Odpověď jednotlivá

18. 9. 2017
Předmět: Nedodržování rychlosti
Dotaz: Dobrý den, po uvedení do provozu světelné křižovatky u restaurace Ford se několikanásobně zvýšil provoz na kdysi poklidnéulici Luční, hlavně v dopravní špičce. To by nebyl takový problém, kdyby většina řidičů nepřekračovala rychlost.
Nedal by se umístit na silnici zpomalovací retardér (knoflíky) tak jak to je v jiných městech běžné ve všech obytných zónách. Na rohu ulice je mateřská školka a pohyb dětí je dost velký
Odpověď (odbor dopravy):
Povinností každého účastníka silničního provozu je mj. chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek, své chování je povinen přizpůsobit zejm. stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a svých schopnostem.
Realizaci plošně zklidňujících opatření v ulici Luční z hlediska uspořádání předmětného prostoru nepovažujeme za koncepční a účelnou.
K systému zklidňování dopravy je třeba přistupovat s komplexní vazbou na celkový urbanistický a územně-plánovací návrh zástavby území. Řešení nemá být pouze čistě technické, inženýrské, ale má být výsledkem úsilí o řešení celého okolí komunikace (TP132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích). Děti navštěvující mateřskou školu se po ulici pohybují vždy v doprovodu způsobilé osoby, která je za ně zodpovědná.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!