět: Rozhodnutí rady města
Dotaz: Dobrý den, včera měla rada rozhodnout o firmě, která se stará o naši zeleň, jak rozhodla ? Předpokládám, že s ní byla smlouva zrušena a vyvozeny sankce.Stejně tak i druhá firma, která se stará o naši zeleň, je to katastrova, neupravené záhony, nezalito, plevel a pod.Takové firmy tady nechceme! Město to stojí nemalé peníze a kvalita katastrofální. Pokud máte konkrétní připomínky k práci firmy PURUM,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
rada města 26.6.2017 vzala na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy, projednala věc se zástupcem zhotovitele, uložila odboru komunálních služeb uplatňovat sankce ze smlouvy.
V případě stížnosti na kvalitu prací prováděných firmou PURUM, prosím zašlete nám konkrétní připomínky, na základě kterých jste dospěl k tomuto závěru, abychom mohli konkrétně reagovat.
Předem děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 6. 2017
Předmět: Sekání námět
Dotaz: Dobrý den,
měl bych námět na změnu stylu sekání trávy v ZR. Co kdyby se město rozdělilo např na 20částí, na které by se najmuli živnostníci / firmy / občané (kdo by měl zájem), kteří by se o tento svůj úsek starali. Věřím že je ve Žďáře a i v okolních obcí spousta šikovných lidí, kteří by byli rádi za tento přivýdělek, a práce by byla odvedena daleko kvalitněji než nyní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za Váš námět. Jistě je toto jednou z možností jak zajistit sečení ploch ve městě. Město v tuto chvíli upřednostňuje sečení smluvním partnerem na základě platné smlouvy dílo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 6. 2017
Předmět: oprava pískoviště
Dotaz: Dobrý den, prosíme o výměnu rámu (kolem celého pískoviště) a písku na pískovišti před domem Okružní 1948. Děkuji Marta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

opravu i výměnu písku zajistíme, jak jsme již přislíbili ústně.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: výměna písku v pískovišti Libušínská 19 - 25 ZR
Dotaz: Dobrý den, už několik let se neměnil písek v pískovišti ve dvoře domů Libušínská 19 - 25 ZR, prosím o jeho výměnu. V září /16. 9. 2016/ jste slíbili výměnu písku v květnu. V květnové odpovědi /25. 5./ jste napsali, že písek objednáte. Nyní je konec června /26. 6./ a stále není písek vyměněn. Dočkají se písku děti ještě letos v létě nebo mi na podzim napíšete, že vyměníte až na jaře v příšttím roce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

písek bude vyměněn současně s pískovištěm u bytového domu Libušínská 2-14.
Omlouváme se za zpoždění, potřeb na výměnu písku bylo letos skutečně hodně.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

27. 6. 2017
Předmět: Úklid
Dotaz: Dobrý den, roh u Jehly je posetý polámanými větvemi, listím a nepořádkem, nutno jej uklidit,stalo se to po bouřce.Pokud by jste měli Vaše pracovníky v terénu, přišli by jste na to sami, kde všude je třeba uklidit polámané stromy, větve a pod.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

v terénu jsme denně a o popadaných větvích i stromech víme. Jistě pochopíte, že uklidit celé město po extrémní bouřce nelze naráz, prioritně řešíme dřeviny, které ohrožují bezpečnost resp. brání chodcům či vozidlům.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: zeleň
Dotaz: Paní vedoucí, upřímně, opravdu potřebujete konkrétní stížnosti od nás občanů? Vy se nepohybujete po městě a nevidíte to? Chtěla jsem se zeptat, co je pravdy na tom, že pro firmu PURUM pracuje paní radní Řezníčková? Myslím, že by to v mnohém mohlo objasnit stav. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jsme rádi za každý konkrétní podnět, protože přestože se po městě pohybujeme, nemusíme si všimnout všech problematických věcí.
Děkuji za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: Reference sekáčů 3
Dotaz: Paní Wurzelová, díky, nicméně dané reference jistě zajímají více lidí, proto se zeptám Vašich spolupracovníků....
Paní Šustrová, můžete prosím odpovědět na dotaz: Jaké doložila firma dle odst. 11 reference, tedy významné služby? Významnou službou se rozumí "péče o travnaté plochy prováděné dodavatelem" a za poslední 3 roky je firma provedla v souhrnném objemu 7 mil., přičemž alespoň jedna ze služeb byla v objemu minimálně 1,5 mil bez DPH?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
reference jsme připraveni poskytnout všem případným zájemcům. Protože jsou součástí nabídky do výběrového řízení, tak nedisponujeme jejich samostatným soupisem a proto Vás a případné další zájemce zveme k nám, aby bylo možné Vám je poskytnout.
Děkuji Vám za pochopení
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: Koše
Dotaz: Dobrý den, lidé si neustále stěžují na nepořádek kolem popelnic a všude poházených odpadků po zemi. Co takhle rozmístit více odpadkových košů po Vysočanech? Kam mají pejskaři vyhazovat sáčky s exkrementy? Podél silnice na Vysoké je pouze koš u "Pohanky" a taky ta cesta podle toho vypadá, zřejmě by to chtělo přidat další koše podél cesty i mezi sídliště. Není příjemné nést i půl hodiny sáček s ho**em, když to není kam vyhodit. Nehledě na ten hnus u tříděného odpadu směr Grunt...
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
S dalším rozmisťováním košů do sídlišť nepočítáme.
Naše zkušenost je bohužel taková, že v sídlištích se koše stávají místem k odkládání komunálního odpadu, a to nejen do koše, ale i v jeho okolí.
Koš je víc „po ruce“ než kontejner na tento odpad určený a tak mnohdy neslouží k účelu, kvůli kterému tam byl nainstalován.
Je to sice nepohodlné, ale sáček je nutné donést až např. ke kontejneru na komunální odpad.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: Ulomeny kus stromu
Dotaz: Dobry den, na detskem hristi v ul. Jamborova za domem 1531 je od vetru z minuleho tydne ulomena cast smrku. Pokud to ji nemate hlaseno, zadam o odstraneni, aby nedoslo k zraneni osob nebo deti, ktere se tam pohybuji. Predem dekuji.
Svoma
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za upozornění, zajistíme nápravu stavu.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím upozornit vlastníka pozemků Povodí Vltavy, aby na Libušíně posekal svahy podél potoka, který vede ze Staviště. Jak je možné, že v minulých letech byly svahy vždy posekány, aniž by na to někdo upozorňoval? Nyní je zde tráva na obou stranách tak vysoká, že potok za chvíli nebude ani vidět. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, vlastníka upozorníme, můžete ho upozornit přímo i Vy.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: Zelené plochy Klafar - ulice Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím zkontrolujte sečení - celou ulici Sázavská, Uhlířská. A pak kolem mostu k Libušínu. To je opravdu otřesné. Nevím jestli je nový styl sečení - úpravy zeleně? A nad řekou Sázavou pod mostem je velký zlomený strom.- po bouřce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Na ulici Sázavská, ... ještě nebylo sečení dokončeno.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

23. 6. 2017
Předmět: Údržba zeleně v dezolátním stavu
Dotaz: Dobrý den,
slyšel jsem, že údržbu zeleně dělá firma Purum z Prahy. Jestli takhle probíhá vše v souladu podle plánu, tak je něco spatně. Neostříhané živé ploty nejen v parku u "Ivana", ale i po celém Žďáru, uschlé kytky na náměstí a jsem zvědav, kdy na někoho spadnou uschlé stromy. Nedivil bych se, kdyby po tom vichru včera nějaký nespadl. Uź s tím konečně něco dělejte! To je přece Vaše zodpovědnost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
údržba zeleně probíhá postupně, květiny na náměstí jsou dle potřeby zalévány. Vítáme každé konkrétní upozornění na nedostatky.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

22. 6. 2017
Předmět: Nejen sečení i údržba zeleně nefunguje
Dotaz: Dobrý den,
naše město asi letos zvítězí v anketě o nejzanedbanější město v republice. Kromě toho, že se stává zelenou džunglí s přerostlou trávou, tak i rostliny v truhlících na náměstí chřadnou a schnou. Po celém městě jsem také napočítal asi 10 uschlých stromů, dokonce i některé s broukem. Chcete udělat ze Žďáru druhou Šumavu? Firma PURUM je zřejmě asi taky dobře vybraná firma.. .Bere jen penize za vyfakturované hodiny. Anebo zde asi neexistuje žádná koncepce a ani kontrola provedených prací.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vítáme konkrétní připomínky k údržbě zeleně. Obecnou stížnost lze jen velmi těžko konkrétně vyřešit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 6. 2017
Předmět: Stále a to samé.. tráva
Dotaz: Dobrý den, máme hezky skoro všude zrekonstruované město.. a já bych vám řekl rád že by jste měli probrat to sečení trávy trošku víc.. Máme hezké parky.. Bohužel některé neposekané přijde mi to jako nezodpovědnost.. To že si úřad nedokáže pomalu posekat ani vlastní dvorek Ano vím říkali jste zde že se to bude řešit až v pondělí.. Chcete to mít nejlevněji ale za jakou cenu toť jen můj názor protože sekání nepokračuje.Zajímalo by mě proč jste to neřešili dřív? jste museli vidět jak to vypadá v ZR
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
město vybralo zhotovitele na sečení trávy ve výběrovém řízení, má s ním uzavřenu platnou smlouvu. Zájmem města je, aby přednostně smluvní partner plnil povinnosti ze smlouvy. Teprve pokud zhotovitel opakovaně a ani ve lhůtě pro nápravu řádně neplní, je na zvážení ukončení smluvního vztahu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 6. 2017
Předmět: neodpovídání na dotaz
Dotaz: Paní Wurzelová, podle čeho vybíráte, na které dotazy odpovíte a na které ne? Ptala jsem se minulé pondělí, od té doby Váš odbor odpověděl na dotazy, které jsou mladšího data.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odpovědi zpracovávají jednotliví úředníci podle toho, kterou agendu mají na starosti a o jak náročný dotaz se týká. Odpověď na jednodušší dotaz bývá zveřejněna dříve než odpověď na dotaz složitější nebo na dotaz, který přísluší nepřítomnému úředníkovi.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 6. 2017
Předmět: vlastní technické služby
Dotaz: Dobrý den,
neuvažujete o zřízení vlastních technických služeb? Město by koupilo techniku, která by byla jeho a ještě dalo práci dalším lidem. Mimo jiné sečení trávy,úklid sněhu,atd...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za Váš podnět. Abych pravdu řekl, touto otázkou se do jisté míry zabýváme. Největší problém spatřuji tom, že se město v minulosti svých technických služeb vzdalo, a tím se dostalo do situace, že většinu komunálních služeb je v tuto chvíli možno dodat prostřednictvím externích dodavatelů. Chtěl bych upozornit, že jsme v této oblasti již provedli první kroky a tím je zřízení pracovní skupiny "veřejně prospěšných prací", která od letošního května čítá již 8 zaměstnanců. Našim záměrem je, abychom dali možnost práce těm, kteří jsou jednak dlouhodobě nezaměstnatelní a zároveň získali pracovní sílu, která nám pomáhá při řešení drobných služeb v oblasti komunálu. Právě tato skupina se může do budoucna stát základem technických služeb, kde bychom však chtěli klást důraz i na právě výše jmenovaný sociální rozměr. To znamená dát šanci těm, kteří mají jinak problém získat trvale zaměstnání.
Ještě jednou děkuji za Váš námět.
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

26. 6. 2017
Předmět: mimořádné hlášení rozhlasu
Dotaz: Dobrý den,
proč tu není přepis víkendového mimořádného hlášení rozhlasu o zákazu chození ke stavišti? Mnoho lidí bylo pryč a hlavně ve velké části města (např Libušín) tomu není vůbec rozumět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Text hlášení městského rozhlasu je v tuto chvíli na stránkách města v aktualitách. Jeho text pro úplnost doplňuji:
„Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 22.6. na 23.6. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu stromů. Vstup do těchto porostů je zakázán.“
Toto upozornění se týká obou břehů Staviště, rozsah bude upřesněn na základě zjištění v terénu.
S pozdravem, Jaroslav Doubek, ŽP

Ohledně slyšitelnosti rozhlasu:
Území města je plošně pokryto hlášením městského rozhlasu, ovšem nelze zabezpečit dobrou slyšitelnost v kterémkoliv místě, může také jít o poruchu. Proto prosím o upřesnění místa, aby mohlo dojít k prověření funkčnosti a případné nápravě.
Děkuji
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 6. 2017
Předmět: Reference sekáčů 2
Dotaz: Díky za odkazy. Jaké doložila firma dle odst. 11 reference, tedy významné služby? Významnou službou se rozumí "péče o travnaté plochy prováděné dodavatelem" a za poslední 3 roky je firma provedla v souhrnném objemu 7 mil., přičemž alespoň jedna ze služeb byla v objemu minimálně 1,5 mil bez DPH?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vámi požadované informace jsou k dispozici na odboru komunálních služeb - Ing. Šustrová případně Ing. Křesťanová. Jedná se o soupis referencí s doložením potvrzení objednateli příslušných prací, které jsou součástí nabídky vítězného uchazeče.
Prosím dohodněte si termín návštěvy pro poskytnutí inforamcí s výše jmenovanými osobami.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 6. 2017
Předmět: Neustálé projíždění aut zákazem
Dotaz: Dobrý den, na spojovací cestě mezi u. Veselská a Havlíčkovo náměstí je zákaz vězdu, ale to nebrání řidičům tudy projíždět. Občas zde sice stojí městská policie, ale to nestačí. Byl zde květináč uprostřed cesty, není je u zdi. Můžete říci, že je to pro zásobování, ale nákladní auta od zásobovaní vždy zastaví před zákazem a pak zase vycouvají. V domě na rohu Havl. náměstí jsou byty i ze zadu od rampy a bydlí tam rodiny s dětmi do 2 let a když jdou z domu musí tudy chodit a za roh nevidí. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Průjezd vozidel je zakázán dopravní značkou č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“. Znemožnit průjezd vozidel pevnou překážkou (např. květináčem) není možno z důvodu zajištění průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

23. 6. 2017
Předmět: Řadový dům - projekt
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za včerejší odpověd ohledně řadovek. Rád bych se zeptal, jestli město bude dávat i nějaký vzorový projekt, vzhledem k uvedené regulativě nebo bude realizace již naprosto volná ? Což může být u řadových domů docela neštěstí.

Děkuji Urban
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Urbane,
vzorový projekt zpracován není. Městským architektem jsou zpracovány vizualizace a součástí vyhlášeného záměru na prodej pozemků jsou regulativy výstavby.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 6. 2017
Předmět: teplo ze zdasu
Dotaz: Dobrý den .začíná se proslíchat, že čínský majitel žďasu nemá smlouvu ze žďárem na dodávku tepla.Jaké další možnosti máme ve žďáře na vytápění .Doufám ,že najdete nějaké řešení za přijatelné peníze.Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Klemente,
ředitel a.s. SATT, Ing. Petra Scheib, potvrdil na dotaz vedení města, že mezi SATT a.s. a a.s. ŽĎAS je uzavřena platná smlouva o dodávce tepla, která je řádně zveřejněna v Registru smluv.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 6. 2017
Předmět: Náměstí
Dotaz: Dobrý večer,
při parkování podél silnice na náměstí Republiky by měl být použit parkovací kotouč (dle značek), ale žádné auto kotouč nemá. Značka tam je již nějakou dobu a je to pořád stejné. Kontroluje toto Městská policie?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, uvedené parkování samozřejmě kontrolujeme. V uvedených místech jsme řešili již několik desítek skutků. V převážné většině se jednalo o neumístění parkovacího kotouče, kdy jsme skutky ve většině případů řešili domluvou. Dle tvrzení některých občanů, kteří v uvedených místech parkují je však značení zmatečné a nejednoznačné. Městský úřad zpracoval návrh na doplnění dopravních značek tak, aby občané vnímali dopravní značení jako jednoznačné. Ke stanovení dopravního značení při silnici I. třídy je příslušný Krajský úřad Kraje Vysočina. Dopravní značky bude možno osadit až po proběhlém správním řízení, jehož výsledek však nemůžeme předjímat.

22. 6. 2017
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den,rozumím tomu,že teď toho máte dost s trávou,ale můžete prosím vyřešit současně výpovědí i ty druhé nýmanty,co se starají o zbytek zeleně.Vždyť je to katastrofa,co se děje.Nevěřím,že firmy nesypou těm dvěma novým do kapes. S pozdravem Studená
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
problémy se sekáním jsou a řešení bude předloženo k rozhodnutí radě města v pondělí 26.6.2017. Údržba zeleně mimo sečení probíhá v souladu se smlouvou a v požadovaném rozsahu i kvalitě. Pokud máte nějaké konkrétní poznatky a připomínky, tak se můžete obrátit na odbor komunálních služeb, který je bude řešit.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

23. 6. 2017
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat u koho je nutno zažádat o pokácení velmi vzrostlého stromu na ZR 3. Obracím se na vás s tímto dotazem, protože včera při bouřce už jeden spadl, a obávám se aby tento strom nepoškodil dům a hlavně zdraví a životy občanů.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádost o pokácení stromu lze podat osobně či elektronicky na odbor komunálních služeb Ing. Evě Křesťanové.
Ing. Eva Křesťanová
tel.: 566 688 184
e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 6. 2017
Předmět: Stížnost
Dotaz: Můžete mi prosím sdělit, jaké vyjímky mají řididi z dopravních předpisů, kteří jezdí přímo před Váš úřad, jak máte hlavní vstup do budovy a parkují tam ?Co je opravňuje tam parkovat, aniž by měli opodstatněnou vyjímku.Předpisy musí dodržovat snad všichni, nebo snad ne ? Nebo jsou mezi námi tak důležití, řidiči, že by nedošli z hlavního parkoviště.Nehrejme si na privilegované a upřednostňované VIP řidiče ! Jsou to lidé a řidiči, jako všichni ostatní, jinak se dopouští přestupku v dopravě.
Odpověď (odbor dopravy):
Do okolí budovy MěÚ je zakázán vjezd všech vozidel s výjimkou držitelů povolení MěÚ a vozidel dopravní obsluhy.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Před hlavním vchodem do úřadu je ve směru od příjezdu Zákaz stání, který neplatí pro držitele povolení MěÚ - jiná vozidla zde stojí v rozporu se zákonem. Podle informace od Městské policie je zde pravidelně prováděna kontrolní činnost, která bude i nadále pokračovat.

22. 6. 2017
Předmět: Reference sekáčů
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím všem občanům sdělit, jaké předložila firma dostatečné reference při výběrovém řízení? Tzn. konkrétně kdy, kde, pro koho a jaké plochy tato firma posekla? Případně subdodavatelem? Pokud subdodavatel, tak jméno této firmy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
požadavky na prokázání kvalifikace do výběrového řízení na sečení trávy byly stejné pro všechny uchazeče a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kromě jiného odst. 11.: https://zakazky.zdarns.cz/document_download_681.html
Všichni uchazeči kvalifikaci prokázali v požadovaném rozsahu.
Subdodavatel fi. GFP service s.r.o. je uveden v písemné zprávě zadavatele uveřejněné na: https://zakazky.zdarns.cz/document_download_870.html

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 6. 2017
Předmět: Posekání trávy
Dotaz: Dobrý den,

když už žádná reakce na můj předchozí dotaz, tak žádám o posekání zapomenutého kousku trávy na ulici Květná na Vysočanech.

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za upozornění, věc řešíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: stižnost
Dotaz: Firma,která byla vybrána na udržbu zeleně ,to je prostě slušně řečeno katastrofa.Na náměstí vysazeny macešky a sedmikrásky,které jsou již uschlé.Ve Zdáru 3 tráva posečená hrozným zpusobem,místy neposečená vubec.Okrasné keříky které tam rostly dva roky byly během chvilky touto firmou zničeny.Nechápu proč město nezruší s touto firmou smlouvu.Předchozí firma byla sice dražší,ale město vypadalo hezky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na údržbu zeleně jsou vybrány 2 firmy, jedna na sečení trávy, druhá na údržbu ostatní zeleně. Zjištěné vady plnění jsou s firmami řešeny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,ráda bych se dotázala na sečení travy kolem potoka na ulici libušínská ,travníky sice upravily,ale kolem potoka u bývalého dopravního hřiště a dál na to zapoměli nebo město šetří finance.Kolem cyklostezky k piláku to samá.Děkuji za odpověd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
potok u Libušína není v majetku města, město zajišťuje sečení sousedních ploch po hranu svahů. Sečení podél cyklostezky je objednáno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: Tráva, tráva a zase tráva
Dotaz: Dobrý den, ono platí jedno pořekadlo napříč vším, co nás v životě obklopuje a to zní: nejlevnější neznamená nejlepší. Zajímal se někdo při výběru firmy na sečení trávy na její reference? Nebo byla rozhodující jen cena? Proč neseče místní firma? Peníze za provedené služby by zůstaly v našem regionu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
každý uchazeč v soutěži o sečení města musel splnit kvalifikační předpoklady a tedy doložit i dostatečné reference (a to i např. s pomocí subdodavatele). Místní firmy předložily dražší nabídky, nemohly být tedy vybrány jako nejvhodnější.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2017
Předmět: Sečení po druhé!!
Dotaz: Kdy prosím vás dosečou plochy II. intezivní třídy které nebyli posečeny ani jednou? Měli být posečeny před poutí tzn. do 15.5. Týká se to ulic: Brněnská, Jihlavská, Jamská. Ještě že už sečou silničáři a okousali to. Co mně k tomu řeknete? Prosím stručně odpovědět, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
uvedené ulice by měly být sečeny na začátku července.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2017
Předmět: Tráva - džungle už jen místy...
Dotaz: Dobrý den,
No, tedy jak pro koho...17.6. bylo v sobotu a Vysočany rozhodně posečené nejsou. Zajímavé, že?
Kdy to hodlají dodělat? Nechcete se jít po Vysočanech projít? Aby jste viděla jak skvěle mají posešeno? Kolem silnice na Vysoké to včera večer stále nebylo, ani kousek trávy na ulici květná. Žiji v domnění, že i tento kousek zeleně patří městu. Nebo snad ne?
Atmosféra tu začíná být dosti hustá...Aby jsme měli vůbec posečeno do zimy :D
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zhotovitel neplní termíny sečení zadané městem. Práce na Vysočanech jsme ještě nepřebrali a stále se zde vyskytují, jak sama uvádíte, neposečené plochy. Zhotovitel je povinen práce řádně dokončit.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 6. 2017
Předmět: Neposecena cast v ulici Jamborova
Dotaz: Dobry den. Firma neposekla okoli a prostory detskeho hriste v okoli domu Jamborova 1531, ktere si pred ctrnacti dny posekali radsi obyvatele domu sami, ponevadz stav techto ploch byl jiz neudrzitelny. Za tu dobu trava odrostla a nez se firma k nam zas dostane, bude tu dzungle. Zadam o napravu. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den.Před čtrnácti dny se sekalo u Kauflandu a ještě dnes to není dosečené ani pohrabané.Všiml jsem si, že to není problém jen zde. Po městě je více nedodělaných míst.Cesta ke Žďasu nebyla posečena ani jednou.A to patří, dle mého zjištění , do sečení 2.třídy.Firma totálně nestíhá hned od začátku.Co s tím budete už konečně dělat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
firma neplní městem objednané termíny sečí. Rada města se touto věcí bude znovu zabývat na svém jednání 26.6.2017.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 6. 2017
Předmět: Rekonstrukce budovy ZŠ na naměstí
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat v jakém stavu je rekonstrukce budovy bývalé školy na náměstí (č.71 a 72). V domě č. 71, který se kdysi také nazýval "dům Přibyslavský", bydleli mí předkové a příbuzní od 2.poloviny 17.stol. do r. 1760 a potom jinde ve Žďáru až do začátku 20.stol.. Žel nepodařilo se mě do tohoto domu před jeho uzavřením a ani potom nahlédnout a propásl jsem i den otevřených dveří.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Přibyslavský,
nový majitel provádí rekonstrukci postupně a v současné době ji má dokončenu. V objektu jsou nově vybudovány prodejny, provozovny a byty.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 6. 2017
Předmět: Řadovky na Klafaru
Dotaz: Dobrý den,
na základě článku http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/na-klafaru-krome-bytovych-domu-vyrostou-i-radovky-20170621.html bych se rád zeptal, jakou má město představu o výměře parcely pro případnou řadovku. Vzhledem k avizovacené ceně max. 2000 vč. DPH si myslím, že nebudu jediný kdo by si rád tyto dvě čísla vynásobil, zda-li má vůbec smysl nad koupí případně uvažovat. Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Urbane,
velikosti parcel se budou pohybovat od 397 - do 425 m2.
Návrh záměru na prodej parcel byl, včetně velikosti parcel, již projednán v radě města a najdete jej na webových stránkách města (http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-068/1103-17-OP.pdf).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 6. 2017
Předmět: Zrušení pískoviště ulice Bratří Čapků
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne, proč bylo zrušeno pískoviště na ulici Bratří Čapků před barákem č. 2063/10, 12? Loni byly natřeny lavičky, které tam mimochodem zůstaly. Na pískoviště si chodily rády hrát děti narozdíl od pískoviště o kousek vzdáleného. Určitě bylo lepší staré pískoviště než žádné. Navíc tedy zavážka, která se na zavezení plochy použila, je plná střepů. Nyní tedy chodíme na pískoviště za tímto barákem, tam je však jedna lavička rozbitá, plánujete opravu? Děkuji za odpovědi.Nižníková
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

dle našich poznatků bylo předmětné pískoviště využíváno minimálně, navíc bylo ve velmi špatném technickém stavu a jeho oprava by vzhledem k existenci zachovalejšího pískoviště u sousedního domu byla nerentabilní. Máte také možnost využívat certifikované dětské hřiště na ul. Nezvalova, které je od Vašeho domu vzdáleno cca 200 m.
Firma, která realizovala úpravu prostoru po zrušeném pískovišti, provede jeho dočištění, oprava lavičky u sousedního pískoviště byla objednána.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2017
Předmět: parkovací místo
Dotaz: Dobrý den.Chtěla bych se zeptat,jestli si lze koupit parkovací místo.Jedná se o lokalitu u bikupského gymnázia.Parkovacích míst je málo.Jsou obsazovány zejména žáky gymnázia a jejich zaměstnanci.Je zde umístněna značka dopravní obsluze vjezd povolen,ovšem nikdo se jí neřídí.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
v současné době žádná vyhláška města neumožňuje zřízení adresného parkovacího stání za úplatu.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

21. 6. 2017
Předmět: Upozornění na nebezpečné pískoviště
Dotaz: Dobrý den,
pískoviště mezi prvním a druhým domem (směr od kulturního domu) na Libušíně je v dezolátním stavu - vyčnívající šrouby z betonu, třísky a kusy rozpadajícího dřevěného obložení.
Děkuji. S pozdravem Zdeňka Krejčová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, oprava pískoviště je již objednána.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

17. 6. 2017
Předmět: nedělní klid
Dotaz: Dobrý den, chci se přidat k pisateli, který si stěžuje na zvony. Nevidím důvod, proč bychom měli s kostelníky jediný den, kdy máme volno vstávat, ale posekat trávník si v tento jediný volný den v týdnu nemůžeme. Myslím, že město seká jednu botu za druhou ať se to týká sekání, MHD nebo této nesmyslné vyhlášky. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkuji za váš názor, ale musím vás odkázat na

Odpověď: (14. 6. 2017 - úsek tajemníka a správy MěÚ):

Dobrý den,

máte pravdu, že vyhláška je v platnosti, nicméně zakazuje nedělní používání hlučných přístrojů tj. s hlukem větším než je běžný a obvyklý. Kostely a zvony jsou zde již mnoho staletí a jejich projevy lze považovat za součást běžné a ustálené zvukové zátěže. Váš podnět předám vedení města ke zvážení a případné projednání s farnostmi.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

16. 6. 2017
Předmět: MHD na Klafaru
Dotaz: Je dobře, že už konečně bude něco z MHD jezdit přes Klafar, že tam budou zastávky. Ale plánujete toho málo, protože přes Sázavskou zastávku jezdí jenom 3 linky. Až budete o Silvestra jízdní řády inovovat, tak by přes Sázavskou zastávku měly jezdit taky linky 3, 5, 6 a 7. Optimálně i linka 9 a úplně nejlíp by bylo, kdyby přes Klafar jezdila taky linka 2, co by potom jela i přes Stalingrad po Okružní. Jiné výtky nemám, nové jízdní řády jsou jinak vyhovující. Pamatujte, že i na Klafaru bydlí lidi!
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za váš názor.

19. 6. 2017
Předmět: "Sečení" trávy #2
Dotaz: Na můj dotaz 14.6.2017, že vám firma nesděluje termíny jste odpověděla, že termíny dává město. A pak říkáte viz. předmět džungle 2 14.6.2017, že vám dodavatel sdělil termín pro posečení Vysočan do 17.6.2017, prosím stručnou odpověď. Brada A.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dodavatel nezvládá práce v termínech požadovaných městem. Město neposouvá zadané termíny a dodavatel sděluje, že je schopen séci v pozdějších termínech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2017
Předmět: seno
Dotaz: Dobrý den, je možné si legálné poséct nějakou trávu z městských luk a usušit si jí pro králíky? Děkuji, jistě by tuto možnost využilo i více lidí. Např. v lokalitě pod stezkou za domovem důchodců, byla krásně vysoká, pokud by nebyl problém a není již posečeno sekl bych zde, cca 10x10 m
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v případě zájmu o sečení trávy pro vlastní potřebu je možné např. uzavřít smlouvu o výpůjčce městského pozemku. Přednostním zájmem města však zůstává séci veřejné plochy řádně, koordinovaně a v souvislých celcích namísto dělení ploch na menší celky. V případě konkrétního návrhu se prosím obraťte na odbor komunálních služeb nebo majetkoprávní.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2017
Předmět: MHD jízdní řády
Dotaz: Jak jsem obyčejně kritický, tak teď vám musím nové jízdní řády MHD pochválit. Dostaneme se líp k rychlíkům a od rychlíků, bude se to líp stíhat. Lidi z Vysočan a Kláštera byli konečně vyslyšeni, že o víkendu potřebují spojení dvakrát za hodinu a ne jednou za hodinu jako dnes. Dostaneme se i na poštu apod. Je to perfektní. Jen si dovolím drobný návrh. Linka 1 od Tokozu ráno mezi Vysočany a Klafarem projíždí přes zastávku Wonkova. Nešlo by tam zastavovat? Jinak nic nemám, díky moc, pomohlo nám to.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za Váš zájem. Tuto připomínku již eviduji, považuji ji za relevantní, bude projednána spolu s ostatnímu ke konci roku tak, aby odsouhlasené změny byly realizovány k 1. 1 .2018.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu spoj č.2 linky č.1 není veden přes zastávku Studentská a podle mě zcela nesmyslně jede přes nové zastávky na Klafaru. Když už tedy nutíte lidi z průmyslovky chodit pěšky nebo jezdit každé ráno autem do práce, bylo by dobré zařadit tedy ráno aspoň do JŘ zastávku Wonkova. Snad je v docházkové vzdálenosti, pro případě špatného počasí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, děkuji za Váš zájem. Tuto připomínku již eviduji, považuji ji za relevantní, bude projednána spolu s ostatnímu ke konci roku tak, aby odsouhlasené změny byly realizovány k 1.1.2018.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

15. 6. 2017
Předmět: obrazovka na KD
Dotaz: Dobrý den, na obrazovce na kulturním domě nefunguje část tohoto zobrazovacího zařízení.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
ano, víme o tom, opravu jsme již několikrát urgovali (dnes znovu), doufám, že to již dořešíme, ani nám se to nelíbí.

Ing. M. Lorencová
Ředitelka PO Kultura Žďár

16. 6. 2017
Předmět: chyba v usnesení RM
Dotaz: V usn. 1118/2017/R.ZŠ rady města je překlep, "sportu" namísto "sporu". Opravte si to.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění na písařskou chybu, která je již opravena, omlouváme se.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

15. 6. 2017
Předmět: Vyčištění uličních vpustí
Dotaz: Prosím, zda by bylo možné vyčistit uliční vpusti v ulicích Bří Čapků, Vančurova, Wolkerova i na chodníku podél hřiště 4. ZŠ směrem k náměstí. Tudy nejvíc chodím a některé vpusti jsou úplně ucpané. Domnívám se, že v období častých bouřek by to bylo vhodné asi přejít i v ostatních částech města. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tyto záležitosti v kompetenci. Děkujeme za upozornění.

16. 6. 2017
Předmět: Pochvala
Dotaz: Je dobré, že děláte výběrová řízení postupně na ředitele příspěvkových orgnizací.Současní ředitelé tam přežívají s podstaty a pro město toho již nedělají mnoho, pro ně je to již stereotypní rutina tam vydržet co nejdéle.Ba naopak noví ředitelé budou chtít ukázat, že jsou kreativní, cílevědomí a budou chtít se snažit vnést na svá pracoviště nové myšlenky, nápady a pro město jistě prospěšnénové způsoby činnosti práce,v rámci nových projektů s cílem být městu co nejvíce prospěšní.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, Váš příspěvek jsem předala vedení města. Děkujeme za Váš názor.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

16. 6. 2017
Předmět: Noční klid
Dotaz: Dobrý den,tak prý nám platí vyhláška o nočním klidu,ve středu duní Angles,ve čtvrtek po 22.hodině ohňostroj,v pátekduní Angles a v sobotu taky.Řekněte mi laskavě,kdy se máme v klidu vyspat po práci.Někomu vadí neposečená tráva,ale nočni klid si myslím,že je důležitější.Na zahradě Vysočina když hrají,tak v 22 hodin už je klid a na Angle to duní až do rána,když přijede policie,task tamstráví minutu,je tam 15 lidí a hned odjede a nestane se vubec nic.Přála bych Vám strávit jeden víkend u nás .
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den,
k Vašemu podnětu městská policie sdělila: realizace ohňostroje po 22 hodině byla řešena na místě samém, jednalo se o jinou lokalitu ve městě. Podněty k Libušínu a Angles jsou předány Krajské hygienické stanici. Hodnotit míru rušení nočního klidu nelze na základě subjektivních hledisek, ale až případného měření.

12. 6. 2017
Předmět: Oslavy města
Dotaz: Dobrý den, oslavy našeho města byly vcelku dobré, až na ty pozdní opilce v noci, a ten jejich křik,ale takové věci musí řešit Městská policie, kdy v tomto ohledu má tato skutečně velké rezervy. V nočních hodinách a nad rámen hlídku městské policie je zázrak potkat.Tyto by se měli pernamentně pohybovat po našem městě buď pěšky, nebo ve vozidle, popř. na kolech, ale hlavně ať jsou při zásahu včas a ne, že se na ně čeká moc dlouho a mohdy nepřijedou vůbec.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, akce takových rozměrů, jako byl Den Žďáru, které se účastnilo několik tisíc lidí s sebou samozřejmě nese i negativní jevy. Uvedenou akci zajišťovaly celkem tři hlídky MP a další hlídky Policie ČR. Tyto hlídky zajišťovaly veřejný pořádek až do šesté hodiny ranní.
Při vyhodnocení jsme společně s Policií ČR dospěli k závěru, že akce proběhla bez větších problémů a nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku. Na další obecná tvrzení, reaguji následovně. Vzhledem k tomu, že veškerá oznámení jsou monitorována, vylučuji, že by hlídka na oznámení nereagovala. V určitých situacích se může stát, že občan musí čekat. Vždy totiž upřednostňujeme prioritní oznámení, kde má přednost ochrana života, zdraví či majetku. Děkuji.
S pozdravem
Martin Kunc, vedoucí strážník MP

14. 6. 2017
Předmět: "Sečení" trávy
Dotaz: Zdravím, chci se zeptat když není dodavatel schopen plnit termín jak je možné, že ho nijak nepostihnete. Jako další by mě zajímalo jak si může firma nastavovat datum kdy bude daná lokalita posečena, ještě tak nesmyslně? Není možné aby stihli do 15.6. posíct celý Žďár. Říkali jste že 15.6. bude Žďár komplet posečen + podruhé posečeny plochy II. intenzivní třídy které nebyli posečeny ani poprvé z 50%. A jak je možné že jste jim je zaplatili? Toto někdo měří? Otevřete oči, prosím stručnou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dodavatel neplní termíny dané objednávkami města. Vzhledem k tomu, že nejsou plněny ani dodatečné termíny pro odstranění zjištěných vad, uplatňujeme sankce. Firma si termíny nestanovuje, termíny zadává město. Uhrazeny byly pouze provedené práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 6. 2017
Předmět: Vysazování a ošetřování zeleně 2
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím konkrétně zodpovědět moji původní otázku, zda tedy jde o přestupek, pokud vysadím a budu ošetřovat zeleň před vchodem bytového domu? http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=5788
Případně na koho konkrétního se mám ohledně povolení této činnosti obrátit. "Správce zeleně" je moc obecné. Děkuji předem a hezký víkend a P.S. Je moc fajn, že ve městě držíte květné louky, moc se mi líbí :-) :-) :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ve věci výsadby zeleně na městských pozemcích se prosím obraťte na paní Ing. Evu Křesťanovou, tel: 566 688 184 odbor komunálních služeb.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 6. 2017
Předmět: tráva
Dotaz: Dobrý den, proč není posekaní tráva na Stalingradě směrem k obchodní škole, je to tam hodně vysoké ! Sekáče není nikde vidět.A proč nejsou dodělány a shrabány ty nedodělky, kde jsou někde hromádky, někde vůbec je nechána posečasná tráva neshrabaná, např. na Libušíně ve dvoře u domů a pod., i na jiných místech.Proč někdo z vedení nepřizná chybu, že tuto firmu vybrali špatně ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dodavatel nemá doposud dostatečnou kapacitu k plnění termínů sečí dle objednávek města. Na ul. Komenského by mělo být posečeno do 20.6.2017. Libušín byl již dočištěn.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2017
Předmět: Sečení
Dotaz: Dobrý den. Říkáte, že dodavatel není schopen v současné době dodržovat termíny, jak vám dodavatel může sdělovat termíny na posečení, vždyť zadavatel jste vy a kapacita firmy, ta mě nezajímá, tak tady nemají co dělat! Prosím stručnou a inteligentní odpověď, díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
firma si termíny nestanovuje, termíny zadává město. V zájmu města je, aby smluvní partner v první řadě plnil dle smlouvy. V případě, že firma neplní dle smlouvy, jsou a budou uplatňovány sankce a v krajním případě i ukončena smlouva.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 6. 2017
Předmět: stížnost sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
slíbili jste, že do 15. června bude vše posečeno, ale polovina Žďáru je totálně zarostlá. Jaké sankce dostala ta vaše nádherná firma. Je to děs. Kdy posečete ulici Komenského, Dagmarky, Vysočany, Klášter, Zelenou horu, Klafar a mnoho dalších ploch.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dodavatel není schopen plnit termíny sečí zadané městem. Sankce jsou uplatňovány pokud nesplní ani v náhradním termínu nebo opakovaně, v současné době řešíme sankce ve výši 10.000,- Kč.
Plochy jsou postupně sečeny, Vámi uváděné lokality by měly být posečeny zčásti do 20.6.2017, zčásti do 30.6.2017.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 6. 2017
Předmět: stížnost
Dotaz: Dnes máme 15.6 a měl být Žďár posečený, ale polovina Žďáru je totálně zarostlá. Jaké sankce dostala tato slavná firma! Žádné co a ještě jim město půjčuje své lidi jak je toto možné. Celé vedení by mělo odstoupit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sankce jsou uplatňovány pokud dodavatel neplní řádně ani v náhradním termínu nebo opakovaně, v současné době řešíme sankce ve výši 10.000,- Kč. Město v zájmu urychlení postupu prací zajišťuje hrabání některých ploch vlastními pracovníky a tyto práce pak nehradí dodavateli sečení trávy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 6. 2017
Předmět: Tráva ve městě
Dotaz: Dobrý den, říkala jsem si, v čem je takový problém, že se nedaří zvládat sekání trávy po městě. Kdyby to bylo normálně, tak by město mělo firmě vypovědět smlouvu, když nedodržuje pravidla. Spousta věcí se podařilo, jako ku příkladu teď momentálně optimalizovat autobusy MDH, konečně se vyslyšela mnohalétá kritika obyvatel města, to je příkladné. Ale ta tráva to kazí. Je třeba najít řešení rychle, kazí to reputaci města. Kdy se bude vědět, jestli se něco bude dělat s tou firmou, co seká trávu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za ocenění změn v MHD, ráda toto předám kolegům. Ohledně sečení bude rada města situaci znovu posuzovat na jednání 26.6.2017.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, budou se ještě upravovat jízdní řády, které vejdou v platnost 1. 7. 2017? Bydlím u zámku a na náměstí můžu jet ráno v 7:10 a pak až v 9:45. Proč jste zrušili autobus, který jezdil v 8 hodin? Byl hodně vytížený. Jsem na mateřské a když budu chtít jet se synem na náměstí nebo do nákupního parku, tak dopoledne jet nemůžu, protože v 7:10 je moc brzy a v 9:45 zase moc pozdě.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji Vám za podnět. Připomínky k novým jízdním řádům shromažďujeme a budou vyhodnoceny v závěru roku, aby bylo možné od začátku roku 2018 provést případné úpravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2017
Předmět: Džungle 2!!
Dotaz: Jediné co mě napadá vzhledem k Vašim odpovědím, že termíny posečení už střílíte od boku?
Prvně 9.6. bude na posečeno, potom 15.6 že bude posečen celý žďár, nyní je to 17.6.2017 na posečení Vysočan? Vážně?
Vaše odpovědi už mi vážně přijdou směšné, jsem zvědavá jak daný termín konečně Vaši slavní sekáči dodrží...
Včera jsem názorně viděla jak vaši sekáči sečou trávu sezením na schodech a nadáváním, poté přejetím sekačky (pán si to špacíroval v protisměru po hlavním tahu).
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení trávy ve městě je zajišťováno smluvním partnerem. Ten není v současné době schopen plnit termíny objednané městem. V tomto týdnu jsme po dodavateli požadovali sdělit reálné aktuální termíny sečení ploch dle jeho kapacit, pro Vysočany dodavatel sdělil termín sečení 17.6.2017.
Tuto informaci Vám dávám a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
prosím o prověření, proč nyní linka č. 5, podle nového jízdního řádu od 1.7.2017 nejede odpoledne z Havlíčkova náměstí na ulici Nová a Vejmluvova?
Dále jsou zrušeny dopolední linky, přitom na zastávce Vejmluvova v 7,29 hod nastupuje 15-18 dětí.
Dnes jsem využila MHD v 9,22 hod z Havlíčkova náměstí, nastupovalo asi 7 cestujících, na Nová ulici vystoupili 3 cestující, tolik jich vystoupilo i na ulici Vejmluvova.

Na ulici Libická zajíždí 5 linek je to OK, na ulici Vejmluvova 2 linky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, linka č. 5 bude od 1. 7. 2017 mít nové vedení, proto nepojede nejen dopoledne, ale po celý den přes Havlíčkovo nám. V druhém pololetí roku budeme sbírat informace a požadavky a ty relevantní se budeme, dle možností, snažit zapracovat do vedení MHD k 1. 1. 2018.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 6. 2017
Předmět: Jízdní řády MHD
Dotaz: Dobrý den, díval jsem se na nové jízdní řády MHD. Konečně se to podařilo zlepšit, bude to jezdit líp, chválím. Jedna věc vám ale utekla, že jste v jízdních řádech nevyznačili, které autobusy budou bez schůdků. V končících jízdních řádech totiž obrázky osob na invalidním vozíku jsou. Protože se psalo, že se budou jízdní řády od ledna ´18 upravovat, budou tam potom i tyto obrázky? Spousta lidí si tohoto všímala, jestli se plánovaly autobusy se schůdky nebo bez schůdků. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Přeji dobrý den,
věc přístupnosti invalidům není zatím dořešena. Většina autobusů pro MHD je nízkopodlažních, ale protože dojde ke změně turnusů, tak je potřeba vše odladit, proto garance bezbariérového spoje bude nastavena až od ledna 2018, aby skutečně garance byla garancí.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 6. 2017
Předmět: nepořádek u hřišťe, tráva
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda někdo chodí kontrolovat nově upravená hřiště pro děti a mládež (Přednádraží u soudu).Jsou tam 2 lavičky, na které když si chce někdo buď z dětí nebo důchodců sednout a odpočinout,musel by si je je vydesinfikovat a ten nepořádek (prázdné lahve, nedopalky od cigaret) - to už není vidět pořádně ani na zem. MP by měla kontrolovat častěji, ale škoda, že tudy nevede silnice, pěšky vůbec tudy nechodí. A sekání trávy firmou GFP service s.r.o. to se vám výběr povedl.Nezaplatit
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za upozornění, zajistíme úklid, na uvedenou situaci byla MP upozorněna. V uvedených místech bude zvýšen kontrolní dohled.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2017
Předmět: Nedělní klid
Dotaz: Dobrý den
protože je již v platnosti vyhláška města o klidu v neděli a o svátcích tak vás tímto žádám o zajištění tohoto klidu. Jediný den v týdnu kdy se mohu vyspat je neděle a pokaždé v 7:00 mě vzbudí vyzvánění kostelních zvonů. Já sám jako jedinec (i když věřím že by se nás jistě našlo více) nemám možnost jednat s farností, ale vy jako město ano. Neodbijte mě tím že se této činnosti vyhláška netýká, protože i v jiných městech kde takováto vyhláška platí zvony v neděli ráno nezvoní.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,

máte pravdu, že vyhláška je v platnosti, nicméně zakazuje nedělní používání hlučných přístrojů tj. s hlukem větším než je běžný a obvyklý. Kostely a zvony jsou zde již mnoho staletí a jejich projevy lze považovat za součást běžné a ustálené zvukové zátěže. Váš podnět předám vedení města ke zvážení a případné projednání s farnostmi.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

2. 6. 2017
Předmět: Sekani travy
Dotaz: Dobry den, dnes 2.6., sekali na ulici Dolni a Studentska krovinorezy. Delsi dobu jsme je pozorovali z okna a nejen, ze byli vulgarni, ale vypadali, ze jsou i silne podnapili, a to sekali i detske hriste. O tom, jak priserne sekaji, ani nemluve.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, upozornili jsme dodavatele na uvedený problém.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2017
Předmět: úklid chodníků
Dotaz: Dobrý den, děkuji za vzorný úklid chodníku u Lidlu kolem ul. Neumannova. Proto bych se chtěla zeptat, proč není možné uklidit pořádně všechny chodníky, aniž bychom si museli stěžovat. Například dlážděné chodníky vedoucí od nádraží k městu nebo chodník kolem hřiště u 4. ZŠ a školky by takový úklid potřebovaly. Mám pocit, že letošní úklid probíhal zcela nesystematicky a hrozně dlouho. V předchozích letech bylo uklizeno dřív.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termíny blokového čištění byly na jaře několikrát přesunovány kvůli nepřízni počasí a neukázněnost některých řidičů postup prací zpomalila. Jinak samotný systém úklidů je téměř totožný každý rok, tedy od středu města směrem k okrajovým částem. Dlážděné chodníky na Nádražní ulici byly zametány již třikrát a chodník kolem hřiště rovněž v nedávné době. Pokud jsou na něm šišky a jehličí ze stromů, bude se ještě v průběhu roku zametat. V nejbližším termínu jsou objednány jiné lokality.
Děkujeme za pochopení

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, viděla jsem nový jízdní řád MHD a velice nemile mě překvapilo, že pro obyvatele zámku a Vysočan v dopoledních hodinách v době od 7:12 do 9:45 tj. 2,5 hodiny není zajištěno ani jedno spojení k poliklinice. Současná linka 2.A jezdí po hodině a je ji možno využít k přesunu k lékaři. S malým dítětem nebo pro moje prarodiče je to dost veliká komplikace. Z jakého důvodu bude toto spojení zrušeno? Cestuji tímto spojem pravidelně a prázdný rozhodně není! Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Současný návrh jízdních řádů MHD vycházel z rozsáhlého průzkumu využití MHD nejen občany města. Byl hledán kompromis, jak v přibližně obdobném rozsahu kilometrů zajistit co největší komfort pro všechny uživatele MHD. Bohužel všem potřebám vyhovět nelze. Připomínky a podněty ohledně MHD budou sbírány a vyhodnoceny tak, aby bylo možné v odůvodněných případech upravit jízdní řády od nového roku 2018.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

13. 6. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Cesta na polikliniku pro občany Vysočan a zámku v dopoledních hodinách je naprosto nevyhovující, nevím proč byly zrušeny právě spoje linky č. 2, které byly hodně vytížené a jezdily alespoň po hodině.Vaše zdůvodnění, které si dovolí citovat: " Lze využít i linku 7, spoj přijíždí na zastávku Studentská v 7:39. Dále se nabízí spojení linkou 5 (jede každou hodinu), výstup na zastávce Libušínská nebo Žižkova, potom dojít na polikliniku (je to docházková vzdálenost)." Opravdu děláte MHD pro občany?
Odpověď (odbor dopravy):
Současný návrh jízdních řádů MHD vycházel z rozsáhlého průzkumu využití MHD nejen občany města. Byl hledán kompromis, jak v přibližně obdobném rozsahu kilometrů zajistit co největší komfort pro všechny uživatele MHD. Bohužel všem potřebám vyhovět nelze. Připomínky a podněty ohledně MHD budou sbírány a vyhodnoceny tak, aby bylo možné v odůvodněných případech upravit jízdní řády od nového roku 2018.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

13. 6. 2017
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den.
Na téma "sekání trávy" bylo řečeno již spoustu negativního. Jsem si jista,že do budoucna se město touto chybou ponaučí. A všem škarohlídům bych řekla, že je třeba si uvědomit jak velkou plochu představuje zeleň našeho města a že pokoření té džungle nebude během jednoho dne. Však se dočkáte.
Každopádně práce pokračují a přednádraží je toho důkazem. Konk