Odpověď jednotlivá

14. 3. 2018
Předmět: provoz na cyklostezkách
Dotaz: Vážený pane veliteli
s jarem se objevují lidé na cyklostezkách, na kole,bruslích a se psy.
Pravidelně čtu v místních novinách o prevenci,která je pro Vás nejdůležitější.Proto by bylo dobré,kdyby jste se zamyslel,nebo pověřil preventivní útvar, zda by nebylo dobré vydat informace
v místních denících o tom, jak se pohybovat na těchto cyklostezkách. Většina lidí neví, jak se zde pohybovat a po které straně se chodí, jezdí.
Věřím, že toto nenecháte bez povšimnutí a sám nebo Vám podřízený preventivní útvar zpracuje článek o pohybu na cyklostezkách.
Předem děkuji a zdraví turista N.
Odpověď: 16. 3. 2018:
Dobrý den, děkuji za přínosný podnět. Veřejnost budeme informovat v nejbližší době a to formou článků ve sdělovacích prostředcích. Tato aktivita je určitě nutná vzhledem ke změně zákonných norem a jejich prováděcích předpisů, ke kterým došlo v polovině loňského roku. Uvedenou problematiku řeší zákon 361/2000 Sb, a taktéž nově prováděcí předpis TP 179 z května 2017. Pouze informativně nový předpis stanoví mimo jiné, že uživatelé společné stezky pro chodce a cyklisty (značka C9a)se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva, atd. Toto je zásadní rozdíl oproti předchozím výkladům. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

10. 3. 2018
Předmět: Udavač
Dotaz: Dobrý večer, chci znát jméno osoby,která mě dnes udala na MP kvůli špatnému parkování.Ten hrdina se přece nemusí schovávat za udání,ale má si promluvit přímo se mnou.
Odpověď: 12. 3. 2018:
Dobrý den. Osobní údaje oznamovatelů nesdělujeme. Nicméně ani neevidujeme žádnou událost týkající se vaší osoby. Vyvstává otázka, zda vás neřešila hlídka Policie ČR? V případě potřeby dalších informací mě kontaktujte na emailu:mp@zdarns.cz. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.

23. 2. 2018
Předmět: Seminární práce na téma výcvik služebních psů
Dotaz: Dobrý den,
jmenuji se (H.V.) a jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia, obor Zootechnika, na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci předmětu Kynologie mám vypracovat seminární práci na určité téma, mým tématem je Výcvik policejních/služebních psů.
Dovoluji se proto obrátit přímo na Vás. Bylo by možné se zeptat vašeho psovoda na pár otázek o výcviku služebního psa?
Omlouvám se pokud je můj dotaz nemístný nebo nesplnitelný.

Děkuji za Váš čas,
(H.V.)
Odpověď: 23. 2. 2018:
Dobrý den, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost. Bližší podrobnosti doporučuji projednat v pondělí 26.2. Kontaktujte mě na tel. č. 566631696, email: mp@zdarns.cz. Nejbližší možný termín schůzky s naším psovodem je 28.2. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.

21. 1. 2018
Předmět: zaparkované auto na trávě
Dotaz: Můžete mi sdělit, jak dlouho ještě bude parkovat osobní auto na Stalingradě na trávě v na ulici Brodská. Auto parkuje již skoro 3. měsíce naproti bývalé lékárně a překáží ve výjezdu z parkoviště za domem Brodská 23.Děkuji za odpověď.
Odpověď: 22. 1. 2018:
Dobrý den, uvedený skutek jsme začali řešit ve druhé polovině měsíce listopadu 2017. Vzhledem k tomu, že na naše předvolání nebylo reflektováno, byla celá věc dle zákona dne 4.12.2017 postoupena do správního řízení na Odbor dopravy MěÚ. V současné době je ve věci prováděno šetření jmenovaným odborem. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

21. 1. 2018
Předmět: Zaměstnání
Dotaz: Jak se kvám dostat? Do pracovního poměru. Co vše musím splňovat a jak byvaj vysoký platy?
Odpověď: 22. 1. 2018:
Dobrý den, uvedené informace naleznete v §4 (§4a - §4e) zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. Ohledně platového zařazení doporučuji osobní pohovor, jelikož neznám vaše věkové a profesní náležitosti. Strážníci jsou zařazeni v 8. platové třídě - tabulka veřejné správy a samosprávy. Součástí jejich platu jsou i další náležitosti (příplatky atd.). V případě vašeho zájmu si podejte písemnou žádost o zaměstnání. K žádosti přiložte životopis. Při vyhlášení nejbližšího výběrového řízení vás budeme kontaktovat. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

22. 12. 2017
Předmět: Parkování nádraží ZR
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, kde je možné zaparkovat u nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Je parkoviště u Kauflandu veřejné, nebo ve vlastnictví Kauflandu? Nedávno tam přibylo značení, že je pro zákazníky Kauflandu max. 1,5h. a v novinách jsem četl, že je veřejné. A jak je to s nově zrekonstruovaným parkovištěm u nádraží?
Odpověď: 27. 12. 2017:
Dobrý den pane W. Pokud cestujete vlakem můžete využít veškeré volně přístupné parkovací plochy v okolí. Toto však neplatí pro parkoviště u kauflandu, jelikož tato plocha je sice veřejná, ale jedná se o soukromý pozemek s omezením které uvádíte. Druhé parkoviště, na které se dotazujete je na pozemku ČD resp. SŽDC. Tato plocha veřejná není, ke vjezdu a následnému parkování musíte mít povolení od ČD(SŽDC). Z tohoto důvodu doporučuji využít parkoviště podél ul. Nádražní a Chelčického, případně parkovací plochy před bytovými domy na ul. Chelčického. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

12. 12. 2017
Předmět: Parkování ulice Wolkerova
Dotaz: Dobrý den,

Chci se zeptat, jestli je povoleno parkování na "chodníku", který vede podél silnice na ulici Wolkerova. Zákazová značka tam nikde není, ale ani ta co by to povolovala. Parkuje se tam běžně každý den posledních 6 let co tam bydlím. Přišel mi dopis s pokutou. Dostávají ostatní řidiči tedy pokutu každý den? Děkuji za vaši odpověď.
Odpověď: 12. 12. 2017:
Dobrý den, v uvedených místech je parkování zakákáno. Stání vozidel na uvedeném chodníku vytváří problémy chodcům z přilehlých domů. Uvedené místo kontrolujeme průběžně (nikoli každodenně). V poslední době jsme však přijali i několik oznámení od občanů. Tito si stěžovali právě na problémy s vozidly, jelikož musejí vstupovat až do komunikace. Z těchto důvodu je kontrolní činnost intenzivnější, což souvisí i se zvýšeným počtem přestupků. Děkuji.

7. 12. 2017
Předmět: pokuty
Dotaz: Dobrý den Vlček chci jen konkretizovat je smutné že vaši strážníci udělují pokuty zaměstnancům na průmyslové zóně pracujícím kteří nemají kde parkovat kór když firma přestavue parkoviště a kapacitně arkovací plocha nestačí měli by spíš chodit pěšky a né se vozit v autě a obtěžovat pracující a je to nejjednoduší udělit pokutu za blízké parkováni u křižovatky tak a´t si projdou město kde všude se tento zákaz porušuje měli by hlídat uchyláy...
Odpověď: 8. 12. 2017:
Dobrý den pane V. Situace ohledně parkování v uvedeném prostoru je vzhledem k rekonstrukci parkoviště opravdu velmi složitá. Na druhou stranu není možné, aby řidiči osobních i nákladních vozidel odstavovali svoje vozidla na autobusových zastávkách či v místech, kde brání výjezdu či průjezdu MHD. O kontroly v daných místech jsme byli požádáni přímo zástupcem fa. ZDAR. Dále jsme žádáni i samotnou veřejností, o čemž se můžete přesvědčit na dotazovně MěÚ v dotazech na odbor dopravy. Na závěr bych chtěl uvést, že situace se zcela jistě zlepší po otevření rekonstruovaného parkoviště. Kolaudace má proběhnout dnes, kdy bude parkoviště k dispozici zaměstnancům mně bohužel není známo. Děkuji.