Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Dotaz
Datum: 24. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, šlo by Vaši nabídku v rámci dotazů rozšířit i na vedoucího MP, děkuji na odpověď.
Odpověď: (24. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
nevidím v tom problém a Váš požadavek projednám s velitelem MP a informatiky MěÚ.

Předmět: návrh
Datum: 21. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
myslím, že by bylo rozumné umístit naproti výjezdům ze dvorů bytových domů na Libušínské zrcadla, neboť zde není žádný výhled. Zákaz zastavení vyznačený žlutou čarou je bohužel pouze v křižovatce samotné a tak automobily stojí hned za hranou křižovatky a nedodržují 5m vzdálenost. Navíc po hlavní silnici jezdí auta velice rychle. Už zde bylo několik nehod. Myslím, že by v tomto úseku měla být omezena rychlost. Je to navíc v blízkosti pečovatelského domu, kde se pohybují nemocní.
Odpověď: (23. 8. 2011 - odbor dopravy):
Po projednání s dotčenými orgány sdělujeme následující:
S ohledem na ust. § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (citace: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, ..., své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu“) nesouhlasíme s osazením dopravní značky omezující rychlost, neboť dopravní situace v ulici Libušínská při respektování § 4 odst. a) nedovoluje výrazně vyšší rychlost než 30 km/h.
Ačkoli vodorovná dopravní značka č. V 12c Zákaz zastavení je vyznačena pouze v obloucích křižovatky, i nadále platí § 27 odst. 1 písm d): „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní.“
Umístění odrazových zrcadel nepovažujeme za vhodné, neboť křižovatka není příliš frekventovaná, a taktéž i výrazné zkreslení vzdálenosti blížícího se vozidla může přímo zapříčinit kolizní situaci v křižovatce.
Nicméně budeme situaci monitorovat a v případě nutnosti přistoupíme k přijetí opatření.

Datum: 21. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, v odpovědi na dotaz ze dne 20.7. uvádíte, že není možné položit zatravňovací dlaždice a povolit stání vozidel na komunikaci na Libušínské ulici z důvodu nainstalovaných herních prvků pro děti v blízkosti komunikace. Tyto "herní prvky" byly právě odstraněny (jak prolézačky, tak nevyhovující pískoviště) Probíhá rekonstrukce celé plochy, není nyní vhodná příležitost pro položení těch zatravňovacích dlaždic? I v případě zastavení stojí vozidlo na zelené ploše, protože kolem jiné neprojede
Odpověď: (23. 8. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto problematiku v kompetenci:
"Co se parkování v Libušínských dvorech týče - je zde zákaz stání a tudíž zde není ani možnost parkování. Úprava dopravního značení je již dlouholetá a nadále zůstane. Do dvorů se parkování zatím nebude pouštět."
S případnými dotazy na místní komunikace a zelené plochy se tedy nadáleprosím, obracejte výhradně na Odbor komunálních služeb, vedoucí Ing.Kadlec, tel.566688180

Předmět: Dotaz-chodníky
Datum: 11. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat u kulturního domu, je vyšlapaná škaredá stezka u toho zrcadla, neplánujete tam udělat chodník, lídé si to tam zkracují a je to tam škaredé (je to frekventované místo a není to tam hezké).Vždyť i kdysi dávno moudrý pan Baťa nejdříve vyčkal, kde si lidé prošlapu cesty a potom nechal udělat v těch místech prozíravě chodníky.Něco na tom bude, děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v případě úprav zeleně v okolí KD je možné o této úpravě uvažovat, nejdříve však po rekonstrukci pláště KD.

Datum: 16. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
již několik let je problém s vyvážením odpadu z chatové kolonie Grejdy. Vzhledem k rozloze je vyvážení odpadu jednou měsíčně (hlavně v letní sezóne)nedostačující. Je to velký problém přistavit kontejner alespoň dvakrát měsíčně a ponechat ho na místě alespoň 2 dny?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
kontejner opravdu nelze nechat na místě dva dny bez dozoru. Na základě zkušeností z minulých let, kdy to tak bývalo, se v kontejnerech nacházely všechny druhy odpadů včetně nebezpečných. Poté se musel kontejner ručně přetřídit za nemalé finanční prostředky. Pro vaši informovanost – kontejner je přistavován vždy první sobotu v měsíci hlavně pro majitele rekreačních objektů, kteří hradí městu poplatek ve výši 500 Kč. Občané města Žďár nad Sázavou jsou z platby osvobozeni. Pokud produkujete ve svém rekreačním objektu větší množství odpadů, lze využít sběrný dvůr, který je otevřen mimo neděle každý den.
Datum: 19. 8. 2011
Dotaz: Dobrý večer,

je 21 hodin, venku tma jak v pytli a na spodním Stalingradě opět nesvítí pouliční osvětlení, stejně jak včera, předevčírem... Nevystrčila bych noc ani ze vchodu, natož někam jít. Už zde na tento problém bylo upozorňováno, ale k nápravě nedošlo a problém se dosti často vyskytuje nanovo, nahoře svítí, dole ne...
Děkuji
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Vámi udávaný čas naznačuje, že zde došlo k poruše spínacích hodin, takže ještě dnes vše prověříme. Hodiny budou po dnešku nastavené na 20.15 hod. Pokud osvětlení nebude svítit ve 20.30 hod., tak, prosím, zavolejte 156 městskou policii. Ty nám předají informaci a my sjednáme nápravu.S pozdravemIng. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz


Datum: 19. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč plánujete zrušit pískoviště ve dvoře na Libušíně.Chápu, že staré prolézečky neodpovídají normám EU a proto je bylo potřeba odstranit, ale v žádném případě nechápu, proč se mají rušit i pískoviště.To si mají děti z celého Libušína chodit hrát a jedno malé hřiště na druhé straně Libušína a navíc tak chodit přes nejvíce frekventovanou silnici ve Žďáře?A myslím si,že pokud budou pískoviště zrušena, bude zde stávat ještě víc aut než do nynějška.Děkuji za odpověď
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
byla zrušena pouze 2 pískoviště ze 4 ve dvorech na ul. Libušínská (vždy to v horším stavu), a to na podnět obyvatel sousedících domů. Všechna 4 pískoviště nebyla využívána.


Datum: 11. 8. 2011
Dotaz: Pane tajemníku !
Prosím o sdělení, kolik stojí město "úklidové čety", které jezdí s vozíky, košťátky a lopatami po našem sídlišti (U nádraží) oblečeni do barevných "stejnokrojů".
Vždy jsem tyto "pracovníky" viděl pouze sedět na lavičkách a kouřit, nikoliv dělat pořádek. Jsou to zbytečně vyhozené peníze. Chybí i kontrola - kdo za tuto skutečnost nese odpovědnost a jak chcete zjednat nápravu !?
Těším se na skutečnost, že dojde Vaším přičinením k nápravě - děkuji.
Odpověď: (22. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
přestože jsem se snažil prověřit Vámi uváděné skutečnosti,
bohužel nemůžeme takto podanou informaci potvrdit ani vyloučit. V minulém měsíci pracovali na úklidu ( za peníze) pouze dva pracovníci, kteří oblast nádraží neměli na starosti. Jestli při cestě na pracoviště někde seděli, nedokážeme posoudit. V případě konkrétního data, hodiny a místa jsme schopni toto dohledat. Pokud tyto údaje máte, pak mi je prosím sdělte na tajemnik@zdarns.cz. Děkuji.

Předmět: Jeřabiny
Datum: 18. 8. 2011
Dotaz: Prosím mám na Vás dotaz,zdali při Vaší slavnosti jeřabin,je možnost koupě jeřabin(jedlé),na zavařování nebo zda se jedná jen o kulturní akci.Předem moc děkuji Šebestová
Odpověď: (18. 8. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, letos se bude konat již 17. ročník Slavností jeřabin ve Žďáře nad Sázavou a jedná se jen o kulturní festival. Na těchto slavnostech nebude možnost koupě plodů červeného jeřábu.

Předmět: Dotaz
Datum: 17. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy dojde k propojce od Penny ke komunikaci Jamská, kolem zahrádek, tam je to opravdu aktuální, dobře by se tam jezdilo z klidné jamské silnice a bylo by to výhledově dobře propojené i s budoucím obch. domem Tesco.Ta zadní odjezdová trasa z té Salerovy výstavby by byla opravdu dobrá, kdy k tomu prosím dojde ? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (18. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
propojení by bylo určitě pohodlné a logické. Je jen škoda, že to netrápí ty, ke kterým sem občané jezdit nakupovat. Obávám se, že zde město hned tak investovat nebude. Jednak zde není většinovým majitelem pozemků a pak má řadu svých dlouhodobě naplánovaných a příravovaných investic. Domnívám se, že k výstavbě propojení by mohlo dojít v případě, že toto území objeví další investor pro svůj záměr nebo pokud se zastupitelé města rozhodnou k přípravě trasy městského okruhu - Wonkova - Novoměstká - Jamská - Brněnská.
S pozdravem. Ing. Škodová