Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Doprava
Datum: 18. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, je mi 85 let a bydlím na ZR 3 Okružní horní a jsem zcela závislá na MHD.Podle "výborného" nového jízdního řádu se na polikliniku dostanu linkou 6. v 8.14 a 9.14 a zpět 9.57. 10.57 a potom až 14.57. To si děláte legraci !! Sotva chodím a jsem ráda, že mám zastávku před barákem a u polikliniky, ale jak se budu dostávat domů teď netuším.Abych jela od polikliniky 4. na nádraží a tam čekala na nějaký spoj 8, který jede jen k obchodním domům, to je tedy super. Vraťte nám autobus jak byl!
Odpověď: (21. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
k dopravě ze ZR 3 na polikliniku slouží primárně linka č. 8, u které dochází k vynechání zastávky Okružní,horní naopak je do trasy linky zařazena zastávka Brodská, obch. domy, která je spádová pro velkou část ZR 3. Docházková vzdálenost z Okružní, horní na okolní zastávky není tak velká jako vzdálenost z Brodské na Libickou. Je třeba myslet i na ostatní cestující. Mimoto lze cestovat linkou č. 6. Pro cestu zpět je možné využít opět linku č. 6 a periodickou linku č. 4.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 15. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den
píšu potřetí a doufám naposledy. Udělejte již konečně něco s vyvráceným kořenem po bříze na ulici Vančurova. Pokácet stromy ve školce hned vedle možné bylo ale tady se nic udělat nedalo? Výmluvy a výmluvy. Každý den vidím z okna několik dětí které na kořen lezou a je opravdu otázkou času ne jestli se něco stane ale kdy se to stane. Skoro dva měsíce po vichřici!!!!!!! 1. místo v ČR jako přívětivý úřad možná, ale dbát na bezpečí svých občanů (hlavně těch nejmenších)??
Odpověď: (21. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
i přes nepříznivé terénní podmínky byl pařez v předmětné lokalitě již odstraněn.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 17. 12. 2017
Dotaz: Před měsícem 15.11.2017 jsem oznamoval rozlomení stromů na ul. Jihlavská /za Benzinou/ v důsledku silných větrů. Do dnešního dne nebylo provedeno jejich odstranění. Pád stromu hrozí nadále.
Odpověď: (21. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je objednáno, přednostně bylo řešeno odstraňování následků vichřice ve frekventovanějších lokalitách. Nicméně odstranění proběhne i v návaznosti z komplexnějším ošetřením celé skupiny stromů, která se v této lokalitě nachází.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 20. 12. 2017
Dotaz: Prosím vás, nevím, kdo vymyslel nové jízdní řády MHD do průmyslové zóny Jamská. Dnes jezdí linka 4 s návaznou linkou 9 ze Stalingradu stejně jako linka 3, s tím, že většina lidí jede linkou 3 a na Vysočanech se do busu nedá přistoupit. Teď bude jezdit linka 4 s linkou 9 ze Stalingradu o 10-15 minut dříve jak linka 3, takže autobusy linky 3 budou o to více narvané, každý pojede raději pozdějším busem. Chci se proto zeptat, jestli na linku 3 budete vždy dávat po dvou busech, aby se tam lidi vešli?
Odpověď: (21. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o problému víme, uspíšení linky č. 4 a následně pokračování linkou č. 9 na vybraných spojích by mělo zajistit včasný příjezd pracovníků do podniků. Doporučujeme cestujícím ze ZR 3 aby přednostně využívali toto spojení, čímž dojde k odlehčení na lince č. 3. Situaci i nadále budeme sledovat. Pokud by problém na lince č. 3 přetrvával, zvážíme přidání posilového spoje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 19. 12. 2017
Dotaz: Už mě nebaví číst stále stejné dotazy a připomínky k MHD (a zřejmě od stále stejných pisatelů). Jsou nekonkrétní, silně subjektivní a nic nového nepřináší, jen web zanáší balastem a vás také zbytečně vytěžují. Nebylo by vhodné je přímo přesměrovávat tam, kde se problém řeší (pravděpodobně mhd@zdarns.cz)? Věřím, že při sestavování jízdních řádů se přihlíží k vytíženosti linek a jiným získaným statistickým a sociologickým údajům.
Přeji hezký den!
Odpověď: (20. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při zpracování změn v MHD se kromě jiného vycházelo i ze sčítání cestujících ve vozidlech, úpravy jízdních řádů probíhaly i podle údajů poskytnutých dopravcem ohledně využívání jednotlivých zastávek apod.
Neuvažujeme o přesměrování dotazů z dotazovny jinam, a to dotazů jakéhokoliv tématu. V dotazovně neodpovídáme pouze na dotazy, které nesplní její podmínky pro uveřejnění.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 16. 12. 2017
Dotaz: Na webu města v sekci Městské policie je uvedeno, že Dotazy a náměty pro městskou policii jsou určeny pro:
obecné dotazy v oblasti městské policie a
podněty a návrhy ke zkvalitnění činnosti městské policie.
Prosím o vysvětlení, jak může být dotazem nebo podnětem či návrhem spáchán trestný čin či přestupek. A proč jsme nuceni uvádět při snaze o zkvalitnění této služby občanům své osobní údaje, které nejsou relevantní.
Platíme si městskou policii pro službu občanům ne jejich kontrolu a omezování.
Odpověď: (19. 12. 2017 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Webové stránky městské policie jsou nově začleněny pod stránky města Žďáru nad Sázavou. Při tvorbě těchto stránek jsme se rozhodli zachovat pro občany možnost zasílat dotazy na městskou policii. Na městskou policii však nelze formou dotazovny zasílat dotazy, které ve skutečnosti dotazy nejsou. Jedná se např. o oznamování různých skutků či podnětu na konkrétní osoby. Městská policie se totiž jako „bezpečnostní složka“ řídí trochu jinými pravidly a v případě přijetí podnětu by měla jednat. Z těchto důvodů jsou stanoveny tato pravidla, která musejí být odlišná od pravidel „městské“ dotazovny. Mimochodem, dotazovna městské policie takto funguje již dlouhá léta, městskou dotazovnu toto opatření čeká zřejmě v blízké době. A to v souvislosti s nároky, které na města klade nová legislativa týkající se ochrany osobních údajů.


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
tel.: 566 688 100, 778 538 311
e-mail: zdenek.navratil@zdarns.cz

Předmět: dotazy k MHD
Datum: 18. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, když čtu jednotlivé dotazy k MHD, tak asi všichni vzájemně mluvíme jiným jazykem. Lidi tady připomínají, že jste změnili jízdní řády hlavně podle připomínek lidi z Klafaru. Ale když jste změnu navrhli, tak se o tom nikdo předem nedozvěděl. Teď se ozývají lidi, kterým dnešní stav vyhovuje, proto žádné připomínky k dnešnímu stavu neměli. Ale budoucí stav jim nevyhovuje, ale už se na ně nebude dbát tak, jako na připomínky lidí z Kláštera. Už tomu rozumíte, v čem je problém v komunikaci?
Odpověď: (19. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i v současnosti a nadále jsou a budou shromažďovány připomínky k MHD a následně vyhodnocovány. Není podstatné kdo a z které části města připomínky podává, je podstatný jejich věcný obsah a ten je následně posuzován. Každý systém MHD je a vždy bude jen kompromisem a někomu bude a někomu nebude vyhovovat. Cílem je v zadaném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Úvoz
Datum: 18. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, asi před týdnem jste dokončili novou úpravu chodníku do úvozu na Uhlířské ulici. Udělala se tam i pěkná lavička z gabionu. Jen by mne zajímalo, proč k té lavičce nebyl hned instalován odpadkový koš. Umíte si představit, jaký tam zase bude hned nepořádek? A samotné dno úvozu by chtělo pod těmi chodníky trochu vysypat, aby tam nebyl takový schod. K tomu nepořádku,, stačí se denně projít kolem studánky Klafárek. Pro město velký problém s koši a úklidem...
Odpověď: (18. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
součástí projektové dokumentace „Naučná stezka Klafar – navazující chodníky, část SO 102 komunikace – vstup do úvozu“ nebyl požadován mobiliář. Terénní úpravy jsou zahrnuty v závadách nebránících užívání v protokolu o předání stavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou dokončeny do 05/2018. Pokud bude nutné koš doplnit může se tak stát při dokončovacích pracích.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Dobrý den,
odpadkové koše umísťujeme především tam, kde je možné je řádně obsluhovat, nehrozí jejich časté ničení a jsou v místech vyšší koncentrace pohybu osob s potřebou odkládání odpadků. V prostorách blízkých přírodě toto nenavrhujeme, jednak mnohdy z provozních důvodů - tj. zhoršená dostupnost a obslužnost, zvýšené náklady na provoz, zvýšené riziko poškození apod. a jednak předpokládáme, že co si občan s sebou do přírody přinesl, to si také odnese (např. obaly z potravin, nápojů apod.)
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb


Datum: 16. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je ještě možnost, zažádat o popelnici na bio odpad.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (18. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
o biopopelnici lze zažádat, předpokládaný termín dodání je jaro 2018. V současnosti máme k dispozici ještě cca 5 ks. Další bude město nakupovat pouze v případě získání dotace na jejich pořízení.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 17. 12. 2017
Dotaz: dobrý den , nevím jestli sem píšu správně ..chtěla jsem se zeptat ...máme na urnovým háku ve městě syna . a snažíme se aby měl na hrobečku něco hezkýho , aby tam měl květiny svíčky a třeba i sošku andílka ...ale už po několikáté nám tyto věci někdo ukradl ...dneska to byla elektrická svíčka , jindy vázy s květinama , na dušičky věnečky dá se s tím něco dělat? vím že lidi jsou zlí , ale mrzí nás , že kradou i na hrobech a co víc i na hrobě malýho dítěte....
Odpověď: (18. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, nelze než s Vámi souhlasit, že lidi jsou zlí, bohužel. S popisovanou situací se mnoho dělat nedá, hřbitovy jsou veřejně přístupným místem, kde nejde zabránit podobným věcem. V dušičkovém období má městská policie zvýšený dohled na těchto místech, ale pokud se některé věci ztrácí i v jiném období, tak je to, vzhledem k velmi nízké ceně, pro důkladnější dohled či pátrání prakticky nemožné s tím něco udělat. Samozřejmě máte možnost podat na Policii ČR trestní oznámení, ale … Podle informací, které mám, je na našich hřbitovech ještě relativní klid, na rozdíl od jiných měst. Nezbývá doufat, že tomu bude i nadále.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb