Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: sečení trávy
Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den.Chci se zeptat zda někdo kontroluje sečení trávy. Tak hrozně posečený Žďár před poutí nikdy nebyl.Není dosečené kolem sloupů ani jedna příkopa,mez.Zarostlé tržiště,Nádraží,ulice Brněnská,Jamská,Jihlavská,Strojírenská.Nemá to žádný systém.Jedna polovina ulice posečená a druhá ne....
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posečené plochy kontroluje správkyně zeleně z odboru komunálních služeb. Na případná nedosečená místa je firma zajišťující sečení upozorněna a vady jsou následně odstraňovány, což je znovu kontrolováno. Zelené plochy, které nejsou posečeny např. v ulici Jihlavská jsou v soukromém vlastnictví a z toho důvodu nejsou posečeny. Zelené plochy v ulici Brněnská před CHKO a naproti CHKO nejsou posečeny z důvodu využití těchto ploch za účelem květnatých trávníků, ke kterým je přistupováno z hlediska sečení individuálně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Sečení trávy
Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Nemohl jsem si nevšimnout v dotazovně na sečení trávy jak se pořád chválíte. Tenhle kabaret nikdo z místních občanů nemůže chválit. Sečení jste začli o 3 týdny dříve .....ale stejně vám to nepomohlo. Rozsečený je celý Žďár, ale nic není dosečené. Kontejnery plné trávy nechané na sídlištích o Žďárské pouti to se nevidí. plochy 2. nedodělané a už se sečou sídliště. Děcká hřiště jsou neposečená. Jamská ulice nedodělaná z minulého roku, stále čekáte na klimatické podmínky. ....
Odpověď: (15. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení města probíhá postupně po jednotlivých lokalitách a četnost sečí v jednotlivých lokalitách je dána intenzitní třídou konkrétních ploch. Proti minulým obdobím jsou seče v předstihu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 15. 5. 2018
Dotaz: Dobý den, chtěla bych se zeptat kdy dojde na úklid silnic na Vodojemu?
Odpověď: (15. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončují se ul. Jamská, Wonkova, Jungmannova. Potom se bude pokračovat na Vodojemu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Když jsem si přečetl předchozí příspěvek plný chvály na sekáče - připadal jsem si jak Alenka v říši divů.
Ta firma je placená za sečení, ne? Alespoň si myslím. Když konečně alespoň něco posekla, tak ji opravdu máme chválit? Běžte se podívat na Vysočany a Vodojem. Už zase půl metru vysoká tráva, všude pampelišky a plevel. Asi zase nestíhají. Kdo to kontroluje?
Odpověď: (15. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení města probíhá postupně a četnost sečí v jednotlivých lokalitách je dána intenzitní třídou konkrétních ploch. Dokončené práce přebírá správkyně zeleně Ing. Křesťanová z odboru komunálních služeb případně jiný pracovník uvedeného odboru.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sečení-kritika
Datum: 12. 5. 2018
Dotaz: Nespokojenost se sekáním trávy pokračuje, když jsem sekáče viděla sekat na Libušíně katastrofa.Nechali celý pás neposečený v mírném svahu za vchody u domu čp.179/18,20,22, ze zední strany. Kolem stromů a keřů nekvalitně posekáno. Vynechané pruhy, které nejsou posečené. Kolem chodníků a cest nekvalitně posekáno.Takto budou zřejmě pokračovat v celém našem městě.doufám, že máte pracovníka, který je řádně kontroluje a oni vše spraví.Předpokládám, že nekvalitní práci neplatíte !!
Odpověď: (15. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veškeré práce přebíráme až po jejich dokončení a odstranění případných nedodělků. Vítáme konkrétní připomínky občanů k ukončeným pracím.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


Datum: 12. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,
v návaznosti na dotaz ze dne 10.4 na úpravy ohledně parkovacích míst se chci zeptat, jestli se plánovaná žádost o stavební povolení bude týkat pouze opravy, nebo i rozšíření parkoviště vedle školního hřiště za 5.zš. Dále se chci zeptat, zda je uvažováno o rozšiřování parkování např.zvětšení parkoviště za panelovým domem č.p.1, nebo na ploše před domem č.p.72, kde se parkuje a zároveň pokutuje. Děkuji
Odpověď: (15. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyprojektované parkoviště u plotu hřiště 5. ZŠ je na travnaté ploše před domem č.or. 72 a dále je v projektu rozšíření parkování před domem č.or. 19 a 21. Jiný projekt není na ul. Palachova u odboru komunálních služeb v přípravě.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 12. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, sdělte lidem v našem městě kolik milionů jste utratili za projekty současného vedení a hlavně kolik věcí z těchto projektů bylo v tomto volebním období realizováno ? Podle § 106 na to mají lidé právo toto znát,aby občané věděli, jak hospodaříte s prostředky daňových poplatníků, ale hlavně kolik projektů zůstalo nerealizováno a bylo za ně utraceno zřejmě mnoho peněz ?
Odpověď: (14. 5. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Bočku,
pravděpodobně jste zaměnil § 106 se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O informace podle tohoto zákona nelze požádat prostřednictvím Dotazů a námětů, ale je nutné postupovat právě podle ustanovení tohoto zákona.
Váš dotaz mi byl postoupen k zodpovězení, a protože se činnost odboru rozvoje a ÚP netýká všech akcí města, jde tedy o informace jen o akcích, které zajišťuje již zmíněný odbor.
V Hospodaření města za jednotlivé roky na webových stránkách města naleznete, že v roce 2015 bylo investováno do projektů - 2,058 mil. Kč, v roce 2016 – 3,382 mil. Kč a v roce 2017 – 7, 320 mil. Kč. Příprava projektů se provádí vždy min. na 1 rok dopředu, někdy i déle, kdy například nejsou vyhlášeny vhodní dotační tituly. Ze zpracovaných projektů nebyly zatím realizovány akce, kde příprava činí 4,37 mil. Kč. Jde o akce: Rek. ulice Vodárenská, Zateplení Polikliniky, Zateplení Aktive clubu, Revitalizace Posměchu, Rekonstrukce vodárny Farská humna, Úpravy Farských humen vč. lávky, chodník ul. Žižkova, stezka ZR – Stržanov s podjezdem I/37, Rek. ulice Nádražní, Centrum sociálních služeb, naučná stezka kolem Vetelských rybníků, propojení ul. Žižkova -1. máje, Revitalizace sportovní zóny a Křižovatka Chelčického x Jihlavská. Všechny tyto akce jsou v souladu se Strategií rozvoje města a většina je zařazena do Akčního plánu města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,prosím o odvoz hromady větví a trávy před 3.ZŠ,kterou zde zanechal pracovník školy provádějící "údržbu" stromů a sekání trávy. Tlející tráva již zapáchá a pod hromadou již určitě vznikl nevzhledný flek. Děkuji a přeji hezký den
Odpověď: (14. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Bukáčková.
Zajistíme odvoz.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 11. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Tu vaši informační rozhlasovou vsuvku si strčte někam!!!!

1. Nikdo to neposlouchá
2. Nikoho to nezajímá
3. Není tomu slovo rozumět i když to řve jak na lesy
4. Navíc zmatené spouštění sirény

Naopak co to umí bravurně je buzení dětí v kočárku.

Vsadím se, že ani Vy nevíte co ta bába dnes v rozhlase kecala!!!

Udělejte průzkum, kdo touží po rozhlase!!! Maximálně důchodci, kteří by ten reproduktor museli mít na hlavě, aby to slyšeli. A možná ani to.
Odpověď: (14. 5. 2018 - odbor životního prostředí):
Přeji pěkný den,
Děkujeme za Váš názor. Hlášení městského rozhlasu slouží občanům jako jeden z tradičních informačních kanálů o dění ve městě, neboť ne všichni preferují internet a mobilní technologie. Hlášení je prováděno v pravidelných časech v týdnu a dle technických možností zařízení. O zrušení rozhlasu se v této chvíli neuvažuje.

S pozdravem
Jiří Matoušek, úsek tajemníka a správy MěÚ

Předmět: Zničené keře
Datum: 9. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, v rámci podzimní a jarní úpravy zeleně byl u našeho domu zničen keř zlatého deště (ten totálně) a dva velké keře, které neznám podle názvu. Situační fotografie před a po mohu dodat.Co mohu jako obyvatel ZR podniknout pro to, aby byly keře nahrazeny novými? Situační fotografie před a po mohu dodat v rámci případné schůzky.
Odpověď: (13. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní
prosím s konkrétní věcí se obraťte na kolegyni Křesťanovou - správkyni zeleně. Ta posoudí životaschopnost keřů a případné další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb