Odpověď jednotlivá

17. 10. 2017
Předmět: otevírání dveří zš
Dotaz: Dobrý den, co je to prosím za nesmysl, že žáci ve žďárských zš musí mít jakýsi čip, bez kterého se ani nedostanou ven z budovy. Vy neznáte předpisy ohledně požární bezpečnosti? U veřejných budov musí jít dveře v únikové cestě bez dalšího kdykoli otevřít z vnitřní strany! Žádám okamžitou nápravu! Díky! Je to zase další nesmyslný opatření. Pojďme se řídit zdravým rozumem!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Trčko,
na základě Vašeho podnětu jsme provedli šetření na školách zřizovaných městem Žďár nad Sázavou. Systém elektronických čipů pro žáky škol vznikl především na podnět rodičů, kteří chtěli co nejvíce posílit bezpečnost dětí na školách a mít možnost kontroly, zda žáci v pořádku přišli do školy. Ředitelé škol jsou s Vašim podnětem seznámeni a vzhledem k tomu, že tato opatření jsou v kompetenci ředitele školy, je v současné době realizováno takové opatření, aby tam, kde byly nalezeny nedostatky, bylo dáno vše do souladu s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti na školách a na pracovištích.
Za Váš podnět děkujeme.

S pozdravem