Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 26. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz jakým způsoben kontroluje město ,jak dlouho je vyvěšena reklama na sloupech veřejného osvětlení,když zájemce zaplatí např. za 7 dní 700Kč a reklama tam visí další tři týdny.Mám dojem že město tím přichází o nemalé částky.
děkuji
Odpověď: (26. 1. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Kontroly se samozřejmě provádějí. K překročení dohodnutého termínu dochází pouze ojediněle. V těchto případech je poplatek doúčtován. V některých případech dochází k tomu, že vlastník zapomene sundat ojedinělou reklamu, převážně na okrajových místech. V těchto případech je s vlastníkem také jednáno."

Datum: 22. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, měl bych prosbu jestli by nešlo nalajnovat parkoviště na Studentské 20-30. Lidé parkují jak se jim zlíbí, zbytečně se zabírají parkovací místa.Další problém tu máme s chodníkem, který za deště není možné projít suchou nohou, tento problém byl několikrát ohlášen na MU. Též Studentská 20-30.(chodník ze strany od polikliniky) děkuji předem za vyjádření.
Odpověď: (24. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyznačení parkovacích míst bude provedeno na jaře roku 2011. Oprava chodníku, zvláště ze strany od polikliniky, je velmi náročná. V rozpočtu města pro rok 2011 nejsou prostředky na její provedení.

Předmět: dotaz
Datum: 20. 1. 2011
Dotaz: Po projednánívěci s p.starostkou z listopadu 2010 o vykoupení pozemku 352/23 v k.u. Stržanov městem v rámci rekonstrukce kanalizace a nasledné úpravy komunikací se chci zeptat v jakém stadiu se věc nacháztí.Pozemek je majetkem manželů Šmirauzových,věcná břemena na ing.sítě a na jízdu a cůzi maji manželé Juříčkovi poz.č.352/21 a manželé Nedvědovi jako majitelé RD a poz.č.352/22.V rámci rekonstrukce žádáme o vybudování veřejné přístupové komunikace a veřejného osvětlení.Výměra poz.je 724m. Děkuji.
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, z dokladů uložených na majetkoprávním odboru jsem zjistila, že s majiteli pozemků nedošlo ke shodě na ceně za výkup pozemku, který se proto neuskutečnil a další příprava v této lokalitě byla zastavena.
Škodová

Datum: 21. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, kdo mi může podat podrobné informace o pravidlech při umístění reklamního štítu na nemovitost. Štít bude umístěn kolmo k fasádě domu.
Prosím, připojte e-mailový kontakt na kompetentní osobu.

Velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor živnostenský):
Vážený pane,
tato problematika souvisí s povolovací činností stavebního úřadu, kdy bude rozhodující způsob provedení, lokalita umístění a další technické parametry reklamního zařízení. Kontaktujte prosím spolu s podrobnějšími informacemi stavební odbor městského úřadu, k tomu účelu můžete opět využít tuto dotazovnu. Pokud by se jednalo o reklamní zařízení umístěné na veřejném prostranství, dotaz směřujte na odbor komunálních služeb.
S pozdravem,

Datum: 19. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, měla jsem také dotaz na vítání občánků a odkazujete tady na paní B. Stehlíkovou, ale já se jí snažím už druhý den dovolat, je možné za ní zajít osobně, nevím ale kde sídlí? děkuji
Odpověď: (20. 1. 2011 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, paní Sehlíková zajišťuje čiinost Sboru pro občanské záležitosti a bývá dost často na Staré radnici na nám. Republiky, dle probíhajících akcí. Pokud jste se jí nedovolala, můžete svoji záležitost vyřídit rovněž s matrikářkou MěÚ, tel. 566 688 126 (124)nebo osobně.

Datum: 14. 1. 2011
Dotaz: Chodník v blízkosti bazénu je 3x překopán (firma E-ON).Před koncem roku byly překopy provizorně zahrnuty (bez zhutnění),nyní jsou propadlé a pro starší občany a hlavně maminky s kočárky jsou obtížně překonatelné.Po této cestě chodí denně tisíce chodců.Nebylo by možné dodavatele fi.E-ON dotlačit, aby překopy lépe opravili? Děkuji. Daníček
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Obratem jsme vyzvali f. Energservis k nápravě. Následně provedeme kontrolu.

Předmět: osvětlení
Datum: 15. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
každý den nosím tržbu do nočního trezoru Komerční banky.V zimních měsících to není nic příjemného,protože mezi bankou a obchodem (Elektro Expert)nesvítí ani jedna lampa.Navíc je kolem plno stromů,takže se pokaždé děsím toho,že mě někdo přepadne.
Nešlo by s tím osvětlením něco udělat?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Město Žďár nad Sázavou není vlastníkem uvedeného osvětlení, nemůžeme na něm provádět opravy. Informovali jsme však vlastníka o situaci, ke které v prostoru dochází a ten přislíbil nápravu.

Předmět: třídění
Datum: 15. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat,jestli by šlo umístit kontajnery na třídění odpadů na křižovatku (Komenského, Okružní,Libická), protože skoro pokaždé, když jdu se separovaným odpadem, jsou okolní kontajnery plné, a je nepříjemné to skládat vedle Díky
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přímo v blízkosti křižovatky není umístění možné. Vzhledem k tomu, že do sta metrů od křižovatky se nacházejí čtyři stanoviště kontejnerů, prosím, jestli nemůžete neupřesnit místo svého trvalého bydliště. Na základě této konkrétní informace se budeme snažit najít řešení.

Datum: 13. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
prosím o prověření a řešení dopravní situace na příjezdu k 7.MŠ, ulice Haškova ve Žďáře n. Sáz. Přez zákaz vjezdu mimo obsluhy a povoleni MŠ sem den co den ráno a odpoledne zajíždí celá řada rodičů, aby odvezli svoje zdravé děti. Protože je silnice ouzká (počítá se pouze se zásobováním), řidiči běžně při vyhýbání najíždějí na chodník a ohrožují tak chodce, převážně děti, které tudy chodí. Nelíbí se mi to! Nechci čekat, až některý "řidič" srazí ...
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor dopravy):
Městský úřad Žďár nad Sázavou neuvažuje o odstranění stávajícího dopravního značení, což by mohlo vést k ještě větším dopravním komplikacím.
Každý účastník silničního provozu má povinnost dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. (tzv. „pravidla silničního provozu“): Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a situaci v provozu.
Městský úřad není orgánem příslušným k dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu, proto Váš poznatek zasíláme na Policii ČR a na Městskou policii jako žádost o součinnost při řešení dopravní situace.

Datum: 13. 1. 2011
Dotaz: Na ulici Chelčického před domem č.p. 2148/22 ve Žďáře nad Sázavou neustále v několikavteřinových intervalech zhasíná a zase se rozsvěcuje pouliční lampa (nemá číslo). Ruší nás to při spánku. Prosím, bylo by možné lampu opravit?
Za opravení moc děkujeme.
Chmelařovi
Odpověď: (14. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za informaci. Zajistím opravu.
Kadlec.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!