Změny linkového vedení MHD ŽĎÁR

zveřejněno: 25. 8. 2017

>> Platné jízdní řády (do 31. 12. 2017)

 

Od 1. 1. 2018 bude MHD Žďár provozováno podle konečných úprav. Od července probíhal zkušební provoz linkového vedení MHD a na základě připomínek přímo od občanů města byla postupně zpracována finální podoba jízdních řádů a linkového vedení.
Nové jízdní řády jsou aktuálně k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města i dopravce, firmy ZDAR.
Jízdní řády budou distribuovány přímo do schránek občanů společně s prosincovým vydáním Žďárského zpravodaje. Tištěné jízdní řády budou ve druhé polovině prosince k dispozici také přímo ve vozech MHD, v informační kanceláři firmy ZDAR na Nádražní ulici, v informační kanceláři městského úřadu, v TIC na náměstí Republiky a na dalších vybraných místech.
Součástí materiálů s jízdními řády jsou také informace o tarifních podmínkách, bezplatní přepravě a bezbariérovém spojení.  

>> Jízdní řády od 1. 1. 2018 

 


Odbor komunálních služeb oznamuje ukončení rekonstrukce zastávky MHD Zámek. Nová zastávka MHD Zámek bude opět v provozu od pátku 24. 11. 2017. 

 


Odbor komunálních služeb oznamuje, že v rámci operativního řešení dochází v MHD k úpravě odjezdu spoje č. 3 linky č. 7 ze zastávky autobusové nádraží. Tento spoj bude počínaje pondělím 18. 9. 2017 odjíždět o 4 minuty dříve než dosud, tedy v 5.23 hod. 

 


 

Žďáráci si zvykají na změny ve vedení linek městské hromadné dopravy. Ty vešly v platnost prvního července letošního roku. Provoz MHD Žďár ale funguje od 1. července až do 31. prosince 2017 ve zkušebním režimu. Své připomínky mohou občané směřovat na pracovníky odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci – firmě ZDAR, a.s. V provozu je speciálně také e-mail: mhd@zdarns.cz.

Pracovní skupina pro MHD se sešla po téměř měsíčním provozu nových linek MHD, aby projednala veškeré, občany zaslané připomínky a náměty. Odborníci se přednostně zaměřili na relevantní připomínky a náměty, jejichž zapracování se stihlo zrealizovat k začátku nového školního roku, tedy k 3. září 2017.Přijaté návrhy změn následně zpracoval dopravce z hlediska oběhu vozidel a vyčíslení finančního dopadu. Zbylé významné připomínky, jejichž případné zavedení bude vyžadovat změny licencí, případně další úkony, budou pracovní skupinou pro MHD projednány během podzimu. Veškeré připomínky a náměty občanů budou zpracovány tak, aby zavedení změn k 1. lednu 2018 bylo konečné.

 

K datu 3. září 2017 dochází ve vedení MHD k následujícím změnám:

Linka č. 1:

 • u spoje číslo 2 dochází k vložení zastávky Wonkova do trasy spoje (5.33 hod.)

Linka č. 2:

 • u sudých spojů dochází k posunu odjezdu z Pilské nádeže o 4 minuty později, tzn. z XX:42 na XX:46 (umožní to zaměstnancům Tokozu lepší návaznost na vlaky, odjezdy od Tokozu XX:47)
 • u spoje č. 2 je posun odjezdu od Tokozu ze 7:10 na 7:20 (vyřeší se tím doprava dětí ze ZR 2 a 5 na 4. ZŠ – výstup na Horní 7:33, pro ostatní cestující je to spojení na  polikliniku a náměstí  na půl osmou)
 • spoje č. 19 a 20 v časech 18:20 z autobusového nádraží a 18:46 z Pilské nádrže budou vedeny celoročně, dosud byl plánován pouze sezónní provoz (je to úprava spojů na lince tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém taktu)
 • zavedení nového páru spojů č. 23 a 24 v časech 7:20 z autobusového nádraží a 7:46 z Pilské nádrže (řeší se tím poptávka cestujících ze ZR 2 a 5 na polikliniku a náměstí na osmou hodinu, směrem kdo Zámku se vyřeší doprava dětí na školu v Zámku – příjezd 7:37)
 • zavedení nového páru spojů č. 25 a 26 v časech 8:20 z autobusového nádraží a 8:46 z Pilské nádrže (je to doplnění spojů na lince tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém taktu)
 • zavedení nového páru spojů č. 29 a 30 v časech 19:20 z autobusového nádraží a 19:46 z Pilské nádrže (je to doplnění spojů na lince tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém taktu, prozatím je plánovaný celoroční provoz, pokud nebude využíván, bude změněn na sezónní provoz)
 • zavedení nového páru spojů č. 27 a 28 v čase 17:20 z autobusového nádraží a přejezdu z Pilské nádrže k Tokozu (je to náhrada zrušeného spoje č. 13 linky č. 7, tento autobus pojede zpět od Tokozu jako spoj č. 12 linky č. 7)

Linka č. 3:

 • v oblasti zastávky Bezručova, u pily se sjíždí dva spoje linky, pro rozlišení trasy spojů bude na LED panelu rozlišení „jede přes …“

Linka č. 4:

 • u všech spojů dochází k posunu příjezdu na autobusové nádraží z XX:36 na XX:35 (zkrácení jízdní doby lépe odpovídá skutečnosti, zmenší se tím prodleva před navazujícími spoji linky č. 9)

Linka č. 5:

 • spoj č. 1 bude veden i o víkendech – umožní se tím dostupnost na vlaky 6:30

Linka č. 7:

 • spoj č. 3 – posun odjezdu z autobusového nádraží z 5:20 na 5:27 (zajištění lepší návaznosti od linkových autobusů a vlaku z HB pro zaměstnance Tokozu)
 • spoj č. 5 – posun odjezdu z autobusového nádraží z 7:20 na 6:42 a zařazení obsluhy zastávek Studentská, Vnitřní, Květná (zajištění návaznosti od vlaků pro zaměstnance Tokozu + zaměstnanci ze ZR 4 a 5 na sedmou hodinu)
 • spoj č. 6 bude zrušen – dopravu dětí ze ZR 2 a 5 na 4. ZŠ nyní řeší posunutý spoj č. 2 linky č. 2
 • spoj č. 7 bude zrušen – nahrazení novým spojem linky č. 2 (7:20), pokud tento spoj využívaly děti z AN na BIGY, tak mohou využít linku č. 8 (7:40)
 • spoj č. 13 bude zrušen – nahrazen novým spojem linky č. 2 ve stejném čase
 • spoj č. 9 – posun nedělního spoje z 8:30 na 9:50 (dopravu na mši v Zámku nyní zajišťuje nový spoj linky č. 2, pro dopravu zpět bude sloužit stejně jako nyní spoj č. 8 linky č. 7)
 • spoj č. 12 – vedení spoje i o víkendu, jde o vratný spoj k lince č. 2 (17:20)

Linka č. 9:

 • spoje 1, 3, 5 – zrušení zastávek TČ 1 – 12 (smyčka na ZR 3) - zastávky na Stalingradu jsou obslouženy spoji linky č. 4 vždy 3 minuty před spoji linky č. 9, je tedy možné linku 9 v tomto úseku zrušit; cestující do průmyslové zóna Jamská využijí přestup z linky 4 na linku 9 na AN, ale nepřijdou o komfort přímého spojení, neboť dotčené spoje linek 4 a 9 budou zajištěny stejným vozidlem
 • spoje 1, 3, 5 – posun odjezdu z autobusového nádraží z XX:39 na XX:37 (vyřeší do pozdní příjezdy do průmyslové zóny Jamská)
 • spoje 2, 4, 6 – vynechání zastávky TČ 14 (Hettich) - autobus pojede z PZ Jamská rovnou na AN - Hettich je již obsloužen dřívějšími spoji, poptávka z PZ Jamská na Hettich po skončení směny není

>> Platné jízdní řády

 


 

Po dlouholetých diskuzích o změnách v linkovém vedení MHD a následných intenzivních přípravách nyní město Žďár nad Sázavou přichází s upraveným linkovým vedením MHD Žďár. V dokumentu níže naleznete podrobné schéma jednotlivých linek a jízdní řády platné od 1. 7. 2017. Přepravní podmínky a ceník služeb zůstávají beze změn.

Linek MHD Žďár bude celkem 9 a budou pro lepší přehlednost rozlišeny nyní také barevně. Barevné číselné značení linek bude jak na označnících zastávek, na vylepených jízdních řádech na zastávkách, ale také na tablech kmenových vozidlech vozidlech MHD.

Nově je v páteřních jízdních řádech zavedena především periodicita u některých linek. Cestujícím tedy na příště bude stačit pamatovat si pouze minuty, ve kterých autobus z jejich zastávky odjíždí. Při tvorbě nového trasování byl kladen důraz na to, aby změny byly pro uživatele MHD Žďár co nejvíce pochopitelné.

Provoz MHD Žďár v této podobě bude probíhat ve zkušebním provozu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Během této doby budou sbírány případné připomínky, návrhy na doplnění či změny v provozu MHD Žďár. Své připomínky mohou občané směřovat na pracovníky odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci – firmě ZDAR.
V provozu je speciálně také e-mail: mhd@zdarns.cz, kam je možné připomínky a návrhy směřovat.

>> Schéma linek a jízdní řády platné od 1. 7. 2017