Odpovědi městské policie Žďár nad Sázavou

Odpovědi na dotazy - stránka se připravuje

Datum: 14. 3. 2018
Dotaz: Vážený pane veliteli
s jarem se objevují lidé na cyklostezkách, na kole,bruslích a se psy.
Pravidelně čtu v místních novinách o prevenci,která je pro Vás nejdůležitější.Proto by bylo dobré,kdyby jste se zamyslel,nebo pověřil preventivní útvar, zda by nebylo dobré vydat informace
v místních denících o tom, jak se pohybovat na těchto cyklostezkách. Většina lidí neví, jak se zde pohybovat a po které straně se chodí, jezdí.
Věřím, že toto nenecháte bez povšimnutí a sám nebo Vám podřízený preventivní útvar zpracuje článek o pohybu na cyklostezkách.
Předem děkuji a zdraví turista N.
Odpověď: 16. 3. 2018
Dobrý den, děkuji za přínosný podnět. Veřejnost budeme informovat v nejbližší době a to formou článků ve sdělovacích prostředcích. Tato aktivita je určitě nutná vzhledem ke změně zákonných norem a jejich prováděcích předpisů, ke kterým došlo v polovině loňského roku. Uvedenou problematiku řeší zákon 361/2000 Sb, a taktéž nově prováděcí předpis TP 179 z května 2017. Pouze informativně nový předpis stanoví mimo jiné, že uživatelé společné stezky pro chodce a cyklisty (značka C9a)se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva, atd. Toto je zásadní rozdíl oproti předchozím výkladům. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Udavač
Datum: 10. 3. 2018
Dotaz: Dobrý večer, chci znát jméno osoby,která mě dnes udala na MP kvůli špatnému parkování.Ten hrdina se přece nemusí schovávat za udání,ale má si promluvit přímo se mnou.
Odpověď: 12. 3. 2018
Dobrý den. Osobní údaje oznamovatelů nesdělujeme. Nicméně ani neevidujeme žádnou událost týkající se vaší osoby. Vyvstává otázka, zda vás neřešila hlídka Policie ČR? V případě potřeby dalších informací mě kontaktujte na emailu:mp@zdarns.cz. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.

Datum: 23. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den,
jmenuji se (H.V.) a jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia, obor Zootechnika, na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci předmětu Kynologie mám vypracovat seminární práci na určité téma, mým tématem je Výcvik policejních/služebních psů.
Dovoluji se proto obrátit přímo na Vás. Bylo by možné se zeptat vašeho psovoda na pár otázek o výcviku služebního psa?
Omlouvám se pokud je můj dotaz nemístný nebo nesplnitelný.

Děkuji za Váš čas,
(H.V.)
Odpověď: 23. 2. 2018
Dobrý den, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost. Bližší podrobnosti doporučuji projednat v pondělí 26.2. Kontaktujte mě na tel. č. 566631696, email: mp@zdarns.cz. Nejbližší možný termín schůzky s naším psovodem je 28.2. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.

Datum: 21. 1. 2018
Dotaz: Můžete mi sdělit, jak dlouho ještě bude parkovat osobní auto na Stalingradě na trávě v na ulici Brodská. Auto parkuje již skoro 3. měsíce naproti bývalé lékárně a překáží ve výjezdu z parkoviště za domem Brodská 23.Děkuji za odpověď.
Odpověď: 22. 1. 2018
Dobrý den, uvedený skutek jsme začali řešit ve druhé polovině měsíce listopadu 2017. Vzhledem k tomu, že na naše předvolání nebylo reflektováno, byla celá věc dle zákona dne 4.12.2017 postoupena do správního řízení na Odbor dopravy MěÚ. V současné době je ve věci prováděno šetření jmenovaným odborem. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Zaměstnání
Datum: 21. 1. 2018
Dotaz: Jak se kvám dostat? Do pracovního poměru. Co vše musím splňovat a jak byvaj vysoký platy?
Odpověď: 22. 1. 2018
Dobrý den, uvedené informace naleznete v §4 (§4a - §4e) zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. Ohledně platového zařazení doporučuji osobní pohovor, jelikož neznám vaše věkové a profesní náležitosti. Strážníci jsou zařazeni v 8. platové třídě - tabulka veřejné správy a samosprávy. Součástí jejich platu jsou i další náležitosti (příplatky atd.). V případě vašeho zájmu si podejte písemnou žádost o zaměstnání. K žádosti přiložte životopis. Při vyhlášení nejbližšího výběrového řízení vás budeme kontaktovat. Děkuji Mgr. Martin Kunc.