Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: zelen
Datum: 23. 2. 2011
Dotaz: Vážený pane tajemníku,
kdo zodpovídá za řádění místních zahradích barbarů kteří se podepsali na zkáze zeleně u kulturního domu.
Copak to nikdo nevidí co ti barbaři tady provádí jak zuboženej pod jejich vládou je Ždár a jak dlouho už to trvá a kolik peněz na ty jejich výstřelky padne je to do nebe volající nedokáží bezchybně dát do vazeb jeden jediný strom za co jim ty peníze dáváte -výsadba žádná když tak mizerná ,údržba stromů nic.Ve všech městech se snaží pro město tvořit něco jiného a lepší.
Odpověď: (28. 2. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
zásahy do zeleně, které se v současné době provádějí na území města, nejsou samoúčelné. Vzhledem k neustálému růstu dřevin a ostatního rostlinstva jsou tyto zásahy nutné a jsou realizovány pracovníky správy a údržby veřejné zeleně po vyhodnocení její funkce a stavu, i na základě požadavků ze strany občanů.
Odstranění spodních větví borovic na křižovatce ulic Libušínská a Dolní bylo vyvoláno především bezpečnostním hlediskem. Větve stromů zasahovaly do průchozích profilů chodníků a rovněž bránily bezpečnému rozhledu řidičů motorových vozidel v křižovatce.
Co se týká zděných záhonů u Domu kultury, spojených se stavbou, tyto nebyly až do loňského roku majetkem města, tedy ani přerostlá, neudržovaná zeleň v nich. Současná redukce těchto výsadeb je začátkem jejich obnovy. Následovat bude nová výsadba.

Datum: 16. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, na internetových stránkách města je zveřejněn výkres situace - architektonicko urbanistické řešení Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře n.S. V této souvislosti mám dotaz, zda se jedná o definitivní variantu, nebo jestli je k budoucímu vzhledu náměstí možná diskuze? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, jde o konečný návrh, do jehož tvorby se veřejnost zapojila v roce 2008 na 2 pracovních výborech s projektantem a následně na veřejném projednání. Na základě tohoto návrhu je zpracován projekt stavby a vydáno stavební povolení. Pokud ale máte nějaký dobrý nápad, zašlete mi jej, zvážíme možnost ho do projektu zapojit. Kontakt:irena.skodova@zdarns.cz.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová


Datum: 20. 2. 2011
Dotaz: Na ulici Lučiny, ZR 1, již týden nesvítí polovina lamp veřejného osvětlení. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Oprava je zajištěna. V případě, že nesvítí veřejné osvětlení, je možné informovat městskou policii na bezplatném čísle 156. Ta předá informaci příslušným pracovníkům.

Datum: 28. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, nebylo by možno vytvořit více parkovacích míst na Studentské ulici a to hlavně v blízkosti oploceného dětského hřiště u průchodu k Pramenu? Pokud člověk přijede po 18 hodině většinou místo k zaparkování nenajde. celé jsem si to prošel,nešlo by vytvořit další parkoviště pod firmou Vertik? Auta tam teď parkují podélně, kdyby se vybagrovala zemina a položili zatravnovací dlaždice,mohli by auta parkovat lépe a vešlo by se jich tam více. děkuji
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel ve Vámi uváděném prostoru už bylo dosaženo možného maxima. Zbývající prostory jsou plné inženýrských sítí a výstavba není možná nebo by byla neúměrně nákladná.

Předmět: prosba
Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Vážená paní doktorko - obracím se na vás s prosbou, zda by jste mi mohla poradit - kam se obrátit při hledání zápočtového listu (nutné pro důchod).
Za vaši radu vám budu velice vděčná. Jedná se o roky 1975-1979, kdy jsem pracovala v zahradnictví p. Flouma pod Okresním podnikem služeb. S pozdravem a přáním pěkného dne
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, zápočtové listy pracovníků bývalého Okresního podniku služeb jsou uloženy ve spisovně Městského úřadu. V případě, že budete chtít zápočtový list vydat, obraťte se prosím na paní Linhartovou (tel. 566688128) nebo na paní Konopáskovou (tel. 566688143) a tyto pracovnice Vám zápočtový list vyhledají, popřípadě Vám sdělí, že se ve spisovně nenachází a doporučí Vám další postup. K Vaší žádosti uveďte i rodné číslo, bydliště, popřípadě i další údaje, které jsou nutné pro vyhledání zápočtového listu. Doporučuji telefonickou domluvu s příslušnými pracovnicemi. Přeji hezký den

Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Vážený pane tajemníku,
všimnul jsem si, že v době oběda odchází mnoho úředníků za občerstvením ve stejnou dobu a příslušný odbor pak má ve svých úředních hodinách jakousi pauzu. Myslíte, že by nebylo možné, aby se úředníci jednotlivých odborů prostřídali tak, aby byl v kanceláři stále alespoň jeden úředník k dispozici občanům? Konkrétně jsem výše uvedený problém zaznamenal na odboru sociálním. Děkuji za pochopení a případnou nápravu, nebo prosím vysvětlení, proč k nápravě dojít nemůže.
Odpověď: (25. 2. 2011 - tajemník):
V zásadě existují 2 řešení přestávky na oběd.
1/ pevná přestávka při uzavření úřadu
2/ zaměstnancem volitelná přestávka bez přerušení provozu
My jsme již před léty zvolili 2 variantu samozřejmě za předpokladu zajištění provozu (zastoupením) s omezením pouze na konkrétního zaměstnance, který čerpá přestávku, což musí být zřejmé ze záznamu o docházce, který je přístupný na infokiosku u vchodu do budovy a příznaku přítomnosti zaměstnance v telefoním seznamu MěÚ na webu města.
Každopádně pokud nebyl provoz zajištěn vůbec ani zástupem, pak došlo k porušení vnitřních předpisů, které prověřím a vyvodím patřičné závěry. Vás si dovolím požádat o spolupráci a sdělení času vaší návštěvy na MěÚ a omlouvám se za nepříjemnost, kterou jsme vám způsobili.

Předmět: E-aukce
Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Pane tajemníku, vždy když si někde přečtu o "ušetření" peněz pomocí aukce, mám rudo přd očima. Těch imaginárních ušetřených 20mil. vychází z nesmyslných vstup.údajů a tak trochu jste pozapomněl uvést náklady MÚ na EA. Dělá to 33% z tzv.úspor+popatek za uspořádání. Těch několik mil.jste mohl v rozpočtu určitě ušetřit, pokud by jste takovéto řízení uspořádal ve vlastní režii se svými úředníky na které máte certifikát. Cenu je možné vysoutěžit i individuálně. Hodně zdaru ve Vaší práci pro město.
Odpověď: (25. 2. 2011 - tajemník):
E-aukce i všechna výběrová řízení, o kterých jsem hovořil s redaktorkou Deníku byla provedena zaměstnanci MěÚ a celkové roční náklady na používaný software a jeho podporu jsou méně než 200 ts.Kč., což je 1% zmiňovaných úspor. Vypočet úspory je samozřejmě u různých druhů VŘ rozdílný, nicméně u e-aukcí jde o rozdíl mezi vstupní nabídkou před soutěžním kolem a výstupní vítěznou nabídkou po soutěžním kole, tedy to o kolik uchazeči v soutěži cenu snížili. Rozdíl proti klasickému jednokolovému zadávání je zřejmý, protože u něj vybírám hned ze vstupních nabídek vítěze, tedy toho kdo do své nabídky kalkuloval nejnižší marži a nejlépe odhadl konkuremci na trhu.

Datum: 21. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, mohli byste mi odpovědět, kdy konečně nastane doba a začne se opravovat šílená silnice Brodská? Projíždějící nákladní automobily na tomto dokonalém povrchu dělají neskutečný rachot. O nedodržování rychlosti, už ani nemluvím. Možná umístění zpomalovacího zařízení by nebylo od věci. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (24. 2. 2011 - odbor dopravy):
"Oprava silnice I/37 – ulice Brodská ve Žďáře nad Sázavou má probíhat již v jarních měsících tohoto roku, jejím investorem je ŘSD ČR nikoliv město. Osazení případného „zpomalovacího zařízení“ je v kompetenci Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou a příslušného silničního správního úřadu, kterým je v případě silnice I. třídy Krajský úřad kraje Vysočina."

Datum: 17. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den,
když jdu do práce po ulici Husova,mám co dělat ,abych se nepozvracela.Psí exkrementy lemující chodík jsou opravdu nechutné.Na druhou stranu vás to po ránu pořádně probere a zbystří vaše smysly,když musíte kličkovat mezi ho...Nejhorší je to před bývalou MŠ(nyní kavárna Ekvilibrium),tam snad není jediný metr čtvereční bez tohoto dárečku.Nehodláte neukázněné majitele psů konečně začít nějak trestat?Napařila bych jim pořádnou pokutu a všechy h... uklidit!!!
Odpověď: (18. 2. 2011 - odbor životního prostředí):
Vaši připomínku jsem předal na odbor komunálních služeb, který zajistí úklid v ulici a také městské policii, která bdí nad dodržováním veřejného pořádku na území města.


Předmět: dotaz
Datum: 7. 2. 2011
Dotaz: Kdy se bude v roce 2011 slavit "žďárská pouť"?
Děkuji za odpověď.
I.Pospíšil
Odpověď: (14. 2. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
pouť se v letošním roce bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 14.5. - 15.5. 2011.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!