Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 17. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, i já nejsem spokojený s tím, co jste před pár dny udělali s jízdními řády MHD. Ostatní stěžovatelé mi mluví z duše, skoro se vším souhlasím, stav koncem roku 2017 byl lepší. Chci proto dát námět, co dalšího by se v MHD mělo zlepšit a nebudu se opakovat s ostatními. Ať linka MHD číslo 7 jezdí vždy přes Vysočany, myslím tím spojení číslo 1, 3, 11 a 10. Když už tam něco jede, tak by to přes Vysočany mělo zajet, není to moc velká zajížďka. Spojení 16 před půlnocí může tak zůstat, jak je.
Odpověď: (18. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: MHD
Datum: 17. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
chtěla bych Vám poděkovat za to, že po několik předešlých měsíců se bylo možné z autobusové zastávky na ulici Nádražní dostat pohodlně k odjezdům vlaků ve směru Praha i Brno spojem MHD č.5.
To však již nyní bohužel možné není, ani jeden za spojů MHD č.3 a 6 to dle nového jízdního řádu MHD neumožňuje !
...
Odpověď: (18. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den,zvažuje město nějaké veřejné debaty k MHD, kde budou občané jednat s konkrétními lidmi o MHD, kde bude konečně vysvětleno proč je to tak a ne jinak, příp. probrány konkrétní návrhy k zapracování. Dotazy a náměty jsou touto problematikou zahlcené a asi to není ku prospěchu..

K dotazu připojuji pochvalu za Novoroční ohňostroj, letos zřejmě v režii jiného ohňostůjce, nepředcházela mu otravná Vodáčkova reklama a byl opravdu nádherný.
Děkuji
Odpověď: (17. 1. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v nejbližším období veřejná projednávání plánovaná nejsou. Nicméně Odbor komunálních služeb i nadále sbírá připomínky a podněty na e-mailové adrese mhd@zdarns.cz a je možné s odpovědnými pracovníky osobně probrat i konkrétní připomínky. V případě, že se v budoucnosti bude přistupovat k projednávání dalších úprav v provozu MHD, bude se samozřejmě pracovat i s těmito připomínkami. O případných projednáváních změn v provozu MHD budeme občany informovat standardními cestami jako jsou Žďárský zpravodaj, webové stránky města nebo Facebook města.

za Oddělení projektů a marketingu
Mgr. Hana Vykoukalová

Datum: 17. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč se v zimně neudržuje chodník na Vodojemu od přechodu od ul. Wolkerova celý, tj. až po ulici Jamborova? Vyhrnutý je vždy pouze v úseku pod garážemi po ulici Blažíčkova. Když taje, všude sucho, jen zde jsou obrovské louže, zmrazky, psí exkrementy, a to zde chodí opravdu velké množství lidí. Dle mapy je zařazen do 3.pořadí důležitosti, ne mezi neudržované. Předem děkuji za odpověď a nápravu!
Odpověď: (17. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jestli je myšlen úsek k točně autobusu, byl dnes při následné kontrole vyhrnutý. Váš poznatek jsme provádějící firmě předali.
Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 17. 1. 2018
Dotaz: Připomínka byla napsaná slušně a určitě podle pravidel dotazovny. Proč jste mi neodpověděli?
Odpověď: (17. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny. Doporučuji Vám pro Vaši jistotu, že Vámi vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 16. 1. 2018
Dotaz: Minulý týden jsem zde poslal připomínku, doteď nemám odpověď? V čem je problém?
Odpověď: (17. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 16. 1. 2018
Dotaz: Ke smršti kritiky k novým jízdním řádům MHD dodám, že chybí protisměrný spojení z Nákupního parku k lince 8. Z města se k Nákupnímu parku dostaneme linkou 8, ale zpátky už přímé spojení nemáme. Neměla by v denních hodinách k Nákupnímu parku jezdit i linka 4? Na nádraží by pak dojela 19 minut po celé hodině, tak by lidi stihli přestoupit na rychlíky. Můžete to zařadit mezi ty stovky připomínek k poslední změně jízdních řádů MHD, abyste se tím mohli zabývat a aspoň se pokusit stav trochu zlepšit?
Odpověď: (17. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Svobodárky
Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli se budou letos a nebo vůbec někdy zateplovat svobodárny ve ZR 3. Děkuji za případnou odpověď
Odpověď: (16. 1. 2018 - technická správa budov města):
Dobrý den,
letos se bude zateplovat svobodárna č.3 a 7.

S pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

Datum: 14. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den. Od moji poslední připomínky k rozlomeným stromům /17.12./ uplynul další měsíc a opět se nic nestalo. Vše je objednáno, ale ty tři stromy mají uhnilé kořeny a hrozí pádem. Jeden z nich, jak jsem již psal v první připomínce leží vyvrácený na zemi, druhý je již vyhnutý asi pod úhlem 45° do volného prostoru nad cestu mezi garážemi. Bude se čekat až to na někoho spadne, nebo snad ještě déle, jak píšete na kompletnější ošetření celé skupiny stromů v této lokalitě? S pozdravem Jiří Růžička.
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je stále objednáno, přednostně řešíme odstraňování a úpravy stromů ve frekventovanějších lokalitách. Počítáme i se zásahem v této lokalitě.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 16. 1. 2018
Dotaz: Prosím vás, ty poslední změny jízdních řádů se vám moc nepovedly. Ke kritice jiných dodávám svoji zkušenost. Vždycky se dalo jezdit do Nákupního parku linkou 2, dalo se jezdit ve všední dny, víkendy a svátky. Teď linka 5 hlavně o víkendu skoro nejezdí. Dřív se dalo o víkendech pěkně dostat linkou 5 na Stalingrad, teď je to jen párkrát vyhlídková jízda linkou 6 přes celý město. Nemyslíte si, že to přeci jen nebude na nějaké větší změny jízdních řádů MHD než na ty prohlašované kosmetické změny?
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo v dotazovně v jiných odpovědích uvedeno, návrh případných zásadních změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb