Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 22. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, dříve se dalo jet z Vodojemu nebo z Neumannovy ulice na Stalingrad po půl hodině linkou 4 nebo linkou 5, předtím 4A a 4B . Teď po změnách už linka 5 k nám nejezdí, jen párkrát linka 6. A navíc když chceme jet na z Vodojemu na Stalingrad, tak linky 4 a 6 odjíždí současně a potom hodinu zase nic nejede. Takto je to nevyhovující. Lepší byl původní stav s linkami 4, 6 a vynikající linkou 5. Nemůžete s tím něco udělat?
Odpověď: (24. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 24. 1. 2018
Dotaz: Je to proto,že se linka 5 moc zhoršila,málo jezdí,hlavně o víkendu.Klidně k Nákupnímu parku může jezdit jak linka 2 tak linka 5.Kdyby jste to mohli změnit?
Odpověď: (24. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Linka č. 2 je nyní určena i jako spojení od a k vlakům. Příjezdy linky č. 2 na nádraží jsou nyní na hranici přijatelných nástupních časů, proto ji za stávajících podmínek nelze vést ještě přes Nákupní park.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, u dnešního dotazu k jízdním řádům MHD výstižně píšete, že mícháte stejný obsah guláše ve stejném hrnci. Problém je v tom, aby ten guláš ještě byl poživatelný, hlavně kvůli těm změnám před třemi týdny. Že jsou změny jízdních řádů potřeba, o tom žádná, o tom asi nikdo nepochybuje. Proto se zeptám, jestli ještě funguje pracovní skupiny pro jízdní řády MHD, aby to mohla opravit, případně jestli to bude ještě do letních prázdnin, jako tomu bylo u prvních změn MHD k začátku července 2017?
Odpověď: (24. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se nyní neschází pravidelně, ale je svolávána dle potřeby. Další jednání ve věci vyhodnocení dosavadního provozu a k projednání připomínek je plánováno na březen. Rozhodnutí o změnách nelze dopředu určit, nepředpokládáme zásadní změny po několika měsících. Operativně budou zvažovány možné změny ve spojení do a ze zaměstnání.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: MHD linka 7
Datum: 22. 1. 2018
Dotaz: Nemůže linka 7 jezdit častěj? Z Kláštera je horší spojení, když už jednosměrně na Stalingrad nejezdí linka 5. Linka 6 je panoramatická přes polikliniku, Vodojem a náměstí, to není na normální dojíždění. A mohla by linka 7 jezdit i o víkendech, protože lidi ze Stalingradu pracují v TOKOZ i o víkendech? Je to třeba celý překopat a zlepšit ...
Odpověď: (23. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše připomínka bude projednána spolu s dalšími v pracovní skupině. Obecně se dá říci, že jsme na hraně možného, pro další rozšíření provozu by bylo nutné zvětšit rozsah MHD. Takto při projednávání a zavádění změn na základě připomínek obrazně řečeno stále „mícháme stejný obsah guláše ve stejném hrnci“.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 19. 12. 2017
Dotaz: Dobrý den, po přečtení odpovědi k dotazům na MP bych se chtěl zeptat pana starosty. V čem se liší povinnosti MP od ostatních orgánů veřejné moci? Platí ještě Čl.III písmeno A a ČL. 4 programového prohlášení RM? Jak budete chránit osobní údaje, které dnes v dotazech nejsou a nově je minmálně MP požaduje? K čemu a komu budou požadované údaje sloužit? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 1. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

děkuji za Váš opakovaný dotaz. Jak už jsem psal, městská policie se považuje z povahy zákona o Městské policii (MP), za „bezpečnostní složku“ a v případě přijetí podnětu by tedy měla tento podnět prověřit a v této věci jednat. Nejde tak pouze o klasický „dotaz či námět“. Proto dotazovna MP funguje mírně odlišně, a to už od počátku vzniku internetových stránek MP. Asi se shodneme, že pokud má dotazovna ve městě pomáhat, tak nejvíce pomáhají konkrétní věcné dotazy či náměty od konkrétních osob, nikoliv obecná anonymní kritika. Bohužel ne každý má odvahu se pod svůj příspěvek podepsat... Co se týká ochrany osobních údajů, tak ta je vždy zajištěna v souladu s aktuálně platným zákonem č. 101/2000 Sb. Od května bude platné nové nařízení na ochranu osobních údajů zvané GDPR. Obecně se toto nařízení vztahuje na všechny právnické osoby, na firmy, školy i obce, které zpracovávají osobní údaje nebo dokonce citlivé osobní údaje. Samozřejmě i náš úřad, MP a všechny organizace se budou tímto zákonem řídit. Na úřadě má tuto problematiku na starosti tajemník. Na něj Vám také doporučuji se osobně obrátit se žádostí o schůzku, pokud by jste potřeboval tuto složitou problematiku detailně vysvětlit. Pokud mi to kalendář umožní, rád se k takové schůzce připojím.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Zdeněk Navrátil, starosta

Předmět: Dotaz
Datum: 20. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, jak to prosím bude letos s inflací ? Bude zase rada města letos rozhodovat o uplatňování, nebo neuplatňování inflace ? Pro ná drobné podnikatele je to dost zásadní, protože zvýšení nájmu v rámci inflace by pro většinu nás drobné podnikatele bylo likvidační. Taktak zaplatíme zaměstnance a chod firmy, ale unést ještě zvyšování nájmu, tak to bychom museli zanechat podnikání v našem městě a propouštět lidi.Věřím, že k tomu nedojde a město k tomu přistoupí zodpovědně.Děkuji.
Odpověď: (22. 1. 2018 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
o tom, zda bude nájemné za užívání prostor sloužících podnikání zvýšeno v příslušném roce o výši inflace, rozhoduje rada města, které také bude předložen návrh k projednání a rozhodnutí.Váš podnět budeme radě města tlumočit.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 21. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den,
Nikde jsem se nedočetl zda a kdy budete svážet vánoční stromky. Stačí to nechat před domem?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (22. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vánoční stromky se již druhý týden průběžně sváží po celém městě.
Můžete je ukládat ke kontejnerům, které jsou na veřejném prostranství a kde jsou dobře vidět.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 1. 2018
Dotaz: Přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6575. Takže místo toho, abyste se nad kritikou informování o MHD na internetu zamysleli, tak místo toho se snažíte obsahově výborné neoficiální internetové stránky www.mhd-zr.xf.cz očerňovat, že prý "vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí". Nemyslíte, že méně znalí cestující to ocení a podaří se je do MHD získat, když nebudou muset obtížně informace hledat?
Odpověď: (22. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulé odpovědi v této věci jsme uvedli kromě jiného: "Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky."
Město nemá ambici konkurovat takto odborně pojatým stránkám, podává pouze základní informace potřebné pro cestující MHD. Kdo má hlubší zájem o MHD, může si další informace dohledat např. právě na uvedených stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 20. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, o potřebě změnit pár dní platné jízdní řády psali mí předchůdci, je to potřeba. Já navrhuji, aby linka 6 jezdila po celý týden, aby spojení nebyla jen v pracovní dny nebo jen o víkendech. Z nádraží by měla jezdit ještě každý den po hodině od 7.10 do aspoň 18.10, a to nejmíň na Zelenou horu. A proč ve svátky ráno končí autobus v 7.23 na Horní zastávce, když potom dál nikam nepokračuje? Prosím o jasnou odpověď, ne že musíte dodržet naježděné kilometry a dodržet počet autobusů. Děkuji.
Odpověď: (22. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 19. 1. 2018
Dotaz: DEJTE NA LINKU 7 NĚJAKÝ AUTOBUS, CO POJEDE VE TŘI ODPOLEDNE NA STALIGRAD. NA TOKOZ NA SEDMOU RÁNO LINKA 7 JEDE, ALE ZPĚT NE, LINKA 6 VE TŘIČTVRTĚ NA TŘI JE MOC BRZO A STEJNĚ JE TO VYHLÍDKA PŘES VODOJEM A NÁMĚSTÍ. DÍKY.
Odpověď: (22. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb