Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 18. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den
prosím o pravidelné kontroly parkování u domu Vančurova 1-5 a označení žlutou barvou obrubníků kde se nesmí parkovat. Auta pravidelně parkují až téměř u křižovatky s Nezvalovou (často i na chodníku) a dost často se řidiči ani nemohou vidět a dochází k problémům při míjení a někteří najíždějí i na chodník a ohrožují chodce. Minulý týden dokonce došlo ke srážce dvou aut (bez asistence policie). Vím že je parkovacích míst málo ale tak jak se parkuje zde již překračuje meze.
Děkuji
Odpověď: (18. 9. 2017 - odbor dopravy):
Odbor dopravy nedohlíží nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích, k tomu je oprávněna pouze PČR nebo MP Váš podnět jsme předali Městské policii

Datum: 18. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, firma co buduje zastávku v Zámku má na práci 90 dní. Dobře, bylo by možné aby začínala až v 8 hodin kdy je dopravní špička v tomto místě už mimo a děti jsou ve škole ? Navíc se mi zdá, že doba již nazrála tomu pracovat v sobotu a neděli - to je o 12 dní možný kratší termín. Víte kolik hodin prostojíte v té frontě za oněch 90 dní ? A kolik je to peněz. Zájem je zcela jistě společný a to je co nejrychleji dílo dokončit a nevytvářet kolony. V tom se určitě shodneme.
Odpověď: (18. 9. 2017 - odbor dopravy):
Dobrý den,
s dodavatelem stavby byly všechny Vámi zmiňované varianty diskutovány při předání staveniště. Vybráno bylo probíhající řešení, společně s vedením města jsme byli ubezpečeni, že smlouva o dílo, která zní na 88 dnů, bude dodržena. Na práce o so + ne dle sdělení dodavatele stavby nejsou v současné době kapacity.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Předmět: linka č.4
Datum: 16. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že k lince č.4 již bylo řečeno hodně.Byla to linka velice vytížená a oblíbená.Současně jí využívalo mnoho starších lidí na nákupy a pod.Nekašlete na staré lidi, i Vy jednou zestárnete a bude Vám městská doprava dobrá.Stále nebudete zdraví, jako nyní.Mimochodem jsou to také voliči a tito lidé si pamatují také mnoho, co pro ně město dělá, nebo nedělá.Linka č.4 je nutné, aby jezdila, jako dříve.Jak bylo řečeno v minulosti, neměňte dobře zavedené a fungující věci !
Odpověď: (18. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Váš názor spolu s ostatními (na toto téma jich eviduji více) budu prezentovat na jednání pracovní skupiny, v případě reflektování těchto požadavků by se případné změny ve vedení MHD uskutečnily k 1. 1. 2018.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 15. 9. 2017
Dotaz: Při kritice jízdy cyklistů na chodnících je nutno brát v potaz i to, že cyklistům vlastně nic jiného nezbývá. Minulé vedení města mimo spousty řečí cyklodopravu naprosto ignorovalo. Ulice Novoměstská, Strojírenská, Nádražní, Dolní jsou dost široké na to, aby se vedle chodníku vešel i pruh pro cyklisty. Rekonstrukce náměstí nebo most na Klafar bez řešení cyklodopravy jsou tragické chyby minulého vedení. V současné době nezbývá nic jiného, než cyklisty na chodnících tolerovat.
Odpověď: (18. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, rozvoj nemotorové dopravy je ovlivněn především tou motorovou. Ta zaznamenala dramatický růst až po výstavbě většiny ulic a sídlišť ve městě ve druhé polovině 20. století. Zájmem města dnes je, aby se řešily z pohledu cyklodopravy možnosti přepravy jak ve stávající zástavbě, tak také v nově vznikajících sídlištích. Například před týdnem byla podána žádost o dotaci na rozvoj cyklodopravy ve městě přes operační program IROP a to konkrétně na 3 nové části cyklostezek (Stržanov – Pilská nádrž, lávka vedle mostu na Klafar s napojením na cyklostezku, propojení cyklostezky končící na ul. 1. máje s Farskými humny). V projektu byly také zařazeny nové bezpečnostní piktogramové koridory např. od nádraží k cyklostezce na ul. 1. máje. Zda žádost bude úspěšná, nemůžeme předjímat. Rozhodne se až příští rok na jaře. Další cyklostezky jsou ve fázích projektových, či majetkoprávních.
Diskuze také probíhají nad zákonnými možnostmi zařadit pruhy pro cyklisty na Vámi zmiňované chodníky, jenž jsou k tomu šířkově uzpůsobeny a lze předpokládat vyšší pohyb cyklistů.
Děkujeme za Váš názor.
S pozdravem
Jan Prokop, oPM

Datum: 14. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, podle statistik pojišťovny (viz článek na Žďárském deníku) je křižovatka Brodská nejnebezpečnější na Vysočině. Budete konečně tuto nebezpečnou křižovatku konečně řešit, aby s stala bezpečnější pro chodce, ale hlavně pro řidiče.
Odpověď: (18. 9. 2017 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Sobotková,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, řešení křižovatky na ulici Brodská souvisí se zrušením 17 parkovacích míst před bytovými domy, ve kterých je navíc v přízemí řada provozoven. Pokud by mělo dojít k úpravám křižovatky, musí současně s nimi být vybudována náhradní parkovací místa. To je, pokud znáte Žďár 3, obtížné a bez komplexního řešení celého sídliště, nemožné.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 8. 9. 2017
Dotaz: Na ulici Bratří Čapků v blízkosti domu 6+8 se nachází jedno vyhrazené místo pro zdravotně postižené. Vodorovná dopravní značka je vyznačena. Ze svislé dopravní značky zůstal pouze sloupek. Značku někdo odstranil, neznámo proč. Děkuji za prošetření a nápravu.
Odpověď: (15. 9. 2017 - odbor dopravy):
Dobrý den
Na základě podnětu občanů bylo provedeno dlouhodobé sledování využívanosti vyhrazeného místa a vzhledem k jeho nevyužívání bylo toto místo dočasně zneplatněno. Pokud je zájem o obnovení původního vyhrazeného parkování, dostavte se na odbor komunálních služeb k registraci s OP a průkazem tělesně postiženého.

Ing. Miloslav Dvořák
Odbor komunálních služeb

Datum: 15. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, po rekonstrukci byla na ulici Smetanova omezena rychlost na 30 km/hod. Praxe ale ukazuje, že omezení rychlosti nebylo šťastné řešení, rychlostí limit je dodržován jen zlomkem řidičů, a tito jsou často předjížděni řidiči jedoucími rychlostmi i přes 60 km/hod (stačí chvíli pozorovat radar). Není na čase omezení rychlosti zrušit? Nehledě na to, že omezení rychlosti prodlužuje dobu jízdy ulicí a tím pádem dochází i ke většímu znečištění ovzduší výfukovými zplodinami.
Odpověď: (15. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
každé řešení má své výhody i nevýhody. S Vámi uváděnými negativy lze souhlasit. Na druhou stranu snížení maximální povolené rychlosti může vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
S pozdravem,

Luboš Koubek,
odbor dopravy

Datum: 12. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,
jistě jste zaregistrovali tento článek:
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/nejrizikovejsi-silnice-v-kraji-je-ve-zdare-na-stalingrade-20170912.html
Tak co, už s Brodskou něco uděláte, když je to nejrizikovější silnice v kraji nebo si tam necháte ještě "udělat" pár nehod?
Odpověď: (15. 9. 2017 - odbor dopravy):
Jedná se o silnici I. třídy, kdy příslušnými k řešení jsou Policie ČR a ŘSD ČR. O vašem podnětu je budeme informovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Předmět: MHD
Datum: 11. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, proc jste alespoň linku 2 nenechali ráno pro školáky jak jezdila? Tvrdíte, že deti jsou na Horní zastávce v 7:33. To jste tím autobusem jeli? Nejspíš ne, protože to není pravda. Vlastně vůbec nechápu proc jste měnili něco, co bylo zaběhnuté. Dekuji
Odpověď: (15. 9. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

V rámci vedení linek a jízdních řádů bohužel nelze vyhovět všem požadavkům a je nutné hledat kompromisní a i ekonomicky udržitelná řešení. Připomínky a podněty k jízdním řádům a linkám MHD shromažďujeme, jsou a budou projednány pracovní skupinou a následně rada města rozhodne o případných úpravách MHD. I Váš podnět bude projednán v rámci pracovní supiny a bude s ním dále pracováno.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 10. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,

prosím o odstranění ráMu na prádelní šnůry u pískoviště mezi domy na Okružní Dolní 1916/120-je blízko u lavičky a je nakloněn tak,že by mohl hrozit úraz.Děkujeme PeZI
Odpověď: (15. 9. 2017 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme, zajistíme nápravu.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!