Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
snažil jsem se na webových stránkách města najít nějaký oddíl, kde jsou uvedena výběrová řízení a nic takového jsem nenašel. Kde mohu sledovat aktuálně vypisovaná výběrová řízení na zakázky zadávané městem?
Děkuji,
Odpověď: (5. 1. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Na webových stránkách města na liště vlevo je roletka "O městě" - po otevření si najeďte na "Veřejné zakázky" a otevřou se Vám aktuálně vyhlášená výběrová řízení.
Přeji pěkný den,
Škodová

Předmět: parkovaní
Datum: 4. 1. 2011
Dotaz: Děkuji,za odpověd která mě nijak neuspokojila.I když už několik dní třeba nechumelí tak parkoviště na náměstí není stále uklizené.Chápu,že přednost mají silnice a chodníky před parkovištěm,ale jak je teda možné,že na parkoviště před Městský úřadem se čas na úklid vždy najde.Asi proto,aby zaměstnanci Měst.úřadu měli kde parkovat když jedou do práce autem. Škoda,že nejsem zaměstnanec Měst.úřadu.
Odpověď: (5. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pravděpodobně Vás svojí odpovědí opět neuspokojím, ale úkolem zimní údržby je zmírňování následků zimy, ne jejich úplné odstraňování. Náměstí Republiky je po celou zimu schůdné a sjízdné. V opačném případě by muselo docházet k vyprošťování uvízlých vozidel, případně by se žádná vozidla na náměstí nedostala. Stav udržby jsem bezprostředně po přečtení Vaší připomínky osobně prověřil. Musím konstatovat, že i dnes 5. 1. 2011 v 7.15 je celé náměstí schůdné a sjízdné.
K poznámce o údržbě parkoviště před městským úřadem mohu pouze uvést, že parkoviště bylo vybudováno pro klienty MěÚ a je pro ně také udržováno. Například v roce 2010 bylo elektronickým vyvolávacím systémem evidováno 57.656 klientů. Vzhledem k tomu, že tímto systémem jsou vybaveny pouze dva odbory představující cca 50% činností, lze konstatovat, že počet klientů našeho úřadu může ročně dosahovat 80 až 100 tisíc za rok. Právě pro toto množství lidí, kteří se na městský úřad dostavují je toto parkoviště udržováno. Dále jste si mohla všimnout, že druhá budova, kde sídlí úřad práce, celní úřad a cizinecká policie nemá žádné parkovací plochy a parkoviště pod MěÚ slouží návštěvníkům i této budovy.
V neposlední řadě má na kvalitu mechanizované zimní údržby vliv i časový režim využití parkovišť a kvalita jejich povrchu, parkoviště, které není po celých 24 hodin zastavěno vozidly, je vždy uklizeno rychleji a kvalitněji.

Předmět: sníh
Datum: 28. 12. 2010
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli myslíte taky na ty co se nedostanou do práce jinak než autem a když dojedou na náměstí tak nemají ani kde zaparkovat,protože jediné parkoviště které na náměstí je není odklizené.A když tam z nouze vjedete,protože nikde jinde není místo tak už nevyjedete.Děkuji předem,že na nás co musíme do práce jezdit autem taky začnete trochu myslet.
Odpověď: (28. 12. 2010 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při úklidu sněhu se postupuje podle operačního plánu zimní údržby. V krátkosti řečeno, parkoviště v něm jsou zařazeny až za komunikace. To znamená, že nejdříve se provádí údržba frekventovaných silnic a chodníků a až následně se provádí údržba parkovišť. V případě parkoviště na nám. Republiky je údržba prováděna převážně v nočních hodinám. Důvodem je množství parkujících vozidel.

Předmět: Dotaz
Datum: 22. 12. 2010
Dotaz: Dobrý den, jako řidič automobil mám dotaz proč jsou tak krátké časy semaforu křižovatky u české pojišťovny ve směru příjezdu po ulici Neumannova? Sotva projedou 4 auta a je tam červená.

Další námět nebo spíše upozornění na absenci značky snížení rychlosti u benzínové pumpy na NMnM. Vždy když jedu od NMnM, automaticky zpomaluji. Je tam nebezpečný výjez od čerpací stanice na silnici.

Děkuji,
Odpověď: (27. 12. 2010 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má světelnou signalizaci v kompetenci:
"Nastavení je provedeno podle intenzity dopravy na jednotlivých ulicích. Tzn., že je upřednostněn směr od náměstí a z ulice Dolní."

Druhá část vašeho dotazu- předmětná komunikace nespadá do kompetence MěÚ Žďár n.S. – odboru dopravy, jelikož se jedná o silnici I.třídy. Vlastníkem komunikace je stát (Ředitelství silnic a dálnic), správcem je Krajská správa a údržba silnic. K situaci v případě změn dopravního značení se vždy vyjadřuje PČR, proto je možné se obrátit s podnětem či dotazem na vhodnost navrhovaného opatření na Dopravní inspektorát ve Žďáře nad Sázavou.

Předmět: ad sníh
Datum: 22. 12. 2010
Dotaz: Právě proto, že na naší krásné Vysočině je to v zimě téměř boj o život,házení sněhu k němu patří a počítá se s tím.Tady jde přece o to, vyjít těm motoristům vstříct, obzvlášť takovou banalitou,jakou je směr jízdy traktoru(jak píše předešlý tazatel).Ono se tady spíš ukazuje, že nemusíte denně autem do zaměstnání,jako my, kteří jinou možnost nemáme..viz minulý týden 2 dny neposypaný výjezd na hlavní silnici,kdy kopeček byl jak sklo.Tímto vyjadřuji svůj názor a končím diskuzi o odklízení sněhu.
Odpověď: (22. 12. 2010 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, váš názor jsem si přečetl a informaci o ukončení diskuze přijímám.

Datum: 22. 12. 2010
Dotaz: Pane tajemníku,
na 4. schůzi rady města se jednalo o MHD. Pokud to ze zápisu správně chápu, tak od července 2011 se v MHD zpoplatní jízdy seniorů nad 70 let a dále se změní trasování linek. Je mi jasné, že dnes tato věc není uzavřena, ale chtěl bych se zeptat, jakou má město představu, že by měli senioři platit za jednu jízdu, když to mají dnes zadarmo? A taky, jestli u změny trasování linek nepůjde hlavně o v dnešní době populární škrtání, případně o kolik procent méně bude MHD jezdit? Děkuji.
Odpověď: (22. 12. 2010 - tajemník):
Vámi citované usnesení RM bylo reakcí na žádost dopravce o zvýšení dotace pro rok 2011.
Právě proto, aby se rozhodovalo se znalosti všech souvislostí a parametrů, byla již před několika měsíci zahájena příprava odborem komunálních služeb ve spolupráci s dopravcem s cílem zpracovat analýzu provozu MHD včetně jejího oponentního posouzení akademickou institucí. RM pak tímto usnesením stanovila termín pro její projednání. Tento materiál bude podkladem pro rozhodování RM v pololetí 2011, přičemž vyčleněné finance v rozpočtu MHD ve stávajícím rozsahu v tomto období bohatě pokrývají.
Jestli a jaké změny budou k posouzení nebo dokonce případně nastanou nemohu a nebudu v tuto chvíli spekulovat.

Předmět: úklid sněhu
Datum: 21. 12. 2010
Dotaz: Reguji na odpoveď "Všechen sníh by se tímto ocitl na jedné straně a bránil by výjezdu z parkovišt mezi domy. Při úklidu pomocí "UNC"je sníh od vozidel odhrnován"-to je pravda,ale tam by se vyházel jeden výjezd z parkoviště,kdežto stávajícícm způsobem jsou zatarasena všechna auta a úklid UNC,který se provádí během dne,je ráno když jedou všichni do práce na nic.A ty velký těžký hroudy odhazovat není nic moc.

Odpověď: (21. 12. 2010 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nerad bych rozpoutával diskusi na téma „jak hrnout sníh“. Na naší krásné Vysočině sníh k zimě patří a každý motorista s ním musí počítat, tak jako musí být připraven, že dochází k situacím, kdy se sníh prostě musí odházet.

Datum: 28. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den zajímalo by mě, kdo povolil otevírací hodiny v restauraci ASTRA ve všední den do 3 hodin, v pátek, sobotu a neděli do 5 hodin do rána? Tato restaurace navazuje zdí přímo na náš obytný dům Brodská 1837/6 a hluk pocházející z reprodukované hudby, zvláště jeho nízké kmitočty, brání obyvatelům v nerušeném spánku.Již několikrát jsem žádal v nočních hodinách o zákrok Městskou policii, ale situace se nazlepšila.
Děkuji
Frant. Cvek
pověřený vlastník
Brodská 6
Odpověď: (20. 12. 2010 - odbor živnostenský):
Provozní ( otevírací ) hodiny obchodních, službových provozoven, stejně tak i hostinských nepodléhají schvalování a není v působnosti ani městského úřadu ani jiných orgánů veřejné správy je stanovovat nebo se k nim vyjadřovat. Podle platné právní úpravy je plně na provozovateli zařízení jakou provozní dobu si stanoví. Musí ale při svém provozu respektovat právní pořádek. Problematika ochrany před hlukem a ochrana nočního klidu je upravena zvláštními zákony, např.podle zákona o přestupcích, podle občanského zákoníku, podle zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích předpisů, a to v závislosti na formách projevů tohoto rušení. Ve Vámi popisovaném případě by mohla být ze strany provozovatele atakována ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle § 32 tohoto zákona „hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory. Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu a, jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel.“
V případě podezření na porušování tohoto ustanovení je možné se obrátit na orgány ochrany veřejného zdraví, krajskou hygienickou stanici, pracoviště ve Žďáře nad Sázavou. Ostatní projevy rušení nočního klidu související s veřejným pořádkem monitoruje a řeší městská policie.

Datum: 18. 11. 2010
Dotaz: U Honz.rybníků v Grejdách vidím plánovanou činnost.Je možno někde na vašich stránkách nalézt něco bližšího ? Myslím plánek.Děkuji.
Odpověď: (20. 12. 2010 - odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Do konce listopadu tohoto roku budou bližší podrobnosti zveřejněny na webových stránkách města. Tuto akci administruje odbor rozvoje (Ing. Škodová), na které se můžete v této věci dále obracet.

Datum: 15. 12. 2010
Dotaz: Město chválím, protože sníh zvládá. ale je zde problem třeba na ulici Purkyňově, kde bydlím.
Proč traktor, protahující ulici jede nejprve od "Pily" a zpět se vrací k "Pile". To znamená, že nahrne sníh k parkujícím autům a potom k chodníku. Řidiči, kteří ráno chtějí odjet do práce si musí nahrnutý mantinel odházet a odhážou jej do silnice, nebo k chodníku.
Ptám se: Proč traktor s radlicí nemůže jet od taferny, odhrnout sníh od aut a pak od Taferny ze silnice k chodníku? Je to nereálná změna?
Odpověď: (16. 12. 2010 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opravdu je to nereálná změna. Všechen sníh by se tímto ocitl na jedné straně a bránil by výjezdu z parkovišt mezi domy. Při úklidu pomocí "UNC"je sníh od vozidel odhrnován.