Zápis z 31. schůze rady města konané dne 27.12.2007

zveřejněno: 27. 12. 2007

Počet přítomných členů: 6


Omluveni:
Mgr. Luboš Straka
Ing. Karel Straka
Rostislav Dvořák
 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 31. schůze rady města:

 

  1. Nebytové prostory
  2. Rozpočtová opatření

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 396/07/OP

Nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č. p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

2. Usn. 397/07/OF

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje přijaté dotace a jejich použití.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!