Odpověď jednotlivá

20. 9. 2017
Předmět: Rychlost v ulici Luční
Dotaz: Odpověď p. Koubka je dokonalá v tom, že ji můžeme použít jako odpověď na jakýkoliv problém, spojený s bezpečností silničního provozu. Chápu to tak, že jakýkoliv umístěný retardér je zbytečnost?
Proč tedy jsou používány? A že jich je v jiných městech a vesnicích spousty?
Proč je instalovali, když každý účastník silničního provozu zná své povinnosti, jak odpověděl p.Koubek? Že by snad šlo jinde opravdu o bezpečnost spoluobčanů?
Odpověď (odbor dopravy):
Žádná odpověď zde na dotazovně nemůže být plně vyčerpávající. Problematika zpomalovacích prahů je opravdu složitá a je to téma na delší diskuzi, ovšem ne zde na dotazovně, protože Každé řešení má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou užití zpomalovacích prahů je snížení rychlosti vozidel a tím zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a snížení následků případných dopravních nehod. K nevýhodám zpomalovacích prahů patří: zvýšení hladiny hluku, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklistickou dopravu, překážka pro pěší (s ohledem na „bezbariérovou“ vyhlášku č. 398/2009 Sb., v platném znění). O umístění příčného prahu nerozhoduje pouze odbor dopravy, ale tato záležitost byla konzultována s odborem komunálních služeb i s Policií ČR.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!