Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: k odpovědi
Datum: 9. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, jenom trochu ke zvýšeným nákladům.Zvýšené náklady se projevují právě v zajetém stereotypu našeho města.Bylo by třeba přizpůsobit se moderním trendům údržby zeleně, které naopak náklady snižují a zkvalitňují.Víte, Vámi zavrhnuté pocity a vzpomínky by právě měli být odrazovým můstkem ke spokojenosti žďáráků, jako třeba výstavba či rekonstrukce chodníků, zatím převažuje kvantita nad kvalitou, čili bezedný pytel městského rozpočtu.
Odpověď: (10. 6. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
nemám pocit, že bych cokoliv zavrhoval, protože nic konkrétního nebylo předloženo a já osobně o tom rozhodovat ani nemohu. Nicméně pokud máte jakékoliv konkrétní návrhy, tak je můžete předložit jak příslušným odborům MěÚ nebo přímo radě nebo zastupitelstvu města.

Datum: 8. 6. 2011
Dotaz: Když už omezujete občany zákazy zastavení na ulici Okružní z důvodu zvýšeného provozu, proč také důsledněji nedbáte na bezpečnost silničního provozu vyplývající z dodržování rychlosti? Na této ulici je "dobrým" zvykem, že řidiči, snad v domnění, že si to můžou dovolit, když jedou po vedlejší silnici, překračují dost výrazně rychlost 50km, o překračování 30km rychlosti v úseku školky ani nemluvě. V nočních hodinách je pak běžné, že auta doslova prolétnou silnicí odhadem 100km rychlostí.
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor dopravy):
Váš dotaz spadá do kompetence policejních orgánů, proto byl postoupen městské a státní policii. Pouze policie ČR a MP je oprávněna dohledem na bezpečností provozu na pozemních komunikacích.

Předmět: Dotaz
Datum: 8. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, dostala jsem informaci, že se má otevírat nová restaurace na sídlišti Stalingrad v bývalém obchodním domě OSA. Máme okna hned naproti prostorům (cca 20m), kde by měla tato restaurace být. Pokud je tato informace pravdivá, jak můžeme postupovat, když s tímto záměrem nesouhlasíme.
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den. Vlastník stavby spolu s projektantem se na stavebním úřadu informovali, za jakých podmínek by bylo možno plánovaný záměr (restauraci) realizovat a následně provozovat. Poněvadž k dnešnímu dni nebyla stavebnímu úřadu předložena žádost o změnu v užívání stavby, jejíž přílohou je mj. i projektová dokumentace, ze které by byl zřejmé rozsah a způsob nového užívání, nelze stanovit druh ani okruh účastníků správního řízení. Doporučuji dotazovat se v uvedené záležitosti přímo na stavebním úřadu a taktéž sledovat informace zvěřejněné na úřední desce úřadu.

Datum: 10. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, dle vyjádření pani starostky začne nová výstavba chodníků v našem městě. Chci se zeptat kdy konečně zkončí stálé překopávání chodníků? Myslím si že po dvaceti letech plánování by měli již být vidět nějaké výsledky.Zatím tu jsou jenom propadlé zámkové dlažby a to již po roce výstavby. Asfaltové nemají souvislou strukturu. Začne se také někdy myslet nad jejich kvalitou a dodržování řádné technologie?
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
prosím, aby jste nám napsal konkrétní místa propadlých nových chodníků. Protože pokud jsme nějaký případ přehlédli, budeme ho obratem reklamovat. U novostaveb chodníků máme totiž dostatečně dlouhou záruční dobu.
Pravděpodobně jste četl článek p.starostky o tom, že zastupitelstvo města schválilo úvěr, ze kterého budou v letošním roce provedeny OPRAVY stávajících chodníků v celkové výši 19 mil. Kč. A to je nejen po 20-ti letech, ale poprvé v historii města tak vysoká částka uvolněná na roční správu komunikací právě proto, aby se jejich stav zlepšil.

Předmět: Připomínka
Datum: 7. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych reagovat na některé zde uváděné připomínky občanů co se týče ůdržby zeleně ve městě. Je to jen pár let pospátku kdy naše sídliště byla řádně kosena a udržována.V současné době se přikláním k mnoha občanům k jejich nespokojenosti a dávám jim plně za pravdu. To že firma vyhraje výběrové řízení, ještě nedává záruky stálé a kvalitní práce a odpovědnosti za ní. Bohužel naše město obhospodařuje Zahrada Vysočina, která nabyla dojmu že může vše. Je třeba radikálních a rázných změn.
Odpověď: (7. 6. 2011 - tajemník):
Děkuji za váš názor, nicméně rozhodnutí o tom, kdo bude dodavatelem je kompetencí rady města, která se problematikou údržby zeleně opakovaně zabývala. Každopádně si myslím, že ke kvalifikovanému rozhodnutí nestačí pouze pocity a vzpomínky, ale kvalitní analýza současných podmínek a cen v této oblasti, protože zkušenosti nám říkají, že přípasná změna těchto a podobných služeb je povětšinou provázena výrazným zvýšením nákladů. Vyší kvalitu stávajících služeb je naopak možné dosáhnout lepší a důslednější kontrolou provedených prací, která naopak další náklady s sebou nenese. V tomto duchu budu o vaší připomínce jednat s odborem komunálních služeb, který má zeleň k kompetenci.

Datum: 6. 6. 2011
Dotaz: dobry vecer,v jake fazi je rekonstrukce prestavby vchodu na svobodarnu c.6.bude jeste letos,pokud ano kdy,pokud ne tak na kdy planujete zacit.dekuji
Odpověď: (7. 6. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den. Po ukončeném správním řízení a následném vydání provomocného povolení může být zmíněná stavba realizována. Dle informace vlastníka stavby proběhne realizace ještě v letošním roce.

Datum: 6. 6. 2011
Dotaz: Dne 27.4. byla zodpovězena v této Dotazovně otázka na aktualizaci informace o postupu přípravy přeložky silnice I/37 – Velký obchvat. Bylo zde napsáno, že "výsledné řešení bude zveřejněno v průběhu května 2011". Protože je už červen a na stránce www.zdarns.cz/mestsky-urad/obchvat.asp je poslední informace z 8.2.2010, chci se zeptat, jestli toto hledám správně. Prosím proto nejen za sebe ale hlavně za ostatní o zveřejnění aktualit na internetu. Informace o Velkém obchvatu mnoho občanů zajímá.
Odpověď: (7. 6. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, na zveřejnění situace variantního řešení přednádražníhno prostoru pracujeme. Jak jsme však již uvedli v předchozí odpovědi, žádné další nové informace o přípravě obchvatu nemáme.
S pozdravem Ing. Irena Škodová

Datum: 3. 6. 2011
Dotaz: Prosím o výměnu nebo alespoň doplnění pískoviště na Okružní (dolní).Na nádvoří pod domem č.p.1914.Děkuji

Odpověď (odbor komunálních služeb):

Dobrý den,
písek bude vyměněn v průběhu května.
Odpověď: (6. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
dobrý den,
obratem zajistíme nápravu. K omylu došlo chybně uvedeným názvem ulice. Dům č.p. 1914 je na ulici Brodská.

Datum: 3. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den
Nevím zda píši správně, měla bych na Vás prosbu. Bylo by možné Vás poprosit o kontakt na společnost, která letos o pouti provozovala aquazorbing. Moc děkuji. Nebo kdyby jste mi napsali na koho se můžu obrátit.
Přeji hezký den
Odpověď: (6. 6. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, letošní rok provozovala na žďárské pouti aqazorbing paní Lagronová, mobil: 722 169 504. Jiný kontakt na provozovatelku této atrakce nemáme, ale takto považuji zodpovězení Vašeho dotazu za dostačující.

Datum: 2. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by nás proč byla opravena jen polovina chodníku na Špálově ulici před domem 1659, zda a kdy bude opravena ta druhá polovina, která je ve stejně špatném ne li horším stavu než ta již opravená. Nicméně i za to děkujeme. Dále nás zajímá, kdy bude rozšířeno parkoviště u domu 1659 a 1661 na téže ulici. Žádost o rošíření byla podána již 16.10.2007. Situace s parkováním se od té doby podstatně zhoršila a přestavbou bývalé kotelny na bytový dům parkovací místa ještě ubydou.
Odpověď: (3. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava přístupového chodníku byla provedena vzhledem k jeho důležitosti. Prostředky na opravu bočního chodníku nejsou zatím k dispozici. K rozšíření parkování došlo v prostoru u pískoviště. Zřízení dalších parkovacích míst je možné pouze na úkor zeleně před domem. Návrhu řešení, na kterém se dohodne celý dům, jsme schopni vyhovět. Samozřejmě do té míry, že nebude nutné dělat přeložky sítí.