Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 8. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,v Novinách žďárské radnice jsem se dočetla o opravě chodníku na naší ulici Haškova 40-52. Zajímalo by mě z jakého důvodu se bude oprava týkat pouze části chodníku u našeho domu, který má vchody 40-58. Znamená to, že chodník před vchody 54-58 (tzn.za zlomem baráku)je v pořádku a zůstane neopraven? Jde o nemalé finanční částky, ale myslím si, že by oprava měla být provedena komplexně, zvláště když se na ni už tak dlouho čeká.
Jakým způsobem bude oprava provedena?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravdu bude opravena pouze uvedená část. Další úsek není v natolik špatném stavu, že by si vyžadoval okamžitou opravu. Budeme jej však vést v patrnosti a jakmile budou prostředky na jeho opravu, bude provedena. Předpokládáme do roku 2014.

Datum: 21. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,
dal by se přechod pro chodce u autobusové zastávky na křižovatce ulic Neumannova a bratří Čapků přesunout o 4 metry směrem k zastávce? Pokud stojím na přechodu u garáží, stojím autu jedoucímu ke garážím v cestě...
Děkuji
Odpověď: (22. 6. 2011 - odbor dopravy):
Pouhé posunutí přechodu pro chodce o čtyři metry, jak navrhujete, není možné proto, že by se přechod umístil před autobus (ve směru jízdy autobusu), který stojí v zastávce MHD, což odporuje ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Podle informací z odborů. které mají tuto záležitost v kompetenci, Město Žďár nad Sázavou zajistilo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Bratří Čapků včetně rekonstrukce přechodu pro chodce na ulici Neumannova. Pokud zastupitelstvo města rozhodne o přidělení finančních prostředků na tuto investiční akci, rekonstrukce ulice Bratří Čapků včetně rekonstrukce přechodu pro chodce na ulici Neumannova by měla proběhnout v příští roce.

Datum: 20. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den. Musím reagovat na stížnost na pracovnici ve Vašem infocentru. Nejsem z okresu Žďár n. S. Na Vašem úřadě jsem byl jednou. Pracuji jako subdodavatel pro firmu PKS je to cca 14 dní kdy jsem potřeboval info na městském úřadě(stavební odbor) Na infu byly obě paní VELMI ochotné. Mluvil jsem s tou mladší a dostal jsem tak vyčerpávající odpověď že jsem nakonec ani dál nešel. Takže podle mě pravý opak a já posílám pochvalu.Na rozdíl od stěžovatele se rád podepíšu.S pozdravem Zdeněk Podany
Odpověď: (21. 6. 2011 - tajemník):
Děkuji za pochvalu i hodnocení. Rád je předám.

Datum: 6. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,
pod balkony panel. domu na Libušíně s č.o. 18, 20 a 22 vede chodník ve vlastnictví města, který je hojně užíván nejen obyvateli uvedeného domu.
Přijde mi, že jeho umístění je velmi nevhodné a troufnu si říci i v rozporu s bezpečnostními předpisy. Každý si jistě umí představit, co vše by se mohlo stát při pádu jakéhokoli předmětu z balkonu či okna nebo při rozbití okení tabule.
Byl bych velmi rád, pokud by město posunulo, respektive rozšířilo tento chodník směrem od uvedeného domu.
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
umístění balkónů bylo řádně povoleno a také zkolaudováno. Vámi uváděný balkón je označen reflexní barvou. K pádu předmětů z oken či balkónů může dojít kdekoliv. Není to ovšem důvod pro stavební úpravy chodníků.

Datum: 7. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,prosím o doplnění pískoviště na Okružní dolní mezi domy 1916.Děkuji
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
shodneme-li se na tom, že se jedná o pískoviště pod bývalým „Áčkem“, bude navezeno do konce června.

Datum: 14. 6. 2011
Dotaz: Ano parkoviště bylo na žádost těchto domu rozšířeno o 6 parkovacích míst v roce 2003. Protože se brzy ukazálo rozšíření nedostatečné, byla podána nová žádost. Tato žádost podaná dne 16.10.2007 obsahovala jak nákres navrhovaného rozšíření parkoviště, tak i podpisy všech majitelů resp. uživatelů bytů domu 1659 a 1661. Máme vaši odpovědi rozumět tak, že tento návrh byl zamítnut? Pokud ano můžete úvest důvod?
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádost samozřejmě evidujeme. Pokračování parkoviště do plochy souvislé zeleně a stavbou vyvolaný přesun pískoviště, nepovažujeme za adekvátní počtu získaných míst. V souvislosti se změnou využití stávající výměníkové stanice dojde pravděpodobně (prozatím neprobíhá řízení) k úpravám parkovací plochy v úseku mezi sloupy veřejného osvětlení.

Datum: 14. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den
Boční chdník je dle našeho názoru stejně důležitý. Je propojen s asfaltovým chodníkem, který je rovněž již ve špatném stavu a ten pak s páteřovou komunikaci. Nejedná se tedy pouze o chodník k bočním dveřím domu 1659, tak jak je tomu u domu 1661, ale o veřejný chodník využívaný lidmi jdoucími do města a naopak. Kdy bude tento veřejný chodník opraven?
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době nejsou na tuto opravu prostředky. Řešení se nabízí v souvislosti s celkovými rekonstrukcemi komunikací na ZR 7. O termínu rekonstrukcí rozhodne ZM podle finančních možností.

Datum: 16. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné zkrátit větve podél stezky, především část od kulturního domu k ulici Dvorská. Větvě stromů často zasahují až do druhé půlky stezky a brání tak pochybu po stezce, především když se má člověk vyhýbat větvím a protijedoucím cyklistům nebo chodcům.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor životního prostředí):
Odpověď KS - Ing. Kadlece:
Situaci prověříme a případné překážky odstraníme. Ovšem to, že se větve stromů klenou nad stezkou ve výši cca 2,5m, není překážka.


Datum: 10. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,mám připomínky k pracovnici informační kanceláře,je na občany nepříjemná,křičí a nadává tak že je slyšet na chodbě.Byl jsem na Vašem úřadu podvakrát v rozmezí dvou týdnů(naposledy tento čtvrtek 9.6.)a pokaždé,když jsem šel okolo informační kanceláře jsem slyšel samé nadávky,ke mě také byla nepříjemná,ne moc ochotná.Vím,že tam sedí pracovnice dvě,toto se netýká té starší paní.Jen se divím,že zaměstnáváte takové pracovnice.Snad napotřetí budu mít větší štěstí na příjemnější pracovnici.
Odpověď: (20. 6. 2011 - tajemník):
Dobrý den, mrzí mě, že jste se setkal s takovým jednáním, které v žádném případě není obvyklé ani přijatelné. Všichni zaměstnanci jsou vedeni ke vstřícnému, ochotnému a profesionálnímu přístupu ke klientům. Referentky, které se v informační kanceláři střídají, byly důrazně upozorněny na své povinnosti v jednání a vstřícném přístupu k vyřizování záležitostí veřejnosti. Věřím, že obdobná situace se již nebude opakovat a děkuji za Vaši připomínku.


Předmět: změna rozměru
Datum: 19. 6. 2011
Dotaz: dobrý den mám registrovaný přívěsný vozík domácí výroby a chci se zeptat zda by bylo mozno zvětšit ložní plochu vozíku popř. co vše bych k tomu potřeboval děkuji moc
Růžička
Odpověď: (20. 6. 2011 - odbor dopravy):
Váš dotaz je příliš odborný na obecnou odpověď na Internetové dotazovně, protože se jedná o přestavbu silničního vozidla podle § 73 zákona č.56/2001 Sb. Zde také najdete vše potřebné. V případě potřeby konzultace se spojte s technikem odboru dopravy na tel. 566688305 nebo 566688311