Zápis z 1. schůze rady města konané dne 31.10.2006

zveřejněno: 31. 10. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

Schválený pořad 1. schůze rady města:

 

1. Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícíhoPŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva
Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího

Rada města po projednání v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině  pověřuje funkcí oddávajícího tyto členy zastupitelstva města:
p. Mgr. Jaromíra Brychtu, p. ing. Dagmar Zvěřinovou, p. MUDr. Marii Košťálovou, p.ing. Oldřicha Sedláka, p.PaedDr. Ivo Strejčka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!