Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: mhd
Datum: 2. 12. 2017
Dotaz: Ráno v 5hod.o víkednu a svátcích se nemám,jak dostát do zaměstnání ze Studentské na Žďas,lidi do nemocnice,do marketů!!!Dřív jezdila 4.Když přijedu z Prahy nebo Brna ve 21.30hod.tak jak se má dostát na Studentskou,když nic nejede???
Odpověď: (5. 12. 2017 - odbor dopravy):
Vážený pane, od ledna 2018 bude linka č. 4 jezdit i o víkendech a svátcích (4.55 z AN). Večerní spoj z AN od vlaků nebyl z především ekonomických důvodů a absenci poptávky po takovém spoji zaváděn, tento problém budeme sledovat, případná změna během příští roku je možná.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Datum: 1. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, můžete mi vysvětlit, proč je rozdíl mezi jízdními řády schválenými Radou města a jízdními řády skutečně platnými od ledna? Mám na mysli linku 6, kde je těch odlišností více. Například nepojede ta dvojice ranních nedělních autobusů na Vodojem a nazpět. Ani z Vodojemu nemohou jezdit občané do kostela? Já jsem myslel, že když to Rada města schválí, tak už to tak zůstane nebo jen s nějakými kosmetickými změnami. Doufám, že na moji otázku odpovíte, protože už nevím, na co jiného odpovídat.
Odpověď: (5. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
materiál předkládaný radě města sloužil pro informaci o změnách trasování, rada města rozhodovala o trasách, jízdní řády dále dopracovávala pracovní skupina. Časové údaje v jízdních řádech byly orientační a takto to bylo i prezentováno veřejnosti.
Neodpovídáme jen na minimum dotazů, které překročí pravidla pro uveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 3. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, v posledním čísle Žďárských novin se doslova píše, že "po letním zavedení změn v linkovém vedení a jízdních řádech MHD město dopilovává lidmi připomínkované nedostatky". Já se chci zeptat, kdy město začne a ukončí dopilování nedostatků po zimních změnách v jízdních řádech zkraje ledna? Jde o to, že vznikly změnami další nedostatky v MHD, jak je patrné i z této stránky. Věřím, že městu jde o spokojenost obyvatel s MHD. Děkuji, že se tomu budete věnovat a současně také za Vaši odpověď.
Odpověď: (4. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nikdy nejde, a v osobní dopravě zvlášť, vyhovět všem, vždy bude někdo „nespokojený" buď doopravdy a nebo jenom s „určitým cílem“. Dopracovávané změny respektují relevantní a hlavně většinové požadavky. Pracovní skupina dostala určité zadání, v rámci něhož je to kompromisní maximum, co jde realizovat. Během příštího roku by ke změnám mělo docházet jen výjimečně.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 4. 12. 2017
Dotaz: Prosím, v odpovědích mým spolupracovníkům píšete, že jste prakticky rezignovali u MHD s přípoji od vlaků na MHD pro odvoz na jednotlivé směny v průmyslové zóně. Nerozumím tomu, že když to teď jde, tak za měsíc to nepůjde pod heslem, cestující choďte pěšky nebo jezděte jen autem. To je opravdu takový problém to nějak udělat, aby jezdily jako dnes autobusy linky 9 po příjezdu vlaků? Kolik by to město stálo z rozpočtu, kdyby na MHD přispělo? A taky chybí spojení od vlaků pro THP, to ani teď není.
Odpověď: (4. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, obdrželi jsme mnoho připomínek, že pracující z průmyslové zóny Jamská nestíhají být včas na pracovištích, nepomohly ani minutové korekce. Navíc dle statistiky odbavení se jedná o 1 – 2 cestujících od vlaků na spoji, proto jsme se rozhodli pro uspíšení spojů, ty počkají jen na autobusové přípoje. Dle našeho názoru není správné, aby kvůli 1 – 2 cestujícím od vlaků přicházel pozdě do práce celý autobus. Jinak to, bohužel, za daných podmínek neumíme vyřešit. Přípoj linkového vedení při ranní směně jsem popsal již dříve, u ostatních směn zatím není jiná možnost. Byla by tu možnost vedení posilového spoje, ale to jsou finance navíc nebo omezení jiných linek a spojů. Potřeby spojení pro zaměstnance byly řešeny na základě požadavků dodaných podniky a následně dle připomínek k úpravám MHD. Všem požadavkům bohužel nelze vyhovět a bohužel, některé potřeby ani nebyly známy.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Bikesharing
Datum: 2. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete po vlně kritiky provázející změny v MHD o doplnění možností dopravy po městě o další alternativy? Například zřízení služby sdílených kol (bikesharing) by mohlo uspokojit minoritní požadavky jako je doprava od zpožděných vlaků, od vlaků na směny, noční dopravu atd., kde vedení pravidelných linek je příliš nákladné? Mohlo by město přivést průzkum u bikesharingových společností, minimálně aby se prověřili náklady?
Odpověď: (4. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš námět jsme předali k zodpovězení oddělení projektů a marketingu.

Dobrý den,
děkuji za dotaz. O zřízení bikesharingu v současné chvíli neuvažujeme. Již dříve se město zabývalo možnostmi, jak tento alternativní způsob dopravy využít i u nás ve Žďáře, ovšem po oslovení několika společností, které se bikesharingem zabývají, jsme dospěli k názoru, že v současné chvíli probíhá testování v městech s cca 50 tisíci obyvateli. Pokud se ukáže, že to v těchto městech funguje, nevylučujeme nějakou podporu zavedení tohoto systému i ve Žďáře. Pokud by se taková iniciativa objevila mezi obyvateli, město je připraveno s nimi vést dialog a případně je v jejich úsilí podpořit.
S pozdravem,
Jakub Axman, oPM
Datum: 1. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, z jakého důvodu není osvětlený úsek cyklistické stezky na Stalingradě, který začíná u Penny marketu a pokračuje dál směrem na Hamry.
Před pár dny jsem tudy chtěla jít venčit psa a bohužel tam nebylo vidět na krok.
To samé se mi stalo na ulici Jihlavská (naproti ZDARU), ale to byla možná výjimka.
Děkuji.
Odpověď: (1. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, většina cyklistických stezek ve městě nebyla plánována s osvětlením, nepřijde nám to jako účelně vynaložené peníze. Doporučuji Vám venčit zvíře někde, kde veřejné osvětlení je.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 1. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, v polovině června jste mi na moji otázku k vyznačení autobusů bez schůdků značkou vozíčkáře v jízdních řádech odpověděli, že to budete řešit od ledna 2018. Ale v jízdních řádech, co se teď chystá a co projednávala rada města toto není. Proč jste tam toto nedoplnili? To se neví, kdy pojede který autobus nebo to jezdí každý den jiný autobus? Můj dotaz z června je na http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=5822. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (1. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, materiál předkládaný radě města sloužil pro informaci o změnách trasování, časové údaje v jízdních řádech nebyly konečné, tyto jízdní řády obsahovaly i jiné nesrovnalosti, které v konečné oficiální verzi nebudou. Po konzultacích jsme se rozhodli zatím označování autobusů neprovádět. Provoz MHD zabezpečují nízkopodlažní vozidla, bezbariérově je provozována většina spojů na páteřních linkách. Případné informace o konkrétním spoji poskytne dispečink dopravce.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních

Datum: 30. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, tak jsem zvědav, jestli taky můj dotaz neskončí v koši. Přečetl jsem si odpověď pana Dvořáka na dotaz "MHD ponovu". Přiznám se, že odpovědi nerozumím. Dnes Neumannovou projíždí tři periodické linky č. 4, 5, 8, potom i linky č. 3 a 6. Dotyčný občan si stěžuje na zrušení linky 5 pro Neumannovu. Vy mu odpovídáte, že místo toho tam budou linky 3, 4, 6 a 8. Ale vždyť je to stejné! Neuvažuje se o tom, že od nějaké pozdější změny jízdních řádů přes Neumannovu nebude jezdit jiná další linka?
Odpověď: (1. 12. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v odpovědi je konstatováno, co bude jezdit ulicí Neumannova a je tím myšleno, že tato obsluha by měla být dostatečná a není důvod tam vést další linky a upřednostňovat ji na úkor jiných lokalit. Ono za daných podmínek nejde zajišťovat dopravu z určité zastávky všemi směry a v požadované časy. Co se týká intervalů, hodinový takt by měl být dostatečný, za daných podmínek nemůžeme honit autobusy s několika cestujícími každou půlhodinu. Přetrasování linky č. 5 bylo provedeno tzv. v zájmu celku a ne na požadavek jednotlivce.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 11. 2017
Dotaz: můžete mi prosím vysvětlit,proč jste dali můj dotaz do skupiny dotazů,na který neodpovídáte?protože byl kritický k připravovaným změnám jízdních řádů MHD?kritizoval jsem přípoje městské dopravy od vlaků na Vodojem a Průmyslovku,že to bude jezdit jen jednou za hodinu a že když bude mít vlak zpoždění,tak místo půlhodiny budeme čekat hodinu na další autobus.tak snad na můj dotaz odpovíte,určitě je košer k vašim regulím pro dotazy.jenom poznámka,že když nebudete odpovídat,tak lidi ještě víc naštvete
Odpověď: (30. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš dotaz za dne 23.11. byl adresován na Odbor dopravy, který není příslušný (MHD má na starost Odbor komunálních služeb).
Podle pravidel Dotazovny jsem ho nicméně přeposlal na zmíněný odbor k zodpovězení. Vedoucí odboru KS dotaz vyhodnotila tak, že je v něm víc osobních dojmů než konkrétního dotazování a nechala ho tedy v souladu s pravidly Dotazovny zrušit.

Doporučuji příště komunikovat v otázkách MHD přímo s odborem KS a při tom dodržovat důsledně pravidla Dotazovny - "Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou."

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Předmět: Mhd
Datum: 27. 11. 2017
Dotaz: prosím vás, nechejte linku 5 jak je. chystaná změna je horší, bude se dát míň cestovat. ztrácí se nám na zastávce autobusy, kterými teď můžem jezdit. ještě to neměňte. změnami Mhd nám zkomplikujete život
Odpověď: (30. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Návrh úprav MHD je kompromisním řešením, kdy bohužel nelze vyhovět všem. Trasy linek k 1.1.2018 již nebudou měněny.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb