Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Paní Wurzelová, ve vší úctě, jaké máte povědomí o zaváděném systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV)? Co znám odezvu od lidí z obcí, kteří se návrh dívali, tak jsou slušně řečeno naštvaní, co se to za hrůzu chystá. Když lidi kritizovali změny v MHD, tak budou v šoku z VDV. Úmyslně prý kraj VDV zatajuje. My potřebujeme IDS Jižní Moravy, když jezdíme mnozí do Brna, ne nějaký hrozný VDV. A co ten kočkopes, až IDS budou chtít navázat na VDV? Napojení Žďáru na IDS Jižní Moravy nám vedení města slíbilo!
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
máte-li zájem o bližší informace o připravované VDV, můžete se obrátit na krajský úřad, aby Vám poskytl ty nejaktuálnější informace (http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi). Většinou se při jakýchkoliv změnách ozývají lidé s kritikou, protože Ti, kterých se změna nedotkne nebo je nějakým způsobem neomezí, tak nemají důvod se k takovým věcem vyjadřovat a pak se vždy ozve taková skupina lidí, která si chce pouze postěžovat, ... Vítáme každou věcnou a konkrétní připomínku, se kterou můžeme dále pracovat. Jen nekonkrétní nářky nás nikam neposunou. Napojení na IDS Jižní Moravy je záměrem města, příslušné spoje jsou krajské nebo celostátní, není tedy možné bez spolupráce s krajem , tedy i v návaznosti na jím připravovanou VDV, řešit napojení na IDS.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Postřehy
Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, je zajímavé, jak za nového vedení Vám přibývá nových zaměstnanců, poměrně za solidní peníze, kdy tito lidé takříkajíc bez praxe a zkušeností mají u Vás pěkné peníze a mnohdy finančně předčí penězi i starší Vaše zaměstnance,zejména platovými třídami ?Dříve u Vás byl trend spíše snižovat množství úředníků a referentů a kumulovat funkce, proč je v současnosti trend opačný ? Ocenění a vynikající vysledky jste získali převážně za účasti původního stavu pracovníků. Proč ty změny ?
Odpověď: (6. 9. 2017 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
schvalování organizačního řádu a tedy i struktury a počtu zaměstnanců patří do vyhrazené pravomoci rady města podle § 102 odst.2 zákona o obcích. Z toho je zřejmé, že jde o politické rozhodnutí a nástroj k dosahování politických cílů a volebních programů vítězných koalic.
Všichni zaměstnanci jsou zařazováni podle nejnáročnější vykonávané práce a katalogu prací ve veřejných službách a správě uvedeném v nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Pokud jsem neodpověděl na všechny vaše otázky, tak je to protože odpovědi bohužel neznám.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

Datum: 4. 9. 2017
Dotaz: Na pozemku p. č. 1149, jehož je vlatníkem je Město Žďár n. S., byl vystavěn zapuštěný bazén. Zemina z bazénu byla navezena k sousedním plotům, kde se výška terénu zvýšila asi o 50 cm. Teď je bazén zrušený a zůstala po něm jen veliká díra. Je třeba uvést pozemek do původního stavu tím, že se zemina nahrne zpět do díry, abychom mohli opravit navážkou poničené ploty.
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Pozemek je přenechán fyzické osobě do užívání s tím, že po skončení smluvního užívání bude pozemek vrácen městu v původním stavu.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Datum: 3. 9. 2017
Dotaz: Vůbec jste se nepoučili!!! Ode dneška jsou nový jízdní řády, ale moc to nevešlo ve známost. A to jsem zkraje června psal, že podceňujete marketing. Informace není ani v denících, Žďárský deník nevyjímaje. Na nádraží máte pro MHD dvě zasklené nástěnky, tam je taky většina informací platných do včerejška. To si neuvědomujete, že takto se to nedá dělat? Marketing MHD je o něčem jiném, než to, co předvádíte za parodii na marketing. Až se budou lidi rozčilovat, že o změnách MHD neví, tak ...
Odpověď: (6. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. S vaším hodnocením si dovolíme nesouhlasit. Informace o úpravách jízdních řádů od 3. 9. je od minulého týdne uvedena na webu města včetně vysvětlení jednotlivých změn u každé linky, zároveň úpravu provozu opakovaně uveřejňujeme na FB profilu města. Na tiskové konferenci, které se mimo jiné účastnil i zástupce redakce Žďárského deníku, byly tyto změny novinářům také představeny. Je však jen na rozhodnuté redakce, jestli a které informace uveřejní. Rozsáhlý článek o MHD ŽĎÁR a přehled změn je uveden například hned na první straně Žďárských novin. Na označnících přímo na zastávkách byly nové jízdní řády, podle informací od dopravce, uvedeny již od pátku 1. září. Na recepci MěÚ jsou k dispozici také upravené jízdní řády na vyžádání i v tištěné podobě. Nástěnky na nádraží, které zmiňujete, jsou ve správě dopravce. Celý proces úpravy jízdních řádů a zapracování změn zabral značné množství času, proto v tomto případě není možné informovat občany například měsíc dopředu, což by byl ideální stav. Mohu Vás ale ujistit, že informace jsme uveřejnili ihned, jak to bylo možné.

S pozdravem
Hana Vykoukalová, oPM

Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,
balíky slámy dobrý nápad, ale zajímalo by mě, kolik nás to bude stát? Polovina balíků je zničena a odvoz, úklid taky něco stojí. Rád bych o přesné vyčíslení nákladů této krátkodobé zábavy. Nebylo by špatné něco v tomto duchu postavit, ale aby to bylo trvalé. Díky
Odpověď: (6. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme moc za pochvalu, podobné reakce převládají. Jedná se o doprovodnou akci ke Slavnostem jeřabin, z jejichž zdrojů byla realizována. Současné náklady jsou za 60 balíků slámy (á 250 Kč). Ještě nemáme vyčíslené náklady za dopravu, ale celkové náklady by neměly přesáhnout 25 tisíc korun.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

Datum: 25. 8. 2017
Dotaz: Dobrý den, navrhuji, aby v průběhu voleb do PS PČR mohli občané města odevzdat svůj hlas pro příslušný projekt participativního rozpočtu také u všech volebních místností. Jistě se tím zvýší počet hlasujících. Nebo minimálně dát poblíž těchto prostor leták s informací o možnosti hlasovat přes internet.
Odpověď: (6. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Bohužel jej již do letošního hlasování nestihneme zapracovat, ale pro příští rok a podzimní volby jej zvážíme a pokud nebudou zákonné/procesní překážky, tak jej zavedeme.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

Předmět: Tráva
Datum: 3. 9. 2017
Dotaz: Proč není posekaná tráva v průmyslové zóně na Jamské mezi firmami.Před firmami si tu trávu sečou firmy, dále už však není nikde posekaná a je to opravdu hnusné.Protihlukový val u silnice také není posekán na průmyslové zóně, proč ?Vznikne z toho nekontrolovaná džungle.To nemluvím o dalších oblastech města. Je to prostě kakastrova s tím sečením, respaktive s tou firmou co to má na starosti.
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předpokládáme posečení těchto ploch do konce měsíce září.
Děkujeme za upozornění.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sekáči
Datum: 4. 9. 2017
Dotaz: Proč spodek u Ivana není měsíc dosečený, jeho spodní část asi třetina není dosečená a je to tam už asi půl metru zarostlé.Co tohle je za systém, to nemá obdoby. Když se seče nějaká lokalita, tak by se měla doséct a ne, že to nechají nedosečené a přesunou se jinam. Takových míst je mnoho ve Žďáře. Opravdu ostuda sekáčům, nic se nezměnilo !!
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v této části parku je založena květnatá louka, která není účelně posekána. Sečení tohoto parku se řeší individuálně a nezajišťuje ho firma, která seče ostatní zelené plochy ve městě. Děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň ve městě.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpověď. Přestože jsem již řadu let v důchodu a na kontejnery vidím z okna, žádné vozidlo a pracovníka, který by prováděl úklid u kontejnerů jsem zde ještě neviděl. Prosím upozorněte svozovou firmu na toto stanoviště, aby ho zařadila do úklidového plánu.
Děkuji
Zítka
Odpověď: (5. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zítko.
Vaše upozornění prověříme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 8. 2017
Dotaz: Sláma na Farčatech dobrý, ale v pátek již má pršet a do té doby by bylo vhodné jí uklidit, potom tam po ní zbyde nepořádek,všude bude rozbahněno a o kvalitě trávy pod slámou ani nemluvě.V pěkném počasí pro děti dobré, ale blíží se deštivé počasí, tak je to třeba zavčas uklidit, ať to tam je zase pěkné. Je tam velice málo herních prvků pro děti. Měla by to bát hrací oáza pro naše děti,zatím je to ubohé.Nešetřete na dětech !!
Odpověď: (5. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, děkujeme za Váš námět. Sláma bude v nejbližších dnech uklizena a místo uvedeno do původního stavu. Příští rok by Farská humna měl oživit (díky aktivitě Mládež v kraji a podpoře města) nový Slackline park.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!